Oikean ja väärän Jeesuksen, enkelin, armolahjan, Pyhän Hengen ja taivaallisen Isän tunnistaminen

 

 

                                                                     Psykiatri Pertti Peussa

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseninä ja psykiatrian ammattilaisina haluamme kiinnittää lukijan huomion vakavaan puutteeseen, joka merkittävällä tavalla on heikentänyt ja heikentää seurakuntien lukuisten johtajien ja jäsenien todellisuudentajua ja mielenterveyttä.

 

Kysymys on kyvyttömyydestä erottaa, onko heidän yliluonnollisten kokemustensa lähde ja sisältö väärä vai oikea. Tähän ongelmaan on olemassa ratkaisu, jonka esitämme tässä kirjoituksessa. Olemme henkilökohtaisesti todenneet sen toimivan käytännössä tämän kirjoituksen otsikon esittämässä laajuudessa.

.

Yhdysvaltalainen kristitty sisätautilääkäri Rebecca Brown sai Herraltamme -90-luvulla ohjeen vihollisen enkeleiden ja Saatanan palvojien tunnistamiseksi. Hän kertoo tästä kirjoissaan, jotka ovat tämän kirjoituksen lähdeluettelossa. Olemme käyttäneet menestyksellisesti  tätä ohjetta  myös oikean Jeesuksen ja  Pyhän Hengen tunnistamisessa.

 

Jos olet antanut koko elämäsi Jeesukselle ja tahdot palvella Häntä tietäen Hänen tahtonsa, on sinulle mahdollista oikean Jeesuksen tunnistamisen avulla päästä keskusteluyhteyteen Hänen kanssaan. Jos tunnistat väärän Jeesuksen tai vihollisen enkelin, on sinun Jeesuksen nimessä käskettävä se poistumaan häiritsemästä. Mutta nyt itse asiaan.

 

Juttumme otsikossa mainittujen olentojen tunnistamisessa käytämme apostolisen uskon- tunnustuksen Jeesus-osiota, jossa tunnustetaan usko Jeesukseen, joka syntyi neitsyestä, kuoli Golgatan ristillä, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin ja istuu nyt taivaassa Jumalan, Isän oikealla puolella. Tämä on oikean Jeesuksen henkilöllisyystodistus.

                              

 

 

 

 

 

                                           Oikean ja väärän Jeesuksen tunnistaminen

 

Jeesukseksi esittäytyvä olento voi lähestyä ihmistä ilmestyksessä tai ihmisen mieleen puhumalla.  Ihmiseen on luotu kyky ajatella, muodostaa mielessään sanoja ja lauseita. Voit todeta sen olemalla hiljaa ja sanomalla mielessäsi vaikka oman nimesi. Jos tämä onnistui, olet jo edennyt tunnistamisessa. Väärä ja oikea Jeesus voivat siis myös puhua sanoja ja lauseita mieleesi.

Joh.10:27-28: "Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni."

Matt.24:24: "Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin."

1.Joh.4:1- "Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan."

 

Testi alkaa kysymällä: "Kuka Jeesus sinä olet, ketä palvelet, kuka on Herrasi?"

 

Oikea Jeesus sanoo sinulle: "Minä olen se Jeesus, joka syntyi neitsyestä, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, mutta nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaaseen ja istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan oikealla puolella. Palvelen taivaallista Isääni, joka on kaikkivaltias, maan ja taivaan luoja. Hän on minun Herrani." (Apostolisen uskontunnustuksen Jeesus- ja Isä-osiot.)

Väärä Jeesus ei kykene sanomaan em.tunnustusta ja on yleensä hiljaa.  Jos tunnistat oikean Jeesuksen, voit keskustella Hänen kanssaan mielessäsi.

 Jos tunnistat väärän Jeesuksen, joka on vihollisen enkeli,sinun täytyy karkoittaa se Jeesuksen Kristuksen nimessä kuten on kirjoitettu Lk.10:19 ; Matt.10:1 ja Mark. 16:17-18. 

 

 

 

                                               Enkelien tunnistaminen

 

Enkeli voi lähestyä ihmistä ilmestyksessä tai  puhumalla ihmisen mieleen. Näin voi tehdä myös vihollisen enkeli. 2.Kor.11:14.

 

Testi alkaa kysymällä: "Kuka on sinun Herrasi ja Mestarisi? Ketä sinä palvelet?"

 

Herran enkelin on vastattava: "Minä palvelen Jeesusta Kristusta, joka syntyi neitsyestä, kuoli ristillä ja nousi haudasta kolmantena päivänä ja istuu nyt taivaassa Isän oikealla puolella. Tämä Jeesus on Herrani ja Mestarini."

Vihollisen enkeli ei kykene sanomaan em. lausetta. Se tulee käskeä Jeesuksen nimessä poistumaan häiritsemästä.

 

                                          Pyhän Hengen tunnistaminen

 

Pyhä Henki voi lähestyä ihmistä puhumalla sanoja ja lauseita ihmisen mieleen. Näin voi siis tehdä myös  vihollisen enkeli, joka väittää olevansa pyhä henki. Vihollisen henget voivat ihmisen kautta tehdä samoja asioita kuin Pyhä Henki, puhua kielillä, tulkita kieliä, profetoida, tehdä ihmeitä, parantaa sairaita, antaa yliluonnollista tietoa ja viisautta, antaa väärän uskon, väärän henkien erottamisen lahjan.

 

Testi alkaa kysymällä ihmiseltä, jolla on tällainen tai tällaisia yliluonnollisia kykyjä: "Sinä henki, joka puhut kielillä (tai muu kyky), kerro Jeesuksen, minun Herrani nimessä  ketä sinä palvelet?"

Hengen on kyettävä sanomaan: "Minä palvelen Jeesusta Kristusta, joka syntyi neitsyestä, kuoli ristillä ja nousi haudasta kolmantena päivänä´ja istuu nyt taivaassa Isän oikealla puolella."

Jos saat tämän ilmoituksen, lahja on Pyhästä Hengestä.

 

Vihollisen enkeli ei kykene sanomaan em. lausetta. Se tulee karkoittaa Jeesuksen nimessä.

                                        Taivaallisen Isän tunnistaminen

 Raamatun mukaan on olemassa myös valheen isä" (Joh.8:44).

Testi alkaa kysymällä: Kuka isä sinä olet?

Oikea, taivaallinen Isä vastaa: "Minä olen taivaallinen Isäsi, kaikkivaltias, maan ja taivaan luoja. Jeesus kristus on poikani."

        

Lähdekirjallisuus ja liitteet:

Rebecca Brown MD: "Jeesus Kristus vapautti vangitut" Elämän tie r.y. 1999 ss. 35-36 ja s.99.

Rebecca Brown MD "Valmistaudu sotaan" Myllypaino, Leväsjoki 1997 s.12 ja s.133 ja 193.

 

 

 

                                                     

    

 

 Liite 1.                                         Enkeleiden testaus 1.

 

Rebecca Brown: "Jeesus Kristus vapautti vangitut" /Elämän tie r.y. 1999 ss.35-36:

 

 “Sohvalla istui isokokoisin ja hyväkuntoisin nuorimies, mitä olin koskaan nähnyt. Tajusin heti, että kysymyksessä ei ollut ihminen…

 

Hän sanoi: ‘Minulla on sinulle sanoma Isältä.’ Keskeytin hänet heti: ‘Seis Kuka olet?’–

‘Olen suojelusenkelisi.’ Olin hämmentynyt kaikesta eikä vähiten hänen silmiensä puhtaasta katseesta. Mieleeni leimahtivat: ‘Eikä ihme; sillä itse saatana

tekeytyy valkeuden enkeliksi.’ 2.Kor.11:14 ja ‘Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta…’ 1.Joh.4:1-.

            

 (Rebecca:) – ‘Demonit ovat yrittäneet samaa. Kuka on mestarisi? Ketä palve-

 let?’

 (Enkeli:) – ‘Palvelen Herraa Sebaotia.’  (Rebecca:) –  Se ei riitä, sillä saatana

  käyttää itsestään samaa arvonimeä.’

 

Enkeli hymyili:Minä palvelen Herrojen Herraa ja Kuningasten Kuningasta, Jeesusta  Kristusta, joka syntyi neitsyestä, tuli maan päälle lihassa, kuoli ristillä ja nousi haudasta kolmantena päivänä. Tämä sama Jeesus istuu taivaassa Isän oikealla puolella. Tämä Jeesus on minun Herrani ja Mestarini.

Huokasin helpotuksesta, sillä tiesin, että hän oli läpäissyt testin, jonka Herra on antanut meille 1.Joh.4:ssä.

   

  Liite 2                                         Enkeleiden testaus 2.

 

               Rebecca Brown: “Valmistaudu sotaan”/Myllypaino, Leväsjoki 1997 s.12:  

 

“Yht’äkkiä kirkas valo täytti huoneen, kun olohuoneeseen ilmestyi loistava,

 valkopukuinen olento, jolla oli paljastettu miekka kädessä…

 

 Rebeccan alkaessa puhua hän keskeytti sanoen: ‘Nainen, ole hiljaa, minä

 olen kaikkein korkeimman Jumalan palvelija, Jeesuksen  Kristuksen,

 Nasaretilaisen, joka syntyi neitsyestä, vaelsi täällä maan päällä lihassa

 33 vuotta ja kuoli ristillä teidän syntienne tähden. Tämä Jeesus joka nyt

 istuu korkeudessa Isän oikealla puolella on minun Mestarini.'

 

 .....Lauseessaan, joka koski Jeesuksen Kristuksen tunnustamista hänen

 Herrakseen enkeli  osoitti todisteen siitä, kuka hän oli. Tämän perusteella

 Rebecca hyväksyi hänen identiteettinsä Herran enkelinä. Tämä tapahtui

 seuraavien Raamatun kohtien mukaan: 'Rakkaani, älkää jokaista henkeä

 uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta ...Jokainen henki, joka

 tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi,on Jumalasta'(1.Joh.4:1-).

 Demonit voivat ilmestyä 'valon enkeleinä' (2.Kor.11:14)."

 

 

 Liite 3         Yliluonnollisten henkilahjojen testaaminen

           

 Esimerkki: kuinka testataan kielillä puhumisen aitous

 

 Rebecca Brown kirjassaan "Valmistaudu sotaan" ( Myllypaino1997 s. 133)

 200)  kertoo tapauksen, jossa kristitty nainen sai demonisen kielillä puhumisen, kun saarnaajamies oli rukoillut naisen puolesta. Nainen sairastui tämän jälkeen  vatsa- ja suolisto-ongelmiin, joita ei pystytty diagnosoimaan eikä parantamaan lääketieteellisesti. Hän ei kyennyt lukemaan Raamattua kuin pari minuuttia, oli masentunut ja lannistunut. Hän kärsi näitä vaivoja 16 vuotta kunnes tapasi Rebecca Brownin.

 

 Rebecca Brown kertoo: "Pyysin häntä puhumaan kielillä ja jatkamaan sitä

 huolimatta siitä, mitä minä sanoisin. Kun Lea (nimi muutettu) alkoi puhua

 kielillä, minä sanoin seuraavaa: 'Sinä henki, joka puhut kielillä Leassa,

 Jeesuksen Kristuksen, Herrani ja Vapahtajani nimessä käsken sinua

 sanomaan minulle, mitä sinulla on sanomista Jeesuksesta ja ketä Jee-

 susta sinä palvelet?'

 

Lea oli kauhuissaan, kun hänen suustaan alkoi tulla kirouksia. Hän pani

 kätensä suunsa eteen pysäyttääkseen sanojen virran. Kielillä puhuva henki

 oli reputtanut kokeen. Aivan ilmeisesti se oli demoni!'

 

 Lea ei ollut osannut testata saarnamiehen tilaa eikä saamaansa henkeä.

 Kun hän nyt pyysi Herralta anteeksi, ettei ollut seurannut Raamatun antamia ohjeita ja käski väärien kielien demonin lähtevän hänestä Jeesuksen Kristuksen nimessä, hänen vatsa- ja suolisto-ongelmansa paranivat hetkessä. Hän kykeni lukemaan Raamattua vapaasti, ilma keskeytyksiä ja hänen suhteensa Herraan oli läheisempi kuin se koskaan oli ollut.

 

 On äärettömän tärkeää käyttää tätä Jumalan antamaa koetta jokaisen

 (yliluonnollisia tekoja tekevän ) hengen kohdalla."

 

 

Liite 4                               Saatanan palvojien tunnistaminen

 

Rebecca Brown: "Jeesus Kristus vapautti vangitut" /Elämän tie ry. 1999 s.99.

 

Em. kirjassa Elaine Knost, joka oli USA-laisen Saatanan palvojien Brotherhood (Veljeys)- järjestön ylipapitar ennen kääntymistään kristityksi, kertoo:

" Veljeskunnassa minut koulutettiin soluttautumaan kristillisiin seurakuntiin ja tuhoamaan ne... Saatana pyrkii tekemään jokaisen seurakunnan Laodikean seurakunnan kaltaiseksi...(Ilm. 3:15,16)  Melkein jokainen korkean tason satanisti on liittynyt kristillisiin seurakuntiin...Saatanan palvojat puhuvat demonien antamilla kielillä... Jos kysyt: 'Onko lihaan tullut Jeesus Kristus pelastajasi? , he valehtelevat: 'Kyllä.' Jos luettelet heille uskontunnustuksen ja kysyt, uskovatko he sen, he sanovat: 'Kyllä.'

Ainoa asia, mitä he eivät pysty sanomaan kirkkain silmin ja omalla suullaan on:

'Jeesus Kristus, joka on Jumala, joka tuli lihaan, kuoli ristillä ja kolmantena päivänä nousi haudasta ja istuu Isän oikealla puolella, juuri tämä Jeesus on Herrani ja Pelastajani ja Mestarini.'"

 

 

Rebecca Brown: "Valmistaudu sotaan" / Myllypaino 1997 s.193:

 

"Elämmme vaarallisia aikoja. Meidän on aina vaadittava, että jokainen, joka väittää palvelevansa Jumalaa, määrittelee tarkasti, mitä Jumalaa hän palvelee.

 

Elleivät he suoralta kädeltä, ilman ylimääräisiä kehoituksia, sano palvelevansa Jeesusta, joka on Jumala, kaikkivaltias, ainutlaatuisen jumalallinen ja joka syntyi neitsyestä, eli tällä maan päällä synnittömän elämän, kuoli ristillä meidän syntiemme tähden, nousi ylös haudasta kolmantena päivänä ja istuu nyt taivaassa Isän Jumalan oikealla puolella, niin he eivät palvele ...todellista Jumalaa."