KIM YONG-DOO                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

TULIKASTE  5

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Yong-Doo Tulikaste  Kirja 5  nettiversio

 

Baptize by Blazing Fire BOOK #5 by pastori Kim Yong-Doo

kääntänyt 8.7.-1.8.2020  Olli V. V. Siipola englannista suomeksi

olli.siipola@welho.com

 

 

 

 

 

Suositteleva lausunto

 

Etelä-Korea ja monet muut maat kautta maailman,  ovat nykyajan Sodoma ja Gomorra. Raamattu kertoo näistä muinaisista jumalattomista kaupungeista, jotka Herra tuhosi paheitten ja seksuaalisen moraalittomuuden vuoksi. Taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, joka tuotti tuhon kuten toisen maailmansodan kaupungeille Hiroshimalle ja Nagasakille,  jotka olivat Japanin Sodoma ja Gomorra.

 

Jopa Jerusalemille, missä sijaitsi Jumalan Temppeli Liitonarkkineen ja missä Jumala itse oli läsnä, tuli tuho. Jumalan ihmisten rikosten vuoksi pakanavaltio toi tuhon. Korea ei ole poikkeus. Ellei Korea muuta nykyistä tilaansa, vaan sensijaan jatkaa samalla linjalla, sen on vaikeaa välttää tulevaa Jumalan vihaa. Jumalan viha on sota. Pohjois-Korea on nykyisin mitä petomaisin diktatuuri. Heillä ei ole ihmisoikeuksia eikä vapauksia, he tuottavat ja myyvät huumeita, väärentävät rahaa, heidän katsotaan tukevan terroristivaltioita, he yrittävät kehittää ydinasetta. Se katsotaan nykyisin ydinasevaltioksi. Pohjois-Korea on saavuttanut aseman, jossa se on sekä vaarallinen että arvaamaton.

 

Näinä aikoina Herra on lähettänyt minut takaisin USA:han, taas kerran. Hän kuritti minua toisen kerran. Kuulen uutisia siitä, että Korea on maa, joka on täynnä irstautta, irstailua ja hallinnon korruptiota. Nämä ovat Korean pääongelmat. Profeetat eri alueilta ovat profetoineet, että jos Korea ei tee parannusta, Koreaa kohtaa hirvittävä suur-onnettomuus (calamity). Sota tulee sen niskaan.

 

Onneksi uskollisten rukoilijoitten esirukoukset ovat menneet taivaaseen. Sen sijaan että tulisi sota, Jumala on yllyttänyt ja kiiruhtanut Koreaa tekemään parannusta, katumaan, kääntymään (= to repent) ja korvannut sodan  talouskriisillä. Jumala sanoi, että sota oli alun perin aiottu Koreaan, mutta se siirrettiin Afganistaniin ja Irakiin.

 

Jotkut kristityt Koreassa sanovat, että he ovat tehneet parannuksen, mutta on vaikeaa havaita todellista muuttumista. Mieleni ei saanut rauhaa.  Mutta siitä saakka, kun luin kirjan, ”Kasta Leimuavalla Tulella”, olen helpottunut. Tuolla kirjalla on voima muuttaa kristityt tilaan, joka miellyttää Herraa. Tällä kirjalla on voima vaikuttaa Korean kristityissä niin, että he todella muuttuvat. Viime kerralla Herra vahvisti, että Hän antaa Korealle vielä yhden mahdollisuuden. Toivon ja rukoilen, että ihmiset, jotka lukevat kirjan, eivät arvostelisi sitä triviaalin teologian ajatuksin tai ennakkoluuloisin mielipitein. Ă„lkää, vetoan, kritisoiko sitä sanomalla sitä ” mystiikaksi”.

 

Raamattu on dokumentoinut pyhien kokemuksia ja todistuksia taivaasta ja helvetistä,  kun asianomaiset itse vielä elivät ( 2. Kor. 12:1-4: ”Minun täytyy kerskata. Se tosin ei ole hyödyllistä, mutta siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen Kristuksessa:  14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. – oliko hän ruumiissa, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala tietää. Tiedän, että tämä mies – oliko hän ruumiissa vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala tietää, temmattiin paratiisiin ja kuuli lausumattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. ”) Se menetelmä, jolla saadaan suurempia lahjoja Pyhältä Hengeltä ja jolla voidaan astua syvemmälle hengellisyyteen, on vilpitön katumus, parannus ja itsensä kurittaminen paastolla, kokoöisellä rukouksella, rukoilemalla tuntikausia kielillä ja haluamalla tiettyä henkilahjaa vakavasti ja hartaasti.

 

Ole ystävällinen ja lue nämä kallisarvoiset kirjat ja levitä niitä toisille ihmisille. Meidän toivomuksemme on, että niitä luettaisiin ja niiden innoittamina tehtäisiin vilpitöntä parannusta niin että parannus, katumus ja kääntymys voisi levitä koko maahan. Tämä oli Jumalan viimeinen mahdollisuus suurelle Niiniven kaupungille. Toivon, että irstaus, mässäilyt, juomingit, materialismi, hallituksen korruptio ja rahanhimo häviäisivät,  niin että maamme ja sen kristityt voisivat välttyä sodan suur-onnettomuudelta. Toivon, että kristityt voisivat olla Pyhän Hengen tulen sytyttäjinä.

              

                             Pastori Cho Hwang Sam, Central Church

              Washington DC (area) US

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Johdanto

                                          

                                           Pastori Kim Yong Doo

 

Herran Kirkossa aloitamme päivittäin yövigiliamme klo 21. Ensimmäisen palvelujakson aikana me tanssimme Pyhässä Hengessä, kun palvomme ja ylistämme noin tunnin. Sitten meillä on esirukoukset ja rukoukset monenlaisten asioiden ja tarpeiden vuoksi. Sen jälkeen pastori saarnaa ja ilmoittaa sanoman. Kaikki tämä loppuu klo 23.30. Pidämme 30 minuutin tauon keskinäiseen seurusteluun ja välipalojen nauttimiseen. Toisen palvelujakson aikana me suoritamme vapautuspalvelua ja muita palveluvirkaan kuuluvia toimia kuten Pyhän Tulen välittämistä. Näihin menee tunti. Sitten aloitamme yhteiset ja yksilölliset rukoukset. Ajoittain ihmisillä on mahdollisuus lyhyeen yksilölliseen sielunhoitoon ja neuvonpitoon.

 

Joh. 20:31: ”Mutta nämä ovat kirjoitetut, että uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskoessanne olisi elämä Hänen nimessään.”

 

Erikoisella huomioimisella ja täydellisellä huolenpidolla Kolmiyhteinen Jumala on tehnyt mahdolliseksi julkaista jo kirjat # 1-4. Kirjaa #5 ollaan julkaisemassa. Tämä kaikki johtuu Herran kunnioitusta herättävästä armosta. Aina kun yksi kirja julkaistaan, paholainen voimineen hyökkää aaltoina.  Nämä ylittävät kaiken mielikuvituksen eikä niitä voi sanoin kuvata. Kirjaa #5 on jouduttu lykkäämään useiden hyökkäysten johdosta. Koska kirjoitan ja paljastan paholaisen ja pahojen henkien henkilöllisyyden, minun on maksettava hinta käymällä monia päivittäisiä, rankkoja hengellisiä taisteluja. Kuitenkin monet pastorit, vaimot ja muut uskovat ovat minua vahvistaneet.  He olivat tietoisia käymistäni taisteluista ja esirukoilivat puolestani ja antoivat minulle rohkaisevia sanomia. Niiden tuloksena kirja #5 on nyt julkaistu.

 

Jeesus oli aiemmin sanonut minulle: ”Pastori Kim, tästä lähin ja tästä eteenpäin sinä tulet kohtaamaan monia koettelemuksia ja haastavia välikohtauksia. Erityisesti neuvon sinua pitämään huolta fyysisestä kunnostasi. Ruumiisi ei ole omasi.” Herran sanat olivat hyvin koskettavia ja olin niistä kiitollinen. Olen täynnä kiitollisuutta Häntä kohtaan. Nyt olen viimeinkin ymmärtänyt, mitä sanat, jotka Herra oli minulle puhunut,  todella merkitsivät.

 

Kuulen yhä kielteistä arvostelua ja syytöksiä muiden kirkkojen taholta ja kollegoiltani, jotka eivät ymmärrä ollenkaan Tulikasteen virkaa. Kuitenkin jotkut heistä ovat käyneet vierailulla Herran Kirkossa ja henkilökohtaisesti kokeneet hengellisen sodankäynnin demonien kanssa. Siten he ovat saaneet varmuuden, että tämä palveluvirka on Kolmiyhteisen Jumalan järjestämä. Tämä on Herran palveluvirka ( ministry). Tulikasteen virka varmistaa, että kristittyjen täytyy saada voitto hengellisissä taisteluissaan. Hengellinen sodankäynti on vääjäämätön prosessi. Tämän on Pyhä Henki vahvistanut kokemuksen kautta.

 

Kirjassa #5 olen dokumentoinut joitakin hämmästyttäviä rukousvastauksia, voittoisia hengellisen sodankäynnin lopputuloksia, todistuksia ja kokemuksia tulikasteesta, Herran antamia profetioita niistä ongelmista, joita kohtaamme tulikasteviran hoidossa. Hämmästyttävä rukous, johon on saatu vastaus, oli pyyntömme saada muuttaa kirkkomme isompaan rakennukseen. Me muutimme maanalaisesta kirkosta, 711 neliöjalkaa –( n. 79 neliömetriä), maan tasalle 9400 nelijalan (= n. 1044 neliömetrin) rakennukseen! Myös saapui voittoisa raportti Lähi-Idän hengellisestä sodasta. 25 kirkkomme jäsentä meni pyhiinvaellukselle Lähi-Idän maihin taistelemaan kunkin maan pahojen henkien pääruhtinaan kanssa.

 

Tämä kirja vahvistaa monta kertaa, että kristityn elämä on hengellistä sodankäyntiä paholaista ja sen demoneja vastaan. Tämä kirja herättää vahvasti meitä. Annan kaiken kunnian Herralle siitä, että Hän on auttanut  minua kirjoitustyössä ja kirjojen julkaisuissa. Olen syvästi kiitollinen uskonystäville, Herran työtä tekeville ja julkaisijalle,Ye Cha San editointiryhmälle.

 

LUKU 1 : Henkien erottamisen kyvyn armolahja

 

Herra perustelee, miksi hän on antanut pastorin kokea helvetin päivittäin

 

Kirkkomme viettää koko-öisiä rukousvigilioita ympäri vuoden ilman lomia. Toden sanoakseni, en voi kieltää, etteikö se olisi ihmismittapuun mukaan minulle valtaisa haaste johtajana ja pastorina. Mutta Herra haluaa meidän rukoilevan hartaasti, iloisin sydämin. Herran kehotuksista jotkut vapaaehtoiset  ovat tulleet kirkkoomme rukoillakseen voimakkaasti ja itkeäkseen.

 

Mutta monissa, koko maasta kirkossamme vierailleissa uskovissa on ollut pahan voimia, jotka ovat eläneet hiljaisina heissä. Pahat henget ovat loisia ja ne ovat salaa symbioosissa uskovan kanssa. Uskovat ovat tietämättömiä tästä suhteesta ja ovat itseensä tyytyväisiä. Meidän kirkossamme pahat henget tulevat automaattisesti ilmi, johtuen voimakkaasta Pyhän Hengen läsnäolosta. Kun näin käy, meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin karkoittaa ne. Suoritamme vapautuksen välittömästi. Pahat henget vihaavat minua ja kirkkomme jäseniä hyvin paljon. Kun niitä karkoitetaan, ne huutavat ja kiristelevät hampaitaan äänekkäästi. 

 

Aina kun menen helvettiin, pahan voimat kerääntyvät välittömästi ympärilleni kostaakseen minulle. Ne repivät sieluani. Rakas Herrani sallii niiden kiduttaa minua. Demonien ja pahojen henkien lukumäärä on niin valtava, että se  ylittää mielikuvituksen rajat. Pahat henget ovat erityisesti sydämistyneet minuun, koska olen suorittanut uskovien vapauttamistoimintaa ympäri Korean maata.     ” Sinähän se olet! Hän on tullut helvettiin, tappakaa hänet!  Pastori Kim on meidän ongelmamme. Hän on ollut meille päänsärky!” Ne hyökkäävät kimppuuni ryhminä. Sitten säälittävää henkeäni kidutetaan ja revitään palasiksi. Ne repivät, puukottavat ja murskaavat henkeni. Samaan aikaan fyysinen ruumiini on myös saman vahvuisessa kivussa ja kidutuksessa. Minä huudan kovalla äänellä, pyörin, ryömin ja kierin lattialla. Olen puolikuollut.

 

Kerran tuli uskova kirkkoomme rukoilemaan. Kun hän rukoili, hän kykeni näkemään epätavallisen kidutukseni helvetissä. Uskova katseli minua hyvin uteliaana. Myöhemmin hän teki parannusta kyynelin ja huusi: ” Pastori, en tiennyt! Minulla ei ollut aavistustakaan, että jokainen kirjanne oli kirjoitettu tuollaisten kipujen ja kidutusten pohjalta. Kerran ajattelin, että tuon kirjan myyntihinta oli vähän liian korkea. Voitko antaa  anteeksi minulle? En todellakaan tiennyt!” 

 

Eräs pastori tuli vierailulle kirkkoon. Hän oli USA:sta ja nimeltään Choi, Eun Kyu. Kun olin helvetissä kidutettavana, pastori Choi ojensi kätensä auttaakseni minua. Hän tunsi sääliä minua kohtaan nähdessään minut tuskissani. Heti kun hän kosketti minua, hänet imaistiin helvettiin! Hän koki itse fyysisesti helvetissä valtavat kivut.

 

Kirkkomme jäsenet ovat hekin kokeneet helvetin kidutuksia useita kertoja, erityisesti jos he koskevat tai tulevat minua lähelle. Siksi, kun olen syvässä rukouksessa, he varovat lähestymästä minua. Kerran pyysin anteeksi käydäkseni miesten huoneessa noin klo 01 yöllä. En tahtonut mennä helvettiin takaisin ja ajattelin, että vessa olisi hyvä keino välttää se. Tosiasiassa olisin mieluummin kuollut kuin jatkanut kokemusta helvetissä. Mutta Herra sanoi: ” Pastori Kim, kiirehdi! On aika mennä helvettiin!”  Välittömästi kaaduin niille sijoilleni ja aloin kieriä ympäriinsä ja huutaa. Kirkkomme diakonissa sääli minua ja yritti auttaa pitelemällä minusta kiinni ja lausumalla lohduttavia sanoja. Mutta heti kun hän oli koskettanut minua, hänkin kaatui maahan ja meni helvettiin. Tuon päivän jälkeen diakonissa käy päivittäin helvetissä ihan itsekseen.

 

Jeesus selitti asiaa: ”On liian monia pastoreita ja uskovia, jotka ymmärtävät väärin monia Raamatun kohtia. Siksi teidän täytyy suoraan kokea ja todistaa. Sen jälkeen teidän täytyy selvästi kertoa ihmisille taivaan ja helvetin olemassaolosta. Tämä on teille määrätty tehtävä. Pastori Kim, sinulle on säädetty aika olla päivittäin helvetissä.”

 

Kun kuuntelin Herraa, sanoin: ”Aamen”.  Sitten epäilin ja kysyin itseltäni: “ Mitä? Mitä minun on oikein tehtävä? Eikö se riitä, että uskoo Jumalan Sanaan, jotta pääsee taivaaseen? ” Joskus kyselen itseltäni.

 

2. Tess. 1:11-12: ”Sitä varten aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi, ja tekisi täydelliseksi kaiken halunne hyvään ja uskonne teot voimassa, jotta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimi kirkastuisi teissä ja te Hänessä, meidän Jumalamme ja Jeesuksen Kristuksen armon mukaan.” 

 

 

 

 Lupaus kaksinkertaisesta voimasta

 

2. Ak. 16:9: ”Sillä HERRAn silmät katsovat tarkasti kaikkea maata, että Hän voimakkaasti auttaisi niitä, joiden sydän on eheä Häntä kohtaan. Tässä ( kuningas Aasa oli turvautunut Aramin kuninkaaseen eikä HERRAan) teit tyhmästi, sillä tästä lähtien sinulla on oleva sotia.”

 

Ef. 3:20-21: ” Mutta Hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, iankaikkisuuden iankaikkisuuksiin! ”

 

Muissakin maissa on Herran palvelijoita, jotka ovat käyneet taivaassa ja helve-tissä. He ovat vierailleet hengellisessä todellisuudessa vain muutamia tunteja ja kuitenkin voineet matkustaa ympäri maataan todistamassa ja palvelemassa. Mitä itse olen kokemassa, on ilman vertaa. En ole varma, kauanko minun on jatkettava helvetti-vierailuja. Se on Herran suunnitelma ja tahto enkä itse voi sitä ymmärtää. Useimmiten kykenen syömään vain yhden aterian päivässä. Siitä on tullut minulle normaalia. Se johtuu helvetin kärsimyksistä ja sen jälkivaikutuk-sista. Olen huolissani terveydestäni ja ihmettelen pääsenkö koskaan normaa-leihin rutiineihini. Tämä mielessäni voin tuskin koskaan syödä kahta ateriaa päivässä. Olen luonnostani atleetti. Rakastan pelata pelejä kuten sulkapalloa ja muita pelejä. Siksi Herra on jättänyt ruumiiseeni sellaisen kivun, että voin töin tuskin kävellä kunnolla. Jos toipuisin 100%, luisuisin helposti turhiin aktivi-teetteihin kuten urheiluun. Herra on estänyt minua niin, että en tuhlaa elämääni henkilökohtaisiin asioihin.  Lisäksi vaimonikin vierailee nykyisin usein helve-tissä. Vaikka häntä ei kidutetakaan yhtä rankasti kuin minua, me vierailemme kuitenkin helvetissä suunnilleen samoihin aikoihin. Niinpä emme voi huolehtia toinen toisistamme kuten aikaisemmin.

 

Kaikesta huolimatta Herran armosta olen perinyt terveen ruumiin maallisilta vanhemmiltani. Synnyin täysin terveenä. Siksi kestän ja jaksan hyvin yhtä ja toista. Olen aina kiitollinen Herralle. Kolmiyhteinen Jumala kertoo minulle aina saman asian: ” Pastori Kim, joka kerran kun vierailet helvetissä, saat kaksinker-taisen voiman. Älä siis valita vaan kestä loppuun asti. Ymmärrätkö?”

 

Haluaisin pyytää Herralta samaa asiaa: ” Herra! Voisitko olla niin hyvä ja jättää minut vain rauhaan? ” Silloin Jeesus vastaa minulle: ” Pastori Kim! Ă„lä puhu tarpeettomia sanoja! Nopeasti, menkäämme helvettiin! Sinun täytyy kertoa ihmisille helvetistä. Sinulle on määrätty tehtävä paljastaa paholainen ja pahan voimien ulkonäkö. Lisäksi joka kerran kun käyt helvetissä, sinulle taataan kaksin-kertainen voima. Voima moninkertaistuu ja jatkaa lisääntymistään! Miksi et halu-aisi, että sinulle annetaan niin paljon voimaa? ” Kun Herra puhui, Hän hyväili sel-kääni ja päätäni. Niin minä pakottauduin tottelemaan: ” Ei, haluan että minulle annetaan niin paljon voimaa kuin vain on mahdollista!”  Tavallisesti juttelen hel-lästi Herran kanssa, mutta helvetin kidutusten jälkivaikutukset ovat riuduttaneet ja uuvuttaneet ruumiini. Siksi saan joskus raivokohtauksia. Mutta rakas Herrani kuuntelee ja ystävällisesti ymmärtää. Siksi olen kovin kiitollinen Herralle. On myös veljiä ja siskoja, jotka auttavat minua. He seisovat rinnallani, kun rukoilen, niin että kun kaadun lattialle, he ottavat minut kiinni tai estävät kaatumasta. Dia-konissa Lee, Hoon Sang, Veli Min Suh, Veli Yoon Jung, Veli Hyuk Hwan ja muut ovat päivittäin tukenani.

 

1. Joh. 4:16: ” Ja me olemme oppineet tuntemaan ja uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. ”

   

Sotilaat, joista tulee rintamakarkureita

 

1. Tim. 6:20-21:” Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja pysy erossa tie-don nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhistä ja tyhjistä puheista ja vastaväitteis-tä. Siihen tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo kanssasi!”

 

2. Tim. 4:9-11: ” Kiirehdi pian tulemaan luokseni. Sillä tähän nykyiseen maail-maan rakastuneena Deemas jätti minut ja matkusti Tessalonikaan, Kreskes meni Galatiaan ja Tiitus Dalmatiaan. Vain Luukas on kanssani. Ota Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä hän on minulle hyvin tarpeellinen palvelukseen. ”

 

Joskus jotkut kommentoivat tähän tapaan: ” Kirkosta tulee vaarallinen tai uhka, jos se rukoilee kohtuuttomasti ja on sekaantunut hengelliseen sodankäyntiin. Sel-laisen kirkon luonne muuttuu karkeaksi ja kovaksi. He ärsyttävät paholaista, joka aiheuttaa heille ongelmia ja koettelemuksia. Jos hengellisiä taisteluja pahojen voi-mien kanssa tarvitaan päivittäin, milloin ne ikinä loppuvat?” 

 

Kuitenkin se on nimenomaan Herra, joka on nimittänyt minut ja asettanut Pyhän Hengen virkaan. Minut vei Tulen Virkaan Jeesuksen voimakas johdatus. Ensin ajattelin, että monet ihmiset ottaisivat virkani vastaan tervetulotoivotuksin. Mutta ajatukseni oli väärä. Monet ihmiset, jotka ovat samanlaisissa palvelutehtävissä ( Pyhän Hengen armolahjoilla), arvostelevat minua yhteen ääneen. Mutta he myös syyttävät ja moittivat toinen toistaan.

 

Kun tarkkailin niitä kollegoita, joilla on saman kaltainen palveluvirka kuin minulla, havaitsin heidän ylvästelevän, kuinka heidän palveluvirkansa oli suurin, tasapainoisin tai ainutlaatuisin. Olin tosi pettynyt. Kun ajattelin tätä, tajusin, että minäkin voisin langeta samanlaisiin synteihin ja tulla ylpeäksi.

 

Monet ihmiset haluavat henkilahjoja tai hengellisiä kokemuksia. He ikävöivät kielilläpuhumista, profetiaa, läpinäkemistä, visioita, hengellisten silmiensä avautumista jne. Kun ihmiset sitten kokevat erilaisia lahjoja, he alkavat ajatella, että heidän hengellinen lahjansa tai kokemuksensa ei ole minkään arvoinen. Mutta sen kokemuksen perusteella, mitä minulla on hengellisestä todellisuudesta, se, mitä nuo ihmiset ovat kokeneet, sitä voi verrata yhteen hiekanjyväseen rannalla, joka on täynnä laskemattomia määriä jyväsiä. Jos heillä on kyky kokea muitakin hengellisiä lahjoja tai kokemuksia, se on kuin heille olisi annettu yksi hiekanjyvä lisää. Lisäksi tuo yksi hiekanjyvä voidaan jakaa sadoiksi miljooniksi jyviksi. Tätä voi toistaa. Esimerkiksi yhdestä solusta tulee jakautumalla miljoonia soluja. Hengellisten lahjojen ja kokemusten kanssa on sama periaate. Kun ihminen jatkaa kokemistaan, hän kykenee noukkimaan lisää jyviä miljoonien joukosta.

 

Siksi, meidän on mahdotonta täydellisesti kuvitella, tietää, keskustella hengelli-sesti todellisuudesta sinällään (per se). Tämä on asia, josta kukaan ihminen ei voi sanoa: ” Olen alan asiantuntija.”  Kaikesta tästä huolimatta, on monia hengel-lisen viran haltijoita, jotka johtavat kirkkojaan ikään kuin heillä olisi joku mysti-nen voima. He myös kerskuvat, että näinä viimeisinä aikoina juuri heidän kirk-konsa on se oikea paikka, jossa kannattaa alkaa käydä. He edelleen sanovat, että heidän kirkko on se oikea kirkko, jossa Herra on kätkeytyneenä ja että he ovat niitä todellisia Jumalan palvelijoita. He uskovat, että juuri heidän kirkko on se kaikkein eniten tasapainossa oleva. Mutta todellisuudessa, useimmissa tapauk-sissa, he ovat yksipuolisia. He edustavat omaa mielipidettään ja näkökulmaansa.

 

Lahjat, joita eri uskoville suodaan, ovat kaikki erilaisia. Herra tunnustaa Korean eri kirkkojen erityispiirteet ja erot eri uskovien välillä. Herralla ei ole mitään kii-rettä muuttaa tai kiinnittää meitä joksikin. Sen sijaan Hän haluaa tuoda esiin ja käyttää hyväksi niitä ansioita ja hyvää mitä kullakin on. Tämän sanottuani koros-tan, että Herra haluaa täydentää ja lisätä omaa panostaan peittääkseen vaja-vuuksiamme ja puutteitamme.

 

Päinvastoin kuin Herra, me ihmisinä tuppaamme mukauttamaan lapsemme ja muut uskovat meidän ajatustapoihimme, tyyleihimme, makuihimme. Toisin sanoen haluamme, että muut mukautuvat meidän tapoihimme. Tästä johtuvat monet ongelmat ja haittavaikutukset.

 

Jumala on todellakin johtanut meidät näkemään Pyhän Hengen työn moninai-suuden, kun Hän työskenteli kanssamme. Kaikkien tapahtumien joukossa mitä olemme kokeneet, taistelut näkymättömien pahojen henkien kanssa olivat täysin käsityskykymme, ajatustemme tai tunteittemme yläpuolella. Keskellä vaikeita taisteluita, Herran suuri lohdutus ja kallisarvoiset kanssapalvelijat, olivat voima-nani.

 

Kaikki kirkot ovat ehkä samassa tilanteessa. Mutta Herran Kirkko näyttää olevan taistelukenttä, jossa emme voi hetkeksikään laskea hengellisiä suojuksiamme alas. Työntekijät, joita Herra aikoi erityisesti käyttää, alkoivat kokoontua Herran Kirkkoon. He alkoivat tulla yksi kerrallaan. Työntekijöiden joukossa oli pastori-johtajia ja monia maallikkouskovia. Kuitenkin he alkoivat toimia lihassa. He tuli-vat hyvin kilpailuhenkisiksi, kateellisiksi, itsekkäiksi ja he halusivat olla suurem-pia kuin muut, muun muassa. Tuloksena oli, että heidän henkilökohtaiset aja-tuksensa ja tunteensa valtasivat heidät ja saivat aikaan hajaannuksen. Jonkin ajan kuluttua he kaikki lähtivät Herran Kirkosta.

 

Jumalalla oli suuria suunnitelmia näille sotureille. Heille oli asetettu tavoitteita. Sitten näin sotilaiden lankeavan, kun he toimivat lihassa. Näkemäni teki hyvin kipeää. Tulin vetämättömäksi. Rohkaisin ja taistelin heidän kanssaan rinta rin-nan. Siitä huolimatta rauhoitin itseäni ajattelemalla, että ainahan on sodissa rin-tamakarkureita, kaatuneita ja kadonneita. Jotkut lähtivät mukavuudenhalusta paikkoihin, joissa hengellistä sotaa ei käyty. Kuitenkin me olemme tulleet ym-märtämään, ettei sellaista rauhan paikkaa ole olemassakaan. Ei missään. Tämä on fakta. Maailmassa on monia ansoja, joita on asetetaan loputtomasti, jotta saa-taisiin Jumalan sotilaat kaatumaan. Olin hyvin stressaantunut, kun näin kuinka Jumalan sotilaat astuivat ansoihin ja lankesivat pois. Siksi tein monia anomuksia ja vetoomuksia Jumalalle.

 

Koettuani välikohtauksia, joissa Jumalan sotilaat  kaatuivat, meidän Herramme, joka on täynnä rakkautta, lähetti monia muita loistavia sotureita. Uudet Jumalan soturit ovat vahvoja, urheita ja aitoja. Kun näimme lähteneiden tilalle tulleet so-tilaat, olimme hämmästyneitä uudesta armeijasta. He olivat valmistautuneet ja valmiina.

 

Kun katsomme ympärillemme, voimme nähdä, että on monia, joita Jumala on kerran käyttänyt suuresti. Kuitenkin jotkut heistä,  sen sijaan että olisivat vael-taneet ja pysyneet Jumalan armossa ja siunauksessa, ovat tulleet hengellisiksi epäonnistujiksi. Kun jouduin todistamaan ja näkemään tällaisia tilanteita, kirkon jäsenet ja minä kokoamme itsemme emmekä sorru itsetyytyväisyyteen. Herra sanoi, että meidän ei pitäisi vihata heitä, vaan halata ja rukoilla siunausta heille. Me odotamme heidän palaavan.

 

2. Kor. 6:7-8:” Totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden aseet oike-assa ja vasemmassa kädessä, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyväs-sä, eksyttäjinä ja kuitenkin totta puhuvina…”

 

2. Tim. 2:3-4:” Kärsi siis kovia kuin jalo Kristuksen Jeesuksen sotilas. Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannut elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut.”

 

Herra todella antaa meille vahvemman uskon kun päivät kuluvat. Jumala vastaa uskomme ja pyyntöjemme mukaan. Jumala on antanut meille niin monia  mah-dollisuuksia.

 

Mk. 9:23: Jeesus sanoi hänelle:” Jospa voisit uskoa! Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo!”

   

Monia voimia ja lahjoja on ilmennyt ihmisten kautta. Kuitenkin on eräs tärkeä asia, mikä meidän kannattaa muistaa. Voima tai lahja ei takaa sen henkilön us-kon tasoa, jolla ominaisuus on. Voima tai lahja ei myöskään korreloi ihmisen luonteen tai persoonallisuuden kanssa. Minä aina hämmästyn ja järkytyn, kun ihmiset ovat yliluottavaisia ja jopa röyhkeitä lahjastaan tai voimastaan.  Jumala joskus sallii ihmisten tehdä mahdottomia. Me emme saa unohtaa sitä tosiasiaa, että salattu voima on nimenomaan Jumalasta. Meidän pitää uhrata itsemme niin kuin se pieni poika, joka antoi kaksi kalaa ja viisi leipää pois. Vähäisimpien ih-misten uhri tai sitoutuminen kantaa paljon enemmän hedelmää.

 

Herran Kirkon jäsenissä on monia, jotka palvelevat kirkkoa uskollisesti. He ovat näkymättömiä, köyhiä tai vaikeissa olosuhteissa eläviä ja silti jaksavat palvella. Herra sanoi, että moni ihminen muuttuu heidän kauttaan. Monet uskovat, jotka tulevat Herran Kirkkoon, ovat uupuneita raatajia. Mutta tulevaisuudessa heistä tulee voimakkaampia ja vahvempia kuin toisista. Annan kaiken kunnian Juma-lalle, joka on johtanut meitä tähän asti. Haluaisin jakaa tämän armon rääkkään-tyneitten sielujen kanssa ja epäitsekkäitten Herran Kirkon jäsenten kanssa. Toi-von, että voin jakaa tätä armoa pitkän ajan. Halleluja!

 

Palvonta johon Jumala mielistyy

  

Joh. 4:22-24: ” Te (samarialaiset) kumarratte sitä, mitä ette tunne. Me kumar-ramme sitä, minkä tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevan Isää hengessä ja totuudessa, sillä sellaisia rukoilijoita Isä etsii itselleen. Jumala on Henki, ja niiden, jotka Häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. ”

 

Korean kirkoissa tapahtuva Jumalan palvelus on yksitoikkoista. Ei väliä onko kirkko pieni tai mega-luokkaa. Heidän palvelunsa noudattaa kirjoitettua proto-kollaa, joka noudattaa kirkkovuotta. En kykene löytämään mitään muutoksen merkkejä palvonnan tai palvelun muodoista. Jotkut kirkot väittävät, että heillä olisi avoin jumalanpalvelus, mutta silti heidän sunnuntai-iltapäivän jumalan-palvelus noudattaa samaa kaavaa.  Monet kristityt, jotka tulevat kirkkoomme, kysyvät: ” Mikä kaava teillä on sunnuntain iltapäivän kokouksissa?”

 

Olin 17 vuotta virassa presbyteerikirkon pastorina. Ensimmäiset 13 vuotta kirkkomme ei mitenkään eronnut muista yleisistä kirkoista. Palvontani ja palvelukseni olivat tavanmukaisia ja myös tavallisia. Heti kun kohtasin Jeesuksen henkilökohtaisesti, perinteinen palvonnan ja  jumalanpalveluksen normikaava meni täydellisesti alas viemäristä.

 

Tässä on kaksi tärkeää seikkaa: jos kykenisimme antamaan edes kunnollisen palvonnan ja jumalanpalveluksen Jumalalle, uskon, että sekä suuret että pienet ongelmamme tulisivat aina varmasti ratkeamaan. Kun henkilökohtaisesti kohta-sin Jeesuksen ensimmäistä kertaa, monia lopullisia muutoksia oli tapahtunut mi-nussa. Nuo muutokset lisääntyivät ja ne vaikuttivat viranhoitoni asioihin. Koko palveluvirkani oli muuttumassa ytimiään myöten.

 

Jeesus on todella rajoittamaton. Hänen täytyy ja Hän johtaa meitä koko ajan. Hän on tehnyt selväksi, että emme olleet enää sidoksissa sellaisiin rajoitteisiin emme-kä asioihin, joita olimme pitäneet tärkeinä ja joille olimme antautuneet elämäm-me ajaksi. Herra on myös erittäin epäsovinnainen, epätavallinen. Moni ihminen haluaa Pyhän Hengen voimaa ja kaikki pyytävät suurempaa voimaa. Mutta Herra on sanonut, että on monia elämän alueita ja asioita, joista meidän täytyy luopua. Hän joskus käyttää hyväkseen persoonallisuutemme puolia, mutta Hän mie-luummin haluaisi, että me laittaisimme enemmän pois omia ajatuksiamme ja tahtoamme mukaan lukien teologiamme ja suunnitelmamme  (suunnitelmat, joiden uskomme olevan Herrasta, mutta ovatkin omiamme).

 

Herra on kertonut minulle monia tarinoita erilaisista jumalanpalveluksista ja palvontamenoista ympäri maailmaa. Jeesus on kertonut minulle näistä asioista, joihin minun on vaikeaa vastata. Hän on myös puhunut minulle monista muista asioista, jotka ovat vaivanneet minua ja jotka minun pitäisi arvioida, ratkaista tai tuomita. Kerran Jeesus kysyi: ”Rakas Pastori Kim, onko jumalanpalveluksen tai palvonnan muoto tärkeä vai onko henkilön, joka ottaa vastaan palvontaa, tunteet ja mielikuvat vielä tärkeämpiä?” En osannut suoralta kädeltä vastata, vaan epä-röin. Minun ei tarvitse toistaa vastausta, sillä kaikki me jo tiedämme, kuinka tär-keitä palvonta ja jumalanpalvelus ovat. Herra sitten selitti asian minulle, koska epäröin niin pitkään.

 

”Toimintamalli ja kaavamaisuus jumalanpalveluksessa voi olla tärkeä, mutta on tärkeämpää toimittaa sellainen jumalanpalvelus, jonka Minä otan vastaan mieli-hyvällä. Minä haluan, että kaikki palvontaan ja jumalanpalvelukseen osallistuvat tekevät sen iloiten. Palvonta ja palvelus ilolla miellyttää Minua. Pastori Kim, kun johdat palvelusta, sinun pitäisi tanssia Pyhässä Hengessä seurakuntalaistesi kans-sa. Tanssiessasi johda palvelusta iloisesti ja nautittavasti ja kiitosmielellä. Ylistä ja iloitse! Isä, Pyhä Henki ja Minä otamme vastaan vain tämäntyyppistä jumalan-palvelusta ja palvontaa ja me osallistumme siihen myös.”

 

Nykyisin monet kirkot Koreassa pitävät passiivisia ja mekaanisia jumalanpal-veluksia. On tilaisuuksia, joista jotkut etsivät korkealaatuista saarnaa. Toisille palvelus merkitsee pelkkää laulua ja ylistystä. Mutta todellinen jumalanpalvelus on sitä, jossa kaikki sielut osallistuvat Pyhän Hengen täyteydessä. Todellinen Jumalan palvonta ei ole sitä, että johtajalla on hopeinen ääni ja puhetaito kuin uutisankkurilla. Todellinen Jumalan palvonta ei ole yksi laulaja, joka laulaa ja johtaa palvontaa ja palvelusta. En pääse irti siitä tunteesta, että vain pieni osa ihmisistä todella osallistuu Jumalan palvontaan ja palvelukseen.

 

Eräänä päivänä tuli eräs ulkopuolinen vierailemaan kirkossamme ja kertoi Her-ralta saamansa sanoman meille. Sanoma oli diagnoosi tuon uskovan kirkosta. Hän oli kirkosta, jossa oli yli tuhat jäsentä. Nainen esitteli kirkkonsa sanomalla ensin, että siitä ei puuttunut rakennetta eikä hallintoakaan. Edelleen hän sanoi, kuinka ylpeä hän oli ollut vanhemmasta pastorista. Hän ajatteli, että tämän saar-noissa ei ollut koskaan mitään vikaa eikä virhettä. Mutta eräänä päivänä, Herra äkkiä ilmestyi hänelle kesken jumalanpalveluksen ja kysyi: ” Puhuuko tämä pas-tori Minusta vai esittääkö hän omaa oppiaan? Mistä hän saarnaa? ”  Nainen kertoi vapisseensa pelosta.

 

Nykyisin Korean kirkot menevät eteenpäin tiukassa muodollisuudessa. Ne ovat täynnä ihmisiä, joilta ei puutu mitään. He luulevat kuulevansa moitteettomia saarnoja, uskovat, että heidän hallintonsa on täydellinen ja että kirkkonsa ovat rikkaasti sisustettuja. Tämäntyyppiset kirkot ovat vähitellen lisääntymässä. Jos nämä ovat Laodikean kirkkojen kaltaisia, todella ihmettelen, mitä Herra haluaisi sanoa.

 

Ilm. 3:15-18:” Tiedän tekosi: et ole kylmä etkä kuuma. Oi, jospa olisit kylmä tai kuuma! Näin ollen, koska olet haalea, etkä kylmä etkä kuuma, oksennan sinut suustani ulos. Sillä sanot: Olen rikas, olen rikastunut enkä tarvitse mitään, etkä tiedä, että sinä olet kurja, säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkoiset vaatteet, jotta pukeutuisit niihin eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, jotta näkisit.”

 

Lopun aikoina Laodikean kirkko on oleva viimeinen ennen kuin aikakausi päät-tyy. Kirkko, jolta ei puutu mitään, vaan uskoo olevansa täydellinen ihmismitta-puun mukaan, onkin surkea kirkko Herran silmissä. Tämä surkea kirkko on itse-tyytyväinen ja itsepetoksen vallassa omine ajatuksineen ja ideoineen. Tämän kaltaisen kirkon seurakunta koostuu ihmisistä, jotka nauttivat ja arvostavat  kirkkotilastoja, jotka ilmoitetaan viikkosanomassa. Esimerkiksi heitä kiinnostaa kolehdin määrä dollareissa , kävijöiden määrä, ja he ovat ylpeitä majesteettisista rakennuksista ja penkeistä. Laodikean kirkon tila on kaukana Herran mittapuis-ta. Heidän häpeänsä paljastuu heidän alastomuudessaan.

 

Kun ihmisillä on kalliita laatutuotteita myytävänä, he haluavat panna ne esille lahjakaupoissa. Meidän uskomme vaatii tekemään samoin. Vaikka usko ei ole-kaan  aitoa, matkitaan ikään kuin se olisi aito. Tämä on kirkkojemme pääongel-ma. Uskoa korostetaan, muttei uskoa oteta vakavasti. Jotkut ihmiset uppoutuvat kirkollisiin velvollisuuksiinsa, uraansa tms. Et voi koskaan tietää montako haale-aa on kuulijoissa. Mutta Herra paljasti ongelman olemuksen, niin että me voim-me korjata oman ulkokultaisuutemme. Hän nuhtelee meitä kun on tarvetta. Eikö Herralle ole mahdollista korjata salainen syntimme?

 

Miika 6:6-8:” Mitä uhraan, kun käyn HERRAn eteen ja kumarrun korkeuden Jumalan puoleen? Käynkö Hänen eteensä tuoden polttouhreja, vuodenvanhoja vasikoita? Ovatko HERRAlle mieleen tuhannet pässit, kymmenettuhannet öljyvirrat? Annanko esikoiseni rikoksesta ja ruumiini hedelmän sieluni syntiuhriksi? Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on, ja mitä muuta HERRA sinulta vaatii, kuin että teet sitä mikä on oikein, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi kanssa? ” 

 

Kaikki Herran Kirkon jäsenet, minä mukaan lukien, aloimme muuttaa kaikkea. Vaihdoimme rakennetta, asenteita, kaikkea. Pienimmästä ajatuksesta ja tavasta alkaen kaikki alueet kirkossa, jotka oli saavutettu ja suunniteltu, muutettiin. Olimme päättäneet mennä eteenpäin Herran tahdon mukaan. Panimme syrjään muodolliset kirkonmenokaavat ja keskityimme Pyhän Hengen työhön. Olimme avanneet itsemme täysin Pyhän Hengen työlle. Kun me muutuimme, ihmiset ym-pärillämme alkoivat katsella meitä ja kirkkoamme paheksuvasti ja tuomitsevasti. Ystävät, jäsenet ja lähisukulaiset kommentoivat tätä eri tavoin. Kuitenkaan kirk-komme ei koskaan murtanut olemassa olevaa järjestystä. Sen sijaan meistä tuli enemmän raamatullisia. Herrakin oli ilmestynyt ja tullut voimakkaasti kantaa ot-taen väliin. Sen seurauksena jäsenet alkoivat kokea enemmän vapautta ja voi-maa. Moni pastori ja maallikko otti osaa palveluvirkaamme.

 

Me emme olisi kyenneet mukauttamaan toimiamme, ellei se olisi ollut uskoa, jo-ta Herra halusi meistä. Mitä tällainen usko on?  Se on sellaista, että se asettaa kai-ken luottamuksensa Herraan. Kun me jätimme kaikki asiamme Jumalalle,  an-noimme itsemme kokonaan Hänelle. Sen seurauksena Hän toimi poikkeukselli-sen paljon enemmän meidän hyväksemme. Kirkonmenojen aikana me palvoim-me ja palvelimme ikään kuin olisimme herätyksessä. Pyhä Henki työskenteli voimakkaasti. Tanssimme Hengessä ja lauloimme. Jatkoimme palvontaa, lau-loimme hymnisikermiä. Näinä päivinä edistymme Pyhässä Tanssissa. Pyhän Tanssin monia muunnelmia ilmenee. Pyhä Tanssi on levinnyt lastentarhoihin, alkeiskouluihin, keskikouluun, lukioihin, nuorisoon, miesten ja naisten lähetys-tiimeihin.

 

Nuoret, vanhat ja lapset:

 

Ps. 148:12-14: ” …te nuorukaiset sekä neitsyet, te vanhat yhdessä nuorten kanssa. Ylistäkööt he HERRAn nimeä, sillä Hänen nimensä yskin on korkea, ja Hänen valtasuuruutensa ulottuu ylimaan ja taivaan. Hän on korottanut sarven kansalleen, että Häntä ylistäisivät kaikki Hänen pyhänsä, Israelin lapset, kansa, joka on Häntä lähellä. ” 

 

Monet muut seurakunnat toisissa kirkoissa haluavat tanssia palvonnan ja ylis-tyksen aikana. Mutta useimmissa kirkoissa tämä estetään, sanotaan, että pyhyys ja kirkkojärjestys ovat tärkeämpiä jne. Jotkut uskovat katsovat Pyhien käden ja tanssin liikkeiden olevan pahojen henkien työtä. Toisaalta he vain tuijottavat ja arvioivat Hengellä täyttynyttä ihmistä oudoksi. He pyytävät voimaa ja tyhjin sa-noin haluavat Herraa, mutta todellisuudessa he kieltävät ja torjuvat Pyhän Hen-gen työn. Se on ironista.

 

Jes. 29:13: ” Niin HERRA sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä…”

 

Meidän kirkossamme me tanssimme Hengessä sunnuntain iltapäivätilaisuuk-sissa. Sitten rukoilemme yhdessä yhteen ääneen noin 30 minuuttia sen sijaan, että yksi henkilö tekisi kaiken rukoilemisen. Sitten pastori saarnaa ja julistaa voimakkaan sanoman. Sanoman jälkeen keräämme kolehdin.  Lopetamme tilai-suuden siunausrukouksella. Kun palvonta ja ylistys nousee kohti huippuaan, Jee-sus ja Pyhä Henki tanssivat. Isä Jumala joskus nousee ja istuu valtaistuimellaan. Hän saattaa tömisyttää jaloillaan. Isä Jumala on kovin mielistynyt ja tyytyväinen, kun palvonta ja ylistys on noussut Hänelle asti. Emme aseta palvontaa tai ylis-tystä mihinkään luokkaan. Koreassa meillä on eri tyyppisiä palvonnan lajeja tai luokkia. Jotkut ovat hiljaisia, jotkut äänekkäitä, jotkut avoimia jne. Meidän täytyy pitää mielessä, että vilpitön palvonta uskossa, kiitollisella ja iloisella sydämellä on edellytys, että se tulee kuuluviin Jumalalle. Se pitää esittää Pyhän Hengen tahdon mukaan.

 

Jeesus  vai Calvin?

 

Presbyteerikirkossa kukaan ei saa hylätä, vastustaa tai puhua kielteisesti Martti Lutherin eikä Jean Calvinin ajatuksista eikä opista. Kristillisen uskonpuhdistuksen jälkeen tähän päivään asti, presbyteerikirkko on jatkanut kasvuaan kalvinismin tradition pohjalta. Siitä on tullut mahtava linnoitus. Olin ennen presbyteeripastori ja seurasin kalvinismia. Minut oli aivopesty ja olin tottunut muodollisuuteen, perinteisiin, teologiaan ja presbyteerikirkon teoriaan. Nyt kaipaan hartaasti monia henkilahjoja ja voimaa. Toisaalta olen aina ollut kovin ylpeä kalvinismista. Tämä ei ehkä muutu moniin vuosiin.

 

Herra vaati, että muuttuisin enemmän. Herra oli jo tiennyt, että kalvinistisen opin erottaminen tavallisesta tietoisuudestani olisi minulle vaikeaa. Siksi Herra alkoi puhua erilaisista aiheista. Useiden päivien ajan Herra jatkoi asioiden  haastamista, kyseenalaistamista ja ehdottamista minulle. Tulin kuitenkin kovin hämmentyneeksi. Huusin muutosta ja todellista uskonpuhdistusta. Ääneni ja asenteeni olivat todellisuudessa latteita klisheitä. En kyennyt uudistumaan. En todella edes halunnut uudistua. Ja itsepäinen jääräpäisyyteni paljastettiin. Herra kysyi minulta: ” Pastori Kim! Sanoit, että tekisit kaiken Minun tahtoni mukaan. Omalla suullasi sanoit. että annat pois kaiken. Miksi et ole antanut pois kaikkea? Pidätkö enemmän Calvinista? Vai Minusta? Jos Minä pyytäisin sinua valitsemaan, kumman valitsisit?”

 

Epäröin pitkään. Sitten kysyin Jeesukselta turhanaikaisen kysymyksen: ” Sinä olet ensimmäinen ja enin, kaiken yläpuolella! Kuitenkin minun näkökannaltani, Luther ja Calvin ovat kaikkein raamatullisimmat. He saivat aikaan protestanttisen uskonpuhdistuksen, he panivat henkensä alttiiksi. He perustivat demokraattisesti laajenevan teologisen systeemin ja kirkkojärjestyksen ja – systeemin, eikö vain? ” Herra vastasi: ” Ja siksikö sinä olet siis sanomassa, että sinä pidät Calvinista ja Lutherista enemmän kuin Minusta?” Minä kumarsin laupiaasti  ja sanoin: ” Ei, minä pidän Sinusta enemmän. Sinä olet paras!”

 

Herra haluaa, että panemme tavanomaisen ymmärryksemme taka-alalle. Myös tavanomaiset ajatuksemme, päätöksemme, traditiomme. Nykyisin pastorit yrit-tävät muuttaa seurakuntiaan oman teologiansa mukaisiksi. Kuitenkin Herra ha-luaa,  että pastorit ymmärtävät keitä he ovat ja saavat esiin omat vahvuutensa. Vahvuuksillaan he voivat palvella Herraa hyvin.

 

Taivaan todellisuus on rakennettu moninaisuuksien ja erojen varaan. Se ei ole maallinen tai yhdenmukainen. Tämä pätee kirkkoonkin. Herra odottaa ja haluaa, että kirkko tunnistaa ja tunnustaa erilaiset luonteet ja persoonallisuudet. Hän tahtoo, että seurakuntalaiset käyttäisivät erityisiä lahjojaan, mutta että samaan aikaan vallitsisi harmonia ja tasapaino. Esimerkiksi kun me tarkastelemme naa-purimme kotia, talot ovat ulkopuoleltaan samanlaisia, mutta kotien sisällä ilma-piirit eri talouksissa vaihtelevat suuresti.  Joitakin talouksia hallitsee vanha pat-riarkaalinen jäykkä komento. Erehdyksiä ei sallita. Sen seurauksena erilaiset ra-joitukset tukahduttavat perheenjäsenet. Elleivät perheen jäsenet tottele tai kuuntele, isä voi nuhdella armottomasti. Ilmapiiri voi olla jäätävän kylmä. Ku-kaan ei voi hengittää vapaasti. Perheessä on epäluuloja. Joissakin perheissä ei ole mitään innostusta. Ne ovat ikävystyttäviä. Niitä leimaa suru ja epätoivo. Tuollainen talous tukahduttaa jäsenensä. Joissakin talouksissa taas riidellään. On jopa fyysisiä tappeluita, näkymättömiä muureja rakennetaan naapureiden kes-ken, mustasukkaisuus ja kateus on tällaisten ruokakuntien normi. Vihanpito voi johtaa jopa nyrkkitappeluihin.

 

Lantin toisella puolella taas jotkut taloudet elävät jatkuvassa rauhassa, ilossa, tyytyväisyydessä ja ylenpalttisessa kiitollisuudessa. Perheenjäsenet eivät ole vie-raantuneet toisistaan. Mukavuus ja rakkaus pursuavat ylenpalttisesti. Ruoka-kunnat, perheet, taloudet eroavat siis suuresti toisistaan. Jumalan kirkossa asia on sama.

 

Herra keskusteli palvonnasta ja palvelusta kirkossamme. Kun Hän puhui, Hän painotti, että kirkon ilmapiiri olisi hyvin tärkeä. Herra haluaa, että me halaisim-me toisiamme rakkaudella, niin että peittäisimme toinen toistemme virheitä ja erehdyksiä. Edelleen Herra haluaa, että palvelu olisi täynnä Pyhää Henkeä, niin että palvelusta tulisi nautittava ja se olisi tasapainoinen. Herraa ei todella-kaan miellytä se, että joku alkaa arvostella keskellä jumalanpalvelusta. Etenkin, jos nuhdellaan tai tuomitaan jumalanpalveluksen vetäjää. Koska itse olen kärsimä-tön ihminen, Herra nuhteli minua monta kertaa heikkouksistani tällä alueella.

 

Jes. 1:11-17: ” Mitä ovat minulle teidän paljot teurasuhrinne? Sanoo HERRA. Olen kyllästynyt pässipolttouhreihin ja juottovasikkojen rasvaan. Mullien, karitsojen ja kauristen vereen en mielly. Kuka teitä vaatii tulemaan kasvojeni eteen tallaamaan esikartanoitani? Ă„lkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria. Suitsutus on minul-le kauhistus. En kärsi uudenkuun juhlaa enkä sapattia, en kokouksen kuuluttamis-ta, en vääryyttä enkä juhlakokousta. Sieluni vihaa uusiakuitanne ja juhla- aikojan-ne. Ne ovat käyneet minulle kuormaksi, jota olen väsynyt kantamaan. Kun te ojen-telette käsiänne, minä peitän silmäni teiltä. Vaikka kuinka paljon rukoilisitte, en kuule. Kätenne ovat verta täynnä. Peseytykää, puhdistautukaa. Pankaa pois pahat tekonne silmieni edestä, lakatkaa tekemästä pahaa. Oppikaa tekemään hyvää. Toimikaa oikeuden mukaan, ojentakaa väkivaltaista,  hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asia. ”

 

Pastori Steve Thomsonin tapaaminen

 

19. joulukuuta 2006 Jumala järjesti odottamattoman tapaamisen pastori Steve Thomsonin kanssa. Hän on hyvin tunnettu kansainvälinen profeetta. Tuolloin en ollut kuullutkaan hänestä. Ei ollut mitään keinoa, millä olisinkaan voinut häntä tuntea. Korealainen kirjankustantaja, joka on tunnettu halustaan kääntää ulko-maista hengellistä kirjallisuutta, on Soon Jun Han Na Dew. Tämän julkaisuyhtiön toimitusjohtaja on pastori. Pastori Kim, Kwang Sung kirkosta nimeltään ”Meidän Kirkko” Gun Sanin kaupungista  ja toimitusjohtaja, pastori Lee, Geh Jung esitte-livät minut pastori Steve Thomsonille. Pastori Thomson piti par´aikaa profee-tallista herätyskokousta kirkossa nimeltä ” Seoul City”. Pastori tiimeineen ja me lounastimme.

 

Pastori Steve Thomson on profeetta ja pastori. Hän on globaali profeetta. Hän toimii pastorina kirkossa, jonka vanhempana pastorina toimii pastori Rick Joy-ner. R.J. on perustanut Aamutähti- kustantamon, joka sijaitsee Pohjois-Caro-linen osavaltion Charlotten kaupungissa USA:ssa. Minun näkökulmaltani näyttää siltä, että pastori Thomsonia käytetään kansainvälisellä tasolla profeetallisessa viras-sa. Näyttää siltä, että monet tunnustavat hänet profeetaksi.  Jotkut Etelä-Korean kirkot ovat myös kutsuneet häntä vieraaksi profeetallisiin herätyskokouksiin. Se tosiasia, että joku tuntematon korealainen pastori kuten minä, on saanut tavata maailmankuulun profeetan, on hämmästyttävää Jumalan armoa. Pastori Thom-son näytti hyvin nuorelta, miltei nuorisopastorilta.

 

Kaikkiaan lounaalla oli noin 10 ihmistä. Keskustelujen keskivaiheilla, pastori Thomson osoitti minua ja elehti kädellään. Hänen kasvoillaan loisti leveä hymy, kun hän käänteli päätään puolelta toiselle. Ă„kkiä hän alkoi profetoida minusta:     ” Oh – Jumala käskee minua profetoimaan pastori Kimistä! ”Sitten hän kuvasi tar-kasti, minkä kaltaista palveluvirkaa juuri silloin hoidin, palvonnan ja jumalan-palveluksen tyylin, jota johdin. Hän profetoi menneet,  nykyiset ja jopa tulevatkin asiani: ” Koreassa monet kirkot ovat suuria ja ylipaisuneita. Ulkoapäin niiden ju-malanpalvonta- ja – palvelusmenot näyttävät pyhiltä ja kunnioitettavilta. Kuiten-kin sisäisesti ne ovat tyhjiä, vailla elämää! Jumala ei halua tämänkaltaista kaavoi-hin kangistettua palvelua. Jumalan käsitys siitä, mikä on hyväksyttävää, pyhää ja kunnioittavaa palvelua, ei ole sitä mitä enemmistö ihmisistä luulee tai ajattelee sen olevan. Mutta nyt teidän tapanne palvoa ja palvella on nautittavaa ja elävää. Ny-kyinen tapanne palvoa ja palvella on elämänmakuista, se on elävää. Se on pyhää ja kunnioitettavaa ja sellaista, jonka Jumala ottaa vastaan mielihyvin. Muuten, miten saat Jumalan nauramaan niin paljon? Kuinka sinä osaat olla niin humoristinen? Olet tosi huvittava. Jumala on todella mielissään ja onnellinen! ” Olin hyvin yllät-tynyt siitä, mitä pastori Thomson puhui. Hän jatkoi: ”Pastori Kim, Jumala antaa sinulle Pyhän Tulen kaikkein voimakkaimman muodon. Tämä tuli palaa aina voi-makkaasti ja olet johtava monia ihmisiä!” Sitten pastori Thomson profetoi vai-mostani: ”Sisar Kang, Hyun Ja, sinä ja aviomiehesi olette johtava toimiva tiimi virassanne.  Jumala on sen näin asettanut. Sinä tanssit kiihkeästi ja voimakkaasti Pyhää tanssia. Sinä ja pastori Kim olette saaneet erikoisen voimakkaan henkien erottelukyvyn lahjan Pyhän Tulen kautta. Tuo erottelukyky on huomattava. Esi-merkiksi, jos et ole varma jostakin, kysy vain vaimoltasi ja silloin kysymys tai asia ratkaistaan selkeästi!”

 

Kun kuuntelimme, seurueemme, vaimoni ja minä nauroimme suureen ääneen ja sanoimme, että pastori Thomson osui napakymppiin! On hyvin luonnollista, että pastori Thomson näkee tarkasti. Me olemme kaikki samaan Jumalaan uskovia ja meillä kaikilla on sama Pyhä Henki sisimmässämme.

 

Ensiksi ajattelin mielessäni: ”Hmm, antaapa ajan näyttää, mitä tapahtuu.” Sitten aloin epäillä, että olin tullut ajatuksissani hieman ylpeäksi. Tuo tapaaminen pas-tori Thomsonin ja hänen tiiminsä kanssa oli ollut hyödyllinen ja hyvin erikoinen. Tuo tapaaminen soi mahdollisuuden vahvistaa kummankin palveluvirkaa. Se oli hyvin merkityksellinen. Sen jälkeen kun olimme vaihtaneet kirjamme, otimme ryhmäkuvia ja erosimme.

 

Kukaan ei voi tehdä parannusta esivanhempiensa synneistä

 

On jotain logiikkaa väitteessä, että kun ei-uskova kuolee, hänestä tulee kadonnut sielu tai haamu. Mutta kun kristityt alkavat esittää sellaisia tarinoita, he tekevät koko kristinuskosta tarkoituksettoman – he alentavat sen samalle alhaiselle ta-solle kuin ennustaja-eukot ja noidat, jotka ovat demonien riivaamia! Ehkä jotkut riivaajien karkoittamista harrastavat ovat vastuussa tuon kaltaisesta logiikasta. Joskus, kun pahat henget poistuvat, ne voivat valehdella ja väittää poistuessaan: ” Minä olen sinun sejase esi-isäsi”.  Ehkä paha henki voi sanoa, että se on sinun isoisäsi tai –äitisi.  Jotkut riivaajia karkoittavat papit saattavat uskoa tuon. Pahat henget valehtelevat jatkuvasti. Ne yrittävät luoda itselleen vale-identiteetin ja aiheuttaa sillä sekaannusta. Ne paketoivat valheen ja väärän informaation ja myyvät paketin totuutena. Kuinka ihmiset ylipäätään uskovat kaiken mitä pahat henget sanovat? Vapautustoimintaa tekevillä  ei pitäisi olla enää mitään teko-syitä eikä selityksiä sille, miksi he ovat menneet harhaan.

 

Jotkut ihmiset jäykästi uskovat olevan oikeaoppista, että ihmistä kidutetaan esivanhempien syntien tähden.  Monet ihmiset uskovat ja hyväksyvät tämän lujasti.  Tästäkin uskomuksesta on monenlaisia eri muotoja ja meidän on  muistettava, että Jumala hallitsee kaikkea ja se on tosiasia.

 

Jumala lähetti Jeesuksen maailmaan ja teki Hänestä uhrin syntiemme sovituk-seksi. Jeesus tuli meidän sovitusuhriksemme. Jälkeläisten on mahdotonta päättää maksaa kaikista esivanhempiensa synneistä. Tätä ei voi tapahtua. Vaikka kun ihmisen elämässä tai asioissa jokin menee väärin, kuten raha-asiat, emme voi olettaa, että se on johtunut esivanhempien synneistä. Lisäksi sukukirousten murtaminen on naurettavaa. Heidän ongelmansa olivat heidän uskonsa ongel-mia. Kun ihmiset kohtaavat ongelmia, niitä ei todellakaan ratkaista tekemällä parannusta synneistä esivanhempien puolesta.-  On mahdollista, että pahat hen-get operoivat siitä huolimatta näissä kodeissa. Onko mitään paikkaa missä pahat henget eivät voisi operoida?

 

Hebr. 9:26: ” …sillä muuten Hänen olisi pitänyt kärsiä monta kertaa maailman perustamisesta asti, mutta nyt Hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt poistamaan synnin uhrillaan. ”

 

Hebr. 7:25, 27: ” Sen tähden hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka Hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, koska Hän aina elää rukoillakseen heidän puoles-taan…jonka ei tarvitse joka päivä, niin kuin ylipappien, ensiksi uhrata omien syn-tiensä edestä ja sitten kansan, sillä tämän Hän teki kerta kaikkiaan uhrates-saan itsensä.”

 

Hebr. 9:28:” samoin Kristuskin, joka kerran uhrattuna otti pois monien synnit, on toisen kerran ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka Häntä odottavat. ”

 

1. Joh. 2:2: ” Hän on meidän syntimme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien .”

 

1. Joh. 2:10: ” Joka rakastaa veljeään pysyy valkeudessa, eikä Hänessä ole pahennusta. ”

 

Hes. 18:19,20 : ” Mutta vielä te kysytte: ´Minkä tähden poika ei kanna isän synti-velkaa?` Kun poika on tehnyt oikeuden ja vanhurskauden, noudattanut kaikkia käskyjäni ja tehnyt niiden mukaan, hän totisesti on elävä. Sen sielun, joka syntiä tekee – sen on kuoltava. Poika ei kanna isän syntivelkaa eikä isä kanna pojan syn-tivelkaa. Vanahurskaan ylle on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylle on tuleva hänen jumalattomuutensa. ”

 

Lahjan tunnistaminen

 

Kun ihmiset saavat lahjoja Jumalalta, he olettavat, että tuo lahja on heillä lopun ikäänsä. Näin ei kuitenkaan ole asian laita. Heti kun olemme saaneet lahjat, pahat henget aloittavat jatkuvan hyökkäilynsä. Ja meitä vastaan aletaan varsinkin hyö-kätä, kun alamme käyttää lahjoja! Pahat henget haluavat harhauttaa ne, joilla on lahjoja. Pahat henget tekevät kiihkeitä ja raivoisia yrityksiä tehdäkseen lahjat hyödyttömiksi. Siksi, jotta oikein voisi ylläpitää lahjaa, tarvitaan paljon rukousta. Fyysinen todellisuutemme, elämämme, on jatkuvasti väsyttävää ja joskus uuvut-tavaa.

 

Profetian täytyy opettaa kirkkoa. Kun profetoimme, menneen, nykyisen ja tule-van on oltava yhteydessä toisiinsa ja sujua yhdessä. Riippuen siitä, kuinka paljon ihmisten sydämet ovat auki ja miten he sen ottavat vastaan, profetia  toteutuu tai sitten ei.

 

Sitten on profetian tyyppi, jossa profetoiva profetoi viidellä avatulla aistilla. On monia mahdollisuuksia tulla johdetuksi harhaan, joten on aina oltava valppaana ja pidettävä suojukset yllä. Suojamme on vahva Jumalan Sana ja vahvat rukouk-set. Minun tapauksessani Herra johti minut tämän tyyppiseen palveluvirkaan silkasta armostaan. Kuitenkin kun tuli vaikeuksia ja hankaluuksia, minä nurisin ja valitin. Silloin Herra lohdutti ja sanoi: ” Jos vuori on kovin korkea, sinun pitää tehdä tunneli sen läpi, jos laakso on kovin syvä, sinun pitää rakentaa silta sen yli pitkien pilareiden varaan. Sitä sinä nyt teet. Pastori Kim, teet tietä. Teet vaikeaa rakennustyötä. Pastori Kim, vaikka vaelluksesi on vaikeaa, on sieluja, jotka seu-raavat sinua ja näin heille taivaltaminen on paljon helpompaa. Siispä jaksa kes-tää!”

 

Joh. 16:12-14: ”Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta ette voi sitä nyt kantaa. Mutta kun Hän tulee, totuuden Henki, Hän johdattaa heidät kaikkeen to-tuuteen. Sillä se, mitä Hän puhuu, ei ole hänestä itsestään vaan minkä Hän kuulee, sen Hän puhuu, ja julistaa teille mitä on tuleva. Hän on Minut kirkastava, sillä Hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.”

 

On joitakin ihmisryhmiä, jotka yrittävät sytyttää riitoja väittämällä, että Herran Kirkko on kultti. He julistavat, että Pyhän Hengen työ apostolien aikana oli vain kertaluontoinen tapahtuma. He sanovat, että se on ohi. He kyseenalaistavat ja yrittävät kumota toistetut väitteemme ja saamamme suorat ilmestykset. He kyllä mielellään omaksuvat joitakin termejä, sanoja ja osia palveluvirasta ilman vaike-utta. Mutta he tuomitsevat ihmiset, jotka johtavat Pyhän Hengen palveluvirkoja. Koreassa sanat ´suora ilmestys´ koetaan loukkaaviksi monissa kirkoissa. Tieten-kin persoonallisuuksiltaan erilaiset ihmiset johtavat näitä Pyhän Hengen palve-luvirkoja ja siksi sivuvaikutuksia voi sattua heidän palvelutehtävässään. Mutta kaikkien tuomitseminen samaan kategoriaan ei ole asia, joka miellyttää Herraa.

 

Haluan opettaa ja kasvattaa noita Pyhän Hengen palveluviran kriitikoita ymmär-tämään, että Jumalan ääni on kuultavissa erilaisten lahjojen kautta.

 

Paitsi lahjojen kautta voimme kysellä suoraan Jumalalta. On enemmän kuin mah-dollista vaihtaa sanoja Herran kanssa kielilläpuhumisen, kielten selityksen, pro-fetian, läpinäkemisen ja hengellisten silmien avautumisen kautta. Näistä tosiasi-oista piittaamatta organisaatiot, jotka tutkivat kultteja, tuomitsevat tämäntyyp-piset palveluvirat herjaamalla ja pilkkaamalla meitä. Tämäntyyppiset organisaa-tiot ajavat kristikunnan kohti tapahtumia, joita tapahtui menneisyydessä. Ne ovat hyvin lähellä hengellistä sokeutta.

 

On järjetöntä, että ne ihmiset tuomitsevat henkilahjat ja Pyhän Hengen koke-mukset, joita he itse eivät ole koskaan kokeneet. He eivät tajua hengellisen todellisuuden syvyyttä. He eivät olet koskaan saaneet Pyhän Hengen lahjaa. He väittävät, että Pyhän Hengen tanssi on kultillista ja että on mahdotonta, että Py-hä Henki liikuttaisi kenenkään kättä. Tosiasiassa monet pastorit kieltävät Pyhän Hengen armolahjat, kuten tanssin, käsien liikkeet, tai muut lahjat. Toivon, että ne raamatunkohdat, joita alla esitän, auttaisivat ymmärtämään kaikkea tätä.

 

Hebr. 9:27: ” Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän on kerran kuolta-va, mutta sen jälkeen tulee tuomio…”

 

 Jk. 2:12:” Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva.”

 

 Rm. 2:1-5:” (Jumalan tuomio on oleva puolueeton) ” Sen tähden, ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä tuomitset itsesi syylliseksi, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Tiedämme, että Jumalan tuomio on totuudenmukainen niille, jotka sellaista tekevät. Vai luuletko ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jotka sellaista tekevät, ja itse teet samoja tekoja, että sinä pääset Jumalan tuomiota pakoon? Vai halveksitko Hänen hyvyytensä, kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys ajaa sinua mielenmuutokseen? Kovuudellasi ja ka-tumattomalla sydämelläsi sinä kokoat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurs-kaan tuomion ilmestymisen päiväksi, ”

 

 Jk. 4:12: ” Yksi on lainantaja, Hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa. Mutta mikä olet sinä, joka toista tuomitset?”

 

Ihmiset, jotka ovat erinomaisia hengellisessä erottelukyvyssä tai joilla on erin-omaiset hengelliset aistit,  kykenevät jotenkin erottamaan, ovatko pahat henget astumassa sisään vai lähtemässä ulos ihmisten ruumiista. Vaikka toivon, että kaikkien hengelliset silmät avautuisivat, tiedän, ettei se ole kaikille suotu kyky. Kolmiyhteisen Jumalan alkuperäinen Pyhän Hengen palveluvirka taataan sitä haluaville Jumalan tahdon mukaan. Kun tarkkailen olemassa olevia perinteisiä kirkkoja, olen havainnut, että ne puhuvat ´uskon kokemisesta´. Ne rohkaisevat ihmisiä osallistumaan uusiin hengellisiin kokemuksiin. Mutta käytännössä heillä on taipumus vaimentaa Pyhän Hengen lahjojen ilmenemismuotoja. Sen sijaan, että tulisivat parannetuiksi, he yrittävät pysäyttää tai estää parantamisen lahjan ilmentymät.

 

Nykyisin palveluvirkaamme kuuluu kokoöiset rukousvigiliat. Esitämme ja koem-me epätavallisia, omalaatuisia tapahtumia. Niiden seurauksena olen ykkösenä hittilistalla ja minua vedetään mudan läpi. Meidän palveluvirkaamme parjataan sen kaikissa muodoissaan. Tiedän, että on monia jotka puhuvat minusta kiel-teisesti. Joskus minusta tuntuu, että on suorastaan helpottavaa, että meitä hau-kutaan ”vain” kultiksi. Kultti–asian kanssa olen sujut. En vain halua, että kriti-soijani tämän takia menisivät helvettiin. He määrittelevät meidät kultiksi vain siksi, että rukoilemme niin paljon, saamme epätavallisia kokemuksia ja suoria ilmestyksiä – ja koska pidämme kokoöisiä rukouskokouksia. Olemmeko siis hyvin määritelty kultti? Vain koska suoritamme riivaajien karkoittamista heidän mielestään” liikaa”, mutta minä lisäisin, että me jo olemme mystiikkaan kallel-laan. Korean kirkoissa on niin tavallista ja helppoa nimetä joku henkilö tai ryhmä kultiksi. Korean kirkot toteuttavat tällaista mallia, jotta seurakuntalaiset eivät lähtisi kirkosta. He ovat tehneet helpoksi syyttää jotain henkilöä tai ryhmää  kul-tiksi. Sen seurauksena todellisia Jumalan palveluvirassa olevia syytetään väärin kultillisiksi,  kun taas todelliset kultilliset organisaatiot pääsevät kuin koira verä-jästä.

 

On organisaatio, joka tutkii kultteja. Heitä kutsutaan senioripastoreiksi, jotka kuuluvat presbyteerikirkko- nimiseen viiteryhmään. Eräänä päivänä, ennen kuin jumalanpalvelus alkoi, senioripastorineuvoston pastori tuli seurakuntaan vie-railulle. Hän sanoi: ”Pastori, tiedätkö vierailuni tarkoituksen? ” Minä vastasin:        ” Kyllä, mutta voin vain arvata.”  Virkapastori sanoi: ” Itse asiassa …olen halunnut kokea enemmän tämän kaltaista voimaa. Olen kiinnostunut tapahtumista ja kokemuksista mitä kirkossanne tapahtuu.” Minä vastasin: ”Pastori, menkäämme toimistooni ja sinä koet todellisen Jumalan voiman.” Kun saavuimme toimistooni, nostin käteni korkealle ilmaan pastoria kohti. Kun nostin käteni, pahat henget, jotka olivat piiloutuneina pastorin ruumiiseen, alkoivat ilmaista itsensä. Pastori alkoi saada oireita kohtauksesta. Mutta valitettavasti meillä ei ollut aikaa ajaa kaikkia pahoja henkiä ulos hänestä, vain muutamia. Pastori lähti, mutta sanoi palaavansa.

 

Yleensä monella maallikolla on taipumus takertua ja pitäytyä perinteisiin oppei-hin. Sielumme huutavat ja itkevät, mutta useimmat kristityt luottavat fyysisiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Vaikka me haluamme voimaa, olemme tosiasiassa omahyväisiä ja itsetyytyväisiä. Olemme omahyväisiä Pyhän Hengen lahjojen voi-miin. Sen seurauksena polku voimaan ja lahjoihin on tukossa. Omahyväisyys on valitettavasti hengellinen realiteetti, jota näen jatkuvasti matkustellessani ja nähtyäni erilaisia palveluvirkoja.

 

Keskimäärin on joitakin voimaviranhaltijoita, joilla on tiivis työyhteys keske-nään. Mutta joskus käy päinvastoin niin, että he eristäytyvät täysin toisistaan. Herra on varustanut meidät suurella voimalla ja monilla lahjoilla. Me Herran Kirkossa pyrimme aina vaeltamaan nöyryydessä. Emme halua ilmaista toisille, ettei syntyisi harhakäsitystä, että voima tulisi meistä. Me vaellamme alamaisina ja annamme kaiken kunnian Herralle! Minäkin olen vain alhainen palvelija. Kun nöyrrytän itseni ja vaellan kuten alhainen palvelija, ihmiset kysyvät:” Pastori, onko sinun todella oltava tuollainen? ”

 

Viranhaltijat, veljet ja sisaret, jotka ovat osallisia Pyhän Hengen virasta ja henki-lahjoista, tulevat joskus vierailemaan Herran Kirkossa. Jotkut heistä olivat hyvin sokeita ja vastuuttomia. He julistivat oman kirkkonsa ainutlaatuisuutta ja sitä, että heidän kirkkonsa oli se ainoa oikea. Heidät oli koulutettu omiin tapoihinsa. Mutta Pyhän Tulen kastetta ei voi saada keinotekoisesti.  Huulillaan he haluavat, mutta todellisuudessa he eivät ole siihen valmiita. Niinpä heille vierailu oli kerta-käyttöinen tapahtuma. Ehkä he halusivat kokea jotakin, mutta kun he epäonnis-tuivat,  he heti kääntyivät pois ja alkoivat kritisoida.

 

Herran Kirkossa jaamme ja otamme osaa moniin henkilahjoihin. Kaikkein tär-kein on Pyhän Hengen ja Tulen virka. Useimmiten Tuliviran saamisen keskivai-heilla, pahat henget alkavat paljastua. Kuitenkin on joitakin ihmisiä, jotka väit-tävät, että me laitamme näitä pahoja henkiä ihmisten ruumiisiin, niin että he alkavat saada erilaisia kohtauksia! Mitä hölynpölyä! Kuinka me voisimme laittaa pahoja henkiä ihmisten kehoihin ja sitten saada heidät saamaan erilaisia kohta-uksia? Todella naurettavaa! Työ mitä teemme on Jumalasta!  Vain Jumala voi teh-dä sellaisia töitä. Uskon, että Hän kyllä hyvin erottaa hyvän ja pahan. Sen sijaan, että katsoisivat myönteisiä asioita, ihmisillä on taipumus yleensä korostaa ja vetää esiin juuri kielteisiä asioita. Se on ihmisten luonnollinen ominaisuus. Kun harmittelin tällaisten asioiden parissa, Herra ilmestyi ja varoitti minua:        

” Rakas pastori Kim! Monet sielut väittävät, että he ovat uskollisia ja kuuliaisia  Minulle. Tämä ei kuitenkaan ole totta. He arvioivat asioita omilla mittapuillaan ja kyvyillään. He ovat itsekeskeisiä eivätkä aitoja! Useimmiten he eivät ole puhtaita eivätkä vilpittömiä. He väittävät, että he ovat täynnä innostusta ja lojaalisuutta, mutta se ei ole sellaista aitoutta, joka kestää. Varo heitä!”

 

Kysyin Herralta: ” Rakas Herrani! Miksi olet silti antanut heille voiman ja profe-toimisen?” Herra vastasi: ” Heitä hallitsee nyt itsekeskeisyyden henki. Materialismi on vähitellen tihkunut heidän sisimpäänsä. He ovat nyt tottuneet turmeltumiseen. Se on todella valitettavaa!!!”

 

1. Kn. 22:20-23: ” HERRA sanoi: ` Kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa? ` Mikä vastasi niin mikä näin. Silloin tuli henki ja asettui HERRAn eteen ja sanoi: `Minä viekoittelen hänet.`  HERRA kysyi häneltä: ` Miten?`

 

Hän vastasi: ` Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettojensa suu-hun`.  Silloin HERRA vastasi: `Saat viekoitella, siihen sinä pystyt, mene ja tee niin.`  Katso, nyt HERRA on pannut valheen hengen kaikkien näiden profeettojesi suuhun, sillä HERRA on päättänyt osaksesi onnettomuuden.`”

 

Totuus kielistä, kielten selityksestä ja henkilahjoista

   

I. Kor. 13:1-3:” Jos puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Jos minulla olisi profetia ja tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon , ja jos minulla olisi kaikki usko, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Jos jakelisin kaiken omaisuuteni, ja jos antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. ”

 

1. Kor. 14:2:” Joku toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta heikko syö vihan-neksia.”

 

Yllättyneinä moni kysyy: ” Miksi vaivautua rukoilemaan kielillä, kun ei edes ym-märrä mitä sanoo? Et edes osaa selittää sitä. ” Nämä ihmiset alkavat epäröidä kielillä rukoilemistaan. Mutta usein kaikkien henkilahjojen joukossa, peruslahja on kielillä puhuminen. Kun rukoilemme kielillä ja rukoilemme hartaasti ja pitem-pään, saavutamme syvän hengellisyyden tilan. Kun astumme tähän tilaan, voi-makas läsnäolo, väliintulo, ja Pyhän Hengen voima varustaa meidät uudella voi-malla. Tällä uudella voimalla, kieli muuttuu voimakkaaksi kieleksi. Sitten kieli kehittyy ja tulee yhä vuolaammaksi, sujuvammaksi. Sitten kieleen liittyy selitys ja profetia. Sitten kieli kehittää muita erilaisia voimakkaita lahjoja.

 

Voivatko kielet, selitys, profetian lahja tuhoutua? Kyllä, se on todellinen mahdol-lisuus. Kokemuksiemme mukaan on kahdenlaisia kieliä.

 

On tapauksia, joissa Pyhä Henki antaa äkkiä ihmiselle kielet, vaikka hän ei ole niitä etsinyt, rukoillut eikä halunnut. Toisaalta Pyhä Henki antaa kielet sellaisel-le, joka niitä hartaasti on halunnut ja rukoillut. Voimakkaan Pyhän Hengen läs-näolon aikana Herra voi antaa suoraan kielet ihmiselle halusipa hän niitä tai ei. Hänen voimakas läsnäolonsa liikuttaa kieliämme, niin että henkilö alkaa puhua kielillä. Useimmissa tapauksissa tällainen kielet saanut henkilö on aluksi hetken hämmentynyt. Kukaan ei tiedä, milloin kielten lahja annetaan. Se on yksinomaan Herran harkinnassa. Toisaalta Herra voi antaa kielet riippuen meidän uskostam-me ja pyynnöstämme. Näin on myös Pyhän Hengen saamisen laita.

 

Henkemme, sielumme, ajatuksemme ja tunteemme perustuvat omiin ajatuksiim-me ja uskomuksiimme. Se on kuvitteellista. Me käsitämme ja hyväksymme ajat-telu- ja toimintatapamme sen mukaan mitä olemme ympäristöstä oppineet.  Se taas perustuu siihen, mitä meille on opetettu ja mitä olemme kuulleet. Fyysistä ruumistamme ja sen jäseniä, silmiä, nenää, suuta, kieltä, käsiä, jalkoja ja aisteja ei ole kehitetty elämään Herran läsnäolossa. Siihen meitä ei ole kokemusperäisesti koulutettu. Siksi, kun Herran työ suuntautuu suoraan ruumiimme läpi, emme ky-kene ymmärtämään sitä. Olemme monta kertaa hyvinkin yllättyneitä. Erityisesti kielissä, kielten armolahjassa, se ei tule esiin sujuvasti. Lahjat on annettu meille, koska Jumalan rakastaa meitä. Siksi emme koskaan saa luulla, että Jumalan ar-molahjat olisivat itseoikeutetusti,  manipuloimalla tai kateudella saatavissa.

 

Kun me rukoilemme kielillä, kielen täytyy pysyä suussa. Jos kielillä puhumisen aikana kieli työntyy ulos suusta, kyseessä on epämuodostuma. Esimerkiksi kieli voi sihistä kuin käärmeellä. Kun todistamme tällaista epänormaaliutta, voi kieli voi tulla ulos suusta ja näyttää  venyvän luonnottoman pitkäksi. Se on hirvittävä tilanne. Kun kielillä puhujan kieli degeneroituu ja kieli tulee ulos suusta, me huu-damme ” Pyhä Tuli!” ja panemme Pyhän Tulen ihmiseen. Silloin ihminen eheytyy ja tulee normaaliksi. Siis jos mahdollista, pahat henget yrittävät raunioittaa kiel-ten armolahjan. Kuitenkin Pyhän tulen läsnä ollessa, kaikki sellaiset tapaukset kyettiin erottamaan ja hoitamaan.

 

Vaikka itselläni on vasta lyhyt kokemus kielten selityksestä, sallikaa että kom-mentoin aluetta. Kuten aina, korostan nytkin, että Herran henkilahjat ovat mo-ninaisia. Ne ilmenevät sen uskon määrän mukaan mitä uskovalla on. Jotkut vaa-tivat, että kielen selityksen pitäisi olla vain yksi ja tietty. He sanovat, ettei selityk-sien välillä voi olla ristiriitoja.

 

Näin ei kuitenkaan asia ole. Esimerkiksi eräs henkilö istui kerran tuolille ja häntä pyydettin puhumaan kielillä. Jotta em. teoria tulisi testatuksi, asetimme viisi hen-kilöä hänen ympärilleen. Kaikilla viidellä oli kielten selityksen lahja. Me myös tiedämme, että kaikki viisi saattavat ilmaista asian eri tavalla, kun he yrittävät kääntää kieltä koreaksi. Kieli voidaan myös kuulla eri tavalla, riippuen kuulijan uskosta. Kaikkein tärkein näkökohta hommassa oli, että kaikki viisi tulkitsivat kuulemansa eri tavalla. Tämä on todellinen tapaus. Yhdellä henkilöllä selitys koski psyykkisiä ongelmia, toisella perheen ongelmia, ihmisen työn pulmia, ja kaksi viimeistä henkilön aviomiestä ja lapsiaan.

 

Näiden selitysten jälkeen olin hyvin hämmentynyt ja epäilin. Ajattelin mieles-säni: ” Kuinka ihmeessä voi samasta kielestä tulla viisi erilaista selitystä? ” Silloin Herra antoi vastauksen: ”Minä haluan ihmisten tietävän vastauksen. Selitystä ei ole tarkoitettu kuultavaksi yhden tyyppisenä selityksenä tai ymmärryksenä. ”

 

Monilla kirkoilla, pastoreilla, uskovilla on oma metodinsa ja he odottavat oman metodinsa mukaista ratkaisua tai tulosta. He ovat jääräpäisiä ja dogmaattisia oman metodinsa tai tuloksensa suhteen: ` Jos teet näin, se toimii`. Tai he sanovat: ` Miksi et tee sitä näin?` Mutta ei sillä ole väliä kuinka hyvältä tai oikealta metodi näyttää. Jos joku on niin dogmaattinen metodinsa tai dogmansa suhteen, se voi näyttää korskealta. Ihmisillä on eri tapoja hyväksyä asiat. On helppoa tulla ylpe-äksi. Tietämättömyys on toinen pääsyy siihen, että ihmiset kuvittelevat, että juuri heidän kokemuksensa ja tietonsa on kaikki, mitä muidenkaan tarvitsee tie-tää.  He yrittävät soveltaa kaavaansa jokaiseen. He päättävät ja arvioivat loppu-tulosta omaan kaavaansa nojaten. Esimerkiksi kun tulee kyseeseen hengelliset kirjat Amerikasta tai muista kaukomaista, tämäntyyppiset ihmiset Koreassa tulevat fanaattisiksi ja jopa mielipuoliksi näistä kirjoista. He yrittävät soveltaa lukemaansa ja korjata asioita välttämättä luetun mukaisesti. He yrittävät ystä-vystyä tekijöiden kanssa ja kuvata näitä lähisuhteitaan. He ovat kuin fanit, jotka haluavat tuntea tähtensä ja kokea olevansa itse tärkeitä.  Amerikkalaiset profee-tat ja profetoivat ihmiset ovat hyvin kohdeltuja ja tunnustettuja. Heitä kutsutaan `Apostoleiksi ja Profeetoiksi.`  Kuitenkin nuo samat korealaiset ihmiset syyttävät, että korealaiset profeetat ovat pahasti väärässä.

 

Uskonelämämme ja hengellinen elämämme ei ole niin yksinkertaista eikä taval-lista. Meidän hengellinen elämämme ja Pyhän Hengen liikkeet saattavat olla mo-nialaisia ja erilaisia. Se voi ottaa monia erilaisia ulkoisia muotoja ja variaatioita. Pyhä hengellinen todellisuus on hyvin syvä ja runsas. Me emme kykene tutki-maan sitä kaikkea yhden elämämme aikana. Lisäksi emme koskaan kykene il-maisemaan sen syvyyttä emmekä runsautta rajallisilla ajatuksillamme ja sanoil-lamme.

 

Moni on informoitu väärin. Pyhän Hengen palveluvirka ei itsessään ole keski-pisteessä. Eivät myöskään armolahjat. Jos Pyhän Hengen liike tulee meille keski-öön, me uuvumme. Jos henkilahjat tai liike alkavat ottaa yliotteen elämästämme, todellinen keskipiste voi murentua. Me itse voimme lopulta luopua sen seura-uksena. Degeneraatio on joukkotuhon siemen. Meidän keskipisteemme pitää olla vain ja ainoastaan Herra, joka on uskomme kohde. Kultinomaiset kirkot, kultti-ihmiset, minkä tahansa tyyppinen kultti-organisaatio – kaikilla on samantyyppi-nen ongelma. Heidän kanssaan on vaikeaa kommunikoida. Heillä ei ole hengel-lisyyden talonpoikaisjärkeä tai järkeä yleensäkään. Jeesuksen ja Paavalin palve-luvirkojen keskustassa olivat rakkaus, antaumuksellisuus ja itsensä uhraaminen.

 

Jeesus on meidän keskiömme ja keskipisteemme. Hänen täytyy olla meidän rak-kautemme ja antaumuksemme kohteena. Kun kirkko on täynnä taitamattomia työntekijöitä, joilta puuttuu koulutus ja kokemus, taitavat työntekijät, jotka ovat jo kentällä, joutuvat kantamaan kaksinkertaisen työtaakan. Silloin altistutaan erehdyksille todennäköisemmin.

 

1. Kor. 12:1-3: ” Mutta hengellisistä lahjoista, veljet, en tahdo pitää teitä tietä-mättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä ikään kuin ajamalla vietiin mykkien epäjumalien luo. Sen tähden teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: ` Jeesus olkoon kirottu` ja ettei kukaan voi sanoa: `Jeesus on Herra `, paitsi Pyhässä Hengessä.` ” 

 

 Väärien profeettojen tunnistaminen

 

Apt. 2:17-18:” Tapahtuu viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksivat. Myös palvelijoitteni ja palvelijat-tarieni päälle niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he profetoivat.”

 

Me elämme ajassa, josta monet sanovat, että olemme lopun ajoissa. He huutavat sitä jatkuvasti ja loputtomasti. Monet profetiat, unet, näyt ja ilmestykset pursu-avat Koreasta ja monista muista paikoista ympäri maailman. Voin todella tuntea Jumalan kiihkeän rakkauden tätä sukupolvea kohtaan niiden monien lahjojen kautta, joita annetaan Hänen kirkolleen ja uskovilleen.

 

Kuitenkin kolikon toinen puoli on, että tietty määrä turhia unia, ilmestyksiä ja harhaanjohtavia profetioita voi esiintyä. Sen lisäksi monia sivuvaikutuksia sat-tuu. Minun pastorinvirkani tietysti perustuu kirjoitettuun Jumalan Sanaan. Mutta viime aikoina Herra on johtanut minut henkilahjoihin ja voimaan. Joskus ajatte-len, että jonkin verran hengellistä epätasapainoa voi mahdollisesti ilmetä, mutta siitä huolimatta emme voi kieltää emmekä sivuuttaa Pyhän Hengen armolahjoja. Lahjat takaa ja suo Jumala itse. Kun olimme hengellisesti lamassa, erityyppisistä Pyhän Hengen lahjoista tuli suunnaton elämänvoima uskollemme. Jumalan täy-dellisen väliintulon ja palavan opastuksen kautta palveluvirkani suunta tuli var-maksi ja kirkkaaksi.

 

Kielten lahja, profetia, kielten selitys, läpinäkeminen, hengellisten silmien avau-tuminen jne. ovat uskon polku. Tämä polku avaa meidän hengellisyytemme puolet. Myös tämän uskon polun kautta Jumala puhuu meille ja antaa ilmes-tyksensä. Vaikka meillä jo on kirjoitettu Jumalan Sana, me kykenemme elävästi kokemaan yhteytemme ja kontaktimme Jumalaan monien lahjojensa kautta.

 

Jotta voisimme käyttää näitä lahjoja hyödyksemme, meidän olisi syytä huomata muutamia asioita eikä laiminlyödä vaarinottamista. Paholainen voimineen on suuresti ihastunut tämänkaltaisiin hengellisiin alueisiin ja makuihin. Ne hyök-käävät intensiivisesti. Paholainen on hyvin perillä ihmisten mielihaluista, sympa-tioista ja antipatioista. Pahan voimat yrittävät, jos mahdollista, eksyttää ja pettää myös valitut, jos mahdollista.

 

Mk. 13:22: ” Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tun-nustekoja ja ihmeitä eksyttääkseen, jos mahdollista, valitutkin. ”

 

Ihmiset, joilla on henkilahjoja, ovat enemmän pahojen voimien ja henkien koh-teina. He joutuvat jatkuvien hyökkäysten kohteiksi yhä enemmän. Paholainen ottaa armolahjojen omistajat maalikseen. Paholainen keskittyy ja keskittää jou-kot suunnitelmalliseen hyökkäystoimintaan. Paholainen aloittaa ärsyttämällä ihmisten tajuntaa. Hän istuttaa ajatuksen toisten alistamisesta, toisten ohi pää-semisestä, kilpailusta, ja lopulta kylvää kateuden siemenen. Kateus voittaa toiset. Sen seurauksena kaikenikäiset miehet ja naiset tulevat harhautetuiksi tai rap-peutuvat jatkuvasti pahojen henkien häikäilemättömien hyökkäysten vuoksi.

 

Kuuluisa profeetta toisesta maasta kommentoi kerran profetoimista. Hän lausui, että kun ihminen profetoi, vain 20% profetioista osuu oikeaan. Toisin sanoen, jos profeetta osuu 20%:sti oikeaan, se olisi katsottava menestykseksi. Tuon kuului-san profeetan kommentti on väärä, mutta jos tulee puhe armolahjoista, kukaan ei ole turvassa eikä poikkeus säännöstä.

 

Meillä on kolme tapaa kuulla Jumalan ääni. Ensimmäinen on kuulla se omin kor-vin, toinen omalla mielellämme ja lopuksi me voimme kokea sen vaikutelma-namme. Kuitenkin, jos me emme kunnolla erota henkiä voimakkaan rukouksen, Sanan ja Pyhän Hengen avulla, me joudumme paholaisen pettämäksi.

 

Jokaisessa herätyskokouksessa olen selkeästi todennut tai kokenut paholaisen manipulaation ja rappeuttavan vaikutuksen profetiassa, näyssä, unessa, kielissä, kielten selityksessä, hengellisissä silmissä ja jopa Pyhän Hengen tanssissa! Jos ei kykene tunnistamaan pahojen henkien toimintaa ihmiskehoissa, joihin ne ovat piiloutuneet ja kätkeytyneet ja elävät ihmisissä, niin joutuu mahdollisesti niiden pettämäksi. Jos ottaa vastaan henkilahjan ilman, että vie vapautus-session pää-tökseen voimakkaalla Pyhällä Tulella, voi joutua paholaisen kohtalokkaan käsit-telyn kohteeksi. Kun katson yhä syvemmälle ihmisen kehoon avatuilla hengel-lisillä silmilläni, havaitsen, että ruumis on erittäin monimutkainen ja laaja maa-ilmansa. Aina kun katson ihmisruumista, tunnen olevani suuren arvoituksen edessä. Jos otamme lukuun koko ruumiin,  sielun ja hengen, ne ovat kuin suun-naton avaruus, joka ylittää kaiken kuvittelukykymme.

 

Ei ole mitään mieltä yrittää laskea pahojen henkien lukumäärää, jotka tunkeu-tuvat kehoihimme, jotka ovat kuin laaja avaruus. Paholainen on valmis mobili-soimaan kuinka monta demonia hyvänsä saadakseen yhden sielun tuhotuksi. Ihmiset ovat kovin mielissään, jos heti saadaan kaikki demonit ajetuksi ulos. Mutta jopa tämän näkeminen voi olla pettävää. Pahat henget saavat mielihyvää, kun ne huijaavat meitä. Esimerkiksi eräässä tapauksessa me huusimme: ” Jee-suksen Kristuksen nimessä, poistukaa!” Riivattu henkilö kaatui lattialle ja pyörtyi. Olimme kovin innoissamme ja vaikuttuneita siitä, että kaikki demonit lähtivät henkilöstä yht´aikaa! Mutta pian selvisi, että pahat henget olivat puijanneet mei-tä. Ne jököttivät yhä henkilössä.

 

Ajoittain jotkut profeetalliset henkilöt voivat sanoa teille, että pahat henget ovat lähteneet teistä heidän toimintansa seurauksena. Mutta ei ole mitään määrää sil-lä, paljonko noita profeetallisia henkilöitä voidaan jallittaa piiloutuneiden demo-nien toimesta! Kun profeetalliset ja lahjoja omaavat henkilöt rukoilevat toisen  henkilön puolesta, heidän täytyy ensin tutkia oma hengellinen tilansa. Muussa tapauksessa ne pahat henget, jotka asuvat profeetallisessa henkilössä, siirtyvät rukouksen aikana siihen henkilöön, jonka puolesta rukoillaan. On pidettävä mie-lessä, että tämä voi tapahtua myös toiseen suuntaan, pöpö voi siirtyä rukoilta-vasta rukoilijaan.

 

Kerran eräät ihmiset keräsivät yhteen kokemuksensa ja metodinsa henkilahjo-jen ja hengellisen todellisuuden alueilta. He halusivat tulla tunnustetuiksi näiden erikoisalojen asiantuntijoiksi. Todellisuudessa he ovat vasta noviiseja tai tees-kentelijöitä. Tämän maapallon päällä ei ole ensimmäistäkään hengellisen todel-lisuuden asiantuntijaa. Jos jotkut tätä väittävät, he ovat todellisuudessa pettu-reita ja huijareita. On vain yksi asiantuntija, Jumala.

 

Jer. 23:25-32: ” Olen kuullut, mitä nuo profeetat sanovat, jotka ennustavat ni-messäni valhetta sanoen: `Olen nähnyt unta, olen nähnyt unta`. Kuinka kauan? Mitä noilla profeetoilla, jotka ennustavat valhetta, on mielessä? He ennustavat oman sydämensä petosta. Aikovatko he unillaan, joita he kertovat toisilleen, saat-taa kansani unohtamaan nimeni, niin kuin heidän isänsä unohtivat nimeni Baalin tähden? Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa. Mutta se, jolla on sanani, pu-hukoon sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa? Eikö sanani ole niin kuin tuli, sanoo HERRA, ja kuin vasara, joka kallion murtaa? Katso sen tähden käyn niiden profeettojen kimppuun, sanoo HERRA, jotka varastavat sanani toinen toiseltaan. Katso käyn niiden profeettojen kimppuun, sanoo HERRA, jotka ottavat sanan omalta kieleltään, mutta sanovat: `Hänen sanansa`. Katso, käyn niiden kimppuun, jotka ennustavat valheunia, sanoo HERRA, ja kertovat niitä ja eksyt-tävät kansaani valheillaan ja kerskumisellaan, vaikka minä en ole heitä lähettänyt enkä käskenyt ja vaikka heistä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo HERRA.”

 

On joitakin, jotka tulkitsevat ihmisen unia, näkyjä ja ilmestyksiä vain valistuneit-ten arvausten varassa. Nämä ihmiset tulkitsevat saadakseen itselleen hyötyä. Sen seurauksena he ovat vastuussa ihmisten hämmennyksestä ja kompuroin-neista. Ja on monia, jotka lankeavat ansaan, koska joku antoi heille väärän tulkin-nan profetiasta, unesta, näystä tai ilmestyksestä, jotka eivät toteutuneetkaan. On ikävää, että jotkut ovat sitoutuneet väärään tulkintaan niin että tuhlaavat koko elämänsä jahdaten tai odottaen vastausta. Eikö paholainen jäljittele profetioita, näkyjä, unia? Eikö hän jopa imitoi itse Jumalaa? Siksi tärkeintä on omata henkien erottamisen armolahja. Tämä pitäisi nähdä hyvin tärkeänä. Yhtä tärkeänä kuin oma elämämme on meille itsellemme!

 

Tapausselostus kärsimyksestä väärän henkilahjan vastaanottamisen jälkeen

 

Jokin aika sitten eräs perhe ja heidän pastorinsa vieraili Herran Kirkossa. He ja heidän kirkkonsa olivat maaseudulla. Se oli yhden papin kirkko. Isoäiti oli diako-nissa ja hänen vävypoikansa ja tyttärensä olivat johtavia pastoreita. Vävy oli pas-tori, jolla myös oli poika. Poika oli ylä-asteen juniori. He väittivät, että hän tanssi Hengessä palvonnan aikana. Tosiasiassa hän tanssi korokkeella ja satojen kirk-kovieraiden edessä. He sanoivat, että hänen Pyhä tanssinsa oli kaunista ja peh-meää. Äidinpuolen isoäiti oli diakonissa, joka erotti aidosti, oliko tanssi todella Pyhästä Hengestä vaiko paholaisen trikki. Isoäiti oli rukoillut asian tiimoilta pal-jon ja halusi nyt vastausta.

 

Ensiksikin tämä Pyhä Tanssi oli epäaito jäljitelmä. Sanoin seurueelle, että voim-me joutua asiassa pahoihin erimielisyyksiin ja riitoihin. Neuvoin heitä valmis-tamaan sydämensä huolellisesti kun he katselivat tanssia. He väittivät, että hei-dän vierailunsa Herran Kirkkoon olisi johtunut tulikastekirjan lukemisesta. Edelleen heille oli kerrottu, että Herran Kirkko on täydellisessä Pyhän Hengen virassa mukaan lukien Pyhän Tanssi(n virka). He myös esittivät, että heidän virkaansa kuului riivaajista vapauttaminen ja joskus profetointia. Nyt he olivat hartaasti pyytämässä Herran Kirkolta, että saisivat hengelliset silmänsä auki ja näkisivät tuon hengen julkisesti. Jos me käsittelisimme huolimattomasti tai epä-korrektisti tätä arkaa asiaa, saisimme käsiimme isomman ongelman. Kielteinen lopputulos olisi kuin psykologinen pommi huolestuneelle osapuolelle.

 

Koska moni ihminen osallistuu päivittäin kokoöisiin palveluihin Herran Kirkos-sa, me kykenemme karkoittamaan riivaajia. Tätä tehdään kuitenkin ihmisille, jotka ovat uskossaan avoimia ja haluavat tulla diagnosoiduiksi ja autetuiksi. Juuri kun olimme aloittamassa palvontaa ja ylistystä, merkit väärästä epäaidosta Py-hän Hengen tanssista alkoivat hitaasti näkyä. Todellakin pojan ruumiin liikkeet olivat tosi pehmeitä. Ne virtasivat kuin vesi. Hän tanssi palvonnan rytmissä. Kui-tenkin omilla hengellisillä silmilläni aloin havaita epätavallisia liikkeitä. Kaikki tarkkailivat häntä uteliaina.

 

Näin isoja ja pieniä käärmeitä. Ne olivat pakkautuneet yhteen. Toiset olivat val-koisia, toiset läpinäkyviä. Läpinäkyviä, anakondan muotoisia käärmeitä oli kaik-kialla pojan kehon sisällä. Käärmeet vääntelehtivät levottomasti kun Pyhä Tuli kohdistui niihen Herran Kirkossa. Kun annoin häneen Pyhän Tulen, käärmeet huusivat pojan kautta: “Kuumaa! Kuumaa!” Poika liikehti levottomasti. Ajattelin itsekseni: “Kuinka surullista. Poika ajatteli, että hänen tanssinsa oli Pyhän tans-sin lahja…”.

 

Kun käärmeet oli paljastettu, ne kiertyivät pojan koko ruumiin ympärille. Käär-meiden muoto vääristyi ja tuli epäjärjestykseen. Lähestyin poikaa ja annoin Py-hää Tulta, Pyhää Sähköä ja myrkylliset okaat. Lopulta tapahtui kohtaus.  Poika huusi ja kaatui lattialle. Kun vanhemmat näkivät sen, he järkyttyivät ja tulivat levottomiksi. Vanhemmat pyyhkivät kyyneleensä kiireesti kun he itkivät.

 

Paha henki anakondan hahmossa ryntäsi kimppuuni lyödäkseen ja purrakseen. Käärme paljasti myrkkyhampaansa pojan suun kautta. Käärmeen silmät olivat hyvin epämuodostuneet. Heti kun näin käärmeen silmät, ruumiini tuli kanan-lihalle ja hiukseni nousivat pystyyn. Ajan kanssa ja taistelun jatkuessa, varmis-tuin muistakin käärmeistä pojan kehossa. Kirkkomme seurakunnan osa, jonka hengelliset silmät oli avattu, huusi yhteen ääneen: ” Pastori! Pastori! Pojan keho on täynnä anakondia! Kun Pyhä Tuli ja Sähkö käsistäsi meni pojan kehoon, käär-meet väänsivät pojan ruumiin ja saivat hänet käyttäytymään väkivaltaisesti, koska käärmeille tuli liian kuuma.”  

 

Kun nostin oikean käteni korkealle ilmaan, tulin aivan pojan lähelle ja kuiskasin hiljaa ja pehmeästi: ” Hei, minä jo tunnen sinut, siispä, lähdehän vikkelästi sinä saastainen paha henki! Miksi olet tunkeutunut Herran rakastaman pojan kehoon? Nopeasti ulos! ” Käärme sai pojan sihisemään kielellään ja sanoi: ” Ei! Ei! Älä tule lähemmäksi! En lähde ulos! Täällä on niin mukava olla. Täällä sisällä on niin hyvä olla, miksi lähtisin ulos? ” Pojan silmät näyttivät uhkaavilta. Ne melkein näyttivät käärmeen silmiltä. Paha henki pojassa oli ottanut hyökkäykseen valmiina olevan pystyasennon ja oli valmis puremaan. Vakava vapautusoperaatio oli vasta alussa.

 

” Minä käsken sinua Jeesuksen nimessä, sinä saastainen paha henki, tule ulos äkkiä! Pyhä tuli! ” Kun huusin, poika kaatui lattialle kirkuen ja vääntäen koko ruumistaan epänormaaliin asentoon. Hänellä oli epäaito epileptinen kohtaus. Vanhemmat ja sukulaiset tuijottivat kauhusta kalpein kasvoin. He olivat täysin shokissa. Kysyin pojan isältä, joka oli kirkon pastori, ja hänen perheeltään:            ” Miten ihmeessä te olette laiminlyöneet tämän pojan tällä tavalla tähän pistee-seen asti? Millainen paikka voi opettaa tämänkaltaista tanssia muka Pyhänä?”

 

Pojan isä vastasi esittämällä, että Koreassa on moniakin paikkoja, joissa on Py-hän Hengen palveluvirka. Eräs sellainen oli opettanut heitä menemään makuulle, kierimään ja pyörimään ympäri. He painostavat ihmisiä pyörimään ympäri yhä uudelleen. Näistä liikkeistä ihmiset saavat huimausta ja he alkavat kaatua latti-alle väsymyksestäkin. Isä jatkoi kertomalla, että nämä liikkeet ovat yleisiä ja niitä opettaa tietty kirkko. Olin tästä paikasta ja kirkosta jossain määrin tietoinen. He tekivät monia poikkeavia toimenpiteitä. Niin tai näin, tämä poika oli vakavassa tilanteessa.

 

Herran Kirkolle on annettu monia erilaisia lahjoja. Meillä oli ollut etuoikeus op-pia ja kokea monia niistä ja niiden käytöistä. Tämän sanottuani painotan jälleen, että Koreassa on monia paikkoja, jotka harjoittavat epäpuhdasta toimintaa ja suorittavat pöyristyttäviä temppuja.

 

Kokemuksiemme perustella, olemme ymmärtäneet, että paholainen lähettää pa-han joukot kirkkoihin, koteihin ja uskoviin. Pahan voimat lähetetään joko yksit-täisinä pahoina henkinä tai pahojen henkien ryhminä tai saatana lähettää jatku-vasti ja loputtomasti pahan voimia kristillisiin yhteisöihin. Mutta kristityt ovat hämmentyneitä tai tietämättömiä. Paholainen lähettää myös korkeamman as-teen pahoja henkiä hyökkäämään sellaisten ihmisten kimppuun, jotka on viral-lisesti nimitetty korkeampaan hengelliseen auktoriteettiasemaan. Paholainen lähettää pahoja henkiään sen mukaan millä tasolla ihminen on hengellisesti. Niiden tarkoitus on yksi ja sama.

 

1. Tim. 4:1: ”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monet luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja.” 

 

Mt. 24:24-25: ” Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos se olisi mahdollista, valitutkin. Katso, olen sen teille edeltä sanonut. ”

  

Voimme helposti käsittää, kuinka monet kirkot, pastorit, ja uskovat ovat tietä-mättömiä paholaisen hyökkäyksistä. He käsittelevät asiaa abstraktina. Jos mah-dollista, paholainen hyökkää palveluvirkaa kohtaan saadakseen sen rappiolle. Mutta todellisuudessa, esimerkiksi ihmiset, joilla on johtavia virkoja henkilah-joineen, ajattelevat hämärästi, ettei saatana voisi valloittaa heidän virkaansa. Saatana voi -  ei vain tehdä invaasiota vaan -  manipuloida itse virkaa!

 

Paholainen on aktiivinen joka paikassa. missä opetetaan ja harjoitetaan profe-tiaa. Jopa huomattavissa palveluviroissa tai herätysten aikana pahat henget voi-vat aiheuttaa vakavan harhaanjohtavan uskottavuusongelman. Kokemuksieni perusteella tähän saakka pahat henget voivat raunioittaa ja laimentaa profetoin-nin, kielet, kielten selityksen ja näyt (visiot). Saatanalla on kyky toimia niin, että se poistaa sanomat lahjoistamme. Siten emme voi rentoutua hetkeksikään.

 

Monet lahjoja saaneet ihmiset, erilaisten virkojen spektrin molemmista päistä, tulevat vierailemaan Herran Kirkkoon. Ihmiset, joiden usko ei ole juurtunut, ovat taipuvaisia luopumaan pois kohdatessaan suuria koettelemuksia ja testejä. He osallistuvat heikosti kirkkomme aktiviteetteihin. Jotkut ihmiset, joilla oli avau-tunut ainakin viisi hengellistä aistia, profetia, kielten selitys ja näkymaailma, sor-tuivat uskonsa viimeisessä koettelemuksessa tai testissä. Vaikka ihminen  kuvit-telee, että hänen uskonsa on vahva ja hän tukeutuu henkilahjaansa ilman että hänellä on henkien erottelun armolahjaa, hän ei kestä pitkään. Hänen sydämen-sä ydin horjuu.

 

Herra näki, että lahjojemme hedelmät ilmenevät rakkauden ja persoonallisuu-temme perusteella. Kun aikaa kuluu, me kykenemme näkemään totuuden työs-tämme. Lupaus tulee sen jälkeen kun meidät on testattu ja koeteltu peräänanta-mattomuuden prosessin kautta. On aina olemassa väärää odottamista.

 

Hebr. 10:35-39:” Älkää siis heittäkö pois luottamustanne, jonka palkka on suuri. Sillä tarvitsette kestävyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä on luvattu. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin Hän, joka tuleva on, tulee, ei-kä viivyttele, mutta vanhurskas on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, minun sieluni ei mielly häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois kadotuk-sekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.”

 

2. Tim. 2:3-4:” Kärsi siis kovia kuin jalo Kristuksen Jeesuksen sotilas. Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannut elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut.”

Tuom. 7.7:” HERRA sanoi Gideonille: `Niillä kolmellasadalla miehellä, jotka lat-kivat, vapautan teidät ja annan Midianin käsiisi. Kaikki muu väki menköön kukin kotiinsa.` ”

 

Sekulaari maailma määrittelee voiman ja ylpeyden määrällisesti. Kaikkia kiin-nostaa lukumääriensä lisääntyminen. Ihmiset haluavat lisää, olipa kyse dollari-määristä tai seurakuntien ihmismääristä. Mutta meidän pitäisi muistaa, että laa-tu on määrää tärkeämpi. Kun tutkimme kylväjävertausta, me näemme että kun siemen tipahtaa hyvään maaperään, se tuottaa satakertaisen hyvän sadon. Juma-la tarvitsee uskon ihmisiä, jotka eivät luota lihan aseisiin, vaan yksinomaan Her-raan. Jumala valitsi Gideonille vain 300 miestä ja käytti heitä. He eivät olleet va-littelijoita. He olivat kuuliaisia kannuineen ja lamppuineen. He olivat taitavia kat-sellessaan ja havainnoidessaan vihollistaan. Viimeisinä aikoina Herra etsii soti-laita, jotka voivat taistella tasavertaisesti mies miestä vastaan pahojen henkien voimien kanssa. Haluan kertoa teille, että sentyyppiset Herran sotilaat ovat kuin Herran Kirkon jäsenet, minä mukaan luettuna. Me olemme Herran palvelijoita mukaan lukien maallikkouskovat, jotka hyppäävät Tulen virkaan ( ministry of Fire).

 

Monet kirkot, pastorit ja maallikkouskovat eivät ole kiinnostuneet – tai ovat jopa vihamielisiä – kun aletaan keskustella varustautumisesta hengelliseen taiste-luun. Ihmiset haluavat tutkia totuutta pahoista hengistä vain silloin, kun he ovat henkilökohtaisesti kokeneet haavoittumista tai ovat niistä toipumassa. Tästä syystä pahat henget mellastavat ympäriinsä kuten villieläimet maailmassa. Mo-net eivät ryhdy taisteluun niitä vastaan. Pahat henget riemuitsevat ja huutavat ilosta, kun ihmiset ovat apaattisia.

 

Paholainen ja hänen pahat voimansa tulevat sisään kehoihimme, ajatuksiimme, mieliimme ja tahtoomme. Ne kätkeytyvät kaikille noille alueille persoonan si-sään. Sitten ne salassa rakentavat pesäänsä hävittääkseen Jumalan tahdon ja jär-jestyksen. Yhteenvetona: Jumala ja pahat henget käyttävät ihmisiä väylänään toteuttaakseen työtään. Erona on näiden kahden tarkoitus ja suunta. Paholainen käyttää ihmistä talloakseen toisia ihmisiä. Pahat henget leikittelevät ihmisillä ja pettävät heitä. Niiden tarkoitus on saada ihmiset tekemään syntiä ja vetämään heidät helvettiin. Kuitenkin Jumala vetää meitä taivaaseen ruumiimme ja tasa-painossa olevan persoonallisuutemme kautta. Siksi kehomme, sielumme, hen-kemme ja päivittäinen elämämme on verinen taistelukenttä, jossa meidän on kohdattava saatana ja hänen pahat voimansa.

 

Huolimatta taistelutilanteista, syy, miksi voimme elää kiitollisina ja pelastuksen ilossa eikä surussa, johtuu Jumalan täydellisestä, voimakkaasta armosta. Niin kauan kuin on olemassa taistelevia kristittyjä, jotka ovat valmiit osallistumaan taisteluihin ja kohtaamaan pahoja henkiä, Herra varustaa aina heidät kunnol-lisesti. Herra on aina uuden voiman lähde. Uusi voima vapautuu kristityille, jotka sitoutuvat taisteluihin ja kohtaamaan pahat henget.

 

Jopa maan päällä, kun ihmiset menevät sotaan, se maa, jonka aseet ovat uudet ja  voimakkaimmat, voittaa. Kuitenkin uusien aseiden tekeminen on kallista puuhaa ja vaatii paljon aikaa ja tutkimustyötä.

 

Kun ase on saatu valmiiksi perusteellisen tutkimus-  ja kehitystyön tuloksena, ase joutuu testeihin monin eri tavoin. Uuden aseen on oltava tehokas, säänkes-tävä ja kyllin tarkka, jotta kohde varmasti tuhoutuu. Uuden aseen täytyy kestää vettä, tulta sekä niin kylmää kuin  kuumaa säätä. Haluan, että kristityt ovat kuin nuo uusimmat, kehittyneimmät aseet. Haluan, että kristityt ovat voimakkaita sotilaita kuten Teräsmies, mutta todellisuudessa he ovat hyvin heikkoja ja ovat helposti synnin voimille altistuvia.

   

Heikoista kristityistä Herra haluaa tehdä uusimmat kehittyneimmät aseensa. Toistuvasti me huudamme ja lankeamme mitä pienimmissä koettelemuksissa ja testeissä. Me olemme aina ihmetelleet, miksi nuo voimakkaat ilmestykset tai ta-pahtumat ovat sattuneet juuri meidän kirkossamme. Olemme olettaneet, että niitä tapahtuu vain mega-kirkoissa, voimakkaita lahjoja saaneilla ihmisillä tai  ulkomaalaisten pastoreiden kautta.

 

Hinta

 

Kuten fyysisessä maailmassa, hengellisessäkin palkitaan taistelun voittaja. Toisin sanoen , palkinto eli sotasaalis menee voittajalle. Moni sielu ympäri maailmaa et-sii voimakkaasti voideltuja palvelijoita, mutta ounastelen, ettei heitä ole riittä-västi. Yötä päivää olemme sidottuja verisiin, jatkuviin hengellisiin taisteluihin paholaisen voimien kanssa. Meitä rasitetaan ja uuvutetaan fyysisesti yli voimi-emme. Sen seurauksena olemme kroonisessa ylirasitustilassa. Kuitenkin kolikon toinen puoli on, että Herra on luvannut meille uuden raikkaan hengellisen voi-man elämäämme ja nyt meidät on palkittu ylitsevuotavan runsaasti ilolla ja in-nolla. Edelleen, emme antaneet periksi taisteluissamme vaan puskimme läpi. Silloin Herra palkitsi meidät tehokkailla erikoisaseillaan: Pyhällä Tulella, Säh-köllä ja monilla muilla uusilla hengellisillä kehittyneillä aseilla ja lahjoilla. Meistä tuntui kuin olisimme saaneet palkintoja.

 

2. Kor. 9:15:” Kiitos Jumalalle Hänen sanomattomista lahjoistaan!”  

 

Kaikki erityyppiset lahjat ja voimat hengellisessä sodankäynnissä annetaan meil-le rukoustemme ja kyyneltemme seurauksena. Itkeminen ja rukous Herran puo-leen ovat tie näillä aseilla varustautumiseen. Siksi erityisesti taistelemme päivit-täin saadaksemme pidetyksi tietyt rukoustunnit täysinä. Ne hengelliset aseet, jotka Jumala suo, eivät ole helpolla saatavissa. Se ei tapahdu kuten myyntiauto-maatin nappulaa painamalla. Yleensä se ei ole noin helppoa. Rukoilijan on ru-koiltava hartaasti päivittäin, jaksettava ja voitettava erittäin vaikeissa hengel-lisissä taisteluissa paholaista ja pahoja voimia vastaan. Kuka tahansa kestää loppuun asti antamatta periksi saa nuo aseet ja voiman voiton kautta. Taistele-van kristityn on oltava sinnikkäämpi ja kestävämpi kuin pahat henget.

1. Tim. 6:11-12:” Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene sellaista (rahan himo) ja tavoittele vanhurskautta, jumalanpelkoa, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja hiljaisuutta.”

 

Varoitus merkkien kautta

 

Jooel 2:1-2:” Puhaltakaa torveen Siionissa, toitottakaa torvella pyhällä vuorel-lani. Kaikki maan asukkaat vapisevat, sillä HERRAn päivä tulee, ja se on lähellä: pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Kuin aamurusko vuorille on levinnyt lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti eikä tämän jälkeen enää tule, tulevien polvien vuosiin saakka.”

 

Monet ihmiset toitottavat loputtomasti, että olemme lopun ajoissa. Siksi, jotta voisi erottaa ja nähdä mikä on tämä paha sukupolvi, ihmiset kerääntyvät lahjoja saaneiden ihmisten ympärille. Sitten ihmiset ihmettelevät, milloin Herra mahtaa tulla takaisin. Mutta kaikkein selkein ja varmin tosiasia on se, että lahjakkaim-matkaan ihmiset eivät voi tietää vastausta tähän kysymykseen. Sen tietää yksin Jumala. Herran lausuntojen valossa Matteuksen evankeliumin 24. luvusta voim-me epäsuoraan arvioida ja nähdä lopun ajan ilmiömäiset apokalyptiset tapahtu-mat.

 

Itse asiassa, kun vierailin taivaassa, tein apostoli Paavalille erään kysymyksen. Paavali nöyrästi johti minut lukemaan syvällisesti läpi neljä evankeliumia, joissa on Herran lausuntoja, ennemminkin kuin lukemaan Paavalin kirjeitä. Hän täh-densi, että neljä evankeliumia ovat hyödyllisempiä. Lopun ajan apokalyptiset tapahtumat Mt. 24:ssä olisi se kohta, josta vastaus löytyisi.

 

Mt. 24: (3)4-9: ” (Kysymys: ”Milloin tulemuksesi tapahtuu, mikä on sen ja maail-man lopun merkki?”). Jeesus vastasi ja sanoi heille: ” Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee nimessäni sanoen: `Minä olen Kristus`, ja he eksyttävät monta. Tulette kuulemaan taisteluiden ääniä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette pelästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nou-see kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätiä ja maanjä-ristyksiä tulee paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teitä annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.”

 

Sakarja 13:7-9: ” Herää miekka, paimentani vastaan ja lähintä miestäni vastaan. Tämä on HERRAn Sebaotin sana. Lyö paimenta ja joutukoot lampaat hajalle, mutta käännän jälleen käteni pienimpiä kohden. Näin on käyvä koko maassa. – Tämä on HERRAn sana.-  Kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kol-mas osa siitä jää jäljelle. Kolmannen osan vien tuleen. Sulatan heitä, kuin hopea sulatetaan, koettelen heitä, niin kuin kultaa koetellaan. He huutavat avuksi nime-äni, ja vastaan heille. Sanon: `Se on kansani,` ja se sanoo: `HERRA, Jumalani.` ”

 

Kristinusko voi erotella  ristin ja Jeesuksen Kristuksen toisen tulemisen. Matkan alku ja matka itsessään ovat tärkeitä prosesseja kristitylle, mutta tärkein näkö-kulma kristityn elämässä on Herran toinen tulemus. Se on lopunajan tapahtuma kaikille kristityille, jotka odottavat Herran tuloa. Se on viimeinen toivo ja pitkän odottamisen hedelmä. Herra on palkintomme hellittämättömyydestämme.

 

Ilm. 14:12: ” Tässä on pyhien kärsivällisyys. Tässä ovat ne, jotka pitävät Jumalan käskyt ja uskon Jeesukseen.”

 

Toivon, että kaikki, jotka uskovat Herraan, ovat mukana tempauksessa (rap-ture). Mutta tuona päivänä on oleva ilmeinen jako niiden välillä, jotka otetaan, ja niiden välillä, jotka jätetään. Ensiksi ja ennen kaikkea tärkein prosessi on se, että varustan itseni niillä edellytyksillä, jotka Herra vaatii minulta. Kuitenkin moni uskova elää vaarallista elämää kristittynä. Heidän uskonsa on siinä rajalla…

 

Mt. 25:5-7:” Yljän viipyessä heille kaikille tuli uni, ja he nukkuivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto: `Katso, ylkä tulee! Tulkaa ottamaan häntä vastaan! `Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. ” ….he kaikki al-koivat torkahdella ja nukkuivat.

 

Ei liene väärin jos väitän, että meidän kristitty elämä kestää vain yhden päivän, viimeisen päivän ennen Jeesuksen toista tulemusta. Joissakin tapauksissa on ih-misiä kuljeskelemassa ympäriinsä ja määrittelemässä viimeistä päivää. Mutta tällainen hullaantuminen, halu löytää joku määrätty viimeinen päivä,  on taika-uskoa. Paras reitti kristitylle on olla valmis kaikkina aikoina. Sen me ymmärräm-me kymmenen neitsyeen vertauksesta. Vaikka me kaikki nukahdamme väsynei-syyttämme fyysisesti, meidän on aina oltava valmiina öljyinemme ja lamppui-nemme. Toisin sanoen me olemme valmistelemassa itseämme hengellisesti joka päivä.

 

Herra antoi minulle tiedoksi joitakin lausuntojaan. Hän sanoi, että kun pastorit eivät valmista seurakuntiaan tempauksen varalle etukäteen, sen seuraus on, että heidät, koko seurakunta, jätetään tempaamatta. Uskovat, jotka jätetään tänne menevät ja purkavat vihansa näihin pastoreihin. He ovat vihaisia siitä, ettei heitä oltukaan temmattu. Uskovat sitten kostavat pastoreille, jotka ovat opettaneet heitä väärin koko ikänsä. Pastorit kuolevat julmasti kirkkonsa niiden jäsenten käsissä, jotka jätettiin tempaamatta. Tämä tapahtuma toistuu kaikkialla maapallolla kaikissa paikoissa, kaikissa kirkoissa, kaikissa seurakunnissa. Pastorina olen todella peloissani.

 

Jer. 50:6-7:” Kadonnut lammaslauma oli kanssani. Heidän paimenensa olivat vieneet heidät harhaan ja ajoivat heidät eksyksiin vuorilla. He kulkivat vuorelta kukkulalle ja unohtivat lepopaikkansa. Kaikki, jotka heitä tapasivat, söivät heitä, ja heidän vihollisensa sanoivat: `Emme ole syyllisiä, sillä he ovat tehneet syntiä HERRAa vastaan, vanhurskauden asumusta, HERRAa, heidän isiensä toivoa, vastaan.`”

 

Tuliviran motiivi

 

Lk. 12:49-50:” Tulta olen tullut heittämään maan päälle. Kuinka tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt! Mutta minut on kasteella kastettava, ja kuinka olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty.”

 

Jeesus julisti minulle, että Hän tulee tuomaan Tulen hedelmättömään ja kylmään maahan. Tuli, jonka Herra meille antaa, voi täysin tuhota pahan voimat. Tosi-asiassa se on enemmän kuin vain tulta. Tuo Tuli on voimakas valon kerros joka voi polttaa kaikenlaisia sairauksia maan päällä ja ne paranevat.

 

Mal. 4:2:” Mutta teille, jotka nimeäni pelkäätte, koittaa vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla. Ja käytte ulos ja hypitte kuin navetan syöttövasi-kat.”

 

Onko olemassa ketään, joka voisi kieltäytyä tai olla pitämättä Jumalan Tulesta, joka edustaa voimaa? Tulen voi saada minkä tyyppinen palvelutehtävä tahansa niin kauan kuin ehdot ovat täytetyt, ehdot, jotka Herra itse on työstänyt kuntoon. Kuitenkin tosiasia on, että hengellinen todellisuus on, ja että me emme käsitä, että niin on asia. Ihmiset ihailevat ja pyytävät Herralta, että Hän antaisi heille voimaa. He pyytävät huulillaan, mutta kun Herra tulee lähemmäksi, he alkavat säikkyä ja olla peloissaan ennen kuin ottavat vastaan mitään voimaa. He juok-sevat pois toistuvasti.

 

Eräänä tiettynä päivänä Herra voi äkkiä suoda ihmiselle Tulen ja lahjan ilman että henkilö tajuaa sitä. Kuitenkin useimmiten ihmisten on aloitettava nousunsa pohjalta. Me saavutamme  hengellisen syvyyden ja kypsyyden prosessin kautta, askel kerrallaan. Kun kuljemme tämän prosessin läpi, ihmiset eivät todellisuu-dessa ymmärrä hengellisestä sodankäynnistä mitään. Tapahtuu väistämätön kohtaaminen suunnattoman armeijan kanssa, jonka pahat henget muodostavat. Tämä on se todellisuus, jota useimmat ihmiset eivät ymmärrä. Meidän täytyy nähdä ja diagnosoida nykyinen aika ja sukupolvi hengellisen näkökyvyn avulla. Meidän täytyy uskoa, että Herra haluaa käyttää meitä, kaikkia meitä, työhönsä. Hän avaa meidän silmämme hengellisesti ja elää meissä ylitsevuotavaista elämää Hänen täyteydessään meidän uskomme mitan mukaan. Tämä voima ja kyky on taattu kaikille niille, jotka haluavat ratkaisun kaikkiin hengellisiin ahdistuksiinsa ja ikeisiinsä.

 

2. Kor. 9:8-9:” Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea ar-moa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkea hyvää, niin kuin on kirjoitettu” Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti.” ” 

 

On oleva erimielisyys

 

Lk. 12:51-57: ”Luuletteko, että olen tullut tuomaan rauhan maan päälle? Ei, sa-non teille, vaan eripuran. Sillä täst´edes riitaantuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan, ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vas-taan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtään vastaan ja tytär äitiään vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiaan vastaan. Hän sanoi myös kansalle:  ” Kun näette pilven nousevan lännestä, sanotte heti: `Tulee sade`; ja niin tuleekin. Kun näette etelätuulen puhaltavan, sanotte:`” Tulee helle`; ja niin tuleekin. Te ul-kokullatut, maan ja taivaan muodon osaatte arvioida, mutta kuinka ette arvioi tätä aikaa? Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä on oikein? “

 

 Jeesus on erimielisyyksien lähde. Hän aiheuttaa riitoja saatanan seuraajien keskuudessa monissa paikoissa. Siitä hetkestä kun Hän tuli maailmaan aina siihen hetkeen asti kun Hän kuoli ristillä, Hän aiheutti monia kiistoja ja ison kohun. Lisäksi nuo riidat ja eripurat, jotka Hän aiheutti, johtivat Hänet kuolemaansakin.

 

Mt. 2:2-3: ” ja he sanoivat:  Missä on äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä Idän mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan.” Kun kuningas Herodes sen kuuli, hän hämmästyi ja koko Jerusalem hänen kans-.saan. ”

 

Mt. 21:10-11:” Kun Hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki lähti liikkeelle ja sanoi: ” Kuka tämä on? ” Niin kansa sanoi: ” Tämä on Jeesus, Profeetta Galilean Nasaretis-ta. ”

 

Lk 23:5: ” Mutta he ahdistivat yhä enemmän ja sanoivat: ” Hän yllyttää kansaa opettaen kaikkialla Juudeassa, Galileasta alkaen tänne asti.” (Ja he olivat vielä tulisempia…)

 

Tämän lisäksi Herra yhä jakaa ihmiset ja mielet ja tulee aiheuttamaan lopulta suunnattoman kohun mittakaavassa, joka koskettaa koko universumia!

 

1. Tess. 4:16-18: ” Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienke-lin äänen ja Jumalan torven kuuluessa. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yh-dessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan ilmaan, ja niin saamme aina olla Herran kanssa.. Näin lohduttakaa toisianne näilä sanoilla. ”

 

Kristinusko ei ole vain empaattista, vaan koostuu monista vertauskuvallisista aineksista. Voimme ymmärtää taivaan vertauskuvien kautta. Ennen Punaiselle Merelle saapumista tie oli salattu Jumalan valitulle kansalle. Samoin perimmäi-nen totuus Jeesuksen voimasta ja auktoriteetista on salattu keskellä hengellisiä kiistoja, jakautumisia ja kohuja.

 

Mutta kuinka monta sielua mahtaa nyt olla, jotka urheasti hyppäävät jakautu-man sekaan? Kuka tahtoo olla kuten Johannes Kastaja? Johannes eristi itsensä Herralle, hän oli riitojen lähde, hän nuhteli tulisesti ulkokullattuja ja omavan-hurskaita ihmisiä. Omavanhurskaat olivat heitä, joilla oli vain pyhyyden ulkoiset muodot. Herra opetti oppilaitaan ottamaan kukin ristinsä vapaudessa ja ole-maan sekaantumatta mihinkään muuhun evankeliumin tähden. Herra eristi heidät myös.

 

Mt. 16:24: ” Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ” Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. ”

 

Kerran apostoli Paavali tähdensi sotaa, joka raivosi ja tapahtui hänen mieles-sään.

 

Rm. 7:23-25:” …mutta jäsenissäni näen toisen lain, joka sotii mieleni lakia vas-taan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka on jäsenissäni. Minä kurja ihmi-nen , kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta! Minä siis tällaisena palvelen mielellä Juma-lan lakia, mutta lihalla synnin lakia.”

 

Sen jälkeen kun ”Kasta Leimuavalla Tulella”-kirja julkaistiin, Herran Kirkko ja palveluvirkamme tulivat tärkeiksi asioiksi monille ihmisille. Useimmat ihmiset arvostivat meitä hyvällä tavalla, mutta toiset ilmaisivat mielipiteensä ajoittain kielteisellä tavalla  kuten: ”Ei se kauan kestä. Tuolla kirkolla ei ole mitään hedel-miä. ” Niinpä päätimme paljastaa hedelmämme. Toisin sanoen, me päätimme paljastaa ne rukousvastaukset, joita olimme saaneet kirkossamme.

 

Jumala antoi meille runsaan hedelmäsadon. Ne eivät ilmenneet vain päivittäisis-sä rutiineissamme, vaan hengellisen elämämme kaikissa puolissa. Annoimme kaiken kirkkauden ja kunnian Jumalalle kiitoksin ja iloiten. Lisäksi saimme kai-ken tarvittavan materiaalin ja varustukset. 

 

Ps. 81:15-16:” …niin minä lyhyessä ajassa nöyryyttäisin heidän vihollisensa ja kääntäisin käteni heidän vihamiehiään vastaan. Ne, jotka HERRAa vihaavat, nöyr-tyisivät Hänen edessään, mutta heidän aikansa(= Israelin, Herran kansan) kestäisi iankaikkisesti.

 

Kun saamme siunauksen Jumalalta, meidän pitää ottaa se vastaan, se on käsitet-tävä käskynä. Jos kieltäydymme tai emme hyväksy siunausta, se on täysin mei-dän vastuullamme. Ongelmamme voi olla epäusko. Kyseessä on ihmisen yksilöl-lisestä uskosta. Meidän täytyy ensin kypsyä ja kasvaa uskossamme, jotta voimme ottaa vastaan. Mitä tulee Jumalan siunauksiin, hengellinen siunaus tulee ensin ja materiaalinen seuraa. Usein ihmiset rukoilevat niitä väärinpäin.

 

1.Ms. 37:19-20:” He sanoivat toisilleen : ” Katso, tuolla sen unennäkijä tulee! Tul-kaa, tappakaamme nyt hänet ja heittäkäämme hänet johonkin  kaivoon ja sano-kaamme: villipeto on hänet syönyt. Saammepa sitten nähdä mitä hänen unistaan tulee.”

 

On tärkeää olla luopumatta niistä unelmista, joita Jumala meille antaa. Meidän täytyy omaksua ne jopa ahdistuksissa. Jeesus komensi minua paljastamaan ja dokumentoimaan kaikki työt, jotka Hän oli saanut valmiiksi ja hedelmät, jotka Hän oli tuottanut. Herra sanoi, että moni Herran palvelija ja kirkko saisi niistä voimaa ja toivoa kun he lukevat nuo todistukset omien vaikeiden koettelemus-tensa aikana.

 

Ihmisten tulee kokea oma hengellinen aikansa. Kun he kokevat vaikean kurituk-sen aikaa, Jumala puhuu heille ja antaa heille ilmestyksen ja kokemuksen. Kun rukoilemme, luemme ja mietimme Jumalan Sanaa, käytämme aikaamme varas-toimaan hengellistä voimaa ja vahvuutta. Kun rukoilemme, luemme ja mietim-me, oivalluksen voima ilmenee ja me tiedämme Jumalan tahdon meihin nähden. Siksi, jotta saisimme oman, meille luvatun armon ja siunauksen, meidän on totel-tava Jumalan komentoja ja kestettävä tukahduttavat ahdistukset, jotka lähesty-vät meitä rukoillessa, itkemisessä ja anomisessa.

 

Ps. 82:2-4:” Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomien puolta? Auttakaa oikeuteensa alhainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteessa olevalle oi-keus. Vapauttakaa alhainen ja köyhä. Pelastakaa hänet jumalattomien käsistä. ”    ( Kuinka kauan tuomitset epäoikeudenmukaisesti ja hyväksyt väärät ihmiset? Puolusta köyhiä, isättömiä, tee oikeus kaikille ahdistetuille ja tarvitseville. Vapauta köyhät ja tarvitsevaiset, vapauta heidät väärintekijöitten kädestä. )

 

Ps. 84:11-12:” Sillä yksi päivä esikartanoissani on parempi kuin tuhat muualla. Mieluummin olen vartijana Jumalan huoneen kynnyksellä, kuin asun jumalatto-mien telttamajoissa. Sillä HERRA Jumala on aurinko ja kilpi:  HERRA antaa armon ja kunnian. Hän ei kiellä hyvää niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti.” ( Sillä HER-RA on aurinko ja kilpi; HERRA antaa armon ja kirkkauden ja hyvät asiat, jotka hän ottaa pois niiltä jotka vaeltavat epähurskaasti;  Oi HERRA Sotajoukkojen Jumala, siunattu olkoon ihminen, joka luottaa Sinuun.)

 

Ihmiset, jotka kaikin voimin etsivät ensin Hänen valtakuntaansa, nuhtelevat ih-misiä, jotka etsivät vain elämän päivittäisiä tarpeita. He ilmoittavat näille, ettei näillä ole uskoa.

 

Mt. 6:33: ” Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille lisäksi annetaan.”

 

Mutta haluan sinun tietävän, että me emme joskus voi etsiä ensin Hänen Valta-kuntaansa emmekä Hänen vanhurskauttaan. Me elämme yhteiskunnassa, joka kilpailee tulisesti. Luulen, että meidän ei tarvitse murehtia liikaa, jos tunnemme ajoittain kyvyttömyyttä siihen. Mitä tulee pyytämiseen, etsimiseen ja kolkutta-miseen, luulen, että Herra pikemminkin iloitsee rukouksemme prosessista – vaikka rukoukset eivät aina olisikaan ihan järjestyksessä. Ehkäpä vaikka ne oli-sivat päinvastaisessa järjestyksessä…

 

Olisi parempi, jos me huolellisesti harkitsisimme ja rukoilisimme järkevästi tie-tyn työjärjestyksen, mukaan. Mutta Herra on aina ja tarkasti vastannut Herran Kirkon epäjärjestykseen ja itkuihin, jotka tapahtuivat ilman työjärjestystä. Pyyn-nöt ja rukoukset Herran Kirkossa olivat aina kiireellisiä ja useimmissa tapauk-sissa käsitettiin ensiapuluontoisiksi ja siksi meidän oli aina rukoiltava ei-järjes-tyneesti. Siitä huolimatta Herra tarkoin järjesti  ja koosti rukouksemme, kun Hän vastasi niihin. Kun koimme tämän ilmentyvän, olimme jatkuvasti vaikuttuneita Hänen työstään. Hallelujaa!

 

LUKU 2

 

Hämmästyttävä rukousvastaus

 

Joka päivä huusimme ja itkimme Jumalan puoleen, rukoilimme voimakkaasti koko yön ja päivittäin noin vuoden ajan. Sen seurauksena Jumala antoi meille monia siunauksia. Yksi erikois-siunauksistamme oli että Herra muutti kirkkom-me kellaritasolta maanpinnan tason yläpuolelle. Herra muutti meidät isompaan temppeliin : 711 neliöjalasta 9400 neliöjalkaan. Halleluja!  ( eli 64 neliömetrin tilasta 846 neliömetrin tilaan, yli 13- kertainen laajennus!  – OS) Kuinka tämä kaikki oli mahdollista, en kyennyt uskomaan sitä. Mitä minulle oli tapahtumassa? Se oli kuin unta.

 

Entinen kirkkomme sijaitsi maan alla, kellarissa. Naapurustossa oli monia pieniä ja suuria kirkkoja. Melkein joka toisella tontilla alueellamme oli kirkko. Niinpä tätä aluetta oli vaikea kuvitella herätyksen alueeksi. Keskikokoinen kirkko oli heti Herran Kirkkoa vastapäätä. Erään kirkon rukoushuone oli naapuritontilla, myös maan alla. Eräs kirkko oli Herran Kirkon yläpuolella. Herran Kirkon takana oli erittäin korkea rakennus ja se oli mega-kirkko. Tien varrella oli lukematon määrä muita kirkkoja.

 

Naapurusto, missä meidän kirkkomme sijaitsi, ei ollut helppoa aluetta herätyk-sille. Herran Kirkko on rukoillut 13 vuotta yöt läpeensä täällä. Naapurin ihmiset ovat valittaneet öisistä rukouksen, palvonnan ja musiikin äänistä. He eivät voi-neet nukkua näiden äänien vuoksi. Mutta me painoimme eteenpäin väsymättä. Toki olin pahoillani, mutta samalla kiitollisuutta täynnä. Nuo vuodet maan-alaisessa kirkossa olivat minulle hengellinen taistelukenttä. Minä kävin joka päivä taistelua elämästä ja kuolemasta.

 

Olen kärsimätön persoona. Jotta olisin voinut lähteä maanalaisesta kellaritason kirkosta, yritin löytää epäsuoran tekosyyn. Halusin mennä Herran edelle:              ” Rakas Herra, maanalainen kirkko on liian pieni ja ahdas. Monet ihmiset, jotka ovat lukeneet ”Tulikaste”- kirjan haluavat vierailla meillä kaikkialta maasta. Mitä minun olisi tehtävä? Olisitko niin hyvä että siirtäisit meidät isompaan tilaan, no-peasti!”

 

Usein kun rukoilen ja anon Herralta, Hän joskus asettaa pakotteita minua vas-taan tai neuvoo ystävällisesti. Hänen ajatuksensa ovat niin erilaiset kuin omani. Mutta olin kärsimätön ja jääräpäisesti rukoilin Häntä. Kuitenkin Herra vastasi aina, että aika ei ollut vielä kypsä ja kehotti minua olemaan kärsivällisempi ja jatkamaan rukousta.

 

Tosiasiassa aina kun vierailijat saapuivat Herran Kirkkoon, he huomauttivat kuinka pieni se oli ja että he tunsivat tukehtuvansa sinne. Pyhäkkö oli vain 64 neliömetrin suuruinen. Meillä oli vain yksi vessa ja sitä käyttivät kaikki. Pesu-paikka oli niin pieni, että ihmisten täytyi kyykistyä voidakseen peseytyä. Jois-sakin vanhemmissa taloissa ei ole lainkaan pesuallasta. Paikka oli siis äärim-mäisen epämukava. Pyhäkön takana oli huonokuntoinen keittiö, noin 9,5 neliön kokoinen. Monet ihmiset ryntäsivät Herran Kirkkoon vahvistaakseen ja saadak-seen ne kokemukset, mitkä he olivat lukeneet Tulikaste-kirjasta. He halusivat tietää, ovatko kirjan kuvaukset tosia vai vääriä. Herra lähetti monia. Joissakin tapauksissa tilaa ei ollut enää seisomiseen eikä istumiseen. Silloin Herra kertoi minulle, että oli aika kirkon temppelin muuttaa.

 

”Pastori Kim, moni tulee ja kun niin tapahtuu, kirkossa ei ole tilaa istua. Joidenkin on istuttava korokkeella. Ihmisten kengät täyttävät portaikon, alhaalta ylös asti. Minä tahdon lopultakin muuttaa teidät isompaan kirkkorakennukseen.”

 

 Saarn. 3:11: ” Kaiken Hän on tehnyt kauniisti aikanaan, myös* iankaikkisuuden Hän on pannut heidän sydämeensä. Ihminen ei vain käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. ”

 (myös *maailman on Hän asettanut heidän sydämeensä niin ettei yksikään ihminen voi saada selville Jumalan työtä, jonka Jumala tekee alusta loppuun. -King James)

 

Tapahtumat Herran Kirkossa ovat kiinnostaneet ja vetäneet, ei vain monia ihmi-siä maastamme, vaan myös maamme ulkopuoleltakin. Jotkut vierailivat vain päivän, toiset pidempään. Ne, jotka viipyivät pidempään, viipyivät huolimatta kaikista epämukavuuksista rajallisen tilamme tähden. Koska kirjan sisältö koos-tui ennennäkemättömistä erikoistapauksista, me olimme monien erilaisten ih-misten mielenkiinnon kohteina. Jotkut tulivat epäillen. Jotkut halusivat kiihkeästi siunauksen kun taas toiset tulivat yksinomaan riitelynhalusta. He halusivat rii-dellä siitä, olivatko kokemuksemme ”raamatullisia” vai ei. Moni vierailija oli jo kokenut lahjoja. Jotkut tuomitsivat meidät ” kultiksi”. Jotkut kyselivät voisivatko he osallistua toimintaamme jne. Luulen, että vierailijoita oli tuhansia.

 

Ei ollut väliä minkä tyyppisiä ihmisiä tuli. Johdin kaiken palvelun huolellisesti ja kohtelin kaikkia vieraita arvokkaalla kunnioituksella. Olin avannut mieleni jo-kaiselle vierailijalle ja kohdellut heitä kuin he olisivat olleet osa Herran Kirkon perhettä. Kukin heistä osallistui rukousralliimme yksimielisesti. Olen hyvin kii-tollinen noille Herran Kirkon vierailijoille.

 

Mt. 18:20:” Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut, siinä olen heidän keskellään.” 

   

Kun päivät kuluivat, yhä enemmän ihmisiä alkoi vierailla Herran Kirkossa. He eivät olleet vain Koreasta, vaan heitä tuli USA:sta, Saksasta, Japanista, Kiinasta ja jopa Lähi-Idästä. Kun me kaikki rukoilimme yhteen ääneen meidän kirkkomme tulevaisuudesta, meidän rukouksemme alkoivat säteillä valoa.

 

Rukoilin Herraa: ”Rakas Herrani, annamme palvontamme ja jumalanpalveluk-semme sinulle joka päivä ja me haluamme miellyttää sinua. Mutta koska pyhäk-kömme tila on niin ahdas ja rajoitettu, emme kykene hoitamaan palveluvirkaa kuten haluaisit. Ole hyvä ja salli meidän hankkia tilavampi rakennus nyt.” Lopulta Herra vastasi: ” Hyvä on. Ryhdy toimiin ja etsi tilavampi rakennus.” Hän ei kuiten-kaan antanut tarkkoja ohjeita eikä määrättyä suuntaa mistä etsiä. Kirkkomme jäsenet ja minä rukoilimme, mitä me halusimme ja tarvitsimme uuteen kirkko-rakennukseen. Katselimme kirkkoa, joka olisi kyllin tilava, niin että siinä olisi tarvittavat toimistohuoneet ja erilaisia tiloja eri käyttötarkoituksia varten. Halu-simme esirukoushuoneen, harjoitteluhuoneen, toalettitilat miehille ja naisille, erilliset pesuhuoneet, kirjaston, äänentoistohuoneen, ruokahuoneen, keittiön, ja ainakin viisi erillistä rukouskammiota, pääpyhäkön, hoitohuoneen jne. Ilmoitin virallisesti työtehtäväksi uuden kirkkorakennuksen etsimisen. Informoin kirkon jäsenet ja pyysin heitä avustamaan halutun rakennuksen etsimisessä. Kerroin, että etsimme rakennusta, jonka koko olisi vähintään 1423 neliöjalkaa ( = 128 neliömetriä). Aloitimme etsintämme Cheonin länsipuolelta.

 

Kuitenkin kaikki haluamamme huoneet varusteineen tarvitsisivat rakennuksen, jonka pinta-ala olisi vähintään 3559 neliöjalkaa eli 320 neliömetriä. Meillä ei ollut yhtään rahaa, mutta olimme päättäväisiä päämäärämme suhteen. Kaikki kirkon jäsenet kysyivät: ” Pastori! Niin suuri rakennus maksaa maltaita! Kuinka voit saada tämän onnistumaan?”  Kirkon jäsenet olivat huolissaan kuten kuka tahansa olisi. He olivat huolissaan realiteettien suhteesta vahvaan visioomme saada uusi tilavampi kirkko uskossa. Kuitenkin he jatkoivat seuraamistani ja luottivat johtooni.  Useimmat Herran Kirkon jäsenistä olivat vasta-rekisteröi-tyneitä jäseniä.

 

Me Herran Kirkon jäsenet emme eristäytyneet ulkopuolisesta maailmasta. Me olimme enemmän kuin halukkaita jakamaan todistuksemme ja ilmestyksemme Herralta. Päätimme kansainvälistyä ja majoittaa ihmiset, jotka tulivat vieraile-maan kirkkoomme. Halusimme avata kirkkomme kaikille ja jokaiselle, joka ha-lusi tulla siunatuksi. Halusimme, että veljet ja sisaret muilta alueilta kokisivat saman, mitä me olimme kokeneet. Sen seurauksena päätimme siirtyä niin lähelle kansainvälistä lentokenttää kuin mahdollista.

 

Etsimme rakennusta minimikooltaan 1423( 128 neliömetriä) ja sitten pinta-alaltaan  2850(257 neliömetriä), 3600(324), 5338(480), 7118(641) ja 8185        ( 737 neliömetriä).  Me suurensimme vähitellen vaatimuksiamme, mutta kunkin katsomamme rakennuksen omistajat hylkäsivät meidät. He eivät halunneet vuokrata rakennuksiaan kirkolle. Siispä meidän oli ryhdyttävä rukoilemaan vielä päämäärähakuisemmin ja voimakkaammin. Rukoilimme Herralta laajaa lattia-pinta-alaa. Olimme päättäväisiä tahdossa, mielessä ja uskossa. Kuitenkin kun painoin eteenpäin, olin yhä pikkuisen huolissani. Ajattelin mielessäni: ”Olenko etsimässä liian suurta tilaa ja olenkohan mahtaileva? Olenko johtamassa seura-kuntaani absurdin unelman perään? ” Kun jatkoimme uuden rakennuksen etsi-mistä, Herra salli omistajien kieltäytyä. Herra koulutti meitä. Hän halusi rajoi-tettujen ajatustemme muuttua laajemmiksi ajatuksiksi.  Tuohon aikaan emme tienneet, että kaiken takana oli Herra, auttaakseen meitä oppimaan jotakin. Her-ra oli jo meitä paljon edellä. Hän oli valmistanut erittäin laajan kauniin näköisen rakennuksen paikan. Herra johdatti meidät tälle erityiselle rakennuspaikalle monien olosuhteiden ja polkujen kautta. Jos vain jatkamme asian painostamista sitkeästi edeten ja haluamme uskon toteutuvan, Herra tekee työn puolestamme. Herra, Jeesus, oli jo harkinnut ja katsonut kirkon paikan sopivat kulkuyhteydet mielessään. Jeesus saattoi toteen ja täytti kaiken, mitä olimme rukoilleet, pienin-tä yksityiskohtaa myöten.

 

Löysimme rakennuksen, joka oli ollut tyhjänä useita kuukausia. Se sijaitsi vasta-päätä Seo Gun aluetoimistoa ja lähellä Seo Gun paloasemaa. Sen koko oli 9400 neliöjalkaa (846 neliömetriä). Me oivalsimme heti, että tämä on rakennus, joka oli valmistettu Herran Kirkoksi. Jeesus kertoi meille, että ennen kuin muutamme kirkkomme pysyvästi lähelle Yeong Jongin saaren InCheonin kansainvälistä len-tokenttää, Hän halusi, että me asettuisimme asumaan ja perustaisimme kirk-komme ja sen kasvun Seo Gu InCheoniin. Valmistauduimme hyppäämään tule-vaisuuteen.

 

Vapaa tila sijaitsi viidennessä kerroksessa. Lattiapinta-ala oli hyvin suuri. Seit-semän pilaria kattoi tilaa laidasta laitaan linjassa keskuspilarin kanssa. Pilarit jakoivat tilan noin 324 neliömetrin aloihin. Heti kun näin avaran tilan, aloin teh-dä päässäni sisustus-suunnitelmia. Meillä oli tilaa kaikkiin suunnittelemiimme huoneisiin. Olimme löytäneet ihannepaikan. Sitten vedin heti lattiaan kalkkivii-voja. Kaikille hahmottelemillemme huoneille oli tilaa. Saatoimme rakentaa pää-pyhäkön, audiovisuaalisen tilan, hoitohuoneen, jne. Kunnolliset vessat eivät enää olleet murheen aihe. Olin vaikuttunut kaikesta tästä tilasta. Mutta takaisin to-dellisuuteen. Olimme taloudellisesti köyhiä. Ainoa mitä voimme tehdä oli rukoil-la. Ei mitään muuta. Varamme olivat rajoitetut. Sitä paitsi emme olleet tavanneet rakennuksen omistajaa. Tosiasia oli, että emme edes tienneet, oliko omistaja halukas vuokraamaan tilaa kirkon tarkoituksiin.

 

Eräänä iltana, keskiyöllä klo 24.00, kirkon jäsenet ja minä hiivimme salaa raken-nuksen viidenteen kerrokseen ja käytimme Jerikon strategiaa. Menimme riviin ja kun kävelimme ympäri, huusimme: ” Herra! Ole hyvä ja anna meille tämä paik-ka!”  Rukoilimme äänekkäästi ja voimalla. Tästä melusta johtuen rakennuksen turvamiehet juoksivat yläkertaan hämmästyneinä. Naapurihuoneistossa oli halli-tuksen virastoja, kuten paloasema, poliisiasema, paikallis- ja kaupungin virkailijoita. Turvamiehet näyttivät huolesta kalpeilta. Lisäksi ympärillä oli asuinhuoneistojakin.  ”Mitä te kaikki teette täällä? Miksi huudatte rakennuksessa? Oletteko tulleet valtaamaan rakennusta? Mitä te teette täällä? Häipykää välittö-mästi ennen kuin kutsumme poliisin ja joudutte koko porukka vankilaan!” Turva-mies tuijotti meitä vihaisena. Jopa tämä välikohtauksen jälkeenkin, me hiivimme tilaan kolmesti ja huusimme rukoillessamme. Turvamiehet ja omistaja alkoivat vihata meitä. Koska emme olleet tervetulleita, ajattelimme, ettei meillä ollut toivoa.

 

Tässä maailmassa, kun alamme kaikki asiat uskoen, on vain luonnollista, että monia esteitä tulee, hengellisiä ja fyysisiä. Useimmissa tapauksissa ihmiset eivät pidä esteistä. Kuitenkin meidän on kohdattava esteet urhoollisesti. Ja vaikka kielteiset olosuhteet voivat turhauttaa meitä, me emme saa vaipua pelon valtaan, vaan meidän on jatkettava asian prässäämistä. Kun jatkamme niin, rakennamme itsellemme immuniteetin, vastustuskyvyn. Lisääntyneellä immuniteetilla, me kukistamme loppupeleissä kaikki esteet.

 

Fil. 4:13: ” Kaikki voin Hänessä, joka minua vahvistaa.”

 

Mk. 9:23: ” Jeesus sanoi hänelle: ” Jospa voisit uskoa. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. ”

 

Myöhemmin havaitsin, että turvamies, joka meitä jahtasi, oli rakennuksen omis-tajan sukulainen. Kuulimme, että muut vuokranantajat lähinaapurustossa olivat kehottaneet rakennuksen omistajaa, ettei hän missään tapauksessa vuokraisi rakennusta meille. Tosiasiassa kuulimme, että sitä nimenomaista paikkaa ei mis-sään tapauksessa vuokrattaisi millekään kirkolle. Me olimme jopa kuulleet, että omistaja mieluummin jättäisi tilan tyhjäksi kuin vuokraisi sen kirkolle. Kun lä-hestyimme omistajaa, hän jääräpäisesti kieltäytyi vuokraamasta meille. Hän oli erittäin jääräpäinen. Rakennuksen omistaja hylkäsi meidät kuusi kertaa, mutta seitsemännellä tapaamisella ja yrityksellä hän lopulta antoi hyväksymisensä ti-lan vuokraamisesta. Uskon, että tämä oli Pyhän Hengen työtä. Mutta vuokra ja sen takuumaksu ylittivät mielikuvituksemme. Tarvittava rahamäärä järkytti mei-dät täysin. Jos vuokraisimme ( ” liisaisimme”) maksamalla takuumaksun  350 000 dollaria, silloin meille ei olisi jäänyt mitään kuukausivuokraan. Koreassa vuokra maksetaan korolla, jonka suuri takuumaksu tuottaa. Takuusumma palau-tetaan täydellisenä heti kun vuokra-aika loppuu. Toisaalta, jos maksaisimme ta-kuusummana 86 000 dollaria, kuukausivuokramme olisi 2600 dollaria. Toinen mahdollisuus olisi maksaa takuuta 170 000  dollaria, jolloin kuukausivuokra olisi 1 700 dollaria. Viimeinen mahdollisuus oli 260 000 dollarin takuu ja kuu-kausivuokra 862 dollaria. Hallintomaksu olisi erillinen lasku ja se oli viisi dol-laria per 35 neliöjalkaa eli = 1400 dollaria. Jos ottaisimme huomioon sähkön ja veden, kokonaissumma pyörisi 2500 dollarin kieppeillä. Eikä tämä ollut vitsi.

 

Meillä oli nyt ongelma. Vaikka he vuokraisivat tilan meille, miten ihmeessä meil-lä oli varaa rahoittaa se ja maksaa vuokrat ja muut maksut? Kaikki mitä omistim-me nykyisessä kirkossa oli sen jäljellä oleva takuu eli 2000 dollaria. Tähän ai-kaan johdin herätystä Su Wonin kaupungissa. Kun olin herätyskokouksissa, ru-koilin palavasti tämän kirkko-asiamme puolesta.

 

” Rakas Herrani! Jos se on todella Sinun tahtosi, että muutamme Seo Gun alue-viraston alueelle, oletko niin hyvä että takaat meille 86 000 dollaria käteisenä vii-kon sisällä! Jos näin tapahtuu, uskon, että se on Sinun tahtosi että kirkkomme ot-taa vastaan tuon vuokrauksen. Minä lupaan painaa asiaa eteenpäin.” 

 

Kaikki tuo todella tapahtui. Jumala työskenteli jonkun kautta, joka oli meille tun-tematon. Tämä henkilö lähetti meille tekstiviestin useita kertoja ja pani kolmena eri kertana pankkitilillemme 86 000 dollaria.

 

Vaimo rikkoi alabasteripullonsa kuultuaan Herran äänen

 

2. Ak. 29:36: ” Näin järjestettiin palvelus HERRAn temppelissä. Hiskia ja kaikki kansa iloitsivat siitä, mitä Jumala oli kansalle valmistanut, sillä se oli tapahtunut nopeasti. ” ( Ja Hesekia ja kaikki ihmiset iloitsivat siitä, että Jumala oli valmista-nut kansan: sillä asia oli tehty äkkiä.)

 

Kolme vuotta sitten tammikuussa 2005, Herran Kirkon yhdeksän jäsentä  per-heeni mukaanluettuna, pidimme erikoisen Uuden Vuoden kokoöisen rukous-kampanjan. Tuon 30-päiväisen rukousrallin aikana Herra avasi Herran Kirkon jäsenten hengelliset silmät. Samaan aikaan kaste Pyhässä Tulessa syttyi. Herra oli komentanut minua dokumentoimaan tuon ”Kaste Leimuavassa Tulessa”- kirja(sarja)n. Pyhän Hengen palveluvirkamme tuli monipuoliseksi.

 

Tuohon aikaan rukoilimme äärimmäisen ankeissa tiloissa ja olosuhteissa. Tilan-ne ei ollut suotuisa. Visuaalisia tehosteita käyttäen panin projektorilla valko-kankaalle viisi rukousaihetta näkyviin. Johdin rukousta huutamalla kunkin ru-kousaiheen alusta loppuun. Loput kahdeksan jäsentä toisti ja huusi perässäni. Rukouksemme olisi voinut näyttää hölynpölyltä. Mutta Herra teki ihmeen – niin kuin silloin kun hän monisti viisi leipää ja kaksi kalaa viidelle tuhannelle! Tosi-asiassa tiesin, että nuo viisi rukousaihetta olivat hyvin epämääräisiä ja ajattelin, että niiden toteutuminen olisi mahdotonta. Sitten myös viisi jäsentä huusi peräs-säni ihan huvikseen. Tässä nuo rukousaiheet:

1. Tulikaste koko maailmalle

2. Anna meille 430 000 dollaria, että voimme muuttaa toiseen rakennukseen tai kirkkoon.

3. Ole hyvä ja lähetä meidät kaikki yhdeksän pyhiinvaellusmatkalle

4. Ole hyvä ja lähetä työntekijöitä Herran Kirkkoon kaikkiin palvelutehtäviin

5. ”Bobarubaru!” ( glossolaliaa: Muuta meidät toiseen taloon). Tuohon aikaan perheemme oli häädetty kadulle. Rukoilimme epätietoisina, kun pyysimme Jumalaa suomaan meille 1779 nelijalan (160 neliömetrin) asunnon.

 

Nämä viisi rukousta esitimme.

 

Ajattelin, että meidän rukouksissamme ei tainnut olla mitään järkeä, mutta ne toteutuivat kahden vuoden päästä v 2007. Se on yksinkertaisesti ihme. Tein joitakin myönteisiä rukouslistoja seurakunnalle piristääkseni heitä. Käytin pro-jektoria ja taustaa lisätäkseni visuaalista tehoa. Kuitenkin Jumala todella teki työtä kulissien takana hyväksemme. Ja kun saimme vastauksia, olimme aivan tyrmistyneitä. Tosiasiassa ajattelimme, että ” Kasta Leimuavalla Tulella” –kirja tuottaa kylliksi rahaa.  Mutta Jumalan ajatukset ja meidän suunnitelmamme edistyivät eri tahdissa.

 

Eräs diakonissa eli maaseudulla. Eräänä päivänä hän surffaili netissä ja katseli sivua ” Taivas on niin totta”. Tuon sivun pääsisältö oli rva Choo Thomas ja hänen kirjansa ”Taivas on niin totta”. Katseltuaan sivua, hän oli pysäyttämäisillään ja sammuttamaisillaan tietokoneen, kun äkkiä Herra puhui hänelle korviensa kuul-len: ” Sisar, älä lopeta surffailuasi vielä vaan jatka sitä toisille sivuille!”  Diakonissa jatkoi hakemistaan useita sivuja lisää. Sitten äkkiä pompahti ylös mainos: ”Joh-danto näihin kirjoihin”. Ne kirjat olivat ”Baptism by Blazing Fire”( Kaste Leimu-avalla Tulella), kirjat yhdestä neljään. Ne olivat paperikantisia ja sisällysluette-loilla varustettuja. Herra komensi häntä: ” Hyvä on, tyttäreni. Nyt menet ja ostat nuo kirjat, lue heti ne kaikki ja ymmärrä!”

  

Diakonissa osti koko sarjan, kirjat 1-4. Hän luki ne kaikki yhdellä istumalla. Dia-konissa oli siunattu ja järkytetty pitkän ajan. Sitten Herra kuiskasi hänelle: ” Si-sar, kokoa kaikki rahat mitä omistat. Sinä menet sitten Seo Incheoniin ja Herran Temppeliin ja annat heille rahat. Kaikki mitä sinulla on, on varattu tätä tilannetta varten. Tästä hetkestä lähtien sinunkin on osallistuttava jumalanpalveluksiin Herran Kirkossa. ” Diakonissa vastasi: ” Herra, minä haluan osallistua mieluum-min mega-kirkon tilaisuuksiin Seoulissa, joka on kuuluisa profetioistaan, kuin mennä minnekään Herran Kirkkoon. Miksi muuten pyydät minua menemään Herran Kirkkoon?”  Kun diakonissa oli kysynyt, Herra sanoi, että Seoulin kirkossa jo oli monta jäsentä ja se on varakas. Pastori Kim, Yong Doo Herran Kirkossa ottaa sydämellisesti vastaan kaikki ihmiset, jotka ovat köyhyydessä ja vaikeissa tilanteissa. Herra edelleen sanoi diakonissalle, että hänen olisi avustettava Herran Kirkkoa sekä rahallisesti että palveluksessa.

 

Herra oli käskenyt diakonissaa avustamaan kaikella omaisuudellaan. Hänen kauttaan Jumala järjesti varat, niin että oli mahdollista muuttaa uuteen kirkko-rakennukseen, antaa kirkon jäsenille rahallista apua ja jopa toteuttaa pyhiin-vaellusmatka Israeliin. Näin Jeesus oli jo valmistellut varat uuteen kirkkoon tä-män diakonissan kautta. Lisävarat saatiin muilta yksittäisiltä kristityiltä ympäri maata. Herra oli maininnut pyhiinvaellusmatkasta diakonissalle: ”Tyttäreni, lähetä Herran Kirkon jäsenet matkalle! Sinä et sitä matkaa järjestä, vaan kysy pastori Kimiltä ennen kuin teet mitään suunnitelmia. Kun kysyt pastori Kimiltä, tiedät tahtoni!”

 

Diakonissa valitti ja sanoi: ”Herrani! Kaikkien Herran Kirkon jäsenten hengelliset silmät ovat avatut! He kykenevät matkustelemaan taivaaseen ja helvettiin rukouk-sen aikana. Ei ole mitään syytä, että he lähtisivät erityiselle  fyysiselle pyhiinvael-lusmatkalle. Eikö totta, Herra?” Herra vastasi: ” Hengellisyys on hengellisyyttä,  liha lihaa. Kyllä matkustamista fyysisessäkin todellisuudessa tarvitaan. Siksi, tyt-täreni, sinun on oltava tämän suunnitelman suora osanottaja. Heitä ei saa huoles-tuttaa sillä, mihin matkustetaan eikä mitä se maksaa. Varmista, että heidän ateri-ansa, yöpymistilansa ja majapaikkansa ovat kaikki hyvin laadukkaita. Valmistele heidän matkansa ateria-suunnitelmalla. Sinä myös vastaat passi- , matkatavara- ja reppukustannuksista. ”

 

Kun olin kuullut diakonissan tarinan, olin suuresti järkyttynyt Herran äärim-mäisen huolellisista järjestelyistä. Seisoin sanattomana ja mieli tyhjänä hetken. Vaimollani ja minulla ei ollut esimerkiksi ollut koskaan tilaisuutta tehdä honey-moon- matkaa! Itse asiassa emme koskaan edes olleet lentokoneessa. Emme iki-nä olleet kuvitelleetkaan olevamme romanttisella matkalla. Olin sanaton ja suu-ressa pelossa Herran edessä. Olin kuin huumattu. Sitten äkkiä minut valtasi tun-ne, jota en voi sanoin kuvata. Sydämeni alkoi sykkiä tiuhaan. Saatoin melkein kuulla, kun sydän alkoi kiihdyttää tahtiaan. Vaikka kuinka yritin rauhoittaa itse-äni, se ei ollut helppoa.

 

Tammikuu 2005 oli aika, jolloin kirkomme jäsenet ja minä alkoimme herätä hen-gellisesti. Olimme kylmissämme ja kirjaimellisesti nälissämme. Talvi oli hyvin kylmä ja me olimme 64 neliömetrin kellarikirkossa. Me yhdeksän aloimme ru-koilla huutaen äärimmäisen huonoissa olosuhteissa. Siitä on nyt kolme vuotta. Kun nyt muistelen noita aikoja, ne ovat kuin sumuinen muisto.

 

Tuohon aikaan, polttoaine jo pitkään loppuneena, kylmissä oloissa, me taiste-limme ilman lepoa ja epätoivoisesti paholaisen voimien kanssa eikä pahoilla hengillä näyttänyt olevan loppua. Taistelimme ääri-olosuhteissa lämpötilan tippuessa alle 15 asteen. Mitään syötävää ei ollut. Nälissämme rukoilimme ja taistelimme pahoja henkiä ja demoneja vastaan. Emme tienneet, miksi ne yhä uudestaan hyökkäsivät kimppuumme. Emme tienneet niiden tarkoitusta. Hen-gitimme omaa ilmaamme käsiimme lämmitelläksemme. Ja taistelimme demo-neja vastaan perään antamatta. Näimme nälkää ja värisimme vilusta. Ainoa asia minkä tiesimme ja mikä meillä oli, oli rukouksemme. Emme edes voineet ottaa lämpimiä suihkuja emmekä pestä itseämme kunnollisesti. Enimmän osan ajasta voimme syödä vain kerran päivässä, useimmiten pelkkiä  riisipalloja.

 

Tuohon aikaan me kaikki yhdeksän, minä mukaan luettuna, keskityimme ruko-ukseen. Rukous oli toivomme ja me halusimme tavata Jeesuksen. Aina kun  ru-koilimme, olimme lähes nyrkkitappelussa pahojen henkien ryhmien kanssa. Meillä oli monia taisteluja ja lopulta väsyimme ja tulimme sairaiksi. Mutta vuon-na 2007 Herra vastasi kaikkiin rukouksiimme yhtä aikaa. Kun ajattelen sitä, olen yhä ällikällä lyöty. Olen täynnä tunteita kun ajattelen, mitä kaikkea Herra oli mei-tä varten varannut. Ilon kyyneleet virtaavat hiljaa ja loppumattomasti. Hyvät uu-tiset toivat sellaisen iloisen tapahtuman meille, alkuperäiselle yhdeksälle kirkon jäsenelle ja uusille jäsenille. Tilanteemme todisti, että rukous on vahva ja voima-kas. Annoimme kaikki kunnian Herralle.

 

Ef. 3:20-21:” Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa, ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaik-kien sukupolvien, iankaikkisuuden iankaikkisuuksiin.”

 

Pyhiinvaellusmatkan  suunnitteluun tuli uusi ongelma. Herra halusi, että ne yh-deksän alkuperäistä jäsentä, jotka olivat osallistuneet 30 päivän rukousralliin, osallistuisivat. Mutta jotkut uudet jäsenet, jotka olivat osallistuneet myöhempinä aikoina, halusivat myös mukaan. Minä tuli hyvin stressatuksi tästä ongelmasta. Kun yritimme ratkaista sitä, useita kuukausia meni ja tänä aikana diakonissa oli pyhittänyt 260 000 dollaria uuden rakennuksen vuokraan. Sopimus oli valmis. Olimme unelmoineet toiminnasta isommassa tilassa. Nyt unelmamme oli totta 846 neliömetrin rakennuksessa.

 

Tila oli niin avara, että sisustuskustannukset olisivat suunnattomat. Olimme alun perin ajatelleet laittaa sinkkipaneelit Styrofoamilta. Mutta Herra sanoi: ” Pastori Kim, vaikka tila ei ole omanne, Kirkko on Minun ruumiini. Siksi sisustakaa interi-ööri kunnolla. Minä kyllä hankin tarvittavat varat.”  Kun kyseeseen tuli Herran temppelin koristelu ja sisustus, mitään surkeita materiaaleja ei saanut käyttää. Herra vahvasti painosti meitä sisustamaan kauttaaltaan eleganssilla ja kaune-udella. Aina kun rakentamisen aikana rahamme olivat vähissä, Herra hankki meille kymmeniä tuhansia. Rahoitusasioissa olin aina huolissani rahoituksesta, mutta niin raha aina odottamatta ilmestyi. Herra oli aina valmiina ja askeleen meitä edellä.

 

Kirkon rakentamisen vaiheet ja pyhiinvaellusmatkan valmistelut menivät synk-ronoidusti. Me saimme molemmat aikaan suurella siunauksella. Diakonissan aviomies oli pääomittanut meitä velkakirjoillaan. Olin utelias ja ihmettelin kana-via, joita diakonissa käytti rahoittaessaan Herran Kirkkoa. Tarvittaessa hän löysi nopeasti ja käytti oikeaa menettelytapaa ja kanavia rahoitukseen. Näytti siltä, et-tä Herra oli antanut hänelle voimakkaan ilmestyksen. Hän ei kuitenkaan voinut rahoittaa koko projektia.

 

Jumala täytti aukon monien ihmisten kautta, joita Hän kosketti ja joihin vaikutti viiden tulikirjan kautta. Totta kai Jumala oli vaikuttanut heihin kautta maan. Ih-miset tukivat meitä varoillaan ja rukouksillaan. Jumala oli osallisena Herran Kir-kon rahoituksessa ja rukouksessa. Kun Herra voimakkaasti tuli väliin, rakennus-työ eteni tasaisesti kuin virtaava vesi. Ei ollut ongelmia eikä meidän tarvinnut ot-taa mitään ylimääräisiä velkoja. Me pysyimme budjetissa. Kokonaissumma kai-kelle oli 450 000 dollaria.

 

Kaikki aktiviteetit Herran Kirkossa on tehty vapaaehtoisesti iloisella sydämellä ja onnellisina. Jatkamme samaan tapaan. Kaikki on tehty päättäväisesti. Kukaan ei vaadi keltään mitään. Ei ole paineita eritysuhrauksiin tai mihinkään erityisiin kalliisiin tarvikkeisiin. Kaikki on tehty vapaaehtoisvoimin. Varat koottiin ilman riitaa tai häirintää. Jumala on täysin valmistanut tien, mikä täysin hämmästyttää meitä. Olimme erityisesti omistautuneet rukoukselle sisustuksen rakentamisen aikaan. Jumala oli valmistanut aivan erityisen sisustajan, jolla oli viisautta kuin Besalelilla.

 

2. Ms. 31:1-6:” HERRA puhui Moosekselle sanoen: ” Katso, olen kutsunut nimeltä Besalelin Uurin pojan, Huurin pojanpojan, Juudan sukukunnasta. Olen täyttänyt hänet Jumalan Hengellä, taidolla, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikella kätevyydellä sommittelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä kullasta, hopeasta ja vaskesta, hiomaan ja kiinnittämään kiviä ja veistämään puuta, tekemään kaikkia töitä. Katso Minä olen antanut hänelle apulaiseksi Oholiabin, Ahisamakin pojan, Daavidin sukukunnasta, ja olen antanut kaikkien taitavien sydämeen taidon tehdä kaikkea mitä minä olen sinulle käskenyt. ”

 

Joku oli suositellut meille sisustusarkkitehtia. Hän oli toisesta kirkosta, diakoni. Hänen nimensä oli Kim Sung Jong. Hän työskenteli muillakin vastaavilla alueilla. Hänet tunnettiin siitä, että hän antaa palveluksiaan pro bono eli maksutta uusille kirkoille, jolloin sisustusrakenteet maksaisivat alle 3000 dollaria. Huolimatta al-haisesta hinnasta kokonaiskustannukset oli pidettävä matalina. Monet sisustus-suunnittelijat olivat käyneet arvioimassa paikkaa, mutta en ollut kiinnostunut kenestäkään heistä. Sen jälkeen kun olin tavannut diakoni Kim, Sung Jongin , mi-nulle tuli vahva tunne: ” Tämä on se.”

 

Diakoni Kim, Sung Jong oli osallistunut öiseen rukousvigiliaan päivittäin. Kun hän työskenteli uudessa rakennuksessa, hän teki sen iloiten. Sitten hän sai kielet, profetian, ja myös muita henkilahjoja. Hänestä tuli lopulta Herran Kirkon per-heen jäsen! Jumala oli antanut hänelle bonuksena henkilahjoja! Jumala myös an-toi hänelle kirkon temppeliä rakentaessaan iloisen sydämen. Kuinka hämmäs-tyttävää!

 

Sen jälkeen kun Herra oli muuttanut meidät täysin uuteen kirkko-temppeliin, Herra antoi meidän ja mielemme rentoutua, niin että saatoimme aloittaa uusin mielin. Uusi mieli, uusi paikka. Rukouksemme raikastuivat ja olimme valmiit uu-teen hengelliseen kamppailuun. Kaikkien Herran Kirkon jäsenen kauan elätelty rukousvastaus oli totta. Pääpyhäkkö oli 4270 neliöjalkaa(= 384,3 neliömetriä) ja meillä oli ruokailualue, keittiö, miesten ja naistenhuoneet, suihku, viisi yksityistä huonetta, opetushuone, esirukoushuone, viestintähuone, kirjasto, varasto, eril-liset kylpyhuoneet, toimisto jne. Lisäksi vierailija voi tulla ja levätä ja osallistua iltarukouskokoukseen. Kirkosta ei nyt puuttunut mitään. Meillä oli nyt valmiina rukoushuone ja täysin varustettu kirkko.

 

Herra vastaa rukouksiin

 

Olen aina ihmetellyt, mitä Herra ajattelee Korean kirkkojen rakentamisesta. Ih-mettelin, miten Hän voisi vastata tässä asiassa rukouksiini. Minulla on kysymys vastattavaksi ja syy miksi kysyä, koska minulla on impulssi rakentaa isompi kirk-ko. Se on jokaiselle pastorille luonnollinen asia rakentaa isompi kirkko, kun jä-senmäärä lisääntyy. Kun kirkko on rakennettu, monet muuttujat ja tekijät on pitänyt huomioida sen vision pohjalta, mikä pastorilla ja uskollaan on. Joissakin tapauksissa olemme nähneet, että pastorit rakentavat todella suuria kirkkora-kennuksia ja yleensä koko on suurempi kuin olisi tarvittu ja se on rakennettu odotukset ylittäen. Yksi syy tähän virheeseen on pastorin kunnianhimo. Heidän kunnianhimonsa on rakentaa jotain isoa elinaikanaan.  Kirkkojen ulkopuoli ra-kennetaan valtavaksi ja kerskailevan arvokkaaksi. Kuitenkin tosiasiassa heitä rasittaa jatkuvasti painava velka ja sen korko. Lisäksi heidän kirkkojensa jäsenet velkaantuvat pahasti sen jälkeen kun ovat allekirjoittaneet nimensä näihin suu-riin projekteihin. He kaikki päätyvät elämään köyhyydessä.

 

Jeesus sanoi: ”Pastoreiden liiallinen turhamaisuus ja halu näyttää yhdessä heidän filosofisen uskonnollisuutensa kanssa aiheuttaa erehdyksiä ja sivuvaikutuksia. Tunnen sääliä niitä seurakuntalaisia kohtaan, jotka yrittävät selvittää näiden pastoreiden sotkut.” Herra lisäsi, että nämä kirkot jatkavat kuluttavaa elämää liian isojen päätöstensä vuoksi. Vastasin Herralle: “Mutta Herra, jos ihminen lahjoittaa paljon rahaa kirkon rakentamiseen, eikö hän saa suuren siunauksen? Onko näin?” Herra vastasi: “Mutta täytyy toimia viisaasti. Täytyy rakentaa varojen mukaan.”

 

1. Kor. 3:10:” Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, olen viisaan rakentajan tavoin pannut perustuksen, mutta toinen sille rakentaa. Kuitenkin jokainen katsokoon, kuinka hän sille rakentaa. ”

 

 Kysyin Herralta: ” Rakas Herrani, emme ole tehneet mitään Sinulle. Kuinka on mahdollista, että olet siunannut meitä muuttamalla meidät isompaan rakennuk-seen? Olet jopa valmistanut meille pyhiinvaellusmatkan. Olemme Sinulle erittäin kiitollisia armostasi!” Sitten Herra nauroi ääneen ja puhui minulle: ” Hahahaha! Mitä sinä oikein puhut, pastori Kim! Etkö edes tiedä kuinka iloisiksi te olette teh-neet Isän, Pyhän Hengen ja Minut? Sinä ja Herran Kirkko olette rukoilleet kaikki läpi yön ja olette tehneet Minut todella onnelliseksi. Minä haluan antaa sinulle ihmeellisen lahjan. Miten on? Oletko iloinen? ”

 

Kun kuuntelin, kyynelvirta valui alas poskiani. Sanoin: ” Kyllä, Herra! Kiitos!” Herra jatkoi puhumista pehmeällä ja lämpimällä äänellään:

 

” Älä muutu, pysy lujana loppuun asti. Miellytä aina Isää, Pyhää Henkeä ja Minua. Sinä olet kokenut vaikean elämän niin että voit mennä läpi hengellisten taistelui-den. Minä haluan poistaa väsymyksesi järjestämällä pyhiinvaellusmatkasi. Minä tulen henkilökohtaisesti menemään edeltä pyhiinvaellusmatkalla kanssasi. Men-käämme yhdessä! Vielä yksi asia. Tästä eteenpäin, tulet kokemaan hengelliset tais-telut uudessa ulottuvuudessa. Siksi sinun täytyy valmistautua ja aseistautua vah-vasti. Ymmärrätkö?”

 

Koska Herra mainitsi jälleen hengellisen sodankäynnin, tulin jännittyneeksi. Ajattelin mielessäni: ”Onko Herra suunnittelemassa hengellisen sodankäynnin laajentamista kansainväliseksi? ”Herra oli nyt suunnittelemassa uutta hengellistä strategiaa. Hän komensi meitä olemaan valmistautuneita ja valmiina hyppää-mään mukaan. Meidän piti valmistautua. Valmistautuminen on Herran Sanan lukemista ja rukoilemista. Kuitenkin Herran strategia ja taktiikka oli, että me sekä voitamme joitakin että häviämme muutamia taisteluja pahoja henkiä vas-taan. Hän halusi tehdä meistä taisteluissa karaistuneita kenraaleitaan. Olin saa-nut tuta tätä jo jonkin verran.

 

Vuokraamamme uuden rakennuksen sisätilojen rakentamisen yhteydessä ja ohessa valmistauduimme innokkaasti pyhiinvaellusmatkaamme varten. Tämä oli historiallinen matka Herran Kirkon historiassa. Herra oli järjestelmällisesti hoi-tanut kaikki asiat niin, että kun rakentaminen oli täydellisesti saatu valmiiksi kesäkuussa 2007 ja olimme muuttaneet uuteen rakennukseen, olimme kykene-viä tekemään pyhiinvaellusmatkamme.

 

Siitä huolimatta olin syvästi huolissani niistä lukuisista ihmisistä, jotka osallis-tuivat matkalle. En tiennyt, mitä minun olisi pitänyt tehdä, kun kirkon jäsenet kilpailivat keskenään matkasta. Minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin vali-koida ensimmäiset 15 , jotka olivat ensimmäisinä rekisteröityneet. Tämäkin tun-tui pahalta, sillä oli monia uusia jäseniä, joiden rekisteröitymisajankohta oli päi-vän tai kahden sisällä toisistaan. Mutta ei voinut mitään. Jotenkin listaa oli karsit-tava. Karsitut eivät antaneet periksi kunnes ihan lopussa. ”Herra, minäkin haluan mennä pyhiinvaellusmatkalle! Olen niin hyvä ja lähetä minut!” he rukoilivat yksi-mielisellä äänellä. 

 

Kun näin pyhiinvaellusmatkan ohjelman , olin huolissani. Matkan kulut eivät saa-neet nousta helposti. Varat matkaan oli antanut tuntematon diakonissa. Tästä tietoisena tunsin huolta ja epämukavuutta. Mutta äkkiä diakonissa soitti: ” Voi, pastori Kim! Miksi huolehdit niin paljon tuosta pyhiinvaellusmatkasta? Se on hyvin yksinkertainen asia. Ota vain alkuperäiset yhdeksän jäsentä! Miksi huolehdit niin paljosta?”  En voinut sanoa mitään, vain kuunnella häntä. Myöhemmin diakonis-sa kertoi, mitä Herra oli tahtonut hänen tekevän: ”Tyttäreni, mitä aiot tehdä kun palvelijani pastori Kim on niin suuresti huolissaan! Lisää muutama ihminen lis-taan, niin ettei palvelijani enää tarvitse murehtia.”

 

Lopulta 15 varmisti lähtönsä. Kuitenkin nuo uudet jäsenet kerjäsivät minulta:      ”Pastori! Vaikka olen ollut täällä vasta vähän aikaa, silti haluaisin lähteä. Lähetä minut? Ole hyvä?” Jäljelle jääneet, jotka eivät mahtuneet mukaan matkalle, ru-koilivat epätoivoisesti, että pääsisivät matkalle. He turvautuivat säälittävään pyyntöön ja kietoutuivat minuun. Olin taas kerran vaikeuksissa. ” Herra, mitä sinä haluat, että teen? Eikö minun pitäisi lähteä? ” Kun murehdin, diakonissa soitti uudelleen: ” Voi, pastori Kim! Mitä on tapahtunut? ” Diakonissa kertoi, että Herra oli taas käskenyt häntä: ”Tyttäreni, palvelijani on taas pulassa. Siksi, lisäätkö loputkin matkalle.”

 

Nyt oli 20 jäsentä vahvistanut lähtönsä. Sitten se tapahtui taas. Kun jatkoin mu-

rehtimista, Herra puhui diakonissalle. ” Tyttäreni, on yhä jäseniä, jotka tahtovat matkalle. ” Diakonissa valitti ja anoi: ” Voi pastori Kim, mikä ihmeessä on se luku-määrä, jonka otat pyhiinvaellusmatkallenne?” Minä vastasin: ”  Tuota… jos se olisi mahdollista, ottaisin kaikki kirkon jäsenet mukaani. Mutta koska en siihen kykene, ottaisin vain muutaman lisää. ” Lopulta meitä oli yhteensä 25 ihmistä lähdössä pyhiinvaellusmatkalle. Tämä oli kaikki Herran suurta armoa.

 

Diakonissa sanoi ja nauroi äänekkäästi: ”Pastori, älä murehdi! Koska murehdit lii-kaa, Herran oli vielä tultava luokseni, vaikka olin juuri nyt kiireinen ja uupunut. ” Herra sanoi minulle: ” Tyttäreni, vaikka tiedän, että olet juuri nyt erittäin uupu-nut, onko sinulla mitään ajatusta, mitä kaikkia vaikeuksia palvelijani pastori Kim on kokenut?  Hän on aivan näännyksissä myöskin. Pastori Kim vedetään helvettiin joka päivä. Tämä illan aikana hänen henkensä revitään julmasti rikki helvetissä. Hän kärsii mielikuvituksen ylittävistä kivuista. Kipu on myös fyysistä. Siksi en ha-lua, että pastori on tästä asiasta enää huolissaan. Pastori Kim kokee suoraan hel-vetin kidutukset , jotta voi varoittaa toisia. Hänen missionsa maan päällä on va-roittaa ihmisiä joutumasta helvettiin. Tyttäreni, pyydän sinua huolehtimaan kai-kista hänen finanssivelvollisuuksistaan ja valmisteluistaan pyhiinvaellusmatkalle. En halua hänen murehtivan tätä. ”

 

Lopulta diakonissa työskenteli ja uhrasi itsensä. Hän omistautui tehdäkseen matkastamme totta. Hän huolehti kaikista asioista tärkeimmistä triviaaleimpiin. Valmistelut olivat täydelliset. Meidän oli määrä asua viiden tähden hotelleissa Israelista Jordaniin ja Egyptiin. Kuulin, että meille oli varattu korkealaatuinen li-musiini-palvelu. Saimme oman bussin. Se oli luksus- varustettu. Maalla oli vain kaksi tämän tasoista bussia. Olin todella kiitollinen. Ilmaisin kiitollisuuteni kyy-nelin. Pyhiinvaellusmatka ja muutto uuteen kirkkorakennukseen ovat tulosta kauniista Hengen hedelmästä. Hedelmät olivat mahdollisia itsensä uhranneen diakonissan ja monien muiden uskovien anteliaisuuden tähden.

 

2. Kor. 1:11:” ..kun tekin autatte meitä esirukouksillanne, että monien joukosta meidän tähtemme lähtisi runsas kiitos siitä armolahjasta, joka on tullut osaksem-me.”

   

Pyhiinvaellusmatka Jeesuksen seurassa

 

Ps. 20:1-7:” Veisuunjohtajalle Daavidin psalmi. Kuulkoon HERRA sinua hädän päivänä, varjelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi. Hän lähettäköön sinulle avun pyhäköstä ja tukekoon sinua Siionista. Muistakoon Hän kaikki uhrilahjasi, ja ol-koon polttouhrisi lihava Hänen silmissään. Hän antakoon sinulle, mitä sydämesi toivoo, ja täyttäköön kaikki aikeesi. Me riemuitsemme pelastuksestasi ja nostamme lippumme Jumalamme nimeen. Nyt minä tiedän, että HERRA auttaa voideltuaan, ja vastaa hänelle pyhästä taivaastaan, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla. ”

 

Herran Kirkko heräsi asteittain ja kasvoi, kiitos elävän Jumalamme suuren työn. Pyhiinvaellusmatkamme eteni kuten suunniteltiin. Ilma oli täynnä juhlatunnel-man riemua. Ne muutamat, jotka eivät kyenneet osallistumaan matkaan, saivat olla pitkään surullisia: ” Jos vain olisin tietänyt, olisin tullut aiemmin. Olisin rekis-teröitynyt pikemmin. Olen käynyt kirkossa epävirallisesti, ilman rekisteröitymistä. Siirsin sitä aina eteenpäin. Nyt en voi päästä mukaan. Olin rekisterissä liian myö-hään.”

 

 Varmistin, että eräs veli tuli matkaan osallistujien listaan. Hänellä oli ollut tapa-na asua, elää ja nukkua puiston penkeillä. Hän ilahtui suuresti. Veli oli hyvin otettu ja onnellinen. Hän oli ajatellut, että pastori ei ikinä ottaisi häntä mukaan. Anonyymi diakonissa huolehti kaikista matkajärjestelyistä. Minun ei tarvinnut huolehtia matkasta tippaakaan. En ikinä unohda hänen tunnontarkkaa työtään ja uhrautumistaan. Muistan sen koko ikäni.

 

Jeesus oli painostanut ja vienyt eteenpäin tätä pyhiinvaellusmatkaa suurella tunteella. Jeesus kehotti matkatoimiston presidenttiä  lukemaan kirjan ” Kasta Leimuavalla Tulella”. Diakonissa oli kysynyt presidentiltä joitain matkajärjeste-lyyn kuuluvia asioita. Hän pyysi, että matkaa ja matkaajia pidettäisiin ykköspri-orisoituina VIP- matkalaisina. Matkaan osallistuisivat tämän tulikirjan päähen-kilöt. Tämä matka on kuitenkin hyvin erikoinen, koska itse Kolmiyhteinen Juma-la olisi matkailijoiden, kirkon jäsenten, mukana.

 

Kesäkuun 2007 viimeisellä viikolla me viimeistelimme sisustustyöt kirkkoraken-nuksella. Heinäkuun yhdeksäntenä 2007 Herran Kirkko piti jäähyväisjumalan-palveluksen, ja sen päätyttyä meni koteihinsa ja pakkasi matkatavaransa. Ajoim-me bussilla lentoasemalle. Herrallakin oli neljä matkalaukkua ja Hänellä oli en-keleitä matkakumppaneinaan: ” Herran Kirkon pyhät! Minä seuraan teitä pyhiin-vaellusmatkallanne. Mitä ajattelette? Oletteko kaikki onnellisia ja innostuneita?” Vastasimme kaikki iloisina: ”Aamen!”

 

Klo 20 nousimme Korean Airlinesin koneeseen  lennolle KE951 . Olimme nyt koneessa, joka lensi kohti Luvattua Maata. Olimme ikävöineet ja unelmoineet tästä hetkestä. Tämä oli elämänpituinen unelma ja kutakuinkin mahdottomuus ja nyt kuitenkin totta.

 

Vaimoni, Joosef, Joo Eun, Haak Sung ja joitakin muita jäseniä ja minä olimme lentokoneessa ensimmäistä kertaa elämässämme. Me olimme täynnä jännitystä ja tunteita. Huusimme kaikki yhteen ääneen jatkuvasti: ” Hallelujaa! Herra, kiitos Sinulle!” Vaimoni ja minä katsoimme toisiamme ja toistimme. ” Kuinka voikaan Herra rakastaa meitä näin paljon?” Itkimme ilosta. Kyyneleet valuivat pitkin pos-kiamme. Emme olleet havainneet Herraa, joka oli jo liittynyt mukaamme. Hän is-tui sylissämme: ” Aivan oikein, kaikki hyvin, rakastettu pastori Kim ja Pyhä Hyun Ja! Te tiedätte että rakastan teitä molempia hyvin paljon. Se olen Minä, joka halu-an kiittää teitä siitä, että olette kestäneet monia vaikeuksia ja kärsimyksiä. Kestä-kää ja tehkää työtä entistä enemmän tästä eteenpäin. Edessänne on vielä monia vaikeuksia. Kun ne tulevat vastaanne tulevaisuudessa,  Minä odotan teidän onnis-tuvan. Minä rakastan teitä.” Kun Herra  puhui, hän hyväili ja taputteli päitämme. Sitten hän hieroi kasvojaan omiamme vasten.

  

Lennon aikana ajattelin mielessäni: ”Ah, en usko, että Herra ottaa minua helvet-tiin pyhiinvaellusmatkan aikana.” Olin innoissani ja iloinen. ” Olen aika varma, et-tä Hän ei ota minua pyhiinvaellusmatkan aikana. Hmmm, ottaakohan Hän?” Us-kon, että kirkon jäsenet aistivat, mitä ajattelin. He kaikki rohkaisivat ja lohdut-tivat: ” Pastori Kim, sinun täytyy olla hyvin onnellinen. Ei Herra ota sinua helvettiin tämän matkan aikana.”

 

Matkan oli hyväksynyt ja määrännyt Herra. Me painoimme eteenpäin uskossa. Me olimme pakettilomamatkalla. Sattumoisin se oli nimeltään Exoduspaketti. 10 yötä ja 11 päivää Pyhiinvaellusmatkaa veisi meidät ympäri Israelia, Jordania ja Egyptiä. Me kävisimme paikassa, jossa Jeesus oli syntynyt. Galileassa, jossa alku-kristityt toimivat ja muissa kuuluisissa paikoissa, joissa Vanhan ja Uuden liiton profeetat olivat puhuneet ja tehneet ihmeensä. Mutta kun saavuimme nähtä-vyyksille, olimme pettyneitä. Ne eivät näyttäneet ollenkaan sellaisilta kuin olim-me kuvitelleet. Useimmat niistä muistuttivat buddhalaisten temppeleitä. Niistä oli tullut pahojen henkien ja varkaiden majapaikka. Demonit ravasivat villeinä ja tekivät amok-juoksujaan. Näytti jopa, että demonit nauttivat majapaikastaan. Ja mihin ikinä menimme siellä oli isoja kynttilöitä. Ne muistuttivat buddhalaisista, heidäntemppeleistään ja kynttilöistään. Paikat olivat täynnä suitsutusta ja paikat olivat tungokseen asti myyntimiehiä ja kaupustelijoita. Olisin tarvinnut Pyhän ruoskan ajaakseni tuon pahuuden pois.

 

Kun saavuimme paikoille, meitä vastaan hyökättiin. Pahat henget hyökkäsivät ryhmissä. Kuitenkin kautta eri paikkojen me voimakkaasti itkien rukoilimme ja ryhdyimme hengelliseen sotaan. Me emme aikoneet kukistua. Toisaalta olimme hyvin levänneitä kun vierailimme oudoilla alueilla kaupungin ympärillä. Oli jän-nittävää olla vieraalla maaperällä. Me kykenimme kokemaan kaiken Herran ar-mon avulla. Ryhmämme vieraili kolmessa maassa, Israelissa, Jordaniassa ja Egyptissä. Kun saavuimme vieraalle maaperälle, tulimme luonnollisesti isän-maallisemmiksi. Mielemme ja ajatuksemme olivat kotimaassamme. Tästä ilmiös-tä olin kuullut kerrottavan ja nyt koimme sen itse. Mentaliteettimme yhdistyi.

 

Siitä oli 22 vuotta kun avioiduimme. Mutta emme olleet koskaan matkustaneet ulkomailla – emmekä kyllä kotimaassakaan loma-aikoinamme. Emme olleet teh-neet häämatkaa. Israelissa teimme kaksittain salaisen kävelymatkan ja pidimme toisiamme käsistämme kiinni,  kun toiset eivät katselleet. Siitä oli kauan, kun meillä oli ollut yhteistä intiimiaikaa. Kun pidimme toisiamme kädestä, tunsimme hermostuneisuutta. Pelkäsimme, että seurakuntalaiset näkisivät meidät. Sydä-memme tykyttivät. Katselimme toisiamme ja nauroimme ääneen. Lapsemme, Joosef ( seniori high-schoolissa) ja Joo Eun  (sofomoori, toisen luokan opiskelija high- schoolissa) aavistivat, että me halusimme olla kaksin ja antoivat meille tilaa. ”Isä! Ă„iti ! Te olette kokenee monia vaikeuksia! Me annamme teille hieman yksityistä aikaa. Pitäkää toisianne kädestä. Me rakastamme teitä!”

 

Kaikki ne vuodet kipua, kuritusta ja koettelemuksia häipyivät pois. Tuon ajan muistikuva ja olosuhteet olivat jatkuvaa surua ja koettelemuksia. Nyt se kaikki oli häipynyt kuin lukematta ohitettu kirjan sivu. ” Hallelujaa! Herra, kiitos Sinul-le!”

 

”Laulakaa HERRAlle te Hänen pyhänsä, ja kiittäkää Hänen pyhyytensä muistolle. Sillä vihansa kestää hetken, hänen suosiossaan on elämä, itku loppuu yöksi, mutta ilo tulee aamulla.”

 

Ps. 30:4-5:” HERRA sinä nostit sieluni haudasta, sinä herätit minut henkiin hau-taan vaipuvien joukosta. Veisatkaa kiitosta HERRAlle , te Hänen pyhänsä. Ylis-täkää Hänen pyhää nimeään.  Sinä olet kääntänyt murehtimiseni tanssiksi, sinä olet poistanut säkkipukuni ja vyöttänyt minut ilolla. Kirkkauteni loppuun saakka laulan ylistystä Sinulle, enkä ole vaiti, Oi HERRAni Jumalani, annan kiitokseni Sinulle ikuisesti.” Ps. 30:11-12: ” Kuule HERRA ja armahda minua, HERRA ole auttajani. Sinä muutit murheeni ilokarkeloksi, sinä riisuit surupukuni ja vyötit minut riemulla.”

 

Ennen kuin olimme lähteneet matkallemme, matkatoimiston väki oli vieraillut Herran Kirkossa opastamassa ja neuvomassa meitä. Kaikista saamistamme oh-jeista, nousi esiin yksi erittäin tärkeä kysymys, joka meidän oli painettava mie-leemme. Matka-agentti sanoi, että Lähi-Idän, lännen ja Euroopan kansat vihaavat kuivatun tai paistetun mustekalan hajua. Agentti kehotti meitä jättämään muste-kalan kotiin. Agentti kehotti syömään sitä kotimaassa mahamme täyteen ennen matkaa.

 

Siitä huolimatta on ihmisiä, jotka tekevät päinvastoin kuin on neuvottu. Ei väliä ovatko lapsia tai aikuisia. Kirkkomme jäsenet aiheuttivat ongelman. He olivat sa-laa tuoneet mukanaan kuivattua mustekalaa. Kun kuljimme turistibussilla Israe-liin, Jordaniaan, Egyptiin, he ottivat esiin kuivatut mustekalat ja alkoivat napos-tella niitä. Haju täytti koko bussin. Bussin ikkunat olivat tiukasti kiinni. Kaikki muut kirkon jäsenet olivat tuoneet salaa mukanaan erilaista kuivattua muste-kalaa. Vain vaimoni ja minä olimme totelleet matkatoimiston ohjeita.

 

Jotkut Lähi-Idän muslimit tuntevat Raamattua. He pitävät kalaa ilman suomuja epäpuhtaana. Erityisesti he vihaavat kuivattua mustekalaa sen hajun takia. Lähi- Idästä oleva bussikuski oli haistanut sen.

 

Kuljettaja näytti inhonsa hajua kohtaan. Havaitsin hänen ilmeensä ja se oli vää-ristynyt. Näytti siltä kuin bussikuski olisi pitänyt mustekalan löyhkää jalkahien hajuna. Hän piteli nenäänsä ja pudisti päätään sivulta toiselle. ”  Voi ei!” Hän avasi ikkunan ja yritti tuulettaa bussia.

 

Minä katsoin kirkon jäseniä sillä silmällä, että panisivat mustekalansa pois. Sen sijaan he vastasivat: ”Miksi? Sinähän tiedät, kuinka hyvää tämä on. Miksi haluat meidän panevat ne pois? Pastori, liity seuraan, ja ota vähän itsekin kanssamme!” Voi, korealaiset ovat niin itsepäisiä, mihin ikinä menevätkin. Vaikka kerroin heil-le, että panevat ne pois, minä otin silti palasen itsellenikin. Bussin takaosassa is-tui siviilipukuinen poliisi. Poliisiupseeri seurasi mukana matkalla. Hän oli mei-dän turvamme.

 

Muuten matkallamme ei tapahtunut mitään kommelluksia. Diakonissan ja mat-katoimiston avulla kaikki sujui läpikotaisin valmistellusti. Me todella koimme uusia paikkoja ja tapahtumia. Oli hassujakin episodeja, erityisesti paikallisten ruumiinhajut kainalokuopista. Heidän ruumiittensa tuoksut eivät miellyttäneet meitä kuten eivät heitä meidän ruokiemme tuoksut, valkosipuli ja mustekala. Kaikkein vaikeinta oli sietää heidän kainalokuoppiensa hajuja. Sitä oli hyvin vai-kea sietää.

 

Pyhiinvaellusmatkallamme majoitus oli viiden tähden hotelleissa. Ne edustivat huippua. Ruoka oli myös hyvää. Meillä oli aina korkealaatuinen buffet. Se oli tuo-tu esille kauniisti, sen kaikki ruuat olivat herkullisia. Vesi kielellämme kirjaimel-lisesti vuoti. Mutta tarjottimilla olevia ruokia en tuntenut. En kyennyt syömään niitä mitään. En edes hedelmiä. En kyennyt syömään koska kaikilla buffetin ruu-illa oli jokin omituinen tuoksu. Yritin tarttumalla nenääni, mutta siitä ei tullut mi-tään.

 

Mutta juuri silloin jotkut korealaiset kirkon jäsenet toivat purkkiruokaa Kore-asta. Niinpä söin heidän ruokansa. Olin tosi nälissäni. Korealainen ruoka maistui todella herkulliselta. Myöhemmin huomasin, että paikallisten ihon outo haju joh-tui mausteesta. Tätä mausteta käytetään ruokiinkin. He sumuttavat mausteita riisiinsä. Se on melkein samaa kuin korealaiset käyttävät suolaa ja tulista pip-puripastaa ruuanlaitossa. Näytti siltä, että juuri meidän ryhmämme ei ollut tie-toinen heidän tavoistaan maustaa ruuat erikoismausteillaan. Nuo mausteet ovat oleellinen osa Lähi–Idän keittiössä. Tämä matka oli hyvä mahdollisuus meille ko-kea vieraiden kulttuurien perinteinen ruokakulttuuri.  Ymmärsimme, että tuota kulttuurimuuria ei ollutkaan aivan helppoa ylittää.

 

Jotkut kirkkomme jäsenet, kuten Joosef, tottuivat ruokaan nopeasti. He söivät hyvin. ”Pastori, yritä toisen kerran! Se on hyvää!” Nyt ymmärrän, mitä korealaiset lähetyssaarnaajatiimien on täytynyt kokea. He ovat jättäneet Korean saarnatak-seen evankeliumia vieraille kansoille. He olivat voittaneet monia hankalia kult-tuurikysymyksiä ja olosuhteita ruoka mukaan lukien. En voi olla tuntematta myötätätuntoa heidän uhrautumisestaan.

 

Kuulin kerran tarinan Veli Kwon, Kyusta ja Sisar Shin, Jae Lanista jotka elävät USA:ssa. Se sattui kampuksella heidän ollessaan college-oppilaina. Amerikkalai-set opiskelijat kiusasivat korealaisia. Korealaiset olivat hieman heiveröisempiä. Korealaiset opiskelijat menettivät hermonsa ja päättivät antaa takaisin noille yli-mielisille amerikkalaisille, he ostivat kuivattua mustekalaa! He söivät sitä kiusaa-jiensa edessä. Kiusaajat juoksivat karkuun etovaa hajua. Huolimatta matkatoi-miston varoituksista, matkaryhmämme söi kuivattua mustekalaa matkansa lop-puun asti. Tarinat näistä ovat eläneet näihin päiviin asti ja tulevat aika ajoin kes-kustelun aiheiksi. Niitä toistetaan vielä pitkään.

 

Seurasimme Exoduksen reittiä. Kuitenkin meillä oli jatkuva taistelu jokaisen alu-een päädemonin kanssa 10 päivää. Monenlaisten tapausten ja kokemusten jou-kosta nousee yksi, jonka muistamme lopun ikämme. Oppaamme mukaan lukien olimme kaikki voimakkaan Pyhän Hengen läsnäolon alaisina ja Hänen voimak-kaassa voitelussaan. Me itkimme ja huusimme Jerusalemin muinaisissa pai-koissa, Galileassa ym. paikoissa, joissa Jeesus ja oppilaansa olivat vaeltaneet ja majailleet. Pyhän Hengen energia, Pyhä tuli ja voitelu olivat kastaneet meidät koko matkan ajaksi, oppaamme mukaan lukien. Meille annettiin Pyhä leimuava tuli. Oppaamme, joka oli matkustanut kanssamme eri paikkoihin, lensi selälleen maahan. Kolmiyhteinen Jumala oli kanssamme joka päivä ja huolehti pieniä yk-sityiskohtia myöten kaikesta. Matkaopas todisti, että tämä oli ensimmäinen ker-ta matkaopas-kierrostensa joukossa, jossa oli ollut läsnä niin voimakas Pyhä Henki. Ja hänellä oli takanaan pitkä ura lukemattomien pyhiinvaeltajien matka-oppaana.

 

Myöhemmin, kun siihen tulee mahdollisuus, aion yksityiskohtaisesti dokumen-toida ne hengelliset ilmestykset, joita minulle näytettiin Exodus- matkan aikana. 10-päiväinen matkamme Jeesuksen kanssa  vuonna 2007 oli nyt päättymäisil-lään. Kuitenkin monet välikohtaukset ja koettelemukset odottivat minua.

 

Pyhiinvaellusmatkamme lopuksi vietimme viimeisen yömme Egyptissä parhaan luokan hotellissa. Se oli nimeltään ”Cairo International Continental Hotel”. Yön jälkeen lähdimme varhain aamulla kohti Koreaa. Ajattelin mielessäni:  ”Kun py-hiinvaellus alkaa olla lopuillaan, ehkä Herra ottaa puheeksi taas minun ottamiseni helvettiin. ” Olin hyvin hermostunut. Ă„kkiä Herra ilmestyi ja puhui minulle:

 â€ť Rakas pastorini! ”  ” Niin, Herra? ” Herra kysyi: ” Kuinka matka meni? Eikö se ollutkin mukava? Joka tapauksessa olemme aikataulusta myöhässä. Me menemme takaisin helvettiin nyt kun matka on loppunut. Valmistaudu!”

 

Minä itkin ja huusin: ” Mitä  - taasko, Herra? Voisitko olla niin hyvä ja antaisit minulle hieman lisää aikaa! Oi odota, Herra!”

 

Minä tiesin, että oli jo aika ja enkä hyväksynyt tosiasioita. Sitten Herra johti mi-nut  välittömästi helvettiin - ennen kuin ehdin riidellä kanssaan. Kun kävelin ho-tellin aulan läpi ja halliin ennen huonettani, kaaduin. Vaivoin vaimoni sai minut raahatuksi huoneeseen. Kun hän sai minut vuoteeseen,  huusin tosi äänekkäästi. Kierin vuoteessa ja sitten lattialla. Helvetin kipu koko ruumiissani sai minut huu-tamaan. Seuraavana aamuna pakkasin laukkumme kovissa kivuissa. Pystyin hä-din tuskin liikkumaan. Kaikki niveleni ja suurin osa ruumiistani oli kipeä ja arka. Vaimoni ja nuorisoryhmän avulla kykenin astumaan koneeseen. He auttoivat minut istuimelleni.

 

Ajattelin itsekseni: ” Varmasti ei täällä. Koneessa on liian monia ihmisiä ja lento kestää 15 tuntia. Herra ei voi ottaa minua helvettiin täältä. Tämä on täysi lento.” Herra puhui silloin minulle: ” Pastori Kim, olemme jäljessä aikataulustamme. Menkäämme nopeasti helvettiin!” Hän veti kädestäni ja vastasin ynseästi: ” Mitä? Herra? Täällä? Lentokone on täynnä, paikka on kapea ja tilaa rajoitetusti. Kuinka? Kuinka voin mennä helvettiin näissä olosuhteissa? Herra etkö ajattele, että tämä on sentään liikaa? ” Jeesus vastasi: ” Ei, tämähän on hienoa! Olen jo valmistautu-nut ottamaan sinut helvettiin. Olen valmistellut sinulle joitakin ylimääräisiä istui-mia. Pastori Kim, älä ole huolissasi kapeista istuimista. Ellet usko minua, pyydä vaimoasi kysymään stuertilta vapaita paikkoja.” Sillä hetkellä kaaduin koneen käytävän lattialle. Yritin rajoittaa valituksiani, koska kone oli täynnä ihmisiä. Yritin pysyä hiljaa huolimatta kivuistani.

 

Moni korealainen oli matkalla takaisin Koreaan. Kaikki liput oli myyty. Vaimoni palasi istuimelle ja sanoi minulle: ” Pastori, tämä on todella epätavallista! Koneen kaikki paikat on myyty, mutta Herra on jotenkin tehnyt viimeisen rivin neljä is-tuinta vapaaksi. Voit asettua maata niihin! Hallelujaa!” Kun näin vaimoni häm-mästyneenä, sanoin mielessäni: ”Mitä! Hän huutaa hallelujaa? Tietenkin, eihän hänen tarvitse helvettiin mennä. Vaan minun! Kuinka Herra voi ottaa minut hel-vettiin lentokoneesta? ” Mutta silti kiitin Herraa hänen suurenmoisesta huolen-pidostaan.

 

Äkkiä rukoukseni muuttui kiitollisuudeksi: ” Herra, kuka minä olen, että Sinä pi-dät minusta huolen? Minä olen syntinen! Herran mitä muuta olen kuin vain syn-tinen?” Vaikka olin toistuvasti menossa helvettiin, tunsin kiitollisuutta Herran avusta. Itkin lakkaamatta monin kyynelin. Ryhmämme palasi turvallisesti takai-sin Koreaan Herran erikoisessa huolenpidossa.

  

Hallelujaa – kiitos Herralle!

 

Hengellinen sodankäynti pyhiinvaelluksen aikana

 

1. Pt. 1:6,7,13: ” Siitä te riemuitsette, vaikka nyt, jos se on tarpeen, kärsittekin vähän aikaa murhetta monenlaisissa kiusauksissa, että tiedän uskonne koetuk-senkestävyys havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jee-suksen Kristuksen ilmestyessä. Vyöttäkää sen tähden mielenne lanteet  ja olkaa raittiit. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka tuodaan teille Jeesuksen Kris-tuksen ilmestyessä. ”

 

Ennen matkaa sitä valmistellessamme, pahat henget sekaantuivat asiaan monin tavoin. Ne työskentelivät jonkun kirkon jäsenen unien kautta, erityisesti niiden, jotka olivat osallistumassa tuolle matkalle. Saatana kykeni myös antamaan eräi-den ihmisten välityksellä vääriä ohjeita matkalaisille. Tosiasiassa eräät heikko-uskoiset luopuivat pyhiinvaellusmatkasta, vaikka olivat jo matkavalmistelujensa puolivälissä. Ihmiset, jotka antoivat huonoja neuvoja, olivat ihmisiä, jotka väitti-vät hengellisten silmiensä olleen avatut ja jotka olivat kiihkeitä rukoustaistelijoi-ta. He istuttivat pelon lento-onnettomuuksista ja terroristeista näiden heikko-uskoisten mieleen. Näin nuo poloiset peruivat matkan kun he tulivat ahdistu-neiksi henkilökohtaisesta turvallisuudestaan.

 

Ihan lähtöpäivään asti kesti loputon riitely matkalle lähtijöiden ja matkalle lähte-mättömien välillä. Meillä oli jopa outo välikohtaus sen diakonin kanssa, joka oli vastuussa sisustussuunnitelman toteuttamisesta. Hän melkein kuoli! Diakonin kieli rullautui takaisinpäin ja melkein tukehdutti hänet. Olin ahdistunut ja hikoi-lin kaikkien noiden riitelyjen aikana kunnes lähdin. Kaiken lisäksi lähtöä edeltä-vänä yönä minut otettiin pohjimmaiseen helvettiin ja henkeni revittiin julmasti. Saatoin tuntea kivun elävästi fyysisessä ruumiissani.

 

Jos jollakin on erikoinen usko, hänen on käytävä läpi erikoisia testejä ja koet-telemuksia. Henkilön, jolla on poikkeuksellinen uskonelämä, on käytävä eri-koistilanteiden koettelemukset ja testit. Jumalalla oli suuri määrä rakkautta oi-keamielistä Jobia kohtaan. Sen seurauksena Jumala oli hyväksynyt saatanan ehdotuksen. Jumala halusi testata Jobin ajatuksia, luonnetta ja erityisesti hänen vapaata tahtoaan ja uskoaan Jumalaan. Jobin tarina myös paljastaa meille, että Jumala tiesi, kuinka pitkälle Jobin kestävyys riittäisi.

 

Raamatussa on monia muitakin tarinoita ja tyyppejä, joissa on sama tapahtumi-en kulku kuin Jobilla. Niitä on Raamatussa kaikkialla. Minun mielestäni ja näkö-kulmastani  näyttää, että meidän kirkkomme toistaa ja heijastelee samoja Raa-matun tapahtumia. Me tajuamme sen joko suoraan tai epäsuoraan. Kirkkomme jäsenet ja minä olemme aina halunneet, että Jumala voisi käyttää meitä ainut-laatuisella tavallaan.

 

Herran Kirkko on pantu monta kertaa vakavien testien läpi. Ei ollut väliä pidim-mekö yksittäisiä tai ryhmäherätyskokouksia. Kohtasimme suuria koettelemuksia ja testejä monissa paikoissa. Siksi jouduin rukoilemalla varustamaan jäsenet vahvoilla aseilla.  Vahvasta aseistuksesta huolimatta jotkut jäsenistä kukistuivat ja jotkut tulivat voittoisina testeistä. Tämä pyhiinvaellusmatka ei ollut poikkeus. Taivaassa on takseja, busseja, junia, moottoripyöriä, helikoptereita, tankkeja ja monia muita ajoneuvoja hyökkäysaseina, jopa sukellusveneitä. Tällä matkalla Herra suojeli meitä henkilökohtaisella läsnäolollaan ja tuomalla taivaalliset ajo-neuvot käyttöön.

 

Ihmiset, joiden hengelliset silmät oli avattu, olivat usein todistaneet nuo yliluon-nolliset tapahtumat ja kertoneet ne minulle.

 

Samaan aikaan pahan voimat olivat myös kokoontuneet kohtaamaan meidät. Ne häiritsivät jatkuvasti ja seurasivat meitä. Mutta koska Jeesus oli aina ollut kans-samme, pahat henget eivät kyenneet tulemaan lähelle meitä.

 

Kuitenkin Herra oli ajoittain antanut pahojen henkien hyökätä kimppuumme. Aina kun niin tapahtui, joku jäsen kaatui tai sairastui pahasti. He saivat pahoja oksennuskohtauksia ja ruumiinkipuja. Se oli meille kaikille tyly herätys. Olimme kohdanneet uuden, kansainvälisen hengellisen taistelun ulottuvuuden.

 

Taistelumme aikana, tuhannet enkelit lensivät lähellä lentokonettamme, Ne len-sivät ”V”: n muotoisessa ryhmityksessä. Paholaisen voimia kerääntyi myös kai-kilta suunnilta. Pahan voimat sekä kerääntyivät että hajaantuivat kuin mehiläi-set. Niitä oli kuin hiekkaa rannalla. Ne saattoivat kerääntyä kasaksi, joka oli kuin korkea vuori. Kone lensi niiden läpi niistä mitään tietämättä. Osoittautui, että hengellinen sodankäynti vieraissa valtioissa oli yhtä vakavaa ellei vakavampaa kuin kotona.

 

Kaikki me osallistuimme uteliaisuuttamme ja innoissamme päivisin sight - see-ing- matkoille. Kuitenkin minun oli johtajana johdettava hengellistä sodankäyn-tiä. Aina kun tuli ilta, tulin vahvemmaksi. Siitä huolimatta paholaisen alamaiset hyökkäsivät minua kohti oli päivä tai yö. Minua vastaan hyökättiin olinpa ravin-tolassa, hotellissa, uima-altaalla tai bussissa. 

   

 Egyptiä valvova ruhtinas

 

Lähdimme 9. heinäkuuta ja saavuimme Egyptiin seuraavana päivänä. Kun olim-me saapuneet, oli edessä sightseeing matka Kansallismuseoon, pyramideille ja sfinksille. Ensimmäisen yömme vietimme hotellissa Siinain vuoren alapuolella. Joosef ja useat muuta jäsenet olivat jo saaneet tuta pahojen voimien hyökkäyk-siä. Joosef kertoi, että häntä oli verbaalisesti loukattu. Ne sanoivat: ” Tuo 5<@-#%! Miksi he ovat tulleet tänne? ”Hyökkäys tapahtui, kun olimme katselemassa noita turistinähtävyyksiä. Koska Joosef oli valmistautumaton, hän sai iskun päähänsä ja se tuntui kuin kallo olisi murtunut. Hänellä oli sietämättömiä kipuja. Jeesus ilmestyi välittömästi ja siveli vertaan Joosefin päähän. Joosef vähitellen parani.

 

Menin yöpuulle klo 22.30, koska meillä oli varhain aamulla vuorikiipeilyä. Mutta en saanut unta. Kääntelehdin ja liikehdin. Koska en voinut nukkua, mietin mat-kan pääkohtia. Silloin minua vastaan hyökkäsi äkkiä Egyptin ruhtinas ja Siinain vuorelta pahoja henkiä. Egyptin pahojen henkien apuna olivat meitä  Koreasta saakka seuranneet pahat henget. Säikähdin pahoin ja olin kauhuissani pahojen henkien äänistä ja ivallisista nauruista. ” HEHEHAHAUHUH!” Vaimoni vierelläni nukkui syvää unta ja kuorsasi. Hän oli matkasta tosi väsynyt.

 

Tunsin oloni tukalaksi ja oudoksi, koska Herra ei ollut näkyvissä. En edes tunte-nut Hänen läsnäoloaan tällä kriittisellä hetkellä. Kaikki Herralta saamani hyök-käysaseet oli otettu pois. Tavallisesti, kun paholainen hyökkää muita uskovia vastaan, Herra avustaa antamalla heille enemmän aseita. Nyt ihmettelin miksi Herra antaa minun tulla avuttomana piestyksi jälleen. Olen joskus surullinen tästä. Olen surullinen, koska minut laitetaan näihin hengellisiin tilanteisiin ilman erittäin tärkeää apua. Mutta mitäpä voin tehdä?  Tämä on Herran tahto.

 

”Olen Egyptin ruhtinas ja olen iloinen kohtaamisestasi! Saat maistaa kipua ÂŁ#$-#&!”  Demoniruhtinas teki sitten äkillisen hyökkäyksen pohkeisiini. Ne molem-mat halvaantuivat. Minulle ei suotu edes minuutin puolustautumisaikaa. Kaaduin maahan, aloin ryömiä, kontata ympäriinsä ja huutaa. En enää kyennyt varmista-maan, mikä demoni hyökkäsi seuraavana. Kipu oli kestämätön.

 

Huusin: ” Kumpi teistä hyökkäsi?” Näin valtavan pahan hengen silmieni edessä, vuoren kokoisen. Hän näytti mustalaiselta, epäsiistiltä ja nuhruiselta. Hänen hiuksensa olivat pitkät ja sotkuiset. Tuo paha henki juoksi kuin villisti kuin mie-letön ja parkui ja karjui.

 

” Miksi olette tulleet tänne? @%#€@#%!” Kuka sinä luulet olevasi? Oletko tullut koko tämän matkan meitä kiduttamaan?  Sitten he kaikki hyökkäsivät kimp-puuni. Pahat henget olivat myrkyttäneet pohkeeni  ja niistä myrkky levisi hi-taasti koko ruumiiseeni. Kun demoni näki minut kivuissani, se riemuitsi: ” Haha-haha! Tämä kääntyy nollaksi, ei puhettakaan kunnon matsista! Hehehehe!”  Kun minua kidutettiin, vaimo jotenkin vaistosi taisteluni ja heräsi syvästä unestaan.

 

”Ah, kulta!” Vastasin: ” Voi kiiruhda, hiero jalkojani Minuun hyökkäsivät juuri pa-hat henget!  Myrkky leviää kautta koko yläruumiini.  Lopeta se nopeasti Pyhällä Tulella ja rukoilemalla kielillä!” Menin makaamaan lattialle ja huusin:”PyhäTuli!” Vaimoni osallistui taisteluun ja voitti pahat henget suunnattomalla Pyhällä Tu-lella.

 

“Ooh, kuumaa”, Egyptin pahojen henkien ryhmät huusivat kovaa tuskissaan, kun Pyhä Tuli osui niihin. Pahoista hengistä tuli tuhkaa ja ne hävisivät heti.

 

Pahat Henget eivät anna minulle minään aikana lepoa. Ei väliä nukunko vai olen-ko hereillä. Ne hyökkäävät päivin ja öin. Siksi en voinut jättää suojiani pois. Pa-hojen  henkien ryhmät hyökkäsivät jatkuvasti meitä kohti kunnes lähdimme Egyptistä.

 

Israelin maaruhtinas

 

14.7.2007 kirjoittauduimme sisään hotelliin Galileassa.  Kun olin vaipumaisil-lani uneen, hyvin pienikokoinen käärme lähestyi hiljaa minua. Kun se tuli lähelle, se muuttui valtavaksi kultaisen keltaiseksi käärmeeksi. Käärme oli vuoren kokoi-nen. Se sihisi ja paljasti kuolettavat myrkkyhampaansa kun se tuli lähemmäksi.

 

” Te pienet kakarat, kuinka uskallatte tunkeutua alueelleni?”

 

Siitä oli jo kaksi päivää, kun olimme saapuneet Israelin maaperälle. Olin sisäi-sesti hermostunut, koska pahat henget eivät toistaiseksi olleet tuppautuneet ihan kasvojeni tuntumaan. Lopulta ne paljastivat todellisen värinsä. Herra il-mestyi kiireesti ja puhui minulle: ” Pastori Kim, tämä paha käärmehenki on mui-nainen. Se on erittäin vanha paha henki. Se on ollut olemassa muinaisista ajoista asti. Tämä on se sama paha henki, joka viekoitteli kansaani erämaassa. Tämä pa-ha henki tekee työtä yhä eri paikoissa Israelissa ja sitä tukevat alemman asteiset himojen ja halujen pahat henget. ”

 

Heti kun Herra oli lopettanut puheensa minulle, erilainen valtava keltainen käär-me hyökkäsi minua kohti. Se kykeni kietoutumaan ympärilleni. Se näytti lohi-käärmeeltä. Se huusi ja putosi lattialle sängystäni. Taistelin sen kanssa kierien lattialla. Huusin: ” Pyhä Miekka! Pyhä Miekka! ” Mutta sitä Herra ei minulle an-tanut. Herra pani minut taistelemaan käärmeen kanssa paljain käsin.  ” Ah – se on liukas!” Käärme oli kietoutunut minuun hännällään. Saatoin tuntea kamalan ikä-vän hajun. Käärmeen ruumis oli voideltu jollain inhottavan tyyppisellä öljyllä. En kyennyt saamaan siitä otetta. Kun yritin saada otteen sen ruumiista, en onnistu-nut. Se oli liian liukas. Sitten minua alkoi oksettaa. ” Herra, ole niin hyvä ja anna minulle voimaa!”

 

Kun Herra katseli läheltä, Hän lopulta antoi minulle jotain ainutlaatuista. Sain erikoishansikkaan vasempaan käteeni. Se oli päällystetty karhealla luistoa estä-vällä pinnalla. Käteni ei enää lipsuisi. Sain todella otteen käärmeen ruumiista. Hansikas oli kuin jotain super-liimaa. Hansikas vasemmassa kädessäni käytin sitä kättäni ja kiipesin kohti hirviökäärmeen päätä. Tuo kultaisen keltainen käärme käytti kaikki voimansa yrittäessään purra minua. Se yritti pudottaa mi-nut pois ruumiinsa päältä. Sitten se lähetti oudon merkin muille himojen käär-meille.

 

Käärme, jonka kanssa taistelin, oli väriltään aavikon hiekan keltaisen ja syvän mudan keltaisen seos. Sitten näin useita valkoisten käärmeiden ryhmiä ryntää-vän minua kohti. Etäältä katsoen ne olivat erimuotoisia ja –näköisiä. Nuo lukuisat käärmeet näyttivät peittävän koko maan ja ympäröivän ilmakehän. Mut-ta keskityin siihen, jonka kanssa olin taistelemassa. Oletin, että jos kukistaisin tä-män yhden, loput alemman asteen pahat henget seuraisivat perässä.

 

Lopulta Herra soi minulle voimia ja saavutin käärmeen pään. Tulin niskan alu-eelle. Varmistauduin istumalla sen niskan päällä – kuin olisin istunut hevosen selässä. Sitten tartuin sen ylä- ja alaleukoihin. Huusin: ” Herra, anna minulle voi-masi!” Kun huusin kaikin voimin, repäisin rikki käärmeen suun. Juuri sillä het-kellä käärme huusi kidutuksessa mylvivällä äänellä ja hävisi. Koko ruumiini oli hien peittämä. Lopulta kaaduin lattialla uupumuksesta.

 

Kun voihkin uupumuksesta, olin lähes puhekyvytön: ”Ahhh, Herra, Herra…” Vai-moni lähestyi ja sanoi: ” Voi minun…oliko sinulla juuri kamala taistelu, tässä pai-kassa? Oliko se noin vaikea?” Hän ojensi kupin kylmää vettä ja alkoi hieroa ruu-mistani. Herra seisoi hiljaa ja katsoi hyväksyvästi.

 

Olen taas suuresti kiitollinen, ettei Herra ottanut minua helvettiin pyhiinvael-lusmatkan aikana. Ellei matkaa olisi ollut, olisin vieraillut joka yö helvetissä. Toisaalta olin yhä erittäin hermostunut, koska ajattelin, että Herra voisi muuttaa mieltään. Ei kukaan tiedä, Hän voisi silti ottaa minut helvettiin.

 

 

 

Jordanin pääruhtinas (The principality of Jordan)

 

15.7.2007 oli sunnuntai ja jumalanpalveluksen jälkeen menimme pyhiinvael-luskohteeseen. Menimme Zooariin, jonne Lootin perhe oli paennut. Kävimme luolassa, jossa Loot kaksine tyttärineen oli majaillut. Sitten matkasimme ammo-nilaisten, mooabilaisten ja gileadilaisten mailla ja tulimme lopulta hotelliimme nimeltään `Petra Golden Tulip Hotel`( Petran Kultaisen Tulppaanin Hotelli). Kat-seltuamme kauniita maisemia, en halunnut vielä kovin varhain  nukkumaan tie-tystä syystä. Minä ja vaimoni menimme pois hotellista ja lähdimme kävelylle. Nautimme ajastamme, oli rauhallista. Siitä oli kauan kun viimeksi olimme voi-neet keskustella ja puhua toistemme kanssa kenenkään häiritsemättä. Me teim-me selväksi, että tekisimme parhaamme Herralle ja Hänen antamansa viran hoi-tamiseksi, vaikka emme tienneet paljonko aikaa Hän oli meille siihen antanut. Jaoimme kaiken mitä mielissämme oli. Puhuimme haluistamme, toiveistamme ja rukouksistamme. Me toivoimme, että Herra antaisi meille lisää tietoa hengelli-sestä sodankäynnistä hyvissä ajoin. Hengellinen sodankäynti on kuluttavaa. Se voi äkkiä ja vähitellen tukehduttaa meidät.

 

Silloinkin kun jaamme asioita keskenämme ja nautimme ajastamme yhdessä, Jeesus istuu aina keskellämme. Hän nautti keskusteluistamme ja ilmaisi rak-kautensa meille monin eri tavoin. Meni aika myöhään, kun lopulta saavuimme hotellihuoneeseemme. Silloin jälleen kerran tunsin hengellisen jännityksen nou-sun. Makasimme vuoteillamme. Huoneessa oli kaksi vuodetta.  Kummallakin oli oma vuode. Päätimme rukoilla ja mennä nukkumaan. Lopulta Jordanin alueen pahat henget saapuivat. Jos tuntee vihollisensa, on voiton mahdollisuus parempi. Kului jonkin aikaa, mutta pahan voimat eivät täysin paljastaneet itseään. Pyysin Herralta: ” Herra, Herra, anna minun nähdä heidät.” Mutta en tuntenut Herran läsnäoloa.

 

Tiedän, että Herra on aina läsnä, mutta joskus me tuskin tunnemme Hänen läs-näoloaan.  Tämä oli Hänen harkinnassaan. Herra aina tietää kaikki asiat. Hän ar-vioi tarkoin kaikki hengelliset taistelut. Lisäksi Hän katsoo minua koko ajan. Täs-sä asiassa minulla ei ole valinnan varaa. Minun täytyy ryhtyä taisteluun pahojen henkien kanssa. Jumala haluaa minun menevän ja taistelevan hengelliset taiste-lut. Hän johtaa minut noihin olosuhteisiin. Näyttää siltä, että Herra nauttii pyhien draamojen lopputuloksista. Siksi Hän odottaa, että me omaksumme luonnollisen uskon säilyttämisen luonteen, joka ei menetä rohkeuttaan ( Ps. 24:10,16: ” Kuka on se kunnian kuningas? Hän on HERRA Sebaot, hän on kunnian kuningas. Muista laupeuttasi Herra, ja armoasi, sillä ne ovat olleet iankaikkisuudesta asti.”)

 

Kun aika kului, kykenin näkemään vähitellen pahojen henkien muodot. Kaikki ne näyttivät pitävät yllään syvän mustankeltaista repaleista hamppuasua. Niiden lukumäärä oli niin suuri, että niitä oli mahdotonta laskea. Käsittämämättömän suuri määrä pahoja henkiä ilmestyi kaikissa erilaisissa muodoissa ja väreissä. Näytti siltä kuin kaikki maailman kerjäläiset olisivat kerääntyneet tähän yhteen paikkaan. Kaikilla niillä oli erilaisia tavanomaisia aseita.

 

Herra sanoi: ” Näillä pahoilla hengillä on voima tehdä ihmiset laiskoiksi, veltoiksi ja köyhiksi. Heti kun paha henki kaappaa ihmisen, uhrin on hyvin vaikea päästä pakoon.”   Pahojen henkien joukkojen keskellä seisoi johtaja, jolla oli yllään mus-ta mantteli. Sitten hän heitti harppuunan minua kohti. Se oli tosi pitkä ja pelot-tava. Se oli samanlainen kuin valaanpyynnissä käytettävät harppuunat. Se tapah-tui niin nopeasti, ettei minulla ollut aikaa reagoida, liikahtaa eikä väistää harp-puunaa. Se lävisti sydämeni. Kun olin saanut osuman, kaaduin maahan ja huuta-en ja kieriskellen. Harppuuna lävisti sydämeni ja paholaisen pistävä myrkyllinen neste alkoi levitä koko ruumiiseeni. Kun paholaismyrkky levisi, menetin vähitel-len tajuntani. Minua alkoi huimata ja tajuntani sumeni.

 

Vaikeroin niin heikolla äänellä, että minua tuskin kuultiin: ” Herra, ooo!, Herra, ole hyvä ja tee jotain. Kiiruhda, auta minua!” Mutta vaimokin oli syvässä unessa. Hän oli uupunut matkasta eikä tiennyt mitään mitä tapahtui. Ruumiini oli puu-tunut myrkystä. Myrkky levisi koko ruumiiseeni. Menetin voimani enkä kyennyt liikauttamaan sormeanikaan.

 

Pahojen henkien johtaja huusi: ”Oi, kyllä! Onnittelut! Vihdoinkin pastori Kim on kukistettu ja makaa lattialla! Hyökätkää, kaikki te, hyökätkää! ” Sen jälkeen ko-mentoketjun kakkonen viilsi vatsani auki pelottavalla terävällä veitsellään. Vat-sani avattiin. Kiljuin tuskissani: ”Uuu! Uuu! Herra, pelasta minut! ” Ei apua, vaikka kuinka lujaa huusin. Herra ei tullut auttamaan minua. En edes tuntenut Hänen läsnäoloaan. Lisää pahoja henkiä tuli ja hyökkäsi kimppuuni yhdessä. Kaikin voi-min kykeni vain vaikeroimaan kivuissani: ”Ooo! ”.

 

Kun yritin pitää jonkin verran ääntä, pahat henget tukkivat suuni. Ne eivät ha-lunneet, että vaimoni heräisi. Viheliäiset pahat voimat repivät ja raastoivat sisä-kalujani. En voinut liikauttaa lihastakaan. Kyyneleet,  kuola ja hiki kastelivat sän-gyn patjan.

 

Kun aikaa oli kulunut pitkään, vaimoni aisti tilanteen ja heräsi. Sitten hän katsoi minun puolelleni sänkyä: ” Kulta, mitä tapahtuu? Hyökättiinkö sinua vastaan taas? Voi, miksi ne eivät hyökkää minun kimppuuni? Nuo pahat henget eivät anna sinun levätä, ei edes matkalla.” Hän myötäeli ja alkoi hieroa ruumistani. Hän hie-roi ja rukoili kielillä. Hän yritti saada minua takaisin tajuihini. Olin todella kiitol-linen hänelle avustaan. Taistelun jälkeen Herra lopulta ilmestyi ja puhui lohdut-tavia sanoja minulle: ”Pastori Kim, joko nyt ymmärrät ja tajuat järjelläsi henki-maailman julman todellisuuden? ” Herra murehti niiden rakkaitten ihmistensä puolesta, jotka olivat unohtaneet hengellisen todellisuuden. He elivät nyt elä-määnsä kiinnittyneenä ja keskittyneenä yksinomaan fyysiseen todellisuuteen.

 

 Kaksoissateenkaari

 

Ennen kuin olimme lähteneet pyhiinvaellusmatkallemme, Herra oli kertonut meille, että yli puolet matkalle osallistujista tulisi lopulta luopumaan Herran Kir-kosta. Hän kertoi tämän, jotta emme olisi heikentyneet tai lannistuneet, vaan pi-kemminkin hyvin valmistautuneet tähän muutokseen. Lisäksi jotkut muut jäse-net, jotka eivät matkalle osallistuneet, myös lähtisivät. Kysyin Herralta: ” Herrani, miksi sen täytyy mennä näin?” Herra vastasi: ”Heidän tehtävänsä sinun kanssasi on päättynyt. Lähetän sinulle lisää työntekijöitä, älä huolehdi, pastori Kim!”

 

Diakonissa, joka oli rahoittanut ja valmistellut pyhiinvaellusmatkan oli myös profetoinut tämän tilanteen. Myös jotkut muut Herran Kirkon jäsenet, joiden hengelliset silmät oli avattu, olivat myös aivan oikein profetoineet tästä. Olin perin tyrmistynyt.

 

Olen kokenut monia raivoisia taisteluita pahan voimien kanssa. Olen kokenut monia vaikeuksia ja esteitä. Joka päivä oli ollut verinen hengellinen taistelu. Kivuliaita testejä ja koettelemuksia oli aina odottamassa meitä. Paholainen oli hajottanut kaikki jäsenet, joita kutsuttiin Herran sotilaiksi.

 

Ja toden totta, yli puolet pyhiinvaellusmatkaan osallistuneista oli pudonnut pois. Kaikki luopuneet antoivat kierteleviä anteeksipyyntöjä, miksi eivät enää voineet osallistua kirkonmenoihin. Kuitenkin Herra oli kertonut minulle, että se oli Hän, joka oli tämän sallinut tapahtua. Pyhiinvaellusmatkan jälkeen, yritin ryhtyä hen-gelliseen sodankäyntiin uudella virkistyneellä mielellä, mutta saatana oli muser-tanut rohkeuteni ja uuvuttanut minut. Fysiikkani alkoi asteittain heikentyä ja olin suurissa psykologisissa paineissa. Minusta tuntui kuin olisin putoamassa hengelliseen lamaan.

 

Elokuun 12.2007 kello viisi aamulla sunnuntain varhais-aamun palvelun jälkeen istuin toimistoni sohvalla. Silloin kuulin vaimoni ja diakonissa Marian huutavan: ” Pastori! Katso ikkunasta! Vau! Siellä on kaksois-sateenkaari!” Menin katolle saa-dakseni paremman näköalan. Mumisin itsekseni: ”Mitä tämä on? Ei ole edes sata-nut eilen eikä tänään. Miten voi näkyä kaksois- sateenkaari aamulla, kun sää on kirkas ja kuulas? ” Juuri silloin kuulin Herran äänen: ” Rakas pastori Kim! Tiedän, että olet väsynyt ja menossa monien vaikeuksien läpi. Minä suojelen ja siunaan si-nua kaksi kertaa enemmän kuin palvelijaani Nooaa. Kaksois- sateenkaari on näy-tetty sinulle lupaukseni merkkinä. Älä siis menetä rohkeuttasi. Katso tarkkaan kak-sois- sateenkaarta. Tämä on todiste siitä, että Minä olen sinun kanssasi.”

 

Kaksois-sateenkaaren keskihuippu kosketti kirkkomme tornia, jossa oli kello. Sateenkaaret kestivät yli 30 minuuttia. Ne olivat hyvin eläväisiä. Se oli ihana, ih-meellinen kokemus – nähdä sateenkaari niin läheltä. Olin nähnyt sateenkaaria vain pienenä lapsena ja kaukaa. Diakonissa Maria, vaimoni ja minä seisoimme sateenkaaria katsellen kunnes ne hävisivät. Sitten palasimme toimistoon.

 

Kun ilta tuli, pastori Gong, Tek Mo perheineen sekä joitakin hänen kirkkonsa jä-seniä saapui Herran Kirkkoon. He tulivat jälleen vierailulle Jedlanam-do Gose-ongin kaupungista. Yllättyneenä sanoin: ” Voi pastori, olette matkustaneet niin kaukaa vieraillaksenne luonamme jälleen.” Pastori Gong selitti: ” Olemme tulleet vierailemaan luonasi Herran pyynnöstä. Herramme käski meitä tulemaan, loh-duttamaan ja piristämään pastori Kimiä. Hän kertoi, että sinulla on edessäsi vai-keat ajat. ”

 

Vain lohduttaakseen yhtä henkilöä Herra oli lähettänyt pastori Gongin ja hänen seurueensa Goseongin kaupungista, joka on suhteellisen kaukana. Minä olen vain syntinen ja olen nöyrtynyt, kun tiedän että Herra niin huolehtii minusta. Minä olen vain syntinen, joka olen tehnyt syntejä.

 

Kuningasrapujuhla

 

Ps. 50:14-15:” Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi Korkeimmalla, ja avuk-sesi huuda minua hädän päivänä,  niin minä tahdon auttaa sinua,  ja sinun pitää kumartaman minua.”

 

Uskovat, jotka on pelastettu ahdingoista, täytyy kirkastaa ja kunnioittaa Jumalaa. Jos kirkastamme ja kunnioitamme Jumalaa kaikissa olosuhteissa, Jumala pelas-taa ja siunaa meitä. Herran Kirkko on kolkutellut ja pyytänyt Jumalalta monin ru-kouksin. Jumala on vastannut kaikkiin rukouksiin täsmällisesti. Kun katson taak-se kaikkia näitä vuosia, voin nähdä kuinka Herra on dramaattisesti työskennellyt puolestamme.

 

Herra oli vastuussa kirkkomme muutosta. Kirkkomme oli pieni ja sangen rajoi-tettu. Nyt Hän on muuttanut meidät isompaan ja avarampaan kirkkoon. Lisäksi Herra teki mahdolliseksi pyhiinvaellusmatkamme. Vain Herra tietää niiden ru-kousten määrän, joita olemme työstäneet monien vuosien ajan. Nyt Hän on myös muuttanut perheeni isompaan avarampaan asuntoon. Mutta emme olleet vaka-vasti rukoilleet isompaa kotia perheelle, se oli enemmän satunnainen kuin kii-reellinen asia. Kuitenkin Jumala on voimakkaasti puuttunut asioihin ja työsken-nellyt niissä kaikissa pienimpiä yksityiskohtia myöten. Hän ei ole unohtanut ru-koustemme pienintäkään pyyntöä. 

 

Eräänä päivänä diakoni Kim, Jong Sup esitti rukouspyynnön. Hän oli kirkon si-sustus-suunnitelmasta vastaavan veli: ”Pastori, ennen tämä kuun loppua (mar-raskuu 2007), minun täytyy ostaa asunto, korjata se ja muuttaa siihen. Olkaa hyvä ja rukoilkaa puolestani.” Minä heti vastasin: ”Ihanko totta? Minustakin tuntuu, että on aika muuttaa lähemmäksi uutta kirkkoa. Lyödäänkö vetoa kumpi muuttaa ensin ja kumpi lähemmäksi kirkkoa? ” Totta kai se oli pelkkää huulen-heittoa. Todellisuudessa diakoni oli jo hankkinut asunnon. Hän oli jo remontoi-massa ja uudistamassa tulevaa kotiaan. Minä sitä vastoin odotin ahtaassa 42 neliömetrin vuokra-asunnossani lähellä edellistä kellari-kirkkoa.

 

Vaimoni ja minä olimme rukoilleet uutta kotia. Rukouksessamme ei ollut tosis-saan järkeä: ”Herra, on monia uusia asuinhuoneistoja lähellä uutta kirkkoa. Paik-ka on nimeltään Hankook asuinhuoneistot. Ole niin hyvä ja muuta meidät 154 neliömetrin kokoiseen asuntoon. Niissä on neljä makuuhuonetta! Haluaisimme asua sellaisessa! Rakastettu Herrani! Tiedän, että tämä rukouspyyntöni on hieman lihallinen ja typerä, mutta silti!” 

 

Rukouspyyntöni on aivan ahneuteni ja halujeni mukainen, mutta pyysin  tilavampaa huoneistoa omista, henkilökohtaisista syistä. Perheeni oli aina asunut vuokralla. Kirkkomme perustamisesta lähtien kaikki nämä vuodet olimme eläneet köyhyydessä. Asuminen isossa avarassa huoneistossa on ollut meille vain unelma. Mutta koska olemme vapaita pyytämään jotain henkilö-kohtaistakin, minä rukoilen sitä mitä me tarvitsemme. Koska Kirjoitukset kehottavat anomaan, pyytämään, kolkuttamaan – niinpä pyysin 154 neliön huoneistoa, erityisesti Hankook Huoneistoista.

 

Diakoni Kim huomautti hiljaa, että hän oli jo sisustamassa uutta asuntoaan. Mutta minä olin vakuuttanut diakonille, että se olisi minun perheeni joka muuttaisi ensimmäisenä uuteen paikkaan ennen häntä. Sanoin: ”Jos muutan ensimmäisenä uuteen kotiini, järjestän  kuningasrapukestit kaikille kirkon jäsenille.” Tietenkin se oli puolisydäminen huuli.

 

Yllättävää kyllä, kaikkitietävä kaikkivaltias Jumala vastasi rukoukseeni. Hän muutti perheeni Hankook- asuntoihin marraskuun 2007 lopulla.  Omamme pinta-ala oli 244 neliömetriä. Hän oli muuttanut meidät ennen täyttä talvise-sonkia. Diakonilla oli yhä kädet täynnä töitä sisustuksensa uusimisen parissa. Olin voittanut epävirallisen vedon.

 

Useimmat Herran Kirkon jäsenet elävät köyhyydessä ja vuokra-asunnoissa. Kun Herra muutti perheeni pienestä rajoitetusta vuokra-asunnosta suureen tilavaan huoneistoon, tunsin surua ja kiitollisuutta kirkon jäseniä kohtaan. Kysyin Her-ralta: ” Herra, tunnen oloni epämukavaksi. Perheeni on ainoa, joka on muuttanut uuteen tilavaan asuntoon. Mitä minun pitäisi tehdä?” Herra vastasi:

 

”Pastori Kim, mitä oikein puhut? Tähän päivään asti sinä ja perheesi olette sietä-neet vuosia kuritustani, kipua, koettelemuksia. Siksi nyt siunaan teitä. Kun kestit kaikki aikaisemmat vuodet, olin sisäisesti ahdistettu. Hymysi ja naurusi takana oli aina kyyneleitä. Tiedän sen hyvin! Tästä lähin siunaan sinua ja perhettäsi ja kirk-kosi jäseniä suuresti. Minä pyyhin kaikki kyyneleenne! Jotta kirkkosi jäsenet tulisi--vat siunatuiksi, sinut täytyy siunata ensin. Siksi älä pyytele anteeksi tai tunne syyl-lisyyttä asiasta.”

 

Jeesus oli jo nimennyt ja valinnut tuon 244 neliön huoneiston Hankook Huoneis-tolta. Me talletimme 90 000 dollaria eikä mitään kuukausivuokria kannettu. Si-sustus koristeluineen oli jo tehty. Herra oli valmistanut tämän paikan meille. Kaikki kirkon jäsenet iloitsivat suuresti huusivat yhteen ääneen: ”Hallelu-jaa!” He iloitsivat kanssamme. Huolimatta heidän omasta huonosta taloustilantees-taan, he hankkivat meille kodinkoneita! Aluksi vastustelin heidän apuaan, mutta he vaatimalla vaativat saada avustaa meitä.

 

Jumala oli hankkinut uuden jäsenen, jolla oli elektroniikkakauppa. Hän oli diako-ni nimeltä Nam, Young Il. Hän ja hänen perheensä oli rekisteröity Herran Kirkon jäseniksi. Jumala käytti häntä täyttämään suuren huoneistoni kodinkoneilla. Sit-ten Jumala siunasi diakoni Namia.

 

Vaimoni, lapset ja minä olimme kaikki hämmästyneitä. Jumala oli tarkasti täyt-tänyt kaikki tarpeemme. Hän ei ainoastaan täyttänyt meidän perheemme tar-peet, vaan myös kirkon ja sen jäsenten tarpeet. Mitä Jumala oli tehnyt meille, äl-listytti meitä. En tiedä, miten kaikki siunaukset tapahtuivat, niitä vain tuli yksi toisensa jälkeen. Olimme hyvin hyvin siunattuja ja kiitollisia.

 

Olin aina tottunut huolehtimaan Herran Kirkon jäsenistä. Erityisesti heistä, jotka olivat itkeneet ja anoneet läpi monien pitkien öitten. He olivat itkeneet joka päi-vä köyhyydessä eläessään. Halusin ruokkia heidät parhaalla ja herkullisimmalla ruualla. Olin Jumalan armosta muuttanut uuteen tilavaan asuntoon ja halusin isännöidä juhlan. Halusin isännöidä kuningasrapuillallisen kaikille Herran Kir-kon jäsenille sekä kaikille niille, jotka osallistuvat öisiin rukouskokouksiin. Her-ran Kirkon ihmiset eivät erottele mikä on minun mikä sinun, kaikki on yhteistä.

 

Kun rukoilin saarnastuolin takana, Herra antoi minulle merkin mennä Noryan-gin Jinin kalastamon markkinoille. Lähdin kirkolta mukanani joitakin diakoneja, diakonissoja ja nuorisoa markkinoille noin klo 3 aamulla. Saavuimme juuri ajois-sa ostaaksemme eläviä, tuoreita kuningasrapuja. Ostimme 16  pakkausta, yh-teensä 160 rapua. Se oli iso määrä. Myöhemmin sain tietää, ettei markkinoilla tavallisesti ollut näin suuria määriä rapuja. Huusin isoon ääneen paikallisella korostuksellani: ” Minun rakas Jeesukseni, sinä tiedät Herran Kirkon jäsenten ti-lanteet. Minä säälin heitä, he elävät köyhyydessä. Heillä ei ole ketään mihin turva-ta paitsi sinä Herra. Olen ostanut näin monta kuningasrapua ruokkiakseni heitä. Ole hyvä ja siunaa ne. Uskon lujasti, että Sinusta tuntuu yhtä hyvältä niin varmasti kuin tässä seison.”

 

Herra nauroi mahtavasti: ” Hahahaha!” Tuohon aikaan eräs pariskunta USA:sta oli vierailemassa kirkossamme: Veli Kwan, Pal Kyu ja Sisar Shin, Jae Lan muiden muassa. Me ruokimme vieraat niin hyvin ja niin paljolla kuin vain halusivat. Arvi-oimme, että yksi henkilö söisi jopa kolme rapua. Mitä jäi jäljelle, kirkon jäsenet saivat viedä koteihinsa.

 

Herran kirkolla on yhteisöllinen sydän. Kaikki jäsenet elävät harmoniassa keske-nään. Jokainen elää ja iloitsee uskollisesta elämästä Kristuksessa. He kykenevät rukoilemaan ja lepäämään niin paljon kuin haluavat. Jokainen palvelee kirkkoa vapaaehtoisella työllään. Herran Kirkon väki pursuaa iloa ja veljellistä rakkautta. Kukaan ei tunne vieraantuneisuutta; jokainen uskova rakastaa toistaan Kristuk-sen rakkaudella läheisessä toveruudessa. Nykyisin rukoilemme isommin visioin. Rukoustemme sisältö voi näyttää hassulta, mutta jos Herra hyväksyy ne rahoi-tuksineen ja olosuhteineen, unelmamme toteutuvat.

 

Jos Herra antaa meille 1779500 neliöjalan ( = 160155 neliömetrin) alueen lä-heltä Incheonin Kansainvälistä Lentokenttää, voimme suunnitella rakennet-tavaksi sinne kerrostalon. Me käyttäisimme tätä rakennusta niiden köyhien ih-misten majoittamiseen, jotka taistelevat talousvaikeuksissa. Asumisyksiköt voi-taisiin sitten luovuttaa heille ilmaiseksi. Rukoilemme myös isompaa kirkkoa ja lähetyskeskusta.  Suurempi kirkko ja lähetyskeskus voivat isännöidä suurempaa joukkoa vierailta ulkomailta. Vieraat tulisivat suuresti siunatuiksi. Toivon, että syntyy esirukous-silta  Korean ja muun maailman välille. Ja tietysti ydintehtävä on sielujen pelastuminen! Odotan jälleen kerran hämmästyttäviä siunauksia Herralta. Hallelujaa!

 

Mohave – auto

 

Jumala on hyvin mielistynyt niihin uskoviin, jotka yötä päivää itkevät ja rukoile-vat Häntä. Rukousten sisältö ei aina merkitse. Esimerkiksi kun lapset kinuavat ja kinuavat vanhemmiltaan jotain, nämä yleensä lopulta ärtyvät omille lapsilleen-kin. Toisaalta Herra haluaa aina vastata rukouksiimme, kun anomme etsien, itki-en Häneltä. Ei ole väliä minkä näköisiä olemme kun rukoilemme. Herra rakastaa rukoilijoita, jotka ovat köyhiä ja rahattomia. Rukousvastaukset ovat linjassa Hänen lupaustensa kanssa ja siksi niihin lopulta tulee vastaus. Niinpä jos annam-me kaiken kunnian Hänelle ja kunnioitamme ja ylistämme Häntä kaikissa olo-suhteissa ja kaikessa mitä teemme, Jumala vapauttaa meidät ja siunaa meitä.

 

Ps. 84:11-12: ” Sillä yksi päivä esikartanoissasi on parempi kuin tuhat muualla. Mieluummin olen vartijana Jumalani huoneen kynnyksellä,  kuin asun jumalat-tomien telttamajoissa. Sillä HERRA Jumala on aurinko ja kilpi; HERRA antaa armon ja kunnian . Hän ei kiellä hyvää niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti.”

 

Helmikuussa 2008 Herra antoi meille uuden lahjan. Herran Kirkko kasvaa  voi-makkaasti päivittäin. Tavallisesti ihmiset, jotka ovat vaikeissa tilanteissa tai oloissa, päätyvät kirkkoomme. Ehkä on Herran tahto kirkollemme ottaa syliinsä ne lampaat, joiden avuntarve on suurin. Ne ovat niitä lampaita, joiden elämä on pahiten vaurioitunut. Herran Kirkolla oli pakettiauto, joka oli perheeni käytössä. Mutta nyt, joidenkin jäsenten kautta, olemme saaneet lahjan.  Lahja on upouusi auto perheemme yksityiskäyttöön!

 

Eräänä päivänä keskustelin yhden diakonimme  Song, Byung Soon kanssa. Kes-kustelu meni tähän tapaan: ”Pastori, minulla on monia hankalia ongelmia autoni kanssa. Auto on ollut minulla jo aika kauan. Alan rukoilla uutta, tuliterää autoa. Rukoilen ” Mohavea”. Se on uusi Kian malli Koreassa ja juuri tullut markkinoille nimellä SUV.” Vastasin: ”Ihanko totta? Minkälainen auto se on, diakoni Song? Kos-ka polttoaineen hinta on noussut, toivon itse itselleni pientä autoa. Hhhhmmmm, diakoni Song, pitäisiköhän minunkin rukoilla Herralta autoa niin kuin sinäkin?”

 

Lapsellista kyllä, löimme diakonin kanssa vetoa, kumpi saisi auton ensimmäise-nä.  Onko Herran tahto vastata rukouspyyntöihin niin, että pastorin pyynnöt toteutuvat ensin ja maallikkojen sen jälkeen? Se ei ollut mikään veto sanan var-sinaisessa mielessä, se oli vain leikkimielistä. En ottanut koko juttelua vakavasti. Itse asiassa otin sen kevyesti. Mutta diakoni otti leikkimielisen vetomme vaka-vasti. Diakoni Song ja vaimonsa Kim, Soo Kyung aloittivat hartaan rukouksen saadakseen Mohave- autonsa.

 

Ajattelin mielessäni: ” No, minä en voi uskoa seurakuntani jäsenten lapsellisiin toimiin, joihin osallistun itsekin.” Mutta kun seurasin diakoni Songin ja vaimonsa vakavaa rukousta ja kyselyä, tulin haastetuksi. Sen tuloksena vaimoni ja minä aloimme mekin rukoilla samalla innolla.

 

Kaksi viikkoa kului. En olisi ikinä uskonut, että Herra vastaa rukoukseeni niin nopeasti. Kia Mohave ei ole ihan halpa auto. Kun autoa oli vain vähän myynnissä, hinta olisi aika kiinteä. Yleensä sen hinta on yli 60 000 dollaria. Veroineen ja muine maksuineen hinta nousi noin 70 000 dollariin päivän mittaan. Menin jopa myyjälle koeajolle asti. Ilmeni, miksi auto oli niinkin hintava. Istuimet olivat erit-täin pehmeät ja mukavat ja ohjaus hyvin juoheva. Moottori vaati korkeampaa ok-taanilukua, mutta sen käyntiääni oli melkein äänetön. Olin myyty. Nyt ymmärsin, miksi niin moni haluaa kalliimpaa autoa.

 

Keskiluokan perheillä ei yleensä ole varaa SUV- luokan kalliisiin autoihin. Vaikka rukoilin, epäilin samaan aikaan: ”Tämä auto ei sovellu meidän tilanteeseemme. Voisiko Jumala todella antaa meille sellaisen auton? ” Mutta, yllättävää kyllä, Ju-mala työskenteli tilanteessa meidän puolellamme! Myöhäisenä iltana sain puhe-lun tuntemattomalta diakonilta.  ”Pastori, haluaisin tavata teitä kodissanne yksi-tyisluontoisesti.” Olin todella utelias kuulemaan, millaisesta asiasta hän halusi keskustella. Ihmettelin, mikä vakava asia sai hänet tulemaan niinkin pitkän mat-kan päästä kotiini. Sinä iltana diakoni ja hänen vaimonsa saapuivat ja hän alkoi keskustella auton hankkimisesta: ” Ole hyvä ja valitse auto joko Hundailta tai Ki-alta. Ole hyvä ja valitse minkä haluat. Pastori, Jumala on velvoittanut minut hank-kimaan sinulle ja perheellesi auton! Pastori, markkinoille on tullut muutamia  mal-leja kuten Sonata, Sorento, Santa Fe,  ja New Granger. Aioin tuoda sinulle joitakin luetteloja selattaviksesi, mutta unohdin. Tulen käymään uudelleen ja tuon katalo-gin parissa päivässä.”

 

Olin erittäin kiitollinen Herralle. Silti kieltäydyin toistuvasti ja sanoin: ”Diakoni, teet hyvin, mutta tätä sinun ei pidä tehdä. Olen kiitollinen hyväsydämisyydestäsi.” Diakoni ja hänen vaimonsa inttivät, kunnes annoin periksi. ”Ei, pastori, tämä on minun lähetystehtäväni ja uhri Jumalalle. Minä tiedän, kuinka sinä käyt helvetissä joka päivä. Haluan, että tunnet itsesi mukavaksi edes ajaessasi autoa.” Vastasin: ”Tiedän, ettei omakaan taloustilanteesi ole häävi. Valitsisin mieluummin pienem-män auton, kuten Matizin.” Kuitenkaan he eivät luovuttaneet.

 

Kaksi päivää myöhemmin diakoni vaimoineen tulivat katalogeineen. Kuiskasin vaimon korvaan: ” Kulta, me rukoilimme Jumalalta Kia Mohavea. ” Me katselimme kuinka Herra teki  työnsä. Ă„kkiä diakoni sanoi: ” Pastori, tässä on jotain outoa.” Kysyin. ” Mitä tapahtui? ” He alkoivat kertoa tilannetta yksityiskohtaisesti.

 

”Kun työpäivä oli ohi, me kiirehdimme Hyundai- myyjän luo napataksemme kata-login. Mutta kaikki katalogit olivat loppuneet. Sitten menimme muitten automyyji-en luo, mutta heidänkin luettelonsa olivat loppuneet.” Sitten he menivät Kian myyjien luo – ja heidänkin kataloginsa olivat loppuneet – paitsi Kia Mohave SUV-in. He vielä kävivät toisten Kia-myyjien luona, mutta kellään ei ollut katalogeja paitsi mainitusta Mohavesta. Lopulta heille ojennettiin Mohaven katalogi ja sa-nottiin: ” Tämä on uusi malli. Ne ovat juuri saapuneet myyjille. Se on hyvin kaunis auto. ” Diakoni vaimoineen sanoivat, että ainoa katalogi, mitä he kykenivät tuo-maan oli Kia Mohaven esite. He avasivat luettelon kasvoillaan epämukava ilme: ”Pastori, arvelen, että teidän täytyy valita Mohave.”

 

Vaimoni ja minä olimme hyvin hämmästyneitä Herran yksityiskohtaisesta työstä ja huolehtimisesta. Tämä oli Herra täydellinen väliintulo. Leukamme loksahtivat lattiaan asti. Sitten selitin yksityiskohtaisesti, kuinka olimme rukoilleet uutta au-toa, etenkin Mohavea. Diakoni ja vaimonsa olivat puolestaan ällistyneitä ja kiitol-lisia: ”Pastori ja rouva Kang Hyun Ja, Herran täytyy erityisesti rakastaa teitä kahta hyvin paljon. Hän on käyttänyt meitä siunatakseen teitä.” Annan suuret kiitokseni Herralle. En tiennyt kuinka ilmaisisin kiitollisuuteni  Herralle Hänen huolenpi-dostaan. Silmäni olivat täynnä kyyneliä. Sillä hetkellä kuulin Herran pienen äänen:

 

” Rakas pastori Kim ja Pyhä Kang, Hyun Ja. Te vedätte päivisin jumalanpalveluksia, joihin olen sangen mielistynyt. Olen ilahtunut. Isä ja Pyhä Henki ovat yhtä mieltä Minun kanssani. Minä haluan antaa ja suoda kaiken, mitä tarvitsette ja haluatte. Kuitenkaan tämä ei ole mitään verrattuna siihen, mitä on edessäpäin. Minä annan teille asteittain yhä enemmän siunauksia. Siksi älkää muuttuko ja jatkakaa aina Minun miellyttämistäni, ymmärrättekö? ” 

 

Useita päiviä aikaisemmin Pyhä Henki jatkoi pääni ja kasvojeni koskettelua. Tun-tui kuin Kolmiyhteinen olisi ollut onnellisempi kuin minä ja vaimoni. Jatkoin ky-selemistä: ” Diakoni, tämä Mohave SUV on siis todella minun, niinhän?” Diakoni vastasi, tietäen mitä mielessäni oli. Olin ajatellut myydä sen ja ostaa myöhemmin pienemmän auton. ”Miksi kyselet sellaisia pastori? Et voi myydä sitä miten vain. Olen tehnyt tiettyjä järjestelyjä, niin ettet voi myydä autoa. ” Me kaikki nauroim-me suureen ääneen. Muutamia päiviä myöhemmin, auto luovutettiin minulle. Tä-mä SUV oli uusin ja kallein auto naapurustossamme.

 

Mutta kun ajoin uutta autoa, osa sydämestäni oli taakoitettu. Herran Kirkon jäse-net olivat kaikki köyhiä ja vaikeissa olosuhteissa. Heidän silmissään olisin saatta-nut näyttää rikkaalta korruptoituneelta pastorilta. Jatkoin suremistani kunnes Herra lopulta sanoi: ” Pastori Kim, älä ole huolestunut. Sinulla on oikeus nauttia siunauksista, jotka olen antanut. Jotta kirkon jäsenet tulisivat siunatuiksi, pastorin täytyy olla siunattu. Mutta on monia, jotka käyttävät siunauksia väärin lihallisin tavoin.”

 

Koska vaimoni, minä ja lapsemme ovat aina eläneet köyhissä oloissa, ei ylellisyys oikein istu meille. Sitä oli vaikea oppia käyttämään. Olin hyvin huolissani, mitä sukulaiseni ja kirkon jäsenet ajattelisivat tästä. Kun rukoilemme Herran Kirkos-sa, Herra vastaa pastorin rukouksiin ensimmäisenä. Tämä on ollut muille haas-teena.

 

”Pastori saa rukousvastaukset ensimmäisenä! Rukoilkaamme, että saamme rukouksiimme vastauksen mekin. ” 

 

Joh. 15:7: ” Jos te pysytte Minussa ja Minun sanani pysyvät teissä, anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille.”

 

Herran antamia profeetallisia sanoja

 

Lokakuun 17. päivänä 2007 klo 01.30 saimme Sanan Herralta naispuolisen pas-torin kautta pastori Kimille. Tämä pastori oli Bucheonin kaupungista. Dokumen-toimme sanansa, jotta voisimme julkaista ne kirjassa 5.

 

Pastori Kim: Rakas Herra, ole hyvä ja anna sanasi ja näkemyksesi Korean kirkkojen ja kristittyjen nykytilasta.

 

Jeesus: Maailma on täynnä punaisen valon ristejä. Useimmat kirkot eivät tark-kaavaisesti kuuntele Minun ääntäni. He ovat täynnä inhimillistä kateutta. He kuuntelevat seurakuntiensa ääntä ja ovat liian kiireisiä yrittäessään pitää ne tyy-tyväisinä. Rakastettu palvelijani, Minä haluan, että sanani julistetaan maailmalle sinun kauttasi. Sanani on oleva tuli ja evankeliumi, joka menee maailmaan. Minä haluan, että tämä on mahdollisuus herättää palvelijani, joista useimmat elävät erehdyksessä. Ihmisten käsitykset arvoista, mittakaavoista, kasvusta ja herätyk-sestä eivät pidä yhtä minun normieni kanssa. En arvosta heidän teitään ja tapo-jaan.  Heidän vaelluksellaan ei ole mitään tekemistä ajatusteni eikä suunnitelmieni kanssa, vaan he vain jatkavat oman Baabelin torninsa rakentamista. On lukuisa joukko ihmisiä, jotka rakentavat vain omia tornejaan.

 

On monia, jotka kyselevät Pyhällä Hengellä täyttymistä, mutta vain huulillaan. He sanovat, että haluavat rakkautta ja rauhaa. He ylistävät, palvovat ja jopa rukoi-levat huulillaan. He sanovat, että tuntevat Herransa ja Jumalan, mutta se on vain heidän huulillaan. He ovat itsekeskeisiä. He pyytävät ja julistavat vain oman tie-tonsa, turvallisuutensa ja mukavuutensa tähden.  He eivät julista sitä, mitä Minä haluan.

 

Rakkaat palvelijani, lampaani, jotka kuulutte Minulle! Monet osoittelevat sormil-laan teitä. Moni hylkää teidät. Ehkä jotkut sanovat, että olette mielisairaita. Jotkut vainoavat teitä ja väittävät, että olette yksipuolisia. He kaikki sanovat, että olette mieltä vailla.

 

Rakkaat palvelijani, rakkaat lampaani, he sanovat monia sanoja, joita julistetaan kuin meren aaltoja ja – virtoja. He sanovat, että monet saarnat julistetaan viisau-den, tiedon ja kasvatuksen mukaisesti. Mutta se ei ole sitä mitä Minä todella halu-an. En hyväksy! Haluan sen puhtaana ja yksinkertaisena.

 

Kaikille teille, jotka haluatte pukeutua kauniisiin vaatteisiin näyttäytyäksenne niis-sä; kaikille, jotka haluatte mennä kohtauspaikoillenne huutamaan ja ylpeilemään itsestänne; kaikille teille, jotka rakastatte nähdyksi tulemista; kaikille teille, jotka ahkerasti kehutte itseänne median ja TV:n kautta – Minä sanon: Minä säälin teitä!

 

Monet lampaani kuulevat heidän ääntänsä. Monet lampaani ihailevat heitä. Maail-ma on kokemassa kuinka lampaani tulevat sokeiksi sellaisten ihmisten kautta. Lampaani ovat tietämättömiä. He eivät tunne tietä totuuteen . Siksi lampaitteni on herättävä ja kuunneltava Minun ääntäni. Minä en tavoittele asioita, jotka ovat hie-nostuneita (fancy). Enkä tietoa. Tavoittelen vain rakkautta, vilpitöntä totuutta ja armollisuutta. Tulevaisuudessa nousee monenlaisia vastustajia, ahdistuksia, koet-telemuksia myös Herran Kirkon toiminassa. Kun näin tapahtuu, kaikkien teidän täytyy kuunnella tarkasti Herran ääntä. Älkää nojatko enempää vasemmalle kuin oikeallekaan, vaan pitäkää toivonne taivaassa. Älkää vavisko älkääkä horjuko, vaan ymmärtäkää ja tajutkaa taivaan salaisuuksia.

 

Olen jo sanonut, että kukaan ei kestä ilman Pyhän Hengen voimaa tässä viimei-sessä sukupolvessa. Tuntevatko he vanhurskauden? ( Oliko niin että uusin Uuden testamentin vanhurskaus- sana oli jo muutettu?- OS). Tuntevatko he uskon? He sa-novat, että he uskovat ja että heillä on usko Jumalaan. He sanovat, että he antavat kunnian ja ylistyksen Jumalalle. Mutta lopulta he saavuttavat päämääränsä ja ha-lunsa näyttää itseään ihmisten edessä.  Se ei ole ollut minun, vaan aina vain heidän itsensä tavoite. He ovat aina halunneet olla parempia kuin kukaan toinen.

 

Minun omani täytyy rukoilla uskollisesti niiden rakastamieni palvelijoiden puoles-ta, jotka on asetettu alttarille. Heidän täytyy rukoilla, koska nämä on asetettu var-tijoiksi. Tämä on pahojen ihmisten sukupolvi. Siksi tämä paha sukupolvi ei jätä pal-velijoitani rauhaan. He yrittävät polkea ja tappaa palvelijani keinolla millä hyvän-sä. Teknologia ja nopea tiedonsiirto auttavat levittämään syytöksiä nopeasti. Mi-nun ihmiseni pitää olla suojakilpenä. Suojelkaa palvelijoitani rukouksen suojakil-vellä. Seisokaa lujasti Sanan perustuksella älkääkä horjuko. Olkaa vahvoja kuin kallio. Minun ihmiseni, te teette sen rukouksen kautta, joka on perustettu kalliolle. Kaikki minkä teette, tehkää kokosydämisesti.

 

Pastori Kim: ”Rakas Herrani, nykyään jotkut kirkkomme jäsenet ovat jättäneet kirkon ja muodostaneet oman ryhmänsä. He kutsuvat ihmisiä koteihinsa ja profe-toivat, selittävät kieliä ja karkoittavat pahoja henkiä. Herra, mikä on näkemyksesi asiasta? ”

 

Jeesus: Rakkaat lapseni, jotka olette lähteneet, Minä haluan kutsua teitä. Minä haluan vuodattaa alas kirkkaan puhtaan eheän kultaisen Hengen. Minä haluan antaa teille Sanan yhdessä kirkkaan puhtaan kristalliveden Hengen kanssa, jota ei ole sekoitettu minkään kanssa. Mutta koska olette ylpeitä ja omahyväisiä, ette kor-vianne lotkauta. Ette kuuntele Sanaani, kun puhun teille. Olette ylpeitä ja kiireisiä näyttämään itseänne. Kun luulette jotain kuulevanne, ajattelette jotain näkevänne, ajattelette jotain tuntevanne, te pidätte itseänne suurempana kuin Minä olen. Sen sijaan että kuuntelisitte Sanaani, käyttäydytte omien ajatustenne mukaan.

 

Rakkaat lapseni, teidän täytyy kuunnella tarkasti. Ellei sielunne ole puhdas, jos sielussanne on tahraa, saatana käyttää sitä väärin, olipa se kuinka pieni tahansa. Vihollinen voi käyttää väärin ruumistasi aseenaan. Kuten ne ihmiset, jotka ovat jättäneet ryhmänne, teistä voi tulla pimeyden henkiä aivan kuten heistä, ellette kykene näkemään itseänne tarkasti. Ihmisen täytyy aina kyetä erottamaan ja nä-kemään tahrat viat ja puutteet mitä itsessä on ja tuomita itse ne. Kuka ei kykene erittelemään eikä erottamaan itsessä olevia tahroja, sellaisen oma silmä ja sielu pimenevät. Sen jälkeen henkilö ei kykene erottamaan mitään eikä kuuntelemaan kenenkään toisen henkilönkään ääntä, koska heidän korvansa ovat tukossa. Ei merkitse mitään, vaikka tällainen kuulisi kuinka paljon totuuden sanaa, nuo sanat eivät saavuta henkilön sisintä eikä ajatusmaailmaa. Tämän tyyppiset ihmiset seu-raavat sekulaaria maailmaa ja yrittävät tyydyttää maailmallisia mielihalujaan.  Tämän tyyppiset ihmiset julistavat, mitä maailma haluaa kuulla. He sanovat sit-ten: ” Näin sanoi Herra”.

 

Rakkaani, teillä täytyy aina olla kirkas ja puhdas mieli. Teidän täytyy olla aina val-vovalla ja varovaisella mielellä. Minä tuomitsen ne, jotka ovat langenneet, helvetin tuleen. Heille en anna Pyhää Tulta. Kun he jatkavat elämäänsä ja palveluvirkaan-sa, he tajuavat eräänä päivänä, että heidän hedelmänsä eivät olekaan Jumalasta. Mutta kuka tahansa, jos hän nopeasti tekee parannuksen ja katuu ja itkee ereh-dyksiään, saa Minun rakkauteni ja säälini. Minä rakastan heitä niinkuin rakastin Niiniven kaupungin kääntyneitä.

 

Minä säälin heidän sielujaan. Milloin vain ajattelen heidän sielujaan, sydämeni särkyy. Typerät ihmiset! He ovat niin täynnä ylpeyttä ja omahyväisyyttä, etteivät voi ottaa vastaan siunauksia, joita haluaisin antaa heille. Heillä ei ole kykyä nauttia siitä voimasta, jota haluan heille antaa. Mutta minun lapseni eivät vihaa heitä. Teillä täytyy olla myötätuntoa heitä kohtaan ja Minä haluan, että rukoilette heidän puolestaan. Minä haluan, että halaatte heitä ja että teidän täytyy rukoilla kaikin voimin heidän puolestaan. Se on Minun tahtoni, että he palaavat Jumalan luokse  seisomaan Minun edessäni silmät tosi valosta loistaen. Rukoilkaa lakkaa-matta heidän puolestaan. Ă„lkää jättäkö päivääkään väliin. Minä rakastan heidän sielujaan yhtä paljon kuin teidänkin.

 

Pastori Kim: Rakastettu Herrani, kuinka kauan minun täytyy vierailla helvetissä?   Kolmen vuoden ajan minut on viety sinne päivittäin.

 

Jeesus: Hahahaha, rakas palvelijani, oletko ollut huolissasi? Hahahaha, jopa tämä mahdollisuus vierailla helvetissä on jotain, mitä muut eivät voi saada. Jos vain yksi todistaa taivaan olevan olemassa, ihmiset eivät usko. Minä olen siksi antanut sinul-le erikoisen etuoikeuden käydä itse helvetissä näkemässä se . Olen erikoisesti valin-nut sinut kokemaan helvetin. Minä autan sinua kestämään kaikki kivut ja kidutuk-set. Olen antanut sinulle tilaisuuden maistaa kipua, koska arvostan sinua suuresti. Siksi olen antanut sinulle tilaisuuden ja etuoikeuden käydä vierailuilla helvetissä. Sitä ei tarjota kenelle tahansa. Yhäkö olet huolissasi? Hahahaha.

 

Pastori Kim: Jos jatkat minun ottamista helvettiin, ole hyvä ja takaa minulle enemmän voimaa. Herra, ole hyvä ja terävöitä ja voimista hengellisen näkökykyni silmiä, että näkisin läpi, profetoisin ja selittäisin.

 

Jeesus: Sinun mielesi on kiireinen! Hahahaha. Kuinka kärsimätön oletkaan! Sinun aikasi ja Minun ovat erilaiset. Odota ja kestä, pidä sitä ilona. Tämä hetki voi olla vaikea kestää, mutta Minä en salli kenen tahansa kokea sellaisia ainutlaatuisia ahdistuksia. Tämä kaikki on, koska rakastan sinua. Olen erityisesti valinnut sinut. Minä käytän sinua ja suon sinulle monia kokemuksia. Pidä tätä kaikkea ilona! Ole kiitollinen Minua kohtaan. Hahahaha. Rakas palvelijani! Älä huolehdi, hahahaha. Ihan lähitulevaisuudessa sinä ymmärrät, miksi minun täytyi ottaa sinua helvettiin.

 

Pastori Kim: Näytätkö minulle paljon enemmän? Yksityiskohdittain, niinhän? Herra, kun näytät minulle, ole hyvä ja anna vaimonikin nähdä se kanssani. Hänes-tä on tullut niin murjottava.

 

Jeesus: Hahaha. Tiedän. Pyydät liikaa! Hahahaha! Rakas palvelijani! ( Jeesus hyväili hiuksiani ja piti kädestäni. Sitten Hän puhui minulle ja nauroi.) Sinä asut Minussa ja Minä asun sinussa. Miksi yrität jatkuvasti päästä Minun edelleni? Men-nään yhdessä, yhtä jalkaa.

 

Hahahaha, kun Minä näen sinun tekevän joitakin asioita, olet perin rakastettava ja kiva. Hahahaha! Rakas palvelijani!  On eräs asia, jota haluan sinun todella kuunte-levan huolellisesti. Kun julkistat ne asiat, jotka Minä olen näyttänyt sinulle ja ne sa-nat, jotka Minä olen puhunut sinulle,  teet sen kuin olisit ylöspäin nousemassa ole-va täysinäinen ilmapallo. Sinun täytyy tutkia itseäsi. On hetkiä, jolloin paholainen tekee sinut ylpeäksi. Sinun täytyy aina tutkia itseäsi ja ajatella kahteen kertaan en-nen kuin puhut. Sinun täytyy olla hyvin varovainen äläkä unohda itsesi tutkimista ennen kuin puhut ja ennen kuin ilmoitat mitään. Tutki itseäsi ennen kuin katsot mitään. Sinun täytyy aina olla varovainen etkä saa tulla ylpeäksi etkä ylimieliseksi.

 

Minä haluan uskoa kallisarvoisen palveluvirkani sinulle pitkäksi ajaksi. Minä halu-an antaa palveluvirkani monille palvelijoilleni. Mutta heissä ei ole tilaa, että voisin istuttaa heihin kauniita suunnitelmiani ja kallisarvoisia palveluvirkojani Hengel-läni, koska heidän tahtonsa ja tietonsa ovat niin voimakkaita. He ovat täynnä itse-ään omassa tahdossaan ja tiedossaan.

 

Kun toimitat palveluvirkaani, älä anna maailman häiritä. Älä mittaa äläkä vertaile omaa palveluvirkaasi muiden kanssa. Pidä omat normisi. Älä kiinnitä huomiota muihin pastoreihin kautta maailman. Sinun täytyy katsoa yksin Minuun. Kiinnitä huomiosi vain Minun ääneeni.

 

Pastori KimRakas Herrani, ole hyvä ja kerro vaimolleni, että hän on omalaatui-nen persoona.

 

JeesusHahahaha, sinä voit nähdä hänet epätavallisena tai omalaatuisena, mutta hän on minun luomukseni. Hänen luonteenpiirteensä, luonteensa, kuvansa on hei-jastumaa Minusta. Tehtaassa voi olla kalastajia, farmareita ja muita ammattimie-hiä töissä samassa paikassa. Vaimosi on erilainen kuin sinä. Hahahaha, hän ei ole omalaatuinen eikä epätavallinen. Minä haluan käyttää häntä sellaisena kuin hän on ja käyttää hänen luonnettaan ja persoonallisuuttaan.  Minä pidän hänen luon-nettaan ja luontoaan Minulle rakkaina. Sinäkin olet hyvin kaunis ja rakastettava minun mielestäni. Hahahaha, sinä arvioit vaimosi epätavalliseksi, koska arvioit häntä omien havaintojesi kautta. Aivan kuten Minä pidän sinua rakastettavana, kivana ja kauniina, Minä näen vaimosi kauniina ja rakastettavana. Rakastan hän-tä kiihkeästi sydämessäni.

 

Pyhä Hyun Ja-Kang, älä pyri hengellisesti miehesi edelle, joka on Minulle rakas palvelija. Minä olen järjestyksen Jumala. Ne asiat, joita suunnittelen avaavani hen-gellisesti sinussa, eivät ole samoja kuin aviomiehessäsi. Minä haluan hengellisesti avata asiat, jotka ovat erikoisia ja erilaisia vain sinua varten. Minä käytän sinua asianmukaisesti ja kallisarvoisesti. Minä käytän hienovaraisuuttasi, hellyyttäsi ja rakastavaa sydäntäsi, joka vain naisilla voi olla. Sinun täytyy aina pitää silmäsi auki Minua kohti. Älä ole kärsimätön. Sinulla täytyy olla sydäntä rakastaa Minun aikaani.

 

Pastori Kim: Herra, rakas Herrani, minä pyydän että puhut sanoja niille ihmisille, jotka ovat tulleet tänne vierailulle ulkopuolelta.

 

Jeesus: Rakas miespalvelijani on täällä tässä paikassa. Palvelija, jolle olen uskonut pienen kirkkoni. ( Jotkut vierailevat pastorit alkavat huutaa: ” Herra! Herra! ”)

 

Jeesus: (Herra nyyhkytti) Rakas palvelijani! Sydämesi on hyvin suuressa tuskassa. Et voi jakaa tuskaasi kenenkään kanssa. Sinä halusit joskus luovuttaa.  Tosiasiassa ajattelit luovuttaa yhtenä päivänä kaksitoista kertaa. Kun katsoit perhettäsi, tun-sit suurta surua ja sydämesi särkyi heidän puolestaan. Oh, Minun rakas palvelijani. Ă„lä ole niin kiireinen ajatuksinesi. Sinun näkökannaltasi kaikki näytti pysähtyneen. Sinusta tuntui, ettet näe mitään. Tunnet itsesi avuttomaksi. Mutta minä teen yhä työtä sinun hyväksesi tälläkin hetkellä. Sallin sen kaiken tapahtuvan, koska se on jatkumo, joka sinun täytyy kokea ja käydä läpi. Ei siksi, että vihaan sinua, ei siksi, että en välitä sinusta, eikä siksi että katson sinut heikoksi. Tahdon, että tuotat ai-kanasi suuren sadon. Käytän sinun kestäväisyyttäsi ja peräänantamatonta sitke-yttäsi.

 

Vieraileva pastori : (valittaa kovasti): Jumala, sydämeni tukahtuu!!! Tunnen, että tukehdun hengessäni ( nyyhkyttää). Jumala!!! En kykene lukemaan Raamattua. En kykene kuulemaan ääntäsi. Jumala (nyyhkyttäen). Monta kertaa olen ollut katkera Sinua kohtaan. Olen sanonut: ” Jumala, oletko kutsunut minut palvelijaksesi vain kokemaan vaikeita tilanteita?” Jumala, mitä haluat minusta? (nyyhkytystä). (Tässä vaiheessa Herra hyväilee pastorin niskaa ja pitää häntä kädestä.)

 

Jeesus: Rakas palvelijani, pääse vapaaksi pahasta kärsimättömästä sydämestäsi. Haluan, että olet kuten Minä ja että sinulla on Minun kaltaiseni luonto ja luonne. Ole palvelija, joka haluaa rakastaa ja halata ihmisiä, erityisesti niitä, joihin olet harmistunut. Oletko harmistunut jotakuta kohtaan sydämessäsi? Mene ja vieraile heidän luonaan. Nöyrry, pidä kädestä, halaa heitä ja sääli heitä.

 

En odota sinulta erinomaista johtajuutta. Odotan ja haluan sinun olevan erinomai-nen paimen. Minä haluan, että olet paimen, joka halaa haavoittuneita sieluja. En odota sinun  olevan johtaja, jolla on erilaisia lahjoja, voima tai suuri väkevyys.

 

Rakas palvelijani, Minä haluan, että sinä ja sinun perhekuntasi huutaa Minun puo-leeni 30 päivää. Ellei sinun luonteesi tule Minun luonteeni kaltaiseksi ja ennen kuin kaikki sydämesi haavat ovat parantuneet, et kykene rakastamaan rakastamaani kansaa. Kaada ulos kaikki kokemasi loukkaukset ja kivut. Kaada kaikki roskasi ulos. Minä haluan, että annat Minulle koko sydämesi. Minä haluan muuttaa sydä-mesi. Minä haluan tulla sydämeesi ja haluan asua sydämessäsi. Ja vaikka halusin tulla sydämeesi ja puhua sinulle, en voinut tehdä niin, koska sydämesi oli niin täynnä sinua itseäsi.

 

Rakas palvelijani, älä kadehdi, kun katselet toisia ihmisiä. En halua sellaisia pal-velijoita, jotka ovat tunnettuja ja tunnustettuja maailmassa. Minä tutkin tarkoin kaikki papinvirat, jotka on uskottu palvelijoilleni. En tee arviotani sen perusteella, kuinka suosittuja he ovat. Kirsikat kasvavat keväisin. Ne kypsyvät ja muuttuvat kirkkaan punaisiksi. Kun siitä tulee hedelmä, joksi se suunniteltiin, sen tehtävä tai työ oli tullut valmiiksi. Olen uskonut itse kullekin palvelijoistani tehtävän. Heidän tehtävänsä leveys, syvyys, alue ja koko ovat kaikki erilaiset. Voit haluta monia asi-oita, mutta jos ruokit viisi lammasta, jotka sinulle päivittäin annan, se tuottaa sa-man palkkion paimenille kuin jos lampaita olisi ollut ruokittavana 5000, 10 000 tai 30 000.  Siksi – älä ole niin ahne. Minä haluan, että sinä kestät ja teet kaiken, minkä Minä olen uskonut sinulle. Anna minulle parhaasi ja tee se ilolla.

 

Rakas palvelijani, Minä haluan, että vihkiydyt mielessäsi uudelleen samaan tilaan, jossa olit, kun ensi kertaa tunnustit Minut. Sinulla oli toive taivaasta, kun teit ensi-tunnustuksen Minulle. Kuten silloin, kun ensin kertaa kohtasimme, Minä haluan, että jälleen uudistut sydämeltäsi.

 

Muistatko kaikki ne lupaukset mitä teit Minulle? Rukoile ja tarraudu niihin! Pyydä minulta, niin minä nostan sinut ylös ja käytän sinua. Minä nostan sinut ylös ja an-nan sinulle voimaa, niin että voit suorittaa sen tehtävän, jonka olen asettanut eteesi. Minä annan sinulle toivon. Minä annan sinulle työntekijöitä, kun heitä tar-vitset. Siksi, älä ole kärsimätön. Ruoki laumaani pitkämielisyydellä,  rakkaudella, armolla ja myötäelävällä säälillä.

 

Pastori Kim: Rakas Herrani, voinko dokumentoida tämän keskustelun viidenteen kirjaan? Herra, luulen, että moni vastaperustetun kirkon palvelija saisi siitä voi-maa.

 

Jeesus: Rakas palvelijani, et kai vain ole lopettanut viidennen kirjan kirjoittamista puoleen väliin? Onko tosi?

 

Pastori Kim: Kyllä Herra, niin todellakin on .

 

JeesusSinun täytyy tuntea, että tukehdut. Sinä tiedät, että sinun täytyy aloittaa kirjoittaminen uudelleen, mutta sinulla on kiireitä. Kätesi ei liiku niin nopeasti kuin haluaisit eikä mitään tule mieleesi. Eikö totta? Siksi annan sinulle erikoisajan täksi päiväksi. Olen tullut tänne vapauttamaan mielesi. Ja kaikille, jotka nyt kuuntelevat Minua tässä paikassa:  Minä haluan, että he kaikki todistavat, dokumentoivat ja julistavat, mitä Minä olen sanomassa.

 

Monet ihmiset tulevat kantamaan hedelmää tulivirkojen ja Minun kirjojeni kautta. Herran Kirkon kautta moni ihminen ihailee ja haluaa tehdä Pyhän Hengen ilon palveluvirkaa ja ottaa osaa Pyhän Hengen liikkeeseen. Kirjan 5  julkaisemisen jäl-keen sinä vahvistut toivossa ja voimassa. Juuri nyt koet joitakin vaikeuksia eri asi-oissa ja yhteentörmäyksissä Saatanan työn kanssa. Mutta ole rohkealla mielellä, Minä annan sinulle kolminkertaisen ilon.

 

Pastori KimRakas Herrani, minulla on herätystapahtuma USA:ssa. Mutta viisu-miani ei ole vielä myönnetty. Herra, kirkko, johon minut on kutsuttu vierailemaan, on vastaperustettu ja jäseninä on pastorin perhekunta. Mitä ajattelet minun pitäisi tehdä? Pitäisikö sinne mennä vai ei? Mitä minun pitäisi tehdä?

 

Jeesus:  Palvelija, joka pyytää sinua vieraakseen, tekee sen kahdesta syystä. Ensik-sikin, hän haluaa tyydyttää ahneutensa ja halujaan. Hänen tarkoituksensa ei ole julistaa todellista evankeliumia, vaan mainostaa kirkkoaan.  Hänen motiivinsa on mainostaa itseään. Nyt hän suunnittelee herätystä, joka perustuu hänen henkilö-kohtaisiin haluihinsa ja ahneuteen. En ole mielissäni. Jos palveluvirka tai sanoma hoidetaan virheellisesti, saatana pääsee siihen väliin. Silloin tuloksena on väären-nys. Ihmiset, jotka ovat osallistuneet sellaisiin jumalanpalveluksiin, voivat saada tilapäistä intoa ja tyydytystä, mutta myöhemmin he kritisoivat sitä. Se on kuin tuli, joka sytyttää kuolleet, kuivat lehdet ja kuolee pian pois. Se on kuin lyhyt savun tup-rahdus ilman kestävää vaikutusta.

 

Rakas palvelijani, en halua, että menet sinne. Ne useat tehtävät, jotka olet suunni-tellut, tulevat vähemmän arvokkaiksi. Palvelijoillani näinä viimeisinä päivinä on paljon halua toteuttaa ahneuttaan. He haluavat onnistua hengellisessä voimassa, niin että voisivat ylpeillä itsellään. Siksi en voi toteuttaa enkä täyttää Pyhän Hen-gen työtä. Siksi en voi antaa voimaa enkä vuodattaa Pyhän Hengen voimalahjoja. Se on valitettavaa. Ellei ihminen nöyrry ja painu alas maahan asti kuin tomu, en voi antaa Pyhän Hengen liikettä enkä työtä palvelijoilleni, koska siinä tapauksessa he käyttäisivät niitä tyydyttämään omaa ahneuttaan. Sen seurauksena moni jou-tuu harhateille. Heistä tulee johtajia, jotka johtavat monia väärään suuntaan. Mo-ni sokeutuu ja moni estyy astumasta totuuden tielle. Siksi en nykyään voi taata voi-maani monillekaan palvelijoistani. Kaikki palvelijani kaipaavat armolahjoja. He kaikki kaipaavat hengellistä todellisuutta. Kuitenkin liian moni pyytää niitä vääril-lä perusteilla. He etsivät niitä oman itsensä, saavutustensa ja menestyksensä kruu-naamiseksi.

 

Nyt puhun palvelijoilleni tässä paikassa. Jos kuka tahansa täällä on vierailemassa Herran Kirkossa jotta saisi voiman ja lahjat kuten pastori Kimillä jo on, minä edel-lytän, että jokainen panee pois kaikki henkilökohtaiset halunsa. Jos olet täällä, jot-ta voisit lisätä kunniaasi ja menestystäsi asettaaksesi itsesi ja palveluvirkasi korok-keelle, ehdotan, että laitat kaiken tuon Minun jalkojeni juureen, kuten myös kaiken ylpeytesi ja omahyväisyytesi. Kun ahneutesi ja henkilökohtainen kunnianhimosi on puhdistettu sisimmästäsi, silloin annan  sinulle lahjat. Lahjat eivät ole jotain, joita Minä voin antaa siksi, että sinä odotat niitä tai koska haluat niitä. Luuletko, että annan lahjoja sinulle, koska niitä hartaasti haluat? Jos sinulla on pienikin pisara henkilökohtaista ahneutta hartaan halusi seassa, en anna tätä Pyhän Hengen lah-jaa sinulle. Muutoin lahjasta tulee myrkkyä ja lahjaa voidaan käyttää kuin mur-haaja veistä. Siksi en voi taata kaikille näitä lahjoja.

 

Rakkaani, kun te omistatte Minun luonteeni kaltaisuuden, rakkauden, ystävällisyy-den, nöyryyden, silloin Pyhän Hengen lahja tulee teille. Olen erittäin innokas anta-maan sen lahjan teille. Sydämeni halu on, että saisitte lahjan nopeasti, mutta te et-te ole tyhjentäneet sydäntänne. Sydämenne ovat täynnä ahneutta ja haluatte käyt-tää lahjaani ja voimaani kuin konetta. Siksi en voi antaa lahjojani teille. Kaikki te, jotka olette täällä, kuunnelkaa ja rukoilkaa terveellä mielellä. Ne, jotka ajattelevat saavansa lahjat rukoilemalla joko kolme, kaksi tai yhden kuukauden, 30 peräk-käistä päivää, koko yön kerrallaan – ovat olettaneet väärin! Vain kun tyhjennät itsenne, voin tulla teihin ja silloin Pyhän Hengen työ voi täysin ilmentyä teissä. Kun olette täynnä ahneutta, kuinka Minä voin tulla teihin? Ette valmista itseänne ot-taaksenne vastaan lahjani. Te vain tunnustatte suullanne ilman että tyhjennätte sisintänne. Minä haluan, että te kaikki tyhjennätte sydämestänne henkilökohtaisen ahneuden ja kunnianhimon, jotka ovat henkenne keskellä. Kun te tajuatte salatun identiteettinne, eli sen kuka todella olette ja millaisessa tilanteessa olette, silloin te lopulta tulette näkemään itsenne Minun edessäni.

 

Pastori Kim: Rakas Herrani, on olemassa paikka, jossa ihmisiä harjoitetaan tule-maan profeetoiksi. Monet ihmiset kokoontuvat tuohon paikkaan. Eräs tuon koulu-tuspaikan jäsen vieraili kirkossamme ja me ajoimme hänestä korkea-asteisen pa-han hengen ulos. Hän oli todella järkyttynyt, kun tajusi olleensa riivattu. Hän oli profetoinut olematta tietoinen demoneista sisällään. Herra, mitä ajattelet tästä asiasta?

 

Jeesus: ( syvästi huokaisten) Te olette kaikki lukeneet Raamatun. Te kaikki tie-dätte, että lahja on lahja. On suuri erehdys luulla, että profetian lahja saadaan treenaamalla tai jollain muulla luonnottomalla tavalla. Jotkut ihmiset myös tree-naavat toisia puhumaan kielillä, taivaallista kieltä. On joitakin, jotka luovat oman taivaallisen kielensä. Nämä ovat kulttijohtajia. He ovat niitä, jotka tukkivat tai-vaallisia portteja. He ovat niitä, jotka tukkivat taivaallisen virstanpylvään.

 

Rakkani, ihmiset tässä paikassa eivät usko siihen, että se (Pyhän Hengen lahja) voidaan saavuttaa treenaamalla.  Minä olen antanut teille pelastuksen lahjan. Teillä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin kuolla synteihinne. Ette tunne lahja- käsitettä. Jotkut ajattelevat, että lahja voidaan antaa pyynnön perusteella.     (o.d. = on demand = nopea sähköinen tilaus, palvelu, TV- ohjelma – OS)  Ajoittain jopa te menette Minun edelleni! Te päädytte sitten yrittämään joko opettaa tai komennella Minua. Nuo, jotka on luonnottomasti treenattu  toimivat palvelu-viroissa ja  käyttävät Minua. He seisovat Minun edessäni ja komentavat Minua tottelemaan heidän tahtoaan. He ovat pahimmista pahimpia.

 

Te kaikki tiedätte, että on vehnää ja lustetta tai lampaita ja susia tämän lopun ajan seurakunnissa. Nyt on tullut aika, että minun täytyy erotella teidät oikealle ja vasemmalle. Teidän itse kunkin täytyy herätä ja tunnontarkasti tutkistella itseän-ne. Olkaa hyvin huolellisia ja jatkuvasti valppaita tiedostamaan, että ette ole vää-rällä kaistalla.

 

Kun hengelliset silmänne alkavat pimentyä, ette enää kykene erottamaan edem-mäksi. Ei merkitse, tulenko lähellenne vai en, itkenkö myötätunnosta ja säälistä vai en, ja puhunko teille totta vai en  - teillä ei ole enää kykyä kuulla Minua. Henkilö-kohtaisia haluja täynnä he juoksevat omia kunnianhimojaan kohti. Te tulette nä-kemään heidän lopputuloksensa tai seurauksensa. Eikä mene kauaakaan, kun he saavat kuritus-rangaistuksen ja te voitte selkeästi nähdä, kuinka he menevät hen-gelliseen vararikkoon . Minä tuomitsen heidät. Te ette näe heidän tuhoutumistaan toisen tulemiseni aikana. Te näette heidät aivan omilla silmillänne. Pyhän Hengen työ ilmenee hedelmissä. Te näette heidän elämässään onko heidän hedelmänsä kuollut vai elävä.

 

Pastori KimRakas Herrani, kiitän Sinua. Olen hyvin pahoillani, että kysyn vielä, mutta koska lapseni Joosef ja Joo Eun ovat syvällä hengellisessä todellisuudessa, voitko kertoa minulle rakastanko minä lapsiani enemmän kuin kirkkoperhettä. Herra, kuinka tulet käyttämään Joosefia ja Joo Eunia? Kuinka tulet käyttämään Herran Kirkon jäseniä?- Ole hyvä ja kerro minulle?

 

Jeesus: Sinun näkökulmastasi näet heidät omina pikkulapsinasi. Siksi sinä voit tulla hyvin huolestuneeksi heidän puolestaan, kun he näkevät hengellisen todel-lisuuden. Kuitenkin Jumalan valtakunnassa ei ole merkitystä sillä onko henkilö 60- tai 40-vuotias tai pieni lapsi. Hengellisessä todellisuudessa kaikki on samaa. Henget ovat kaikki samoja.

 

En koe hengellistä todellisuutta fysikaalisen tavoin. Se koetaan hengellisesti. Halu-an käyttää lapsia, koska heidän henkensä ovat puhtaita ja vilpittömiä. Vanhempia ihmisiä sumentaa joskus mieli, tieto, järki ja itsepäisyys. Ei ole väliä, kuinka selke-ästi näytän heille hengellisen todellisuuden, heidän ajatuksensa ryöppyävät kuin ruosteinen saastunut vesi.  Siksi tuollaisten ihmisten käyttäminen on ajoittain vaa-rallista. Siksi käytän nuoria lapsia.

 

Näinä lopun aikoina, Minä vuodatan Pyhän Henkeni nuoriin lapsiin ja näytän heil-le hengellisen todellisuuden. He profetoivat. Minä kohotan heidät ja käytän heitä. Minä haluan käyttää teidän lapsianne, koska henkensä ovat puhtaat ja vilpittö-mät. Älä siis huolehdi liikaa. Kuitenkin pastori Kim, älä käytä heitä väärin. Aina kun annan mahdollisuuden, haluan, että sinä käytät heitä hyväksesi. Sinun täytyy huolehtia heistä hyvin. Ajoittain nuoret lapset nimittäin tuppaavat käyttämään lahjaansa liikaa vapaa-ajan aktiviteettien kanssa. Siksi sinun täytyy aina harjoit-taa ja opettaa heitä käyttämään lahjaa vain Jumalan palvelemisen tarkoituksessa.

 

Tästä lähin, moni nuori lapsi kokee hengellisen todellisuuden, Pyhän Tulen ja he saavat Pyhän Hengen lahjan. Kun tämä tapahtuu, aikuisten ei pidä katsoa heitä alaspäin tai mitätöidä heitä vain siksi, että ovat nuoria lapsia. Tämä on merkki sii-tä, että tulemukseni on hyvin lähellä. Sinun täytyy kunnioittaa, rakastaa, ja innos-taa heitä. Minä haluan, että  kohtelette heitä kuten te kohtelisitte Minua.

 

Pastori KimRakas Herrani, kiitos sinulle armostasi. Jotkut ovat sanoneet, että Sinä tulet, kun hänen lapsenlapsi on teini-iässä, erityisesti keski-teini-iässä. Onko hänet harhaanjohdettu?

 

Jeesus: Rakas palvelijani, jos paljastaisin takaisin tulemiseni päivämäärän joille-kin palvelijoilleni, kaaos tulisi maailmaan. Kuten olen sen sanonut Raamatussa, tulen niin kuin varas yöllä eikä kukaan tiedä milloin. Kuitenkin ne, jotka ovat hen-gellisesti valveilla, tietävät, että tulemukseni tapahtuu pian. He eivät tiedä tarkkaa päivämäärää, mutta tietävät vuodenajan. He tajuavat äkkiä tulon olevan lähellä tuona vuodenaikana. ( season = vuodenaika, ajankohta – OS) Tuossa ajankohdassa kyse on vain (lyhyestä) ajasta.

 

Ei ole kyse vuosista ja päivistä , joita profetoidaan, kun taivaan portit avautuvat tai kun arkkienkelit puhaltavat pasuunoihinsa. Kun Minä tulen Morsiameni luo, se tapahtuu äkisti. Ne, jotka ovat hengellisesti valveilla, tietävät ja tuntevat äkkiä ru-koushetkessä hengellisesti hengellisen todellisuuden kautta, että Minä olen tulossa. Kaikki, jotka odottavat ja ovat valveilla, tulevat tuntemaan sen yhdessä.

 

En sano päivämäärää kenellekään yksittäiselle ihmiselle, muuten maailma menisi kaaokseen, ja seuraisi suuri epäjärjestys. Siksi päivämäärää ei anneta. Vain Isä tie-tää sen päivämäärän. Rakkaat palvelijani, jos vain rakastatte Minua ja asutte Mi-nussa, ette koskaan tule olemaan ( bewildered)  ymmällänne siksi, että ette tiedä päivämäärää!

 

Pastori Kim: Rakas Herrani, kiitän Sinua armostasi. Kuten hyvin tiedät, rva Bax-ter oli vieraillut taivaassa ja helvetissä monia kertoja. Kirjassaan hän lausuu, että helvetti on maan sisällä.  En ole samaa mieltä hänen kanssaan. Kuitenkin maan kuoren ytimessä on tulta, se perustuu omiin kokemuksiini ja niihin matkoihin, joita Sinä olet johtanut ja näyttänyt meille. En usko, että helvetti on maan sisällä. Herra?

 

Jeesus: Rakas palvelijani. Raamatun perspektiivistä, taivas on nyt olemassa sisimmässäsi ja taivas on myöskin tulemassa tulevaisuudessa. Olet tietoinen tästä. Kun Minä sanon, että helvetti on maapallolla, se ei tarkoita, että paikan käsite tai helvetin paikka tulee vasta tuomion jälkeen. Kun Minä sanon , että helvetti on maapallolla, se tarkoittaa, että Jumalan Kuningaskunta ei ole läsnä tai ei ole yl-länne. Esimerkiksi ihmiset sanovat sellaisia asioita kuin ” Tuntuu kuin helvetiltä. Me elämme helvetissä. Maailma tuntuu helvetiltä.” On eroja kärsimyksen,  viheli-äisyyden ja kivun määrissä,  mitkä ihminen käy läpi.

 

Rakkaani, Minä haluan, että kuuntelette tarkoin tällä hetkellä. On asioita, joissa teidän on oltava hyvin varovaisia, kun annan teille profetian lahjan, joka avaa henkenne. Jos ihminen, joka saa tämän lahjan, ei ole puhdas sielultaan ja hen-geltään, seuraa monia ongelmia. Kun henkilö profetoi tai puhuu toiselle eikä pro-fetoivan kaikkia hengellisiä epäpuhtauksia ole poistettu, siinä käy kuin tilanteessa, jossa ihminen tulkitsee väärin Raamattua.  Hengellisesti epäpuhdas profetoija voi profetoida ja tai tulkita väärin ja näin ollen antaa väärin tiedoksi Minun aikomani. Niinpä vaikka ihmiselle olisi annettu profetian lahja, sen ihmisen ei pidä puhua kaikkea mitä hänen ajatuksiin tulee. Heidän olisi kuitenkin oltava hyvin varovai-sia. Henkilön,  joka kuulee profetian ja profetoivan henkilön on molempien oltava hyvin varovaisia.

 

Pastori Kim: Rakas Herrani, kuten jo olen sanonut, ihmisen on hyvin vaarallista toimia Pyhän Hengen palvelutehtävässä, ellei hänestä ole ajettu kaikkia pahoja henkiä ulos. Tämä on tullut selvästi ilmi päivittäisten jumalanpalveluksiemme ai-kana kirkossamme. On eräs kirkko, jossa keskitytään vain profetointiin. Heillä ei ole kykyä paljastaa pahoja henkiä. Herra, olisitko niin hyvä ja kertoisit minulle, mi-ten tilanne olisi hoidettava?

 

Jeesus:  Profetian virassa henkilön yksittäinen sana voi johtaa heikon tai  nuoren ihmisen totuuteen tai pahalle tielle. On olemassa vaara, että ihmisiä johdetaan pi-meyteen kuin sokeita. Annan sinulle joitakin esimerkkejä profetoivista ja näiden profetoivien ihmisten tiloista. Jos kaadat punaista vettä kuppiin, jossa on keltaista appelsiinimehua, väri muuttuu punertavan oranssiksi. Kuten tämä esimerkki osoit-taa, henkilön ja pahojen henkien ajatukset voivat sekoittua, kun henkilö puhuu. Kun tällaista tapahtuu, ihmisen on vapaaehtoisesti nöyrryttävä ja luovuttava pro-fetoimisestaan. Kun henkilö nöyrtyy ja tottelee, muiden  täytyy odottaa ja rukoilla, kunnes hänen henkensä puhdistuu. Minä haluan, että tuo henkilö lakkaa profetoi-masta ja lepää sensijaan. Haluan, että tuo henkilö nöyrtyy. Ne, joilla on Pyhä Hen-ki, kykenevät erottamaan ja tuntemaan, ovatko pahat henget korruptoimassa ih-misen hengellistä tilaa. Minä neuvon sinua Pyhän Hengen kautta, jos nykytoimesi on Pyhän Hengen työtä tai jotain, mikä ei miellytä Herraa. Siksi sinä tulet tietä-mään Pyhän Hengen kautta, milloin oma henkesi ei ole puhdas etkä ole sopiva profetoimaan sillä hetkellä. Kun ihminen tajuaa tilansa, Minä haluan, että tuo hen-kilö pidättäytyy profetoimasta. Varovaisuutta noudattamalla tuo henkilö ei sairas-tuta Minun lampaitani eikä profeetta itse tule sairaaksi. Jos henkilö jatkaa palvelu-virassaan korruptoituneena, hänen hengellisyytensä tylsistyy ja hän tulee sairaak-si. Sen seurauksena henkilö voi lopulta joutua saatanan välikappaleeksi.

 

Pastori Kim: Rakas Herrani, onko raamatullista profetoida meidän viidellä hen-gellisellä aistillamme? Vai onko raamatullista profetoida kuulemalla elävästi sano-ja korvillaan?  On monia, jotka profetoivat viidellä aistillaan. Siksi kysyn, onko se Sinun tahtosi, että profetoidaan korvin kuultavin sanoin?

 

Jeesus Rakas palvelijani, asia on näin. Sinun persoonallisuutesi on erilainen kuin rouvasi Pyhä Hyun Ja Kangin. Tosiasiassa kaikkien lasteni persoonallisuus on ai-nutlaatuinen ja kukin eroaa toinen toisestaan. Minä käytän palvelijoitani eri ta-voin, koska he ovat Minun välikappaleitani erilaisine lahjoineen ja ainutkertai-suuksineen. Jotkut ihmiset ovat herkempiä viidelle hengelliselle aistilleen kuin muut ja sen seurauksena Minä annan Sanani heidän aistiensa kautta. Joillekin annan Sanani korviensa kautta ja joillekin annan profetian kun he lukevat Raa-mattua. On monia tapoja, joilla annan profetian. Sinun et saa arvioida omien ajatustesi avulla tapaa, millä profetia annetaan

 

Hengellinen todellisuus on laaja ja loputon.  Minä haluan käyttää kutakin ihmistä antamalla heille juuri heille soveltuvan lahjan tai tavan.  Annan heille jotakin, jota he parhaiten voivat käyttää. Henkilöä eri pidä tuomita liian nopeasti. Kun  on hen-gellisesti avattu,  huomaa, onko työ paholaisesta, koska sinulla on henkien erotta-misen lahja. Minä haluan, että kunnioitatte, rohkaisette ja rakastatte toistanne.

 

Pastori Kim: Olen pahoillani, rakas Herrani. Minä olen nyt yhtä mieltä kanssasi. Hengellisyyden alueesta minä en ajattele voitavan kehittää järjestelmää tai syste-maattista teoriaa. Kuitenkin moni väittää omaavansa tiedon hengellisestä todel-lisuudesta ja että he toimivat Pyhän Hengen liikkeiden tehtävissä ja että he ovat muodostamassa perustavaa laatua olevaa systeemiä tai teoriaa. Sitten he opetta-vat ihmisiä tällä hölynpölyllä. Mitä ajattelet tästä asiasta?

 

Jeesus: Vaikka olet ihminen ihmisruumiinesi ja pyrit työssäsi täydellisyyteen, et voi tällä hetkellä olla kuten Minä. Minulla on hengellinen ruumis. Perustavaa laatua oleva tosiasia on, että sinulla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta omaksua täydel-lisyyttä. Siksi Minä en halua kenenkään sanovan että ”hengellinen todellisuuteni” on täysin avattu. Perustuen henkilön taipumuksiin, kykyihin, luonteeseen ja muihin piirteisiin, minä annan sellaiset lahjat, mitkä sopivat parhaiten kyseiselle yksilölle. Henkilö itse voi vain tietää ja ymmärtää, mitä heillä on ja mitä he ovat kokeneet.

 

Siksi ihmisten ei pidä arvioida tai tuomita toinen toistaan, kun kyseeseen tulevat hengelliset todellisuudet. Henkilöt, jotka ovat hengellisiä tai joiden hengelliset sil-mät on avattu, tuntevat toinen toisensa. He myös tuntevat työnsä. Heidän ei vält-tämättä tarvitse sanoa sanaakaan toisilleen ymmärtääkseen toisiaan. He tuntevat toinen toisensa Hengen avulla. He tajuavat, että ovat yksimielisiä. Vaikka työ voi olla erilaista, Pyhä Henki on sama ja he tietävät, että ovat yhtä Herrassa.

 

Niinpä vaikka henkilö on avattu hengelliselle todellisuudelle,  hänen ei pidä inttää, että hänen tiedonsaamistapansa on ainoa oikea tapa eikä hänen taaskaan pidä tuomita toisia. Ihminen tietää vain mitä on kokenut. Ihminen ei kykene ilmaise-maan itseään rajallisella mielellään, tiedollaan tai sanoillaan. Hengellistä todel-lisuutta ihminen ei vain voi verrata mihinkään toiseen. Kukaan ei  voi määritellä sen korkeutta, syvyyttä, pituutta tai laajuutta millään mittapuulla. Ihminen voi tajuta hengellisen todellisuuden täydellisyyden vain, kun hän elää Minun kanssani taivasten Kuningaskunnassa. Silloin ihminen saavuttaa täydellisyyden.

 

Pastori KimRakas Herrani. Haluaisin kysyä yhtä asiaa. Minun on muutettava nopeasti uuteen kotiini ja meidän on vuokrattava vanha kirkkomme uudelle vuok-ralaiselle. Mutta en näe tämän tapahtuvan pian. Mikä on tässä Sinun tahtosi, Her-ra? Rukoilenko liian vähän? Ole hyvä ja nosta rukouspalvelijat niin että he voivat rukoilla vanhan kirkon puolesta, joka vuokrataan uudelle vuokralaiselle.

 

Jeesus: Kyse ei ole rukouksen puutteesta. Minä pidän Teidän kirkkorakennustanne teillä, kunnes löydän mieleiseni palvelijan, jolle sen annan. Minä etsin yhä palveli-jaa, joka olisi kunnollinen, sopiva ja sellainen, jolle voin myös uskoa rakennuksen. Tilanne ei johdu sinusta. Ole siis kärsivällinen ja pysy Minussa.  Vähän aikaa vielä.

 

Pastori Kim: Herra, ole hyvä ja auta minua muuttamaan nopeasti, kärsivällisyy-teni vähenee.

 

Jeesus: Ymmärrän kärsimättömän persoonallisuutesi. Hahahaha. Olet aina kiirei-nen. Sinä sinkoilet ympäriinsä liikaa. Hahahaha.

 

Pastori Kim: Vaimoni , Hyun Ja Kang painostaa minua!

 

Jeesus: Joskus olet rakastettava sellaisena kuin olet. Hahahaha. Minäkin joskus ajattelen, että luonteesi on melko lähellä Minun luonnettani.

 

Pastori Kim: Herra, Veli Yoon Jung oli alun perin buddhistimunkki. Hän ei syö li-haa, ja on harrastanut itsensä kehittämistä usein. Mutta nyt näyttää siltä, että hän haluaa mennä naimisiin. Ole hyvä ja kerro minulle näkemyksesi tästä asiasta.

 

Jeesus:  Hahahaha, odota niin näet. Pastori Kim, olet hyvin typerä. Kun keskuste-len kanssasi, nautin siitä. Teet minut iloiseksi. Hahahaha.  

 

Pastori Kim: Tarkoitatko Veli Yoon Jungia vai minua?

 

Jeesus: Sinua, tietenkin, hahahaha. Sinä saat minut nauramaan niin monin tavoin, hahahaha.

 

Pastori Kim: Jeesus, ole hyvä ja paranna Veli Yoon, Sin Suh. Veli Hyuk, Hwan on sanonut, että himon henki työskentelee Veli Yoonissa. Se on tavallinen ongelma. Mikä on näkemyksesi asiasta, Herra?

 

Jeesus: Minä haluan, että teillä kaikilla on sydäntä ennen kaikkea rakastaa hei-kompia. Jos koet heikomman veljen rakastavalla sydämellä, heidänkin olemuk-sensa muuttuu rakastavaksi ja kauniiksi. Minun näkökulmastani he ovat kaikki kuin pieniä lapsia leikkimässä. Vain koska jotkut ovat omalaatuisia tavoissaan, ulkomuodossaan tai luonteessaan, älä tuomitse äläkä analysoi heitä omilla aja-tuksillasi. Teidän on kohdeltava heikkoja rakastavalla sydämellä, vain siten näette heidän kauneutensa. Ennen kuin kukaan teistä haluaa saada voimaa tai lahjoja, teidän on ensin saatava rakastava sydän. Minä haluan, että ensin opitte saamaan sydämen, joka halaa heikompia. Vain kun tämä on tapahtunut, Minä vuodatan voi-mani päällenne. Silloin voima parantaa, ennallistaa ja vapauttaa tapahtuu todella.

 

Pastori Kim: Totta kai, olet oikeassa, Herra. Pastori Toivon Kirkosta on tullut tän-ne pitkän matkan. Hän on matkustanut Su Wonin kaupungista. Millaista palvelu-virkaa olet ajatellut hänen toimittavan? Odotatko Tulen virkaa?

 

Jeesus Su Wonin pastorille: Mitä yrität muuttaa? Sinulla on kahtalaisia ajatuk-sia. Mitä haluat?

 

Pastori Kim: Hän sanoo, että hän haluaa Pyhän Hengen liikkeen virkaa.

 

Jeesus pastorille Su Wonista: Sinulla on teräksenluja persoonallisuus. Minä halu-an yhden asian mieleesi. Heitä pois kaikki mallisi. Haluan, että olet pehmeä ja muovailtavissa kuin savi. Jos Minä vuodatan Pyhän Hengen palveluviran niille, joilla on vahva persoonallisuus, he joutuvat menemään monenlaisten vaikeuksien kautta. Niinpä, jos täytän sinun tämän pyyntösi nyt, kohtaat monia hankaluuksia.

 

Vain kun persoonallisuutesi tulee pehmeäksi kuin savi ja tulee puhdistetun kullan kaltaiseksi vapaaksi kaikista epäpuhtauksista, silloin Minä voin hyväksyä sinun pyyntösi Pyhän Hengen virkaan. Sen sijaan, että keskityt tähän nimenomaiseen virkaan , Minä haluan, että teet parhaasi nykyisessä tilanteessasi. Minä haluan, et-tä odotat Jumalan aikaa.

 

Minä haluan, että teet sitä työtä, mitä nykyisin on käsissäsi. Sinun tulee tulla tai-puisaksi kuin savi. Minä haluan rikkoa kaikki henkilökohtaiset ajatuksesi, suun-nitelmasi ja päämääräsi, mitä mielessäsi on. Minä haluan, että panet tuon kaiken pois ja aloitat alusta. Sinun on aika alkaa muovata itseäsi. Ă„lä oleta, että muo-vaudut jonkun toisen ihmisen ajatusten tai käsitysten mukaiseksi tai mitä olet näh-nyt tai näet. Ă„lä tee itsestäsikään itsellesi henkilökohtaista mittapuuta. Ă„lä luo omia kriteerejäsi.  Ihmisten sanat sisältävät epäpuhtauksia. He eivät aina ilmaise suoraan mitä ajattelevat. Heidän sanansa ja ajatuksensa ovat sekoittuneet heidän omilla ulkokultaisuuksillaan  ja naamioillaan. Siksi kun maistelet heidän sanojaan, tulet paatuneeksi, et pehmeämmäksi. Sen seurauksena sydämestäsi tulee sellainen, joka tulee toimeen vain hyvin harvojen kanssa.

 

Pastori KimRakas Herrani, minun täytyy kysyä yksi kysymys lisää. Olen pahoil-lani. On ihmisiä, kirkkoja, tai organisaatioita, jotka tuomitsevat meidät kulttina. He pyrkivät vainoamaan meitä. He määrittelevät meidät kultiksi toisille ihmisille. Mikä on näkemyksesi asiasta?

 

Jeesus: Rakas palvelijani. Älä anna toisten määritellä laatua. Kaikki ne ihmiset, jotka käyttävät Pyhän Hengen virkaa ja joita Minä käytän voimakkaasti, tulevat arvostelun kohteiksi ja ovat arvostelun kohteina. Ihmisillä, jotka kritisoivat tai tuomitsevat, ei ole oikeaa tietoa Raamatusta eikä Jumalasta. Sen seurauksena he määrittelevät laadun ja tuomitsevat Minut rajoitetun inhimillisen tiedon mitta-puillaan. Siksi Minä suren. Tästä viimeisen päivän sukupolvesta Minä todella halu-an pelastaa monia monien palvelijoitteni kautta. Kuitenkaan monet palvelijat ei-vät ole soveliaita astioita, joihin voisin vuodattaa voimaani. He ovat itse määritel-leet normit, nojautuen omaan tietoonsa, mittapuihinsa, järkeensä, ja ulkoisiin ha-vaintoihinsa fyysisestä todellisuudesta. Siksi Minä en voi vuodattaa Henkeäni heil-le. En voi avata heille hengellistä todellisuutta. Ja vaikka avaisinkin heille hengel-listä todellisuutta, he mittaisivat ja arvioisivat sitä omilla jo olemassa olevilla nor-meillaan ja tiedoillaan. He määrittelevät sen erehdykseksi, vääräksi tai eksytyksek-si. He eivät avaa sydäntään ottaakseen vastaan Minut.

 

Rakas palvelijani, älä luo mitään normia.  Sinun täytyy aina nähdä ja ottaa suhtee-si minuun hyvin vakavasti. Pidä silmäsi vain Minussa. Mitä tahansa teetkään nyt, älä ole huolissasi siitä, miten maailma sinut arvioi. Minä tuomitsen maailman tuli-sesti!

 

Pastori Kim: Herra, minulla olisi viimeinen kysymys. Ole hyvä ja anna anteeksi.

 

Jeesus: Hyvä on. Minä tiesin jo, että sinulla olisi yksi lisäkysymys, hahahaha!

 

Pastori Kim: On nuori naimaton pastori, joka käy usein kirkossamme. Hänellä on ollut tyttöystävä jonkin aikaa, mutta pastori purki suhteen muutamia päiviä sitten. Muut kirkon jäsenet ovat profetoineet hänestä, että hänen tyttöystävänsä ei olisi tarkoitettu hänelle ja että Herra ei ole mielistynyt tähän. Me olemme tietoisia va-paasta tahdostamme, meille on sallittua tehdä treffejä ja tavata keitä haluamme. Mikä on Sinun näkemyksesi, Herra?

 

Jeesus: Ei ole väliä, kuinka moni ihminen antaa toiselle ihmiselle sanan tai neu-von. Ihmisen puoliso on ennalta valmisteltu ja määrätty. Ennen kuin ihminen voi kohdata hänelle määrätyn puolison, Minä haluan, että henkilö on hengellisesti ke-hittynyt. Yleensä ihminen ei voi tavata hänelle tarkoitettua puolisoa, jos heidän ke-hityksensä on kesken. Ei ole tärkeää, löytääkö ihminen hänelle tarkoitetun puoli-son varhain tai myöhään. Minä haluan taata teille puolison, jota te todella tarvit-sette. Aika ei ole niin tärkeä, ihmiselle säädetyn henkilön tapaaminen on.

 

Pastori Kim: Jeesus, Veli Yoon Jung Suh on tehnyt lupauksen Sinulle monta kertaa. Hän on luvannut elää sinkun elämää. Herra, oletko ottanut vastaan tuon lupauk-sen?

 

Jeesus: Ihmiset eivät kysele Minun tahtoani, vaan sen sijaan yrittävät käyttää Mi-nua hyväkseen. Tämä on syy siihen, miksi en voi taata syvempää Pyhän Hengen virkaa heille. Monilla ihmisillä on esteitä elämässään, jotka estävät Minua käyttä-mästä heitä haluttuina astioina. Voi, rakastettuni, Minä haluan, että aina kaikessa kysytte ensin Minun tahtoani. Heitä pois sellainen usko, joka ei koskaan kasva. Lo-peta sellainen rukoileminen, jossa annat Minulle raportin omasta tahdostasi, johon odotat Minulta ilman ehtoja tapahtuvaa hyväksymistä. Minä haluan, että kypsyt.

 

Pastori KimRakas Herrani, olen pahoillani että jatkuvasti teen kysymyksiä. Mi-nulla ei ole monia mahdollisuuksia kuten nyt tässä on. Voisitko vastata joihinkin lyhyihin kysymyksiin, joita kirkon jäsenet ja vieraat täällä tänään  esittävät? Her-ra?

 

Jeesus:  En voi puhua samalla tavalla kaikille, koska jotkut kykenevät ottamaan sanani vastaan ja toiset eivät. Lisäksi jotkut vastaukset vaativat yksityistä vastaan-ottoa. Siksi en voi puhua julkisesti näistä henkilökohtaisista asioista.

 

Pastori Kim: Herra ole hyvä ja näytä minulle taivaallinen kotimme. Herra, ole hyvä ja näytä jokaiselle täällä. Suurennetaanko niiden koteja, jotka tulevat Herran Kirkkoon ja ylistävät ja tanssivat humoristisesti?

 

Jeesus: Hahaha, tekeekö sellainen humoristinen tanssi sinut iloiseksi? Hahaha, Minä nauran sinun tähtesi. Minä rakastan kömpelyyttäsi ja järjetöntä käytöstäsi. Jokainen tekosi on iloinen asia Minulle. Siksi Minä haluan, että te kaikki rakastatte toisten kypsymättömyyttä ja heikkoutta.

 

Pastori Kim: Herra, sijaitsevatko Herran Kirkon jäsenten kodit taivaassa valta-istuimen edessä tai sitä lähellä? Minulla ei ole paljon viisautta ja minun on joskus vaikea käsittää asioita. Ole hyvä ja anna minulle vastaus.

 

Jeesus: On monia asioita, joita en voi paljastaa sinulle. Kuten jo olen sanonut, si-nun on tarpeen tietää perusasiat. Te kaikki haluatte kärsimättömästi tietää kaiken  mutta on tiettyjä asioita, joita en ole teille avannut. Aikanaan Minä näytän teille tiettyjä asioita.

 

Pastori Kim: Herra, minulla on niin vähän työntekijöitä.

 

Jeesus: Älä kallistu oikealle äläkä vasemmalle, sinun täytyy sitkeästi jatkaa Minun palveluvirkani suorittamista olemalla luja. Se on Minun työni lähettää sinulle ih-misiä. Siksi, älä huolehdi. Mutta lyhyen ajan sisällä sinua ja lampaitasi opetetaan joillakin alueilla alttarilta. On monia asioita, joissa sinua pitää virittää ja muovata. Kasvun nopeuden perusteella minä lähetän työntekijöitä oikeaan aikaan. Mitä tä-hän hetkeen tulee, pysy lujana ja rukoile palveluvirkani ja kirkkauden puolesta. Minä ymmärrän.

 

Pastori Kim: Minä annan kaiken kunnian ja kiitoksen sinulle Herra. Herra, ole hyvä ja anna sanoja rakkaalle tyttärellesi, joka on lattialla mahallaan makaa-massa.

 

Naispastori (nyyhkyttäen): Jumala! Inhimillisellä käsityskyvylläni olen katunut monta kertaa, että otin vastuun pastorin virasta… On ollut niin paljon esteitä, en ole varustautunut, ja on monia asioita, joita pelkään. Naispuolisena palvelijana olen niin monessa asiassa rajoittunut. Olen niin masentunut usein, Herra?

 

Jeesus: Rakas tyttäreni, ennen kuin sinä tunsit Minut, Minä olen tehnyt ja luonut sinut olemaan Minun palvelijani. Ennen kuin tulit pastoriksi ja myös tultuasi  pas-toriksi, Minä työskentelin sinun hyväksesi aktivoimalla liikkeelle monia ihmisiä. Miksi olet niin usein pettynyt ja masentunut, rakas tyttäreni ? Sinä haluat auttaa ihmisiä ja  sinun halusi kautta haluan ihmisten paranevan kosketuksestasi. Minä haluan, että he, joita kosketat, uudistuvat.  Minä haluan, että sinä halaat sairaita ja hylkiöitä. Tästä lähtien Minä haluan saattaa loppuun uudistumisen sinussa. Ei ole kysymys sinun tahdostasi. Sinä et voi saada sitä  oman tahtosi perusteella. Eikä se perustu voimaasi jatkaa tai lopettaa. Minä haluan, että ymmärrät tämän.

 

Minä haluan antaa sinulle rauhan, mutta sen täytyy tulla Minun kauttani ja taval-lani. Minä haluan, että kasvat askel kerrallaan, mutta senkin on tapahduttava Minun tavallani ja kauttani. Minä haluan, että sinä tulet onnelliseksi, mutta sekin sinun täytyy omaksua Minun tavallani ja kauttani. Minä haluan, että heität romu-koppaan nykyisen tietosi, ajatuksesi, järkesi ja henkilökohtaiset suunnitelmasi. Tästä lähtien Minä haluan, että sinusta tulee uusi luomus Minussa. Kun toteutat uutta suunnitelmaa , sinä saat rauhan, kiitollisuuden ja onnen.

 

Pastori KimRakas Herrani, kiitos Sinulle. Voinko jatkaa vai lopetanko, Herra?

 

Jeesus: Kun te kaikki rukoilette, haluan kohdata teidät henkilökohtaisesti. Minä haluan antaa sanoja kullekin erikseen. En halua antaa julkista sanaa, koska jotkut siitä ovat henkilökohtaisia. Jotkut sanat eivät ole tarkoitettu toisten kuultaviksi. Kukin teistä etsiköön Minua ja kohdatkoon Minut. Haluan puhua teille kaikille. Minä haluan näyttää itseni ja keskustella teidän jokaisen kanssa.

 

Pastori Kim: Laulakaamme yhdessä. ” Oi Sieluni, Ylistä, Minun Sieluni”. Hyräil-käämme sitä.

 

Naispastori ( Näkee ilmestyksen): Minä näen yhteisen ylistyksemme kokoon-tuneena yhteen ja se luo viiden värisiä pilviä. Oi – enkelitkin ylistävät yhdessä! Enkelit ylistävät samalla kun puhaltavat kauniisiin kultaisiin trumpetteihin              ( trumpet = trumpetti, torvi, pasuuna = ” enkelien trumpetti”- OS).Herra laulaa kanssamme ja nostaa kätensä korkealle! Olen avannut sydämeni ilolle ja annan kunnian ja kirkkauden Jumalalle. Olen onnellinen ja kiitollinen. Annan kaiken kunnian ja kirkkauden Jumalalle. Oi Herra ole hyvä, minä annan kaiken kunnian ja kirkkauden sinulle! Näen monien sielujen taivaassa kerääntyneen yhteen. Siellä on menossa juhlat. Näen monen sielun tanssivan Hengessä enkelten kanssa. Juuri nyt enkelit haluavat tanssia meidän kanssamme ja pitää käsistämme kiinni. Liikutta-kaa käsiänne niin kuin Pyhä Henki johtaa teitä. Liikuttakaa sydämiänne ja jalko-janne tanssien. Enkelit ottavat  itse kutakin teidän käsistänne kiinni. Oi Herra me annamme Sinulle kaiken kunnian ja kirkkauden! Oi Herra me annamme Sinulle kunnian ja kirkkauden! Olkaa hyvä ja korottakaa äänenne. Pyhä Henki liikuttaa teitä juuri nyt. Lisätkää äänenvoimaanne! Liikkukaa ja kulkekaa Pyhän Hengen kanssa kun Hän johtaa teitä. Taivaassa enkelit tanssivat yhdessä. Kaunis suitsuke laskeutuu alas taivaasta. Aistikaa se tuoksu kun tanssitte. Kymmenentuhatta eri-laista suitsuketta laskeutuu taivaasta. Korottakaa Jumalaa! Oi Herra , me ylistäm-me Sinua! Oi Herra me annamme sinulle kunnian ja kirkkauden! Jos kenellä on ki-pua käsivarsissaan, nouse ylös ja liikuta niitä vapaasti. Herra parantaa sinut nyt!

 

Ne, joilla on kipuja ruumiissaan, yrittäkää liikkua vapaasti. Jumala antaa teille va-pauden käsiinne ja jalkoihinne. Ihmiset, joiden on vaikea hengittää, hengittäkää syvään sisään ja ulos. Jumala koskettaa sydäntänne juuri nyt. Ihmiset, joilla on päänsärkyä, nostakaa päänne korkealle ja tanssikaa. Ihmiset, joilla on alavatsa-kipuja, taputelkaa vatsojanne ja tanssikaa ympyrää. Pyhä Henki astuu teihin. Ju-mala koskettaa sydämiä, jotka ovat kovettuneet ja jotka ovat masentuneet. Suru häviää ja sydän virkistyy. Katsokaa Herraan, kun avaatte sydämenne.  Rauha on nyt yllänne. Ahdistus ja suru häviävät. Voi mikä onnen päivä! Voi Herra mikä on-nen päivä! Oi Herra heidän kätensä ovat vapaat. Oi Herra jalkani ovat vapaat. Kaikki joilla on selkäkipua, taivuttakaa eteenpäin ylös ja alas vapaasti liikkuen. Herra on nyt koskettamassa selkiänne.

 

Kaikki jotka haluatte laulaa, olkaa hyvät ja laulakaa Hengessä nyt. Jos laulu tulee kielillä, laulakaa kielillä. Jos hyräilette, sitten hyräilkää laulu. Liikuttakaa käsiänne niin kuin Henki johtaa.  Jos haluatte korottaa äänenne, korottakaa. Voit nyt laulaa Hengessä. Pyhä Henki koskettaa nyt huulianne ja kieltänne. Jos laulat niin kuin Pyhä Henki johtaa, sinä laulat Hengessä. Kun ylistät Hengessä, koet syvemmän armon Pyhässä Hengessä. Suusi kautta, Pyhä Henki astuu syvemmälle henkeesi. Nyt Pyhän Hengen johdatuksen tai vaikutelman avulla te ihmiset, jotka tunnette olevanne ansassa tai tukahdutettuja, huutakaa vapaasti! Pahat henget lähtevät. Mielenne virkistyvät. Juhlat taivaassa ja tässä rakennuksessa tapahtuvat yhtä aikaa.  Herra tanssii. Hän tanssii kun Hän pitää sinua kädestä. Nyt jos kenellä on esittää toive, puhukaa se nyt. Puhukaa se kovalla äänellä. Jos toivot jotakin, pyydä nyt Jumalalta!

 

Jumala on sanonut, että toiveesi toteutuu, koska Hän on kovin mielistynyt. Jos ru-koilet lastesi puolesta, anna Hänen tietää. Kerro Jumalalle kaikki huolesi ja ilosi. Jos kenellä on ongelmia kodissaan, pyydä Jumalaa tässä ja nyt uudistamaan per-heesi. Haluan että teet lupauksen Jumalalle tässä ja nyt. Jos on jotain mitä pitää muuttaa, nyt on aika pyytää ja tehdä lupaus Herralle. Jos on joku, jota vihaat, tee lupaus Herralle, että annat hänelle anteeksi. Lupaa Jumalalle lukitsemalla pikku-sormesi Hänen kanssaan. Lupaa Hänelle kun olet Hänen sylissään. Lupaa kun kat-sot Häneen! Kirjoita se Herran syliin sormellasi. Halleluja!  Minä annan kunnian ja kirkkauden Herralle.

 

Herra vie minut vierailulle helvettiin

Pyhän Hengen pilkkaan langenneet

 

Syvällistä varoittavaa keskustelua Kimin ja Jeesuksen välillä P. Hengen pilkasta

 

Varhain aamulla 18.10.2007 enkeli vieraili Herran Kirkossa. Tämä nimenomai-nen enkeli oli sama, joka oli saattanut ja opastanut meitä taivaassa. Kun valmis-tauduimme vierailemaan helvetissä, enkeli saapui seurassaan useita alaisiaan enkeleitä. Sitten me kaikki menimme helvettiin yhdessä. Taivaalliset enkelit oli-vat saapuneet vaunuilla, jotka näyttivät kuparin värisiltä. Niin pian kuin olimme saapuneet helvetin portille, vaunujen väri tummui.

 

Polku, joka avautui eteemme, näytti loputtomalta. Kun katsoin ylös, taivas näytti olevan hyvin korkealla, mutta samaan aikaan se tuntui katolta. Näin monia köy-siä riippumassa sieltä alas. Siellä oli valtava määrä lihaa, lihakimpaleita ripus-tettuina koukkuihin, jotka riippuivat köysistä. Ne kaikki muistuttivat minua teu-rastajan puodista. Sitten huomasin, että nuo lihakimpaleet olivatkin ihmisten henkiä ja ne oli hirtetty elävinä. Joidenkin henget oli hirtetty koko ruumiistaan kun taas toisilta puuttuivat jalat. Joissakin koukuissa oli vain henkiruumiitten päät kun taas toisissa roikkuivat vain jalat.

 

Pastori Kim: Herra! Herra! Keitä nuo ihmiset ovat? Mitä he ovat tehneet ansaitakseen tuollaisen kidutuksen täällä?

 

Jeesus: Nuo sielut ovat erittäin säälittäviä. He ovat tehneet viheliäisiä syntejä. He olivat täynnä ahneutta ja pahoja ajatuksia. Heidän pahuutensa täytti astian kuten saastainen viemärivesi. Tarkkaile heitä huolellisesti hyvin läheltä. Kaikki heidän hermonsa ovat eläviä ja liikkuvat.

 

Pastori Kim: Rakas Herrani. Minä jatkan helvetti-vierailujani ja näen minne kor-ruptoituneet kristityt menevät. Herra, ole hyvä ja saata minua, kun henkilökohtai-sesti pidät minua kädestä! Tämä on niin pelottavaa! Ole hyvä ja näytä minulle, että mistä Pyhän Hengen pilkasta, joka on todellinen synti, on pohjimmiltaan kysymys! Ole hyvä ja näytä minulle ne kristityt, jotka päätyvät helvettiin, koska ovat syyllis-tyneet Pyhän Hengen pilkkaan! Ole hyvä ja näytä se minulle yksityiskohtaisesti.

 

Jeesus: Pastori Kim, sinä saat nyt nähdä helvetin paikan, jossa jo olet aiemmin vie-raillut. Saat nähdä ihmiset, jotka ovat syyllistyneet Pyhän Hengen pilkan syntiin. Katsele hyvin tarkasti!

 

Herra ja minä saavuimme paikkaan, jossa kulki rautatie. Paikka näytti isolta kai-vokselta. Seurasimme rautatietä ja kävelimme syvemmälle pitkin rataa. Huoma-sin, että rautatieradan molemmin puolin, sen sivuilla, oli loputon määrä huonei-ta. Huoneet muistuttivat makasiineja tai hyvin isoja putkia. Huoneiden syvyys oli niin suuri, että en kyennyt edes kuvitelmissani mittaamaan sitä. En voinut ku-vailla sanoin mitä näin. Sitten alkoi hahmottua ihmisiä ulkomuodoltaan. Ihmiset, jotka olivat syyllistyneet Pyhän Hengen pilkkaan, pitivät yllään vaatteita, joiden ulkopuoli näytti erilaiselta kuin sisäpuoli. Ulkoinen muoto vaatteissa näytti muo-dikkaalta, upealta – kuin mahtavan ihmisen arvopuvulta. Vaatteet ilmensivät hei-dän korkeaa auktoriteetti- ja arvoasemaansa. Kun Herra katsoi heihin, Hän huo-kaisi pitkän, syvän henkäisyn.

 

Jeesus: Huuuuh…tut  tut tut , mitä Minun pitäisi tehdä? Yong Doo! Pastori Kim! Minun sydäntäni särkee hyvin paljon ja se on revitty kappaleiksi. Ei merkinnyt mi-tään vaikka kuinka paljon heille puhuin, heidän korvansa olivat tukossa. He  eivät kuunnelleet minua ollenkaan. Minun ääntäni ei voitu kuulla edes heidän sydämis-sään. Heidän henkensä oli paatunut kuin takorauta. Miten paljon heille puhuin-kaan, he eivät kuulleet Minua. Mikä pahempaa, he eivät edes yrittäneet kuunnella ja he jopa torjuivat Minut, kun yritin koskettaa heitä. Säälittävät lapseni. Mitä Mi-nun pitäisi nyt tehdä? Mitä Minä voin nyt tehdä?

 

Oi rakkaat poikani ja tyttäreni! Minun lapsi-raukkani, minun säälittävät  lapseni! Ettekö tiedä, kuinka paljon rakastin teitä ja pidin teistä huolta kuin silmäterästä-ni? Kuinka monta kertaa halasin teitä , mutta te ette kuulleet, koska korvanne oli tukittu ja silmänne oli peitetty ja ne olivat pimentyneet. Ette kyenneet erottamaan totuutta. Teistä tuli kauppiaita ja te annoitte ennemminkin tiedon johtaa teitä eikä totuuden. Te ulkokullatut! Jos olisin vain kasvattanut eläimiä enkä teitä, noista eläimistäkään ei olisi tullut teidän kaltaisianne.

 

Nuo sielut täyttävät sydämeni tuskalla. Minun sydämeni on syvältä särkynyt. Te sanoitte, että te elätte rakkaudesta. Te jopa sanoitte, että olette niitä, jotka har-joittavat rakkautta. Te sanoitte usein, kuinka te palvelisitte kirkkoa  antamalla koko elämänne. Minun sielu-raukkani, jotka johdettiin harhaan. Teidät vei har-haan maailman houkutukset. Te seurasitte vieraita jumalia, idoleja, tulitte hen-gellisesti kuuroiksi ja sokeiksi. Ette enää kyennyt erottamaan henkiä!  Kun elitte elämäänne maan päällä, monet synnit riehuivat maan päällä. Kuitenkin kaikkien syntien joukossa on syntejä, jotka saavat Minut suremaan eniten. Ettekö tiedä mitä kipua Minä tunsin? Se kipu oli kuin lihan sulatusta.

 

Synti on asia, jota vihaan eniten. En voi vaihtaa syntiä kyyneliinne. Teidän tunnus-tuksenne ei ole riittävä, ei vaikka antaisitte koko ruumiinne, se ei riitä. Minä Minun pitäisi tehdä teidän suunnattomalle synnillenne? Kerran te tunnustitte huulillanne: ” Minun Isäni, Minun Jumalani, Minun Elävä Jumalani!” Mutta sitten te menetitte mahdollisuutenne, kun ette enää voineet puhua sitä ulos valehtelevilta huuliltanne. Nyt ei ole enää mitään tehtävissä! Mitä Minun olisi tehtävä nyt? Te olette tulleet tänne suljettujen silmienne ja korvienne takia. Itkekää! Tehkää tunnustuksenne! Mutta kuten te nyt tiedätte paremmin, se on hyödytöntä!

 

Ihmiset maan päällä, joilla on vielä tilaisuus tehdä parannus, katua ja kääntyä, teidän täytyy tehdä se! Te jotka olette nyt täällä (helvetissä) olette tukkineet Minun tieni! Olette estäneet tahtoni ja olette viettäneet juhlaa Minun nimessäni!  Kuinka paljon olette hyötyneet noista juhlista? Te olette teurastaneet rakastettuja lampaitani ja täysin tuhonneet heitä uhreinanne. Sitten teitte heistä muistomerk-kejä ja monumentteja omalle nimellenne! Olette ottaneet käyttöön  kaikenlaisia menetelmiä ja tapoja Minun nimessäni omaksi hyödyksenne!  Nyt Minä puhun teitä vastaan!

 

Te, jotka tunnustitte vain suullanne, ette ole koskaan kuuluneet Minulle! Olette kai-vaneet synkkiä hautoja kirkossa. Te mätänette ulkokullattujen haudoissa. Ettekö vieläkään ymmärrä, mitä Minä sanon? Te olette ottaneet Sanani liian kevyesti. Ette ole ajatelleet Minun Sanojani. Te ette ole kuunnelleet Minun sanojani. Te olette jär-keilleet omien ajatustenne mukaan. Te etsitte kaikessa omaa etuanne ja piditte puolianne.

 

Ne sielut, joita Minä rakastan, eivät etsi itseänsä. He ovat puhtaita henkiä. He ovat puhtaita henkiä, jotka Minun vereni on puhdistanut. Te kyllä tunnette sanan ” veri”  mutta teillä ei ollut mitään tekemistä tuon kalliin vereni kanssa, ei ollenkaan! Olit-te kuin sudet, jotka kaikkialla etsitte vain omaa saalistanne. Te katselitte kaikkialle saalistaaksenne rakastamiani lampaita. Kun heidät löysitte, te tuhositte heidät. Nyt Minä kiroan teidät! Teidän ikuisuuttanne määrää nyt helvetin kidutus!

 

Kun olitte maan päällä, te katselitte kaikenlaisia asioita ja esineitä ja sanoitte:        ” Voi, mikä onni minulla onkaan! Siunaukset löytyvät kirkosta. Minulla on kaikki ne siunaukset!” Mutta kun te pröystäilitte ja huusitte, että kaikki maailmassa on teidän, olette nyt päätyneet tänne helvettiin. Te ette tienneet itse tuhoutuvanne. Kukaan ei tiennyt, ei edes aavistanut. Nyt teidät murretaan palasiksi ja tuhotaan. Ettekö tienneet, että te itse loitte asuinpaikkanne? Kaikki teidän tekonne on kir-jattuina kirjaan. Nyt, tämä pimeä asuinpaikka on teidän kotinne. Te olitte jo uh-ranneet nimenne paholaiselle ja hänen alaisilleen. Siksi tänä lopun aikana, sadon-korjuun aikana, kuin tyhjät vehnän tähkät, olette pudonneet tähän paikkaan kuten pudonnut kuollut lehti. Olette ikuisesti kirottuja.

 

Pastori Kim: Onko Pyhän Hengen pilkan synti niin pelottava?

 

Jeesus: Tuo on oikea käsitys. Havainnoi hyvin tarkkaan, läheltä!

 

Näin monia miehiä ja naisia puettuina papillisiin asuihinsa istumassa tuoleilla ja heitä ympäröi raivoava liekki. Istuimet oli tehty mustasta metallista. Istuin näytti rautalevyltä. Rautatuoleja oli asetettu loputtomaan riviin. Heti kun henkilö oli is-tunut, jokin automaattisesti kiinnitti ja varmisti heidät niin, että he eivät voineet liikkua. Välittömästi tuolien alapuolelta liekehti raivoavat tulen lieskat. Liekit oli-vat erittäin kuumat. En kyennyt lähestymään heitä kuumuuden vuoksi. He kir-kuivat: ” Uuh! Pelastakaa minut! Herra, me emme tienneet! Miksi teet minulle tämän? ”

 

Outo tapahtuma oli menossa. Kun punaisen sinervät liekit vähitellen levisivät heidän ruumiisiinsa, yksikään silmäripsi tai hius ei palanut eikä vahingoittunut. Liekit kietoivat koko heidän ruumiinsa. He tunsivat julmaa kipua, mutta eivät tuhoutuneet. Täydellinen tuho ei tullut heille, vain kipua ja lisää kipua. Kaikki mitä he voivat tehdä, oli huutaa surkeasti kivuissaan.

 

” Jeesus! Uuh! On niin kuuma! Miksi minun täytyy olla täällä? Mistä syystä olen joutunut tänne?”

 

Monet ihmiset, joilla oli ollut hengellisen auktoriteetin asema, olivat täällä. Oli monia, jotka väittivät tietävänsä Jeesuksesta paljonkin. Joukoittain ihmisiä, jotka olivat tutkineet Jumalan Sanaa, oli täällä. Nuo,  jotka olivat yksinomaan tutkineet sanaa ja tulkinneet sitä omien inhimillisten tietojensa varassa, olivat täällä.

 

Näin, kuinka monet demonit kiduttivat näitä sieluja. Demonit pitivät hauskaa. Tämä paikka helvetissä oli kuin ylisuuri areena. Voin kuvata sitä vain näin. Se oli todella laaja, leveä ja niitä oli vaikka kuinka paljon, laskematon määrä.

 

Pastori Kim: Jeesus, onko minun kuvattava näkymä ja tehtävä siitä juttu kirjaan? Herra, onko tämä se paikka, johon olen usein tuotu kärsimään?

 

Jeesus: Rakas palvelijani, olet nähnyt tämän paikan jo monta kertaa. Olet vierail-lut täällä usein ja sinua on kidutettu täällä. Tiedätkö, kuinka vaikeaa Minun oli katsella, kun sinua kidutettiin? Mutta sinun ja sinun kokemustesi ansiosta moni sielu jää tulematta tänne. On monia pastoreita, jotka tulevat avoimeen hengelli-seen herätykseen

 

Nyt haluan niiden palvelijoideni, jotka yhä ovat maailmassa, kuulevan Minun sa-nojani. Minä haluan, että he osallistuvat Minun Pyhän Tulen virkaani. Tässä vii-meisessä sukupolvessa teidän täytyy toimittaa palveluvirkaanne Pyhän Tulen voi-man kautta. Teidän täytyy ottaa vastaan Pyhän Tulen voima. Mutta teitä ei ole monia. Minä annan nyt mahdollisuuden peruskorjata kansani ja Israel. Minä halu-an, että monet korruptoituneet palvelijani tekevät parannuksen, katuvat ja kään-tyvät ja tulevat takaisin Minun luokseni. Minä haluan, että he johtavat Pyhän Hen-gen liikettä ja - palveluvirkaa. Minun haluni on, että jokainen teistä todistaa hel-vetistä, kun johdatte palveluvirkaanne. Mutta moni teistä elää epäuskossa tai epäi-lyssä.  Pastori Kim, sinun täytyy tehdä juttu kaikesta mitä olen sanonut.

 

Pastori KimHerra, miksi panit minut tulen läpi ja poltit minut hiileksi?  Eikö se ollut vähän liikaa? Eikä sitä tapahtunut kerran vaan monta kertaa!

 

Jeesus: Hahahaha. Pastori Kim, sinun täytyy kokea kaikki, mikä sisältyy osana Ju-malan suunnitelmaan. Mutta vaikka julistat ihmisille, mitä olet kokenut, he eivät usko sinua! Sinun on täytynyt jo tajuta, että edes kaikki omaisesi eivät usko täysin sinua. He epäilevät yhä. Tämä on valitettavaa. Minä haluan, että monet sielut ko-kevat ja tietävät, mutta he ovat kaukana taivaasta ja helvetistä.

 

Pastori KimHerra, miksi veit minut helvetin viikingin luokse? Se oli hirveää. Ko-ko ruumiini revittiin kappaleiksi. Minä ajattelin, että kuolen sen kidutuksen ki-puun. Herra, en kestä tällaista enempää. Se on liian vaikeaa. Ole niin hyvä äläkä enää anna minun mennä helvettiin. Kykenetkö tekemään sen mahdolliseksi?

 

Jeesus: Kyllä, minä tiedän, pastori Kim, Minun rakas poikani. Minä todella tiedän, kuinka vaikeaa se on. Mutta sinulla on lähetystehtävä, joka on tehtävä loppuun asti. Sinun täytyy paljastaa tieto helvetistä. Minä en tässä asiassa voi tehdä mitään. Kuitenkin voin antaa sinulle suunnattoman voiman ja Minä tulen käyttämään si-nua. Siksi älä ole huolissasi muitten ihmisten sanoista. Älä ole huolissasi olosuh-teista. Minä suojelen sinua aina. Sinua odottaa taivaassa suunnaton palkinto.

 

Pastorit ja muut johtajat seurailevat niitä huolia ja näkemyksiä, mitä heidän seu-rakuntalaisensa esittävät. Heitä johtaa järki. Yhdistykset ja seurakunnat kokoon-tuvat keskustelemaan ja keskittyvät ihmisten mielipiteisiin ja näkökulmiin. He pe-rustavat päätöksensä kirkkopolitiikkaansa ja siihen mikä on suosittua. Heistä tulee poliittisesti korrekteja.

 

Vaikka he väittävät kokoontuvansa Jumalan nimessä, heidän lopputuloksensa on aina ollut ihmisten intressi. Kun näen heidät, Minun sydämeni särkyy ja murehtii tosi paljon. He eivät tee minun todellista tahtoani. Minulla on sydän kuin vanhem-malla, joka loputtomasti odottaa tuhlaajapoikansa paluuta. Minäkin odotan, että he tulevat takaisin ja tekevät parannuksen, katuvat, kääntyvät. Heistä on tullut hengellisen säädyn kauppiaita.  He ostavat ja myyvät saarnastuoleja.

 

Pastori Kim: Herra, arvostatko yhä noita palvelijoita, jotka käyvät voitollista kauppaa? Ellet, tuomitsetko heidät?

 

Jeesus:  Minun rakas palvelijani, miksi itse olet niin kiireinen? Sinä pyrit ymmär-tämään asiaa peruslogiikan avulla ja katsot asiaa yhtä yksinkertaisina kuin se olisi musta ja valkoinen. Kuuntele Minua tarkkaan. Rakas poikani, nuo eivät ole sään-töjä eivätkä traditioita, jotka Minä olen luonut. Nuo säännöt ja perinteet ovat ih-misten tekemiä heille itselleen sopiviksi. Menneisyydessä uskonpuhdistus tapahtui ihmisten laatimien perinteiden vuoksi. Miksi harjoitatte sitä mikä oli ennen? Nuo säännöt ja perinteet eivät olleet Minun luomiani eivätkä siten ole keskustelemisen arvoisia. Isä, Pyhä Henki ja Minä emme ole ollenkaan tyytyväisiä. Miksi nuo ihmiset painostavat seurakuntalaisia? Entä sielut, jotka elävät köyhyydessä?

 

Pastori Kim: Herra, kiitos Sinulle. Rakas Herrani, miten kaste Pyhällä Leimuaval-la Tulella  leviää kautta maailman? 

 

Jeesus: Pian kaikki teistä todistatte sen omin silmin ja se vahvistetaan. Kuten pieni kipinä kukkulalla kevään aikana, se saa aikaan nopeasti leviävän tulipalon. Ja kun se on pantu liikkeelle, pienet kekäleet eivät kuole, vaan jatkavat leviämistään ja luovat uusia palopesäkkeitä. Pyhä Henki vuodatetaan jokaiseen kirkkoon ja jokai-selle johtajalle,  joka vilpittömästi kaipaa, haluaa ja on nälkäinen Jumalalle. Pyhä Henki vuodatetaan pastorien päälle, maallikkouskovien päälle, ja jopa pienille lap-sille tämän viimeisen sukupolven aikana. Pastori Kim, sinun kauttasi, tulivirka sy-tytetään jatkuvasti. Tulee olemaan monenlaisia katumus-parannuksia, yhdistymi-siä ja muutoksia. Se kuitenkin rajoittuu niihin ihmisiin, jotka ottavat vastaan sen totuutena ja uskovat sen avoimella sydämellä. Minä käytän heitä voimakkaina astioina ja polkuina. Sitten jälleen, mitalin toinen puoli on, että moni ei usko ja jopa eristää teidät.

 

Monet sielut ovat innolla opiskelemassa ja valmistautumassa tullakseen Minun opetuslapsikseni. Mutta loppu tai viimeinen opetuslapsi on kuolema. Opetuslap-seuden harjoittelu ilman kuolemaa on tyhjää. Se on tyhjyys, jossa soi kaiun ääni.

 

Viimeinen sukupolvi on niin paha, että ihmiset eivät usko mitään, elleivät näe omin silmin. Koska Isä, Pyhä Henki ja Minä olemme tietoisia ihmisten mielenlaadusta, me annamme Pyhän Hengen voiman osoittaaksemme ihmisille, että Me todella elämme heidän hengessään. Uskovat ja mukaan lukien monet ihmiset tässä maail-massa näyttävät olevan ulkoisten tapojensa perusteella uskovia. Kuitenkin, sydä-men tasolla, he elävät todellisuudessa uskon elämää, joka on merkityksetöntä Her-ralle. Koska moni elää elämää, jota Isä Jumala, Pyhä Henki  ja Minä emme hyväksy, Me olemme näkyvänä todistuksena siitä, että Me olemme todellinen elävä Jumala Pyhän Tulen kautta.

 

Pastori KimRakas Herrani, olen todella yllättynyt havaittuani, että niin moni tulivirassa teeskentelee. He luovat oman väärän Pyhän tanssin. Herra, Sinä olet opettanut meidät erottamaan valheen todesta. Olet käyttänyt heikkoja palveli-joitasi kuten meitä. Vahvan Pyhän tulen kautta, jonka Kolmiyhteinen on antanut, monia vääriä palvelijoita on paljastunut.

 

Korean kirkoissa on monia vääriä Pyhän tulen virkoja, vääriä profetioita, vääriä lahjoja jne. Olen ymmälläni enkä tiedä mitä tehdä. Tosiasiassa jotkut jatkuvasti mainostavat itseään päivälehdissä, perustellen vääriä väitteitään. He houkuttele-vat tietämättömiä kristittyjä. Miten minä voin hyväksyä tällaista? Mitä voin tehdä pysäyttääkseni sen? Herra mikä on ohjeesi?

 

Jeesus: Ihmiset, jotka ovat Minua lähellä hengellisesti, tulevat olemaan kykeneviä erottamaan henget ja tietämään. Mutta niille, jotka nojaavat vain inhimilliseen tie-toon ja niille, jotka etsivät hengellisiä ilmiöitä, Minä järjestän todisteen siitä, että Minä olen elävä Jumala. Mutta ne, jotka kohtaavat Minut uskollisesti salaisessa paikassa, kykenevät erottamaan henget ja tietämään.  En voi kertoa teille kaikkea tällä hetkellä. Kuitenkin, suorittaakseni puhtaan evankeliumin julistamisvirkani täydellisesti tänä lopun aikana, Minä paljastan maailmalle kaiken sen, jota olen suunnitellut.

 

Pastori Kim: Kuka koskettelee päätäni?

 

Pyhä Henki: Se olen minä, Pyhä Henki, eräs, joka rakastaa sinua. Jumalasi on aina luonasi. Minä olen Jumala, joka tarkkailee sydämesi sisintä, sen pienintäkin liiket-tä. Minä vahdin sinua kuin silmäterääni.

 

Pastori KimRakas Herrani. Pyhä Henki, kiitos sinulle. Kun olin vieraillut taivaan salaisessa huoneessa, josta tein jutun kirjaan 3, Jahve, Isä, tapasi minut. Hän näytti Itsensä minulle tavalla, jonka kykenin ymmärtämään  ja tunsin Hänen läsnäolon-sa. Haluaisin vierailla tuossa huoneessa vielä kerran. Ehkä voit ottaa minut sinne vielä kerran?

 

Jeesus: Minulla ei ole nyt suunnitelmia  ottaa sinua sinne. Jos olet lopettanut tä-män päivän kirjoittamisen, meidän pitää vierailla helvetissä niin pian kuin mah-dollista. Oletko valmis?

 

Pastori KimJeesus, monissa kirkoissa, joissa pidin herätyskokouksia, ihmiset jat-koivat hartaasti rukouksia kokousten jälkeen. Kuitenkin muutamien kuukausien kuluttua he eivät päässeet yli kiusauksistaan eikä koettelemuksistaan, vaan jäivät kriisiinsä. Jotkut ovat vähitellen rappeutuneet väärille teille. Herra mitä minun pi-täisi tehdä?

 

On ollut joitakin ihmisiä, jotka ovat vierailleet kirkossamme ja heidän motiivinsa ovat tulleet vääriksi. Lisäksi on ollut joitakin, joiden hengelliset silmät ovat avau-tuneet, kun he ovat lukeneet kaikki viisi tulikirjaa. Jotkut ovat käyneet kirkossam-me jonkin aikaa. Jotkut kaikkiin noihin ryhmiin kuuluneista ovat aiheuttaneet pal-jon vaivaa. Mikä on näkökulmasi tähän,  Herra?

 

Jeesus: Rakas palvelijani, olet hyvin herkkä, etkö olekin? Minä haluan, että halaat kaikkia noita sieluja kuin Minun sydämelläni. Vaikkakin he ajoittain voivat juoru-ta, puhua sinusta pahaa selän takana ja heidän virheensä ja vääryytensä paljastu-vat, älä ole siitä huolissasi. Jos huolehdit liikaa joka asiasta, et kykene tekemään vaativaa palveluvirkaasi. Kaikkein tärkein asia on se, että Minä olen valinnut ja nimittänyt sinut. Sinua on opetettu ja kuritettu paljon (discipline= kouluttaa, kurittaa – OS). Jo nyt, mutta jälkeenkin päin, tulee hyvin monentyyppisiä ihmisiä, jotka ovat tottelevaisia. Lähetän sinulle monia sieluja. He tulevat omasta vapaasta tahdostaan. Jotkut tulevat toisten tahdosta. Jotkut loukkaavat ja haavoittavat si-nua.

 

Palvelijani, vaikka Minä tahdon, että he ovat kanssasi hoitaessasi palveluvirkaasi, jotkut heistä pettävät sinut ja jotkut käyttävät sinua hyväkseen. Sinun ei pidä heti avata heille koko sydäntäsi, vaan nähdä taitavasti heidän lävitseen. Vaikka heidän erehdyksensä ja virheensä paljastuvat, kasvata heitä rakkaudella ja karsi oksansa niin, että heistä tulee Herran armeija.

 

Pastori Kim: Herra,  entäpä jos he tulevat takaisin  luoksemme ja jatkavat häirin-täänsä? Mitä minä silloin teen?

 

Jeesus: Ainakin he ovat tulleet luoksesi. Katsele sitä armollisesti. On kuitenkin sie-luja, jotka eivät palaa. Nuo, jotka lankeavat, kerääntyvät yhteen  ja alkavat pitää yhteyttä keskenään. Mutta heillä on jo jakaantunut sydän. Ei mene kauaa,  kun hei-dät valtaa yksinäisyys. He voivat pohtia asioita ja lopulta tulla takaisin yksi kerral-laan. Sinun pitää jatkaa esirukousta heidän puolestaan armollisella sydämellä ja ottaa heidät halaten vastaan. Eikä totta, rakas palvelijani? Ymmärrä  mitä sinulle sanon. Minä uskon sinuun loppuun asti. Halaa heitä, ravitse heitä kuin pikkulapsia rakastavalla sydämellä aivan kuten Minä halaan sinua. Minä haluan, että sidot heidän haavansa niin etteivät he jää kipuihinsa.

 

                                                Kim Yong Doo:

                                    Ihmiset, jotka ovat langenneet pois

 

Minä haluaisin kertoa joistakin kirkon jäsenistä, jotka ovat langenneet pois. Aluksi, kun kirkon jäsenten hengelliset silmät alkavat avautua, Sisar Baek, Bong Nyu oli kanssamme. Kuitenkin hän lankesi pois erään miehen takia, joka oli kirkkomme ulkopuolelta. He viettelivät ja johtivat harhaan toinen toisensa. Nyt he molemmat ovat jossain maaseudulla. Sisar Baek, Bong Nyu lankesi pääasial-lisesti siksi, koska kieltäytyi tottelemasta ja erottelemasta henkiä.

 

Monet ihmiset ovat ymmärtäneet väärin, kun ajattelevat, että vain Pyhä Henki tekee työtä, kun heidän hengelliset silmänsä ovat auki. Sen seurauksena voi ta-pahtua paha erehdys. Heti kun ihmisen hengelliset silmät avataan, hän aloittaa hengellisen virkansa; silloin pahat henget hyökkäävät hellittämättä. Okkultismin, harhaanjohtamisen ja sekavuuden henget voivat  jahdata tuota henkilöä mielettömästi. Pahat henget voivat naamioitua moniin muotoihin ja näyttäytyä jopa Jeesuksena. Ellemme omaa henkien erottamisen lahjaa, me voimme tehdä kohtalokkaita virheitä. Lopputulos on ilmeinen ja me voimme johtaa monia sieluja väärään suuntaan.

 

Haak Sung seurasi äitiään vain koska tämä oli hänen äitinsä ( Baek. Bong Nyu). Mutta kun hän jätti kirkkonsa äitinsä vuoksi, hänen hengelliset silmänsä suljet-tiin. Hän lopulta palasi Herran Kirkkoon kertomatta tästä äidilleen. Aina kun hän palaa Herran Kirkkoon, hänen hengelliset silmänsä avataan, mutta kun hän palaa äitinsä luo, ne suljetaan jälleen. Hän  toisti tätä prosessia kolme kertaa. Joka kerta palattuaan takaisin kirkkoon, hän oli rankasti täynnä pahoja henkiä.

 

Johtopäätös on itsestään selvä.  Minun poikani ja Herran Kirkon perheet ovat erottaneet, että voimakkaat demonit istuvat rouva Baekin sisällä matkien ja vää-rentäen Jeesusta. Nuo voimakkaat demonit olivat arvo- asteeltaan aivan huippua kuten  AKA, näkymätön demoni eli enkelidemoni. Tämä demoni kontrolloi häntä Jeesuksen näköisenä. En tiedä, missä hänen lapsenlapsensa, Miina, on. Hän on orpo. Baek, Bong Nyu on lopulta rikkonut jonkun avioliiton ja perheen.

 

Kuinka ihmeessä voi henkilö, joka on käynyt taivaassa ja helvetissä, tehdä täl-laista? Tämä tapaus on painanut mieltäni pitkän aikaa. Tästä tapauksesta on tullut elämäni taakka.

 

 Kysyin Herralta:” Herra, Herra, kuinka näin voi olla? Minä olen pitänyt heistä huolta sekä kyynelin että rukouksin. Minä tunnen heidän sielujensa puolesta mit-taamatonta surua, mitä minun olisi tehtävä? ”  Kyyneleeni virratessa alas pitkin poskiani Herra kehoitti, että jatkaisin rukoilemista heidän puolestaan kestävänä loppuun asti. Sisar Baekin perheestä vain Veli Haak Sung on jäänyt kirkkoon. Kun hän jatkaa hengellistä valmennustaan, hän pysyy tukevasti pystyssä.

 

Eräänä päivänä perhe Ulsan kaupungista vieraili Herran Kirkossa. Perheen nuori tyttö, joka näytti olevan toisella tai kolmannella asteella koulussa, profetoi. Hä-nen hengelliset silmätkin oli avattu. Tämä nimenomainen perhe halusi selvittää, oliko tyttären hengellinen herätys Pyhästä Hengestä. Kun kirkkomme jäsenet nä-kivät hänet, Jeesuksen näköinen demoni paljastui. Se kontrolloi häntä. Demoni osasi jäljitellä Jeesusta tarkasti. Me ilmoitimme tämän heille ja he pahastuivat kovasti. Sitten he vain lähtivät . Vanhemmilla oli joitakin Raamatun perustietoja. He kykenivät erottamaan jotain perustietoa Raamatusta, mutta eivät osanneet erottaa henkiä. Päinvastoin he luottivat sokeasti tyttärensä sanaan.

 

Oli eräs toinen perhe Mokpon kaupungista, jolla oli samanlainen tilanne. Tieten-kin ymmärrän, että perhe mieluusti uskoisi, että lapsensa hengelliset kokemuk-set ovat Jumalasta. Mutta se ei ole oikein, ei ollenkaan oikein. Sama koskee omia-kin lapsiani, Joosefia ja Joo Eunia. Me olemme kaikki samoille vaaroille alttiita. Minä olen kasvattanut lapsiani lukemaan Jumalan Sanaa hartaasti ja rukoile-maan joka päivä. Olen edelleen harjaannuttanut heitä käyttämään Jumalan voi-maa ja sanoja erottaakseen henget.

 

Sisar Baek, Bong Nyun tapauksessa olin valmentanut ja kasvattanut häntä erot-tamaan henget ja uskossa. Kuitenkin hän tuli harhaanjohdetuksi ja päätyi käsit-tämään väärin Kolmiyhteisen Jumalan. Hän intti, että Isä Jumalalla olisi hänen appiukon osa ja että Jeesus olisi hänen aviomiehensä. Baek, Bong Nyu intti peräänantamattomasti, että hänen suhteensa Jeesukseen oli kuin aviomiehen ja aviovaimon välinen suhde maan päällä. Lisäksi hän puhui muutakin hölynpölyä. Hän väitti, että kun israelilaiset ylittivät Punaisen Meren Mooseksen kanssa, Egyptin armeija olisi ajanut heitä takaa veneillä. Kun Herran Kirkon jäsenet arvi-oivat häntä, oli selvää, että pahat henget olivat aiheuttaneet tämän harhaluulon. Kun pahat henget paljastettiin, Baek, Bong Nyu päätti lähteä pois. Hänet oli joh-dettu harhaan eikä hän ole tähän päivään mennessä tehnyt parannusta eikä katumusta.

 

Useimmat ihmiset ovat suuresti kiintyneitä hengellisiin lahjoihin kuten profeti-aan, hengellisiin näkyihin, uniin jne. Tosiasiassa he jopa kuolisivat saadakseen noita lahjoja. Jotkut tekevät ivallisia huomautuksia, kuten:  ”Ainoa asia, mistä Herran Kirkko tietää, on lahjat, tanssi Hengessä ja riivaajien ulosajo.” Mutta tuo ei ole totta. Herran Kirkkoa on aina johdettu tasapuolisesti ja harmonisesti. Henki-lökohtaisesti ajattelen, että Herran Kirkon kaltaisia kirkkoja on harvassa: kirk-koja, jotka pitävät sunnuntain Pyhänä tai pitäytyvät Jumalan Sanaan kunnolli-sesti. Me pidämme sapatin pyhänä pitämällä sunnuntait pyhänä. Me kieltäydym-me kuluttamasta henkilökohtaisesti rahaa sunnuntaisin. Emme kuitenkaan yl-peile tällä asialla. Emme pröystäile sillä. Päinvastoin, kun näemme, että toiset kirkot tai kristityt eivät pidä sunnuntaita Pyhänä, me esirukoilemme heidän puo-lestaan Herran sydämellä. Emme tuomitse heitä, vaan me tunnemme myötätun-toa heitä kohtaan ja kiihkeästi toivomme, että hekin oppisivat eräänä päivänä pi-tämään sunnuntait pyhinä.

 

Pastori Kim: Rakas Herrani, on joitakin ihmisiä kirkoista, joissa olin pitänyt he-rätyskokouksia ja joitakin toisia, joiden hengelliset silmät on avattu meidän kir-kossamme, ja jotka antavat vääriä todistuksia kirkostamme. Minä uskon, että he antavat näitä vääriä lausuntoja, koska heiltä puuttui kyky erottaa henkiä.  Lisäksi he väittävät, että enkeleillä on sukupuoli eli olisi mies- ja naisenkeleitä. He myös uskovat, että Isä Jumalan on miespuolinen. Kun joku kysyi, mistä he ovat hengel-lisen näkökykynsä saaneet, he  väittävät, että se tapahtui Herran Kirkossa. He syyttävät meitä, Herran Kirkkoa,  väärästä teologiastaan ja uskostaan.  

 

Rakas Herrani, ajattelen, että minun täytyy saada realistinen ratkaisu tai suun-nitelma henkien erottamiseksi. Herra, anna minulle hyvä ratkaisu. Neuvo minua niin, etteivät Korean kirkot ja lahjoja saaneet ihmiset sekoile.

 

Jeesus: Oikein hyvä. Elleivät ihmisten fyysiset ruumiit kasva, täydellistä vakautta ja kypsyyttä ei voi saavuttaa. He ovat kuin pikkulapset, he sairastuvat herkästi, jos altistuvat bakteereille  ja viruksille. Monet palvelijat, jotka ovat saaneet henkilah-joja, ovat vaurioituneet demonien kynsissä. Bakteerit ja virukset ovat fyysisessä maailmassa kuin demonit ihmisille hengellisessä maailmassa. Kun sinä, pastori Kim, näet näitä ongelmia, olet tietoinen näistä, koska olet näille asioille herkkä. Pastori Kim! Ă„lä yritä ratkaista kaikkea itse! Ă„lä yritä korvata puutteita omilla ajatuksillasi, joita saat hengellisessä virassasi. Jos teet niin, tulee  monia sivuvai-kutuksia. Vaikka he olisivat saaneet harhaanjohtavan hengen ja rappeutuneet, he itse kyllä tajuavat harhansa niiden erehdysten kautta, joita ovat tehneet.

 

Kaikki ongelmat ja hengelliset välikohtaukset maan päällä Jumala hoitaa. Siksi sinun työsi on olla uskollinen ja täyttää virkatehtäväsi, jonka Minä olen uskonut sinulle. Tee se työ halukkaalla ja rakastavalla sydämellä Jumalalle.  Jumala  kos-kettaa, hallitsee ja kasvattaa kaikkea ja kaikkia. Sinun on esirukoiltava heidän puolestaan rakastavalla sydämellä. Halaa heitä ja anna anteeksi heidän erehdyk-sensä.

 

Pastori Kim: Aamen, kiitos sinulle Herra. Rakas Herrani. Minulla on todella paljon surun aiheita. Jotkut ihmiset ovat sanoneet, että meidän ei pitäisi ajaa pahoja hen-kiä ihmisistä. Kun me suoritamme vapautuksen, jotkut ihmiset sylkevät, oksenta-vat, röyhtäisevät ulos pahoja henkiä. Kuitenkin jotkut ihmiset sanovat, ettei tämä menetelmä ole tarpeellinen. Jos he ovat oikeassa, kuinka kauan meidän on jatket-tava tällaista vapautus-virkaamme?

 

Jeesus: Kun näkökohtasi tulee uskosta, se täytyy käsittää tärkeäksi. Sinun virkasi antaja olen Minä. Siksi älä huolehdi tällaisista asioista, vaan kestä ne. Tämän kaltainen palveluvirka ei ole jotain, jota kuka tahansa kykenee tekemään omalla harkintakyvyllään. Pahojen henkien paljastaminen onnistuu vain voimakkaan rukouksen avulla. Ihmiset jotka aiheuttavat riitoja ja epäilyjä ovat asettamassa omia normejaan, jotka perustuvat heidän omaan ylpeyteensä ja haluunsa tuomita toisia. Heillä ei ole kykyä rukoilla kuten sinulla. He ovat langenneet omaan järkei-lyynsä ja päättelyynsä. Edelleen he yrittävät  vahingoittaa asemaasi, koska ovat joko kateellisia tai tuntevat asemansa uhatuksi. Etkö ole huomannut tätä, pastori Kim? Sinä olet tietoinen monista säälittävistä sieluista, jotka on joko parannettu tai uudistettu. Ă„lä välitä siitä mitä muut ihmiset sanovat. Minä en mielisty siitä, et-tä ihmiset arvostelevat tai tuomitsevat toisia vain siksi, että heidän virkansa on erilainen kuin toisten. He ovat vaarassa langeta suurelle tuomiolle.

 

Pastori Kim: Rakas Herrani, miksi käsittelet pastoreita niin kovakouraisesti? Mo-ni pastori on huolissaan ja levoton luettuaan tulikirjat. Herra, onko mahdollista pastorien palata takaisin maallikkouskoviksi?

 

Jeesus: Se ei ole mahdollista. Pastorit ovat johtajia, joiden tehtävänä on sielujen opastus. Jos he tulevat korruptoituneiksi, mitä tapahtuu heille uskotuille sieluille? Moni pastori kilpailee vaikutusvallasta ja siitä, kenestä tulee isojen kirkkojen ke-nestä pienempien pastori. Sen seurauksena pastorit arvostelevat , katsovat nenän-vartta pitkin, ja tuomitsevat toinen toisiaan. Minä käsittelen kovakouraisesti ja täydellisesti niitä pastoreita, jotka itse olen vihkinyt ja voidellut olemaan Minun palvelijoitani. Siksi ne, jotka on määrätty olemaan Minun pastoreitani, täytyy aina vaeltaa varovaisesti ja tutkia itseään. Heidän täytyy valvoa itseään ja olla tietoisia mahdollisuudesta, että hekin voivat korruptoitua tai rappeutua. Kun pastori me-nee väärään, he saavat suuren ja tuiman tuomion. Yleinen erehdys , jonka moni pastori tekee, on että he tekevät Minun Päivästäni ( Lord´s Day – Herran Päivä = sunnuntai) epäpuhtaan. He tekevät monia moraalittomia tekoja. Minä tiedän ta-san tarkkaan, että he tekevät laittomia tekoja. He myös vainoavat minun ihmisiäni siitä, että he puhuvat kielillä. He sanovat: ” Miksi puhut kielillä suureen ääneen kir-kossa, kun me emme ymmärrä sitä? ” He eivät tunne lahjan tärkeyttä eikä arvoa. He pilkkaavat Minua, he sanovat, että he haluavat Minua ja Pyhää Henkeä. He tun-tevat vain oman rajoittuneisuutensa, vain omat norminsa, joilla tuomitsevat. Ihmi-set, jotka kieltäytyvät Pyhästä Hengestä tai hylkäävät Hänet, saavat suuren tuo-mion.

 

Pastori Kim: Rakas Herrani.  Yhteenvetona, oletko hyvä ja annat meille viimeisen sanan.

 

Jeesus:  Rakkaat ihmiseni ja ne, jotka haluavat kuulla Minun ääneni, moni ihmi-nen sanoo, että hän haluaa ja kaipaa Herraa. Mutta heidän päänsä on täynnä tie-toa, täyteen varattuna. En näe heidän elämässään minkään muuttuvan; se on kuin kivettynyt fossiili.  He väittävät ja sanovat, että Minun sanani ovat eläviä heissä, mutta heidän ajatuksensa ja tietonsa ovat niin järkkymättömiä, etteivät ne muutu eivätkä pehmene. Olkaa hyvä ja tutkikaa, arvioikaa itseänne ja nähkää oletteko muuttumattomia.

 

Minä haluan teidän tuntevan Minun rakkauteni sydämissänne, ei huulillanne. On monia tärkeitä asioita ja ne ovat kallisarvoisia, mutta mitä Minä odotan teiltä on, että teillä olisi Kristuksen rakkaus sydämissänne. Älkää puhuko tai keskustelko siitä mikä on ulkoista tai näkyvää. Älkää arvioiko älkääkä tuomitko kuulopuhei-den mukaan.

 

Rakkaat ihmiseni, on monia pieniä, epäkypsiä lapsia. He ovat ihmisiä, jotka voivat nauttia vain maitoa. Heillä on monia puutteita ja he tekevät monia erehdyksiä. Mutta Minä rakastan heitäkin. Rakastan ja annan anteeksi heidän heikkouksiaan. Teidän täytyy palvella heitä enemmän ja olla enemmän yhtä keskenänne. Älkää tuomitko tai herjatko toinen toisianne. Minä haluan, että te kaikki olette henkilöi-tä, jotka auttavat toinen toistanne heikkouksissa. Jotta te saavuttaisitte taivaan, teidän täytyy voittaa monia raivokkaita maallisia ja hengellisiä koettelemuksia ja taisteluita. Lopun aikana, jota nyt elätte, on tullut hyvin vaikeaa seistä lujana. On oleva erittäin vaikeaa kenenkään seistä lujana, jos ei kykene voittamaan taisteluja.

 

Tästä lähtien Minä hartaasti haluan, että henkenne ovat kirkkaita valoja. Kun ihmisen henki pimenee, hänen silmänsä myös pimenevät. Sen seurauksena hän menettää kyvyn erottaa henget, vaikka muuten näkisi ja kuulisi hyvin. Minä ha-luan, että te valaisette itsenne hengellisen totuutenne ja valonne kautta. Minä haluan, että tutkitte ja arvioitte tilanteenne ja asemanne niin, että tiedätte missä asemassa olette. Rakkaat ihmiseni tänä lopun aikana, jos ette ole panneet yllen-ne Pyhän Hengen voimaa, te joudutte monien pimeiden, pahojen henkien uhrik-si. Pahat henget ovat kuin raatelevia leijonia ja ne tähtäävät tuliset nuolensa tei-hin. Teidän täytyy suojautua ja suojella sydämenne synniltä.

 

Jos ette avaa sydäntenne tai ajatustenne ovia synnille, silloin saatana ei voi astua teihin vapaasti. Siksi kun tulee tehdä valinta tai päätös, Minä haluan, että olette varovaisempia ja ajattelevampia.

 

I. Tess. 5:12- 28:  “Me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustusta niille,                 (tuntemaan ne…)  jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat johtajianne Herrassa ja neuvovat teitä sekä pitämään heitä erityisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa heidän kanssaan. Kehotamme teitä, veljet: nuhdelkaa        (varoittakaa..)  kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pit-kämielisiä kaikkia kohtaan. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pa-halla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toisellenne ja kaikille. Olkaa aina iloi-set. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksiko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää hyvä ja karttakaa kaikkea pahalta näyttävää. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan, ja säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomina meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuloon. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on myös sen tekevä. Veljet, rukoilkaa edestämme. Tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suudel-malla. Minä vannotan teitä Herran kautta, että luetatte tämän kirjeen kaikille vel-jille. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne.”

 

 

LUKU 3

 

 Pyhän, Liekehtivän Tulen Kasteen Kokeminen

 

Tapaus 1 – Pastori Chae, Eun Kyun todistus Everdinin kirkosta USA:sta

 

Ennen kuin annan todistukseni, haluaisin  ensiksi muistuttaa teitä kaikkia, jotka luette näitä todistuksia, että meidän kriteerimme hengellisessä uskossa  ovat Ju-malan Sana ja Jeesus Kristus keskipisteenä. Jos asetamme kokemuksellisen us-komme Kristuksen edelle, me nojaudumme silloin kokeellisuuteen, eksperimen-talismiin, ja uskomme vääristyy. Haluan lausua julki seuraavaa. Kuka tahansa lankeaa pois Kristuksesta, päätyy lopulta kulttiin tai korruptoituu. Sen seurauk-sena heidän lahjansa, kokemuksensa, ja mitkä muut erikoiset näkemykset tai ajatukset menevät riekaleiksi. Siksi haluan tehdä harvinaisen selväksi, että näitä todistuksia ei voi asettaa Raamatun tai Kristuksen yläpuolelle. Ne ovat vain vä-line sen osoittamiseksi, että koko Jumalan Sana on tosi.

 

 Mene kaupunkiin Kwang Ju

 

Äitini kehotti minua äkkiä menemään Kwang Jun kaupunkiin. Oli 20.2.2007 klo 5:30 aamulla. Korealaisena kirkkona USA:ssa aloitamme varhaiset aamurukous-kokoukset klo 6.

 

Kun olin johtanut sunnuntain jumalanpalveluksen kirkossa, ajoin Tacomaan kat-somaan äitiäni. Siskoni ja minä vietimme yön äidin luona. Oli tiistai; heräsin var-hain aamulla valmistaakseni varhaisaamun palvelusta lähellä äitini kotia. Äitini nukkuu olohuoneessa ja niinpä liikuin hissun kissun, etten herättäisi häntä. Mi-nun oli käveltävä olohuoneen poikki, jotta pääsisin ulos. Kun kävelin ääneti olo.-huoneen halki, äiti äkkiä heräsi ja nousi istualleen. Silmät kiinni hän puhui: ”Me-ne Kwang Ju:n kaupunkiin.” Äitini kuulo on huonontunut ja tiesin, ettei hän voi-nut kuulla hiiviskelyäni olohuoneen poikki. Mutta kun hän puhui nuo sanat, olin kävelemässä aivan hänen kohdallaan. Hätkähdin kovasti.

 

” Äiti, mitä tarkoitat? ”

 

” En tiedä, joku puhui nuo sanat korvaani enkä edes tajunnut, että huudan ne kun huuleni liikkuivat.”

 

Saavuin Tacomaan Korealainen Keskus- presbyteerikirkkoon, jota johti pastori Lee, Hyung Suk. Yritin rauhoittua varhaisaamun kokemuksesta. Vaikka lauloin hymnejä, rukoilin, kuuntelin saarnaa, mieleni ei saanut rauhaa yhdestä asiasta:   ” Mene Kwan Juhun.”  Muille ajatuksille ei löytynyt sijaa. Joka tapauksessa olin tuohon aikaan kovasti murheissani palveluvirkani tilasta. Se oli kuin seisova vesi eikä liikkunut mihinkään. Lisäksi minua kauhistuttivat toistuvat unet. Nykytilani ja tilanteeni sai minut kysymään jatkuvasti Jumalalta, mikä oli Hänen tahtonsa elämäni suhteen.

 

Samana päivänä, kun otin osaa jumalanpalvelukseen, siskoni Grace toi minulle kolmen kirjan sarjan, ” Baptize by Blazing Fire” (“Kasta leimuavalla tulella”). Luin ne kaikki viikossa. Ajattelin mielessäni: ” Jos tämä on totta, ei ole muuta tietä lä-pimurtoon palveluvirassani. ” Virkani oli vaikeuksissa ja kriisissä. Läpimurron oli tultava rukouksen kautta. Kuka on tämä pastori, jolle on mahdollista rukoilla jo-ka ikinen päivä niin pitkään? Tämä rukous jatkuu yli koko yön. Tämä voimakas rukous ottaa yhteen ja taistelee pahojen henkien kanssa. Niin tulinen rukous?

 

Siitä päivästä alkaen, aloin käyttää varhaisaamun hiljaista aikaa rukoillakseni kirkossa. Minun varhaisaamuni alkoi klo kaksi. Halusin epätoivoisesti tietää sel-västi, oliko meno Kwan Juhun Jumalan tahto. Kysyin Jumalalta: ”Isä, Jumala, mi-hin minä menen? Isä Jumala, mitä Sinä haluat minun tekevän? ” Halusin epätoi-voisesti saada vastauksen. Olin rukoillut näitä kahta kysymystä noin kuukauden. Kun olin rukouksessa, minun oli myös taisteltava pahojen henkien kanssa ru-kousaikana. Pahat henget yrittivät tukehduttaa minua kuristamalla kurkusta. Silloin maaliskuun 12. päivänä sisareni antoi minulle tulikirjan no 4.

 

Luin kaikki tulikirjat viikossa. Vietin useita öitä lukemalla niitä ja luin niitä yhä uudelleen ja uudelleen. Minulla oli kolme kysymystä: 1) Millainen ihminen on pastori Kim? 2) Onko se Pyhän Hengen voima, jota kirjoissa kuvataan, oikea ja todellinen? 3) Jos tämä kaikki on totta, kuinka minä voin soveltaa sitä omaan palveluvirkaani ja itseeni?

 

Sallikaa minun vastata edelläoleviin kysymyksiin ennen varsinaista todistustani.  Pastori Kim on Jumalan uskollinen ja vilpitön palvelija. Pyhän Hengen voima, jota kirjoissa kuvataan, on oikea, todellinen.  Olen henkilökohtaisesti varmista-nut, että ne ovat totta omien kokemusteni ja niiden kokemusten kautta, joita kuulin vieraillessani Herran Kirkossa.

 

Kun luin kirjat, en tullut lainkaan kateelliseksi heille lahjoista tai kokemuksista. Mistä eniten olen kade, on se, että pastori Kimillä ja Herran Kirkon jäsenillä on läheinen ystävyyssuhde Herran kanssa päivittäisissä rukouksissa.

 

Ajattelin mielessäni: ”Jos olen niin kateellinen heidän seurustelustaan Jumalan kanssa, miksi en menisi katsomaan sitä ja oppimaan itsekin?” Minulle tuli voitta-maton halua tavata pastori Kim. Olin kateellinen siitä, että hänellä oli niin lähei-nen suhde Jumalaan. Minäkin tarvitsin rukouksiini selviä vastauksia. Minun oli mentävä äitini lausuman takia ja minä halusin varmistaa kirjojen sisällön.  Maa-liskuun 27. päivä menin matkatoimistoon ja varasin matkalippuni. Tein päätök-seni vahvan sisäisen ymmärrykseni kautta.

 

”Oletteko pastori Kim? Minä olen pastori Chae, Eun Kyu Everdinin korealaisesta kirkosta Washingtonista, USA:sta. Jos sallitte, haluaisin vierailla kirkossanne ja saada vahvaa hengellistä koulutusta. Olkaa niin hyvä ja antakaa minulle lupa.”

 

Pastori Kim vastasi: ”Ei tarvita lupia. Olkaa hyvä ja tulkaa käymään. Tervetuloa!” Tämä oli ensimmäinen puhelinkeskustelumme.

 

Saavuin Koreaan 11.4. ja lensin Incheonin kansainväliselle lentokentälle. Herran Kirkkoon saavuin klo 10:30 illalla. Heti kun astuin kirkkoon, tunsin vahvan Py-hän Hengen voiman. Kirkon koko oli vain 711 neliöjalkaa (= 64 neliömetriä). Eräs jäsen tuli heti luokseni, otti matkalaukkuni ja ohjasi sisään.

 

Istuin vasemman puolen takapenkille. Sitten joku lähestyi minua ja antoi kolme laulukirjaa. Alttarilla näin pienisilmäisen pastori Kim, Young Doon  tanssimassa samalla kun hän lauloi lauluja. Se oli nopeatempoinen. Pastorin edessä tanssi kuusi nuorta. Pastori johti ylistystä ja käytti sähköpianoa. Taustalla oli rumpali rummuttamassa tahdissa.  Ylistys oli hyvin erilaista kuin muualla kokemani. Mutta kummasti totuin heti tähän ainutlaatuiseen ylistykseen. Lyhyen hetken jälkeen minäkin taputin käsiäni innokkaasti ja osallistuin heidän tapaansa ylis-tää. Totesin sopeutuvani heidän hengelliseen valmennukseensa.

 

Oli kulunut noin 1,5 tuntia siitä, kun olin tullut mukaan ylistämään. Luulen, että lauloimme noin 25-30 laulua. Lauluissa oli nopea rytmi; en saanut edes aikaa vetää henkeäni. Laulut käsittelivät Jeesuksen verta, katumusta,  kiitosta, ylistys-tä, Pyhän Hengen ikävää, tehtävää jne. Kaksi tuntia oli kulunut ja puoliyö meni ohi.

 

Noin klo 24:15 pastori lopulta alkoi saarnata. Hän avasi saarnan lukemalla Raa-matun kirjoituksia. Saarna kesti noin 1,5 tuntia. Saarnan sisältö oli usko, joka tarvitsee tuekseen toimintaa. Kun hän saarnasi voimakkaasti, hän saattoi joskus tehdä odottamattomia humoristisia ja omalaatuisia eleitä ja seurakunta nauroi yhdessä. Näin itseni sulautuneena toisiin, kun nauroin heidän kanssaan.

 

Saarnan jälkeen rukoilimme Herran Rukouksen. Sitten oli 15 minuutin tauko. Sen aikana minut esiteltiin muille jäsenille. Paikalla oli muitakin vierailijoita. Heitä oli Pusanin, Gunsanin, Kwan Jun, Los Angelesin ym. kaupungeista. Esitte-lemisen jälkeen pastori Kim vaimoineen oli alttarilla. Pastori Kim rukoili vai-monsa puolesta ja tämä käveli sitten takaisin taakse. Sitten papin rouva  keräsi vierailijat yhteen ja järjesti heidät ympyrään. Sitten hän neuvoi, että nostaisim-me kaikki kätemme kohti kattoa niin että kämmenet osoittivat ylöspäin.  Sitten hän ojensi kätensä ylös ja alkoi kävellä joukon ympäri ja kehoitti meitä huuta-maan: ” Pyhä Henki! Ole hyvä ja liikuta käsiäni!” Sitten hän sanoi, että jos jatkai-simme rukoustamme, niihin rukouksiin tulisi vastaus ja me saisimme kyvyn tanssia Pyhää tanssia.

 

Totta tosiaan joidenkin ihmisten kädet alkoivat liikkua vähän ajan kuluttua. Tä-mä järkyttävän ja mielenkiintoisen näkymän edessä minä keskitin mieleni Pyhän Hengen puoleen. Hetken kuluttua tunsin virkistävän tuulen. Tuntui kuin käteni olisi ollut joessa ja tunsin kylmän veden syöksyvän kättäni vasten aina kyynär-päähän asti. Tuon virkistävän tuulen virtaan yhtyi pistelevän kihelmöivä tunne. En tiennyt enkä ymmärtänyt miten tätä pitäisi sanoin kuvata. En ollut koskaan kokenut mitään vastaavaa. Olin erittäin utelias ja päätin kysyä asiasta.

 

Rva Kang, Hyun Ja selitti, että se oli Pyhän Hengen antama lahja. Lahjan toiminta  tuntui erilaisena kussakin ihmisessä. Pikkusormeni alkoivat liikkua. Lopulta kaikki sormet hitaasti. Liike toistui ja sitten äkkiä kiihtyi. Sormeni tanssivat. Sor-met alkoivat liikkua niin nopeasti, etten pysynyt kärryillä niiden liikekuvioissa. Sormeni liikkuivat edestakaisin ja käteni vapisivat ympyränmuotoista rataa. Liikkeiden rytmi käsissäni ja sormissani oli järjestelmällisesti rakennettua. Lo-petin rukoiluni ja katsoin käsiäni ja sormiani kun ne liikkuivat. En kyennyt se-littämään sanoilla mitä tapahtui. Ajatukseni ja tunteeni olivat ihmeelliset ja ar-voitukselliset. Kello oli 2 aamulla. Ihmiset ympärilläni katsoivat kadehtien ja ihaillen sormitanssiani. Kuitenkin minä kadehdin enemmän heidän Pyhiä tans-sejaan.

 

Pastori johti meitä yksilöllisiin rukouksiin. Me itkimme ja rukoilimme. Minä an-tauduin kiihkeään kielillä rukoiluun. Vasen käteni koholla ja oikea käteni rintani päällä rukoilin ankarasti.

 

Ensimmäinen yöni kului nopeasti. Noin klo 3 pastori Kim puhujakorokkeellaan  huusi terävällä äänellä ja voihki tuskissaan. Pastorin vaimo lopetti heti rukouk-sensa, kaappasi useita lattiatyynynä ja asetti ne pastorin ympärille. Tyynyt ase-tettiin sekä hänen alleen että vierelleen, jotta ne pehmentäisivät mahdollisia is-kuja, jos hän kierisi tai pyörisi tuskissaan lattialla. Muut kirkon jäsenet kertoivat, että pastori oli loukkaantunut useita kertoja aikaisemmin. Vasta myöhemmin ymmärsin, että hän kärsi helvetin kipujen keskellä.  Hänen kivuliaat huutonsa ja vaikerointinsa kuulostivat pelottavilta. Minulta meni pitkä aika, jotta rauhoituin ja sykkeeni tasoittui siitä mitä se oli rukouksen aikana ollut.

 

”Mene läpi Jeesuksen kalliin veren ja Jumalan syliin. Mene läpi Jeesuksen kalliin veren Jumalan syliin. Minä astuin eteenpäin askeleen kerrallaan, Jumalan syliin. Kuljin läpi Jeesuksen kalliin veren.”

 

Tämä  laulu oli varhaisaamun jumalanpalveluksen teemalaulu. Milloin vain kirk-ko aloittaa aamupalveluksen, se avataan teemalaululla. Kun pastori Kimin  käyn-ti helvetissä päättyi, hän yritti saarnata. Hänen äänensä oli kuitenkin hyvin heik-ko. Mutta saarnansa sisältö oli sitäkin voimakkaampi. Herra oli antanut hänelle sanoman, mikä piti saarnata. Sanoma koski ihmisiä, jotka eivät maksaneet kun-nolla kymmenyksiään ja niitä, jotka eivät pitäneet sunnuntai-päiviä Pyhinä. Täl-laiset ihmiset päätyisivät helvettiin. Kun ihmiset uskovat Jeesukseen ja pelastu-vat, heidän uskonsa alkaa täydellistyä. Usko, joka täydellistää pelastuksen, on to-dellista uskoa. Jos ihminen on turmeltunut tai hänestä tulee korruptoitunut, ky-seessä ei ollut aito usko. Kun viimeisen tuomion tuuli puhaltaa, epäaito usko pu-halletaan pois kuin tyhjä vehnän tähkä, valhevehnä tai luste. Meidän täytyy ra-kastaa Herraa yli kaiken ja meidän täytyy pitää Hänen käskynsä aina kuolemaan asti, jos on tarpeen.  Olin hyvin vaikuttunut saarnasta. Jumalanpalveluksen ja pastorin helvetti-matkan jälkeen pastorille taattiin lisää voimaa Pyhältä Hengel-tä. Pastori johti voimaa vaimoonsa ja joillekin Herran Kirkon jäsenille, joilla oli joitakin lahjoja. Tämä yö oli ensimmäinen kokemukseni niistä 18 seuraavasta yöstä, mitkä koin hengellisesti tässä kirkossa.

 

Kun ensimmäinen yö oli ohi, aloitin päiväni ja yöni Herran Kirkossa. Kokemuk-set, joita kohtasin niinä 18:na päivänä/yönä olivat kaikki erilaisia. Tanssin Py-hässä Hengessä, mikä näytti kuin armeijamaiselta harjoitusrutiinilta. Liikkeeni ja suuni äänet muuttuivat konekiväärin tulitukseksi. Kun tanssin Pyhässä Henges-sä, näin ilotulitusrakettien ryöppyävän sormenpäistäni! Ilotulitusten näkymät olivat mahtavia. En voi verrata sitä mihinkään tähän asti kokemaani ilotulituk-seen. Ilotulituksen kipinät olivat helmiä ja jalokiviä, jotka hohtivat seitsemässä kirkkaassa värissä. Värit olivat punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, sy-vänsininen,  sinipunainen.  Kipinöitten seitsemän kirkasta väriä ampaisivat sor-mieni päistä loputtomasti. Kun helmet ja jalokivet saavuttivat taivaan, ne räjäh-tivät kuin pommi ja kipinät laskeutuivat kauniisti. Tämä näkymä oli hämmästyt-tävä. Maan päällä me pidämme timanttia kauneimpana kivenä. Myös sinistä tan-saniitti safiiria pidetään kauniina ja arvokkaana. Mutta se mitä näin visiossani oli paljon,  paljon kauniimpaa kuin voin kuvailla rajatuilla sanoillani.

 

Siellä oloni aikana koin kokemuksia, joita en ikinä unohda. Koin olevani kukka-meressä. Seisoin myös Jeesuksen vieressä ristillä ja Herran veri pulppusi pääl-leni siltä puolelta, josta hänet lävistettiin. Hänen verensä pesi pois syntini. Lisäk-si Herra näytti minulle vihreät niityt. Näin syntini, ne muodostivat yhdessä suu-ren vuoren. Kun näin syntini, nostin käteni ja huusin Herran verta ja Pyhää Tulta. Saatoin nähdä kuinka tuli ja veri lävistivät vuoren kun huusin. Saatoin myös näh-dä leijonan, härän, kotkan, pukin ja lohikäärmeen kasvot.

 

Minulla oli toinenkin näky. Siinä oli laaja valkokangas täynnä kirjaimia. Ne alkoi-vat liikkua vasemmalta oikealle. Äkkiä kirjaimista muotoutui myrkkykäärme. Sen pituus oli noin kolme metriä ja paksuus käsivarren luokkaa. Se avasi suunsa ja hyökkäsi minua päin. Iskin käärmettä Pyhällä Tulella. Kun käärmettä oli tois-tuvasti isketty Pyhällä Tulella, käärme muuttui vihreäksi ja D- kirjaimen muo-toiseksi. Tämä D- kirjain ilmestyi näytölle. Herra selitti, että yksi D sisälsi 100 miljoonaa demonia. Kun olin kuullut Herran selityksen, vapisin pelosta. Tiesin kuinka väsyttävää jo yhden demonin kukistaminen oli. Jo yksi demoni olisi voi-makas. Miksi en olisi järkyttynyt kuullessani 100 miljoonasta demonista?

 

Pyhä Henki selitti minulle, että kun ihminen tekee syntiä, tämä antaa pahoille hengille laillisen maaperän. On mahdollista,  että 100 miljoonaa demonia voi tul-la sinuun ja asua ruumiissasi. Siksi, Pyhä Henki opetti minulle, meidän täytyy tehdä nopeasti parannus synnistä. 

 

Lisäksi minulla oli kokemus pastori Kim Young Doon kanssa. Sain kokea helvetin hänen kanssaan. Kun pastori Kim oli helvetissä, hyönteiset söivät hänen lihaan-sa. Monenlaiset hyönteiset kiduttivat häntä. Koska olin istunut hänen vieressään hänen kokemuksensa aikana, minäkin koin fyysistä kidutusta, kun hän koki sitä helvetissä. Saatoin tuntea, kuinka hyönteiset söivät ruumiini oikeaa puoliskoa päästä kantapäisiin asti. Minutkin ripustettiin ristille. Lisäksi näin toisenkin visi-on: ison porton suusta tulvi lukematon määrä pahoja henkiä. Kun taistelin paho-ja henkiä vastaan, käytin hyväkseni valtavia myrkyllisiä piikkejä, joita pisti esiin ruumiistani. Piikkejä oli paljon. Aluksi en tiennyt, mitä nuo Pyhät myrkylliset pii-kit olivat, mutta alun perin ajattelin, että ne olivat jonkinlaisia hiuksia. Siksi kut-suin esiin myrkyllisiä hiuksia. Pyhä Henki näytti minulle lähemmin ja tarkem-min, mitä nuo myrkylliset piikit olivat. Sitten korjasin virheeni ja aloin kutsua esiin myrkyllisiä piikkejä.

 

Myrkkypiikit ovat hengellinen ase, joita voi olla vain kristityillä. Kun taistelemme pahoja henkiä vastaan rukouksen aikana, Pyhä Henki nostaa esiin myrkkypiikit huuliimme ja käsiimme.  Niillä on valtava tuhovoima. Näin, kuinka pahat henget hajosivat täysin, kun ne osuivat myrkkypiikkeihin. Koin monia eri tapahtumia, joita Pyhä Henki antoi. Koin myös sen raivokkaan kuumuuden mikä helvetin tu-lessa oli.

 

Erään jumalanpalveluksen aikana veli, johon en ollut tutustunut, alkoi kaatua. Tartuin häneen estääkseni kaatumisen. Mutta kun tartuin häneen, hänessä asu-neet pahat henget hyppäsivät minun vasempaan käteeni. Käsi meni välittömästi jäykäksi enkä voinut liikuttaa sitä. Minun piti rukoilla ja huutaa yli tunti ennen kuin pahat henget jättivät minut. Kun pahat henget oli ajettu ulos, palauduin nor-maaliksi. Veli Chung,  diakoni, joka oli myös samaan aikaan vierailijana, vapisi usein. Herra puhui minulle erään sisaren kautta, joka vieraili Suwon Citystä, että minun nykyiset vaikeuteni muuttuvat kirkkaiksi päiviksi. Sitten Pyhä Henki kos-ketti koko ruumistani.

 

Tämän sisaren kautta Herra kysyi minulta: ”Tunnetko todella Minut? ” Tuo kysy-mys poltti minua eniten. Tuo kysymys pani minut analysoimaan koko kristillisen vaellukseni. Sydämeni oli syvässä tuskassa, kun yritin vastata tuohon kysymyk-seen. Kun ajattelen tuota kysymystä, alan hikoilla ja kylmät väreet kulkevat pit-kin ruumistani. Ajattelin mielessäni: ” Vaikka olen halunnut oppia tuntemaan Herraa syvemmin, elänkö elämääni täysin Jumalan Sanan mukaan?” Yhä tänään tuo kysymys toistuu yhä uudelleen mielessäni ja kyseenalaistan itseni ja teen jatkuvaa parannusta.

 

Ihmisten täytyy muuttua fyysisestä hengelliseen. Meidän kaikkien täytyy muut-taa olosuhteitamme, kuten ajatuksiamme, tekojamme ja tapojamme miten pu-humme. Meidän täytyy muuttua maallisista ihmisistä taivaallisiksi ihmisiksi. Sen sijaan että maailman murheet valtaavat meitä, meidän on nyt haluttava ja kaivat-tava hengellistä todellisuutta.

 

Minun näkökulmastani, pastori Kim Yong Doo on erittäin normaali johtaja ja vil-pitön kristitty. Jos minun olisi poimittava  joku ero enemmistöön verrattuna, sa-noisin, että hänellä on hyvin läheinen suhde Pyhään Henkeen. Hän on pätevä johtaja, jolla on läheinen ystävyyssuhde Pyhän Hengen kanssa. Kuinka hän ei voisi olla muussa kuin läheisessä suhteessa Pyhään Henkeen, kun hän pitää ko-koöisiä jumalanpalveluksia 365 päivänä vuodesta ilman lepotaukoja.  

 

Jotkut ihmiset kyllä sanovat ja kysyvät asioita hänestä. Esimerkiksi he voivat sa-noa: ” Pastori Kim ei koskaan ole poissa kokoöisistä jumalanpalveluksista, ylistyk-sestä eikä rukouksista. Onko se normaalia? ” Minä haluaisin huomauttaa noille ih-misille, että en usko, että yksikään pastori, jolla on vastaperustettu kirkko, voi le-vätä yhtään yötä, jos kirkon jäsenmäärä on pieni tai jos pyhäkkö on tyhjä. Mitä jos johtajalla on kymmentuhatpäinen seurakunta ja johtaja todella rakastaa Her-raa ja seurustelee Herran kanssa? Olisiko kovin väärin viettää joka yö palvoen ja rukoillen? Minä haluan käskeä noita ihmisiä olemasta epäkypsiä ja kateellisia.

 

Pastori Yong Doo Kim on pastori, jolla on uusi vastaperustettu kirkko. Seurakun-ta ei ole rikasta eikä hyvin toimeentulevaa väkeä. Itse asiassa he taistelevat köy-hyyden keskellä. Miksei voi olla normaalia pastorille rukoilla kokoöisiä rukouk-sia? Hän rakastaa palavasti Herraa ja haluaa Hänen läsnäoloonsa. Pikemminkin olisi sellainen pastori , jonka kirkko ei edistyisi eikä kasvaisi, epänormaali, jos hän nukkuisi joka yö niin pitkään kuin haluaa.

 

Jos johtaja on normaalisti ajatteleva kristitty, mutta talousahdingoissa, eikö hä-nen pitäisi ainakin yrittää profeetta Elijan mallia? Hänen on kiristettävä hengel-listä vyötään. Vaikka hän olisi avojaloin, hänen pitää päättää juosta pahojen edellä kun taas toiset ajavat vaunuilla. Jos on kristittyjä johtajia, jotka hedelmät-tömästi elävät muuttumatonta elämäänsä, ajattelen, että he eivät voi välttää tuo-miota. Heidät katsotaan laiskoiksi, pahoiksi palvelijoiksi, ja he saavat saman tuo-mion. Jopa maallikkouskovien on nyt aika valmistautua Herran tuloon. Kaikkien kristittyjen täytyy herätä rukouksen kautta. Meidän on oltava hengellisesti valp-paita ja varuillamme ja valmistautua Jeesuksen takaisin tuloon. Kun katsoin pas-tori Kimiä ajattelin mielessäni:

 

Tosiasia on, että kaikki kristityt ovat Pyhiä sotilaita, jotka on kutsuttu taisteluun pahoja henkiä vastaan. Kun olemme sotilaita, meidän on oltava jatkuvassa valmi-udessa. Me olemme etulinjojen vartiomiehiä. Meidän täytyy onnistua ja suorittaa ne tehtävät, jotka meille on uskottu. Tosiasiassa, kuinka paljon enemmän onkaan vaadittava Jumalan (johtajilta) palvelijoilta, noilta, joita kutsutaan Kristuksen työntekijöiksi. Eikö ole vain sopivaa ja normaalia Jumalan palvelijoille, että he ot-tavat vastaan lähetystehtäviä, jotka ovat paljon suurempia ja joissa on suurempi vastuu? Herra pyytää enemmän siltä, jolle on enemmän uskottu. Pastori vasta- perustetussa kirkossa, vaikeissa olosuhteissa,  ei voi odottaa kirkkonsa kasva-van, jos hän lepää niin paljon kuin tahtoo. Hän kyllä voi nukkua yönsä hukkaan.

 

Ja vaikka nukuit, nyt on aika herätä!. Sinun on oltava kuten pastori Kim, joka on täysin hereillä ja valmis Herran tuloon. Rukoustaistelija on valmiina palveluk-seen! Lisäksi – Herran takaisin tulemisen ajankohta on lähellä, välittömässä lä-heisyydessä! Herätkää nukkuvat vartijat! Nyt on aika herätä. Sekulaarien ihmis-ten ryhmät ja Saatanan voimat odottavat, että minä nukkuisin. Siksi, avatkaa unenpöpperöiset silmänne apposen auki ja herätkää ja huutakaa. Herätkää ru-koilemalla, laulamalla ylistyslauluja, lukemalla Jumalan Sanaa. Tehkäämme lähe-tystyömme vartiointipalvelusta.

 

Haluaisin huomauttaa niille kristityille, jotka nukkuvat koko yön ja itse asiassa nukkuvat liikaa, enemmän kuin tarpeeksi ja niille, jotka parjaavat Herran Kirk-koa kultiksi:  Herran Kirkko rakastaa intohimoisesti Herraa ja he osoittavat sen jokaöisillä toimillaan. Haluan, että nuo kriitikot vierailisivat Herran Kirkossa. Herran Kirkon ihmiset ovat Kristuksen  hengellisiä sotilaita, jotka vartioivat ja tekevät työtä joka päivä. Vierailkaa heidän luonaan täynnä myötätuntoa. Minä suosittelen, ettette häiritse heitä, ellette suunnittele vierailua heidän luokseen lohdutus- tai rohkaisumielessä. He ovat taistelussa ja täyttävät tehtäväänsä. Her-ran Kirkko on etulinjan taistelussa tässä tulisen sodan taistelussa.

 

Teidätkin on lähetetty tähän maailmaan ottaaksenne osaa hengelliseen taiste-luun . Teidät on kutsuttu tekemään velvollisuutenne. Niille, jotka juoruilevat Her-ran Kirkosta: jos teillä on jotain kysyttävää, kysykää pelolla ja vavistuksella suo-raan Herralta!  Juoruamisen aika on vasta kun olet kysynyt Herralta ja varmista-nut asian Hänen  kanssaan.

 

 

 

 

Pyhän Leimuavan Tulen Kasteen Kokeminen

 

Tapaus 2. – Gok Sung, Mok Sa dong Täyden Evankeliumin Kirkko

– Pastori Gong Pek Mon todistus

 

Me elämme aikaa, jolloin Jumalan Sana vuodatetaan päällemme korkeudesta. Medioitten kuten TV:n, internetin, kirjojen ja radion kautta, Jumalan Sana on ylitsevuotavasti tarjolla. Kirkko- ja uskonsuunnista huolimatta näyttää, että ei ole saarnaajaa, joka ei osaisi saarnata. Mutta tiedän yhden asian. Pyhän Hengen työn ilmenemiset eivät tapahdu kenessä tahansa. Herra ei tee työtään meidän kauttamme ellemme alenna itse itseämme, nöyrry, ja täyty Herralla kokonaan.

 

Minä ikävöin itselleni Pyhän Hengen työtä ja ilmenemistä. Siksi yritin sammuttaa janoani vierailemalla monissa herätyskokouksissa, joissa korostettiin Pyhää Henkeä. Osallistuin seminaareihin, konferensseihin, ja moniin muihin tapahtu-miin. Lisäksi matkustin jopa Korean ulkopuolisiin maihin. Minulla oli hengellinen jano saada vahva usko ja kokea voimakas Pyhän Hengen läsnäolo.

 

Eräänä päivänä, se oli 7.7.2006, ostin useita kirjoja internetistä. Ne kuuluivat sarjaan ” Kaste Leimuavalla Tulella” (” Baptism by Blazing Fire”), kirjoittajana pastori Kim, Yong Doo. En kuitenkaan lukenut kirjoja heti. Laitoin ne kirjastooni. 3.2.2007 lauantai- iltana, kun olin lopettanut koko illan kestäneen rukouskoko-uksen, päätin lukea kirjat. Ajattelin mielessäni: ”No niin, aloitan noiden kirjojen lukemisen tänään.”  Ja niin aloitin.

 

Ensihetkistä alkaen ensimmäistä kirjaa lukiessani järkytyin pahoin. Kuinka voi olla olemassa sellaista kirkkoa, jota kirjassa kuvattiin? Se on pieni ja siinä on vain muutama jäsen. Miten sellaisia tapahtumia voi sattua? Me voimme ajatella väärin, että nämä ovat vain henkilökohtaisia kokemuksia kirkossaan. Mutta toti-sesti,  tapahtumat Herran Kirkossa, joita kirjoissa kuvattiin, olivat voimakkaita Pyhän Hengen ilmestymisiä hengellisistä taisteluista ja  ainutlaatuisia, valtavia kokemuksia. En ollut ymmärtänyt synnin suuruutta. Olin hämmästynyt ja kateel-linen. Se kaikki todella järkytti minua.

 

Kun luin kirjan 1, tajusin kuinka vakava asia kristinusko oli. Olin toimittanut pal-veluvirkaani soveltamalla siinä synnin peruskäsitettä. Olin asettanut tuon kritee-rin hyvin löysästi kirkon jäsenille vaikkakin tiesin, että erilaisten syntien tekemi-sestä olisi suunnattomia seurauksia. Olin saarnannut liikaakin uskon vapaudes-ta, saarnasin, että liberaali kristityn elämä oli aivan OK.

 

Minä itse olin pääongelma. En pitänyt sunnuntaipäiviä pyhinä. Ostelin kaiken-laista sunnuntain jumalanpalveluksen jälkeen. Työskentelin kirkon puutarhassa ja ostin aterioita ravintoloista jne – joka sunnuntai. Minulla oli vapautta liikaa palveluvirassani. Vaikka saarnasin, että kirkkokansan ei tulisi jättää jumalan-palveluksia väliin, en julistanut vahvaa työkieltoa sunnuntaisin enkä suosittanut kodin ulkopuolisten harrastusten, kuten kalastuksen, jättämistä pyhinä pois.  En kieltänyt sekulaarin TV:n katselua, surffaamista internetissä, pelien pelaamista jne. Tapanani oli sanoa, että se oli legalismia, lain alla olemista. Ja kun kuulin, et-tä joku vaati sunnuntain pitämistä pyhänä, sanoin, että se ei ollut evankeliumia.

 

Vielä senkään jälkeen kun evankeliumi oli esitetty maailmalle, lakia ei poistettu. Herra lausui Mt. 5:17-18: ” Älkää luulko, että olen tullut Lakia tai Profeettoja ku-moamaan; en ole tullut kumoamaan vaan täyttämään. Sillä totisesti sanon teille: 'Kunnes taivas ja maa katoavat, laista ei katoa pieninkään kirjain (jod on vain lyhyt piirto), ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. '”

 

Eräs kirkkoni jäsen oli erityisen kuuluisa siitä, että hän meni sunnuntai- iltapäi-visin kalaan. Kun kysyin häneltä, miksi hän meni kalaan juuri sunnuntaisin, hän selitti, että motiivinsa oli evankeliointi. Henkilö, jota hän halusi evankelioida, ra-kasti vettä ja kalastusta. Siksi hän meni kalastamaan saadakseen tuoretta kalaa. Kun hän antoi kalan ystävälleen, siitä tuli tekosyy evankelioida häntä. Mutta Her-ra pani hänet tekemään parannusta sunnuntain käyttämisestä kalastukseen. Ko-ko-öisessä rukouskokouksessa Herra paljasti sen tosiasian, ettei hän pyhittänyt sunnuntaita ja että hänen piti tehdä asiassa parannus.  Vaikka henkilöllä oli oi-keutuksensa evankeliointiin, hän silti rikkoi pyhäpäivän pyhänä pitämisen käs-kyä eikä tämä miellyttänyt Jumalaa. Luettuaan kirjat kirkkoni jäsenet ja minä teimme parannuksen tästä synnistä sen jälkeen kun olimme havainneet, että tuonkin synnin ansan seurauksena olisi ikuinen kirous.

 

Luin viisi tulikirjaa aamukolmeen asti. Sen jälkeen juoksin kirkkoon ja arvioin palveluvirkani sisällön alusta asti. Havaitsin, että olin monella alueella antanut väärää opetusta. Vaikka olin pastori, jonka tehtävä oli johdattaa sieluja elämään, olin itse asiassa johtanut heitä kuolemaan väärän opetukseni takia. Valitin pal-jon, kaduin ja tein parannuksen.

 

5.2.2007 maanantaina osallistuin Herran Kirkon kokoöiseen jumalanpalveluk-seen. Ennen kuin palvelu alkoi, havaitsin kuinka voimakkaita olivat esirukous-ryhmän rukoukset. En ollut koskaan nähnyt sellaista voimaa rukouksessa! Pas-torin johtama ylistys oli inspiroivaa, mukaansa tempaavaa. Hänen jumalanpalve-luksensa miellytti Jumalaa. Pastori oli humoristinen ja vitsikäs. Huomasin, että hän teki sen tehdäkseen saarnansa elävämmäksi ja enemmän Herraa miellyttä-väksi. Saatoin nähdä kuinka paljon hän rakasti Herraa. Rva Kang, Hyun Jan Pyhä tanssi oli kaunista. En ole ikinä missään nähnyt semmoista tanssia. Oli mahtavaa, kun monet kirkon jäsenet tanssivat Hengessä ja ylistivät .

 

Kun rukoukset saavuttivat huippukohtansa, kolmiyhteinen Jumala oli kanssam-me. Tämän kaltaista läsnäoloa en ollut ikinä kokenut, en missään herätyskoko-uksessa enkä jumalanpalveluksessa. Rukouksen aikana käytettiin monia Pyhän Hengen lahjoja ja ilmentymiä. Oli aika, jolloin me kaikki itkimme ja huusimme ääneen. Pastori Kim, Yong Doon vierailu helvetissä joka päivä näytti minusta ou-dolta. Mutta Herra vei minut näkemään helvettiä pastorin kanssa. Näin monia sieluja putoavan helvettiin, kun heitä syytettiin erilaisista synneistä.

 

Voin nyt ymmärtää Herran sydämen myötäelämisen, säälin, ja Hänen halukkuu-tensa näyttää helvetin tulinen todellisuus. Hän näyttää meille Herran Kirkon kautta  helvetin realiteetit: rangaistukset, toivottomuuden, kivun. On ollut mitä suurin kunnia saada vierailla sellaisessa voimakkaassa jumalanpalveluksessa, jossa Herra oli ja jossa oli Hänen voimakas läsnäolonsa Pyhän Hengen kautta. Sitten sain nähdä, kuinka pastori Kim karkoitti diakonista (Wool Sanin kaupun-gista) pahoja henkiä aamun sarastuksen aikoihin. Se muutti täysin käsitykseni riivaajien karkoittamisesta. Jokainen tapahtuma ja kokemus Herran Kirkossa oli järkytys, enemmänkin. Nämä olivat tapahtumia, joita johti ja organisoi Pyhä Henki.

 

Kokoöinen rukous kesti kuuteen aamulla. Kun näin ylistystä  ja tulisia rukouksia Herran Kirkon jäsenissä, aloin toivoa ja rukoilla, että minunkin kirkkoni jäsenet alkaisivat huutaa, itkeä ja ylistää kuten Herran Kirkko teki. Keskiviikko-aamuna jätin Herran Kirkon ja saavuin omaan kirkkooni illalla klo 18. Kirkkomme pal-velus oli loppumaisillaan. Minä julistin seurakunnalle, että tästä lähin kaikkien jäsenten tuli osallistua ainakin kolme kertaa viikossa illalla pidettäviin  rukous- ja palvontakokouksiin. Meillä ne olivat sunnuntai, keskiviikko ja perjantai. Sen lisäksi, jos joku halusi osallistua ylimääräisiin palveluksiin, se olisi mahdollista noiden päivien välipäivinä. Niin aloimme ja jatkoimme toisella rukouskokouk-sella.

 

Meidän kirkkomme rukoustapahtumissa minä päätin keskittyä täydelliseen pa-rannuksentekoon, katumukseen, kääntymiseen. Olimme tehneet niin paljon syn-tiä. Vaikka olimme synnin keskellä, emme olleet tietoisia synneistämme ja siksi meidän oli uudistettava sielumme tekemällä voimakkaasti ja vilpittömästi pa-rannusta. Vaikka olimme tunnustaneet ja hyväksyneet Herran Pelastajanamme, vaikka me uskoimme Häneen, elämämme ei ollut täysin pyhää. Emme päässeet pois synnillisistä elämäntavoistamme. Ainoa keino oli tehdä parannus. Rukous-kampanjamme alkoi. Aivan kuten Herran Kirkossa, me teimme katumusta, pa-rannusta, kääntymystä ja tunnustimme kaikki syntimme. Kun rukoilimme, huu-simme ” Pyhä tuli!” toistuvasti. Siitä olikin pitkä aika kun kaikki jäsenet rukoilivat niin tulisesti. Me itkimme katumuksen kyyneliä samalla kun tunnustimme.

 

Kokoöisen palvelun jälkeen diakoni Chul Soo Cho jakoi hämmästyttävän koke-muksen. Hänellä oli ollut ongelmia olkapäittensä ja jalkojensa kanssa. Molemmat olkapäänsä olivat tuntuneet raskailta ja puutuneilta. Myös keskellä yötä hän jou-tui heräilemään jalkojensa kivuliaaseen puutumiseen. Mutta tämän öisessä ruko-uksessa, kun hän oli tehnyt parannusta ja huutanut ” Pyhä Tuli!” , kesken kaiken kaksi sinikasvoista ja pitkähiuksista pahaa henkeä naamioituneina nuoren tytön hahmoon karkotettiin hänen ruumiistaan! Sillä hetkellä kun pahat henget oli karkotettu hänen ruumiistaan, hän parani kivuliaasta raskaudentunteesta ja ol-kapäitten puutumisesta. Hän hyppi ilosta ja oli hämmästynyt. Sitten hänen puu-tuneet jalkansa paranivat täysin.

 

Me ymmärsimme, että kaikki asiat ja esteet elämässämme johtuvat synnistä ja pahojen henkien operaatioista. Yllytin kirkon jäseniä vielä vilpittömämpään pa-rannuksentekoon. Kun diakoni Chul Soo Cho oli vapautunut, hänen hengelliset silmänsä avattiin. Sitten hän näki ja koki monia hengellisiä tapahtumia. Diako-nissa, isoäiti Yong Ja Hwang ei voinut osallistua säännöllisesti jumalanpalveluk-siin huimauksensa takia. Mutta kun hän oli tehnut parannusta kokoöisen ruko-uksen aikana, pahat henget poistuivat hänen ruumiistaan hampaitaan kirsku-tellen. Hänen huimauksensa on nyt täysin poissa. Minä olen kovin iloinen hänen puolestaan.

 

Rukouksen painopiste ei ole vain parannus ja paraneminen sairauksista. Tulikir-jasarjan kautta haluaisin, että uskovat tajuaisivat jälleen kerran synnin vakavuu-den. Evankeliumi parannuksen teosta, katumuksesta, kääntymisestä, hengelli-sestä vapaudesta, synnistä vapaana olemisesta ja sairaudesta vapautumisen ilos-ta ovat niitä asioita, joita olen painottanut seurakuntalaisilleni. Kehotin heitä te-kemään parannusta palavalla sydämellä ja rukoilin heidän puolestaan.

 

Hiljattain sattui odottamaton onnettomuus eräälle kirkkomme jäsenelle. Oli 18.2.2007 sunnuntai, Korean Uusi Vuosi. Tämä jäsen oli korkeakoulu-opiskelija, joka oli juuri valmistunut ja oli menossa opiskelemaan ensimmäistä vuotta yliopistossa. Tämä opiskelija oli ylistystiimin rumpali ja toimi myös pyhäkoulun opettajana. Onnettomuuspäivänä hän oli soittanut rumpuja ylistystiimissä sun-nuntain jumalanpalveluksessa. Palvelun jälkeen menin etsimään häntä; meidän oli tarkoitus lounastaa, mutta en löytänyt häntä. Kun kysyin eräältä kirkon jäse-neltä, josko hän tietäisi, missä kaveri mahtaisi olla, hän kertoi, että rumpali oli lähtenyt pois kesken saarnaa. Opiskelija oli mennyt opiskelijakokoukseen toisten lukion luokkatovereitten seuraan. Olin pelästynyt enkä voinut uskoa mitä kuulin.

 

Ennen kuin tämä onnettomuus tapahtui, minä olin painottamassa seurakunnalle pyhän elämän vakavuudesta. Etenkin kun olin lukenut tulikirjat, painotin tätä mitä suurimmassa määrin. Suosittelin mitä lämpimimmin sunnuntain pyhänä pitämistä ja sitä, että kristityt eläisivät Sanan mukaan. Tämä opiskelija oli rikko-nut sunnuntain pyhänä pitämisen ja juopunut opiskelijoiden kokoontumistilai-suudessa. Hän kuoli liikenneonnettomuudessa saamiinsa vammoihin. Muutkin opiskelijat saivat vakavia vammoja. Heti kun sain tiedon onnettomuudesta, ryn-täsin Kansallisen Yliopistosairaalan teho-osastolle. Kun saavuin sinne, lääkäri oli juuri tekemässä elvytystä suusta- suuhun tekohengityksellä.  Tilanne näytti toivottomalta. Kun ajattelin niin tiesin, että tällaisenaan kuollessaan hän päätyisi helvettiin. Tunsin kuinka koko maailma menisi kahtia. Jätin teho-hoitohuoneen ja rukoilin palavasti.

 

” Herra, tämä on minun syyni. En opettanut enkä ruokkinut häntä oikein. En osan-nut johdattaa häntä elämään vanhurskasta Pyhää elämää. ”

 

Vaikka kuinka rukoilin ja anoin Herraa antamaan nuorukaiselle toisen mahdol-lisuuden, opiskelija lopulta kuoli. Mielessäni kärsin suuresti tästä tapauksesta. Kun menin autoon palatakseni kirkkoon, Herra avasi diakoni Chon hengelliset silmät. Jumala näytti diakonille opiskelijan polun, jota pitkin hänkin oli vaeltanut.

 

Diakoni Cho näki opiskelijan kävelevän pimeään tunneliin. Opiskelija näytti yksi-näiseltä, kun diakoni näki hänet selkäpuolelta. Vision jälkeen diakoni tuli erittäin pelokkaaksi, kun hänen jalkansa alkoivat vapista. Hän kykeni vaivoin kävele-mään kotiinsa sinä päivänä. Herra selitti näyn merkityksen. Opiskelijan polun suunta oli synnistä johtuva.

 

Ajattelin mielessäni: ” Miksi en minä pastorina tarkastanut kaikkia synnin perus-tuksia? Miksi en voinut ymmärtää niiden sisältöä ja johdattaa parannukseen? Mik-si en osannut opettaa enemmällä varmuudella ja auktoriteetilla, kuinka eletään Jumalan Sanan mukaan? Pidetään sunnuntait pyhinä, annetaan kunnon kymme-nykset, Miksi en osannut opettaa heille elämän perusongelmista kuten juopottelus-ta, tupakoinnista jne. – niin että he olisivat tehneet parannuksen. Miksi en osannut saarnata siitä kuinka vakavia seurauksia synnillä on?” 

 

Tulikirjojen kautta olen ymmärtänyt, että mitä pienimmätkin synnit ovat yhtä vakavia kuin isot. Ne kaikki ovat ansoja. Tähän saakka, olin painottanut evanke-liumin pelastusta monta kertaa palveluvirassani. Mutta olin lyönyt laimin paran-nuksenteon, katumuksen, kääntymisen evankeliumin. Siksi tein parannusta ja kehotin vakavasti kirkkoni jäseniä tekemään hartaasti ja tulisesti parannusta.

I. Joh. 5:16-17: ” Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, rukoilkoon, ja Jumala on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi. Siitä en sano, että olisi rukoil-tava. Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi.”

Tässä Johannes ilmoittaa, että on syntiä, joka on kuolemaksi ja sitten syntiä, joka ei ole kuolemaksi. Mutta monet uskovat hautaavat ajatuksen synnistä, joka joh-taa kuolemaan ja ajattelevat, että he ovat vain taivaaseen matkalla kunhan vain uskovat Jeesukseen. Kun olen tällaista käytöstä havainnut, olen hämmästynyt, kuinka he voivat elää niin huoletonta kristityn elämää.

 

Olen menettänyt arvokkaan sielun ja minun on varmistuttava, etten menetä tois-ta, en yhden yhtäkään sielua. Opiskelijan kuolema on ollut herätyshuuto ja varoi-tus meidän kirkkomme jäsenille koskien kristillistä elämää. Meille on osoitettu minkä kaltaista uskon elämää meidän tulee elää. Siksi niin päivittäisissä kuin ko-koöisissä rukouksissamme me palavasti ylistämme, teemme parannusta, tunnus-tamme ja rukoilemme.

 

Minä saarnaan ihmisille tottelemaan evankeliumia ja elämään uudestisyntyneen elämää. Kun saarnasin ja rukoilin tällä tavalla, mustat henget lähtivät kirkon jä-senistä. Nyt kykenen erottamaan Herran Hengen täyteyden kirkon jäsenten hen-gissä. Kirkon jäsenten henget uudistuvat ja puhdistuvat päivittäin. He tulivat ky-keneviksi kokemaan monia hengellisiä tapahtumia.

 

Diakoni Chu Soon hengelliset silmät avautuivat vielä enemmän. Hän on vieraillut taivaassa ja helvetissä usein. Hän näki, että isäänsä kidutettiin kauheasti helve-tissä. Diakoni oli järkyttynyt siitä mitä hän oli joutunut näkemään. Kun diakonin isä oli elossa, häntä pidettiin todella hyvänä miehenä. Sen seurauksena diakonil-la oli epämääräinen ajatus, että isänsä olisi päässyt hyvään paikkaan. Kun diako-ni ymmärsi, missä hänen isänsä nyt oli, näin hänen järkyttyneen ja kärsivän ko-vasti.

 

Lisäksi diakoni oli tavannut vanhimman veljensä helvetissä – veljen, joka oli ollut poissa kotoa useita vuosikymmeniä. Diakoni kertoi minulle, että kun hänen ja veljensä katseet kohtasivat, veli käänsi äkkiä päänsä pois. Veli ei voinut katsoa diakonia kasvoihin. Kun veli oli elossa, hänellä oli tapana kiusata ja jopa vakavas-ti pieksää diakoni Chota. Hänen on täytynyt olla pahoillaan kaikesta mitä oli teh-nyt. Sen jälkeen kun diakoni näki isänsä ja veljensä helvetissä, hän ei kyennyt syömään mitään useisiin päiviin sen järkytyksen takia, mitä oli nähnyt.

 

Kokoöisessä rukouspalvelussa Herra antoi kirkon jäsenille kokemuksen helve-tistä. Kaikista kokemuksista satuttavin oli nähdä tuo opiskelija, joka kuoli auto-onnettomuudessa. Hän oli tuo rumpali- veli, joka kävi kirkossa vähän aikaa sit-ten. Nyt kun näen hänet helvetin raivoisien liekkien kiduttamana, minulla itsellä-nikin on tuska ja pelko. Ajattelin, että minun täytyy elää uskollista kristityn elä-mää. Aina kun näen helvetin näkymiä, en voi nukkua enkä syödä.

 

Diakoni Cho työskentelee eräässä yhtiössä. Siitä saakka kun hän näki sielujen ki-dutuksen helvetissä, hän tarrautuu kovasti työhönsä. Nyt häntä muistutetaan jat-kuvasti sieluista, joita kidutetaan helvetissä. Hän yrittää unohtaa, mitä on näh-nyt, keskittymällä ahkerasti työhönsä. Hän sanoo, että hän ei voi lakata ajattele-masta sitä, kuinka hänen pitää elää uskollista kristityn elämää. Tästä häntä muis-tutetaan opiskelijalla, joka nyt kärsii helvetissä. Ja tämä veli, opiskelija, oli vielä muutama päivä sitten mukana ylistämässä ja palvelemassa yhdessä hänen kans-saan. Diakonin on täytynyt nähdä sama opiskelija helvetissä sittemmin yli kym-menen kertaa!  Vielä nytkin, kun Herra vie hänet vierailulle helvettiin, hän saa nähdä tuon opiskelijapojan. Herran tarkoitus on, että Hän vahvistaa seurakun-talaisten käsitystä helvetistä vakavana kidutuspaikkana ja sitä, että he eivät jou-tuisi sinne. Kun diakoni kuuntelee opiskelijaa, tämä pyytää:  ” Diakoni Cho, minä olen janoinen, ole hyvä ja anna minulla vähän vettä.” Diakonin sydäntä revitään. Minäkin, joka teen tästä juttua, kirjoitan kyyneleet valuen pitkin kasvojani.

 

Näiden hengellisten kokemusten kautta, olen tajunnut jokaisen sielun kallisar-voisuuden. Tämän ymmärrettyäni, käytän nykyään kaikki voimani sielujen hy-väksi, että he seisoisivat vanhurskaasti pelastuksessa koko uskollaan ja pyhyy-dellään. Pastorin virka on erittäin tärkeä, mutta kuitenkin oman erehdykseni takia olen ikuisesti menettänyt yhden sielun. Kun muistelen tätä ajatusta, tunnen syvää vastuullisuutta siitä, että en opettaisi sieluja väärin. Siksi tein parannusta enemmän ja rukoilin enemmän. Kun kirkon jäsenet tekivät parannusta synnilli-sestä ja epäpyhästä elämästään ja heidän ilman tekoja olevista uskontunnustuk-sistaan Jeesukseen Kristukseen, heille avautui mahdollisuus maistaa hengellistä vapautta. Nyt he kokevat monenlaisia hengellisiä tapahtumia.

 

Nyt ymmärrän, kuinka pahat henget toimivat. Myös tiedän, että jos teemme pa-rannuksen ja huudamme ”Pyhä tuli!”,  pahojen henkien on pakko lähteä ja me parannumme. Aivan kuten Herran Kirkossa, kun rukoilemme voimakkaasti, hen-gelliset silmämme avautuvat. Kun kirkon jäsenet rukoilivat ja huusivat: ” Pyhä tuli!”, he kykenivät näkemään pahojen henkien jättävän ruumiinsa. Kokoöisen rukouspalvelun aikana, olen oppinut ymmärtämään, kuinka saastaista ja pelot-tavaa synti voi olla. Minä näen, kuinka synti voi tuoda vakavia seurauksia hengelle/sielulle.

 

Diakonissa Chae Oak Na on maanviljelijä ja hän käy kirkossamme. Maatilalla on paljon työtä. Sen tähden hän työskenteli myös sunnuntai-aamuisin. Ă„kkiä, kes-ken töittensä, hän sai vakavan selkäkipukohtauksen. Työt oli lopetettava siihen paikkaan ja oli mentävä sisään makaamaan. Levätessään hänelle tuli paljon aja-tuksia 2. Ms. 20:10:stä: ” Mutta seitsemäs päivä on HERRAn , sinun Jumalasi, sapatti. Silloin älä tomita mitään askaretta, älä sinä älköönkä poikasi tai tyttäresi, palvelijasi  tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka porteissasi on.” – Hän muisti pastorin saarnan sanoman: Ă„lä tee työtä sunnuntaisin. Niin hän vilpittömästi katui ja teki parannuksen. Kun hän hartaasti teki parannusta, hä-nen selkäkipunsa parani. Hän todisti minulle, että ei enää ikinä riko pyhäpäivä-käskyä.

 

Meillä on toinenkin diakonissa Cho Kyun Soon. Hänellä oli vaikea elämä. Häntä oli vakavasti vainottu ja kidutettu psyykisesti. Sen seurauksena hän sai hermos-tollisen häiriön. Ei ole väliä onko päivä vai yö, jos joku käynnistää sairautensa, hänen täytyy vaellella vuorilla ja niityillä vapautuakseen stressistä. Hän oli elä-nyt kivuliaan elämän. Hän on sanonut, ettei tämän kaltaiseen sairauteen ole mi-tään parannuskeinoa. Hän osallistui kokoöiseen rukouspalveluun. Keskellä ruko-uksia hän luopui kaikesta katkeruudestaan, antoi kaikille anteeksi,  tunnusti ja teki parannusta kaikista elämänsä synneistä. Silloin hän parani. Pahat henget, jotka olivat aiheuttaneet hermostollisen häiriön, jättivät hänet. Nyt hän on erit-täin kiitollinen ja hänen uskonelämänsä on todella iloista.

 

Vanhin tyttäreni Dul Lee ja toinen tyttäreni Yeh Lee vierailivat Herran Kirkossa. Pastori Kimin vaimo rukoili Pyhän tanssin lahjan heille. Nyt tyttäreni tanssivat Hengessä kauniisti samalla kun he ylistävät ja rukoilevat. Toisen tyttäreni Yeh Leen hengelliset silmät on avattu. Hän on vieraillut taivaassa ja helvetissä pitäen Jeesusta kädestä. Hän kykenee näkemään pahat henget. Hän taistelee pahoja henkiä vastaan Pyhällä Miekalla, joka on tulikirjoissa mainittu.

 

Milloin vain tyttäreni Yeh Lee vierailee helvetissä, hän näkee opiskelijan, joka kuoli muutama kuukausi sitten auto-onnettomuudessa. Hän sanoi, että heti kun opiskelija oli nähnyt hänet, oli tämä ojentanut kätensä häntä kohti. Kidutettuna ollessaan hän pyysi: ”Yeh Lee, ole hyvä ja pelasta minut!”  Tyttäreni yritti ojentaa kättään opiskelijalle, mutta Herra kielsi tarttumasta tämän käteen. Tytär totteli, eikä koskenut kädellään opiskelijaan. Heti kun kuulin tämän tarinan, minä jäl-leen kerran aloin tehdä parannusta ja katua syyllisenä siitä, että olin menettänyt sielun. Päätin lujasti, etten enää ikinä menettäisi yhtäkään sielua. En menetä sie-lua, joka on minulle uskottu. Tyttäreni näki myös äidinisänsä, joka oli kovassa kidutuksessa.

 

Joka sunnuntai tyttäreni Yeh Lee näkee armon valon laskeutuvan taivaasta. Hän sanoo, että valo laskeutuu seurakunnan joidenkin pyhien päälle. Joillakin on tä-mä valo, toisilla ei. Mielestäni valo laskeutuu niille, jotka todella ovat tulleet tuos-sa jumalanpalveluksessa siunatuiksi. Minä kykenin erottamaan ennen jumalan-palvelusta ne pyhät, jotka eivät tosissaan olleet tehneet parannusta. Kykenin erottamaan ne, jotka murehtivat, olivat ahdistuneita ja vaivattuja sydämessään. Armon valo ei laskeutunut heidän päälleen.

 

Erään kokoöisen rukouksen aikana diakoni Cho, Chul Soo äkkiä muisti sanat:       ” Ă„lä juo verta, jos olet, tee äkkiä parannus!” Diakoni oli tehnyt parannuksen kau-riin veren juomisesta, jota hän oli tehnyt useita kertoja vähän yli 20- vuotiaana. Kun hän teki tästä parannusta, monet pahat henget, jotka olivat noissa tapahtu-missa tulleet hänen ruumiiseensa, lähtivät ulos ja ne lähetettiin helvettiin. Herra näytti minulle sen paikan helvetistä, jonne verta juovat kristityt päätyvät. He päätyisivät helvettiin, elleivät tekisi siitä katuen parannusta. Helvetissä oli aivan liian monia verta juoneita kristittyjä. He olivat hirveässä tuskassa. Tuota aluetta vartioi suden näköinen demoni. Tuo demoni leikkeli ”kristittyjen” kokonaisia ruumiita veitsellään. Kun veri tulvi heidän ruumiistaan, demoni nuoli heidän ve-rensä.

 

Eräänä päivänä Herra otti tyttäreni Yeh Leen helvettiin, jossa kidutettiin ihmisiä, jotka olivat tuhlanneet rahojaan sunnuntaisin. Paikan nimi oli Vesiputous-helvet-ti. Virran väri oli musta. Moni ihminen käveli kohti kielekkeen reunaa. Kun he tulivat reunan lähelle, heidät työnnettiin pakolla alas. Kun he putosivat maahan heidän ruumiinsa puhkesi (räjähti). Kysyin Jeesukselta: ” Ketkä tänne tulevat?” Herra selitti, että ihmiset, jotka kuluttavat rahaa sunnuntaisin.

 

Sitten Herra näytti minulle paikan helvetissä, johon joutuvat ne, jotka tekevät töitä sunnuntaisin. Tämän alueen nimi oli Jäätynyt (Frozen):  ihmiset, jotka ovat tässä paikassa, tulevat koviksi kuin jääkuutio. Tämä paikka ei kuitenkaan ole kylmä. Kun ihmiset kovettuvat, demonit kaapivat heidän lihansa irti kuin jääte-lön ja syövät sen. Sitten Herra näytti erään toisen helvetin paikan nimeltään Billiard (Biljardi). Pastorit vaimoineen oli asetettu  valtavalle biljardipöydälle. Heidän ruumiinsa oli kääritty palloksi. Demonit tuuppasivat heitä takapuoleen ja sitten ne pyörivät pusseihin. Jotkut pastoreista/vaimoista nousivat ylös ja juok-sivat kohti reikiä ja hyppäsivät sisään. Lyhyen ajan kuluttua terävähampainen ratas meni reikiin ja katkoi heidät kappaleiksi. Tämä paikka oli pastoreille ja heidän vaimoilleen, jotka eivät eläneet sen Jumalan Sanan mukaan, joka oli heille annettu.

 

Sain nähdä lukemattomia paikkoja helvetissä. Näin Paistinvarras- helvetin, Luo-la- helvetin ja Kalastus- helvetin. Mitä erilaisemmat helvetin paikat ovat sanoin-kuvaamattomia. Ne ovat pelottavia paikkoja. Kun olin kuunnellut vapisevien ih-misten kertomuksia kokemuksistaan helvetissä, ajattelin itsekseni, että meidän täytyy elää kristityn elämäämme uskollisesti. Meidän täytyy sietää ja kestää, jot-ta välttäisimme helvetin hinnalla millä hyvänsä.

 

Eräs tyttö kirkossamme, nimeltään Won, Eun Kyung, on 7.:llä luokalla koulussa. Hänen hengelliset silmänsä avattiin. Hän ottaa osaa nyt meidän hengellisiin teh-täviimme ja palveluun. Minä haluan, että uskovat pääsevät syvemmälle hengel-liseen todellisuuteen, niin että heitä voitaisiin käyttää palvelutehtävissä.

 

Milloin tahansa rukoilen jonkun perheen tai yksilön puolesta, Herra näyttää mi-nulle monia pahoja henkiä, jotka toimivat heissä. Kun autan heitä tekemään pa-rannusta, katumaan syntejään ja puhdistumaan, pahat henget taistelevat ja vas-tustavat karkottamistaan.

 

Olen todennut, että monet pahat henget ovat toimineet pyhissä synnin kautta. Olen myös todennut, että kun pahat henget työskentelevät aktiivisesti pyhien elämässä, nuo pyhät vajoavat syvemmälle syntiin. Kun näen, että pahat henget yrittävät johtaa monia uskovia ikuiseen kuolemaan, ajattelen, että minun täytyy suoristaa heidän elämänsä opettamalla heitä elämään Sanan mukaista elämää ja rukoilemaan. Sanan ja rukouksen kautta he voivat olla voittoisia hengellisissä taisteluissaan.

 

Annan kaiken kiitollisuuteni ja kunnian Herralle, joka on suonut minulle  kallis-arvoisen palveluviran. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut toimia tässä tulivi-rassa vaikkakin olen riittämätön. Annan kiitokseni Herran Kirkolle ja myös pas-tori Kimille.

 

Pyhän Leimuavan Tulen Kasteen( Holy Blazing Fire Baptism) Kokeminen

 

Tapaus 3. – Chungbukin kaupunki, Ensimmäisen Äänen Kirkko.

 

Rouva Jung Ja Kangin todistus

 

Helmikuussa 2007 nuorin poikani, Yoon Jung Seo soitti minulle kiireisen puhe-lun: Ӏiti, olen Herran Kirkossa Seo Incheonin kaupungissa. Tällä kirkolla on Py-hän tulen virka. Sitä johtaa pastori Kim, Yong Doo kirkon jäsenten kanssa. Moni täällä vieraileva on kokenut, että heidän sisällään olevat pahat henget paljaste-taan ja ajetaan ulos heidän ruumiistaan ja moni on parantunut. Eivätkä he aino-astaan parannu, vaan heidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Se on ihmeellistä! Jos tuot veljeni Yoon Jinin tänne, lyön vetoa, että hän paranee. Ole hyvä ja tuo hänet tänne nopeasti! Ă„iti, minä annan sinun lainata kirjat  ”Baptism by Blazing Fire”. Haluan että luet ne nopeasti ja koet sen! ”

 

Luin ensimmäisen kirjan heti. Sitten ostin sarjan loput osat ja luin ne kaikki läpi. Kirjojen sisältö järkytti. Sydämeni laukkasi, kun tein nopeasti suunnitelmat. Mie-heni, joka on pastori, oli odottamatta täysin vastaan kaikkea, mitä kirjoissa esi-tettiin. Hänen vastustuksestaan huolimatta minä vaadin Herran Kirkkoon menoa kiihkeästi. Lopulta aviomies antoi periksi ja me lähdimme uskossa.

 

Vanhin poikani, Yoon Jin Seo oli kärsinyt vakavaa masennusta 23 vuotiaana. Tot-ta puhuen olin hyvin epäröivä, kun nuorin poikani ehdotti, että toisin Yoon Jinin Herran Kirkkoon.

 

Lastemme kivun voi rinnastaa siihen kipuun, mitä tunnemme, kun olemme  avuttomia ja näemme heidän kipunsa. Siksi tein päätöksen. Päätökseni oli luja, minä menisin Herran Kirkkoon poikani kanssa. Mikään tai kukaan ei pysäyttäisi minua eikä tulisi tielleni.

 

Kuitenkin kohtasimme joitakin odottamattomia sattumuksia. Meillä ei ollut aa-vistustakaan, että voisimme kohdata sellaista vastarintaa. Aviomieheni on hyvin älykäs, mitä tulee oikean ajoreitin löytämiseen. Ei väliä onko päivä tai yö tai mis-sä hän on. Hän löytää reitit helposti ja ymmärtää tiet. Kaikista kokemistamme matkoista poiketen kohtasimme nyt mielikuvituksen ylittäviä koettelemuksia siitä hetkestä alkaen, kun olimme lähteneet kohti Herran Kirkkoa. Me koimme vastustusta ja esteitä koko matkan ajan Herran Kirkkoon. Me olimme kohdan-neet valtavan joukon pahoja henkiä työskentelemässä meitä vastaan ja nuo vastustukset olivat vakavia.

 

Kun saavuimme Incheonin alueelle, minä olin heikkona suunnistajana vaikeuk-sissa. Mutta minä kyllä tiesin, mihin suuntaan olisi pitänyt mennä. Aviomieheni ihmetteli ja ajoi ympyrää kun ajoimme sumussa noin tunnin. Me ajoimme samaa katua lähellä Herran Kirkkoa pitkän ajan. Valitsimme jatkuvasti väärän tien ja jopa ajoimme väärään ajosuuntaan yksisuuntaisia katuja. En ole eläissäni koke-nut sellaista liikennekaaosta. Kun pahat henget estivät meidän pääsymme Her-ran Kirkkoon, me käsitimme, että tuossa kirkossa on voimakas Pyhän Hengen läsnäolo, jossa monet pahat henget paljastuvat ja ajetaan ulos.

 

Sain huomata myöhemmin, että kaikkialta maasta vierailevilla ihmisillä oli hyvin samanlaisia kokemuksia. Kun lopulta hädin tuskin pääsimme Herran Kirkkoon, oli jo myöhä ja esirukoukset olivat jo alkaneet. Kun näin voimakasta rukousta, jossa huudettiin ja itkettiin, leukani loksahtivat alas. Se, mitä näin, oli mielikuvi-tukseni ulkopuolella.

 

Herran Kirkon esirukoustiimi rukoilee monien ihmisten puolesta. Heidän kaik-kien hengelliset silmät on avattu. He rukoilivat erikoisrukouksen perheeni puo-lesta. Sitten me saimme nähdä hengellisen todellisuuden. Minä näin kotini ole-van täynnä pahoja henkiä, niitä jopa riippui katoistamme.

 

Alueella missä asumme on eräs suurimmista buddhan temppeleistä. Se on nimel-tään Mitasa. Sillä alueella monissa perheissä on alkoholiongelma. Naapurustossa on paljon alkoholisteja. Temppelin ohella alueella on monia isoja buddhan temp-peleitä ja noitia. Ne tekevät ennustuksia ja omia ihmeitään. Alueemme on perin-teistä epäjumalanpalvontaseutua.

 

Kirkkomme perustettiin noin kaksi vuotta sitten. Minulla on aina ollut palava halua rukoilla. Yritin monta kertaa rukoilla lattialla polvillani. Mutta joku tun-tematon energia on aina painanut minut maahan. Siksi en voinut rukoilla kun-nolla. Olen aina valittanut tätä puutetta. Kun ensin perustimme kirkon, nuorin poikani Yoon Jung asensi kirkon nimen kirjaimet muurille. Kun hän asensi kir-jaimia, hän kuuli äkkiä naisen nauravan. Nauru oli niin kovaäänistä, että tuntui kuin se ravistelisi vuorta. Poikani rohkaisi meitä rukoilemaan usein.

 

Sinä yönä kun saavuimme Herran Kirkkoon, kaikki pahat henget minussa lähti-vät palvonnan ja rukouksen aikana. Sitten käteni alkoivat liikkua omia aikojaan. Ne liikkuivat vapaasti. Tanssin Hengessä. Sekä hengellinen että fyysinen ruumii-ni tanssivat ilolla, jonka antoi Jumala. Luulen, että se oli kaunis tanssi. Keskityin Herraan ja annoin Hänelle koko sydämeni. Tein parannusta loputtomin kyynel-virroin.

 

Haluaisin kertoa Pyhän Hengen tanssista sellaisena kuin minä sen koin. Herran Kirkossa ei ole väliä onko mies tai nainen, kaikilla on kyky tanssia Hengessä. Kuulin, että moni lahja voidaan saada tanssin aikana. Pyhän Hengen täyteyden lisäksi, kirkkaus, ylistys, ilo, parannus, paraneminen, vapautuminen riivaajista, tulivirka jne. voidaan saada tanssin aikana.  Oman Pyhän Tanssini aikana käteni nousivat luonnollisesti samalla kun olen palvonnan virrassa ja ylistyksessä. Tun-nen kuuman tulen pyyhältävän kautta koko ruumiini, kiireestä kantapäihin. Tah-donvoimani rahtuakaan ei ollut mukana. Pyhä Henki kosketteli ruumiini osia yk-sityiskohtaisesti. Ajattelin mielessäni:  ” Voi miten ruumiini voi muuttua näin ke-vyeksi ja vapaaksi? Kuinka jokainen paha henki voi lähteä yksi kerrallaan?” Se oli hämmästyttävää. Vielä enemmän järkytyin Pyhästä Sähköstä ja Tulesta. Nyt tun-nen lopultakin itseni arvolliseksi tulemaan Herran morsiameksi. Minun sieluni-/henkeni voi lopultakin täyttyä onnellisuudella ja ilolla.

 

Kun huusin ” Pyhä tuli”  tanssiessani Hengessä, muutuin puhtaaksi tulipalloksi siinä määrin, etten enää voinut kestää sitä. (vrt  Teresa Avilalainen –OS). Minusta tuntui kuin olisin muuttunut Tulen kuningattareksi. Juuri sillä hetkellä täytyin luottamuksella ja tuntui kuin voisin kukistaa ja voittaa minkä tahansa esteen. Tunsin, että jos huusin ja itkin Pyhää Tulta, se voisi liikuttaa Isän Jumalan valta-istuinta.  Yhteinen Herran Kirkon huutorukous on voimakkaampi kuin mitä olen kokenut missään rukoushuoneessa, kampanjassa tai paastossa.  Saatoin  toden-mukaisesti tuntea, kuinka nuo rukoukset saavuttivat taivaan uloimmatkin osat.

 

Ennen kuin olin vieraillut Herran Kirkossa ja kokenut Pyhän tanssin, olin tottu-nut hiljaiseen, mietiskelevään rukoukseen. Mutta sen jälkeen kun sain Hengessä tanssimisen lahjan, en ole ikinä tuntenut oloani uneliaaksi. Minä luulin, että mie-tiskelevä rukous on paras rukous, jossa voi kuulla Herran äänen. Mutta siitä saakka, kun olen alkanut tanssia Hengessä, ja aloin itkeä rukoillessani, havaitsin sen kaikkein tehokkaimmaksi ja voimakkaimmaksi rukoukseksi. Me elämme vii-meisiä päiviä ja hyvin lähellä Herran paluuta. Vallat ja voimat pahoine henkineen kiertelevät taivaalla ja maan päällä ja ovat jatkuvasti saalistamassa meitä. Olen todennut ja kokenut, että huutaminen rukouksessa ja tanssiminen Hengessä ovat hyvin tärkeitä aseita pahojen voimien kukistamisessa.

 

Olen elänyt puoli elämääni Jumalan Sanassa ja kuuliaisuudessa Jumalan Sanalle. Olen johtanut palveluvirkaamme taistelemalla ilman lepoa mutta suuresti Her-ramme sydäntä kaivaten. Todellisuudessa tyrannimainen luonteeni käänteli mieltäni enkä kyennyt muuttumaan. Näiden kätkettyjen pahojen henkien vuoksi minä ja mieheni riitelimme usein.

 

Herran Kirkossa rukousten puolivälissä Pyhä Henki kosketti minua ja tämä jat-kui omassa kirkossamme. Jumalanpalvelus- ja rukousaikana olen kokenut, kuin-ka ryhmä pahoja henkiä on lähtenyt, kun vain yskäisen. Nuo pahat henget elivät ruumiissani vuosikymmeniä. Kaikkien minussa olleet pahat henget on paljas-tettu mukaan lukien nuo, jotka kulkivat minusta aviomieheeni ja hänestä mi-nuun. Ne olivat matkustelleet edes takaisin minuun ja häneen. Ne ovat aiheutta-neet riitoja ja yrittivät johtaa meidät tuhoon.

 

Monien vuosien ajan pahan voimat ovat tehneet työtään perheenjäsenissäni. Ne ovat olleet suunnitelmallisia ja monin tavoin rakentaneet kuningaskuntaansa meissä. Se ylitti mielikuvitukseni. En voinut lakata ihmettelemästä. Tajusin, että nuo pahat henget metsästivät meidän sielujamme. Jumala rakastaa perhettäm-me. Hän on parantanut perheeni. Olen todella kiitollinen Hänelle.

 

Vanhin poikani, Yoon Jin, on kiintynyt Herran Kirkon jumalanpalveluksiin, jotka ovat täynnä Pyhää Henkeä. Kirkko on täynnä elämäniloista palvontaa, ylistystä, riemastuttavan iloisuuden ympäröimää. Hän on nyt prosessissa, jossa hän muut-tuu asteittain kirkkaaksi riemastuttavaksi persoonallisuudeksi. Hän on vapautu-nut  23-vuotiaan yksinäisyyden värittämistä olosuhteista. Jeesus ei parantanut häntä kertalaakista. Syynä oli, että Herra halusi jokaisen perheenjäsenen kohdal-la kunkin rukouksien täyttyvän tietylle tasolle.  Hän halusi rukousta, joka olisi ai-dosti surevaa. Hän halusi tunnustusta todella särkyneeltä sydämeltä.  Kun kukin perheen jäsen täytti rukousmaljansa rukouksillaan, Herra sanoi, että Hän paran-taa pojan täydellisesti. Herra myös halusi, että vanhempi poikakin rukoilisi puo-lestaan, vaikka hän oli niin monessa suhteessa vajaa.

 

Lopulta haluaisin kiittää monin kiitoksin Herran Kirkkoa, pastori Kim Yong Doota, hänen vaimoaan ja kaikkia kirkon jäseniä loputtomista rukouksista ja vanhimman poikani Yoon Jinin ohjaamisesta sekä nuorimman poikani Yoon Hungin rakkaudellisesta huolenpidosta. Annan kaiken kunnian Herralle. Hallelujaa!

 

Pyhän Leimuavan Tulikasteen ( Holy BlazingFire) kokeminen

 

Tapaus 4. – Kwang Jun kaupunki. Yong Doo Dong , Unity Vision Church

 

Pastori Park Inn Soon todistus

Hallelujaa!

 

Annan kaiken kunnian kolmiyhteiselle Jumalalle tilaisuudesta saada pitää viimeisen herätyssaarnan armon keskellä.

 

Oli kesäkuu 2007, kun ensi kertaa kohtasin tulikirjan. Ensimmäisen niistä olin ti-lannut kirjakaupasta. Kun luin sen, ajattelin mielessäni: ” Vau – en ole ikinä en-nen lukenut mitään tällaista! ”Olin järkyttynyt. Mutta en ollut silloin kyllin inno-kas kuin olisi pitänyt olla ja keskikohdalle päästyäni panin kirjan hyllylle lähelle työpöytääni. Ajattelin, että ehtiihän sen lukea loppuun myöhemmin.

 

Noin kuusi kuukautta on mennyt ja minulla oli palveluvirassani joitakin koettele-muksia. Joskus menen vaikeuksien kautta, joskus rauhassa. Näiden omien ylä- ja alamäkien kanssa en saanut mielestäni tulikirjoja.

 

Tammikuun ensimmäisenä 2008, diakoni vaimoineen, jotka olivat uskollisesti palvelleet kirkkoa, lähtivät pois. Pastorina olen aina halunnut, että he seisoisivat tukevasti Sanan perustuksella. Olen rukoillut heidän puolestaan paljon. Mutta kun he lähtivät sanomatta sanaakaan, tunsin suurta yksinäisyyttä sydämessäni. Sydäntäni oli loukattu ja se alkoi katkeroitua. Silloin muistin tulikirjat.

 

Maaliskuussa 2008 aloin lukea tulikirjoja uudelleen kuukauden ensimmäisellä viikolla. Kun luin kirjan ensipuoliskon uudelleen, olin ymmälläni ja hämmäs-tynyt. Se oli puhdas shokki. Maaliskuun 7. päivänä, perjantaina, rukoilin ja luin kirjaa saarnapöntöstä. Soitin Herran Kirkkoon ja pyysin saada pastori Kim Yong Doota puhelimeen. Hän otti puhelun vastaan: ” Pastori! Haluaisin mielelläni vie-railla kirkossanne. Onko se mahdollista? ” Hän vastasi ja sanoi että milloin vain.

 

Ehdotin hänelle, että tulisin maaliskuun 10. päivä. Valmistauduin matkaan ja latasin netistä kartan. Minä olin tulossa vuosikonferenssiin maaliskuun ensim-mäisellä viikolla. Tämä konferenssi pidettäisiin Silchun Pastoraalisessa Tutki-muslaitoksessa Su wonin kaupungissa. Kävin konferenssissa ja heti kun se oli ohi, kiiruhdin saamaan vaimoni Sul Hyan Oakin ja kälyni,  pastori In Pyong Tekin matkaseurakseni Herran Kirkkoon. Lainasin autoa veljeni vaimolta, joka myös oli pastori.  Me kolme siis ajelimme Herran Kirkkoon GPS- kartan opastamina.

 

Ensimmäisenä päivänä Herran Kirkossa, kun palvonta ja ylistys olivat loppuneet, kirkon jäsenet kokoontuivat eteen saarnastuolin luo. Sekä miehet että naiset jatkoivat palveluaan kauniilla Pyhällä tanssillaan. Heidän tanssinsa oli sanoin-kuvaamattoman kaunista. Se ei ollut lainkaan outoa. Kun olin vieraillut jumalan-palveluksessa Cho Lack Don paasto- ja rukoushuoneessa, olin nähnyt Pyhää tanssia. Olin havainnut, kuinka miehetkin palvoessaan Herraa tanssivat. Tilaisuus ei siellä mitenkään loukannut minua.

 

Minun kirkossani me taputamme käsiämme kun palvomme ja ylistämme Herraa. Se on vain luonnollista ja yleismaailmallinen ilmiö. Useimmissa Korean kirkoissa harrastetaan rytmistä liikuntaa palvonnan ja ylistyksen aikana. Kun Pyhä Henki yrittää johtaa tanssia, moni ihminen kieltäytyy hyväksymästä sitä, koska se ei ole heille tuttua. Raamattu opettaa, että meidän pitäisi sekä palvoa, ylistää että tans-sia. Emme ole kuitenkaan koskaan tehneet niin emmekä nähneet sitä tehtävän. Useimmat kirkot pitävät nolona tai vieraana, kun joku aloittaa tanssin Hengessä. On tansseja, joita ihmiset luovat, kun haluavat palvoa ja ylistää Herraa. Kuinka paljon enemmän se miellyttääkään Herraa,  jos käsien liikkeet ja koko tanssin on luonut ja johtaa Pyhä Henki! Vain jos itse emme ole henkilökohtaisesti nähneet sitä, ei se anna meille oikeutta arvostella Herran edessä Hengessä tanssivia ihmi-siä.

 

Osallistuin Herran Kirkossa kokoöiseen rukousvigiliaan joka maanantai. Joka kerta pastori Kim Yong Doon rukoili Tulikastetta ja voitelua. Hän erotti nimen-omaan pastorit ja näiden vaimot ryhmiin, jotka saisivat tuon tulen. Tuli välittyy hänen käsistään minun käsiini. Tunsin kuinka se asteittain muuttui voimak-kaammaksi joka viikko. Aikanaan käteni alkoivat liikkua luonnollisesti, mutta ilman omaa tahtoani.

 

Maaliskuun viimeisellä viikolla, Unity Vision Kirkko aloitti rukouskampanjan; me nimesimme sen Getsemanen rukouskampanjaksi. Kokoonnuimme klo 21.00 kirkkomme kolmanteen kerrokseen maanantaina ja jatkoimme perjantaihin. Me palvoimme/ylistimme 30 minuuttia, 30 minuuttia kesti saarna ja 30 minuuttia rukousaika. Sen jälkeen toimitimme Tulen virkaa, oli aika saada voitelu. Välitin tulen kaikille, jotka olivat osallistuneet iltarukouskokoukseen. Ihmisten kädet alkoivat liikkua. Aluksi he eivät itse olleet siitä tietoisia. Joidenkin kädet olivat levittäytyneet sivuille. He olivat hämmästyksissään siitä, mitä heille tapahtui. Kädet saattoivat äkkiä tulla yhteen  kuin magneetin vetäminä ja sitten laajeta sivuille. He jatkoivat hämmästelyään, kun heidän kätensä liikkuivat vapaasti ja luonnollisesti. Me jatkoimme noita iltarukoustilaisuuksia joka maanantaista per-jantaihin.

 

Neuvoin seurakuntalaisia hankkimaan tulikirja-sarjan. Minäkin ostin muutamia antaakseni niitä eteenpäin. Me kaikki luimme ne yhdessä raamattuopintojen ohessa. Tajusimme, että mitään ei ole helppoa saada nopeasti. Jos joku saakin voiman tai tulen lahjan helposti, tuo henkilö voi menettää sen yhtä helposti no-peasti. Jos se avautuu helposti, se myös voi sulkeutua helposti. Tajusimme, että jos harjoitamme pyhyyttä ja jatkamme  rukouselämää ja luemme Jumalan Sanaa, se tuottaa varman perustan uskolle. Saattaisimme ajatella, että olisipa hienoa saada hengelliset silmämme auki yhdessä henkäyksessä ja sitten vierailla hel-posti taivaassa ja helvetissä. Mutta olen ymmärtänyt, että jos joku saa/ kokee henkilahjat liian helposti, niiden ylläpitäminen ei olekaan helppoa. Pastori Yong Doo Kim on saarnannut aiheesta.

 

Maaliskuun 31. päivänä maanantaina sain profeetallisen sanan Herralta, kun osallistuin kokoöiseen rukouskampanjaan Herran Kirkossa. Herra katseli, kun Hän johti kotitalouttani, palveluvirkaani ja kirkkoa. Olen erittäin kiitollinen Her-ralle. Herra kertoi minulle, että Hän on mielistynyt  meihin ( vaimooni ja itseeni), kun me vierailemme rukoustilaisuuksissa. Herra kertoi minulle, että hedelmiä tulisi näkyviin tulevaisuudessa. Siksi meidän piti jaksaa kestää. Herra halusi, että rukoilisimme vielä palavammin.

 

Minä esitin rukouspyynnön, että meillä olisi tuliherätys kirkossamme. Pastori Kim Yong Doo lupasi rukoilla tämän rukouspyynnön puolesta. Myöhemmin hän antoi meille vastauksen. Hän asetti päivämäärät kesäkuun 23. ja 24., maanantai ja tiistai. Kun päivämäärät oli lyöty lukkoon, kirkkomme nuoriso joutui pahojen henkien hyökkäysten kohteeksi. Pahat henget käyttivät erilaisia metodeja hyök-käyksissään.

 

Ensimmäinen hyökkäys:– Lee, Seh Young, opiskelija pyhäkoulussa. Hän kaatui tasaisella asfalttitiellä. Tie oli huuhdeltu ja kauniisti tehty. Ei ollut mitään mihin kompastua. Kun hän kaatui, hän mursi luunsa vasemmasta ranteesta. Hänen piti pitää kantoliinaa kolme viikkoa.

 

Toinen hyökkäys:– Park Sang Ho on 8.:lla asteella keskikoulussa. Hän palvelee kirkon äänentoistohuoneessa. Kaksi viikkoa Lee, Seh Yongin kaatumisesta Sang Ho kaatui ollessaan lumilautailemassa. Hän vaurioitti vasemman ranteensa, mo-lemmilla sama diagnoosi ja taas kolmen viikon mitellan pito. Tohtori näytti sai-raalassa röntgenkuvista, että molempien murtumalinjat olivat samanlaiset. Sang Ho on erittäin taitava lumilautailija. Hän on harjoitellut sitä koko talven. On hy-vin outoa, että hän kaatui matalassa mäessä. Rinne oli loiva. Hän lensi noin kaksi metriä kaatuessaan. Näin hän sai murtuman.

 

Kolmas hyökkäys: – Chae, Hyung Inn on peruskoulun neljännellä. Hän soittaa rumpuja pyhäkoulussa. Viikko Sang Hon tapaturmasta, hän kaatui nojapuilta ja mursi vasemman ranteensa. Hänkin sai kantositeen kolmeksi viikoksi.

 

Neljäs hyökkäys: – Kuack, Jae Yun, opiskelija pyhäkoulussamme. Kolmannen hyökkäyksen jälkeen hän loukkasi oikean jalkansa ja sai kipsin. 

 

Viides hyökkäys: – Park, Haam Bit, erään pastorimme vanhin poika. Hän soittaa rumpuja ja opettaa. Viikon kuluttua neljännestä hyökkäyksestä hän mursi nilk-kansa ja tarvitsi kolmen viikon kipsin.

 

Kuudes hyökkäys: - Kim, Hyung Gon on kahdeksalla asteella keskikoulussa. Kak-si viikkoa viidennestä hyökkäyksestä hän loukkasi nilkkansa.

 

Seitsemäs hyökkäys: – Yuh, Inn Gwang on peruskoulun neljäsluokkalainen. Hän on ylistystiimissä. Hänet piestiin ilman syytä joidenkin naapuruston kiusankap-paleiden toimesta. Hän joutui sairaalaan kolmeksi viikoksi.

 

Nuoriso ei ollut ainoa pahojen henkien hyökkäyskohde, vanhemmatkin saivat osansa. Toukokuun 5. päivälle kirkkomme oli suunnitellut joitakin urheilutur-nauksia. Valmisteluiden aikana miesten lähetysryhmät 1 ja 2 ottivat yhteen  ottelussa. Heillä oli hyvä matsi. Mutta ennen kuin he kukin lähtivät kotimatkalle, he menivät kaikki diakonin kalatorille, ja nappasivat muutamia pikareita, ”shot-teja” alkoholia.

 

He olivat kokoontuneet kirkkomme nimessä ja kuitenkin Saatana oli operoinut pahan työnsä heidän keskuudessaan. Kun olivat langenneet, kokosin kaikki, jot-ka olivat menneet juomaan. Minä panin heidät tekemään parannusta ja katu-maan tekojaan. He kukin allekirjoittivat lupauksen, etteivät ikinä enää joisi.

 

Näiden ongelmien lisäksi, meille tuli muitakin ongelmia. Olimme rakentaneet kirkon lainan avulla. Lainasimme rahat Dae Gu Co-osuuskunnalta, miljoona dol-laria. Vaikka kykenimme selviytymään koroista, joitakin ongelmallisia asioita ta-pahtui, niin ettei meillä ollut muuta mahdollisuutta kuin laiminlyödä velan mak-saminen. Omaisuus asetettiin ennalta sovittuun huutokauppaan. 14.5.2008 kirk-korakennuksemme myytiin onnistuneella pakkohuutokaupalla eräälle yrityksel-le. Olimme tehneet kaikkemme säästääksemme kirkkorakennuksen lakien puit-teissa. Kuitenkin kaikki tiet olivat suljetut.

 

Herätyskokouksiin oli vain kaksi viikkoa eikä meillä ollut mitään ratkaisua. Siksi annoimme koko homman Herralle. Herra, joka rakastaa meitä niin paljon, on elävä ja meillä on toivo päästä Hänen valtakuntaansa. Tämän toivon ja rakkau-den avulla olemme rohkeita. Vaikka kirkkomme on pakkohuutokaupattu, kirk-komme jäsenet, jotka ottaisivat osaa herätyskokouksiin, olivat iloisia ja heillä oli rauha. Se paistoi heidän kasvoistaan.

 

Olimme rukoilleet. Tosiasiassa olimme rukoilleet sitäkin hartaammin kun odo-timme tulevaisuutta, josta emme tienneet. Me annoimme kaikesta kiitoksen Ju-malalle. Aloitimme herätyskokouksemme vaikeuksien keskellä.

 

Herätyskokousten ensimmäisenä päivänä emme kyenneet arvioimaan odotta-miemme osanottajien lukumäärää. Sen seurauksena ostimme 200 kuppia pika-nuudeleita välipalaksi. Herätyskokousta ei mainostettu emmekä julkaisseet il-moitusta. Karkea arviomme osanottajista oli 200:n paikkeilla. Mutta 700 ihmistä tuli kahtena ensimmäisenä päivänä! Herran raivokas voimakas Tuli oli läsnä. Pastori, jonka olimme kutsuneet puhumaan, kertoi meille, että tässä kokouk-sessa Tuli oli hyvin erikoinen. Kuitenkin pahat henget jatkoivat hyökkäyksiään meitä kohti loppuun asti. Myös herätyskokousten aikana.

 

Sää, tuore juomavesi, välipalat, vesimelonit, vessat, parkkipaikat, ilmastointi, elektroninen varustus ja opastukset olivat kaikki kunnossa. Mutta meillä oli ongelmia äänipuolella. Vaikka mitä olimme ajatelleet kaiken olevan kunnossa, äänipuolella, joka kattoi 500 pyeongin (= 1579 neliömetrin) alan, kohtasimme teknisiä ongelmia. Emme voineet aavistaakaan, että meidän pikkuiset lapset olivat vaarantaneet äänilaitteiston päivää ennen herätyskokousten alkua. Lapset olivat menneet äänihuoneeseen ja leikkineet säätimillä ja miksereillä. Joka sun-nuntai iltana  klo 20 pidimme miesten ryhmää.  Luetaan Raamattua ja rukoillaan yhdessä. Lapset tulivat isiensä mukana ennen ryhmän kokoontumista eivätkä koskaan ennen olleet menneet äänilaitehuoneeseen. Kaikista tapauksista tämä oli ensimmäinen, jossa lapset koskettelivat äänilaitteita. Koska emme olleet käyt-täneet laitteita ennen herätyskokousta, emme olleet tietoisia, että niissä olisi ollut jotain vialla.

 

Heti ensimmäisenä päivänä epätasapainossa oleva ääni kajahti kaiuttimista. Yh-dellä vahvistimella edistyi herätyskokouksemme vaikeasti. Mutta kaikkien  on-gelmien keskellä, herätys oli tulessa. Ihmiset, jotka olivat herätyskokoukseen tulleet, olivat nälkäisiä Pyhälle Hengelle ja sen seurauksen he täyttyivät Hengellä ja Hänen Armollaan.

 

Seuraavana päivänä, iltapäivällä, kutsuimme paikalle insinööriä korjaamaan äänisysteemin ongelman iltakokousta varten. Sen aikana Pyhän Hengen Tulen läsnäolo oli voimakas ja sitä annettiin meille koko ajan. Kun iltakokous muuttui yökokoukseksi, mukaan liittyi kauniita tapahtumia. Nuoret, miehet, naiset ja pastori Kimin vaimo Herran Kirkosta tanssivat kauniin Pyhän tanssin. Olipa kau-nis pyhä teknotanssikin. Unity Vision kirkon ( Yhteinen Näky- ) jäsenet seurasi-vat perässä ja alkoivat tanssia Pyhässä Hengessä. Näky oli kaunis.

 

Tulikirjat olivat julkaisseet monenlaisia lahjoja ja parantumisia, joita saatiin Py-hän tanssin kautta. Olen kokenut sellaisen henkilökohtaisesti. Minulla oli ollut jäykkyyttä ja jomottavaa kipua niskassa jonkin aikaan. Mutta sen jälkeen kun olin tanssinut Hengessä noin neljä viikkoa ja osallistunut Herran Kirkon juma-lanpalveluksiin, kivut hävisivät. Lisäksi päänsäryt ja jäykkyydet poistuivat myös. Voin vahvistaa, että paranemisia ja lahjoja annetaan Pyhän tanssin kautta.

 

Tauon jälkeen otimme välipaloja. Unity Vision kirkon jäsenet esittivät lahjojaan ja kykyjään miellyttääkseen Herraa. Olen vain iloinen siitä, että he matkivat mi-nua. He ovat kallisarvoisia pyhiä, jotka oppivat nopeasti tottelemaan mikä ta-hansa tehtävä tai hanke heille osoitetaankaan. Ei ole väliä mitä minä pyydän, he vastaavat ”Aamen”. Olen hyvin kiitollinen. Jokainen on innolla antanut itsensä Herralle. Näkymä oli hyvin iloinen kiitollisuutta herättävä. Minä todella uskon, että Herramme on ollut hyvin mielistynyt.

 

Jatkoimme rukousaikaamme. Rukouksemme menivät syvälle. Me rukoilimme ja hartaasti pyysimme, että hengelliset silmämme avautuisivat. Rukousaikamme koostui kolmesta erilaisesta osasta. Toisen osan aikana, vierailija Kwang Justa sai hengelliset silmänsä auki. Lisäksi Herra antoi meille profeetallisen sanan dia-konissan kautta. Sana koski kirkkoamme, Unity Vision Kirkkoa.

 

Kysymys: Herra, mitä Sinä ajattelet Unity Vision Kirkosta?

Vastaus: Minä varmasti siunaan Unity Vision Kirkkoa.

 

Kysymys: Ovatko kaikki Unity Vision Kirkon jäsenet, jotka nyt ovat saarnastuolin alla, menossa taivaaseen?

Vastaus: On useita ihmisiä, jotka tulevat menemään helvettiin, jos kuolevat nykyi-sessä tilassaan.

 

Kysymys: Miksi niin on, Herra?

Vastaus: He näyttävät ulospäin omistautuneilta ja kuuliaisilta, mutta he ovat nuri-sijoita ja valittajia suljettujen ovien takana.

 

Kysymys: Onko kenenkään Unity Vision Kirkon jäsenen hengelliset silmät avautu-va?

Vastaus: Pastorin vaimon hengelliset silmät avautuvat. Hänen on elettävä elä-määnsä polvillaan rukoillen lakkaamatta.

 

Kysymys: Kokeeko Unity Vision Kirkko herätyksen?

Vastaus: Kirkosta on tultava yhtenäinen. Pastorin vaimolla on katkeruutta sydä-messään. Herätys tulee nuorten kautta.

 

Kysymys: Mitä Unity Vision Kirkosta tulee?

Vastaus: Pitäkää rauha keskenänne. Luottakaa Herraan ja ongelmat ratkeavat. Antakaa kaikki Herralle.

 

Kysymys: Pastorin sydämen täytyy olla hyvin raskas. Lopettaminen pakkohuuto-kaupalla täytyy stressata paljon. Mitä ajattelet, Herra?

Vastaus: On lähdeveden virta, joka virtaa alas hänen henkeensä. Herra on parhail-laan ratkaisemassa kaikki asiat.

 

Oli neljä opiskelijaa keskikoulusta ja ylä-asteelta, jotka halusivat kielillä puhu-misen armolahjan. He rukoilivat hartaasti tuota lahjaa koko yön sen jälkeen kun pyhäkoulun lapset alkoivat puhua kielillä. Koko yön rukoiltuaan he kaikki saivat kielillä puhumisen armolahjan. Torstaina kokoonnuimme klo 18 ja kehotimme heitä rukoilemaan 40 minuuttia kielillä. Jotta kielilläpuhuminen vahvistuisi, hei-dän piti puhua tauotta. Siksi kehotan heitä jatkuvasti puhumaan kielillä. Nyt he puhuvat kielillä jo sujuvasti. He ovat onnellisia ja kiitollisia.

 

Toivon, että Unity Vision Kirkon ongelmat ratkeavat nopeasti, niin että voimme kirkastaa Herraa. Olen maininnut diakoneille ja diakonissoille, että haluan pitää toisenkin herätyskokous- sarjan ensi vuoden helmikuussa. He olivat hyvin on-nellisia.

 

Kolmannen rukoussessiomme aikana me rukoilimme ja valmistauduimme vierailemaan taivaassa. Herra rukoili pastorin vaimon, Sul Hyang Oakin, yllä. Lyhyen ajan kuluttua tämä äkkiä huusi: ” Uuh!” Hän alkoi vavista ja itkeä. Hän koki helvetin. Kuten Herra oli ilmoittanut, hänen hengelliset silmänsä avattiin.

 

Rouva Sul, Hyang Oakin todistus

 

Maaliskuun toisella viikolla, maanantaina, osallistuin Herran Kirkon kokoöiseen palvelukseen aviomieheni kanssa aivan ensi kertaa. Ensimmäisestä päivästä läh-tien olin rukoilemassa koko yön kerrallaan: ” Herra, jos annat minulle armosi tä-nään, en mene takaisin Kwang Juhun.” Jatkoin harrasta rukousta. Rukoilin ohi kello viiden. Olin ainoa, joka oli jäänyt rukoilemaan. Rukouksen keskivaiheilla pastori Kim, Yong  Doo tuli vierelleni ja sanoi että hän haluaisi rukoilla puoles-tani. Ryhdistin asentoani ja avasin silmäni.

 

Mutta en voinut nähdä pastoria missään lähelläni. Olin kokenut jotain hengellis-tä. Sikäli kuin ymmärsin mitä koin, sen on täytynyt olla hengellistä ja jos sen oli-sin tiennyt, en olisi avannut silmiäni. Kaduin sitä ja tunsin oloni tyhjäksi. Miksi oikein avasinkaan silmäni? Aloin rukoilla hellittämättä. Vähän ajan kuluttua rou-va Kang, Hyun Ja tuli lähelleni ja välitti minulle Pyhän tanssin lahjan: ”Rouva Sul, minä välitän sinulle kaiken mitä minulla on.”

 

Monet kysyvät nyt, olenko rouva Kang, Hyun Jan pikkusisko. He kaikki näkivät, että Pyhä tanssimme oli samanlaista.  Sanoin: ”Minulle on suuri kunnia, jos minua luullaan rouva Kang, Hyun Jan pikkusiskoksi. Hän tanssii kauniisti ja sulavasti. Hä-nellä on monia voimakkaita lahjoja.”

 

Herätyksen toisena päivänä me kaikki toivoimme, että hengelliset silmämme avautuisivat ja toivoimme, että me saisimme vierailla taivaassa rukoillessamme. Silloin hengelliset silmäni avautuivat ja saatoin todistaa kuinka sieluja kidutettiin helvetissä.

 

Ensimmäiseksi näin ison paholaisen, ehkä kuningaspaholaisen. Se piti isoa kah-vikuppia kädessään. Sitten hän heitti täyden kauhallisen sokeria, jotka oli tehty ihmisistä, kahvikuppiinsa. Hän nautti ja sihisi samalla.

 

Näin kuinka Herra suri helvetissä kuolevien sielujen puolesta. Minäkin valitin tosi paljon. Minun sydämeni oli pakahtua tuskasta kun näin Herran murehtivan.

 

Seuraavaksi näin demonien sitovan tiukasti ihmisiä köysillä ja ripustavan heitä roikkumaan. Sitten demonit armottomasti lävistivät heidät terävillä rautavar-tailla. Ne nauroivat ilkeästi.

 

Näin jäätyneitä ( kovettuneita) ihmisiä. Kun ihmiset olivat jäätyneinä, demonit hakkasivat heitä isoilla rautanuijilla. Ihmisistä tuli tomua lyöntien tuloksena. Se oli julma näky. Sydämeni meni heikoksi.

 

Näin syvän suon. Ihmiset suossa taistelivat päästäkseen siitä pois. Heitä kidutet-tiin, näin vain kasvonsa. Heidän muu ruumiinsa oli suossa.

 

Näin ison syvän reiän täynnä hyönteisiä. Näin kuinka ihmisiä työnnettiin jatku-vasti reikään.

 

Näin demonien heittelevän ihmisiä kuin bumerangeja. Kun ihmiset iskeytyivät seinään, he kirkuvat tuskissaan. Sitten he murtuivat kappaleiksi.

 

Rakastan luonnostaan lapsia. Nykyisin pidän huolta ja opetan lapsia kirkossa. Evankelioin joka keskiviikko ja lauantai kouluissa. Olen kuullut joidenkin lasten sanovan: ” Minä haluan mennä helvettiin!” He hylkäävät evankeliumin! Olin to-della utelias näkemään oliko helvetissä lapsia. Niin kysyin Herralta: ” Herra, me-nevätkö lapset helvettiin? ” Sitten Herra näytti minulle lapsia, jotka olivat helve-tissä kidutettavina. He hyppivät kivuissaan, kun olivat valtavan paistinpannun päällä. Pannu oli tulen kuumentama. Sydämessäni oli valtava tuska.

 

Herätyskokousten aikana, eräs diakonissa Unity Vision Kirkosta rukoili hartaas-ti, että hänen hengelliset silmänsä avautuisivat. Myötätunnosta  kysyin Herralta, josko Hän voisi toteuttaa diakonissan pyynnön. Herra sanoi, että pyytäjä oli juuri parhaillaan kiihkeässä hengellisessä taistelussa. Hänen tuo palveluvirkansa tulisi kirkon pastorin kautta.

 

Niiden profeetallisten sanojen joukossa, joita annettiin Unity Vision Kirkolle, meille kerrottiin, että kirkko kokisi herätyksen lasten kautta. Siksi esitin kysy-myksen koskien lapsiani: ”Herra, minulla on kaksi poikaa. Kumpaa käytettäisi? ” Herra vastasi: ”Ei ole sinun asiasi tietää. ”

 

Keskiviikkona, herätyskokouksen jälkeisenä päivänä, vierailimme eräässä kir-kossa matkalla lentokentälle. Annoimme kyydin Herran Kirkon jäsenille. Aulassa useat diakonit ja nuoret keskustelivat. Silloin näin ison demonin heidän keskel-lään.

 

Seuraavana päivänä olin hyvin väsynyt. Lepäsin ja makasin huoneessani. Tämä oli se päivä, jolloin tavallisesti menin ulos evankelioimaan. Koska olin väsynyt, epäröin lähtöäni evankelioimaan. Silloin näin näyn. Näin kuinka demonit järjes-täytyivät sotilaalliseksi voimaksi. Ne hyökkäsivät ryhmissä. Nousin heti ylös ja valmistauduin. Sitten menin ulos evankelioimaan. Minusta tuntui kuin helvetin portit olisi avattu apposen auki.

 

Diakoni Kangin todistus

 

Kun perheenjäsenet Herran Kirkossa välittivät tulta, käteni tuntuivat kuin mag-neeteilta, jotka tarttuivat toisiinsa. Sormenpäitäni pisteli. Palvonnan aikana pas-torini pyysi minua menemään saarnastuolin eteen. Tanssin Hengessä. Käteni liikkuivat sulavasti. Rukoilin Pyhässä Hengessä: ”Herra, ole hyvä ja anna käsieni liikkua laajemmin ja vapaammin. ” Käsieni liikkeet tulivat asteittain laajemmiksi. Kun vieraileva pastori rukoili puolestani, minusta tuntui kuin olisin pitänyt mo-lemmin käsin isoa maljaa. Kokemus oli uusi ja hämmästyttävä.

 

Diakoni Kimin todistus

 

Rukouksen aikana pidin jotakuta kädestä ja juoksin pitkin vihreää niittyä. Mi-nulla oli hyvä olla. Kun oli aika nähdä helvettiä, näin jyrkänteen järven yllä. Näin mustan veitsen leikkaavan ihmisen käsiä. Sydämeni oli täynnä tuskaa.

 

Diakoni Changin todistus

 

Herätyskokous oli puhdas järkytys. Pelkäsin koko ajan, että hengelliset silmäni avautuisivat. Mutta pelkoni häipyi vähitellen. Kun kuuntelin muiden diakonien keskustelevan Jeesuksen kanssa, tajusin kuinka koko uskonelämäni oli täynnä epäilyä. Silloin tein parannuksen ja kaduin. Ajattelin, että Pyhä tanssi oli hyvin kaunista. Aloin saada Pyhän tanssin liikkeitä vähän kerrassaan. Rukouksen aika-na tunsin voimakkaan Pyhän Hengen läsnäolon. Haluan taivasta enemmän kuin koskaan.

 

Diakonissa Kwanin todistus

 

Ellen olisi kokenut tätä tuli-herätyskokousta, olisin päätynyt helvettiin. Nyt pidän tiukasti kiinni pääsylipustani taivaaseen ja haluan olla uudestisyntynyt Jumalan lapsi. Käytän kaiken voimani ja mieleni miellyttääkseni Jumalaa.

 

                          

 

 

 

 

                          KIMIN NETTIKIRJA # 5 SISĂ„LLYSLUETTELO

                          

Pastori Cho, Hwang Sam  Keskuskirkko, Washington DC, USA                                  1

 

*Johdanto                                                                               3

LUKU 1 : Henkien erottamisen kyvyn armolahja                                 4

* Lupaus kaksinkertaisesta voimasta                                        6

* Sotilaat, joista tulee rintamakarkureita                                                    8

* Palvonta johon Jumala mielistyy                                             12

* Nuoret, vanhat ja lapset:                                                            15

* Jeesus  vaiko Calvin?                                                                    16

*  Pastori Steve Thomsonin tapaaminen                                              19

* Kukaan ei voi tehdä parannusta esivanhempiensa synneistä                20

* Lahjan erottaminen                                                                     22

* Totuus kielistä, kielten selityksestä ja henkilahjoista                               27

*  Väärien profeettojen erottaminen                                         30

* Tapausselostus kärsimyksestä väärän henkilahjan vastaanottamisen jälkeen34

* Hinta                                                            40

* Varoitus merkkien kautta                                                          41

* Tuliviran motiivi                                                               43

* On oleva jakaantuminen (division)                                         44

 

LUKU 2   * Hämmästyttävä rukousvastaus                                        48

* Vaimo rikkoi alabasteripullonsa kuultuaan Herran äänen                    54

   Viisi rukousaihetta v 2006 avattiin, toteutuivat vuoden päästä v 2007  55

*  Herra vastaa rukouksiin                                                           60

*  Pyhiinvaellusmatka Jeesuksen seurassa                                           64

*  Hengellinen sodankäynti pyhiinvaelluksen aikana                                   71

*  Egyptiä valvova ruhtinas                                                          73

* Israelin maaruhtinas                                                       75

*  Jordanin pääruhtinas (The principality of Jordan)                                   76

* Kaksoissateenkaari                                                                      79

* Kuninkaallinen krapujuhla                                                       80

* Mohave – auto                                                                   84

 

Jeesuksen profeetallista opetusta herätyskokouksessa ss. 88-109, pastori Kim kysyy 33 kertaa, vierailevat pastorit pari kertaa ja Jeesus vastaa 35 kertaa.                                                                                                                                                      88 Otoksia Herran Jeesuksen Kristuksen vastauspuheenvuoroista:                

 

Ette kestä ilman P. Hengen voimaa tässä viimeisessä sukupolvessa. Rukoilkaa kielillä! Jeesus haluaa herättää, jakaa Pyhän Hengen Tulta, Sanaa, Evankeliumia. Liian monet Palvelijat elävät erehdyksessä. Moni haluaa Pyhää Henkeä, rakkautta ja armoa huulillaan, mutta eivät sydämessään, tosissaan. Jeesus säälii itsekkäitä , vain toisten ihmisten ihailluksi tulemiseksi haluavia. Lankeavat  eivät ole tutkineet itseään.

 

Herran lääkkeet: Puhdas kultainen Henki, puhdas kristallivesi. Pois ylpeys! Paimenmieli, joka etsii langenneet takaisin. Pyhä Henki annetaan ylpeytensä, ahneutensa, kateutensa ym lian pois heittäneille. Puhdas korruptoitumaton viran hoito. Jeesus antanut Pastori Kimille ainutlaatuisen koulutuksen ( kolmena vuotena joka päivä Helvetissä kidutuksissa). Herra ymmärtää Kimin tuskittelua, kehottaa kestävyyteen, tulevat siunaukset suuret.

 

Jeesus ei voi vuodattaa Pyhän Hengen lahjoja niille, joiden sydän jo täynnä omia ajatuksia, teorioita, maalaisjärkeä. Lasten ja nuorten sydämet puhtaampia ja aitoja. Palvelijan persoonallisuus on ainutkertainen. Kun hengelliset silmäsi on avattu, huomaat onko työsi puhdasta, koska sinulla on henkien erottamisen lahja. Kunnioittakaa, rohkaiskaa, rakastakaa toisianne.

 

Vaikka avaisinkin hengellisen todellisuuden tietyille vahvoille persoonille, he määrittelisivät sen erehdyksenä, vääränä eksytyksenä, eivät avaisi sydäntään Minulle. Älä anna toisten määritellä itseäsi! Kaikki P. Hengen virassa olevat joutuvat arvostelunkohteiksi! Pidä silmäsi aina vain Minussa. Minä tuomitsen maailman tulisesti!

 

Jeesus ei pidä, toisin kuin Kim, Kimin vaimoa eksentrikkona (omalaatuisen originellina)vaan näkee hänessä monet hyvät puolet;  vain nainen voi rakastaa sydämellään. Tutki itseäsi, joka toisille puhut. Pastori Kim saa kalliin viran pitkäksi aikaa.

 

Jeesus lohduttaa ja kannustaa vierailevaa pastoria, joka melkein itsemurhan partaalla, antaa vahvaa rohkaisua ja lohdutusta  tuolle pastorille, joka tunnustaa, itkee, katuu, tekee parannusta, saa lupauksen siunauksesta palvelutyölleen. Pankaa pois kärsimättömyys ja viha. Uskovien oltava paimenia, nöyriä, ei itseään tunnetuksi tekemiseen pyrkiviä.

 

 Jeesus ennustaa, että moni ihminen on vielä kantava hedelmää näiden tulikirjojen, joita nimittää ” Minun kirjoikseni”, kautta. Pyhän Hengen liike voimistuu ja kasvaa. Jeesus varoittaa ahneista, omaa kunniaansa etsivistä ja niistä, joilla on väärä motiivi: he korruptoivat palveluvirkansa, ja opetuksensakin vääristyy. Jeesus nuhtelee keskuksia, joissa keskitytään saamaan profetian virka;  johtajiaan Jeesus moittii kulttijohtajiksi, jotka ”komentelevat Minua mukautumaan haluihinsa”.

 

Taivaassa ei eroa lapsilla nuorilla aikuisilla vanhoilla naisilla eikä miehillä: kaikki ovat samoja henkiä! Lapset ja nuoret sydämeltään puhtaita, vilpittömiä, heille helpompi suoda Pyhän Hengen ja Tulen lahjoja ja virkoja. Minulle te kaikki olette kuin pieniä lapsia. Rakastakaa heikompianne! Saakaa, oppikaa, rakastava sydän. Silloin vuodatan voimani parantaa ennallistaa vapauttaa.

 

Pastori Toivon Kirkosta kysyi, mitä palveluvirkoja Jeesus oli hänelle ajatellut.  Jeesus vastasi, että Hänellä kahtalaisia ajatuksia; halusi myös Pyhän Hengen liikkeen virkaa. Koska pastori on teräksenluja persoona, hänellä piintyneitä tapoja. Olisi oltava muovailtavissa kuin savi. Jeesus voi toki vuodattaa Pyhän Hengen palveluviran vahvoillekin persoonille, mutta he menevät monien vaikeuksien kautta. Odota Jumalan aikaa, että persoonasi pehmenee. Heitä nykyiset suunnitelmat, päämäärät, pois! Ă„lä tee itsestäsi mittapuutta. Ihmisten sanat ja mielipiteet ovat sekoittuneita. Ei ole ihmisen asia arvioida/tuomita toisia. Ei pidä inttää, että oma metodi on ainoa oikea.

 

Täydellisyyden voi tajuta, kun elää Jeesuksen kanssa taivaassa. Jeesus sanoi pastori Kimille, että vaikka hän pyrkii todellisuuteen, hän ei voi olla niin kuin Jeesus. Kukaan ei voi omaksua täydellisyyttä. Jeesus antaa lahjat, jotka sopivat itse kullekin parhaiten.

 

 Jeesus ilmoittaa tiukasti, että Hänen toisen tulemuksensa, joka on lähellä, päivämäärää ei ilmoiteta. Jos, seuraisi maailmanlaajuinen kaaos. Ylkä tulee Morsiamen luo äkisti. Helvetti ei tule vasta tuomion jälkeen. Taivas on elävien uskovien sisimmässä nyt ja tulevaisuudessa se on tulossa.  Jeesus varoittaa epäpuhtaista profeetoista ja – profetioista. Korruptoitunut palvelusvirka voi lopulta rappeutua saatanan pastoraatiksi.

 

 Puoliso on ennalta määrätty. Haluan teille puolison, jota tarvitsette! Aika ei ole tärkeä, säädetyn puolison tapaaminen on. Ihmiset, jotka haluavat käyttää Minua hyväkseen, eivät voi saada syvempää Hengen virkaa. Kysyisitte kaikessa ensin Minun tahtoani! Jeesus ei voi julkisesti puhua asioista, jotka vaativat yksityistä vastaanottoa.

 

 Kim: Herra, työntekijöitä on vähän. Jeesus: Jatka sitkeästi palveluvirkaasi. Minä lähetän sinulle ihmisiä ja kokoan. Sinua täytyy virittäytyä ja sinua pitää muokata. Naispastori: ON paljon esteitä! Pelkään! Olen rajoittunut! Rohkeuteni on vähissä! Jeesus: Ennen kuin tunsit Minut, Minä tein ja loin Sinut palvelijakseni. Ennen kuin tulit pastoriksi ja tultuasi pastoriksi. Halusi on ihmisiin…Haluan, että ihmiset parantuvat ja uudistuvat kosketuksesi kautta. Syleile sairasta ja hylkiötä! Ei ole kysymys tahdostasi eikä voimastasi, Minä haluan sinulle Rauhan. Haluan että kasvat ja tulet onnelliseksi Minun tavallani ja Minun kauttani. Heitä pois nykyiset ajatuksesi, suunnitelmasi, tietosi. Sinusta tulee uusi luomus. Uusi suunnitelma tuo rauhan, kiitollisuuden, onnen!  Kehotus: Pankaa pois viha, tilalle anteeksiantamus. Jumala uudistaa perheet. Kun rukoilette kielillä, Jeesus halusi keskustella jokaisen paikalla olijan kanssa henkilökohtaisesti.

 

Naispastorin visio taivaasta. Enkelit tanssivat, ylistivät, sieluilla oli juhlat. 10 000 erilaista Suitsuketta laskettiin alas. Parantumisia, laulua Hengessä, Palvonnassa ja ylistyksessä.                                                                                                                  111

*Herra saattaa minua vierailulle helvettiin, jossa P. Hengen pilkkaajat           111

Pyhän Hengen Pilkkaan langenneet. Syvällistä ja varoittavaa dialogia ja analyysiä Kimin ja Jeesuksen välillä P. Hengen pilkasta                                                                       *Ihmiset, jotka ovat langenneet pois-syvällistä analyysia                                   120

 

LUKU 3                                                                                   126

*Pyhän Liekehtivät Tulen Kasteen Kokeminen                                  126

Tapaus 1 – Pastgori Chae, Eun Kyun todistus Everdinin kirkosta USA:sta           126

* Mene kaupunkiin Kwang Ju                                                      127

Tapaus 2 : * Pyhän Leimuavan Tulen Kasteen Kokeminen                     136                      Gok Sung, Mok Sa dong ,Täyden Evankeliumin Kirkko, Past Gong Pek Mon todistus                                                                                                                                   136

* Pyhän Leimuavan Tulen Kasteen( Holy Blazing Fire Baptism) Kokeminen     147

Tapaus 3 – Chunbukin kaupunki, Ensimmäisen Äänen Kirkko;                        147

Rouva Jung ja Kangin todistus                                                   147

*Pyhän Leimuavan Tulikasteen ( Holy BlazingFire) kokeminen              151

Tapaus 4 – Kwang Jun kaupunki. Yong Doo Dong , Unity Vision Church151

Pastori Park Inn Soon todistus                                                  151

* Rouva Sul, Hyang Oakin todistus                                             159

* Diakoni Kangin todistus                                                 161

* Diakoni Changin todistus                                                           161

*Diakonissa Kwanin todistus                                                       162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

                          

 

 

                                                  

 

 

 

 

                                      

 

                                      

                          

                                                  

 

 

 

                                                  

 

 

              

              

                          

             

 

             

              

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.