KIM YONG-DOO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TULIKASTE

           6

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

       Kirja 6

 

 

Baptize by Blazing Fire  (Kasta Leimuavalla Tulella) – Book Number 6 internetissä.

Englannista suomeksi kääntänyt Olli Siipola olli.siipola@welho.com 10.8.2020 – 8.9.2020.

 

                                           Tulen puolustusvoimat

 

                                                       Suositus ja Johdanto/ Lee Yon Ho

 

Vaikka Herran Kirkko on vasta perustettu kirkko, joka sijaitsee kansainvälisen lentokentän ostos-alueella, ulkomaalaisia uskovia tulee laumoittain kaikkialta maailmasta Herran Kirkkoon. Mistä syistä he tulevat vierailemaan Herran kir-kossa?

 

Ulkomaalaisten säännölliset vierailut Korean erilaisiin mega-kirkkoihin ovat niin lukuisia, että sitä on vaikea käsittää. Näiden monien vierailujen syynä on , että halutaan oppia ja luoda malli herätykselle ja kasvulle vierailijoiden omissa mais-sa. Tämä ilmiö tuo esiin Korean kirkkoja hienolla tavalla.

 

Herran Kirkko ei lukeudu edes keskisuurten saati mega-kirkkojen joukkoon. Li-säksi Herran Kirkon rakennus ei alun alkaen ole suunniteltu kirkoksi, vaan pi-kemminkin business- tarkoituksiin. Herran Kirkko on liisannut (vuokrannut) rakennuksen aloittaakseen siinä jumalanpalvelustoimintansa. Siitä huolimatta monet ulkomaalaiset  tulevat laumoittain Herran Kirkkoon.

 

Herran Kirkko sijaitsee ostoskeskuksen vuokratussa viidennen kerroksen huo-neistossa Simgok-dongissa. Se sijaitsee vastapäätä Incheon Seogua paloaseman vieressä.  Herran Kirkko on tunnettu säännöllisistä, koko yön jatkuvista ruko-uspalveluistaan 365 päivänä vuodessa ( senioripastori Kim, Yong Doo).

 

Ulkomaalaisten uskovien jokapäiväinen väentungos Herran Kirkossa on ilmiö, jota Korean muitten kirkkojen on vaikea ymmärtää. Monet ulkomaalaiset, jotka ovat majoittuneet lähialueelle, vierailevat ja ottavat osaa Herran Kirkon juma-lanpalveluksiin. Sitten lisäksi on toisia ulkomaalaisia kaikkialta maailmasta, jot-ka jatkavat käyntejään Herran Kirkossa.

 

Noin 23 vuotta pastori Kim Yong Doon kirkko on kierrellyt ostoskeskuksesta toiseen ( Hänen edellinen kirkkonsa oli kellarikerroksessa ostoskeskusalueella). Joka kerta hän perusti uuden kirkon. Hän oli hoitanut tavanomaista pappisvir-kaa, joka ei mitenkään poikennut muiden Korean kirkkojen pappien toimen-kuvasta. Mutta saatuaan läheisen yhteyden Herraansa pastori Kim ja muutama harva nuori, alkoivat kokea voimakkaan Tulikasteen ja hengellisen maailman todellisuuden. Pastori Kim julkaisi Tulikaste- kirjasarjan, jossa selostetaan hänen hengellisten kokemustensa sisältö. Kirjasarja on levinnyt nopeasti koko Korean alueelle ja kaikkialle maailmaan.

 

Ulkomaalaiset uskovat , jotka ovat lukeneet koko viiden kirjan sarjan, ovat tun-geksineet Herran Kirkkoon nähdäkseen syvälle hengelliseen todellisuuteen.

 

Tähän mennessä kirjasarja on tullut niin suosituksi, että siitä on otettu 23 pai-nosta. Se on ollut mahdollista niiden kaikkien, niin Korean kuin koko maailman palavien kristittyjen tuen turvin. Tämä on ollut syynä siihen, että monet Korean ja koko maailman kristityistä ovat  tungeksineet Herran Kirkkoon.

 

           Pyhät Ulkomailta Vierailevat Herran Kirkossa Nähdäkseen

                                                        Tulikasteen

 

Vaikka Herran Kirkko sijaitsee alueella, jossa kuljetukset voivat olla ihmisille kovin hankalia ja huolimatta kaikista epämukavuuksista, liisattu kirkko kaupal-lisessa rakennuksessa  on outo paikka, johon monet ihmiset kaikkialta Koreasta ja koko maailmastakin haluavat kokoontua. Herran Kirkosta on tullut, ei vain Korean, vaan koko maailman uskonnollisten instituutioiden huomion kohde.

 

Vuonna 2012 avasimme palvelupäivän nimikkeellä ” Erityinen Kiitoskokous ”       (Special Thanksgiving Assembly). Tuona erikoisena palvelupäivänä saapui ihmi-siä yli 40 maasta vierailulle. Heitä tuli Englannista, Alankomaista, Luxembur-gista, Islannista, E.- Afrikasta, Amerikasta, Malesiasta, Kamputseasta,  Hong Kongista, Kiinasta jne. Oli ainutlaatuista saada sellainen joukko vierailemaan Herran Kirkossa. On vaikea luetella kaikkia vierailevien maiden etnisiä ryhmiä. Tähän mennessä Aasiasta, Euroopasta, Afrikasta, P.- Amerikasta, E.- Afrikasta jne. on vierailtu Herran Kirkossa.

 

Huolimatta pitkistä matkoista ja monista epämukavuuksista, mitä heidän on täy-tynyt kohdata matkallaan Herran Kirkkoon, olen ihmetellyt, miksi he silti tulevat. Nykyisin vain yksi kirja, numero 1 ”Baptize by Blazing Fire”  - sarjasta on painet-tu ja julkaistu englanniksi ( 2019/2020 myös kirjat 2 ja 3 saatavina Ama-zonista – OS). Kun ihmiset eri maista ovat lukeneet kirjan, he alkavat tulla Herran Kirk-koon. Mutta sitä mukaa kuin kirjat tulivat tunnetuiksi Koreassa ja ulkomailla, he alkoivat kutsua pastori Yong Doo Kimiä pitämään herätyskokouksia ulkomaille. Kun usean maan kansalaiset tulivat kokouksiin, he ovat levittäneet sanaa näistä herätyskokouksista ympärillä oleville ihmisille ja kun yhä useammat ihmiset ovat kuulleet herätyskokouksista, yhä enemmän on tullut kuulemaan. Jatkuvien ulkomailla tapahtuvien herätysten johdosta yhä useampi ulkomainen kristitty tulee vierailemaan Herran Kirkkoon.

 

                                Tulikaste Toimii Yhä Loppumatta 

 

Kun johdin vastaperustettua kirkkoa ostoskeskusalueella, en koskaan pitänyt taukoa yli-yön kestävistä rukouksista yhtenäkään päivänä. Herran Kirkko rukoi-lee jatkuvasti 365 päivänä vuodessa. Kirkko ei ole kertaakaan nähnyt, että tuli-kaste olisi kertaakaan lakannut. Lähellä Herran Kirkkoa on laaja paloasema. On ironista, että Herran Kirkko on paloaseman vieressä. Huolimatta siitä, että Pyhä Tuli on joka yö syttynyt, palomiesten ei ole tarvinnut kertaakaan tulla sammut-tamaan tulta. 

 

Vaikka pastori Yong Doo Kim ei omista kaunista kirkkoa, kuten keskikokoiset ja mega-kirkot ovat, hän panee kaiken tarmonsa huolehtiakseen ulkomaisista lähe-tystyöntekijöistä ja pyhistä. Hän oli aivan liian kiireinen murehtiakseen kirkon rakentamisesta. Toinen syy siihen, miksi pastori Yong Doo Kim ei omista kirkko-a, on se, että hänellä ei ole siihen varoja. Ainoa asia, mihin hän voi ja haluaa kes-kittyä, on olla Pyhän Hengen johdettavana harjoittaessaan ja opettaessaan kris-tittyjä hengellisesti Pyhän Tulen virkoihin. Hän pitää ulkomaisia herätyskokous-kampanjoita päättäväisesti. Hänellä on sydäntä mennä pitämään herätyskokouk-sia minne vain joku kutsuu.

 

Useimmat kirkot, joihin pastori Yong Doo Kimiä pyydetään pitämään herätys-kokouksia, ovat ulkomaisia. Kirkon koko tai sijainti ei ole ensisijainen kriteeri päätöstä tehtäessä. Pastori ei aseta rajoituksia tai kriteerejä eikä ehtoja. Pastori Yong Doo Kim kulkee rajoittamatta itseään. Hän on käynyt sellaisissa paikoissa kuin Afrikassa, Kaakkois-Aasian viidakoissa, autiomaissa, Lähi-Idässä, tasan-goilla, E.- Afrikassa jne. Etäisyydet matkustettaessa maailman kaukaisimmille alueille ovat mittaamattomat. Lisäksi hän oli vähällä joutua terroristihyökkä-yksen uhriksi. Monien vaihtelevien käänteiden jälkeen pastori Yong Doo Kim julistaa evankeliumia. Pyhän tulikasteen työ jatkuu eikä se itse asiassa lopu.

 

Ulkomaiset maallikkouskovat ja pastorit, jotka ovat saaneet hengellisiä koke-muksia kanssamme Herran Kirkossa, tulevat mielellään uudelleen saadakseen kokea samat siunaukset. Milloin vain ulkomaiset ihmiset pyytävät tulemaan ja pitämään herätyskokouksia, pastori Kim Yong Doo haluaa vierailla riippumatta mahdollisista vaikeuksista, joita hän vierailumatkoillaan kohtaa. Mutta pastori Kim Yong Doo liikkuukin suunnitelman ja aikataulujen mukaan, jotka Herra on jo suunnitellut.

 

Ulkomaiset Pyhät Näkevät Jumalanpalveluksia,

Joissa On Läsnä Pyhä Tulikaste

 

Herran Kirkolla ei ole päivä- eikä viikkotiedotetta. Jumalanpalvelukset alkavat ilman ohjelmalehtisiä. Kirkon jumalanpalvelus alkaa tulisella ja kiihkeällä ylis-tyksellä. Ylistyksen jälkeen kirkko pyytää ulkomaalaisia tulemaan eteen ja esit-telemään itsensä. Yksi vieras kerrallaan kutsutaan eteen. Sitten Herran Kirkko toivottaa heidät tervetulleiksi lämpimin huudoin ja taputuksin rohkaistakseen heitä. Kirkko toivottaa heidät tervetulleiksi ja ottaa vastaan sydämiä lämmittä-västi. Esittelyn jälkeen koko seurakunta nousee ylös ja tervehtii toinen toistaan kättelyin ja halauksin. ( Herran Kirkko ei salli eri sukupuolta olevien halata toi-siaan – naiset ja herrat vain kättelevät toisiaan). Ulkomaisille yritetään puhua englantia, vaikkakin heidän kykynsä puhua englantia on heikkotasoista. Tavalli-sesti muut kirkot tervehtivät vain silmillään tai yksinkertaisella kädenpuristuk-sella.

 

Mutta kun Herran Kirkon jäsenet tervehtivät toisiaan ( jäsenmäärä noin 300), siihen menee vähintään puoli tuntia. Huolimatta erilaisista kielistä, ihonväreistä, näyttämö tihkuu ystävyyttä ja toveruutta toinen toistensa kanssa – joka on yksi lisäpiirre Herran Kirkolle ja vain Herran Kirkolle. ( Koreassa ei ole monta kirk-koa, joissa olisi eri rotuja).

 

Toisin kuin tyypillisissä kirkoissa,  Herran Kirkon istuimissa ei ole jalkoja, vain selkälauta, johon nojaten ulkomaiset voivat helpottaa epämukavuuttaan. Majoi-tus on järjestetty kirkkoon. Se ei ole yhtä mukava kuin hotelli- tai  motellihuone, mutta vierailijat ovat kiitollisia ja iloisia saadessaan osallistua Pyhän Tulikasteen tapahtumiin.

 

Ulkomaalaisille on järjestetty kommunikoinnin helpottamiseksi tulkkikone. Siten korean kielen ymmärtäminen ei aiheuta vaikeuksia. Ammattikääntäjiäkin on ai-na paikalla.

 

Tervehdysten jälkeen, kun ihmiset ovat ylistäneet ja laulaneet, istutaan tuoleihin. Kun kaikki ovat istuneet, he antavat kunnian ja kiitoksen Jumalalle taputtamalla käsiään. Sitten sammutamme kaikki valot pyhäkkötilasta ja aloitamme yhteisen rukouksen. Normaalisti muut kirkot rukoilevat vain lyhyesti, ehkä vain muuta-mia minuutteja. Mutta Herran Kirkossa rukoillaan vähintään 30 minuuttia ja enimmillään tunti. Me rukoilemme niin, että se tuo voimakkaan Pyhän Tulikas-teen. 

 

En ole ikinä nähnyt muuta kirkkoa, joka rukoilee niin voimakkaasti ja epätoivoi-sesti Korean valtion puolesta, sen ihmisten, muitten kirkkojen ja niiden palveli-joiden puolesta, kuin Herran Kirkko itkien ja huutaen tekee. Olin hämmästynyt. Herran Kirkon itku ja huuto esirukouksissa on maailman voimakkain. Me pukeu-dumme, kääriydymme, kietoudumme rukoukseen, ylistykseen ja lauluun. Sitten pääsemme saarnaan.

 

Pastori Kim Yong Doon voimakkaan julistuksen ja saarnan aikana, pyhät kaikki-alta maailmasta kuittaavat sen hyväksyen huutamalla ”Aamen”. Menneisyydessä pastori Kim Yong Doo oli hoitanut palveluvirkaansa tavanomaisin saarnoin. Mut-ta sen jälkeen kun hän oli kokenut Pyhän Tulikasteen, hän julistaa Jumalan Sanaa kuten Pyhä Henki häntä johdattaa. Tämän johdosta niin ulkomaiset kuin korea-laiset kristityt reagoivat hänen saarnoihinsa innolla. He huutavat jatkuvasti ”Aa-men”. Ulkomaiset olivat syvästi vaikuttuneita pastori Kim Yong Doon saarnoista. He olivat samalla valtavan järkyttyneitä, koska olivat tottuneet omissa kirkois-saan aivan erilaisiin saarnoihin. Pastori Kimin saarnoissa oli syvyyttä ja ne lävis-tivät kuulijoidensa sydämet aivan eri tavalla kuin heidän kotikirkoissaan kuule-mansa saarnat.

 

Herran Kirkon Seurakunta Palvelee Ulkomaisia Pyhiä

 

Tähän saakka yli 10 000 ihmistä on vieraillut Herran Kirkossa E.- Koreassa. Vaikka vieraat tulevat kaukaa, heitä kohdellaan ja palvellaan aivan samalla taval-la kuin Herran Kirkon jäseniä – vailla erityiskohtelua. Kukaan vieraista ei ole va-littanut tai nurissut Herran Kirkossa viettämästään ajasta, vaan päinvastoin he ovat sopeutuneet ja sopeuttaneet itsensä olosuhteisiin aivan hyvin. Kaikki vie-raat arvostivat jumalanpalvelusta ja ylistävät muitten mukana. He kaikki tulivat siunatuiksi. Kun ulkomaiset pyhät tulevat Herran Kirkkoon tullakseen kastetuik-si Pyhällä Tulella, kirkon seurakunta katsoo, että Herra itse on heidät luoksensa lähettänyt.  Niinpä Herran Kirkon jäsenet palvelevat heitä vilpittömällä sydämel-lä. Koska elämä siellä on yhteisöllistä, vieraiden täytyy sietää monia epämuka-vuuksia ja Herran Kirkon perhe on hyvin tietoinen tästä tosiasiasta. Niinpä kun kirkon jäsenet tarkastelevat vieraslistoja, he palvelevat ja auttavat. He ovat aina valmiita antamaan ja palvelemaan uhrimielellä ulkomaisia vieraitaan.

 

Ulkomaisilla pyhillä on tilaisuus tutustua korealaiseen kulttuuriin vierailunsa ai-kana. He voivat maistella korealaisen keittiön tuotteita kuten pikanuudeli, keitto, kimchee (korealainen grilliruoka) jne. He ovat hyvin tyytyväisiä tästä mahdolli-suudesta. Paitsi hengellistä siunausta, he voivat nauttia paikallisesta kulttuurista. Useimmat pitävät vierailua Herran Kirkossa erityisen arvokkaana ja kallisarvoi-sena kokemuksena. Ulkomaisten pyhien vierailuvirta on muuttunut katkeamat-tomaksi ja siitä tullut normaali ilmiö. Herran Kirkon kaltaisia kirkkoja on todella harvassa. Tämä on syy siihen, miksi niin Korean kuin kansainvälisetkin uskon-nolliset piirit ovat niin kiinnostuneita Herran Kirkosta. Herran Kirkon jäsenet ovat valmiita ottamaan ulkomaisia vieraita vastaan aina. Seurakunta haluaa toi-vottaa tervetulleeksi ulkomaiset vieraat paremmin mukavuuksin ja paremmin mahdollisuuksin kulttuurisuhteiden vaalimiseen niin että ystävyys ja toveruus kanssaan Herrassa voisi syventyä. Toivon, että perustettaisiin enemmän Herran Kirkon kaltaisia kirkkoja. Unelmani on, että perustettaisiin enemmän tosikirkko-ja Apostolien Tekojen tapaan.

 

Kristillisen Uutislehden Varajohtaja

Coverage of Mission Timesin Johtaja Lee, Joon Ho

 

 

                                    Avauskirjoitus/ Pastori Kim Yon Doo:

 

Valitusvirret 2:18-19: ” Itke ääneen Herran edessä, Oi kauniin Jerusalemin muurit! Vuotakoon kyyneleesi kuin virta päivin ja öin. Älä anna itsellesi lepoa: älä anna silmillesi helpotusta. Nouse yöllä ja itke ääneen. Vuodattakaa sydämenne kuin vesi Herralle. Nostakaa kätenne Hänen puoleensa rukouksessa, vedotkaa lastenne puolesta, sillä jokaisella kadulla he horjuvat nälän uuvuttamina.”

 

( UP Raamattu: ” Heidän sydämensä voihkii Herran puoleen. Sinä, tytär Siionin muuri, anna kyyneleesi vuotaa virtana yötä päivää! Älä suo itsellesi lepoa, älköön silmäteräsi olko toimeton. Nouse, kohota valitushuuto yöllä, kun yövartiot alkavat. Anna sydämesi vuotaa kuin vesi Herran kasvojen edessä. Kohota kätesi Häntä kohden pienten lastesi elämän puolesta, kun ne nääntyvät nälkään kaikkien katujen kulmissa.”)

 

Uteliaisuuteni ja uskoni vuoksi halusin nähdä näkymiä, joissa käydään loppuma-tonta taistelua Jumalan ja pimeyden voimien välillä. Tämä on syy siihen, miksi olen ryhtynyt tällaiseen  palveluvirkaan. Tuloksena on ollut, että saan nähdä ja jatkuvasti kokea yliluonnollisia tapahtumia. Mitä enemmän aikaa ja päiviä kului, sitä enemmän yliluonnollisia tapahtumia sattui ja ne olivat yhä mielikuvituksel-lisempia. Sellainen hengellinen virta (flow) on vaikuttanut suoraan perhe-elä-määni ja kaikkien kirkon jäsenten elämään valtaisalla tavalla. Tästä on tullut mahdollisuus todistaa evankeliumin voima selkeästi. Meidän täytyy panna pois sellaiset ajatukset ja väitteet, että vain fyysisesti vahvat ja terveet ihmiset kyke-nisivät suorittamaan päivittäin yli yön kestäviä rukouspalveluita. Olipa henkilö fyysisesti kunnossa tai ei, me kaikki olemme heikkoja ihmisiä, jotka voimme vä-syä ja kompuroida. Moni ihminen ulkopuolelta kyselee meiltä, kuinka he voisivat saada Pyhän Hengen voiman.  Kuinka joku voisi saada avaimen siihen, että hä-nen hengelliset silmänsä avautuisivat. Aina kun näitä kysellään, minulla on kai-kille sama vastaus.

 

Yli 20 vuotta hoidin uneliaasti ja veltosti palveluvirkaani. Myöhäisteini-iässä aloin rakastaa yli yön kestäviä rukouspalveluita. Tapa rukoilla läpi yön on ollut se eteenpäin ajava voima, joka on tehnyt minusta sellaisen, mikä olen tänään. Jumala ei ole koskaan halunnut rauhanomaista turvallista palveluvirkaa, vaan pikemminkin Hän aina loi tai muokkasi hengellisen jännityksen tilan, jossa oli odotettavissa erilaisia testejä. Jumala on sallinut pahojen henkien hyökkäävän kimppuumme tappotarkoituksessa koko ajan. Tällaisten vaatimusten edessä olemme pidentäneet rukousaikojamme. Päivittäin me voimme nähdä Jumalan hämmästyttävän tahdon täyttyvän valtavasti ja eri tavoin.

 

Me, ihmiset, haluamme tehdä asioita mukavalla tavalla ja elää hyvinvoivasti. Mutta Herran halu on, että meidän elävän elämämme hyökäten ja taistellen. Tä-hän on hyvä syy. Kaikki tietävät,  että maailma on pahojen henkien kontrollin alainen. Pahoilla hengillä on suunnaton viha meitä kohtaan. Siksi ne suoraan ja epäsuorasti järjestävät monia suuria selkkauksia.  Ne pettävät kristittyjä ja hil-jaisesti toimivat pahat henget ovat syvästi miehittäneet kristittyjen elämät.

 

 

Jer. 42:20: ”  Sillä te ette olleet rehellisiä kun lähetitte minut rukoilemaan Herraa Jumalaanne puolestanne. Te sanoitte: ` Kunhan vain kerrot mitä Herra meidän Jumalamme sanoo, niin me tahdomme tehdä sen mukaan."       ( UP:  Eksytitte itsenne, kun te lähetitte minut HERRAn , teidän Jumalanne luo sanoen:  `Rukoile puolestamme HERRAa, meidän Jumalaamme: ja kaikki , mitä HERRA, meidän Jumalamme, sanoo, ilmoita meille, niin me teemme sen.)  

 

Sillä hetkellä, kun otamme vastaan Herran, me saamme kyvyn erottautua maail-mallisista ihmisistä ja tulla niiksi erikoisiksi ihmisiksi, jotka Jumala on valinnut. Lisäksi, jos me rukoilemme palavasti ja uskomme, meistä tulee vielä erityisem-piä. Rukoustemme kautta Jumala on auttanut meitä voittamaan erilaisia pahan voimia. Meidän murusen kokoinen uskomme on kasvanut niin paljon, että meis-tä on nyt tehty salaisia aseita kohtaamaan pimeyden voimat. Ei ole helppoa tie-tää, mitä pyytää tai anoa, mitä etsiä ja missä koputtaa.

 

Herra lupasi, että jos pyydämme, Hän antaa sen meille. Mutta moni meistä elää  keskiyössä ja  pimeydessä. Joku on sanonut, että suuri usko tulee esiin todelli-sessa värissään, kun ilmaantuu kriittinen tilanne. Kun Raamattu ilmoittaa: ano-kaa, etsikää, kolkuttakaa, tämä tarkoittaa, että meidän on mentävä monien koet-telemusten ja erehdysten kautta. Meidän pitää anoa ja pyytää,  kunnes saamme vastauksen. Meidän täytyy etsiä, kunnes löydämme ja meidän täytyy kolkuttaa, kunnes meille avataan. Ymmärrän, ettei se tule olemaan helppoa, mutta sillä täy-tyy olla kumppaninaan meidän aloitettu uskomme. Tämä on oleva meille se tie, jolla kuljemme. Rukouksemme ovat etsimistä, anomista ja kolkuttamista. Silloin todellisuutemme muuttuu. Kun investoimme aikaamme rukoukseen, vaikeuksi-en voittamiseen ja koettelemusten ja erehdysten kokemiseen, meille kehittyy vahva kiinteä hengellinen lihas. Lisäksi sillä hetkellä, kun Pyhä Tuli vuodatetaan yllemme ylhäältä yhdessä voimakkaan kipinän kanssa, me aloitamme Pyhän Tulen palveluviran.

 

Jumala antaa ihmisille vaikeita ongelmia. Mutta Hän ei anna meille vastauspape-ria. Siitä huolimatta, kuten opettaja, joka valmistelee koekysymyksiä , Hän on myös valmistanut vastauksen. Hänellä on ratkaisun avain. Monien ongelmien vuoksi me rukoilemme enemmän ja menemme syvempään uskoon. Lisäksi Pyhä Henki muuttaa meitä. Siksi älkäämme pitäkö liikaa kiirettä saadaksemme vas-tauksen / ratkaisun ongelmaan, vaikka se kestäisi pitkänkin ajan ja vaikka se näyttäisi viivästyvän…

 

Jopa tällä hetkellä ihmiset, joiden ympäristö on köyhä, he silti voittavat kaikki vaikeutensa, he löytävät aarteensa. Haluan antaa heille lohduttavan ja rohkaisevan sanan.

 

Exodus 2:23-25: Vuodet kuluivat ja Egyptin kuningas kuoli. Mutta israelilaiset alkoivat vaikeroida raskaan orjuuden taakan alla. He itkivät/huusivat apua ja heidän itkunsa nousi ylös Jumalan luo. Jumala kuuli heidän huokauksensa ja muisti liittonsa Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Hän katsoi alas kansansa Israelin puoleen ja tunsi, että oli aika toimia. ”

 

 (UP: ” Kun oli kulunut pitkä aika, Egyptin kuningas kuoli. Israelilaiset huokailivat orjuuttaan ja valittivat. Heidän huutonsa heidän orjuutensa tähden nousi Jumalan luo. Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa, ja Jumala muisti liittonsa Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Jumala katsoi israelilaisten puoleen. Jumala piti omistaan huolen. ”)

 

Olen kuluttanut kovin paljon aikaa kirjan no 6 äärellä. Virasta johtuva työ on li-sääntynyt ja tullut monenkirjavaksi. Minusta on tullut kiireinen. Minä myös mat-kustan ympäriinsä halki mantereitten, kaupunkien, kylien ja kaikissa maailman kolkissa  voidakseni välittää Pyhää Tulta. Aika on kulunut tosi nopeasti. Ajatte-len, että synnynnäinen laiskuuteni on yksi syistä miksi kirja no 6 on viivästynyt näinkin paljon…Lisäksi Saatanan voimat ovat järjestyneet meitä vastaan kaikki-alla. Emme ole olleet niistä tietämättömiä. Ne ovat sabotoineet meitä niin usein. Mutta kaikesta huolimatta ja kiitos monien uskovien esirukousten, jotka ovat lu-keneet Tulikirjat, kirja no 6 on nyt julkaistu. Tämän kirjan kautta haluan osoittaa kiitollisuuteni niitä kohtaan, jotka ovat rukoilleet kirjaa no 6.

 

Annan kaiken kunnian ja kirkkauden Herralle, koska Hän on ollut se, joka on aut-tanut meitä pääsemään eroon demonien juonista ja niiden taktiikka on valunut hiekkaan. Herra antaa meille aina voittohuudon. Olen kiitollinen toiselle puolis-kolleni, vaimolleni. Hän on työskennellyt kanssani. Olen myös erittäin kiitollinen lapsilleni heidän rohkaisuistaan ja pyhille, jotka ovat osallistuneet työhön kans-sani.

 

South in-Cheon Shim Gok Dong, pastori Kim, Yong Doo

 

SISĂ„LLYSLUETTELO

 

LUKU 1 Synnin Vakavuus ja Todellinen Katumus ( Repentance)       13

 

1.      Ihmisen Synnin Vakavuus                                         13

2.      Tuokaa Siis Esiin Hedelmiä, Jotka Ovat Katumuksenne Arvoisia    14

3.      Nainen Tekee Aviorikoksen/Huorin                               16

4.      Jumalan Puimatanner                                                          16

5.      Ero Vesikasteen ja Tulikasteen Välillä                           17

6.      Kestä Seulominen                                                                  18                                                       

              LUKU 2   Pahat Voimat, Henkilöllisyys ja Arvoasema               20

 

1.      Demonin Henkilöllisyys                                                                  20

2.      Paholainen Aseistettu Vihalla                                                      24

3.      Palveluvirka, Joka Vapauttaa Paholaisen Voimista             24. 4. Paha Tunne                                                                                      26  

            5. Paholaisen Kohtaaminen                                                                                     28                                                                    

     -Saatanan Ryhmät                                                   34

6. Paholaisen Toimintatila Ja Kuinka Se Liikkuu                                      37

7. Paholaisen Ulkomuoto                                                                                     39

8.  Paholaisen Arvoasteet                                                                                     40

9.  Saatanan Auktoriteetti                                                                                    43

    -Vaaran merkki                                                                                                    47

 

LUKU 3 Jumalan Koko Sota-Asu ja Uskon Hyvä Taistelu          51

 

1.      Kristityt, Jotka Eivät Käytä Aseita                                              51

2.      Tarkista Aseesi                                                   53

3.      Hyvä Uskon Taistelu Saadaksesi Iankaikkisen Elämän                          55

4.      Yritys ja Erehdys                                                            58

5.      Hinta Siitä, Että Hengelliset Silmäsi On Avattu                       62

6.      Nuorison, Jonka Hengelliset Silmät Oli Avattu, Pettäminen         63

- Sung Min Oh s. 66; Joosef s.67                                                 

  

 

 

LUKU 4 Kuri, Harjoittelu ja Tulinen Hengellinen Sodankäynti          70

 

1.      Paholaisen Raivokas Hyökkäys                                                  70    

2.      Paholaisen Kosto                                                                    71         

3.      Joosefin Kuritus Lukiossa                                         73

- Joosefin Siirto Toiseen Lukioon                                             76

           - Joosefin Siirto Kolmanteen Lukioon                            77

           - Joosef Piestään Paistinpannulla                                             77    

4.      Joosef Kirjoittautuu Teologiseen Seminaariin                                            81

5.      Joosef, Tiikeri - Divisioonan Sotilas                                                      82

6.      Joosefin Avioliitto                                                                  88

7.      Ju Eun Tulee Lukiolaiseksi                                       88

8.      Paholaisen Suora Hyökkäys                                     90

- Sisar Sung Sook Ja Heh Young/ Rinnakkais-Operaatio                       90

- Sisar Heh Young Paholaisen Hyökkäyksen Kohteena                         96

9.      Neitsyt - Paha Henki Astuu Ju Eunin ruumiiseen                  99

- Pahojen Henkien Sopusointu/Yksimielisyys/Yksiäänisyys    101

- Pyhän Hengen Tanssin Todellisuus                            104

- Helvetin Alue/Piiri, Jossa Käden Muotoisia Teriä                        110

 

LUKU 5 Uusi Matka Hengelliseen Todellisuuteen            115

 

1.      Hengellinen Valtakunta/ Kuningaskunta/ Realiteetti                   115

2.      Pahat Henget Menevät Moskiittoihin                              117

3.      Salainen Kammio, Jossa Shakkilauta-kuvioita                                                     118 

-  Joosef                                                                          119

 - Paljastaa Shakkilaudan Muotoisen Huoneen Salaisuuden     123

4.      Hyökkäys Demoneja Vastaan Shakkilauta-kuvioiduilla Aseilla       125

5.      Joosef Vastaanottaa  Suolaisen Ruoskan Lahjan                    128

6.      Tulikaste, Jonka Antaa Kolmiyhteinen Jumala                       130

-  Tuli, Jonka Antaa Isä Jumala                                                   133

            - Tuli, Jonka Antaa Jeesus                                        135

            - Tuli, Jonka Antaa Pyhä Henki                                                  137

            - Kolmiyhteinen Jumala Kastaa Pyhällä Tulella Heti                    140

 

LUKU 6 Herran Sana Kesäkonventiossa ( - Kokouksessa)       142

 

1.      Kesäkokous – Profetia                                                         142

  - Sanoma, Jonka Jeesus Antoi Naispuoliselle Palvelijattarelle            142

             - Herra Nuhtelee Korean Kirkkoja                                                     144

 - Sana Ihmisille, Jotka Ostavat Pastorin Titteleitä ja Asemia   145

 - Herra Puhuu Kirkon Jumalanpalvelusmenoista              146

-  Herra Varoittaa Ihmisiä, Jotka Tekevät Aviorikoksen/Huorin           147

-  Joosef- Salainen Kammio, Profetia, Ja Helvetti                          156

 - Jumala puhuu Nuorille Aikuisille                                                     157

 - Jeesus Näytti Helvetin                                                                157

 - Huorintekijäin ( Adulterers) Helvetti                                   158

2.      Herran Sana                                                                              158

-  Herran Sana 1                                                            158

 - Herran Sana 2                                                            160

 - Herran Sana 3                                                            163

             - Sana Rouva Kang, Hyun Jalle                                                  169

             - Sana Joosefille                                                           169

 

LUKU 7 Herätyskampanjoiden Alku Ulkomailla               170

 

1.      Mae Hong Son                                                                           172

2.      Nti Bang Lähetyssaarnaaja                                       173

3.      Lähetti Bangin Todistus                                                                  176

4.      Paholaisen Hämmästyttävät Testit                                                       179

5.      Ensimmäinen Ulkomainen Konferenssi                        181

6.      Thaimaan Demoniruhtinas ( Principality)                               182

7.      Pyhä Tulikaste :  Mae Hong Son                                                  186

8.      Harhaopista Syytettynä                                                                   190

- Pastori Lee, Hyung Oh: Todistus (Joulu 2008)                   195

           - Loppusanat                                                                            204

 

                                            Pyhän Tulen Viesti

 

Markus 3:8-12: ” Jerusalemista, Idumeasta, Jordanin tuolta puolen ja Tyyron ja Siidonin ympäristöstä tuli paljon kansaa Hänen luokseen, kun he kuulivat, kuinka suuria tekoja Hän teki. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: että Hänelle olisi pidettävä vene varalla kansanjoukon tähden, ettei se ahdistaisi Häntä. Sillä Hän paransi monta, jonka tähden kaikki, joilla oli vaivoja, tungeksivat Hänen päälleen koskettaakseen Häntä. Ja aina kun pahojen henkien riivaamat näkivät Hänet, ne paiskasivat heidät maahan Hänen edessään ja huusivat: Sinä Olet Jumalan Poika!” Mutta Jeesus varoitti niitä ankarasti saattamasta Häntä ilmi. ”

 

                          Luku1.  Synnin Vakavuus ja Todellinen Katumus

 

                                              1. Ihmisen Synnin Vakavuus

 

Kaikki ihmisen korruptio (rappio, turmeltuminen, vääristymä, epäoikeudenmukaisuus, lahjottavuus, mätäneminen) ja turmeltuneisuus (depra-vity) alkoi, kun synti astui maailmaan. Synnin takana piileskelee ympärillä väijy-vien demonien olemassaolo.  Synti läpäisee ihmisen luonteen ja persoonallisuu-den kaikki alueet. Tästä syystä ihminen ja hänen erikois-suhteensa Jumalaan al-koi kieroutua ja mennä pieleen. Ihmisen puhe, käytös, mieli ja ajatukset menivät harhaan ja kieroutuivat, ei vain valheista ja ulkokultaisuudesta, vaan ihmisen si-sin, sydän, pimeni siihen pisteeseen, että ihmiset jopa nauttivat synnin tekemi-sestä.

 

Rm. 1:21-24: ” Kyllä, he tunsivat Jumalan, mutta he eivät tahtoneet palvoa häntä Jumalana eivätkä edes kiittää häntä. Ja he alkoivat miettiä typeriä ajatuksia siitä minkälainen Jumala oli. Sen seurauksena heidän mielensä pimeni ja sumeni. Väit-täen olevansa viisaita, he päinvastoin tulivat äärimmäisen typeriksi ( utter fools). Ja sen sijaan, että olisivat palvoneet kirkasta, aina- elävää Jumalaa, he palvoivat epäjumalia, jotka he tekivät näyttämään pelkiltä ihmisiltä ja linnuilta ja eläimiltä ja matelijoilta. Niin Jumala hylkäsi heidät tekemään mitä ikinä häpeällisiä asioita heidän sydämensä halusivatkaan. Sen seurauksena he tekivät moraalittomia, vihe-liäisiä, alhaisia, riettaita, säälittäviä inhottavia (vile) ja halventavia ja nöyryyttä-viä (degrading) asioita toinen toistensa ruumiiden kanssa."

 

 (UP: "…koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kun-nioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltaan turhautuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Väittäessään viisaita olevansa he ovat tulleet tyhmiksi ja ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavan ihmisen, lintujen, nelijalkaisten, ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi. Sen tähden on Jumala heidät heidän sydämensä himoissa hylännyt saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa…”)

 

Rm. 1:28-32 : ” Koska he ajattelivat, että on hullua tunnustaa Jumala, hän hylkäsi heidät oman typerän ajattelunsa varaan ja salli heidän tehdä asioita, joita ikinä ei olisi pitänyt tehdä. Heidän elämänsä tuli täyteen kaikenlaista pahuutta, syntiä, ah-neutta, vihaa, kateutta, murhaa, riitelyä, pettämistä, pahanlaatuista käyttäytymis-tä ja juoruilua. He ovat selän takana puukottajia, Jumalaa vihaavia, julkeita, hä-vyttömiä, ylpeitä ja kerskailijoita. He keksivät uusia tapoja tehdä syntiä, eivätkä tottele vanhempiaan. He kieltäytyvät ymmärtämästä, rikkovat lupauksensa, ovat sydämettömiä ja armottomia. He tietävät Jumalan vanhurskaat säädökset, että ne, jotka tuonkaltaisia tekevät ovat kuoleman ansainneet: silti he tekevät niitä joka tapauksessa. Pahempaa vielä, he rohkaisevat muita tekemään samoin. ”

 

(UP: "Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottomaan mieleensä tekemään sopimattomia. He ovat täynnä kaikkea vääryyttä, haureutta, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, mur-haa, riitaa, petosta, ilkeyttä. He ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Juma-laa vihaavia, väkivaltaisia, ylvästelijöitä, kerskureita, kekseliäitä pahassa, vanhem-milleen tottelemattomia,  ymmärtämättömiä, epäluotettavia, riitaisia, rakkaudet-tomia ja armottomia. He tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sellaisia harjoittavat, ovat kuoleman ansainneet. Silti he eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan antavat myös hyväksymisensä niille, jotka sellaista harjoittavat.")

 

Tänään, Raamattu voi todistaa tietyistä teoista mitkä ovat syntiä ja mitkä tulvivat ulos ihmisistä. Mutta on vielä tärkeämpää, että Raamattu teroittaa ihmisen ten-denssiä tehdä syntiä, mikä on meiltä salattua, peitettyä. Ihmisten sydän on kyllin häijy vihatakseen ja jopa halutakseen murhata toinen! Ihmisillä on taipumus tuo-mita, kohdella toisia halventavasti, kritisoida, tehdä salaa hengellisesti huorin jne. Ihmisten kyky tuomita toisiaan on edistynyt. Johannes Kastajan päivinä, mi-tä israelilaiset todella tarvitsivat?  Koska syntinen luonto oli asunut jo niin pit-kään israelilaisten sydämissä, heistä ei enää voinut tulla Jumalan ihmisiä.

 

          2.  Tuokaa Siis Esiin Hedelmiä, Jotka Ovat Katumuksenne Arvoisia

 

Apt. 13:23: Ennen kuin Hän tuli, Johannes Kastaja saarnasi kaikille Israelin ihmi-sille, että heidän täytyy katua syntejään ja kääntyä Jumalan puoleen ja tulla kas-tetuiksi.

 

(UP 13:24: "sitten kun Johannes ennen Hänen tuloaan oli saarnannut mielenmuu-toksen kastetta koko Israelin kansalle." )( repent sisältää suomenkielessä sekä katumuksen että mielenmuutoksen – OS)

 

Rm. 2:5: "Mutta koska olette itsepäisiä ja kieltäydytte kääntymästä synnistänne, te varastoitte valtavaa rangaistusta itsellenne. Sillä vihan päivä on tulossa, jolloin Jumalan oikeamielinen tuomio paljastetaan."

(UP: "Kovuudellasi ja katumattomalla sydämelläsi sinä kokoat päällesi vihaa vi-han ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi.")

 

Lk .3:7: " Kun väkijoukot tulivat Johanneksen luo kasteelle, hän sanoi: 'Te kyy-käämeitten sikiöt! Kuka varoitti teitä pakenemaan Jumalan tulevaa vihaa?' ”

(UP: "Hän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen: ' Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaa vihaa?' ”)

 

Johannes Kastaja päivinä, kun saddukealaiset ja farisealaiset tulivat kasteelle, Johannes Kastaja heitti heidät ulos ja puhui myrkyllisesti heille. Syy siihen, miksi hän heitti heidät ulos, oli että Johannes Kastaja ei voinut odottaa edes unssin vertaa mahdollista katumuksen arvoista hedelmää tulevan esiin tuolta uskonnol-liselta kansalta. Israelin käsinkirjoitetun perimätiedon mukaan  Johannes Kasta-jan aikana oli paljon hedelmäpuita ja monia kukkia kukkimassa. Mutta todelli-suudessa useimmat niistä eivät kantaneet mitään hedelmää. Monet kukoistavat puut eivät kantaneet eivätkä tuottaneet hedelmää. Monet ihmiset ajattelevat, että parannuksenteko, katumus, on vain ulkoinen emotionaalinen teko tai ele. He luulevat , että se on vain ulkoinen fyysinen teko, jossa itketään monia kyyneliä ja niistetään. Mutta moni ei saavuta pistettä, jossa päädytään lujaan päätökseen käyttämällä mielen voimia ja vapaata tahtoa.

 

 

Yksilöllistä katumus/parannus/mielenmuutosta tarvitaan, mutta sitäkin tähdel-lisempää on kollektiivinen katumus/parannus/mielenmuutos. Menneisyydessä monissa tapauksissa ihmiset ajattelivat, että he saavat parannuksen soveliaita hedelmiä rukoilemalla koko yön ja itkemällä monia kyyneleitä. Vain siten toimi-en he uskoivat , että he saavat Jumalan armon  tuoda esiin parannuksen ja katu-muksen hyviä hedelmiä. Mutta todellinen katumus on käyttää omaa mielen voi-maa ja vapaan tahdon voimaa ja tehdä niillä luja päätös kuten tuhlaajapoika teki , joka oli päättänyt tulla, ja tuli, takaisin isänsä luokse. (Lk. 15:18). Meidän on lähdettävä pois paikasta, joka saa meidät tekemään jatkuvasti syntiä.

 

Lk. 15:18-20: "Minä menen kotiin isäni luo ja sanon: 'Isä, minä olen tehnyt syntiä sekä taivasta vastaan että sinua vastaan. Enkä ole enää sen arvoinen, että minua kutsuttaisiin sinun pojaksesi. Olet hyvä ja ota minut palkkalaiseksesi, palvelijak-sesi.' Niin hän palasi kotiin isänsä luo. Ja vaikka hän oli vielä pitkän matkan pääs-sä, hänen isänsä näki hänen tulevan. Isä täyttyi rakkaudella ja myötäelävällä sää-lillä, juoksi poikansa luo, syleili häntä ja suuteli häntä.”

 

(UP: " Nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle: 'Isä, olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsu-taan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.' Hän nousi ja meni isän luo. Mutta kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet, , sääli häntä, juoksi häntä vastaan, lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä rakkaasti. ”)

 

                                  3.  Nainen tekee aviorikoksen/huorin

 

Ehkä eräs syistä, mikä sai fariseukset, saddukeukset ja jotkut juutalaiset teke-mään Johannes Kastajan puheista myrkyllisiä, oli heidän upeat ja mahtavat vaat-teensa ja ulkokultainen käytöksensä, mitkä olivat liian suuri vastakohta sille ar-vokkuudelle, millä Johannes Kastaja julisti evankeliumia katumuksesta pukeutu-neena itse kamelinkarvaan  ja syöden heinäsirkkoja ja metsähunajaa. Ehkä he halusivat omistaa Jumalan Valtakunnan varakkuudella  ja maailman rikkauksilla samaan aikaan. Mutta ikävä kyllä se on täysin mahdotonta.

 

Jk. 4:4-5: ” Te huorintekijät/avionrikkojat! Ettekö ymmärrä, että maailman ystä-vyys tekee teistä Jumalan vihollisia. Minä sanon sen uudelleen: Jos haluatte olla maailman ystäviä, te teette itsenne Jumalan vihollisiksi . Mitä ajattelette Kirjoitus-ten merkitsevän, kun he sanovat että Jumalan Henki on asettunut meihin ja on täynnä kateutta?"

 

(UP: "Te avionrikkojat, miehet ja naiset, ettekä tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaan vastaan. Se, joka siis tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. Vai luuletteko, että Raamattu sanoo turhan päiten: Kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä , jonka hän on pannut asumaan meihin? ")

 

Jos me todella haluamme katua, meidän täytyy ensiksi heittää pois ulkokultai-suuden kuorma harteiltamme. Johannes Kastajan kova kritiikki oli osunut juuri naulan kantaan. Nämä uskonnolliset  ihmiset olivat mahdollisesti väliaikaisesti poissa julkisuudesta. Kadehtien salaa Johannes Kastajaa, he olivat alkaneet suun-nitella salaliittoa häntä vastaan. Nämä uskonnolliset ihmiset eivät puhdistaneet sydäntään tehdäkseen siitä puhtaan ja pyhän. Heidän sydämensä oli jakautunut. He eivät voineet murehtia, niin että heillä olisi ollut murtunut mieli.  He seisoivat korruption rajalla. Jotta he todella voisivat katua, tehdä parannusta, heidän olisi pitänyt voida riisua nuo ulkokultaiset vaatteensa. Jos kuka ei halua ottaa pois ul-kokultaista vaatetustaan, silloin on parempi olla tekemättä ulkokultaisia ilmauk-sia.  Seiso vain katumattomana ja anna tulen tuhota lopussa. Tunnen, että Johan-nes Kastaja huusi tätä tarkoittaen:

 

” Katukaa! Tehkää Parannus! Jumalan Kuningaskunta on tullut päällemme!”

 

                                           4. Jumalan Puimatanner

 

Johannes Kastajan päivinä israelilaisten hengellinen tila ei ollut paljon parem-man arvoinen kuin niiden kivien, joista tehtiin tietä. Hengellinen tila oli toivoton. He elivät jättimäisessä erehdyksessä tai väärinymmärryksessä ajatellen olevan-sa Aabrahamin jälkeläisiä. Mitä ratkaisua he todella tarvitsivat? He olivat eläneet ulkokultaisuudessa jo valtavan kauan ynnä uskonnollisissa rituaaleissa. Ja he yhä uskottelivat ihmiselle, että he ovat Aabrahamin jälkeläisiä. Tällaisten syntien to-tinen tunnustaminen ja katuminen on tosi vaikeaa. Siksi Jumala oli päättänyt pe-rustaa puimatantereen. Hän oli lähettänyt Jeesuksen ja Pyhän Hengen. Sitten Hän alkoi seuloa.

 

Farmari asetti kirveen puun juurelle. Hän on valmis kaatamaan puut. Farmari tutkii puitaan. On puita, jotka on kaadettava pian. Sitten toisia, joita pitää katsella pidemmän ajan. Ja lopulta niitä, jotka on katkaistava heti. Hän panee ehkä merk-kejä puihin ja järjestelee poishakattavat ja jäljelle jätettävät leimataan erilaisin merkein. Puilla ei ole mitään käsitystä siitä, onko heidät merkitty hakattaviksi vai säilytettäviksi. Johannes Kastaja ei koskaan huutanut ihmisille, että yrittäkää tehdä parannus tai  varatkaaa aikaa katumukseen. Koska aikaa ei ollut paljoa jäl-jellä, hän varoitti ihmisiä kääntymään heti. Mutta tuon ajan juutalaiset ajatteli-vat, että heillä oli kosolti aikaa. Samoin on tänään. Ihmiset ajattelevat, että heillä on kosolti aikaa tehdä parannus, katua ja kääntyä.

 

                                  5.  Ero Vesikasteen Ja Tulikasteen Välillä

 

Mitä on vesikaste? Se on valmistelua prosessille, jossa ihminen saa Tulikasteen. Kun meidät kastetaan vedellä, se tarkoittaa, että olemme julkisesti katuneet ja kääntyneet monien todistajien läsnä ollessa. Vesikasteen prosessissa me tunnus-tamme syntimme. Tämä rituaali on kuin merkki ja vala, jossa me sanomme, et-temme enää syntiä tee. Siksi vesikasteen tunnusmerkki on seuraava: Jumalan Sa-na tuomitsee henkilön omatunnon ja paljastaa synnin. Kun näin käy, ihmisestä tulee uusi persoona. Mutta Jeesuksen Kaste, on taas Pyhän Hengen Kaste ja se ilmentää Pyhän Hengen ja Tulen tunnusmerkit. Pyhä Tuli polttaa synnin, ja kun tämä tapahtuu, mitään synnin merkkiäkään ei jää jäljelle. Me voimme pestä esi-neet vedellä jokapäiväisessä elämässä. Mutta sellaisia materiaaleja kuin kulta, hopea ja pronssi ei voida puhdistaa epäpuhtauksistaan vedellä. Tällaisten epä-puhtauksien puhdistamisprosessi edellyttää käymistä kuumuuden ja tulen läpi niin, että perusaine sulaa ja puhdistuu.  Prosessin lopussa saavutamme puhtau-den. Vain tällä menetelmällä epäpuhtaudet saadaan poistetuksi. Se on sama ih-misillä. Pyhä Tuli muuttaa persoonan olemusta ja sisäisiä laatuja

 

1. Kor. 3:13-15: ” Mutta tuomion päivänä, tuli on paljastava minkä kaltaista työ-tä kukin rakentaja on tehnyt. Tuli näyttää, onko ihmisen työllä jotain arvoa. Jos työ selviää, rakentaja saa palkan. Mutta jos työ palaa, rakentaja kärsii suuren mene-tyksen. Rakentaja pelastuu, mutta kuten sellainen, joka hädin tuskin välttää liek-kien muurin. ”

 

(UP : ” niin kunkin teko on tuleva näkyviin. Sillä sen saattaa ilmi se päivä, joka tu-lessa ilmestyy, ja tuli koettelee, millainen kunkin teko on . Jos jokin sille tekemä ra-kennus kestää, hän saa palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, hän kärsii vahin-gon, Mutta hän itse pelastuu, kuitenkin kuin tulen läpi. ”)

 

                                                      6. Kestä Seulominen

 

Farmari, joka oli myöhentänyt puintia, lopulta alkaa sen. Mutta koska vehnä ja akanat olivat niin tiiviisti yhdessä, niitä oli vaikea erotella. Mutta Jumala, joka on farmari, on asiantuntija lajittelussa ja erottelussa. Jotta meistä voisi tulla vehnää, meidän täytyy turvautua ja luottaa yksin Jumalaan. Meidän täytyy ensin kestää tulinen seulontaprosessi. Jumala varmistaa, että Hän paljastaa meidän syntimme ja silloin seulomisen aika on lähellä. Todellinen seulominen on meidän salaisten syntiemme paljastaminen ja sitten puintiaika on lähellä. Jumala arvioi ja tuomit-see kaiken perustuen Hänen puolueettomaan näkemykseensä. Todellisessa seu-lonnassa salaiset syntimme paljastetaan ja sitten alkaa puhdistumisprosessi Ju-malan edessä. Ihmiset, jotka salaavat syntinsä, katsotaan akanoiksi. Jumala ei arvioi meitä fyysisen ruumiimme mukaan, vaan Hän antaa painon meidän sisäi-selle ihmisellemme, kuten luonteelle, persoonallisuudelle, rehellisyydelle, uskol-lisuudelle jne.

 

Daniel 5:25: (AMP) "Ja tämä on kirjoitus, joka on kirjoitettu, MENE, MENE, TE-KEL, UFARSIN "– numered, numered, weighed, divisions (numeroidut, numeroidut, punnitut divisioonat)

 

(UP:” Tämä on kirjoitus, joka tuonne on kirjoitettu: Mene, mene, tekel, ufarsin.

Päivät laskettu loppuun,vaa'alla punnittu, kevyeksi havaittu, valtakunta jaetaan meedialaisille ja persialaisille.")

 

Kun olemme kastetut Pyhällä Tulella, ilmestyy kaksi ryhmää.  On vehnä ja on akanat. Jumalan omaksi tuleminen ei ole helppo asia eikä se ole yksinkertainen asia. Jotta me voisimme tulla Hänen omikseen, meidän täytyy sallia Pyhän Hen-gen tulevan meihin polttamaan kaikki kätketyt syntimme, luonteemme ja tai-pumuksemme. Herra ja Pyhä Henki paljastavat syntimme meidän syvimpiä sisä-osiamme myöten.

 

Tiedämme, että auton ohjaaminen ilman ajokorttia on laitonta. Mitä me haluam-me on se, että kaikilla elämämme alueilla meidän täytyy olla Herran ohjaamia ja kontrolloimia. Siitä huolimatta me liikumme ja ajamme lihallisen luonteemme mukaisesti.

 

Myöhäissyksyllä vain kypsät sadot korjataan. Kuten sadot, meidänkin täytyy kypsyä. Vain nuo, jotka ovat tulleet pyhiksi ja joilla on Herran mieli ja luonne, voivat astua sisään Taivaan varastohuoneeseen, kuin kypsynyt sato. Tekijät, jotka kypsyttävät viljan, ovat auringonvalo ja ravinteet. Tilanne on sama meidän suhteen. Jumalan Armon ja Sanan keskellä, kuri ja rukous Jumalan puoleen kyp-sentää meidät. Jumalan puimatanner on paikka, jossa saat ottaa vastaan  kasva-tusta, harjoittelua, opetusta, kurinalaisuutta, kuuliaisuutta, tottelevaisuutta, ran-gaistusta (discipline- Oxfor English reference Dictionary).  Tässä paikassa meitä lajitellaan päivittäin. Kun alamme aktiivisesti soveltaa ja toteuttaa Jumalan Sa-naa päivittäisessä elämässämme, sekä vihollisen että oman lihamme voimat yrit-tävät estää meitä. Siksi meidän tulee kohdata ja taistella näitä voimia vastaan, kun olemme Hänen armossaan vahvistettuja. Kun tämä tapahtuu, luonteemme kypsyy kunnolla ja oikein.  Hedelmät, jotka eivät ole kunnolla kypsyneet vaan ovat epätäydellisiä, maistuvat pahalta. Tällaisilla hedelmillä ei ole mitään arvoa eikä kunnon hintaa. Asia on sama oman uskomme ja uskollisuutemme kanssa. Meidän epäkypsä ja epätäydellinen uskomme ja uskollisuutemme kiusaavat mei-tä tai tekevät meidät onnettomiksi. Lisäksi me saatamme kiusata ympärillä ole-via ihmisiäkin yhtä onnettomiksi. Et voi syödä epäkypsää hedelmää etkä satoa, mutta jos teet niin, saat mahanpuruja.

 

Kaikkia asioita ei anneta meille vain siksi, että me tarvitsemme niitä. Kaikki an-netaan Jumalan tarpeiden mukaan ja ne annetaan vain hetkeksi; maalliset, kirk-ko, olosuhteet, perhe, lapset, työ jne. Koska ihmiset aina suunnittelevat ulkoisten olosuhteitten mukaan, he usein käsittävät väärin ja erehtyvät. Siksi meidän täy-tyy tuoda esiin katumuksen hedelmiä. Meidän täytyy tulla kastetuiksi vedellä ja sitten meidän täytyy tulla kastetuiksi Pyhällä Tulella. Pyhä Tulikaste polttaa pois ihmisen sisäisen laadun/olemuksen ja langenneen luonnon niin, että meidän sy-dämemme tulee Jumalan sydämeksi. Tämä on syy siihen, miksi meidän täytyy täyttyä Pyhällä Hengellä ja Hänen Tulellaan. Hallelujaa!

 

Lk. 12:49 -50: "Minä olen tullut sytyttääkseni maailman palamaan , ja Minä toi-von , että se olisi jo palamassa. Minulla on valtava kärsimyksen kaste edessäni, ja minä olen raskaan taakan alla kunnes se on täytetty.”

 

(UP : "Tulta olen tullut heittämään maan päälle Kuinka tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Mutta minut on kasteella kastettava. Ja kuinka olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty! ")

 

 

 

              LUKU 2   Pahan Voimat, Henkilöllisyys Ja Arvoasema

 

                                      1. Demonin Henkilöllisyys

 

Hes. 28: 13-19: "Sinä olit Eedenissä, Jumalan puutarhassa. Sinun vaatteitasi ko-ristivat kaikki  kalliit kivet. Punainen karmeliini, vaaleanvihreä peridootti, valkoi-nen kuunkivi, sinivihreä berylli, onyks, vihreä jasperi, sininen lapis lazuli, turkoosi ja emeraldi – kaikki kauniisti muotoiltuja sinulle ja puhtaimpaan kultaan upotet-tuina. Ne annettiin sinulle luomisesi päivänä. Minä vihin sinut ja voitelin sinut mahtavaksi vartija-enkeliksi. Sinulla oli pääsy Jumalan Pyhälle Vuorelle ja kävelin tulikivien keskellä.  Olit virheetön kaikessa mitä teit siitä päivästä jona sinut luo-tiin siihen päivään asti, jolloin sinussa löydettiin Paha (evil).  Rikas kaupankäyntisi johti sinut väkivaltaan ja sinä teit syntiä. Niin Minä karkoitin sinut häpeäpilkkuna Jumalan Vuorelta. Minä karkoitin sinut, Oi mahtava Vartija, paikastasi tulikivien keskeltä. Sydämesi täyttyi ylpeydellä kaiken kauneutesi tähden. Viisautesi korrup-toitui loiston rakkaudella. Niin heitin sinut maahan ja saatoin alttiiksi kuninkait-ten uteliaille katseille. Sinä häpäisit pyhäkkösi monilla synneilläsi ja epärehellisellä kaupankäynnilläsi.  (vrt Jeesus:” Olette tehneet pyhäköstä ryövärien luolan”). Niin minä toin tulen ulos sinusta ja se kulutti sinut. Alensin sinut tuhkaksi maahan kaik-kien läsnäolijoiden silmien edessä. Kaikki, jotka tunsivat sinut, olivat kauhistuneita ja tyrmistyneitä kohtalostasi. Olit tullut hirvittävään loppuusi, eikä sinua enää ole oleva olemassa. ”

 

(UP: ” Eedenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikenlaiset kalliit kivet. Karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja berylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat uptus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä , jona sinut luotiin. Olit kerubi, joka suojasi laajalti, ja Minä asetin si-nut Jumalan Pyhälle vuorelle käyskentelemään tulisten kivien keskellä. Sinä olit nuhteeton vaellukseltasi siitä päivästä kun sinut luotiin, siihen saakka, kunnes si-nussa löydettiin vääryys. Suuressa kaupankäynnissäsi tuli sydämesi täyteen väki-valtaa, ja teit syntiä. Karkotan sinut häväistynä Jumalan Vuorelta, ja hävitän sinut, suojaava kerubi, pois tulisten kivien keskeltä. Sydämesi ylpistyi kauneudestasi, iha-nuutesi tähden kadotit viisautesi. Heitän sinut maahan, annan sinut häpeään ku-ninkaille heidän silmiensä edessä. Paljoilla synneilläsi ja tekemällä vääryyttä kau-poissasi olet häväissyt pyhäkkösi. Annan keskeltäsi puhjeta tulen. Se kuluttaa sinut. Panen sinut tuhkaksi maahan kaikkien silmien edessä, jotka sinut näkivät. Kaikki tuttavasi kansojen seassa hämmästyvät tähtesi. Kauhuksi sinä tulet, eikä sinua enää koskaan ole oleva. ”)

 

Jes. 14:12-19: ” Kuinka olet taivaasta alas langennut, Oi hohtava tähti, aamurus-kon poika! Sinut on heitetty alas maahan, sinä joka tuhosit maan valtakuntia. Sillä sinä sanoit itsellesi: `Minä nouset taivaaseen ja asetan valtaistuimeni ylemmäksi Jumalan tähtiä. Minä olen johtaja Jumalien vuorilla, kaukana pohjoisessa. Minä kiipeän korkeimpiin taivaisiin ja olen kuin Korkein. Päinvastoin sinut tuodaan alas kuolleitten paikkaan, alas alimpiin syvyyksiin. Kaikki siellä tuijottavat sinua ja ky-syvät, Voiko tämä olla hän, joka tuhosi maailman ja teki siitä joutomaata? Onko tämä se kuningas, joka hajotti maailman suurimmat kaupungit ja joka ei antanut vangeillekaan armoa? Kansakuntien kuninkaat makaavat valtakunnallisessa kun-niassa, kukin omassa arkussaan, mutta sinut on heitetty haudasta joukkohautaan niiden sekaan, jotka tapettiin taistelussa. Sinä laskeudut kuoppaan. ”

 

(UP: ” Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika? Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi. Nousen tai-vaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä korotan istuimeni ja istun kokoontumis-vuorelle pohjoisen puolelle. Nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi. Mutta alas helvettiin sinä joudut, syvimpään kuiluun. Ne, jotka sinut näkevät, katsovat pitkään, tarkastelevat sinua: `Onko tämä se mies, joka järisytti maan ja järkytti valtakunnat, joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kau-pungit, joka ei päästänyt vankejaan kotiin. Kansojen kuninkaat lepäävät kaikki kunniassa, kukin kammioissaan. Mutta sinä olet kaukana haudastasi, viskattuna pois kuin hylätty vesa, olet peittynyt surmattujen , miekalla lävistettyjen, kiviseen kuoppaan suistuneitten alle, olet kuin tallattu raato. ”)

 

Sakarja 3:1-2: "Silloin se enkeli näytti minulle Jeshuan ( = Jeesuksen),ylipapin, sei-sovan Herran Enkelin edessä. Syyttäjä, Saatana, oli siellä enkelin oikealla kädellä, ja teki syytöksiä Jeshuaa vastaan. Ja Herra sanoi Saatanalle: ' Minä,  HERRA, hyl-kään syytöksesi, Saatana. Kyllä, HERRA, joka on valinnut Jerusalemin, nuhtelee sinua. Tämä mies on kuin polttava kalikka, joka on napattu tulesta.'”

 

(UP: "Hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä. Niin HERRA sanoi saatanalle: 'HERRA nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua HERRA, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta tem-mattu?'" 

 

Ilm.12:7-9: "Sitten oli sota taivaassa. Miikael ja hänen enkelinsä taistelivat lohi-käärmettä ja tämän enkeleitä vastaan. Ja lohikäärme hävisi taistelun ja hän ja hänen enkelinsä pakotettiin pois taivaasta. Tämä Suuri Lohikäärme – muinais-aikojen käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi tai Saatanaksi, Siksi Yhdeksi, joka pettää koko maailmaa – oli heitetty alas maahan enkeleineen."

 

(UP: "Oli sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan, ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta ne eivät voittaneet, eikä niillä enää ollut sijaa taivaassa. Suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan. Koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle. Ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssaan. ” )

 

Hesekiel 28:12 : "….Sinä olit täydellisyyden malli, täynnä viisautta ja erityisen hienostunut kauneudessa." ( UP: ”…sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä vii-sautta, täydellinen kauneudessa.”)

 

Juuda 1:6: ”Ja minä muistutan sinua niistä enkeleistä, jotka eivät pysyneet aukto-riteettinsa eikä valtansa rajoissa, jotka Jumala oli heille antanut, mutta jättivät paikan, mihin he kuuluivat. Jumala on pitänyt heidät varmasti kahlehdittuina pi-meyden vankiloissa, jossa he odottavat Tuomion Suurta Päivää. ” (UP: ” Hän myös pani ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet alkutilaansa, vaan jättivät oman asumuk-sensa, pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäväksi suuren päivän tuomi-oon.”)

 

Ef. 6:10-13: ” Sana lopuksi: Olkaa vahvoja Herrassa ja hänen mahtavassa voimas-saan. Pankaa päällenne Jumalan koko sota-asu niin että kykenette seisomaan luji-na Paholaisen kaikkia strategioita vastaan. Sillä me emme taistele vihollisia vas-taan, jotka ovat lihaa ja verta, vaan näkymättömän maailman pahoja hallitsijoita ja auktoriteetteja vastaan. , tässä pimeässsä  maailmassa olevia mahtavia voimia vastaan, ja taivaallisissa paikoissa olevia pahoja henkiä vastaan. Siksi, pukekaa yl-lenne jokainen varuste Jumalan sota-asusta niin te saatte kyvyn vastustaa vihollis-ta pahan aikana. Sitten taisteltuanne te olette silti seisova lujina."

 

(UP: "Lopuksi , vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota- asu voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vas-taan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henki-olentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritet-tuanne pysyä pystyssä.")

 

Raamatussa on monia jakeita paholaisesta. Mutta edelläolevat jakeet ovat paho-laisen suhteen johtavia jakeita. Niissä on sanoja, jotka opettavat meille paholai-sen nimen, luonteen, persoonallisuuden ja aktiviteetit.  1. Demonien Ruhtinas      ( Mt. 12:24, Lk. 11:15 : Beelsebul, riivaajien päämies ); 2. Ilmavallan hallitsija      ( Ef. 2:2: ”Avaruuden hallitsija”); 3. Saatana ( Sak. 3:1); (Ilm. 12:9): 4. Suuri lohikäärme;  5. vanha käärme; 6.  perkele; 7. maanpiirin villitsijä; 8. Tämän maailman/ajan (age) jumala(2.Kor. 4:4: tämän maailman jumala); 9. Tämän maailman ruhtinas ( Joh. 12:31); 10. Paha/Paholainen (the Evil One) (Joh. 17:15; 1. Joh. 5:18 ); 11. Paholainen (the Devil) (Lk. 4:2  perkele,13;Ilm. 12:9) : Paholainen = saatana= suuri lohikäärme = vanha käärme= perkele= maanpiirin villitsijä); 12. Suuri tulinen lohikäärme ( Ilm. 12:3,9 ); 13. muinainen käärme (Ilm. 12:9); 14. Syyttäjä ( Ilm. 12:10 ):15. tuhoaja/kadottaja (Ilm. 9:11, 2. Tess. 2); 16. Voideltu kerubi joka hallitsee ( Hes 28:14) jne. 

 

Erityisesti Efesolaiskirjeessa 6:10-13 selitetään demonien arvo- ja luokka- astejärjestelmä ryhmissä,  jotka toimivat ruhtinaskunnissaan ja valtakunnissaan; ryhmissä, jotka ottavat vallan. Edelleen Kirjoitukset puhuvat tämän maailman pimeyden ruhtinaista ja hengellisen pahuuden ruhtinaista korkeilla paikoilla.  Näiden ryhmien lisäksi on monia erityyppisiä ryhmiä ja arvo-asteita, jotka menevät yli mielikuvituksemme. Niillä on oma arvojärjestys (order),  hengen rakenne, rakenteen elimistö ja rakenteen vaihtelu. Niillä on voima päivittää koko elimistönsä ja rakenteensa. Pahat henget, Saatanan voimat, ja Saatana itse ovat sortuneet suureen syntiin: Paholainen on yrittänyt tulla samanlaiseksi kuin Isä Jumala. Sen seurauksena Saatana heitettiin ulos taivaasta. Nyt Saatana yrittää kukistaa Jumalan lapsia. Saatanasta on tullut mahtava ja pelottava este uskovien voitettavaksi ennen kuin he kykenevät astumaan taivaaseen

 

On eräitä asioita, joita haluan mitä kiireellisimmin ja viipymättä esittää. Se on: pahojen henkien henkilöllisyyden paljastaminen mitä selkeämmin ja tarkemmin. Ei ole olemassa kirjaa, joka selkeästi, tarkasti ja täsmällisesti paljastaisi vihollisen henkilöllisyyden , paitsi Raamattu. Tosiasia on, että kuka tahansa, joka uskoo Herraan, on kristitty ja omaa voiman vastustaa näitä julmia voimia. On joitakin menetelmiä, joita Jumala haluaa omiensa ihmisten käyttävän tänä aikana. Jumala johtaa omiaan erilaisin tavoin. Jumala sallii joidenkin kokevan marttyyriuden. Toisaalta Jumala voi kätkeä jotkut omansa, kuten Jeremian, turvalliseen paikkaan. Mutta kuten minun – ja Herran Kirkon jäsenten – Jumala sallii suoraan kohdata pahan voimat taistelussa. Silti ihmiset pitäytyvät omiin kapeisiin näkökulmiinsa ja ennakkoluuloihinsa. Kun me taistelemme pahoja henkiä vastaan realistisesti ja käytännöllisesti, painetta on paljon. Monet pastorit ja viereiset kirkot katsovat meitä halveksuen ja pitävät meitä jonkinlaisina mystikkoina tai uskonnollisina fanaatikkoina. He katsovat, että olemme  paljastaneet älyllisen vajavuutemme.

 

Tänään ilmenee paljon mielen sairauksia. En usko, että kukaan kykenee ymmärtämään mielen sairauksien vakavuutta paitse ne, jotka ovat kokeneet sen ja heidän perheensä, joka kärsii heidän kanssaan. Kun paha henki menee salaa ihmiseen, kaiken mielikuvituksen ylittäviä jälkivaikutuksia ilmenee jatkuvasti. Mielisairaaloiden käytäntönä on eristää ihminen ja antaa psykiatrista hoitoa pillereiden muodossa.

 

                                        2. Paholainen, Aseistettu Vihalla

 

1. Pt. 5:8-9: "Olkaa raittiita, valppautta ja varuillanne; koska vastustajanne paho-lainen kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona, etsien kenet voisi tuhota. Vastusta-kaa häntä, lujina uskossa, tietäen että samat kärsimykset on veljeskuntannekin maailmassa kokenut."

 

(UP: "Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri kuin kar-juva leijona, etsien,  kenet nielisi. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.”)

  

Ilm. 12:12:  ”Siksi riemuitkaa, oi taivaat, ja te, jotka asutte niissä! Voi maan asuk-kaita ja merta! Sillä Paholainen on tullut alas luoksenne ja pitää suurta vihaa, kos-ka hän tietää, että hänellä on lyhyt aika. ”

 

( UP : "Sen tähden riemuitkaa taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja mer-ta, sillä perkele on astunut alas luoksenne pitäen suurta vihaa, koska tietää, että hänellä on vähän aikaa. ”)

 

Monet kristityt eivät pidä riivaajien karkoittamisesta. He eivät halua sotkeutua tähän asiaan. Lisäksi tämäntyyppiset kristityt torjuvat tämän aihealueen esittä-mällä eri syitä ja esimerkkejä. Tämän tyyppiset kristityt pyrkivät vain hoitamaan Sanan palveluviran. Mutta Raamattu ilmoittaa selkeästi: "Hävittäjä aseenaan vi-ha on ilmestynyt! Kuulkaa kristityt! Olkaa raittiita ja varuillanne!”

 

Mitä ne tuhoavat? Keitä vastaan ne hyökkäävät? Paholaisen vääryys, joka hou-kuttelee, on tuttua meille kaikille Raamatusta. Paholainen lähestyy meitä saa-dakseen vangikseen. Hän tulee esiintyen ”puolustajana” ja hän on myös muinai-nen käärme. Paholainen hyökkää Korkeimman poikia ja tyttäriä vastaan, jotka ovat eläneet elämänsä pelastusvarmuudessa ( the assurance of salvation). Hän haluaa leikkiä heidän kanssaan todennäköisyyspeliä.

 

Paholainen voi kuiskata: ` Luulet saavuttavasi pelastuksen? Onko sinulla edes pe-lastusvarmuutta? Et ole kyllin laadukas! Et voi saavuttaa pelastusta elämällä täl-laista elämää! ` - Kuten aina on ollut, Saatana kylvää siemeniään (akanaoita), kun hän pelaa heittämällä noppaa. Hän pelaa houkutuksen todennäköisyyspeliä. Hän tuhoaa Jumalan ihmisten joukkoja saattamalla heidät menettämään pelastusvar-muutensa.

 

      3. Palveluvirka ( The Ministry) Joka Vapauttaa Paholaisen Voimista

 

Lk. 11:21-23: ” Kun vahva mies, täysin aseistautuneena, vartioi omaa palatsiaan, hänen omaisuutensa on turvassa. Mutta kun  häntä voimakkaampi tulee hänen päälleen ja voittaa hänet, hän ottaa häneltä pois kaikki aseet, joihin hän oli luot-tanut, ja jakaa saaliin. Hän, joka ei ole Minun kanssani, on Minua vastaan, ja hän joka ei kokoa Minun kanssani, hajottaa.”

 

(UP: ” Kun väkevä aseellisena vartioi kartanoaan, hänen omaisuutensa on turvas-sa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päälleen ja voittaa hänet, hän ottaa häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Se, joka ei ole minun kanssani, on minua vastaan, ja se, joka ei minun kanssani kokoa, ha-jottaa. ”)

 

Jumala on luonut kaiken järjestyksen, tasapainon ja harmonian. Hän johtaa aina kaikkia asioita ottaen huomioon ihmisten persoonallisuudet, yksilön mielen maailman, ja koko maailmanhistorian. Mutta meidän täytyy tietää, että paholai-nen haluaa tuhota ja raunioittaa ruumiimme, mielemme, hengellisyytemme ja fyysisen maailmamme. Hän tekee tuhoa johtamalla kaikki asiat kielteisiksi. Jos-kus pahat ihmiset kykenevät kontrolloimaan hyviä ihmisiä. Nyt on tavallista, että paholainen kätkeytyy Jumalan palvelijoihin ja  oikeamielisiin työntekijöihin ja korruptoi heidät.

 

2. Kor. 11:13-15: ”Sillä sellaisia ovat väärät apostolit, petolliset työntekijät, jotka muuntautuvat jopa Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme! Sillä Saatana itse muuntau-tuu valon enkeliksi. Siksi ei ole mikään iso asia, jos hänenkin palvelijansa myös muuntautuvat vanhurskauden viranhaltijoiksi, joiden loppu on töittensä mukai-nen. ”

 

(UP: ” Sillä sellaiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeyty-vät Kristuksen apostoleiksi, Eikä ihme, sillä itse Saatana tekeytyy valkeuden enke-liksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palve-lijoiksi. Heidän loppunsa on oleva tekojensa mukainen. ” )

 

Paholainen käyttää tuhoavaa menetelmää, jossa se tuo esiin uskottavia sanoja, valehtelee, naamioituu ja pettää. Näillä tavoillaan se loukkaa Jumalaa ja raamat-tua. Paholainen uhkaa jatkuvasti pettää Jumalan lapsia näitä menetelmiä käyt-täen. Tässä vaiheessa, kun dokumentoin kirjaa no 6, olen kuullut uutisia erään kuuluisan näyttelijättären itsemurhasta, joka puolestaan johti muut ihmiset te-kemään myös itsemurhan. Meidän ei pidä kieltää sitä tosiasiaa, että näiden ta-pahtumien takana ovat pahat henget.

 

Kun Jumala suorittaa ja toteuttaa hyvää suunnitelmaansa maailman parhaaksi, Hän käyttää astioita. Nuo astiat olemme me. Nuo astiat eivät ole aristokraattisia tai älykkäitä ihmisiä, vaan pikemminkin ihmisiä, jotka tahtovat aina reagoida eri tavoin uskoon; ihmisiä, jotka kasvavat uskossaan, ihmisiä, jotka tietävät miten soveltaa uskoaan, ihmisiä, jotka ovat halukkaita tekemään mitä tahansa Jumala heidän käskee tehdä. Tämän kaltaisia ovat ihmiset, joita Jumala käyttää. Jumala käyttää ihmisiä, joilla on suuri mahdollisuus osallistua tähän kaikkeen. Nämä ih-miset oletetaan kristityiksi. Jumala on antanut tehtävän kristityille. Tämä toi-meksianto on etsiä ja tutkia aggressiivisesti paholaisen ja pahojen henkien voi-mia, jotka yleensä tunnistetaan heikosti, abstraktisesti tai joiden ajatellaan ole-van vain kristittyjen mielikuvituksessa. Meidän tehtävämme on vapauttaa sido-tut sielut. Ihmisten ei pidä uudelleenarvioida ihmisiä, jotka jo suorittavat demo-nien karkoittamisen virkaa ja vapauttavat alistetut/ahdistetut  ihmiset.

 

Jeesus sanoo Raamatussa: ” Ă„lkää siitä iloitko, että pahat henget tottelevat teitä: iloitkaa pikemminkin siitä, että teidän nimenne on rekisteröitynä taivaassa.” Tämä ei tarkoita, etteikö meidän olisi lupa iloita siitä, että pahat henget on ajettu ulos ja ihmiset vapautuneet.  Tämä jae puhuu meidän henkilökohtaisesti suhteestam-me Jumalan ja meidän välillä. Hän haluaa, että me iloitsisimme suhteestamme Jumalaan.

 

Lk. 10:20: ” Siitä huolimatta älkää iloitko siitä, että henget ovat teille alamaisia, vaan ennemmin iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaassa. ”

 

 Nyt tullaan viimeiseen, ratkaisevaan tilanteeseen. On nimittäin suuri ero niiden välillä, jotka vain käyvät kirkoissaan ”tavallisina kristittyinä” ja niiden, jotka tu-levat totisiksi kristityiksi. Meidän on ymmärrettävä, kuinka vaikeaa on tulla ai-doksi kristityksi, minun ja sinun. Meidän on taisteltava hyvä taistelu ja on eräs asia, jota haluan painottaa. Meidän ei pidä olettaa, että me menemme eteenpäin kohti lepoa ja turvallisuutta ja poispäin hengellisestä taistelusta, vaan meidän  pitää olettaa, että saavutamme Hänen rauhansa ja turvallisuutensa keskellä so-taa.

 

Meidän täytyy taistella ja ponnistella aina siihen päivään saakka, kun saamme kruunumme!  Itselleni puhuen: ” Minun sieluni, meitä lähestyvät monet viholliset! Synnin armeija hyökkää aggressiivisesti."

 

Joku on sanonut: ” Pahan voimat luovat yhden kriittisen tapahtuman saadakseen aikaan traagisen ilmiön, joka johtaa monet ihmiset helvettiin. Meillä on yhä paljon työtä tehtävänä."

 

                                                    4. Paha tunne

 

Me kykenemme tutkimaan pahojen henkien voimia sekä suoraan että epäsuo-raan kirjoitetun Jumalan Sanan avulla. Raamatussa pahan henkilöllisyyttä ja arvoastetta ei ole erityisen yksityiskohtaisesti kuvattu. Vain paholaisen toimin-nan ja luonteen kautta voimme niitä epäsuorasti otaksua. Korruptoituneesta enkelistä tuli paholainen ja tämä tieto on osittain kerrottu Raamatun ensimmäi-sessä osassa. 

 

Kun kohtaamme Saatanan ja hänen pahat voimansa, meillä on kykenemme ha-vaitsemaan, että kullakin niistä on oma persoonallisuus ja ihmisen kaltaiset  tun-teet. Niillä on omat herkät tunteet. Ne tekevät erilaisia tekoja ja niillä on väkival-tainen luonne. Tämä maailma on heidän toimintansa pääasiallinen kenttä. Koska ne liikkuvat helvetin ja maanpinnan välillä edestakaisin kaiken aikaa, epäuskois-ten ihmisten ja maailman kulttuurin välityksellä paholainen voimineen  johtaa harhaan ihmisiä kaikilla menetelmillään ja tavoillaan. Pahojen henkien voimat astuvat sisään ihmisten ruumiisiin kontrolloidakseen ja toteuttaakseen demo-nien tahtoa näissä. Ja jos mahdollista, pahojen henkien voimat haluavat vallata Jumalan valitutkin ihmiset hyökkäämällä heihin. Siksi, jos kristityt eivät kilvoit-tele ja pane kaikkea voimaansa suojautuakseen kieroutuneen lentävän käär-meen hyökkäyksiltä, heidät tullaan löytämään uhrien listalta.

 

Jes. 27:1: ” Sinä päivänä HERRA Hänen väkevällä miekallaan, suurella ja voimak-kaalla, rankaisee Leviatan lentävää käärmettä, Leviatan kieroutunutta käärmettä; Ja Hän lyö matelijan joka on meressä. ”

 

(UP: Sinä päivänä HERRA kostaa kovalla, suurella ja väkevällä miekallaan leviata-nille, kiitävälle käärmeelle, ja leviatanille, kiemurtelevalle käärmeelle, ja tappaa lohikäärmeen, joka on meressä.”)

 

 Mitä olen kertomassa sinulle, ei ole olettamuksia eikä teologiaa, vaan sen sijaan aion kertoa sinulle niitä kokemuksia, joita minulla on ollut Herran Kirkossa. Ku-kin ja jokainen tapaus, jossa olen törmännyt ja kohdannut paholaisen voimat, on ensikäden tietoa.

 

Kaikki kokemukset ovat Raamatusta ja alkavat Raamatusta.  Vanhan ja Uuden Testamentin 66 kirjaa sisältävät ainakin 30 000 lupausta voiman antamisesta ja meille vastaamisesta. Nämä lupaukset ovat yhä käytäntöön sovellettavissa joka päivä – myös tänään. Meidän todellisuutemme ja Jumalan lupausten välillä on suunnaton ero. Sitten on puheenvuoro meidän todellisuutemme ja Hänen lupa-ustensa välillä. Tämä puheenvuoro on meidän uskonrukouksemme. Uskon ruko-uksella me kavennamme edellä mainittua kuilua ja se on meidän tehtävämme.

 

Miten ja millä menetelmällä me saamme otteen lupauksesta, että Jumalan Voima ilmenee ja on käytettävissä tässä epävarmassa reaalimaailmassa? Tämä on toi-meksianto ja ongelma niille, jotka ikävöivät saada Jumalan voimaa. Sana sanoo, että  Taivasten Valtakunta kärsii väkivallasta ja väkivaltainen ottaa sen väkisin. Jos et tee mitään, vaan istut vain mukavasti sohvallasi, Jumalan Voima ei astu si-nuun eikä Hän anna myöskään sen tapahtuvan. Koska me, Herran Kirkon jäse-net, ikävöimme ja halusimme nähdä taivasta ja saimme oppia sen menetelmän, jolla kyetään voittoisaan taisteluun pimeyden pahoja henkiä vastaan jopa Saata-nan aktiviteettien keskellä ynnä ulkoavaruudessa - Jumala herätti meidän uteli-aisuutemme. Uteliaisuutemme kautta Jumala salli meille hengellisiä siunauksia ja taivaskokemuksen.

 

                                              5. Paholaisen kohtaaminen

 

Jumala on sallinut minun henkilökohtaisesti kokea helvetin katastrofaaliset ta-pahtumat. Hän käski minua paljastamaan helvetin todellisuuden. Kun hengelliset silmäni oli avattu, vierailin helvetissä päivittäin. Noilla vierailuilla kohtasin paho-laisen joka kerta. Paholaisen voimat veivät ja kiduttivat minua. Oli aikoja, jolloin kykenin tuntemaan oman ihoni koskettavan paholaisen ihoa jopa fyysisessä ti-lassani ja fyysiset silmäni auki. Tämän kaltainen tapahtuma sattui ainakin kolme kertaa. Henkilökohtaisesti ensimmäinen virallinen kohtaaminen paholaisen kanssa tapahtui Jumalan Valtaistuimen edessä. Kirjassa no 3 sivulla 182 on se kuvattu osittain. Vuonna 2005, 15.maaliskuuta tiistaina olin kohdannut demoni-en kuninkaan -  Saatanan itsensä – Jumalan Valtaistuimen edessä! Se oli saman-kaltainen tapahtuma kuin on kuvattu Job. 1:6:ssa. Samanlainen tilanne oli siis tapahtunut. En ollut ikinä unissanikaan odottanut sellaista tapahtuvaksi. Mutta se tapahtui. Toinen ja kolmas kohtaaminen oli tapahtunut vuoden 2006 touko-kuun 6. päivänä, sunnuntaina, noin klo 4 aamulla. Toinen ja kolmas tapaaminen tapahtuivat peräkkäin samana päivänä. Vaikka tämä tapahtui viisi vuotta sitten, muistan sen elävästi ja yksityiskohtia myöten, koska se oli niin järkyttävä tapah-tuma. Tämä tapahtuma on kaiverrettu ja sinetöity minuun.

 

Tuona nimenomaisena yönä, minä itkin ja rukoilin. Vähän levähtääkseni, olin asettunut pitkälleni puiselle kirkonpenkille, joka oli saarnastuolin edessä. Kello oli 4 aamuyöllä. Olin juuri tullut kokemasta helvettiä. Fyysinen ruumiini oli uu-punut. Jotkut kirkon jäsenet olivat menneet kotiin, mutta itse olin toipumassa  Pyhän Hengen Tulen, Jeesuksen veren voimalla ja monia erilaisia aseita laskeu-tui taivaasta.

  

Koko ruumiini täyttyi Pyhällä Tulella ja hengellisellä energialla. Sitten mieleni piirsi kuvan kustakin Herran Kirkon jäsenestä. Kun näin heidät, ajattelin heitä ikään kuin he olisivat rukoustaistelijoita hengellisessä sodankäynnissä. Olin heis-tä ylpeä.

 

Ilahtuneena kirkon jäsenistä ja itseäni selkään taputellessani äkkiä minua ympä-röivä ilma tuli kylmäksi. Koko ruumiini tuli kananlihalle. Hengessäni sen tuntien oletin: ” Ah! Luulen, että jotain erikoista tapahtuu.” Mutta lopulta toivorikas to-dellisuuteni tuli kauheaksi. Silmieni edessä, kun fyysiset silmäni olivat täysin au-ki, helvetin kuningas Saatana ilmestyi silmänräpäyksessä. Oli aivan ilmeistä, miksi hän ilmestyi eteeni. Saatana ja hänen joukkonsa ovat  harjoitusvastustajia, joita Jumala käyttää muokatakseen meistä Herran Kirkon jäsenistä sotilaitaan. Jokainen Herran Kirkon jäsen kohtaa paholaisen ja paljastaa sen alaisten henki-löllisyyden. Herran Kirkon jäsenet eivät pelkää paholaisen joukkoja, kuinka pal-jon ne uhkailevatkin tai kuinka harmillisia niiden toimet saattavatkaan olla, Her-ran Kirkon jäsenet eivät pelkää. Tämä on jo tullut todistetuksi päivittäin monien tapahtumien ja testien kautta.

 

Kun olin ensimmäisen kerran kohdannut Saatanan Jumalan Valtaistuimen edes-sä, kykenin sietämään ja kestämään tilanteen, koska Herra suojeli minua ja kos-ka Hän oli vierelläni. Mutta nyt en nähnyt Herraa missään ympärilläni, ja kaikki kirkon jäsenet olivat menneet koteihinsa. Mikä vielä pahempaa: paholainen il-mestyi eteeni juuri silloin, kun olin fyysisesti uupunut. Olin hengellisten voimieni palautumisen keskivaiheilla. Se ilmestyi, kun olin avuttomimmillani. Lisäksi pa-holainen näytti raivokkaammalta ja häijymmältä kuin ensi kertaa tavatessamme. Se kiehui raivosta. Kun se karjaisi äänekkäästi, se lähestyi minua täynnä voimaa ja löyhkäsi luotaantyöntävästi.  Sitten se asetti kasvonsa omiani vasten hyvin lä-helle.

 

Kun Saatana sihisi ja teki kaikenlaisia demonisia ääniä, se puhui:” Sinä lutkan poika! Etkö edes tiedä, kuka minä olen? Kuinka uskallat paljastaa henkilöllisyy-teni! Haluatko kuolla? Sinun täytyy olla järjiltäsi! ” Minusta tuntui kuin sydämeni olisi pysähtynyt. Tuossa epätoivoisessa ja vaarallisessa tilanteessa ruumiini jäy-kistyi.

 

”Herra! Herra! Ole hyvä ja pelasta minut! Auta minua! Veren Miekka! Veren Miek-ka! Veren Miekka! ”

 

Kun huusin, etsin veren miekkaa kupeeltani. Mutta fyysinen ruumiini, mieleni ja hengellinen tuntoaistini olivat musertuneet sen pelottavan ja kauhistuttavan il-mapiirin vuoksi, jonka Paholainen loi. En voinut liikkua tuumaakaan. Vapisin ja olin kauhuissani. Tuo voima tukahdutti minut. En ollut ikinä ajatellut kertaakaan, että paholainen ilmestyisi sunnuntai-aamuna! En ollut koskaan kuvitellut, että se käyttäisi hyväkseen lyhyttä lepohetkeäni ja ilmestyisi suoraan eteeni.

 

Kokemukseni perusteella Saatana ei normaalisti liiku. Se tavallisesti käskee ja määrää alaisiaan tekemään erilaisia tehtäviä, kun se istuu valtaistuimellaan hel-vetissä. Sen on täytynyt olla raivoissaan ja vihan riivaama, koskapa se henkilö-kohtaisesti tuli kirkkoomme paljastamaan henkilöllisyytensä.

 

Ajattelin itsekseni mielessäni: ”Koska Paholainen pelottelee minua tuolla tavalla, Herran tulee varmasti ja karkoittaa sen." Mutta Herra ei näyttäytynyt koko aika-na. Tunsin kyllä Hänen tarkkailevan tapahtumaa jossain nurkassa.

 

Saatana puski otsansa minun otsaani vasten ja huokuen pahoinvointia aiheutta-vaa ja pahaa löyhkää se suuntasi raivonsa minuun. Sillä oli hirvittävän hirviön ul-komuoto. Saatana paljasti kasvonsa ja yläruumiinsa varmistuakseen, että kyke-nin näkemään sen. Se kirosi ja herjasi minua kovasti. Sen hampaitten kirskunta oli niin äänekästä, että tuntui kuin ilmapiiri olisi vapissut. Saastainen energia oli tahrannut ruumiini, erityisesti kasvoni. Olin tosi järkyttynyt ja minusta tuntui kuin olisin kuolemaisillani. Useimmissa tapauksissa tavalliset kristityt ja muut ihmiset tuntevat ja kuvittelevat vain heikosti ja hahmottomasti Saatanaa ja voi-miaan. Mutta koska minä olen kohdannut sen monta kertaa, tunnen saaneeni valtavan vastuun ja tehtävän ilmoittaa ja kuvata sen olemusta ja ulkomuotoa niin monille ihmisille kuin mahdollista ja niin  paikkansa pitävästi ja täsmällisesti kuin mahdollista.  Mutta koska se on hyvin brutaali, julma, ja koska sillä on kata-la luonne, en täysin kykene sanoin kuvaamaan tätä. Jos on mahdollista ja jos mi-nulla on tilaisuus, haluan ilmaista ja kuvata Saatanan vieläkin täsmällisemmin. Haluan, että lukijani voisivat kuvitella sen vieläkin hirmuisempana kuin mitä mi-nä pystyn kuvaamaan.

 

Kun otaksuin, että Herra tarkkaili näyttämöä samalla kun minä kohtasin Saata-nan, Herra ei nähtävällä tavalla näyttäytynyt ja minä koin, että Saatana ei kykeni-si koskettamaan fyysistä ruumistani. Lisäksi ajattelin, että Saatana ei voisi tehdä mitään varomatonta Jumalan valittuja kohtaan. Mutta nyt, kun muistelen tapaus-ta, tämän kaltainen ajattelu on vain lapsellista hengellistä toiveajattelua.

 

Vakava, äärimmäinen yhteenottotilanne jatkuu:

 

”Hei! Sinä äpärä! Sinä ääliö! Mikä sinä luulet olevasi paljastamaan minun henki-löllisyyteni? Sinä huoran poika! Mihin ikinä menet, kuinka sinä voitat alaiseni? En aio olla toimeton. Minä maksan takaisin! Tulet huomaamaan! Sinä äpärä, ha-luatko paukun minulta?

 

Sitten hän iski vasenta kylkeäni armottomasti.

 

Vasempaan kylkeeni osuneen iskun äänen myötä huusin tosi äänekkäästi. Ajat-telin, että kuolen. Voimakas isku aiheutti kipushokin ja sen takia luulin kuoleva-ni. Yritin fyysisesti huutaa, mutta en voinut äännähtääkään.

 

Vain mielessäni kykenin ajattelemaan: ” Ah! Herrani! Minun kylkeni, minun kylke-ni!”

 

Sitten kaaduin. Olin ahdistuneena etsimässä Veren miekkaa. Se riippui vasem-malla puolellani. Taistellakseni Saatanan kanssa, tiesin, että hallussani oleva Ve-ren miekka tekisi työn täydellisesti ja tiesin tämän erittäin hyvin. Kävi ilmi, että Saatanakin tiesi Veren miekan tuhovoiman. Kirkas, punaiseksi värjäytynyt Jee-suksen Veri, tippui alas Verimiekasta, joka oli vasemmalla kupeellani. Myöhem-min havaitsin, että koska Verimiekka oli vasemmalla kupeellani, niin kun Paho-lainen iski vasemmalle kyljelleni, sen iskun voimavaikutus lieveni. Se iski miekan kahvan yläosaan. Kahva esti jossain määrin lyönnin voimaa. Tämän johdosta sen terävät kynnet tulivat esiin sormista ja ne lävistivät ruumiini toisen kyljen ja ra-vistelivat minua otettaan menettämättä. Sen kynnet olivat terävämmät ja pistä-

vämmät kuin mitkään kotkan kynnet. Tunsin suurta fyysistä kipua ja menetin tajuntani.

 

Pitkä aika oli kulunut.  Minusta tuntui kuin se aika, jolloin olin paholaisen kynsis-sä, olisi ollut hyvin pitkä. Hyvin heikolla äänellä sanoin: ” …Verimiekka! Minun on otettava esiin Verimiekkani! Saatanan kanssa taistellessa minun pitää ottaa Verimiekkani esiin !”

 

Kun yritin tavoitella verimiekkaa oikealla kädelläni, Saatana ärsyyntyi. Se raapi ja lävisti oikeaa kättäni. Oikea käteni halvaantui. Pyysin hartaasti Herraa apuun: ” Herra! Herra! Anna minulle voimaa! Anna minulle voimaa vetää verimiekka esiin!” Kun olin pyytämässä, oikea käteni alkoi hitaasti liikkua. Se liikkui kohti vasenta puoltani.

 

Sanoinkuvaamattomien vaikeuksien jälkeen sain lopultakin otteen Verimiekan kahvasta. Niin pian kuin sain siitä otteen, paholainen yritti epätoivoisesti pysäyt-tää minut. Tiedän, että Herra on aina läsnä. Mutta erityisesti tänään, koska Hän ei ollut nähtävällä tavalla ilmestynyt minulle epätoivoisessa tilanteessani, olin harmissani. Mutta tunsin, että Herra tarkkaili koko ajan tilannetta menettämättä siitä sekuntiakaan.

 

Lopulta Verimiekka oli kädessäni ja Herran Veri peitti miekan. Yritin vetää miek-kaa kotelostaan kaikin voimin, mutta kuinka paljon ponnistelinkaan, miekka tuli esiin vain puoleen väliin asti. Tilanteestani huolimatta, kun paholainen tarkkaili minua, sen ponteva asenne oli hävinnyt ja sen sijaan se oli säikähtänyt toimin-taani.

 

Heti kun paholainen havaitsi Veren Verimiekassani, se sanoi: ”Minä tapaan sinut myöhemmin, sinä äpärä!”  Sitten se häipyi sekunnissa. ” Ohhoh…”, huokailin ja läähätin jatkuvasti sisään ja ulos.

 

Yritin rauhoittua, mutta suuren shokin takia, en kyennyt rauhoittumaan. Sydä-meni sykki epäsäännöllisesti. Saatana on äärimmäisen pelottava ja hirvittävä.

 

Minä ymmärrän täysin, kuinka turvallisesti elän joka päivän elämääni. Se johtuu Herran avusta, sillä Hän suojelee minua ja on kanssani. Siksi annan kaiken kii-tokseni ja kiitollisuuteni Hänelle. Kun kyyneleet valuivat poskiani pitkin, sanoin toistuvasti ja rukoilin asetuttuani tuoliini: ”Herra! Kiitos sinulle! Herra! Minä to-della, todella kiitän Sinua!”

 

Mutta ilon hetki oli vain lyhyt, sillä karkoitettu paholainen ilmestyi uudelleen. Tällä kertaa se oli muuttanut ulkomuotoaan vieläkin raivokkaammaksi ja hir-vittävämmäksi kuin hetki sitten.

 

Olin erittäin pelästynyt, niin että huusin: ”Herra! Herra! Auta minua! Pelasta mi-nut!” 

 

Kun kutsuin Herraa hätätilanteessani, karjuin epätoivoisesti. Mutta vaikka kuin-ka huusin, karjuin, ja pyysin, en voinut fyysisin nähdä Herraa missään ympäril-läni.

 

Paholainen huomasi paniikkini ja se tuli aivan lähelle ja sanoi: ” Siinä näet, äpärä! Herrasi ei ole enää täällä! Ja vaikka kysyt apuaan, se on turhaa! Nyt sinusta tulee loppu! Sinä!!!”

 

Sitten jälleen kerran se iski minua vasempaan kylkeeni. Hän iski siihen, missä Verimiekka oli. Siksi iskun vaikutus vaimeni. Silti tunsin kivun. Vaikka paholai-nen oli muuttanut muotonsa vielä vihaisemmaksi ja sen vahva voima oli rasit-tanut minua, oikea käteni kykeni vetämään Verimiekan esiin ilman samaa suurta ponnistusta kuin edellisessä kohtaamisessamme. Nostin Verimiekan ylös ilmaan. Olin järkyttynyt miekan komeudesta. Verimiekka oli jo näyttämässä voimaansa.

 

 

 

Kun kuulin kertomuksia lapsiltani, jotka olivat saaneet erityppisiä aseita Juma-lalta ja siitä, kuinka he olivat astuneet hengelliseen todellisuuteen ja taistelleet niillä pahojen henkien joukkoja vastaan, olin kuunnellut noita tarinoita useinkin vain puolella korvallani. Se johtui siitä, että nuo kertomukset kuulostivat jonkin-laisen kamppailulajin kuvauksilta tai ritarikirjoilta. Mutta en olisi voinut kuvitel-lakaan, että itse joutuisin tosielämässä kokemaan sitä silmät täysin auki! 

 

Tuollaisten tapahtumien yksityiskohtainen selittäminen vain sanoin on rajallista. Raamatussa sanotaan: ” Ja ota miekka jota Henki käyttää, joka on Jumalan Sana." (Ef 6:17)  Mutta en ikimaailmassa olisi uskonut, että on olemassa sellainen kuin Veren miekka. Koska tiedän, että miekka on aina hyökkäysase, myös Veren mie-kan tarkoitus on hyökätä. Täytyin luottamuksella. Tämä oli ensimmäinen kerta, jolloin käytännössä sain todistaa Veren miekasta ja sen tehosta. Olin osoittanut paholaista tällä miekalla. Sillä hetkellä paholainen säikähti ja hänen kasvonsa vääristyivät. Hän pelästyi ja otti muutaman askeleen taakse. Olin saanut ainut-laatuisen mahdollisuuden ja ajattelin tehdä hänet tuhkaksi, koska hän aina estää kristittyjä näiden vaeltaessa tietä pitkin kohti taivasta. Paholainen häiritsee ja vainoaa heitä.

 

En tiedä miten tai mistä, mutta Jeesuksen veri tippui Verimiekan päästä. Saatoin tuntea veren sakeuden kädelläni. Sitten pian veri peitti koko ruumiini. Näin  Jee-suksen veren heleän värin lentävän vyötäröni ympärillä. Veri näytti olevan kiinni vyötäisteni ympärille. Olin täysin aseistettu Herran punaisella verellä ja se ilme-ni lankamaisena kierteenä. Kolmen tai neljän askeleen päässä minusta paholai-nen huusi ja puhui kovalla äänellä: ”Pastori Kim, sinä äpärä! Näen sinut vielä uu-delleen! Minä lähden pois tänään, mutta minä tulen takaisin pettämään diakonissa Parkin, jolla on profetian lahja ja joka osaa tulkita kieliä. Monet seurakuntalaisesi jättävät kirkon! Minä en anna sinulle enkä sinun perheellesi anteeksi!” Hampai-taan vihaisesti kiristellen se hävisi.

 

Kun saatana oli lähtenyt, minusta tuntui, että pyörryn. Kun hengellinen jännitys helpotti, fyysinen ruumiini alkoi vapista. Alkoi ilmetä halvauksen oireita. Sillä hetkellä diakoni Song, Byong Soo tuli kohti minua ja kysyi:”Pastori, onko tapah-tunut jotain? Miksi olet tuossa kunnossa?” Hän oli huolissaan. Suuren järkytyksen vuoksi en hetkeen kyennyt puhumaan sanaakaan. Olin kauhuissani. Sydämeni on terve, mutta sillä hetkellä se löi epäsäännöllisesti.

 

Sillä hetkellä paljon ajatuksia risteili päässäni: ”Mitä oikein teen? Mitä meille ta-pahtuu? Seurakuntani, palveluvirkani, minä, työ, jota kirkkomme tekee – on jotain, joka saa helvetin kuninkaan pelästymään? Voiko se olla totta, että meidän palve-luvirkamme on iso juttu ja uhka hänelle? ”

 

Monet kysymykset ja monimutkaiset ajatukset myllersivät päässäni ja eikä mi-nulla ollut selkeää vastausta. Kun paholainen oli heitetty ulos, se sanoi vain muu-tamia sanoja siitä, mitä se aikoisi tehdä kirkollemme. Paholainen sanoi, että hän eksyttäisi diakonissa Parkin ja monia muita seurakunnan jäseniä. Hänen uhkaa-vat sanansa kummittelivat korvissani.

 

Tänään on Herran päivä. Minun on pidettävä iltapäivän jumalanpalvelus, mutta sydämeni ei ottanut rauhoittuakseen. Tunsin ikään kuin seurakunta näytti hyvin erilaiselta kuin mitään muuna päivänä. Tunsin heidän ilmeensä sanovan: "Miksi pastori kävelee tuolla tavalla?” Niinpä päätin jakaa julkisesti, mitä olin tänään varhaisaamulla kokenut. Kun seurakunta oli kuullut todistukseni, se ymmärsi minua. He lohduttivat minua sanomalla: ” Pastori, piristy!”

 

1. Kor. 10:13: ”Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus: mutta Ju-mala on uskollinen, joka ei salli, että teitä kiusataan yli sen mihin olette kykeneviä, mutta kiusaus myös tekee pakotien, niin että voitte sen kantaa. ”

(UP: ---Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne vaan kiusauksen ohella hän val-mistaa myös pääsyn siitä, että voitte sen kestää. ”)

 

I. Kor. 15:57-58: ” Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton Herram-me Jeesuksen Kristuksen kautta. Siksi, rakkaat veljeni, olkaa kestävät, järkähtä-mättömät, aina innokkaat/ ahkeroiden Herran työssä tietäen että  vaivannäkön-ne/ työnne ei ole turhaa/turha Herrassa. ”

 

                                                Saatanan ryhmät

 

Hes. 28:18: ” Te saastutitte pyhäkkönne vääryyksienne paljoudella, kaupankäyn-tinne vääryydellä; Siksi toin tulen teidän keskuudestanne joka tuhosi teidät ja Minä käänsin teidät tuhkaksi maan päällä kaikkien niiden nähden, jotka teitä katseli-vat.”

 

(UP: ” Paljoilla synneilläsi ja tekemällä vääryyttä kaupoissasi, olet häväissyt py-häkkösi. Annan keskeltäsi puhjeta tulen. Se kuluttaa sinut. Panen sinut tuhkaksi maahan kaikkien silmien edessä, jotka sinut näkivät.” )

 

Mt. 12:26: ” Jos nyt Saatana ajaa ulos Saatanan, hän on jakanut itsensä                    ( jakautunut itse). Kuinka silloin hänen kuningaskuntansa voi seistä?”

 

(UP:”  Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, hän on riitautunut itsensä kanssa, kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? ”)

 

Pyhissä Kirjoituksissa ei ole monia yksityiskohtaisia kuvauksia paholaisen syn-tymästä, alkuperästä eikä pahoista hengistä. Voimme vain arvailla osittaisten raamatun kuvausten pohjalta. Jos me ylenmääräisesti tutkimme näitä tietoja ja teemme siitä opinkappaleen ja jonkinlaisen teorian, se voi osoittautua hyvin vaaralliseksi puuhaksi.

 

Esimerkiksi järjetön opetus, että epäuskoisen henki muuttuu demoniksi, tuottaa monia sivuvaikutuksia. Ne ovat harhaoppien listalla olevia asioita. Jotkut sano-vat, että meidän täytyy mennä taaksepäin useita sukupolvia ja murtaa esivan-hempien tuottamat syntien kiroukset. He väittävät, että vasta sen jälkeen voim-me ottaa vastaan siunaukset. Jotkut inttävät, että heidän todistettu arvonsa pe-rustuu niiden tähtien lukumäärään, joita he ottavat vastaan. Sen tyyppisiä järjet-tömiä ja hulluja käsityksiä esiintyy usein.

 

Monet tapahtumat, joita sattuu Herran Kirkossa, ovat erittäin ainutlaatuisia ja erikoisia. En kirjoita tätä yleistääkseni kokemuksiamme, koska ne voivat olla omakohtaisia, totuudenmukaisia tai yleispäteviä. Minun täytyisi luottaa kunkin ihmisen uskoon, jotta voin ottaa vastaan ja hyväksyä tuollaiset asiat. Koska hen-gelliset asiat ovat hyvin erilaisia ja moninaisia, kun luet niistä, niin ole hyvä ja ymmärrä ne säyseästi ja tiedä, että on olemassa sellaisia hengellisiä tapahtumia kuten ne, joita olemme kokeneet. Tämä on totta. Toivoni on, että voin jakaa tie-tyn määrän armoa tämän kirjan kautta.

 

Jk. 1: 21: ” Siksi laittakaa pois kaikki saastaisuus ja ylitse vuotava pahuus ja otta-kaa vastaan nöyryydellä istutettu sana, joka kykenee pelastamaan sielunne. ”

(UP: ” …ja kaikki pahan runsaus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana…”)

 

Ei ole monia Raamatun paikkoja, joissa meille annetaan tietoa paholaisen seu-raajien lukumääristä tai joukoista. Raamattu ei sisällä yksityiskohtaisia  todistei-ta antaakseen meille tarpeeksi ymmärrystä eikä se täytä uteliaisuuttamme. Siksi meille syntyy ymmärtämisen ongelma. Me voimme vain arvailla seuraavankin Raamatun jakeen äärellä:

 

Kol. 1:16: ” Sillä Hänen  kauttaan kaikki asiat luotiin, jotka ovat taivaassa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa valtaistuimia tai herruuksia tai ruhtinaskuntia tai voimia. Kaikki luotiin Hänen kauttaan ja Hänelle. ”

(UP: ” sillä Hänessä luotiin kaikki…olkoot valtaistuimia, herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu Hänen kauttaan ja Häntä varten. ”)

 

Ilmestyskirja julistaa, että taivaassa, joka on hengellinen kuningaskunta, on suunnaton ja mielikuvituksemme ylittävä sota ja ilmenee tapahtumia. Meidän täytyy muistaa tämä tosiasia. Hengellinen todellisuus oli kokenut valtavan ja jär-kyttävän kapinan, josta tiedämme vain vähän. Jotkut Raamatun jakeet kyllä anta-vat meille joitakin vastauksia koskien tätä tapahtumaa. Paholaisen ja sen joukko-jen, pahojen henkien, ilmaantuminen alkoi, kun he olivat jättäneet oikean toimi-alueensa. He jättivät täyttämättä velvollisuutensa ylpeyden tähden.

 

Juuda 1:6: ” Ja niille enkeleille, jotka eivät pitäneet oikeaa toimialuettaan, vaan jättivät oman asumuksensa, Hän on varannut ikuisesti kestävät kahleet pimeyden alla tuomion suureen päivään asti; ”

(UP : ” Hän myös pani ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet alkutilaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon.”)

 

Ilm. 12:7-9: ” Ja sota syttyi taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä taistelivat lohi-käärmettä vastaan, ja lohikäärme ja hänen enkelinsä taistelivat, mutta he eivät voittaneet, eikä heille enää löytynyt paikkaa taivaasta. Niin se suuri lohikäärme heitettiin ulos, jota kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, joka pettää ja eksyttää koko maailmaa (UP: ” koko maanpiirin villitsijä; hänet heitettiin Maahan ja hänen enkelinsä hänen mukanaan. ” )

 

Jes. 27:1: ” Sinä päivänä HERRA vakavalla, isolla ja voimakkaalla miekallaan ran-kaisee Leviatania, sitä lentävää käärmettä, Leviatania kiemurtelevaa käärmettä. Ja Hän kukistaan matelijan, joka on meressä."

 

On monia tulkintoja ja erilaisia versioita demoneista ja pahoista hengistä, joista on kirjoitettu kirjoja niin tässä maassa kuin ulkomaillakin. Luulen, että nämä kirjat auttavat lukijoita. Herra on sallinut minun ja Herran Kirkon jäsenten ku-vata kokemuksia jatkuvasta hengellisestä sodankäynnistä. Näiden kokemusten jälkeen olimme aina kroonisessa väsymystilassa. Nyt Herra on antanut minulle käskyn julkaista kaikki kokemukseni. Yritän ilmaista ja selittää ne yksinkertai-semmin ja helpommin, niin että lukijat voivat ymmärtää.

 

Eräänä tiettynä iltapäivänä istuin työpöytäni äärellä kirjoittamassa. Kesken kir-joittamisen tunsin äkillisen kylmän energian. Fyysinen ruumiini aisti automaat-tisesti pahojen henkien läsnäolon. Sillä hetkellä hengelliset silmäni avattiin. Mus-tan pilven muotoinen lähestyi minua. Se kiemurteli, kun se liikkui. Se kiemurteli kuin käärme. Se tuli varkain jalkojeni alle ja kiertyi jalkojeni ympärille. Ennen- kuin ehdin asettua puolustusasentoon, se oli hyökännyt kimppuuni pistämällä jalkoihini. Nyt jalkani olivat halvaantuneet. Se oli pahan hengen äkillinen hyök-käys. Kiljuin kovalla äänellä: ” Ahhhhh!” Kun kiljuin, koko ruumiini alkoi jäykis-tyä. Pahan hengen myrkyllinen energia oli levinnyt ruumiin alaosista yläosiin, ai-na päähän asti. Tämä erityisen pahan hengen ulkomuoto oli sumua tai vesihöy-ryä, joita yleensä nähdään joissakin TV- draamoissa tai show- esityksissä.

 

Ennen kuin astuin Pyhän Hengen palveluvirkaani, minulla oli saarna- ja opetus-virka vailla voimaa. Mutta Jumalan armosta, sen jälkeen kun olin astunut Pyhän Hengen virkaan, olin ymmärtänyt yhden tärkeän tosiasian. Kristityt, jotka paho-lainen on päättänyt tuhota, ovat niitä, jotka ovat todella eläviä ja joiden hengelli-set silmät on avattu.

 

Kun aika kului, ymmärsin, että minut oli kutsuttu paljastamaan tarkasti paholai-sen henkilöllisyys. Olin varmistanut kutsumukseni Herran kanssa, joka oli puhu-nut asiasta minulle. Herra halusi, että pahan joukot hyökkäisivät suoraan minua kohti, niin että voisin julkistaa ne realistisemmin ja täsmällisemmin. Aina kun vierailin helvetissä, Herra halusi minun itseni  kokevan kidutukset ja kivun, niin että voisin ilmaista ne selkeästi ja tarkasti yksityiskohtia myöten. Ei ole mitään keinoa kuvata sitä sääliä ja murhetta, joita koin helvetissä olevia sieluja kohtaan. Minä haluan paljastaa ja ilmaista helvetin surullisen tilan ja Paholaisen julman raakalaisuuden. Puutteellisen kasvatukseni ja sanastoni takia en kykene ilmaise-maan sitä kunnollisesti asiayhteydessään enkä ole täysin tyytyväinen näihin kir-joihin. En kykene kunnollisesti ilmaisemaan, välittämään tai esittämään asioita, koska en ole kirjailija, oppinut enkä ammattikirjoittaja.

 

          6. Paholaisen Toimintatila ja Kuinka Hän Liikkuu Ympäriinsä

 

Job. 1:6—7: ” Nyt oli päivä jolloin Jumalan pojat, tulivat esittäytymään Herran eteen, Saatanakin oli heidän joukossaan. Ja Herra sanoi Saatanalle: ' Mistä tulet?' Niin Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ' Kuljeksimasta sinne tänne maan päällä ja kävelemästä edes takaisin sen päällä.'”

(UP:” Kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, myös saatana tuli heidän joukossaan, HERRA kysyi saatanalta: 'Mistä sinä tulet?' Saa-tana vastasi HERRAlle ja sanoi: 'Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta.' ”

 

Job. 2:6: ” Ja Herra sanoi Saatanalle:' Katso, hän on sinun vallassasi, älä vain sa-tuta kättäsi hänen persoonaansa.' ”( UP: ” HERRA vastasi saatanalle: ' Katso, hän olkoot käsissäsi. Säästä kuitenkin hänen henkensä.'”)

 

Me tiedämme, että Jumala on huolellisesti pannut rajoituksia ja jopa esteitä pa-holaisen ja demonien  toiminnalle joissakin paikoissa ja alueilla, joiden ulkopuo-lella ne voivat toimia ja ilmentää voimaansa maailmassa. Demoneja on joukot-tain erilaisia, pahoja henkiä, ja paholaisen joukkoja, jotka ovat mielikuvituksem-me ulkopuolella. Niillä on järjestys, menetelmät ja arvoasteet. Niillä on myös ko-mentoketju. Ne ovat etevämpiä kuin ihmiset. Siksi ne toimivat käyttäen ulottu-vuuksia, jotka ovat ihmisen mahdollisuuksia laajempia. Me esitämme pahat voi-mat ilmavallan hallitsijoina/ruhtinaina ts. ilmakehän, avaruuden tai universu-min. Niillä on vaikutuksensa kaikkiin asioihin ja tapahtumiin maan päällä ja ne liikkuvat suunnitelmallisesti. Joskus ne paljastavat toimintansa yliluonnollisen tapahtuman tai luonnonkatastrofin  kautta. Erikoisesti ihmisen syntymän ja kas-vun tapahtumissa pahan voimilla on valtava vaikutus ihmisten elämään ja kohta-loihin, jotka saattavat johtaa lopulta heidän kuolemaansa ja viedä helvettiin.

 

Hengellisen valtakunnan ulkoisessa todellisuudessa vaikuttaa kaksi hengellistä voimaa. Me tunnemme ne jo hyvin. Ne ovat Jumalan voima ja toinen on paholai-sen voima.

 

Nämä kaksi voimaa vaikuttavat valtavasti ihmisten elämään. Pyydystääkseen ih-misten sieluja, paholainen käyttää monia syntejä syötteinä houkutellakseen ih-misen kohti kielteisyyttä, tasapainottomuutta ja yksipuolisuutta. Mutta Jumala johtaa meitä kohti tasapainoisuutta, sopusointua, rauhaa ja iloa.

 

Me voimme kulkea eteenpäin lähemmäksi taivasta riippuen vain siitä, kuinka kukistamme paholaisen joukot, ja hypimme sen asettamien esteiden yli. Paho-laisen joukot ja sen asettamat esteet ovat meidän suurin vihollisemme. On vain yksi Paholainen eikä sillä ole arvoja. Sen on luonteeltaan erittäin väkivaltainen ja häikäilemätön. Kun paholainen on mielessään päättänyt hyökätä, se ei lopeta en-nenkuin se on toteuttanut sen. Se toimii kuin omistaisi kaiken. Paholainen tuho-aa sielun  aiheuttamalla odottamattomia tapahtumia. Paholaisen työ on taitavas-ti ja kattavasti verkottunut kautta maailman.  Kaikilla sektoreilla maailman kult-tuurit ja yhteiskunnat  ovat materialistisia.  Paholaisen  työtekijöitä ovat kaikki sen alaiset ja pahat henget. Koska ihmiset on valjastettu  sen mielen mukaisiksi, tämä tekee ihmiset sopiviksi sen käyttöön ja nämä edesauttavat sitä toimimaan ja toteuttamaan työnsä. Ihmiset ovat kuin sätkynukkeja.

 

Omien kokemusteni perusteella tämä on paholaisen julmuutta. Demonien kunin-gas, Saatana tai Lusifer, istuu valtaistuimellaan helvetissä. Hän liikkuu harvoin muualle, ellei kyseessä ole erikoistapaus tai hätätilanne. Saatana puhuu kaiken-laisia kirosanoja ja tekee kaikenlaisia raakalaismaisia tekoja. Kun Saatanan alai-set on karkoitettu ja lähetetty takaisin helvettiin raittiiden ja valppaitten kristit-tyjen toimesta, Saatana heittää epäonnistuneet alaisensa helvetin tuleen. Hän on raakalainen. Melkein päivittäin näimme sellaisia tapauksia.

 

Helvetin tuli on niin uskomattoman kuuma, että jopa Saatana itse pelkää sitä. Al-kuaan paholainen oli  voideltu kerubi, joka hallitsi ylimmäisenä enkelinä taivaas-sa, ennen kuin se lankesi syntiin. Se oli kaiken luomakunnan yläpuolella. Raa-mattu sanoo, että hänet oli luotu täydelliseksi. ( Jes. 14:12-15 jne.)

 

Paholainen oli ennen lankeemustaan arkkienkeli, joka oli läheisessä yhteistyössä Isä Jumalan kanssa.  Hän oli vain osittain tuntenut Jumalan kunnian ilmentymän ja hänestä oli tullut ylpeä. Hänestä tuli jengijohtaja, joka johti harhaan monia en-keleitä, niin etteivät ne pysyneet omalla alueellaan, vaan jättivät omat asuinsi-jansa. Kuvaan  Saatanan omilla käsitteillämme: hän oli ylistyksen johtaja. Hän oli olento, joka tunsi oikeat tavat palvella ja ylistää Jumalaa. Hänellä oli ylivertaiset tekniset kyvyt ja lahjakkuudet ylistämisessä uskonnollisia tilaisuuksia varten. Tätä tarkoittaa olla voideltu kerubi, joka suojasi. ( Hes. 28:14; 13-19 koko kerubin tarina lyhyesti).

 

                                             7. Paholaisen Ulkomuoto

 

Raamattu kertoo meille Paholaisesta  ennen sen lankeamista. Hän (ylimmäinen enkeli Lucifer) oli koristeltu kaikenlaisilla kalleilla jalokivillä ja hänen oli sine-töity täydellisyydellä. Hänellä oli poikkeuksellisen suuri viisaus. Hän oli Jumalan Pyhällä Vuorella. Raamattu sanoo, että hän oli täydellisen kaunis. Mutta lopulta hän meni yli sovitun rajan. Hänestä tuli ylpeä ja itsekäs ja hän lankesi ja tahrasi itsensä. Hänellä oli suuri määrä enkeleitä alaisenaan. Lankeamisensa jälkeen hän hän oli taivutellut kolmasosan enkeleistä alaisekseen,  tottelemaan ja seuraa-maan itseään. Nämä enkelit muuttuivat pahoiksi hengiksi ja demoneiksi. Paho-lainen oli ennen lankeemustaan yksi enkeliruhtinaista (ylimmäinen enkeli Luci-fer). Arkkienkelit Mikael ja Gabriel ovat myös enkeliruhtinaita, jotka johtavat ja käyvät hengellistä sodankäyntiä Jumalan Valittujen ihmisten puolesta.

 

 ( Dan. 10:13: ”Persian valtakunnan ruhtinas seisoi vastustamassa minua 21 päi-vää, mutta katso, Mikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli avukseni. Minä olin näet jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten luo.”)

 

Olen nähnyt Paholaisen useissa erilaisissa muodoissa, kun se ilmestyy. Lisäksi ne, jotka käyvät Herran Kirkossa ja joiden hengelliset silmät on avattu, ovat myös nähneet Paholaisen useissa eri muodoissa. Pääsyy, miksi se ilmenee eri muodoissa on se, että se on mestarinaamioituja ja – pettäjä. Sen sijaan, että se esiintyisi alkuperäisessä olo- ja ulkomuodossaan, se usein ilmestyy toisenlai-sessa ulkomuodossa. Se erityisesti rakastaa naamioida itseään valon enkeliksi ja milloin ikinä epäonnistuimme sen tunnistamisessa, se tuli äärimmäisen tyytyväi-seksi, kun se oli onnistunut pettämään meidät. Mutta milloin ikinä paholainen paljastui Pyhän Tulen voimasta, se kirskutti hampaitaan ja riehui. Olen kohdan-nut Paholaisen ensi kertaa Jumalan Valtaistuimen edessä, jossa se oli risteytymä-muodossa: ihmisen ja pedon. Sen ulkoinen olemus oli inhottava. Sen suu muis-tutti sammakon suuta. Sen ruumis oli peitetty rumilla, oudoilla karvoilla, sirotel-tuina hajanaisesti koko ruumiin peitoksi. Paholaisella oli pitkä häntä kuin apinal-la. Sen irvokas ulkomuoto oli ihmisen ja kauhean pedon risteytymä. Hänellä oli lynkkaajan silmät ja hiottujen terien kaltaiset sormen- ja varpaankynnet.

 

Kysyin Herralta: ” Minun rakas Herrani! Vaikkakaan tapa, jolla me näemme paho-laisen ulkoisen olemuksen, ei ole virheetön eikä anna täyttä kuvaa, voisitko olla niin hyvä ja näyttää minulle paholaisen jossakin niin, että voisin kuvata hänet omin sanoin? Arvostaisin sitä todella! ”

 

Kun poikani Joosef ja tyttäreni Joo Eun rukoilivat yht´aikaa, me kaikki näimme Lusiferin…

 

Hurjan vihaisena paholainen istui valtaistuimellaan helvetissä. Se nousi ja las-keutui jatkuvasti istuimellaan, huusi ja kiroili voimakkaalla äänellä alaisilleen.  Se tappoi aikaa, samalla kun se kosti säälittäville hengille kuten tavallisesti.

 

Paholainen jäljitteli Jumalaa. Se oli kuvaamattoman kookas. Sillä oli äärimmäisen paksu kaula. Kasvojen ja kaulan leveys oli sama. Paholaisella oli vinot silmät. Ne-nä oli litteä. Sillä oli Jokerin tapaan pitkä, hymyilevä suu. Sen koko ruumista peit-ti erilaiset hajut ja saastaisilta vaikuttavat pilkut. Sen ruumis oli saastaisen lian peitossa, iholla oli kaikenlaisia ihottumia ja muita vaurioita.

 

Ehkä silloin kun se oli kapinoinut ja karkotettu taivaasta, se oli ottanut tuon luo-taantyöntävän ulkomuodon. Sen iho oli veltto ja roikkuva niin kuin suolahappoa olisi kaadettu sen päälle. Mutta silti sillä oli valta kaikkiin alaisiinsa nähden. Aina kun sen alaiset seisoivat sen edessä, ne kaikki vapisivat pelosta eivätkä uskalta-neet nostaa päätään. Näytti kuin Saatanan halusi matkia Isän Jumalan auktori-teettia ja valtaa.

 

Herra avasi hengelliset silmämme, niin että saatoimme nähdä paholaisen ulko-muodon. Jumala myös sanoi ja varoitti: ” Tämä olomuoto, minkä nyt näette, ei ole täydellinen, koska paholainen vaihtaa ulkomuotoaan jatkuvasti. Sen erikoisala on ulkomuotojen vaihtelu, joilla se johtaa ihmisiä harhaan. Teidän täytyy pitää tämä mielessä. ”

 

                                               8. Paholaisen arvoasteet

 

Ef. 6:12: ” Sillä me emme taistele  lihaa ja verta vastaan, vaan ruhtinaskuntia, val-toja, tämän maailmanajan pimeyden ruhtinaita, hengellisiä häijyyden isäntiä taivaallisissa paikoissa. ”

 

(UP:” Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä  hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuu-den henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. ”)

 

Ei ole olemassa mitään tiettyä Raamatun jaetta, joka käsittelee paholaisen jouk-kojen arvojärjestystä, mutta sitä painottavia jakeita on suuri määrä. Tämä tar-koittaa, että paholaisen joukot on jaettu ryhmiin ja ne ovat tarkasti järjestäyty-neet. Esimerkiksi paholaisen joukkojen sijoittelu on järjestetty paljon paremmin kuin inhimillisten armeijoiden maan päällä. Järjestelmään kuuluu suunnittelu-osasto, komentoporras, hyökkäysyksiköt, huoltoporras, taisteluyksikkö, joka on etulinjassa sekä toisiaan avustavat oastot, joita on kaikkialla maaplaneetalla. Ne ovat jakaantuneina yhteisöihin, ryhmiin, kirkkoihin, perheisiin ja yksilöihin. Ne taistelevat yksilöllisesti, mutta tarpeen vaatiessa ryhmittyvät isommiksi ryhmik-si yhteisoperaatioihin, jotta vastustaja saataisiin tuhotuksi. Arvoasteet on määri-telty ylimmistä alimpiin arvoihin. Ne ovat jakaantuneet tuhansiin arvoihin. Arva-takseni, jos suurinpiirtein luokittelisin arvoasteet, olisivat arvoasteet ykkösestä kymmeneen. Ne muistuttavat porrastukseltaan suurta liikeyritystä. Niiden osas-tot on huolellisesti jaettu ala-osastoihin.

 

Usein ulkomaalaiset papit ja jotkut papit myös Koreassa luettelevat pahojen hen-kien nimiä. Esimerkiksi paha henki, joka asuu ihmisessä, joka on tottelematon vanhemmilleen, olisi nimeltään ”Absalomin henki”. Ihmisissä, joissa on himok-kuuden henkiä, etenkin naisissa, joilla on sellainen luonne, on ” Iisebelin henki”.  Muita henkiä ovat  ”kilpailun henki, mustasukkaisuuden henki, uskonnollisuu-den henki, puberteetin henki” jne. Kuvaus on yleinen.

 

On eräs ainutlaatuinen ilmiö: kaikki pahat henget ykkösarvosta kymppi-arvoon yrittävät suurentaa ruumiinsa kokoa tehdäkseen ulkoisesta olemuksestaan pelottavamman. Tällä tavalla ne kykenevät ylenemään arvoasteikossa. Nämä pahat henget naamioituvat joskus Saatanaksi. Vaikka ne kutsuvat itseään ”Punai-seksi Lohikäärmeeksi”, ei merkitse, että ne kaikki olisivat paholaisia.  Nämä pa-hat henget pettävät ihmisiä uskottelemalla niille, että ne ovat paholaisia. Niinpä jotkut ihmiset ylpistyvät, kun huomaavat, että ovat kyenneet kukistamaan itsen-sä Saatanan, kun tosiasiassa he ovat voittaneet vain jonkun alempiasteisen de-monin. Ensimmäisen arvoasteen demoneja on suuri määrä. Tuo luku ylittää mie-likuvituksemme. Nämä demonit toimivat tehtävänsä ja asemansa mukaisesti. Yh-den henkilön sisällä voi olla voimakkaita henkiä edustamassa armeijaa. On paho-ja henkiä, jotka ovat näkymättömiä. On myös pahoja henkiä, joita on vaikea erot-taa edes hengellisin silmin. Me kutsumme niitä läpinäkyviksi ( transparent) hen-giksi. Neitsyenä esiintyvä paha henki on arvoltaan 7 – 8. Mutta useimmissa tapa-uksissa läpinäkyvät pahat neitsyt- henget ovat ykkös-luokkaa arvossaan. Jopa monet ihmiset,  joilla on riivaajien karkoittamisen lahja, kokevat vaikeita aikoja, kun tapaavat ihmisiä, joissa on toisen tai kolmannen arvoasteikon demoneja.

 

Kaikki maat ovat tiettyjen voimakkaiden pahojen henkien joukkojen sitomia. Ne edustavat ja vartioivat alueitaan. Kaikilla mailla on oma ylimmäinen johtava pa-holainen. Tämän voimakkaan johtavan paholaisen alaisina toimivat monet sen alaisten joukot. Alaisten joukot on organisoitu pyramidin muotoon.

 

Niiden toimeksiantona on vetää tietty määrä sieluja helvettiin. Siksi ne raivok-kaasti toteuttavat tämän tehtävän täyttääkseen niille asetetun normin. Nämä demonijoukot hyökkäävät tällä tavalla järjestyneesti jokaisessa maassa, kaikilla alueilla, kaupungeissa, kylissä, perheissä, yksilöissä jne. tuhotakseen ja  mur-taakseen ihmisiä. Joskus ne jopa uhittelevat toinen toisiaan vastaan, mutta myös yhdistyvät hyökätäkseen järjestäytyneessä muodossa. Suurimman osan ajasta, kun ne järjestyvät yhtenäiseen rintamaan, ne hyökkäävät eläviä kristittyjä vas-taan. Jopa pahojen henkien joukossa, kun korkea-arvoiset demonit esittäytyvät matala-arvoisempien demonien keskellä, matala-arvoisemmat puhuvat kunnioi-tuksella korkeammilleen. Ajoittain  matala-arvoisemmat demonit puhuvat erit-täin kunnioittavasti ylemmilleen. Monta kertaa näiden demonien keskustelu käyttää samanlaista sanastoa kuin maanpäällinen ala-maailma.

 

Jopa nytkin sellaiset palveluvirat kuin meidän, ovat vieraita eivätkä yleisesti tun-nettuja monillekaan muille Jeesuksen Kristuksen kirkoille ja Hänen palvelijoil-leen.  Eräs syy meidän välttelemiseemme ovat ivalliset puheet ja sanat  tämän-tyyppistä viranhoitoa (ministry) kohtaan. Nuo kirkot julistavat, että tämäntyyp-pinen viranhoito on liian poikkeavaa ja yliampuvaa. He kritisoivat ja tuomitse-vat. On aikoja, jolloin meidän on jätettävä huomioimatta paholaisen joukot, sillä meillä ei ole tarvetta antaa niille liikaa huomiota. Mutta Raamatun kertomus pai-nottaa voimakkaasti, että kristittyjen on kohdattava pahat henget ja kyettävä karkoittamaan ne voimalla .

 

I. Pt. 5:8-9: ” Olkaa raittiit olkaa valppaat, koska vastustajanne paholainen kulkee ympäriinsä kuten karjuva leijona, etsien kenet hän voisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen että samat kärsimykset ovat veljenne maailmassa koke-neet." ( UP: …"täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.”)

 

Yleisesti sanoen, useimmilla kirkoilla ei ole kykyä eikä hallinnollista virkaa  de-monien karkoittamiseen. Siksi aina kun näemme, että jotkut kirkot aikovat pe-rustaa Vapautusviran, me haluamme kiihkeästi rohkaista heitä. Tämän kaltainen palveluvirka luetaan usein hengellisen ” likaisen työn” osastoon. Ihmiset älyllis-tävät ja järjestelmällistävät papinvirkansa. Sellaiset ihmiset ovat hyvin taitavia puolustamaan itseään. Herra on laajentanut ja kehittänyt virkojaan ja lahjojaan kirkoilleen ja palvelijoilleen. On kirkkoja, joille Herra antaa poikkeavia ja erikoi-sia tehtäviä. Meidän on päästävä yksipuolisista näkemyksistä, jotka arvioivat ja tuomitsevat muiden palveluvirat ja palvelut. Ellei jollakin ole kykyä toteuttaa meidän tyyppistä palveluvirkaa, silloin ainakin tämän täytyy rukoilla sellaisten kirkkojen ja pastoreiden puolesta. Tätä minä rukoilen.

 

 

                                                9. Saatanan Auktoriteetti

 

Ef. 2:2: ” Missä ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan. Ilmavallan (UP: avaruudenruhtinaan) voiman mukaan, hengen, joka nyt työskentelee tottelematto-muuden(UP epäuskon) lapsissa. ”

 

Saatanan voima on suunnattoman voimakas ja me näemme sen toiminnassa. Sen nykyinen toiminta osoittaa, että sen voima ja työ on laaja–alaista ja vaihtelevaa. Ensiksikin sen tarkoitus on tuhota Jumalan suunnitelma ja Jumalan ihmiset. Mil-loin tahansa Saatana saa mahdollisuuden, se naamioituu Jumalaksi. Kun se kul-kee eri puolilla maailmaa, se pettää ja johtaa harhaan ihmiset ja alkaa hallita hei-tä.

 

Saatana käy jatkuvasti, hellittämättä hengellistä sotaa todellisia uskovia vastaan. Se esittää vääriä syytöksiä todellisia kristittyjä vastaan, luo epäilyjä,  ja viettelee pyhiä syntiin. Hän houkuttelee pyhiä. Saatana naamioituu, niin että kristityt eivät voi pyhittäytyä eikä omistautua Jumalan asioille.

 

Monia aktiviteetteja on tapahtunut pahojen henkien invaasioissa kirkkoihin, ko-teihin ja uskoviin. Siksi meidän täytyy tietää olosuhteiden  sisäinen työ. Kristit-tyjen täytyy voimakkaasti taistella pahojen henkien voimia vastaan. Meillä täytyy olla vastauksia jotta voimme levittää Herran Kuningaskuntaa.

 

Erilaisia toimintoja on tullut pahojen henkien maihinnousun johdosta kirkkoi-hin, koteihin ja uskoviin. Siksi meidän on tarpeen tietää tämän tilanteen vaikutus meihin. Kristittyjen on tarpeen käydä voimallista sotaa pahoja henkiä vastaan. Meillä tarvitsee olla vastaus niille voidaksemme laajentaa Herran valtakuntaa.

 

Jokin aika sitten näin järkyttävän tapauksen poikani internet- sivulla ”Cyworld”. Eräs nuori mies tunnusti, että hän oli myynyt henkensä ja sielunsa Saatanalle. Tunnustettuaan tämän hän esitti julkisesti monia erilaisia tekoja TV- kameroi-den edessä.

 

Tämä nuori mies oli saanut Saatanalta suunnattomat voimat. Hän sanoi, että hän voi antaa näistä voimistaan esimerkin.  Monien ihmisten katsellessa TV- ruutua  hän osoitti TV-kameroiden edessä, että hän voi kävellä uima-altaan veden päällä. Hän käveli uima-altaan laidalta sen toiselle laidalle kirkkaassa päivänvalossa kengät jalassa.

 

Kun hän pysähtyi uima-altaan puolivälissä, hän otti rauhallisesti kengät jalois-taan. Sillä hetkellä, kun hän laittoi kenkänsä veden pinnalle, kengät upposivat syvälle veteen. Nuori mies seisoi tyynenä veden päällä. Vedenalainen kamera-mies kuvasi tapahtuman. Monet ihmiset, jotka uivat altaassa hänen ympärillään, kirkuivat ja huusivat äänekkäästi. Nuori mies käveli loppumatkan uima-altaan laidalle ja meni ulos.

 

Sitten tuli seuraava näyttö. Tuo nuori mies oli 10 –kerroksisen talon huipulla. Ilman mitään erikoisvarusteita ruumiiseensa kiinnitettyinä, hän lensi kohden vastapäisen tornitalon huippua. Se hetki, jolloin hän hyppäsi kohti toista torni-taloa ja se hetki, jolloin hän laskeutui toisen tornitalon katolle, kuvattiin yksi-tyiskohtaisesti TV-kameroilla. Mikä oli pahempaa, että monet ihmiset, jotka kat-selivat esitystä kaduilla, hurrasivat ja huusivat hämmästyneinä. Kameramies ja jotkut katselijat kuvasivat hypyn. Ehkä tämä nuori mies ei ollut vieläkään tyyty-väinen. Hän näytti lisää saatanallisia voimia. Hän käveli pilvenpiirtäjän seinällä. Hän ei pudonnut. Hän oli 30.:n  tai 40. :n kerroksen korkeudella. Hän pysähtyi tietyn kerroksen kohdalla ja seisoi paikallaan vain kenkiensä kärjillä. Hän seisoi 120 asteen kulmassa pitkän ajan. Hänen allaan liikenne sujui normaalisti. Monet ihmiset seisoivat jalkakäytävällä, huusivat ja taputtivat katsoessaan.

 

Eikä tässä kaikki. Istuvassa asennossa, ilman mitään varusteita, hän liikkui alas rakennuksen seinää pitkin vähän kerrassaan. Sitten tämä nuori mies käveli va-paasti pilvenpiirtäjän seinällä. Pitkä sateenvarjo keppinään hän käveli raken-nuksen seinää pitkin paljain jaloin kohti rakennuksen huippua. Jokainen teko oli TV-kuvaajan kuvaama. Riippumatta siitä, oliko tämä todellista vai pettävä taika-temppu, tulevaisuudessa Saatana pyydystää monia sieluja monilla vaikuttavilla harhautuksilla.

 

Mt. 24:3-5; 11-13: ” Nyt kun Hän istui Öljymäelle, oppilaat tulivat luokseen yksi-tyisesti ja kysyivät: 'Kerro meille, milloin nämä alkavat tapahtua? Ja mikä on Sinun tulemisesi ja tämän aikakauden loppumisen merkki?' Ja Jeesus vastasi ja sanoi heil-le: " Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessä-ni, sanoen: ' Minä olen Kristus,' ja he eksyttävät monia. Ja koska laittomuus pääsee vallalle, monien rakkaus kylmenee. Mutta se joka kestää loppuun asti, pelastuu."

 

(UP: ”Hänen istuessaan Öljymäellä opetuslapset tulivat erikseen hänen luokseen ja sanoivat: 'Sano meille: milloin se tapahtuu ja mikä on tulemuksesi ja maailman lopun merkki?' Jeesus vastasi ja sanoi heille: ” Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee nimessäni sanoen :' Minä olen Kristus' ja he eksyttävät monta. – Monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta, Sen tähden, että laittomuus lisääntyy, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta se, joka vahvana pysyy loppuun asti, pelastuu.")

 

Kuten yllä olevan jakeet todistavat, vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja tulee ja he tekevät merkkejä ja ihmeitä pettääkseen Jumalan valitutkin ihmiset. Minusta tuntuu siltä, että olen saapunut viimeisten päivien loppuun, jossa minunkin on oltava todella hereillä ja raitis. Saatana antaa voimaa ja valtaa niille ihmisille, jot-ka tottelevat ja antavat sielunsa ja henkensä hänelle. Nuo ihmiset kykenevät te-kemään monia merkkejä ja ihmeitä.

Ilm. 13:15: "Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumar-ra pedon kuvaa."

 

Mutta meidän Jumalallamme on vaihtoehtosuunnitelma. Elian aikana oli seitse-mäntuhatta profeettaa, jotka eivät kumartaneet epäjumalia Baalia ja Aseraa.

 

1. Kun. 19:18: "Vain seitsemäntuhatta minä jätän jäljelle Israeliin, kaikki ne, joi-den polvet eivät ole notkistuneet Baalin edessä ja joiden suu ei ole Baalia suudel-lut."

 

1. Joh. 3:10: "Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä Paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta velje-ään."

 

Daniel 1:17: "Ja näille neljälle pojalle Jumala antoi  taitoa ja kykyä kaiken opin ja viisauden ymmärtämiseen, ja Daniel osasi selittää kaiki näyt ja unet."

 

Viimeisinä päivinä Herralla on vaihtoehtona omat joukkonsa, jotka taistelevat Saatanan joukkoja vastaan osoittaen Herran kunnian. Samaan aikaan Herra etsii ihmisiä, jotka tulevat hänen joukkoihinsa. Mutta kuin karjuva leijona, paholaisen joukot etsivät ihmisiä tuhotakseeen heidät. Paholainen on hyökännyt rajusti joi-denkin kirkkomme jäsenten kimppuun, jotka  ovat toimineet, koulutettu ja saa-neet hengelliset silmänsä auki.  Hyökkäyksen tuloksena he ovat eronneet ja läh-teneet kirkostamme. Harhaan johtaminen tapahtuu erityisesti uusien uskovien ja lasten kohdalla silloin, kun heidän hengelliset silmänsä alkavat avautua. Pahat henget alkavat heikentää Jumalan Sanan kuulemista ja näkemistä.

 

Pahat henget eivät hajota voimiaan, vaan pikemminkin ne kerääntyvät tiettyihin paikkoihin hyökätäkseen voimakkaasti ja estääkseen kristittyjä saamasta hen-gellistä ravintoa ja kasvua. Tämä on samanlaista kuin katkaisisi nuoren kasvin tai pienen silmun. Veli Yong Suk, Sung Min ja Sisar Hae Yong ja Sung Sook olivat uhreja.

 

Joissakin tapauksissa jotkut kirkon jäsenet joutuvat paholaisen uhreiksi siksi, et-tä heiltä puuttui henkien erotuskykyä ja siksi, etteivät he kunnolla varmistaneet asioita. Nämä ihmiset olivat vain halunneet palvella ihmisiä heti kun he ovat saa-neet henkilahjoja. Paholainen tietää oikein hyvin,  millaisia henkilahjoja me ihmi-set yleensä tavoittelemme ja millaisista emme pidä. Siksi pahat henget pettävät ihmisiä aiheuttamalla sekaannusta niin paljon kuin mahdollista – alueilla, joista ihmiset eniten pitävät. Veli Yong Suk, Sun Min, Hae Yong ja Sung Sook olivat jät-täneet Herran Kirkon. Mutta minun lapseni Joosef ja Ju Eun ovat oppineet erot-tamaan henget kuuntelemalla lukemattomat kerran Jumalan Sanaa ja lukemalla Raamattua ynnä rukoilemalla kirkossa ja kodissa. Lapseni menivät monien vai-keiden askelten ja vaiheiden  läpi Pyhän Hengen palveluksessa. He ottivat aske-leen kerrallaan kovassa koulussa.

 

Neljä vuotta on kulunut siitä kun Tulikirja no 5 julkaistiin.  Mutta kirja no 6 on myöhässä. Nyt kun kirjoitan kirjaa no 6, muistan ajan, kun Sisar Hae Yong,  Sung Sook ja tyttäreni Ju Eun olivat palvelleet ihmisiä lahjoillaan ja heidän hengelliset silmänsä olivat avautuneet. Noin päivinä, tuona nimenomaisena aikana, paholai-sen voimat olivat tarkasti hyökänneet heidän kimppuun menemällä heidän ruu-miiseensa aiheuttamaan kaaoksen. Tämä tapahtui kolme vuotta sitten.

   

Kun muistelen noiden päivien tapahtumia ja sitä kuinka nyt kirjoitan (joulukuus-sa 2012) niistä kirjaani, voin tuntea tuon pahan voiman nousevan uudelleen hyökkäämään kirkkoani ja minua vastaan. Sellaisessa jännittyneessä ilmapiiris-sä, jossa paljastan lisää pahojen henkien henkilöllisyydestä, tuo kolme vuotta sit-ten sattunut tapahtuma tapahtui uudelleen.

 

Kesken esirukouksen joku huusi: ” Pastori! Ju Eun käyttäytyy oudosti! Näyttää, että korkea- arvoinen paha henki on mennyt häneen jälleen!”

 

”Ah! Voi minun…Olen juuri kirjoittamassa tapauksesta, joka sattui kolme vuotta sitten – ja kuitenkin sama tapahtuma toistuu tässä ja nyt!”

 

Ju Eun oli tullut psyykkisesti epävakaaksi, kun hänet oli vallannut täyshyökkäys. Herra oli jälleen sallinut tämän tapahtua. Toisella puolella kirkon pyhäkköä Veli Kim, Haak Sung joutui paholaisen uhriksi ja alkoi kävellä ja heilua vasemmalta oikealle.

 

” Hei! Jakaannutaan kahteen ryhmään ja aloitetaan vapautus!”

 

Sama tapahtuma toistui yötä päivää muutaman vuorokauden ajan. Sen jälkeen, aamulla klo 7, vapautus oli suoritettu loppuun asti. Vaimoni kehotti minua kir-joittamaan näiden tapahtumien sisältö ja jatkamaan muiden taltioimista niin pian kuin mahdollista. Koska olen paljastamassa paholaisen ja sen joukkojen voi-miensa henkilöllisyyksiä, paholainen on ottanut maalikseen ympärilläni olevia ihmisiä, jotta minä uupuisin ja väsyisin. Paholainen yritti estää minua taltioimas-ta sekä kirjoittamasta Tulikaste- kirjojen sarjaa loppuun asti. Paholainen oli päättänyt viivästyttää aikatauluamme. Jopa näiden tapausten jälkeenkin monia erilaisia koettelemuksia tuli kuin tulviva vesi. Siksi vaimoni ja minä olimme tul-leet erittäin tunneherkiksi.

 

Kirkon jäsenten elämässä alkoi ilmetä lukemattomia pieniä ja suuria ongelmia sekä kirkon sisäisessä että sen ulkopuolisessa elämässä. Vaino, taloushuolet, ter-veyden horjuminen yms. koettiin  kirkon keittiössä, majoitustiloissa, toimistossa ja perheissämme. Kaikilla alueilla kirkossa oli jännitteitä.

  

Kaikesta huolimatta kääntyminen Herran puoleen rukouksella on ratkaisumme ja rukous on ainoa tie ja tapa ratkaista ongelmamme. Joka päivä, kiitos Herran mittaamattoman armon ja huolenpidon, minä vaellan vaarallista ja huteraa tietä.

 

                                                 Vaaran Merkki

 

Rm. 12:2: ” Älkääkä suostuko mukautumaan tähän maailmaan vaan muuttukaa uudistamalla mielenne, niin että osoittaa mikä on hyvä, hyväksyttävä ja täydelli-nen Jumalan tahto.”

 

(UP: ” Ă„lkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. ”) 

 

Kun henkilö ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen Herranaan ja Pelastajanaan ja syntyy uudesti ylhäältä, sitten hän saa Pyhän Hengen. Kun me koemme, että olemme täytetyt Pyhän Hengen Voitelulla, se on kuin olisimme lähtöviivalla. Mutta meidän ei tule jäädä tälle lähtöviivalle. Me olemme uudesti syntyneet Pyhän Hengen työn kautta. Siksi tulemme veljiksi ja sisariksi jotka ovat Jumalan kirkon jäseniä. Mutta Jumala haluaa, että olemme jatkuvasti täytetyt Pyhällä Hengellä ja me tarvitsemme tulla täytetyiksi. Yksilöinä meillä on kaikenlaisia ongelmia uskonelämässämme. Silti elämässämme on yhä jäljellä monia  ratkaise-mattomia ongelmia.

 

Hengellisessä todellisuudessa vallitsee Pyhän Hengen vaikeaselkoinen voima ja paholaisen paha ja vaarallinen toiminta. Siksi Jumalan Sanalla ja oikealla ja täy-dellä Pyhän Hengen Voimalla meidän täytyy tunnistaa ne palveluvirat, jotka ovat äärimmäisen vaarallisia.

 

Pyhän Hengen ja paholaisen töiden välillä voi olla yhtä suuri ero kuin taivas on maasta, mutta samaan aikaan nämä työt näyttävät hyvin samanlaisilta; ero näyt-tää paperinohuelta.

 

Niin kauan kuin ihminen, jolla on vahva tahdonvoima, kieltäytyy työskentele-mästä pahojen henkien kanssa, hän saa kyvyn tunnistaa henget ja voiman taistella paholaisen voimia vastaan. Mitä jos ihminen suunnittelee matkustamis-ta, mutta ei tiedä mitään määränpäästä? Entäpä, jos henkilöllä on väärää tietoa? Silloin ehkä matkustaja voi mennä väärään kuljetusvälineeseen ja edetä väärään suuntaan. Tämän tuloksena hän voi päätyä väärään paikkaan. Matkustajasta on tullut väärän tiedon uhri.

 

I. Kn. 22:20-24: ” Ja HERRA sanoi: `Kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään niin että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa? `Niin yksi puhui tätä ja toinen toista. Sitten tuli esiin henki ja meni seisomaan HERRAn eteen ja sanoi: `Minä menen ulos ja viekoit-telen hänet. `HERRA sanoi hänelle: '"Sinä saat viekoitella hänet, ja voittaa. Mene ja tee se.'" Siksi katsokaa! HERRA on pannut valheen hengen kaikkien näiden pro-feettojenne suihin ja Herra on julistanut teille onnettomuuden.  Nyt Zedkiah Che-naanahin poika meni lähelle ja löi Miikaa poskelle ja sanoi:  ' Mitä tietä Herran Henki kulki minusta mennäkseen sinuun?`”

(UP : "HERRA sanoi: `Kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaa-tuisi Gileadin Raamotissa?' Mikä vastasi niin mikä näin. Silloin tuli henki ja asettui HERRAn eteen ja sanoi: `Minä viekoittelen hänet.`  HERRA kysyi häneltä : `Miten?` Hän vastasi: `Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettojensa suu-hun.'  Silloin HERRA  sanoi: `Saat viekoitella, siihen sinä pystyt, mene ja tee niin.` Katso, nyt HERRA on pannut valheen hengen kaikkien näiden profeettojesi suuhun, sillä HERRA on päättänyt osaksesi onnettomuuden.`”)

 

Tämä vertauskuva tai esimerkki on sovellettavissa samalla tavalla hengellisellä alueella. Kun pastori ei tunnista paholaisen henkilöllisyyttä eikä sen toimintaa, pastori panee seurakuntansa jäsenet, jotka hänelle on luotettu, uhrilistalle.

 

Odotan ja haluan, että Tulikaste-kirjasarja tekee tehtävänsä varoittavana ja vaa-ran merkkinä. Oli nuori mies, joka oli vaeltanut Herran yhteydessä monia vuosia, mutta koska häneen vaikutti jatkuvasti hengellinen tietämättömyys, väärät opettajat ja väärä oppi, hän joutui kohtaamaan suuren vaaran. Tuo vaara väijyy meitä jokaista.

 

1. Tim. 4:1-2: ” Nyt Henki avoimesti sanoo, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta, noudattavat pettäviä henkiä ja demonien oppeja. Puhuvat valheita ulko-kultaisuudessa ja joiden omatunto on kuumalla raudalla poltettu.

(UP: ” Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monet luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujien ulkokultaisuu-den vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty.”)

 

2. Pt. 2:1: ” Mutta oli myös vääriä profeettoja kansan seassa samoin kuin on oleva vääriä opettajia joukossanne, jotka tuovat salaa tuhoavia harhaoppeja, kieltävät-pä Herrankin, joka heidät osti, ja tuovat itselleen nopean tuhon. ”

(UP: ” Mutta myös vääriä profeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin kes-kuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka tuovat salaa sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltäväpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. ”)

 

Siinä tapahtumasarjassa, joka vie kohti taivasta, ilmenee voimia, esteitä ja näky-mättömiä karikoita, jotka voivat saattaa meidät lankeamaan. Haluan varoittaa kristittyjä vaarasta jo etukäteen, niin että he voivat tehokkaasti valmistautua ja suojautua, kun pahojen henkien joukot hyökkäävät heidän kimppuunsa. Kaiken ydin ja olemus on Jumalan Sana. Mutta Raamattu ei kuvaa montaakaan tapausta Saatanasta, hänen historiastaan eikä toiminnastaan , jotta kykenisimme ymmär-tämään.

 

Kasta Leimuavalla Tulella – kirja on dokumentti, jonka tekemisestä Herra on an-tanut käskyn. On olemassa todellisuus, jota emme voi nähdä fyysisin silmin. Sen todellisuuden keskellä Saatana työskentelee ja toimii aktiivisesti vaikuttaak- seen ihmisiin. Huolimatta siitä, että usein monet pyhät hylkäävät ja pastorit kieltävät Tulikirjat, minä toivon, että Tulikirjat (Baptize by Blazing Fire) tekevät tehtävänsä avustavina oppikirjoina.

 

Joidenkin ihmisten katsellessa epäluuloisina Herran Kirkkoa kirkkomme seisoo lujasti Jumalan Sanassa ja Pyhän Hengen voimassa. Kun tulee puhe hengellisestä työstä, siitä kuuluu erilaisia mielipiteitä ulkopuolisesta uskonnollisesta maail-masta. Mutta kun itse näkee sitä työtä tehtävän Herran Kirkon sisällä, havaitsee, että me pitäydymme Jumalan Sanaan niin tarkasti,  että elämämme on sen kans-sa sopusoinnussa jopa pieniltä näyttäviä yksityiskohtia myöten. Me pidämme kiinni vahvasti Jumalan Sanasta, mutta emme uskonnollisesti. Me pidämme Ju-malan Sanan yhdessä Hänen Armonsa kanssa.

 

Me koemme yhteenoton Saatanan joukkojen kanssa joka päivä. Kykenen ymmär-tämään Herran Sanoman ahdistuksesta, joka kohdistuu viimeisiin päiviin, ja Saa-tanan taktiikan ja strategian joka päivä. Kun ymmärrän Saatanan taktiikan ja strategian, taistelen sen joukkoja vastaan. En liioittele. Palvelen Herran Kirkkoa Herran sydämellä. Herran sydämellä johdan kirkkoa,  meidän taistelumme pa-hojen henkien joukkojen kanssa ovat erittäin todellisia. Haluan tulla Herran vaihtoehtoiseksi voimaksi tälle sukupolvelle. Olen avoin kaikille hengellisille asi-oille. Ei ole mitään väliä, miten Herra johtaa, minä seuraan ja tottelen Häntä. Jos teen erehdyksiä siellä ja täällä, olen valmistautunut ja valmis kohtamaan ja kan-tamaan ne.

 

Haggai 2:23: "`Sinä päivänä' , sanoo HERRA, sotajoukkojen Jumala,  `Minä otan sinut Zerubbaabel Minun palvelijani, Shealtielin pojan `, sanoo Herra ´ja teen sinus-ta sinettisormuksen; sillä minä olen valinnut sinut´, sanoo HERRA, sotajoukkojen Jumala."

 

(UP: "'Sinä päivänä '– tämä on HERRAn Sebaotin sana – 'otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika', sanoo HERRA, 'ja panen sinut ikään kuin sinetti-sormukseksi. Sillä sinut olen valinnut.' Tämä on HERRAn Sebaotin sana.”)

 

Joskus paholainen valitsee taistelun avoimesti kasvoista kasvoihin, mutta hän myös hyökkää salaa. Kun hän hyökkää salaa, monta kertaa, me emme tiedosta sitä. Paholainen joukkoineen hyökkää kaikkina aikoina lukemattomien maail-manlaajuisten verkostojensa kautta. Uskonnolliset ihmiset levittävät ideoitaan tai näkökantojaan käyttäen printtimediaa, TV:tä, radiota, paikallisradiota/-TV:tä, kasetteja jne, joissa julistetaan vääriä ulkokultaisia oppeja väärien opettajien kautta. Esimerkiksi oletan kaksi ihmistä, jotka julistavat sanomaa. Ensimmäisen sanoma sisältäisi 90% totta ja 10% valhetta. Samaan aikaan toisen sanoma sisäl-täisi 10% totuutta ja 90 % valhetta. Kumman näiden kahden sanoma sisältää korkeamman vaaran asteen?  Ehkä sekö, jossa on 90% valhetta ja 10% totuutta? Mutta sanomassa, joka sisältää 90% totuutta on vaikeampaa erottaa valhe.

 

Jes. 8:15-22: ”Ja monet heistä tulevat lankeamaan. He kaatuvat ja murtavat luun-sa, joutuvat ansaan ja otetaan kiinni. Sido todistus, sinetöi laki oppilaitteni keskel-lä. Ja minä haluan odottaa HERRAa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin talolta. Ja mi-nun toivoni on Hänessä. Tässä minä olen ja lapset, jotka Herra on antanut minulle! Me olemme merkeiksi ja ihmeiksi Israelissa HERRAlta, Sotajoukkojen Jumalalta, joka asuu Siionin Vuorella. Ja kun he sanovat sinulle: 'Etsi ne, jotka ovat meedioita ja noitia, jotka viheltävät ja mutisevat', eikö kansan pitäisi etsiä Jumalaansa? Pi-täisikö heidän etsiä kuolleita elävien asemesta? Lakiin ja todistukseen! Elleivät he puhu tämän Sanan mukaan, se johtuu siitä ettei heissä ole valoa itsessään. He me-nevät läpi kovan koetuksen ja nälän: on tapahtuva, että kun he ovat nälissään, että he tulevat raivoon ja kiroavat kuninkaansa ja Jumalansa, ja katsovat ylöspäin. Sitten he katsovat maahan, ja näkevät vaivaa ja pimeyttä,  alakuloa ja ahdistusta, ja heidät ajetaan pimeyteen. ”

 

(UP: ”Monet heistä kompastuvat, kaatuvat ja ruhjoutuvat, monet kiedotaan ja van-gitaan. Sido todistus talteen, lukitse laki sinetillä opetuslapsiini.  Odotan HERRAa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin heimolta, ja panen toivoni Häneen. Katso, minä ja lapset, jotka HERRA on minulle antanut, me olemme HERRAn Sebaotin merkkeinä ja ihmeinä Israelissa, hänen, joka asuu Siionin vuorella. Kun he sanovat teille: ' Ky-sykää vainaja- ja tietäjähengiltä, jotka supisevat ja mumisevat,'  eikö kansa kysyisi Jumalaltaan? Kuolleitako elävien sijaan? Pysykää laissa ja todistuk-sessa. Jos he eivät näin sano, heille ei aamunkoittoa ole. Siellä he kulkevat vaivattuina ja näl-käisinä ja nälissään he vihastuvat ja kiroavat Kuninkaansa ja Jumalansa. He luo-vat silmänsä korkeuteen. He katsahtavat maan puoleen, mutta katso, on ainoas-taan ahdistusta ja pimeyttä. Heidät on syösty tuskan synkeyteen ja pimeyteen.”

 

            LUKU 3    Jumalan Koko Sota-asu ja Hyvä Uskon Taistelu

 

                                 1. Kristityt, Jotka Eivät Käytä Aseitaan

 

Jumala on antanut ylivoimaisen kyvyn kaikille omilleen ja HÄN on sallinut mei-dän käyttää sitä. Se on usko. Niin kauan kuin me käytämme uskoamme hyvin, meitä ei vastusta oma rationaalinen järkeilymme eikä tapahdu törmäystä luon-teemme tai persoonallisuutemme kanssa. Sensijaan me kohoamme asioiden ylä-puolelle. Emmekä vain kohoa tavanomaisten asioiden yläpuolelle, vaan asian-mukaisesti käytetty usko tuo meidät Jumalan eteen. Raamattu osoittaa Jumalan elävän Voiman. Jopa joku yksinkertainen oppi, teologinen rakennelma, ja kirkot luovat tarpeettomia traditioita ja on teologisia opinahjoja, jotka eivät kiellä tätä tosiasiaa. Jumalan Sanalla on syvällinen vaikutus vaellukseemme kohti taivasta siitä hetkestä lähtien, kun otimme vastaan Jeesuksen uskollamme. Meidän on otettava vastaan Jumalan Sana elävänä Sanana ja sellaisenaan kuin se on. Mutta monet ihmiset käyttävät Jumalan Sanaa materiaalina tutkiakseen inhimillisiä kasvatustieteitä, tiedettä ja oppineisuutta. Tämä on todella vakavia seurauksia aiheuttava asia.

 

Jeesus on testannut meidän koettelematonta, teoreettista uskoamme ilman, että olemme huomanneet sitä. Kun Jeesus alkoi testata uskoamme, minä hoidin pa-pinvirkaa, joka oli epäonnistumassa ja turhauttava. Samaan aikaan kun mielen-tilani oli rasittunut, rukoilin ja pyysin Herralta:

 

”Herra! Herra! Elämässäni minulla oli uskoa. Olen rukoillut monet kerrat. Minulla on ollut monta kertaa hengenhätä. Minua on kuritettu! Olen elänyt vakavan, vai-kean elämän! Ole hyvä ja anna minulle mahdollisuus testata uskoni! Olen valmis käytettäväksi minkä tyyppisellä palvelualueella tahansa! Olen valmis tekemään Si-nun tahtosi!”

 

Kun rukoilin päivittäin tuolla tavalla, olin tiukasti päättänyt olla antamatta perik-si missään olosuhteissa, jos se oli Jumalan tahto. Olin tiukasti päättänyt totella Jumalaa ja Hänen tahtoaan.

 

”Millaisen työn Jumala antaa minun suoritettavakseni? Millä tavalla Jumala lä-hestyy minua? Kun Jumala antaa minulle mahdollisuuden ja kun Hän lähestyy mi-nua, niin missä muodossa tai tapahtumassa se mahtaa näkyä kun HÄN lähestyy minua? Ja miten minä reagoin siihen? ”

 

Olin hyvin utelias. Lopulta mahdollisuus avautui. Jumala oli vienyt minut uuteen hengelliseen tilanteeseen ja todellisuuteen, jota en ollut koskaan ennen kuvitel-lut. HÄN oli antanut minulle Tulen voiman ja kyvyn tunnistaa pahojen henkien henkilöllisyyden! Mutta en edes villeimmissä unelmissani koskaan kuvitellut, et-tä tämän kaltainen työ aiheuttaa valtavia vaikutuksia. Jeesus sanoi, että Hän ajaa tämän maailman ruhtinaan ulos. Jeesus myös sanoi, että HÄN olisi etsimässä kristittyjä, jotka johtaisivat sieluja.

 

Joh. 12:31-32:  "Nyt on tämän maailman tuomio. Nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ja Minä, jos Minut nostetaan maasta, vedän kaikki ihmiset itselleni/luokseni. "

(UP: ” Nyt tulee tuomio tälle maailmalle. Nyt tämän maailman ruhtinaan pitää tulla heitetyksi ulos. Kun minut ylennetään maasta, vedän kaikki tyköni.”)

 

Meidät on kutsuttu estämään monia epäuskoisia sieluja joutumasta kadotukseen Jumalan Sanan, Ristin ja Pyhän Hengen voimalla ja auktoriteetilla. Tämän tehtä-vän todellisuuden keskellä meitä odottaa aina hengellinen sodankäynti. Tämä sodankäynti on hinta, joka meidän kristittyjen on maksettava. Mutta todellisuu-dessa kirkot ja kristityt eivät ole kiinnostuneita hengellisestä sodankäynnistä. Tosiasiassa he vääristelevät totuutta .

 

Jumala on jo antanut ja valtuuttanut meidän käyttöömme täydellisen sota-asun. Vaikka meidän pitää käyttää sitä, useimmat kristityt eivät edes tiedä tästä ase-varustuksesta mitään. Useimpien kristittyjen sota-asu on ruostumassa. Tämä täydellisen taisteluvarustuksen käyttämättömyys on kristityn velvollisuuden suurin laiminlyönti. He joko eivät tiedä, miten taisteluaseita käytetään ja vaikka he tietävätkin, eivät niitä käytä velttouttaan tai siksi, etteivät ymmärrä tämän todellisuuden vaaraa ja näin he ovat laiminlyöneet velvollisuutensa.

 

                                                2. Tarkista Aseesi

 

Ef. 6:10-18: ”Lopuksi, veljeni, olkaa lujat Herrassa ja Hänen mahtinsa voimassa. Pankaa yllenne Jumalan koko sota-asu, että voitte olla kykeneviä pysymään pys-tyssä paholaisen juonia vastaan. Sillä me emme paini verta ja lihaa vastaan, vaan ruhtinaskuntia, voimia, tämän maailmanajan pimeyden hallitsijoita, hengellisiä häijyyden isäntiä vastaan taivaallisissa paikoissa. Sen tähden ottakaa koko Juma-lan sota-asu, jotta kykenette vastustamaan pahana päivänä ja kaiken tehtyänne, seisomaan. Seisokaa siis lanteenne totuuteen vyöttäytyneenä, varustautuneena vanhurskauden rintahaarniskalla ja kenkinänne valmius rauhan evankeliumille. Ennen kaikkea  ottakaa uskon kilpi, jolla kykenette sammuttamaan kaikki paho-laisen tuliset nuolet. Ja ottakaa pelastuksen kypärä ja Hengen Miekka joka on Ju-malan Sana. Rukoilkaa aina kaikella rukouksella ja anomisella Hengessä ja olkaa valppaita loppuun asti kaikella kestävyydellä ja esirukouksilla pyhien puolesta."

 

 (UP: Uskon kilvoitus: ”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voi-massa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu voidaksenne kestää perkeleen ka-valat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vas-taan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pa-huuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis lanteet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evan-keliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan pala-vat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kyupärä ja Hengen Miekka, joka on Ju-malan Sana. Tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen kaiken ai-kaa Hengessä  ja sitä varten valvoen kaikessa kestävyydessä. ”) 

 

Me olemme luotuja, jotka elävät tapojen voimien alaisina. Tällaisia luotuja kuin me, Herra käskee ottamaan Hengen miekan. Aseet ovat kätkettyinä meihin. Kui-tenkin vain silloin, kun käytämme aseitamme tehokkaasti, saamme mahdolli-suuden muutokseen jopa dramaattisella tavalla ja saamme voiman vastustaa vanhoja tapojamme. Nyt tulo Herran Jeesuksen nimessä voimakkaaksi sotajou-koksi on vain ajan kysymys. Voima vastustaa meihin kätketyillä aseilla koskee myös fyysistä, psyykkistä ja hengellistä sairautta ja vajavuutta.

 

Jumala on antanut meille vastustuskyvyn. Jumala on antanut meille aseet vihol-lisen kohtaamiseen. Hänen aseillaan, me voimme lamauttaa paholaisen voiman, jota emme kykene näkemään fyysisin silmin, koska ne ovat hengellisiä olentoja. Jos etenemme niiden eliminoimisessa ja meillä on pelastusvarmuus, rukoillen voimakkaasti ja Pyhän Hengen tuen avulla me tulemme ymmärtämään, että meistä voi tulla voimakkaampia kristittyjä kuin nyt olemme.

 

Kristityistä voi tulla uhreja tai orjia demonien toimesta ei niinkään heikon uskon vuoksi, vaan todennäköisemmin siksi, että ovat laiminlyöneet aseittensa käytön. Ympärillämme on lista vihollisista, jotka ovat olemassa tässä maailmassa. Tämä lista sisältää luettelon hengellisiä ohjeita, joita antavat jumalattomat ja epäpyhät ihmiset.Tämä lista sisältää myös moraalisesti matalalla tasolla elävät eli synnil-listä elämää elävät ihmiset, joilla on kieroutunut minäkuva, epärehellisyyttä, li-han halujen metsästämistä, ahneutta, itsekeskeistä ajattelua, omavanhurskautta, ahdasmielisyyttä johtajuudessa jne. Mutta ennen kaikkea, voimakkain vihollinen on meidän oma syntimme.

 

On paljon enemmän ihmisiä, jotka eivät tiedä, että he itse omistavat vastauksen kaikkiin omiin ongelmiinsa, joita olen olettanut heissä olevan. Milloin tahansa näytän tai osoitan heidän ongelmansa, monta kertaa he ovat yllättyneitä, häpeis-sään tai tyrmistyneitä. Ihmisillä on tapana etsiä syitä ongelmiinsa ulkopuolelta sen sijaan että tutkisivat omaa elämäänsä. Mutta ydinongelma on löydettävissä itsestä. On pyydettävä Herraa auttamaan heikkoa luontoamme, luonnettamme ja heikkouksiamme. Sitten meidän täytyy tutkia ja tarkistaa aseemme ja koko Ju-malan sota-asu, joka on meille annettu. Kun me tarkistamme, tutkimme ja löy-dämme meihin kätketyt aseet ja kun me tarkkaan listaamme lahjat, jotka Herra on meille antanut, me saamme kyvyn irtautua pahojen henkien siteistä. Mutta käyttäkäämme ainakin yhtä asetta. Vastustakaamme vihollista ainakin yhdellä aseella. Silloin ainakin sinulla on mahdollisuus päästä pois suosta. Kun olet pääs-syt pois, saat kyvyn edetä seuraavalle etapille.

 

Kun olet maistanut hengellisen sodankäynnin voittoa, sinä haluat sitoutua siihen jatkuvasti. Kun jatkamme tällä polulla, Herra pitää huolen harjoittelusta ja tekee meistä taitavia ja kypsiä osaajia, hyvin valmistautuneen armeijan. Silloin Juma-lan Kuningaskunta laajenee.

 

 

Rakkaat kristityt! Älkää antako enää eksyttää itseänne pehmeillä ja viettelevillä sanoilla, joita väärät profeetat ja väärät paimenet, jotka ovat kiinnostuneet vain rahasta, puhuvat. Olkaa hyvin varovaisia heidän neuvoistaan, joilla he riisuvat teidät aseistanne. Älä paljasta epätoivoista tilannettasi viholliselle, vaan tarkista ja tutki aina aseistuksesi. Minä odotan, että ihmiset löytävät itsestään kätketyn Hengen Miekan! Minä odotan paljon paholaisen verta olevan heidän miekko-jensa terävillä terillä. Kaikki kirkot saavat aikaan ison määrän heikkoja kristitty-jä. Se on nyt normi ja toimii kuin autopilotti päällä. Noissa kirkoissa Raamatun kirjoitukset eivät ole elossa, vaan kuin antiikkiesineitä; ne käyttävät Raamattua dogmikirjana ja teologian tietokantana. He ovat käyttäneet Raamattua hyväk-seen sellaisella tavalla jo pitkään. Mitä meidän pitäisi tehdä?: meidän ei pidä lyö-dä laimin järkähtämätöntä pelastuksen varmuutta, hyvää uskon taistelua, voima-kasta rukousta, Pyhän Hengen voimaa, vaikutusvaltaisen ja voimakkaan Sanan lukemista ja kuulemista eikä palvelua rakkaudella jne.

 

Paholaisella on sekava ja levoton luonne ( Job 1:7: Saatana kiersi ja kuljeksi maa-ta). Se tekee häijyn työnsä oikein hyvin. Sillä on maaginen voima saada ihmiset näkemään, ettei synti olekaan synti. Joskus paholainen hyökkää kuin leijona, mutta toisinaan se lähestyy pehmeästi houkutellen. Siksi meidän täytyy tietää, keitä me olemme Kristuksessa! Käyttäkäämme sitä voimaa, joka meissä jo on. Kun aseistaudumme Jumalan koko sota-asuun ja käytämme aseitamme, meistä tulee voimakkaita sotilaita, jotka voivat suorittaa minkä tahansa hengellisen tehtävän.

 

  

          3. Hyvä Uskon Taistelu Saavuttaaksemme Iankaikkisen Elämän

 

1. Tim. 6:11-12: "Mutta sinä, oi Jumalan mies, pakene tällaisia ja tavoittele van-hurskautta, jumalaisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä (lempeyttä, säyseyttä).  Taistele hyvä uskon taistelu, tartu lujasti ikuiseen elämään, johon sinut oli kutsuttukin ja josta olet tunnustanut hyvän tunnustuksen monien todistajien läsnä ollessa."

 

(UP: ” Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene sellaista ja tavoittele vanhurskautta, jumalanpelkoa, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon olet hyvällä tunnustuksella tunnustautunut monen todistajan edessä. ”)

 

Kuten apostoli Paavali lausui Timoteukselle, hengellinen sodankäynti on välttä-mättömyys ja mitä perustavampaa laatua oleva asia meille kristityille kohda-tessamme paholaisen. Tämä on välttämätön taistelu. Tämä taistelu alkoi kun Herra oli tullut. Sillä hetkellä, kun otamme vastaan Jeesuksen Herranamme ja Pelastajanamme, me ymmärrämme, että olemme ryhtymässä vaikeaan tais-teluun, jotta saisimme iankaikkisen elämän. Mutta useimmiten,kun aikaa kuluu,  kristityt ymmärtävät tämän todellisuuden vasta vaelluksensa paljon myöhem-mässä vaiheessa. Tärkeä totuus on, että kun kristityt tulevat Herran eteen, Hän antaa heille erikoisaseita, jotka ovat Jumalan koko sota-asussa. Tulevaisuudessa kuka tahansa on kutsuttu suorittamaan erilaista hengellistä sodankäyntiä ja Ju-malan koko sota-asu kuuluu hänelle.

 

Ihmiset asuvat täällä maan päällä ja he käyvät lähiavaruudessa tekemässä tietty-jä toimia. Mutta Saatanan näkyvillä ovat ihmissielut, joita hän käyttää hyväkseen ja tekee heille väkivaltaa. Siten ihmiset toimivat hyväksikäytettyinä  työkaluina  Saatanan suunnitelman, tuhon ja halujen toteuttamisessa. Paholainen aloittaa tunkeutumalla henkilön elämään synnin avulla jo nuorella iällä. Vuosien myötä, paholainen muokkaa henkilön persoonallisuutta. Paholainen vaikuttaa suuresti ihmisen kieroutuneen kohtalon määräytymiseen.

 

Paholainen on luonut rotuominaisuuksia, kulttuurin, sivilisaation, ja epäjumalan-palvonnan kaikissa maailman maissa. Sitten hän käyttää näitä maihin, alueisiin, kaupunkeihin ja yksilöihin, niin että heille tulee kieroutunut, epänormaali ja epä-muodostunut omakuva.

 

Paholainen antaa synnin saastuttaa syvästi perheen ja tätä on jatkunut sukupol-vesta toiseen monissa muodoissa, kuten itsepäisyytenä, taipumuksena ja perhe-tapoina. Tämä estää perhekuntia pääsemästä eroon perinteisestä ikeestään. He jatkavat omaa perinteistä tapakulttuuriaan, joka muovaa ja muodostaa perheen. Perityn synnin noidankehä jatkuu. Siksi meidän kristittyjen on taisteltava sel-laista muovailua vastaan. Kristityillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin aina törmätä sellaisiin taustoihin ja pahojen henkien voimiin, jotka ovat muovanneet, järjes-täneet ja rajanneet perhekunnat, alueet, kaupungit, kansakunnat ja maat.  En pu-hu fyysisestä sodankäynnistä, vaan hengellisestä – mikä on väistämätöntä kaikil-le kristityille. Herran palatessa kohta fyysisesti maan päälle, Hän on nyt etulin-jassa. Kaikki mitä meidän on tehtävä, on seurata heti Hänen perässään, luottaen Häneen ja antautuen Hänen käsivarsilleen.

 

1. Joh. 3:8: ” Sillä tätä tarkoitusta varten Jumalan Poika ilmestyi, että Hän voisi tuhota paholaisen työt. ”

(UP: ” Joka tekee synnin, on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että tekisi tyhjäksi perkeleen teot.”) 

 

2. Kor. 10:3-8: ” Vaikka vaellamme lihassa, emme lihan mukaan sodi. Meidän sodankäyntimme aseet eivät ole lihallisia vaan mahtavia Jumalassa vetämään alas linnoituksia, heittämään ulos kiistelyt ja jokaisen korkean asian, joka ylvästelee Jumalan tuntemista vastaan, saattamalla jokaisen ajatuksen vangiksi Kristuksen kuuliaisuuteen, ja olemalla valmiina rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta kun kuuliaisuutesi on täyttynyt. Katseletko asioita niiden ulkoisen ilmentymän mu-kaan? Jos kuka tahansa on vakuuttunut sydämessään, että hän on Kristuksen, sal-likaamme hänen jälleen tarkastella tätä itsessään, että aivan kuten hän on Kris-tuksen, aivan samoin olemme me Kristuksen. Sillä vaikka minun pitäisi kerskata jossain määrin enemmän auktoriteetista, jonka Herra antoi meille kasvatukseksi eikä tuhotakseen teitä, en sitä häpeä. ”

 

(UP: ”Vaikka vaellammekin lihassa, emme lihan mukaan sodi. Sillä sota- aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimakkaita Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen korkean raken-nelman, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen aja-tuksen kuuliaiseksi Kristukselle ja olemme valmiita rankaisemaan kaikkea tottele-mattomuutta, sitten kun teidän kuuliaisuutenne on tullut täydelliseksi. Katselette-ko asioita henkilön mukaan? Jos joku on mielessään varma siitä, että on Kristuksen oma, ajatelkoon edelleen mielessään, että samoin kuin hän on Kristuksen, samoin olemme mekin. Ja vaikka jonkin verran enemmänkin kerskaisin siitä vallastamme, jonka Herra on antanut meille rakentaaksemme teitä eikä kukistaaksemme, en hä-peään joudu.")

 

Kaikki ihmiset ovat yleisesti psyykkisessä paniikki- moodissa. Jokaisena vuo-denaikana tulee joku luonnonkatastrofi, ilmaston muutos tai odottamaton kriisi. Kun nämä asiat tapahtuvat, psyykkinen ja hengellinen paniikki puhkeaa. Saatana käyttää näitä tilanteita hyväkseen tehden pahasta vielä pahempaa. Se näyttää voimansa ja kykynsä. Ihmiset ovat taipuvaisia ajattelemaan,  että jos henkilö on hengellisesti syvällinen ja kypsä, sellainen persoona ei voida houkutella lankea-maan. He olettavat, että sellaisella henkilöllä on kyky kuulla Jumalan ääni eikä hän ole enää testien kohteena. Kuitenkaan tämä ei ole totta eikä asianlaita.

 

Niin kauan kuin elämme tässä maailmassa, ei ole mitään täydellistä turvallisuut-ta. Ei mitään takuuta. Meitä on siunattu monilla yliluonnollisilla ja hengellisillä tapahtumilla, mutta vastaavasti myös pahojen henkien hyökkäykset helvetistä ovat lisääntymässä. Jopa eksytykset ovat lisääntyneet enemmän. Vaikka me ehkä olemme tulleet pyhemmiksi, täydellistä tietoa ei Herra ole vielä meille antanut. Kun olemme kysyneet tiettyjä asioita, on ollut aikoja, jolloin Hän ei ole vastannut viipymättä tai täydellisesti.

 

Tässä maailmassa kukaan ei ole täydellinen. Herra yksin on täydellinen. Meidän kaikkien täytyy kasvaa jatkuvasti. Meidän on vain toivottava ja luotettava Her-raan. Riippuen hengellisestä tasostamme ja tilastamme, meitä käytetään astioina joko taivasta tai helvettiä varten. Kristittyjä, jotka ovat hengellisesti hyvässä ti-lassa, tullaan käyttämään astioina auttamaan ja vetämään niitä, jotka ovat lan-genneet syntiin, takaisin valoon. Mutta ihmisiä, jotka ovat päinvastaisessa tilas-sa, käytetään helvettiin viejinä. Siksi jos meiltä puuttuu hengellistä kokemusta Herran voimasta emmekä ole täytetyt Pyhällä Hengellä, meitä tullaan käyttä-mään hyväksi ja edesauttamaan monia lankeamaan syntiin. Henkilön hengelli-sen tilan mukaan sellaisia ihmisiä voidaan hyväksikäyttää pimeyden välineinä. Mitä kieroutuneempi ihmisen hengellinen tila on, sitä enemmän häntä tullaan hyväksikäyttämään pimeyden välineenä.

 

Tällä hetkellä ymmärrä, että oletpa missä tahansa tilanteessa tai asemassa, olet keskellä Jumalan suurta pelastussuunnitelmaa. On tärkeää erottaa olosuhteet ja elää uskossa. Meidän kaikkien täytyy yhä uudelleen muistuttaa itseämme siitä, miksi olemme tietyissä tilanteissa. Tärkeämpää on, että meidän täytyy olla täyte-tyt Pyhällä Hengellä Jumalan Sanan kautta, olla rukouksessa ja tutkia itseämme. Meidän täytyy tietää, millaisena hengellinen ja fyysinen tilamme tai ilmiasumme näkyy Jumalan edessä, sillä jopa tänään, Herra haluaa panostaa voimallisesti py-hiin, joilla on aina tuore usko.

 

Mk. 16:20: ”Ja he menivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra teki työtä heidän kanssaan ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Amen.”

(UP: ” Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kans-saan ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Aamen. ”)

 

 

 

                                               4. Yritys ja Erehdys

 

Jk. 3:2: ”Sillä me kaikki kompastelemme monissa asioissa. Ellei joku kompastu sanassa, hän on täydellinen ihminen, joka kykenee suitsemaan koko ruumiinsa.”

(UP: ” Sillä monessa kohdin kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa.”)

 

Snl. 24:16: ” Sillä vanhurskas mies voi langeta seitsemän kertaa ja nousta jälleen, mutta häijyn kaataa suur-onnettomuus."

(UP: ” Sillä seitsemän kertaa vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalat-tomat suostuvat onnettomuuteen.”) 

 

Kun yksilöiden, perheitten tai kirkollisten yhteisöjen erehdykset ja väärin teke-miset paljastetaan julkisesti, se henkilö tai ryhmä, jonka erehdyksiä tai väärin te-kemisiä on paljastettu, tulee kärsimään vaikeaa aikaa kantaessaan syyllisyytensä kuormaa. Siksi useimmiten he yrittävät peitellä tai olla tietämättömiä päästäk-seen pulasta.

 

Erityisesti pastorina ja yhdestä kirkosta vastaavana, minulla oli aikaisemmin monia koettelemuksia ja tein erehdyksiä kirkossani. Koettelemukset ja erehdyk-set tapahtuivat hengellisellä alueella. Milloin vain olin julkisesti paljastanut nuo koettelemukset ja erehdykset sanoma- ja aikakauslehtien kautta, sain kokea on-gelmallisia päiviä. Niinpä olen päättänyt paljastaa omat koettelukseni ja ereh-dykseni vasta vakaan harkinnan ja toistuvien tuskanhetkien jälkeen.

 

Monien ja monenlaisten hengellisten tapahtumien sarja kirkossamme  on ehdot-tomasti erilainen kuin minkään muun kirkon hengellisissä kokemuksissa. Siksi kirkkomme saa helposti kultin maineen. Meitä kuvataan väärinkäsittäen, musta-sukkaisesti, vinoutunein näkemyksin ja monenlaisin mielipitein. Myös me herä-tämme uteliaisuutta. Yksi syy siihen, miksi kirkkoamme on syytetty sellaisella ta-valla, ovat menneisyydessä julkaistut monet väärät profetiat ja tiedot tempaami-sesta (rapture) ja muitten kirkkojen tai niiden viranhaltijoitten toimesta. Toisek-si, Koreassa oli aikaisemmin voimakasta Pyhän Hengen toimintaa ja töitä. Mutta jotkut korruptoituneet ja rappeutuneet pastorit olivat aiheuttaneet monia paho-ja haittavaikutuksia ja vauriota, jolloin näiden pastorien Pyhän Hengen virka oli alkanut muuttua vahingolliseksi. 

 

Noina päivinä tuo jälkitila on vaikuttanut suuresti Korean kirkkoihin ja vaurio on ollut valtava. Siksi jopa nekin kirkot, joissa nyt ilmenee Pyhän Hengen lahjoja ja voimaa sekä myönteistä asennetta armolahjoihin ja Pyhän Hengen voimaan, suhtautuvat  ennakkoluuloisesti meidän kirkkoomme.

 

Raamatun tutkistelu- ja opetusohjelmat ovat kirkoissamme laitostuneet. Monilla kirkoilla on sellainen käsitys, että näiden menetelmien avulla kirkot saavat ja niiden on pakko saada herätys. Ne ajattelevat, että niiden nykyinen toiminta on normaali tie kokea herätys eikä niinkään Pyhän Hengen voiman kautta.  Kun kirkot kokevat Pyhän Hengen kautta herätyksen ja saavat Pyhän Hengen lahjoja, voimaa ja auktoriteettia, näitä kirkkoja kohdellaan ”kultteina”. Tämä on todelli-suutta. Tämä todellisuus on todella valitettavaa. Mitä meidän pitäisi tehdä? Vaik-ka nämä kristityt saarnaavat Jumalan sanaa ja painottavat Pyhän Hengen lahjoja, heidän saarnansa eivät ole linjassa todellisen evankeliumin kanssa. Vaikka he ei-vät ole hengellisiä,  he matkivat hengellisiä asioita. Monet kirkot ovat tekopyhiä kun ne tekevät väärin työtään.

 

Herran Kirkon ja kaikkien Korean kirkkojen puolesta, minä kirjoitan nyt täsmäl-lisesti ja julkaisen monia virheitä, koettelemuksia ja erehdyksiä, joita tapahtui meidän kirkossamme, niin ettei näitäkään hengellisiä alueita  laiminlyötäisi. Mei-dän täytyy oppia erehdyksistämme. Toivon, että tämän julkistaminen auttaa kirkkoja, pastoreita ja seurakuntalaisia kunnolla huomaamaan ne hengelliset alueet, joita on laiminlyöty ja ovat tuntemattomia. Toivon, että tämä julkaisu py-säyttää  epäluotettavat papinviranhaltijat, joita pettävät, valehtelevat ja ennus-tavat pahat henget yllyttävät. Meidän kirjamme korjaa papinviroissa erehdyk-sessä väärin tehtyjä töitä ja viisaasti varmistaa Jumalan työn. Toivon, että tämä on mahdollisuus korjata asiat oikealla tavalla.

 

Minä myös olen papinviran haltija, joka olen vastuussa yhdestä Jumalan kirkosta ja Hänen laumastaan. Siksi kun viittaan hengellisiin alueisiin, joista ei ole riittä-västi tai riittävän tarkasti kerrottu Raamatussa, tiedän, että tämä työ altistaa suurelle riskille ja vaaralle. Tätä hengellistä valtakuntaa (domain) on selkeästi vaikea käsitellä.

  

Ellei joku kiveä polkua, anna tarkkaa suuntaa ja varoitusta ajoissa, ihmiset eivät tiedä, kuinka he pääsevät määränpäähän. Me sanomme, että me kykenemme nä-kemään tien käyttämällä Raamattua pohjana, yleispätevänä menetelmänä. Mutta kun tullaan hengellisille alueille, tulee eteen loputon määrä muuntelua. Meille esitetään useita mielipiteitä ja ratkaisuja.

 

Me emme voi ajatella kevyesti tai ottaa vastaan helposti hengellisen todellisuu-den alueita. Se tulee esiin usein hämmentävien tapahtumien ja ikävien sivuvai-kutuksien kautta. Itse asiassa, kun pastorit ovat pimeässä ja tietämättömiä hen-gellisistä asioista, niin laumat, jotka heidän hoidossaan ovat viattomia, tulevat toivottomasti haavoitetuiksi, petetyiksi ja uhreiksi. Toisin sanoen tämä on ve-täytymistä vastuusta ja velvollisuuksien laiminlyömistä.

 

Jumalan voimakas ja elävä Sana ei toimi vanhojen työtapojen vuoksi ja auktori-teettiasemassa olevien kirkkojen omattunnot toimivat yhtä huonosti kuin pappi Eelin. Ajan kuluessa tulee uusia aikakausia. Siksi aseita on uusittava. Monenlaisia sairauksia, kuten mielen tauteja, masennusta, monia itsemurhia ja muita vas-toinkäymisiä tapahtuu Koreassa ja kaikkialla maailmassa.

 

1. Sam. 3:1: ” Nyt poika Samuel palveli HERRAa ennen Eeliä. Ja HERRAn sana oli harvinainen noina päivinä, ei ollut laajalle levinnyttä herätystä. ”

(UP: ” Poikanen Samuel palveli HERRAa Eelin johdolla. Mutta HERRAn sana oli harvinainen siihen aikaan eivätkä näyt olleet tavallisia.”)

 

 

Pappi Eelin aikana Herran sana oli harvinainen. Sitten tuli esiin uusi tuomari, Sa-muel. Herra on antanut minun kirkkoni jäsenille ja minulle uuden voimakkaan aseen. Se on Pyhän Hengen Tuli.  Vaikka tämä voi olla henkilökohtainen ajatuk-seni, viimeisinä päivinä Pyhän Hengen voima tuo kirkkoihin herätyksen ja se on vaihtoehtoinen suunnitelma koota sielujen sato. Yksinkertainen opetus ja Juma-lan Sanan julistus ei ole ainoa menetelmä, vaan päinvastoin, tulee voimakasta ju-listusta ja merkit ja ihmeet seuraavat mukana. Jumalan voimakas ilmestyminen uudelleen Jeesuksen ja Pyhän Hengen voiman ja  vallan alla, tulee julistamaan Herran evankeliumin voimakkaammin. Niin kauan kuin pelastumattomia sieluja on, pappien ja pastorien täytyy käyttää tätä Pyhän Hengen tulta Pyhän Hengen voimassa ja ohjauksessa, niin että epäuskoisina muuten kuolevat estettäisiin joutumasta helvettiin.

 

Kun olin astunut tällaiseen papinvirkaan ja jopa ennen kuin olin päättänyt astua siihen, valmistellen sydäntäni suorittamaan tämän työn, olin jo vaistonnut, että minulle tulisi monia koettelemuksia ja virheitä. Tämän työn on Herra antanut. Koska presbyterianismi ja kalvinismi olivat suuresti vaikuttaneet minuun, tiesin, että jos menen kokonaan hengelliselle alueelle, tulisi monia yrityksiä ja erehdyk-siä. Mutta jos minun pitäisi mennä niiden läpi ja jos minä vain pitäisin kiinni  pe-russäännöstä:  luota Jumalan Sanaan, rukouksen voimaan ja Pyhään Henkeen, olin varma, että mikään ei voisi mennä vikaan. Kun menen hengellisesti syvem-mälle, menin syvemmälle Jumalan Sanaan. Jotta minä en menisi vikaan enkä har-haan, käytin monia tunteja Sanaan ja rukoukseen.

 

Mitä tulee pahojen henkien kanssa käytävään hengelliseen sodankäyntiin,  ihmi-set tavallisesti kokevat, että tämän kaltainen työ kuuluu vain helluntai-herätyk-sen piiriin tai joillekin erityislahjakkaille ihmisille. Mutta tosiasia on, että kaik-kien kristittyjen täytyy osallistua tähän työhön.

 

Kun katson taaksepäin menneisiin kokemuksiini, aika ei salli nyt sanoa muuta kuin että minun on mahdotonta pitää sellaisia hengellisiä kokemuksia vain yk-sinkertaisina hengellisinä lahjoina tai mystiikkana.

 

 Sanl. 22:17- 21 : ” Kallista korvasi ja kuule viisaan sanoja. Ja herkistä sydämesi tiedolleni. Sillä se on miellyttävää jos pidät ne mielessäsi. Olkoot ne kaikki kiinni huulillasi. Niin että luottamuksesi voisi olla HERRAsa. Olen opettanut sinua tänään, jopa sinua. Enkö ole kirjoittanut sinulle Neuvon ja Tiedon ylhäisistä asioista? Jotta voin saada sinut vakuuttuneeksi totuuden sanoista. Niin että sinä voit vastata totuuden sanoilla joille, jotka lähetän luoksesi?"

 

(UP: ” Kallista korvasi ja kuuntele viisaitten sanoja ja pane oppini sydämeesi. Sillä suloista on, jos kätket ne sisimpääsi. Olkoot ne kaikki huulillasi valmiina. Jotta HERRA olisi turvanasi, olen nyt neuvonut sinua. Olenhan ennenkin sinulle kirjoittanut ja antanut neuvoja ja tietoa, opettaakseni sinulle totuutta, totuuden sanoja, että voisit totuuden sanoilla vastata lähettäjällesi. ”)

 

 

 

                           

                           5. Hengellisten Silmien Avautumisen Hinta

 

Saatana järjestää monenlaisia koettelemuksia ja houkuttelee ihmisiä syntiin. Tämä on erityisen totta Herraan Jeesukseen uskovien ihmisten, aitojen kristit-tyjen kohdalla. Moni Raamatun henkilö joutui suuresti hämmentäviin koettele-muksiin ja  kiusauksiin, joita tuli kahdessa muodossa. Ne vaivasivat psyykkisesti tai hengellisesti. Nämä kaksi sekoittuvat ja sotkeutuvat keskenään. Jotta sielum-me olisivat vahvoja, meidän on mentävä tuollaisten vaiheiden läpi.  Vain siten olemme kunnolla valmistautuneita suorittamaan Herran työn ja silloin uskovan elämä katsotaan suurenmoiseksi. Koettelemukset  ja  kiusaukset tulevat, kun nii-tä vähiten odotamme. Sellaisia koettelemuksia saattaa tulla kun kaikki menee hyvin ja on rauhallista. Mutta ne voivat tulla myös kun henkilö tekee lujan hen-gellisen päätöksen irtautua perinteiden kehästään.

 

Koettelemukset alkoivat kohdata perhettäni, minua ja Herran Kirkon jäseniä, jot-ka olivat saaneet hengelliset silmänsä auki. Pysyäksemme pyhässä hengellisessä suhteessa Herran kanssa, meidän oli todella maksettava kova hinta ja yhä mak-samme sitä. Hinta oli korkea ja valtava. Ei ole mitään tapaa verrata hintaamme ja idän vanhurskaan miehen Jobin hintaa, jonka hänen täytyi maksaa. Vaikka Jobil-la oli uskoa lähes täydellisyyteen asti, Jumala oli sallinut koettelemuksen ja tes-tin, jonka hinta oli hyvin korkea. Myöhempiin tapahtumiin ja tuloksiin perustuen Jumala oli täysin korvannut hinnan Jobille.

 

Me emme usko, jotta saisimme jonkinlaisen palkinnon. Monin tavoin Jumala on korvannut koettelemukset hengellisesti, fyysisesti ja aineellisesti perheelleni ja kirkon jäsenille. Olen suuresti kiitollinen. Koettelemukset, ahdingot, testit, mie-len masentuminen ja sairaus ovat koskettaneet ja opettaneet meitä. Nämä vaike-udet saavat meidät joko valittamaan , nurisemaan tai kysymään, johtuivatko ne jostain erehdyksestämme, rikkomuksestamme vai jonkun toisen virheestä. Me pohdimme ja kyselemme syytä. Ehkä syy ei ole mikään edelläolevista.

 

Usein ihmiset menevät vaikeuksien läpi avuttomina tietämättä syytä tai ratkai-sua. Usko ei lisäänny yhdessä yössä. Ihminen ei tule hyväksytyksi yhdessä päi-vässä. Suurta uskon ihmistä ei tehdä yhdessä päivässä. Kun muut nukkuvat mu-kavissa sängyissään koko yön ja nauttivat elämän mukavuuksista, sinun täytyy työskennellä yötä päivää ja sitä kestää pitkän ajan. Kun teet tämän, sinusta syn-tyy uusi ihminen, mies tai nainen. Kun menet hengellisesti syvemmälle, sinun on myös oltava valmis tulemaan murretuksi ja muserretuksi. Kun sisimpäsi lakkaa luottamasta omaan voimaasi tai aineellisiin asioihin, uskosi kasvaa.

 

1. Joh. 2:19:20: ”He tulivat meistä, mutta he eivät olleet meistä; sillä jos he olisivat olleet meistä. He olisivat jatkaneet kanssamme; mutta he menivät ulos jotta voisi käydä ilmeiseksi, ettei yksikään heistä ollut meistä. Mutta teillä on voitelu Pyhältä Itseltään, ja te tiedätte kaiken. ”

 

(UP: ” Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Sillä jos he olisivat olleet yhtä kanssamme, he olisivat pysyneet kanssamme. Mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole meistä. Teillä on voitelu Pyhältä, ja tiedätte kaiken.”)

 

               6. Nuorten , Joiden Hengelliset Silmät Oli Avattu, Pettäminen

 

Poikani Joosef oli evankelioinut kahta nuorta ollessaan keskikoulussa. Heidän nimensä ovat Oh, Sung Min ja opiskelija Kim, Yong Suk. He olivat juuri ja juuri läpäisseet keskikoulun v. 2006. Halusin valmentaa ja aseistaa poikani Joosefin,  Oh, Sung Minin ja Kim Yong Sukin Jumalan voimalla, viisaudella ja tiedolla kuten profeetta Danielin ystävät Sadrak, Meesak ja Abednego. Niinpä kaikin voimin yritin valmentaa ja kasvattaa heitä, mutta jouduin kohtaamaan monenlaisia testejä, epäonnistumisia ja pettymyksiä.

 

Nämä lapset olivat oppimattomia eikä heillä ollut mitään kunnon perustaa. Kun heidän hengelliset silmänsä avattiin, he kokivat jatkuvasti koettelemuksia ja erehdyksiä. Kuvaukseksi heistä riittää yksi sana: ” Häiriköt”. Joskus poikani Joo-sef, joka oli saanut hyvän kasvatuksen, sai vaikutteita näiden kavereiden huo-nosta käytöksestä. Näiden lapsien omat kodit ja koulut olivat menettäneet toi-vonsa heidän suhteensa. Mutta monia kertoja minä olin se, joka heidät opetti raamatullisesti, perinpohjaisesti kasvatti heidät. Minä olin lähettänyt  heidät ta-kaisin kouluun, jotta he oppisivat ja osallistuisivat koulutukseen. Huhu levisi hei-dän koulussaan, että minä olin heidän huoltajansa ja aina kun he olivat käyttäy-tyneet huonosti, minä olin se, joka kutsuttiin rehtorin kansliaan eikä heidän omat vanhempansa. Noilla lapsilla oli omaleimaiset luonteet. Siksi he eivät ky-enneet sopeutumaan kouluelämään. Heidän vanhempansa eivät ymmärtäneet lapsiaan ja tämä on yksi syy siihen, miksi heidän lapsensa alkoivat käyttäytyä kuten käyttäytyivät. Nämä lapset olivat kasvaneet köyhyydessä. Heitä kiusattiin ja jätettiin huomiotta koulussa. Heidän elinympäristössään oli monia nuoriso-rikollisia ja aikuiset katsoivat heitä kylmin, läpitunkevin silmin.

 

Mikä oli vielä pahempaa: pahat henget käyttivät heidän tilannettaan hyväkseen. Heitä käytettiin hyvin häijysti hyväksi ja se kuorma oli minulle hyvin vaikea kan-taa.

 

Kun lapset on kunnolla kasvatettu ja kun he asianmukaisesti muuttuvat jokaise-na kasvukautena, vanhemmat ja pastorit kokevat suurta onnea. Koulu oli vastus-tanut näiden lasten kouluunottoa. Siksi meidän oli väsymättä käytävä rehtorin ja opettajansa pakeilla saadaksemme heidät suostumaan ja ymmärtämään, kuka heistä oli vastuussa. Sen seurauksena nuoret hyväksyttiin kouluun ja he valmis-tuivat keskikoulusta. Joosefin ystävät olivat kestäneet vaikeita aikoja ja saaneet keskikoulutodistuksensa. Minä onnittelin ja juhlin heitä sydämeni kyllyydestä.

 

Vaikka Sung Minin ja Yong Supin hengelliset silmät olivat vain osittain auki kun taas Joosefin olivat täysin,  merkittävä määrä voimaa oli tullut esiin heissä. Nämä nuoret olivat sitoutuneet ja hengellisesti päättäneet aloittaa tuoreesti alusta. He ripittäytyivät ja halusivat vilpittömästi elää Herran tahdon mukaan. Kuitenkin jälleen kerran tapahtui odottamatonta. Ilmeni ongelma, kun olimme valmenta-massa heitä lukioon. Heidän ongelmansa oli heidän epäuskoisten vanhempiensa suostuminen asiaan ja talousvaikeudet. Muut vaikeudet heidän kodeissaan nou-sivat pintaan yhdessä toisten poikkeustilanteiden kanssa, niin että he eivät kyen-neetkään menemään lukioon. He joutuivat erilleen toisistaan.

 

Lisäksi pahat henget olivat järjestäneet lisää esteitä pysäyttääkseen heidät tule-masta Herran Kirkkoon. Pahat henget estivät heitä jatkamasta uskonelämäänsä. Ne estivät Sung Minin pääsyn lukioon ja saivat Yong Sukin luopumaan jatko-opinnoista lukion kursseilla. Yong Suk oli vapaaehtoisesti vetäytynyt lukiosta, kun hän jo oli sofomoorina ( ensimmäisen luokan oppilas). Kun heidän uskonsa kärsi haaksirikon, heidän asenteensa Herran Kirkkoa kohtaan muuttui arvoste-levaksi. He vastustivat meitä. Olin yrittänyt kasvattaa heitä kuin Daniel kolmea ystäväänsä uskolla. Paholainen oli iskenyt minua kovalla tavalla. Paholainen ku-kisti nämä nuoret, niin etteivät nämä enää jatkaneet uskonelämäänsä. Jopa sen jälkeen kun he olivat luopuneet uskostaan, minä silti vierailin Yong Sukin luona, rohkaisin ja neuvoin häntä palaamaan uskonelämään. Sen sijaan että hän olisi ottanut vaarin neuvostani, hän toi luokseni kymmenen jengiläistä, jotka pelot-telivat minua kertomalla hänen aikovan polttaa kirkon tuhotakseen sen. Vaikka hän oli ymmärtämätön nuori, ajattelin, että hän oli ylittänyt rajan uhkaamisensa asteessa.

 

Epäonnistuttuani nuorten kanssa, itsetuntoni oli kärsinyt vakavan kolauksen ja kärsin sen jälkivaikutuksista pitkään. Että pitikin Yong Sukin sillä tavalla lähteä!

 

Noin vuoden kuluttua jopa useimmat kirkon jäsenet olivat jättäneet kirkkoni. Mutta Herra aloitti uuden herätyksen kirkossamme. Sitten kuin tyhjästä Yong Suk oli palannut ja ilmestyi eteeni. Hän polvistui, kumarsi ja sanoi: ” Pastori! Minun on tunnustettava joitakin asioita sinulle! Voimmeko, ole niin hyvä, mennä johonkin rauhallisempaan paikkaan?”  

 

Ajattelin mielessäni: ” Mitä? Onko tässä jokin salainen syy?”

 

Sitten odotin mitä hänellä olisi sanottavaa.

 

”Pastori! Minä haluan palata Herran Kirkkoon, elvyttääkseni uskoni. ”

 

Sen jälkeen kun Yong Suk oli jättänyt Herran Kirkon, hän oli rekisteröitynyt lä-heiseen mega-kirkkoon jatkaakseen uskonelämäänsä. Lauantaisin, kirkonmeno-jen jälkeen, ryhmä nuoria aikuisia tapasi kerääntyä erääseen baariin  nauttimaan alkoholipitoisia juomia. He jopa alkoivat keskustella uskonnollisesta elämästään Jumalassa samalla kun joivat alkoholia. Nämä nuoret aikuiset myös lounastivat ravintolassa sunnuntaisin sanomalla: ” On OK syödä ulkona, mutta koska on sun-nuntai, älkäämme juoko minkäänlaisia alkoholijuomia. ”

 

Yong Suk ajatteli, ettei tämän kaltainen uskonelämä miellyttäisi Jumalaa. Hän sa-noi, että hän kaipasi todellista Jumalaan uskon opetusta , jota minä olin opetta-nut. Tämä oli juuri se syy, miksi hän palasi Herran Kirkkoon.

 

Hän oli tunnustanut yhden toisenkin asian. Poikani Joosef oli kaksi vuotta nuo-rempi kuin hän. Mutta aina kun hän oli nähnyt Joosefin onnellisena ja viettämäs-sä mukavaa aikaa perheensä kanssa, hän oli herjannut ja juoruillut perheestäni Herran Kirkon jäsenille. Hän oli kovasti panetellut ja herjannut Joosefia ja Ju Eu-nia monille kirkkoni jäsenille. Hänen toimiensa tuloksena moni Herran Kirkon jäsen oli jättänyt kirkon. Hän tunnusti, että hän oli se pääasiallinen syy, miksi useimmat kirkon jäsenet olivat eronneet.

 

Yong Suk antoi minulle muutamia nimiä: diakonissoja, diakoni, nuoria aikuisia, jotka olivat jättäneet kirkon. Kun hän oli kertonut valheita ikään kuin totuutena, moni lähti. Yong Suk itki todella paljon tunnustaessaan. Hän sanoi, että oli palan-nut Herran Kirkkoon, niin että voisi elää parannuksen ja katumuksen elämää.

 

Minä kysyin Yong Sukilta: ” Miksi herjasit ja sepitit valheita aina kun näin Joosefin ja Ju Eunin?”

 

Hän sanoi: ”En tiedä. Se ei ole hyväksyttävää.  Miksi olin niin törkeä, täynnä vihaa ja mustasukkaisuutta?  En voi edes ymmärtää itseäni, miksi olin tehnyt tuollaisia tekoja.”

 

Poikani Joosef oli aina varoittanut minua Yong Sukista.

 

” Veli Yong Suk valehtelee ja tekee minulle harmia!”

 

Kun poikani oli vedonnut minuun, saatoin vain neuvoa häntä sanomalla: ”Sinun pitää sietää ja olla ystävällinen hänelle. Minä uskon että hän muuttuu.” Minä sit-ten rohkaisin ja lohdutin Joosefia.

 

Yong Sukin tunnustuksen jälkeen, päätin ottaa hänet vastaan. Sitten aloitin hä-nen kasvattamisensa jälleen kerran tuoreella mielellä. Olin antanut hänelle muu-tamia perustavaa laatua olevia sääntöjä joistakin hengellisistä asioista. Mutta ei monta päivää ollut kulunut, kun hän taas lähti kiertelemään kirkossamme levi-tellen valheita ja herjaten kirkon jäseniä. Sen seurauksena tapahtui jonkin ver-ran vahinkoa. Lopulta, koska hän ei kyennyt jäämään kirkkoon, hän valitsi pois lähtemisen oman pahan hedelmänsä vuoksi.

 

                                                  Sung Min Oh

 

Joosefin ystävää, Sung Min Ohta voidaan parhaiten ilmaista sanalla ”karkuri-mestari”. Hän oli eristäytynyt ja hänen ystävänsä kiusasivat häntä lapsuudesta asti. Hän oli mennyt ja langennut tämän maailman kulttuuririentoihin. Houku-tuksen suloisuuden ja synnin takia, hän ei voinut jatkaa kouluopintojaan. Sen seurauksena hän ei päässyt lukioon, vaan alkoi kuljeskella kaduilla. Olin tehnyt kaikkeni saattaakseni Sung Minin hengellisen tilan ennalleen ja ylläpitääkseni poikani Joosefin hengellistä tilaa. Mutta koska Sung Minin luonne oli sellainen, että hänen mielensä muuttui helposti, Paholainen käytti tätä hyväkseen ja tuli väliin. Koska hän oli menettänyt oman itsensä tuntemisen ja sen kuka hän oli, hänen odottamaton käytöksensä oli tuottanut erilaisia vaarallisia tilanteita. Lopuksi hän erosi kirkosta.

 

Yong Suk ja Sung Min olivat kiroilleet usein ja minulle tällaisen käytöksen kuvai-leminen on hyvin vaikeaa. Aikuisena en edes halua toistaa niitä sanoja, koska ne olivat sanoja, jotka loukkaavat luontoani. Nämä nuoret olivat poikani ikätoverei-ta. Tästä huolimatta yksi pääsyistä, miksi siedin heitä kärsivällisesti näinkin pit-kään ja vielä senkin jälkeen, kun olin kuullut näitä heidän loukkaavia sanojaan, oli se, että ajattelin heidän olevan yhä epäkypsiä.

 

Vielä kirkosta lähtemisen jälkeenkin Yong Suk ja Veli Sung Min menivät toisten pahankuristen lasten kanssa varastelemaan kaupoista ja naapurien taloista. Kun he jäivät kiinni, he olivat tunnustaneet poliisille, että olivat varastaneet kauppa-keskuksista ja naapurien kodeista. Aina kun tätä tapahtui, vetosin poliisiin, jotta heidät vapautettaisiin. Mutta he eivät palanneet kirkkoon. Myöhemmin havait-sin, että he olivat jopa salaa hiippailleet kotiimme ja varastaneet kodistani useita kertoja, kun olimme poissa. Oli muita samanlaisia tapauksia, joissa kirkkomme jäsenet kokivat samanlaisia tapahtumia. Vaimoni ja minä olimme hieman tur-hautuneita.

 

 

Herra oli sanonut, että yksi sielu on arvokkaampi kuin koko maailma. Tämä lau-sunto toimi taakkana sydämessäni, koska tunsin epäonnistuneeni näiden sielu-jen kasvattamisessa loppuun asti. Intohimoni totella Herran käskyä antaa minul-le kestävyyttä sietää monia hankalia ihmisiä. Mutta nyt olen saavuttanut rajani. Halusin erottaa poikani Joosefin ja tyttäreni Ju Eunin näistä ilkeistä lapsista, joi-den pahat tavat eivät olleet korjattavissa. Poikani Joosef ja tyttäreni Ju Eun veto-sivat minuun, etten ottaisi vastaan enää Yong Sukia enkä Sun Miniä.

 

"Isä, älä enää kerro minulle, että ole vain kärsivällinen heitä kohtaan. Me olemme kestäneet ja sietäneet niin paljon kuin mahdollista tähän pisteeseen asti. Sillä kuin-ka kauan meidän täytyy kärsiä? Se ylittää meidän kykymme. Meidän on annettava itsellemmekin hieman aikaa…”

 

Pahat tavat, kuten karkaaminen kodista ja muut pahat toistuvat käytöshäiriöt näillä lapsilla saattaisivat joskus vaikuttaa Joosefin ydinuskoon. Hänen uskonsa voisi tulla epävakaaksi, kun hän viettäisi aikaansa näiden lasten seurassa. Koska Yong Suk tiesi, että minulla on lyhyt pinna, tulinen temperamentti, hän  valehteli minulle Joosefista monia asioita. Siitä johtuen olin läimäyttänyt poikaani monta kertaa, koska olin uskonut näitä valheita. Mutta kun katsoin taaksepäin, olin löy-tänyt suurempia ongelmia itsessäni pastorina.

 

Monenlaisia kriittisiä tilanteita ja vaikeuksia sattui, mutta vanhempina antami-emme huolellisten neuvojen ja opastuksen kautta lasteni hengellisyys oli tur-vattu. He olivat siinä vaiheessa, jossa Jumala muotoili heitä vanhurskauden aseiksi. Teini-ikäiset, jotka ovat käymässä läpi murrosikäänsä, edustavat tule-vaisuuden toivoa ja unelmia. Mutta samaan aikaan he ovat kuin aikapommeja, joista emme tiedä milloin ne räjähtävät. Teini-ikäisten odottamaton käytös yh-dessä pahojen henkien väliintulon kanssa voi tuottaa hyvin epävanhurskaita ta-pahtumia. Ennen vain minä ja vaimoni olimme ainoat, jotka kasvattivat ja opet-tivat teini-ikäisiä. Olimme hikoilleet paljon noina päivinä. Mutta nyt meillä on uu-sia työntekijöitä, jotka ovat liittyneet Herran Kirkkoon. Kaikki kirkkomme nuo-ret ja seurakunnan jäsenet ovat palvelemassa kirkossa ja heidät on hyvin kasva-tettu. He ovat varma tuki omassa palveluvirassani.

 

                                                  Joosefista

 

Fil. 4:17: ” Ei että etsin lahjaa, vaan minä etsin hedelmää joka runsaana tulee osaksenne. "

 

(UP: ”Ei niin että haluaisin lahjaa, vaan haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. ”) 

 

Perheemme jäsenten uhrautuvan rakkauden ja huolenpidon avulla Joosef, oli valmistunut keskikoulusta. Hän oli evankelioinut koulussaan tunnettua häirik-köä. Haluni oli kasvattaa näitä lapsia uskossa kirkossa, niin että he myös voisivat omistaa uskon. Lisäksi samaan aikaan tuin heitä koulutehtävissään. Mutta kaikki ei sujunut toiveeni eikä suunnitelmani mukaan. Yksi syy siihen, miksi kaikki ei mennytkään hyvin oli se, että tapahtui monta sattumuksia ja valtava määrä hen-gellisiä asioita. Myös poikkeukselliset olosuhteet ja ympäristö tekivät asiat vai-keiksi.

 

Olin keskittynyt kasvattamaan poikaani Joosefia ja tytärtäni Ju Eunia hengelli-sesti. He olivat kasvaneet ylitsevuotavassa Jumalan rakkaudessa. He olivat ko-keneet elämän muuttuvan Pyhän Hengen voiman ja voimakkaan rukouselä-mänsä kautta. Mielenkiinto Leimuava Tulikaste- kirjoihin oli tehnyt suuren vai-kutuksen koko Korean maahan. Lukuisat ihmiset E.-Koreassa ja sen ulkopuolella olivat tulleet herätykseen, kun he kykenivät saamaan samat kokemukset omissa kirkoissaan. Koska poikani Joosefin ja Ju Eunin hengelliset silmät avautuivat, he saattoivat antaa neuvoja päivittäin monille pyhille kaikkialla maassa ja läpi yön. Kokoöisten rukouspalveluiden jälkeen he eivät kyenneet enää kunnolla käymään koulua niin monien ihmisten pyytäessä heiltä neuvoja.

 

Neuvoessaan ihmisiä Joosef saattoi käyttää armolahjojaan kuten  kielilläpuhu-mista, profetoimista, kielien tulkintaa, hengellistä näkökykyä,  demonien kar-koittamista jne. Samaan aikaan Joosef saattoi nähdä fyysisillä silmillään Herran seisomassa vierellään. Mitä tulee riivaajien karkoittamiseen, poikani Joosef on osoittautunut siinä erinomaiseksi.

 

Samoin on Ju Eunin kanssa, hän oli saanut kaikenlaisia armolahjoja Herralta. Hän oli myös osoittautunut erinomaiseksi profetian lahjassa. Hän kykeni anta-maan Herran sydämeltä sanomia, ajatuksia, tunteita siten kuin Herra oli päät-tänyt niitä antaa.

 

Herra on antanut meille monia erilaisia ilonaiheita. Niiden joukossa kaikkein tärkein ilonaihe oli armolahjat, jotka ovat todellisessa käytössä ja tarpeellisia hengellisessä työssä.

 

Näiden lahjojen saamiseksi, olemme kulkeneet lukuisten harjoitusten, kuritus-ten, kipujen ja sydänten särkymisten kautta. Jopa lähitulevaisuudessa emme tie-dä minkälaisia koettelemuksia ja testejä on odotettavisa. On erilaisia tärkeitä syitä saada voimaa kirkkojen koon kasvattamiseen. Yksi pääsyy Herran Kirkon kasvuun on Herran ja Pyhän Hengen apu. Toiseksi kirkon seurakunnan harras rukous. Kolmanneksi uskollinen poikani Joosefin ja tyttäreni Ju Eunin työ. Olin käyttänyt heitä molempia tehokkaasti työssä virassani. Siksi, ennen kuin heidät katsotaan minun lapsikseni, he ensiksi ovat rakkaita työtovereitani, jotka ovat minulle ehdottoman tärkeitä.

 

Melkein kaikki hengellinen työ, joka oli tarpeen tehdä Herran Kirkossa oli aloi-tettu ja suoritettu Joosefin ja Ju Eunin toimesta, koska siihen aikaan minun hen-gelliset silmäni eivät olleet auki. Erityisesti kesä- ja  talvilomakausina monia ih-misiä tuli laumoittain kirkkoomme ulkomailta ja E.-Koreasta. V. 2009 perheeni vieraili USA:ssa ( New York, Atlanta, Seattle, Tacoma, San Jose, San Francisco, Los Angeles ja Corona), Afrikassa (Kenia, Tansania ja Ruanda) , Thaimaassa,         ( Bangkok ja Mae Hong Son), Filippiinit ja monissa muissa paikoissa. Matkustim-me kahdeksan kertaa kaikkiaan v. 2009. Kielimuurin takia keskustelumme ei ol-lut sujuvaa, mutta kun tulee kyseeseen Pyhän Hengen voima, me tulimme hyvin toimeen ulkomaalaisten kanssa. Hengellinen yhteys ei ollut katkolla. Minun per-heelläni ja minulla ei ole ollut koskaan mitään perhelomaa. Mutta kun teimme työtä, mitä Jumala meille antoi, oli muutamia ihmisiä, jotka tulivat onnellisiksi ja vaikutetuiksi meidän työstämme ja sen seurauksena he veivät meidät katsele-maan turistialueiden nähtävyyksiä.

 

Kun ensin hengelliset silmämme oli avattu, Jeesus antoi meille lupauksen ja se toteutui. Perheeni ja seurakunnan jäseniä oli koulutettiin toimimaan maailmassa  tunnettuina tulikasteen levittäjinä. Jumala lähetti meille ihmisiä, jotka vilpittö-mästi halusivat Jumalan läsnäoloa, Hänen voimaansa ja voiteluaan. Olemme matkustaneet yli 40 maassa levittämässä niihin Pyhää tulta. Olemme matkusta-neet Afrikkaan ( Kenia, Sambia, Uganda ja Tansania), Australiaan, Indonesiaan, Filippiineille, Japaniin, Amerikkaan, Brasiliaan , Saksaan, Italiaan, Ranskaan, Bel-giaan jne. Joskus Jumala lähettää meidät toiselle puolelle maapalloa joka kuu-kausi tai joka toinen kuukausi pitämään kokouksia. Nykyään kirkkomme jäsenet vuorollaan levittävät  Pyhää tulta monissa maissa. Me teemme myös lähetystyö-tä. Jokaisessa maanosassa me teemme ja tuemme lähetystyötä yli 30 maassa. Erityisesti Ugandassa, Afrikassa on monia hylättyjä lapsia, joilla on AIDS. Herran Kirkon nimellä olemme rakentaneet orpolasten suojakodin. Herra on täysin kou-luttanut ja kasvattanut Herran Kirkon seurakunnan jäsenet olemaan koko ajan valmiina palvelemaan ihmisiä heidän lähetys- ja Pyhän tulen- kokouksissa. Jos-kus 70-80% kirkon varoista meni lähetystyöhön.  Herran Kirkko oli ollut ennen vastaanottava kirkko. Mutta nykyisin Herran Kirkko on muuttunut antavaksi kir-koksi. Meistä on tullut lähetyskirkko Jumalan armosta. Halleluja!

  

         LUKU 4   Opetus, Koulutus ja Tulinen Hengellinen Sodankäynti

 

                                1. Paholaisen Raivokas Hyökkäys

 

Poikani Joosef on kallisarvoinen pääpilari ja johtaja kirkossani. Mutta toisenlai-nen koettelemus oli alkamassa hänelle.

 

Jk. 1:12: ”Autuas se mies, joka kiusauksen kestää. Sillä kun hänet on koeteltu, hän saa elämän kruunun, jotka Herra on luvannut niille, jotka Häntä rakastavat!”

 

Päivä, jona hänen oli tämä testi kohdattava, oli arkipäivä. Vaikka oli arkipäivä, monet ihmiset olivat kokoontuneet Herran Kirkkoon. He odottivat, että heidän puolestaan rukoiltaisiin ja että he saisivat Pyhän tulen ja että tulisivat vapaiksi pahoista hengistä. Minä panin Joosefin ja Joo Eunin palvelemaan ihmisiä.  Vaimo-ni neuvoi Pyhää tanssia ihmisille ja minä keskityin välittämään Pyhää tulta ihmi-sille. Kun Joosef ja Ju Eun lähestyivät ihmisiä, jotka olivat tulleet vierailulle ym-päröivästä maakunnasta, näihin ihmisiin kätkeytyneet pahat henget olivat tun-nistaneet Jumalan voimakkaan läsnäolon Joosefissa ja Ju Eunissa. Siksi pahat henget ottivat valtaansa näiden ihmisten kielet ja ne alkoivat sihistä heille. Ker-ran sattui välikohtaus, jossa yksi pyhä eräästä E.-Korean  maakunnasta alkoi pu-hua kuin paholainen. Paholainen puhui tämän naisen suun kautta seuraavaa:

 

”Hei, sinä äpärä, pastori Kim, Yong Doo! Hei, sinä äpärä, Joosef! Kuinka te molem-mat uskallatte koskea minuun! Kuinka uskallatte julistaa sodan ja haastaa minut! Olette ajaneet monia alaisiani alas takaisin helvettiin! Te äpärät…!” 

 

Kun Joosef lähestyi ihmisiä ja yritti vapauttaa heitä pahoista  hengistä, ne kiriste-livät näiden ihmisten hampaita. Pahat henget suolsivat ihmisten suusta törkeyk-siä ja kirosivat Joosefia. Jopa koulupäivinä Joosef ja Ju Eun palvelivat monia ihmi-siä ja ajoivat ulos riivaajia. Sen lisäksi heidän neuvojaan kyseltiin läpi yön. Lapse-ni olivat lopen uupuneita. Saatana huusi ukkosen äänellä, kun se hyppeli ylös-alas helvetissä. Piilossa olleita pahoja henkiä ajettiin jatkuvasti ulos ihmisistä ja takaisin alas helvettiin.

 

”Kuinka uskallat, Joosef! Olet ajanut alaisiani ulos ihmisistä! En anna elää sinun rauhassa!”

 

Helvetin kuninkaan, Saatanan, hampaiden kiristelyn ääni kaikui kaikkialla ilmassa.

 

” Sinä äpärä, pastori Kim!  Huoran pentu Joosef ! Minä hoitelen tilanteen niin, että sinä Joosef menet lukioon, joka on kauimpana kaupungistasi ja myös kodistasi. Minä teen sinut lopen väsyneeksi ja kipeäksi pitkän matkan matkustamisesta! ” 

 

Paholainen teki uhkaavia huomautuksia kovalla äänellä.

 

Joosef ja minä vastasimme yhteen ääneen: ” Siitä vain, tee, jos pystyt!” Sitten ajoimme voimalla ulos lisää pahoja henkiä. Moni ihminen vapautui niistä. Ihmi-set tunsivat Jumalan rakkauden ja armon ja heistä tuli kirkkomme jäseniä, kun olivat parantuneet ja eheytyneet. Herran kirkon jäsenet olivat ihmisiä, joilla oli ollut monia vaikeuksia ja kärsimyksiä, joiden keskellä he olivat voittaneet yhden koettelemuksen toisensa jälkeen.

 

 

                                          2. Paholaisen Kosto

 

Ilm. 12:12: ” Siksi iloitkaa, Oi taivaat, ja te, jotka asutte niissä! Voi maan asukkai-ta ja merta! Sillä paholainen on tullut alas luoksenne ja pitää suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vain vähän aikaa.”

 

(UP: ” Sen tähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja mer-ta, sillä perkele on astunut alas luoksenne pitäen suurta vihaa, koska tietää, että hänellä on vähän aikaa!”)

 

En tiedä johtuiko se kaikki paholaisen uhkaavista sanoista, mutta ilmeni ongel-ma. Niihin aikoihin, jolloin Joosef oli valmistunut keskikoulusta ja etsittiin so-pivaa lukiota, niin juuri ennen sitä yötä, jolloin olisi viimeistään pitänyt päättää lukioon siirrosta, olimme voimakkaassa ihmisten vapauttamistoiminnassa, ajoimme ulos riivaajia. Kun pahat henget poistuivat, ne huusivat: ” Uuhhhh! Joo-sef, sinä äpärä! Minä hyökkään kimppuusi ensiksi!  Sinun on parasta olla valmiina. Me hoidamme tilanteen niin että saat siirron kaukaisimpaan lukioon! Tämä vä-syttää sinut ja etäisyys tekee sinusta ylen väsyneen! Se on oleva kurjaa sinulle! Pian näet!”

 

Poikani Joosef ja minä huusimme taas yhteen ääneen: ” Siitä vaan, jos voit, sinä äpärä!” Sitten jatkoimme lisääntyvin voimin riivaajien ulos ajamista. Joosefin ja minun saumattomalla yhteistyöllä moni pyhä oli vapautunut pahojen henkien häirinnästä. Ihmiset olivat onnellisia ja iloisia. Mutta toisaalta pahojen henkien uhkailevien sanojen takia, minulle tuli epämukava olo.

 

”Isä mitä jos minut siirretään kaukaisimpaan lukioon kuten paholainen sanoi? ”

 

” Herra hoitaa tämän asian. Rukoillaan ja uskotaan tämä asia Hänelle. ”

 

Sitten rohkaisin ja lohdutin Joosefia. Mutta toisaalta, koska en tiennyt mitä odot-taa, tunsin hieman hermostuneisuutta.

 

 

Joosef ja Ju Eun palvelivat ihmisiä henkilahjoillaan: profetia, selitys, vapautus ja jopa hengelliset konsultaatiot. Heidän fyysiset kroppansa tulivat hyvin väsy-neiksi – he uupuivat.

 

”Isä! Isä! Tämä on liikaa kestettäväksi, olen nääntynyt! Jos jatkan, luulen, että pyörryn! Isä, ole niin hyvä, tee jotakin! Kuinka kauan minun pitää palvella näitä ihmisiä? ”

 

Heti kun Joosef oli lopettanut puheensa, demonit huusivat tyytyväisinä:

 

”Jees! Nämä äpärät ovat palaneet loppuun! He eivät enää jaksa kantaa työkuor-maa! Nyt, kaikki demonit ja pahat henget – hyökätkää täydellä voimalla!”

 

Tuona päivänä, uupumuksen vuoksi, Joosef ei kyennyt menemään kouluun. Mi-nulla oli ollut pieni ja hankala kirkko yli 18 vuotta. Mutta äkkiä, kun lukuisat ih-miset kerääntyivät kirkkoomme, olin pannut lapseni Joosefin ja Ju Eunin etulin-jaan vastuuseen  palvelemaan ihmisiä. Pysähdy miettimään tätä: heillä oli monia poissaoloja koulusta,  kesken tunneilta pois lähtemisiä ja hitautta koulutyössä – ja näin tapahtui lapsilleni joka päivä! Olin ylikuormittanut lapsiani  kirkkotyöllä ja sen seurauksena heidän kouluarvosanansa kärsivät.

 

Kuten paholainen oli uhannut, lukion valintaprosessissa vastoin Joosefin tahtoa  ( hän halusi lähimpään lukioon) hänet määrättiin lukioon, joka oli meistä katso-en kauimmainen! Lisäksi se oli huonomaineisella alueella. Yhtäkään Joosefin kes-kikoulukaveria ei määrätty tähän lukioon. Joosef oli ainoa, joka määrättiin tähän kouluun. Olin pakonomaisesti käyttänyt lahjoja, joita lapseni olivat saaneet Her-ralta. En ollut ottanut huomioon sellaisia asioita kuin lasten fyysinen kestokyky, kouluelämä ja opinnot. Olin ajanut heidät kovaan ajatteluun, että jos vain heillä oli uskoa, kaikki järjestyisi hienosti. Ajattelin, että kaikki järjestyy ehdottomasti, jos meillä vain on uskoa. Mitä tulee Jumalan lahjoihin, meillä pitää olla itsekont-rollia,  varovaisuutta ja meidän täytyy käyttää lahjoja ottamalla tarkkaan huomi-oon olosuhteet. Mutta minä olin jättänyt huomioimatta nämä huolet. Vaikka lap-seni kokivatkin syvempää hengellisyyttä, heidän koulumenestyksensä ei ollut hyvä tai normaali. Koska en rohkaissut heitä koulunkäyntiin enkä hyviin arvo-sanoihin enkä myöskään omaksumaan oikeaa asennetta opiskeluun, heidän kou-lupäivänsä eivät olleet esimerkillisiä. Sydäntäni särki.

 

Näyttää siltä, että niin kuin poikani lukio alkoi paholaisen tekemällä testillä, se myös päättyi sillä. Paholaisen uhkauksista oli tullut totta. Kun Joosef eli tuon kal-taisessa ympäristössä, hänen lukioelämänsä oli kuin olisi ollut helvetissä. Paho-jen voimien kosto tuli hänelle laillisesti. Kosto ja koettelemukset  ilmenivät mo-nin tavoin. Se oli mahdollista, koska Herra oli saattanut sallia koston ja testit. Useimmat poikani entisistä luokkatovereista olivat kotiensa läheisissä lukioissa. Niinpä nuo lapset saattoivat lähteä aamuisin klo 8 kodeistaan. Joosefin piti nous-ta jo klo 05:30 ehtiäkseen kouluun ajoissa. Bussissa piti olla 1,5 – 2 tuntia. Ruuh-kassa aika saattoi venyä kolmeenkin tuntiin.

 

Oli syynsä, miksi Joosef oli sijoitettu kauimmaiseen kouluun. Yksi oli opetushal-linnon erehdys. Sen takia Joosefista tuli olosuhteiden uhri. Sama koski monia muitakin oppilaita. Olin mennyt monta kertaa opetusosastoon vetoamaan poi-kani säälittävän tilanteen puolesta. Olin nähnyt monia muitakin vanhempia, joil-la oli sama tilanne. Hekin olivat anoneet muutosta.

 

Minä jopa puhuin aggressiivisesti, kun kysyin sijoitusasiasta vastaavalta virka-mieheltä:”Kuinka ihmeessä voi näin järjetön tilanne olla mahdollinen? ”

 

Mutta virkailija sanoi, että asia oli heidän toimivaltuuksiensa ulkopuolella. Lisäk-si he sanoivat, että he vain noudattavat lakia, niin ettei heillä ollut mitään keinoa muuttaa tilannetta. Sitten he eivät enää piitanneet meistä. Paholaisen voimat hyökkäsivät meitä kohtaan ikään kuin ne olisivat kostamassa sitä että poikani ja minä olimme vaivanneet niitä. Paholaisen voimat hyökkäsivät laillisen tien kaut-ta.

 

Rohkaisin Joosefia ja sanoin: ” Vaikkakin etäisyys kodin ja koulun välillä voi olla pitkä, sinun pitää silti käydä se.”

 

Aina kuin kykenin, ajoin hänet kouluun.

 

                             3. Joosefin Kuritus/Koulutus Lukiossa

 

Kun vertaa keskikoulun ja lukion ilmapiirejä, niissä oli ero. Opetusmetodit olivat jyrkemmät. Kaikki kurssit ja opetusaineisto oli systematisoitu yliopisto-jatko-opintoja silmällä pitäen. Teoreettiset koetulokset olivat hyvin tärkeitä. Siksi kaikki opettajat käsittelivät oppilaita vahvoin ja tiukin menetelmin estääkseen heitä lähtemästä luokasta ennen aikaisesti, myöhästymästä, olemasta poissa. Jo-pa  lukioon mentyään, Joosef palveli ihmisiä loputtomasti, rukoili heille armolah-joja, ja suoritti vapautuksia pahoista hengistä yöt läpeensä. Minä painostin poi-kaani lepäämään välillä, mutta hän kieltäytyi levosta. Sitten hän sanoi: ” Isä!  Use-at näistä ihmisistä tulevat kaukaa maakunnista. Minä menen aivan pian lepää-mään, kunhan olen palvellut vielä vähän heitä. ” 

 

Mutta ” vähän ” tuli kokoöiseksi ja jokaöiseksi. Siksi hän usein lähti kouluun myöhään aamulla. Ensin hän meni kouluun ajoissa, jopa etuajassa. Mutta pitkän välimatkan takia hän oli toistuvasti myöhässä. Niinpä Joosefin luokan luokan-opettaja ja muutkin opettajat leimasivat hänet ” häiriköksi”. Hänet ymmärrettiin väärin. Ei merkinnyt mitään kuinka varhain Joosef heräsi ja lähti, hän saapui aina myöhässä. Toistuvasta myöhästymisestä johtuen luokan vastuuopettaja alkoi ylenmääräisesti lyödä poikaani Joosefia.

 

”Isä, minusta tuntuu, että kuolen pian, jos jatkan tätä koulua! Ole hyvä ja auta mi-nua siirtymään toiseen kouluun! Tänään opettajani on pieksänyt minut jälleen pa-hanpäiväisesti!

 

Poikani oli ikuinen kakkonen koulumyöhästyjänä. Mutta Jumalan työssä hän ky-keni suorittaman palvelua monin tavoin ja monilla alueilla. Hän kykeni palvele-maan läpi koko yön. Kaiken kukkuraksi hän neuvoi ihmisiä ja kuunteli heitä .

 

Epäviisaan ja ajattelemattoman tekoni vuoksi ajattelin kerran: ” Mitä jos minä olenkin se, joka raunioittaa hänen elämänsä eikä hän siksi kykene elämään nor-maalisti? ” Sydäntäni särki pahoin .

 

Poikani myöhästelyn takia oli hänen opettajansa pieksänyt häntä joinakin päi-vinä kovaa rintakehän alueelle. Lisäksi opettaja oli potkinut poikaani ikään kuin olisi käyttänyt taekwondo (korealainen taistelulaji) –iskuja häneen. Lyönnit oli-vat niin ylettömiä, että poikani kaatui maahan sydämen rytmihäiriön takia. Mut-ta Jumalan armon avulla jonkin ajan kuluttua hän toipui ja kykeni palaamaan ko-tiin. Opettaja oli uhkaillut häntä, jos hän kertoo pahoinpitelystä kenellekään.  Siksi hän piti sen salassa pitkän ajan. Mutta lopulta hän tunnusti sen minulle. En ollut uskoa, että häntä oli piesty niinkin pitkään. Ajattelin, että pojan on täytynyt tehdä jotakin väärää.

 

Sanoin pojalleni: ” Sinunhan hengelliset silmäsi ovat auki! Sinä kykenet näkemään koko hengellisen valtapiirin  ja erottamaan kaikki asiat. Siten miksi annat opettajasi lyödä sinua? Sinun pitää ajaa demonit ulos opettajastasi  hengellisellä voimallasi  ilman että hän tajuaa sitä!”

 

Mutta poikani vastasi:  Etkö todellakaan tiedä? Etkö? Luuletko, etten ole yrittänyt sitä? Olen ajanut demoneja opettajastani, mutta kun heikommat demonit lähtevät, vahvemmat astuvat sisään niiden tilalle! Nyt opettajani pieksää minua entistä raa´emmin. Minua on piesty jopa enemmän…”

 

Joosef vihasi kouluun menemistä. Hän kuolisi mieluummin. Kerran poika saapui kouluun kolme minuuttia ennen alkamisaikaa. Kun ne kolme minuuttia olivat kuluneet, muutama oppilas tuli myöhästyneenä. Mutta poikani luokan vastuu-opettaja päästi nuo myöhästyneet luokkahuoneeseen, mutta ei poikaani.

 

 

Poikani oli polvillaan käytävällä koko päivän. Kaiken kukkuraksi opettaja läimäytti niin paljon häntä poskille, että ne turposivat pahoin. Kun hän tuli kotiin tuossa kunnossa, ajattelin mielessäni: ” Minä tiedän, että demoni on näiden lyöntien takana, mutta opettaja on inhimillinen olento. Sellaisena, kuinka hän voi ylettömästi lyödä lastani ja jättää sellaiseen tilaan? ”

 

Olin tosi vihainen. Ei ollut väliä oliko se hengellinen vai fyysinen asia, minun oli nähtävä tuo opettaja heti. Myös opettajalla oli poika. Lisäksi että on opettaja, hän on pojan isä. Vanhempana, jolla on poika, minun oli saatava tietää se syy, miksi hän oli piessyt poikaani. Sen jälkeen, kun olin tavannut poikani opettajan, saa-toin todeta, että opettajalla ei ollut mitään tahdikkuutta eikä luonnetta. Joka ainoa sana, joka tuli ulos hänen suustaan oli epätäydellinen eikä minkään opet-tajaksi sopivan sana. Emme puhuneet mitään hengellisestä todellisuudesta em-mekä sivunneet sitä mitenkään, vain inhimillisenä olentona luonteensa oli sur-kea. En aikonut sallia poikani enää tästä päivästä astua jalallaan tähän kouluun. Kun tapasin opettajan, äänemme alkoi nousta aika ajoin vastavuoroiseksi huu-doksi. Olisin voinut paljastaa hänet ja tehdä asian julkiseksi ja saada hänet eroa-maan opettajan asemastaan. Mutta päätin etten tee sitä. Kestin hänen loukkauk-sensa. Tein parhaani ymmärtääkseni hänen asemansa ja ajatuksensa. Mutta hän puhui liian monesta alueesta eikä jutussa ollut mitään järkeä. Uskon, että useim-mat opettajat ovat aivan erilaisia kuin tämä.

 

Näin sen pahan hengen tyypin, joka asui tässä opettajassa. Pahan hengen ole-muksen pää oli käänteinen kolmio. Se oli käärmeen muotoinen paha henki. Kun se sihisi minua ja poikaani, se oli herjannut meitä: ”Hehe! Sinun täytyy olla kuol-laksesi ärsyyntynyt! Olin painanut nappejasi, enkö vain?”

 

Paha käärmehenki pisti kielensä ulos herjatakseen meitä. Tämä henki sai jopa minutkin suuttumaan. En halunnut lähettää poikaani enää tähän kouluun. Lupa-sin Joosefille, että lähettäisin hänet toiseen kouluun.

 

 

 

                                    Joosefin Siirto Toiseen Lukioon

 

Siirtoprosessi toiseen lukioon ei ollutkaan niin yksinkertainen asia kuin olisim-me ajatelleet sen olevan. Meidän oli vaikeaa siirtää poikaa koulualueelta toiselle. Jotta olisimme päässeet toivomaamme kouluun meidän piti jonottaa ainakin vuodesta puoleentoista vuotta. Jos jonkun paikka vapautuisi, silloin Joosef voisi täyttää paikan. Poikani sanoi: ” Isä, olen pahoillani, että teen asiat sinulle vaikeik-si. Kun olen saanut siirron uuteen kouluun, lupaan opiskella ahkerammin. ”

 

Mutta tosiasiassa olin tullut ahdistuneeksi. Koska poikani yrittää elää hengelli-sesti ja hänen hengelliset silmänsä olivat auki, en tiennyt, millä tavalla paholai-nen kykeni kiusaamaan häntä. Olipa opiskelija tai vanhempi, hyvän opettajan kohtaaminen on aina kallisarvoinen asia, varsinkin opettajan, joka on hyväluon-toinen, ja – luonteinen ja hienovarainen. Halusin ympäristön, joka tunnisti lap-sen luonteen ja luonteenomaiset lahjat; kasvatuspaikan, joka kehittäisi pätevöi-tymistä lapsen luonnollisten lahjakkuuksien pohjalta; lisäksi paikan, jossa keski-tyttäisiin lapsen vahvuuksiin ja kiinnostuttaisiin hänen opiskelunsa päämääris-tään. Tarvitaan moraalista luonnetta koululaitoksessamme. Sen jälkeen, kun oli ollut muutama riitaisa kokous opetus-osaston henkilöstön kanssa, poikani sai siirtyä eri kouluun. Mutta tämäkin koulu oli kaukana. Ja vaikka koulu vaihtui, pienet ja isot ongelmat odottivat häntä. Koulun rehtori ja opettajat olivat jo koh-telemassa poikaani vinoutuneesti. He jo uskoivat, että poikani olisi ” häirikkö”.

 

Tavalliset jokapäiväiset asiat ja ongelmat, joiden ratkaisu ja hoitaminen ei tuota mitään ongelmaa muille ihmisille, ei päde minuun eikä minun kirkkooni eikä lapsiini. Milloin tahansa tai mitä tahansa asia koskeekin, se muuttuu vaikeaksi. Yksi pääsyy on se, että pahat henget tulevat väliin häiritsemään kaikkia asioi-tamme. Ne vääntävät kieroon kaiken. Nämä pahat henget ovat aina häirinneet poikaani. Mutta vaikka niinkin, seurakuntani ja muiden ihmisten kuullen en ky-ennyt syyttämään kaikesta vain pahoja henkiä, koska he eivät olisi täysin ym-märtäneet tilannetta.

 

 

Myöhemmin sellaisia vaikeuksia ilmeni usein kirkossamme ja palvelutoimissam-me. Kun me suoritamme palvelutyötämme tai olemme herätyskokouksissa, pi-meyden voimat olivat toistuvasti sekoittaneet ja häirinneet meitä.

 

    

 

                           Joosefin Siirto Kolmanteen Lukioon

 

Kun Joosef oli tullut koulunsa junioriksi, hänet oli mahdollista siirtää kouluun, jo-ka oli lähempänä kotia. Mutta siirtoon meni kaksi vuotta. Eräänä päivänä poika sanoi:

”Isä, minun on kerrottava sinulle jotakin. ”

” Mitä se on ? Onko jotain tapahtunut?”

” Minä olen rukoilemassa joitakin asioita. Ajattelen, että tarvitsen siirron Ga Jungin  lukioon, joka on lähellä kotia. ”

” Tiedän kyllä, että sinulla on vaikeuksia nykyisessä lukiossa, mutta mitä oikein puhut? Se häirikkö, Yong Suk, käy sitä koulua, eikö?”

”Kyllä, isä. Aina siitä saakka kun kävin keskikoulua, evankelioin häntä. Juuri nyt kuulin, että hän ei enää käy kirkossa, hän juo ja polttaa. Yrittäisin evankelioida hänet uudelleen. ”

 

Joosef vetosi minuun ja sanoi, että hän ottaisi täyden vastuun Yong Sukista. Tie-sin Yong Sukin luonteen ja persoonallisuuden paremmin kuin kukaan muu. Niin-pä olin yrittänyt parhaani estääkseni poikaani tapailemasta Yong Sukia. Puhuin tästä Joosefille tiukasti: ”Ole niin hyvä Joosef, sinun täytyy lopettaa Yong Sukin ajatteleminen. Anna minun siirtää sinut johonkin toiseen kouluun. ”

 

Mutta niin vain Joosef siirrettiin Ga Jungin lukioon ja vieläpä  samaan luokkaan Yong  Sukin kanssa. Koulu sijaitsi Suk Nam Dongin kaupungissa.  Kun Joosef ja Yong Suk olivat keskikoulussa, tällä oli paha vaikutus Joosefiin. Nyt taas lukiossa ja Yong Sukin vaikutuksesta Joosef karkasi kotoa muutamia kertoja, oli usein tot-telematta määräyksiäni, laiminlöi opintojaan, koska hän pyöri liikaa ulkona. Yong Sukin pahan vaikutuksen takia Joosefin koko lukioaika oli minulle iso pään-särky.

 

Olen tuskallisesti ymmärtänyt, että jos lasten hengelliset silmät on avattu, mutta he eivät ole saaneet asianmukaista hengellistä opetusta, niin sellaisista lapsista voi tulla hengellisessä tilassaan pahempia kuin ne lapset, joiden hengellisiä sil-miä ei ole avattu.  Lopulta Yong Suk itse vetäytyi koulusta toisena opiskeluvuo-tenaan. Hän oli saanut joitakin rikollisia ystäviään häiritsemään Joosefia ajoit-tain. Täynnä mustasukkaisuutta ja kateutta Joosefia kohtaan Yong Suk tuli usein kouluun rikollisten kavereittensa kanssa hakatakseen Joosefia. Joosef oltiin vä-hällä erottaa koulusta.

 

                                                Piesty Paistinpannulla

 

Joosef on aina ollut hyvin käyttäytyvä lapsi, hyväluontoinen ja kuuliainen. Mutta eräänä päivänä sattui välikohtaus, jossa hän nosti nyrkkinsä minua vastaan. Joo-sef oli taas pyörinyt liian monta kertaa Yong Sukin porukoissa tuohon aikaan. Niinpä hän oli oppinut monia pahoja asioita Sukilta. Joosefin eleet näyttivät siltä, että hän aikoisi käydä nyrkkitappelua kanssani. Tuohon aikaan asuimme  ker-rostalossa, sen neljännessä kerroksessa. Joosef oli seissyt ikkunan reunalla uhi-tellen hyppäävänsä alas ikkunan läpi. Näin väkivallan hänen silmissään. Silloin kehotin  vaimoani ja tytärtäni poistumaan huoneesta hetkeksi. Sitten rukoilin hetken.

 

”Herra! Minä aion tänään kurittaa lastani niin että hän oppii läksyn. Minä annan hänen tuta sen!”  

 

Herra vastasi minulle Sanalla:

Ef. 6:4: ” Ja te, isät, älkää provosoiko lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heidät harjaannuttamalla ja nuhtelemalla/varoittamalla Herrassa. ”
 

(UP: ”Ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heidät Herran opetuksessa ja nuhteessa.” )

 

”Ei Herra! Tämä kirjoitus on liian heikko tähän tilanteeseen!. Kuinka hän uskaltaa-kin nousta isäänsä vastaan! Ja kuinka hän uhkaa isäänsä kertomalla, että tekee it-semurhan? Herra! En voi enää hyväksyä sellaista käytöstä! Minä haluan antaa hä-nen saada se (rangaistus) ja minä haluan tehostaa isän statusta silmissään!”

 

Puhuin Herraa vastaan. Se päivä oli kolmas päivä, jolloin Joosef oli karannut ko-toa. Olin löytänyt hänet kylpyläpaikan luota nukkumasta. Kun löysin hänet, pa-kotin hänet menemään kotiin kuritettavaksi, niin että hänen paha käytöksensä korjaantuisi. Odottamatta hän vastusteli kaikin voimin. Siksi ongelma kärjistyi. Kun katselin vastaanhangoittelevaa poikaani, ajattelin mielessäni: ” Oi, oletpa kasvanutkin paljon! Sinä uskallat vastustaa minua kasvotusten? Sinun täytyy olla mieletön! No tällä kertaa voi paeta. Opetan sinulle läksyn heti ja korjaan pahat tapasi!”

 

Juoksin nopeasti keittiöön ja kaappasin rautaisen paistinpannun pesualtaan alta. Sitten hiivin hiljaa makuuhuoneeseen, jossa Joosef oli odottamassa. Estin vaimo-ani ja tytärtäni tulemasta makuuhuoneeseen lukitsemalla oven sisäpuolelta. Kun lähestyin äänettömästi ja toimin kylmäverisesti, Joosef säpsähti ja asettui puo-lustus-asentoon. Poikani Joosef sanoi: ”Isä, vain koska sinulla on paistinpannu kädessäsi, luuletko, että pelkään sinua? En pelkää sinua ollenkaan! Tule vain, jos uskallat hyökätä ja lyödä minua!”

 

Sitten hän otti puolustusasennon.

 

Herra silitti päätäni ja sanoi: ” Pastori Kim, ei, lopeta ! Sinun on johdettava häntä harjoittamalla, opettamalla, opastamalla Herran neuvoon ja nuhteeseen. ”

 

Minä vastasin: ” Minä tiedän, että Herra ei halua kasvattaa sillä tavalla kuin minä haluan kasvattaa häntä, mutta minun täytyy kurittaa häntä tällä kertaa vakavas-ti!”

 

Minä sitten löin Joosefia paistinpannulla. Löin niin kovaa, että hän antautui.

 

” Kuinka uskallatkaan uhata minua käyttäytymällä kuin olisit menossa tekemään itsemurhaa minun, sinun isäsi, silmien edessä! Kuinka uskallat käyttäytyä sillä ta-voin? Jos ikinä sanot jotain sinne päinkään vielä kerran, tulet näin kuritetuksi!”

 

Sitten jatkoin hänen lyömistään paistinpannulla vielä suuremmalla voimalla. Joosef alkoi anella minua kädet yhdessä. Hän sanoi:

 

 â€ťIsä! Isä! Olen pahoillani! En tee sitä enää! Ole hyvä ja anna minulle anteeksi!”

 

Hän oli täysin antautunut.  Poikani ruumiissa asui Absalomin henki, joka saa lap-set nousemaan vastustamaan ja olemaan tottelemattomia vanhempiaan kohtaan. Kun Absalomin henki menee lasten ruumiiseen, niin aivan kuten Absalom vas-tusti isäänsä Kuningas Daavidia, he ovat tottelemattomia ja vastustavat vanhem-piaan. Hämmästyttävä asia tapahtui aina, kun löin Joosefia paistinpannulla: lähti tuli, joka  ajoi pahat henget hänen ruumiistaan. Kysyin Herralta:

 

” Herra, en tiennyt, että tuli voi tulla sillä tavalla ulos.”

 

Herra vastasi:

 

 â€ť Kyllä, tuli voi tulla ulos sillä tavalla.”

 

Sitten menin pieneen huoneeseen ja tein parannusta, kaduin, itkin kyynelin pit-kän aikaa, koska olin niin vakavasti lyönyt ja kurittanut poikaani. 

 

”Herra, Olen pahoillani, olen kurittanut häntä väärin. Minä aina yritän asiallisesti kasvattaa poikaani kaikella tarmollani ja voimallani. Mutta hän ei todella kuun-tele minua eikä seuraa ohjeitani. Oi Herra! Olen pahoillani! Ole hyvä ja anna mi-nulle anteeksi! Herra! ” 

 

Nyyhkytin. Herra teki vaatimuksen:

 

” Okei, saat anteeksi. Tunnen sydämesi täysin. Ennen kuin Joosef on sinun poikasi, hän on minun poikani. Älä ikinä enää käsittele tai kurita häntä tuolla tavalla!”

 

Tämän päivän jälkeen Joosefin hengellisyys palautui ennalleen. Hänestä oli jälleen tullut poika, joka tottelee.

 

Yong Suk häiritsi Joosefia aika pitkään. Kuten aikaisemminkin, tultiin pisteeseen, jossa minä en voinut kasvattaa enkä valmentaa Young Sukia enkä Sung Miniä kirkossa enää kauempaa. Myöhemmin totesin, että Yong Suk ja Sung Min ystävi-neen olivat salaa tunkeutuneet kotiini muutamia kertoja ja varastaneet joitakin esineitä. He olivat panneet kotini epäjärjestykseen. Kun he olivat tehneet vielä lisää vahinkoa, poliisi otti heidät kiinni. Mutta menin vielä poliisiasemalle ja suostuttelin poliisin olemaan pidättämättä heitä. Nämä lapset olivat lähteneet kirkosta omasta tahdostaan. Olen kuullut heistä ikäviä huhuja silloin tällöin.  Nyt milloin vain he tulevat ajatuksiini, minä vain rukoilen heidän puolestaan.

 

1. Joh. 3:10: ”Tässä Jumalan lapset ja paholaisen lapset ilmenevät. Kuka tahansa ei tee vanhurskautta ei ole Jumalan. Eikä se, joka ei rakasta naapuriaan. ”

 

(UP: ” Siitä käy ilmi ketkä ovat Jumalan ja ketkä perkeleen lapsia. Ei kukaan, joka ei tee vanhurskautta, ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei rakasta veljeään. ”)

 

Paha henki voi hyökätä suoraan tai epäsuoraan. Suora hyökkäys on jatkuvampi ja voimakkaampi. Joosefin koulutukseen kuului, että hänen oli evankelioitava ys-täviään hyvin aikomuksin ja tavoittein. Mutta vaikka aie ja tarkoitus olivat hyvät, hänen suunnitelmansa eivät toteutuneet. Yong Suk ja Sung Min olivat jopa koke-neet hengellisten silmiensä avautumisen. Se ei kuitenkaan kestänyt pitkään. Nä-mä lapset olivat vaikuttaneet pahasti kirkkomme nuoriin liian monta kertaa ja liian moniin asioihin. Kerran oli välikohtaus, jossa nuori naisopiskelija melkein raiskattiin heidän toimestaan. Jos en olisi käsitellyt tätä asiaa, tiesin, että toiset, normaalilapset olisivat myös vaurioituneet suuresti. Niinpä kun nuo kaksi häi-rikköä jättivät kirkon omasta tahdostaan, en estänyt heitä.

 

Kun hengelliset silmämme on avattu ja olemme saaneet henkilahjoja, lisää tes-tejä on luvassa. Näin on määrätty. Lisäksi pahat henget tulevat lukuisina sumen-tamaan lahjat ja pettämään meitä. Minä ohjaan ja koulutan lapsiani  henkien tun-nistamisessa ( discernment) sekä kirkossa että kotona.  Suuremman tarkkuuden ja varmuuden saamiseksi  kasvatan ja koulutan heitä jatkuvasti Jumalan Sanan tuntemisessa ja rukouksessa.

 

Vaikka hengellinen virka saattaa näyttää hauskalta ja hyvin miellyttävältä, sel-lainen polku ei ole helppo. Herran Kirkossa seurakunnan jäsenet olettavat ja odottavat korkeamman tason uskoa ja hengellistä kypsyyttä lapsiltani, mutta joskus näiden fyysisen ja henkisen epäkypsyyden takia seurakunnan jäsenet loukkaantuvat. Aikuiset jäsenet, jotka ovat hyvin uteliaita kaikkiin hengellisiin asioihin nähden, tulevat kysymään lapsiltani. He käyttävät lapsiani hyväkseen saadakseen enemmän vastauksia, jotka tyydyttävät heidän uteliaisuuttaan. Mut-ta heti, jos lapseni tekevät pienenkin virheen, he  kääntävät heille selkänsä ar-mottomasti ja tuomitsevat heidät. He saattavat sanoa:

 

” On jo hengelliset silmät auki, mutta käytös yhä heikkoa!”

 

Sellaiset aikuiset ovat herjanneet lapsiani monta kertaa. Siksi lapseni ovat louk-kaantuneet ja sen seurauksena he eivät todella luota aikuisiin, vaan ovat ylivaro-vaisia.

 

3. Joh. 1:4,11: ”Minulla ei ole suurempaa iloa kuin kuulla, että lapseni vaeltavat totuudessa. Rakkaat, älkää matkiko(UP ”seuratko”) sellaista mikä on pahaa, vaan sellaista mikä on hyvää. Se joka tekee hyvin on Jumalasta, mutta se joka tekee pa-haa ei ole nähnyt Jumala. ”

 

                               4. Joosef Pääsee Teologiseen Seminaariin

 

2. Tim. 3:14-17: ” Mutta sinun täytyy jatkaa asioissa, jotka olet oppinut ja joista olet varma, tietäen keneltä olet ne oppinut ja että lapsuudestasi asti olet tuntenut Pyhät Kirjoitukset, joka kykenevät tekemään sinut viisaaksi pelastukseen uskon kautta mikä on Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki Kirjoitukset on annettu Jumalan inspiraatiosta ja ovat hyödyllisiä oppiin, nuhteluun, parannukseen, vanhurskauden opetukseen niin että Jumalan ihminen olisi täydellinen, läpikotaisin varustautunut jokaisella hyvällä työllä. ”

 

(UP: ” Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät,  keneltä olet sen oppinut, ja koska jo pienestä pitäen tunnet Pyhät Kirjoitukset, jot-ka voivat tehdä sinut viisaaksi, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Koko Raamattu (grafe) on Jumalan Hengen vaikutuksesta syntynyt ja hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudes-sa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen, täysin valmiina kaikkiin hyviin tekoihin. ”)

 

Teini-ikäisen pojan isänä hänen kolme lukiovuottaan olivat antaneet minulle lu-kemattomia sydänsuruja, epämiellyttäviä kokemuksia ja tapahtumia. Tässä elä-mäni vaiheessa koko huolenpitoni kohdistui poikani valmistumiseen. Minulla ei ollut muuta toivetta kuin nähdä hänet valmistuneena lukiosta päästötodistus kourassaan. Tilanne oli niin herkkä. Mutta Jumalan armosta Joosef valmistui  lu-kiosta.

 

On vanha sanonta: ihmisten ajatukset vaihtuvat jatkuvasti aamusta iltaan. Kun poika oli valmistunut, rukouspyyntöni ja – toiveeni vaihtuivat.  Toivoin, että poi--kani pääsisi yliopistoon. Mutta koska Joosefilla oli huonot lukio-arvosanat, hän luopui yliopistohaaveistaan. Rohkaisin häntä kertomalla, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Kehoitin häntä olla antamatta periksi. Sitten aloin rukoilla erikoisesti ja päättäväisesti:

 

”Rakas Herrani! Olen intohimoisesti ja tulisesti suorittanut työtäsi. Kun suoritin Ju-malan Kuningaskunnan työtä, ei kyennyt hankkimaan kunnon koulutusta ja kadun sitä! Ole hyvä ja auta minua! Minulla ei ole muuta toivetta kuin nähdä poikani pääsevän yliopistoon. ”

 

Huusin ja itkin päivin ja öin. Jopa Herran Kirkko aloitti erikoisen ja päättäväisen rukouksen Joosefin puolesta. V. 2009 olin julistanut, että kuka tahansa pääsee yliopistoon, saa taloustukea kirkolta. Jokaista opiskelijaa tuetaan tuhannella dol-larilla. Tuona vuonna meillä oli neljä teologisen seminaarin opiskelijaa ja kolme  yleisen yliopiston opiskelijaa. Yhteensä seitsemän hyväksyttyä! Joosef rekisteröi-tyi yliopistoon, jossa heillä oli kiertävät sisäänotot. Mutta jokainen yliopisto, jo-hon hän olisi rekisteröitynyt, hylkäsi hänet. Muut nuoret aikuiset juhlivat ja nauttivat hyväksytyksi tulemistaan. Mutta Joosefia, pastorin poikaa, ei  hyväk-sytty. Yliopistoon hyväksytyt eivät voineet ilmaista iloaan vapaasti. Kun ylio-piston kiertävä hyväksymismenetelmä jatkuvasti hylkäsi Joosefin, hän meni   opintokelpoisuustestiin. Sitten hän anoi yliopistoon pääsyä normaaliin tapaan. Hänet hyväksyttiin heti. Näin Joosef oli päässyt yhteen teologiseen opinahjoon Seoulissa, pääkaupungissa. Koko tämä hakumenettely ja pääsy teologiseen kou-luun oli ollut Joosefille ja minulle vaikea. Joosef oli tosi  hämmästynyt. Hän nautti yliopistoelämästä erittäin paljon.

 

”Isä! Olen yliopisto- opiskelija! Juuri nyt! Minä teen parhaani!”  

 

” Hyvä on. Lopultakin olet saamassa jotain irti itsestäsi ! Sinun täytyy olla voitokas loppuun asti vahvalla uskolla!” Minä lohduttelin ja rohkaisin häntä ja taputin sel-kään.

 

                                5. Joosef, Tiikeri- Divisioonan Sotilas

 

2. Tim. 1:13-14: "Tartu lujasti kiinni niiden terveiden sanojen kuvioon (UP: ” Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat…”) jotka olet minulta kuullut, uskossa ja rakkau-dessa joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Se hyvä asia, joka on meille uskottu, ( säi-lytä se hyvä…) pidä se Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.

2. Tim 3:17: ” jotta Jumalan ihminen voisi olla täydellinen läpikotaisin varustautu-neena jokaiseen hyvää työhön. ”

(UP :” Jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen, täysin valmiina kaikkiin hyviin te-koihin.” )

 

On eräs asia, jonka aina kerron pojalleni. Tämä koskee tytärtänikin, Ju Eunia yhtä hyvin:

 

” Vain koska olette Tulikirja- sarjan päähenkilöitä, älkää tulko itseriittoisiksi, pöyhkeiksi, omahyväisiksi! (conceited). ”

 

Minun piti jatkuvasti kertoa lapsilleni, etteivät ylpeillen kerskailisi ihmisille, että he ovat Tulikirjojen päähenkilöitä. Kiitos siitä, että lapseni ymmärtävät minua:

 

” Isä, älä ole huolissasi. Me kaikki tiedämme sen! Emme kerro toisille, että olemme noiden Tulikirjojen päähenkilöitä, sydämemme ei ylpisty! Ja jos kertoisimme toi-sille sillä tavalla, se tekisi elämästämme myös epämukavaa. ”

 

Kun poikani Joosef meni teologiseen kouluun, Jumala oli näyttänyt minulle, että olimme vaarassa joutua suureen kansalliseen kriisiin. Sitten Herra kehotti minua rukoilemaan. Sitten kerroin kirkossani, mitä olin Herralta saanut. Sitten ehdotin, että poikani ottaisi väliaikaista vapaata opiskelusta ja menisi armeijaan suoritta-maan asevelvollisuutensa. Olin myös neuvonut häntä hankkimaan ajokortin en-nen kuin menee armeijaan. Puhuin hänelle, että ajokortin avulla Jumala avaisi hänelle suurempia mahdollisuuksia armeijassa.

 

Joosef sanoi: ” Mutta isä, minä haluan nauttia opiskelusta vähän pidempään! Enkö voisi mennä armeijaan vasta neljän vuoden jälkeen? Valmistumiseni jälkeen?”

 

Hän ei halunnut mennä armeijaan. Koreassa jokainen mies joutuu asepalveluk-seen kerran elämässään. Tämä on maassamme laki olin sen selittänyt pojalleni. Sitten kerroin hänelle kansallisesta kriisistä, joka maata pian uhkaisi. Suostutte-lin häntä suorittamaan asevelvollisuutensa ennenkuin Jumala häntä suuresti käyttäisi. Hän oli vastahakoinen, mutta totteli neuvoani. Poikani kysyi:

 

”Isä, minkälainen vaikeus kohtaa maatamme pian? ”

 

Hän oli hyvin huolestunut ja kyseli jatkuvasti siitä. Mutta en paljastanut sitä sa-nallakaan. Sen sijaan neuvoin häntä:

 

”Poikani Joosef! Jos on mahdollista, yritä päästä sotilasyksikköön, joka on lähim-pänä DMZ (demilitarisoitua) vyöhykettä. Haluan, että sinut koulutetaan rankoissa harjoituksissa. Sitten haluan, että palvelet tietyssä asemassa sotavoimissa. Vain siten sinusta tulee hieno mies. Jumala on käyttävä sinua suuremmoisella tavalla. Seuraavana päivänä pyysin erään kirkon henkilökuntaan kuuluvan täyttämään anomuksen vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Sitten ilmoitin hänet siltä istumalta armeijaan.

 

Joosef määrättiin 102. Reserviin –Chuncheoniin Gandwonin maakuntaan, Kore-an demilitarisoidulle vyöhykkeelle.  22. armeijan divisioonan alokkaiden harjoi-tuskeskuksessa, hän sai kovan koulutuksen. Koska hänellä oli ajokortti, hän peit-tosi monia kilpailijoita ja pääsi Tiikeri- Divisioonaan, joka sijaitsi sisämaan kau-pungissa Pocheonissa kuljetusyksikössä.

 

Tiikeri- Divisioona oli taisteluyksikkö, joka lähetettiin Vietnamiin Vietnamin sodan aikana. Juuri nyt, divisioona oli mekanisoitu.

 

Koska en itse ollut ikinä kokenut armeijaan menoa, olin ylpeä pojastani Joosefis-ta erityisesti siksi, että hänet oli valittu Korean kuuluisaan taisteluyksikköön, Tii-keri-divisioonaan. Kun hän lähti armeijaan, ikävöin häntä paljon. Halusin nähdä, kuinka paljon hän oli muuttunut. Koska poikani oli alokkaiden koulutuskeskuk-sessa, en voinut tavata häntä pitkään aikaan. Vaimoni ikävöi häntä niin, että itki paljon. Hän tunsi kovat harjoitukset, mitä poika oli saattanut käydä läpi.

 

Neljään kuukauteen emme nähneet poikamme kasvoja. Olimme saaneet paketin armeijan yksiköltä. Siinä oli Joosefin vaatteet, kengät, hattu, lompakko ja muita henkilökohtaisia tavaroita, joita hänellä oli, kun hän astui palvelukseen. Vaimoni syleili niitä kaikkia hänen tavaroitaan ja itki pitkään ja kutsui hänen nimeään.

 

”Tämän vuoden kesä oli erityisen kuuma…”

 

Ajatus poikani päivettyneistä kasvoista tulisesti paahtavan auringon alla, sai myös minun silmäni kostumaan yhdessä vaimoni kanssa.

 

Poikani tulinen rukouselämä jopa armeijassa ja kova kilpailu tulla autokuskiksi antoivat Herralle aiheen suosia poikaani: hänestä tuli kuljettaja. Pitkän harjoit-telujakson jälkeen meillä lopulta oli ensitapaaminen. Oli vuoden kylmin aika, tammikuu. Vaimoni ja minä täytimme vierailukyselyä ja odotimme ravintolassa, joka sijaitsi vartiohuoneen vieressä. Etäältä juoksi valioluokan näköinen sotilas meitä kohti. Sitten hän tervehti hienosti meitä tekemällä kunniaa  ja sanoi: ”Tii-keri!”

 

Vaimoni ja minä sanoimme:

 

 â€ť Joosef! Minun poikani! Olemme ikävöineet sinua hyvin paljon!”

 

Me halasimme Joosefia kiireesti. Vaimoni oli ilosta sekaisin, kun hän katsoi  Joo-sefin kasvoja ja halasi tätä uudelleen.

 

”Joosef, Poikani Joosef…”

 

”Kulta, hänestä on tullut hyvin vahva ja urhea, miksi itket taas?”

 

Joosef käyttäytyi kuten Korean Tiikeri-divisioonan sotilaan kuuluu. Hän kantoi armeijan univormua, jossa oli kuva ärjyvästä tiikeristä. Hänen kasvonsa olivat ruskettuneet tummiksi. Mutta hän näytti hyvin terveeltä. Vaimoni itki pitkän ai-kaa, kun hän hyväili Joosefin kasvoja ja käsiä.

 

”Hyvin tehty, Joosef. Olen erittäin ylpeä sinusta. Ilma on muuttunut kovin kylmäksi, sinulla on ollut kestettävää kylmyydestä johtuen. ”

 

” Ei, Sir! Olen OK. Teillä on täytynyt olla vaikeaa löytää tämä paikka. ”

 

Hän puhui hyvin kuuluvalla äänellä.

 

”Oletko varma, että olet se sama Joosef, joka tuotti minulle kovia aikoja?”,

kysyin purevasti ja hymyilin.

 

”Kyllä, Sir! Minä olen hän!” 

 

Joosefilla oli arvomerkki, joka näytti hänen sotilasarvonsa. Oikealla rinnallaan hän kantoi ristinmerkkiä. Siihen oli kirjoitettu sana: ”Sotilaspappi ”.

 

”Oi, Joosef! Mitä oikein teit, jotta sinusta tuli ”Sotilaspappi” näin aikaisin? En ole ikinä kuullut, että sotilas ylennetään sotilaspapiksi näin pian!”

 

”Isä, minulla olisi vaikka kuinka monta  tapausta sinulle kerrottavana. Jumala an-toi minulle mitä ikinä Häneltä ajattelin pyytää ja rukoilla. Kaikkiin tuli vastaus tuota pikaa. Haluatko kuulla siitä?”

 

” Kyllä vaan. Mutta eiköhän syödä ensin. ”

 

 

Sitten aloimme keskustella. Kuuntelin hänen kertomuksiaan. Joosef oli suosittu ja siksi määrätty Pocheon kuljetussaattueeseen. Hänet oli määrätty Mekanisoi-dun Jalkaväen Keskus-Divisioonaan. Tässä divisioonassa Joosef tuli hyvin toi-meen pataljoonan komentajan kanssa, komppanian päällikön kanssa, plutoonan komentajan ja sotilastovereitten kanssa kasarmilla. Kaikki tässä divisioonassa tunsivat Joosefin, hän oli yltäkylläisesti kaikkien suosiossa.

  

Jotta tulee kuljettajasotilaaksi kuljetusyksikössä, hänen on voitettava monta kil-pailijaa. Mutta tulisella rukouksellaan hän sai rukousvastauksena tulla valituksi yhdeksi pienestä joukosta. Hän palvelee pataljoonan komentajaa ja kapteenia ajamalla heitä vuoron perään. Hän sanoi, että hän ajaa usein pimeän tultua. Joo-sef oli operaatiossa, jossa toistuvasti koottiin ja hajotettiin autoja. Niinpä hän nyt tuntee autojen rakenteet läpikotaisin. Mutta oli yksi toistuva ongelma: sunnun-taisin hän ei päässyt useinkaan kirkkoon.  Monen ahdistuksen ja vaivan jälkeen hän päätti rohkaistua ja mennä tapaamaan kapteenia neuvotellakseen tilantees-ta.

 

”Kapteeni! Vaikka armeijassa on uskonnonvapaus, miksi estätte minua menemästä kirkkoon sunnuntaisin? ”

 

”Mitä? Kappas nulikkaa. Kuinka uskallat? Sotilas! En ole koskaan sanonut, etteikö sinulla ole oikeutta mennä kirkkoon! On vain niin, että meillä on harjoitukset menossa sunnuntaisin…”

 

” Kun muissa yksiköissä on sotilaspastorit, miksi meidän yksikössä ei ole?”

 

”Sotilas! Kuinka sen tietäisin?”

 

Poikani Joosef otti mahdollisuudesta kiinni heti:

 

” Silloin, kapteeni! Olkaa hyvä ja auttakaa minua olemaan sotilaspastori!”  

 

” Varmasti, te voisitte olla se!”

 

”Oletteko varma? Silloin otan vastuun teidän määräyksestänne!”

 

Keskustelun jälkeen hän maksoi rahan, jotta sotilaspastorin pinssi kaiverrettai-siin ja laitettaisiin hänen rintaansa. Tavallisesti sotilaan pitää olla joko sotamies tai korpraali, jotta saisi ylennyksen sotilaspastoriksi. Mutta koska Joosef oli alo-kas, hän neuvotteli uskossa kapteeninsa kanssa.

 

Ilman että yksikön sotilaspastori tiesi siitä mitään, Joosefin tavattua kapteeninsa  Joosefista tuli sotilaspastori. Sen jälkeen, jopa keskellä kiireisiä päivärutiineja, hän varmisti, että sai järjestymään aikaa sinne ja tänne pitääkseen jumalanpal-veluksen. Hän keräsi muutamia sotilastovereita ja sai heidät osallistumaan ju-malanpalveluksiin.

 

Sanoin pojalleni: ”Voi että! Sinä todella tulit lopulta oikeaksi mieheksi kun liityit armeijaan! NO, mitä nyt ajattelet? Jos olemme syntyneet maailmaan miehinä, eikä meidän pidäkin mennä armeijaan ja kokea se, eikö vain?”

 

”Oikein, isä! Minusta kaikkien miesten pitäisi mennä armeijaan kokeakseen se miehenä. Siksi sinunkin, isä, täytyy mennä armeijaan!”

 

Me kaikki nauroimme tätä kommenttia. Joosef meni armeijaan vuoden 2009 syyskuussa. Hänestä tuli korpraali vuoden 2011 tammikuussa. Sitten hän pääsi siviiliin vuoden 2011 heinäkuussa.

 

Muutama kuukausi Joosefin armeijaan menon jälkeen puhkesi suuri välikohtaus. ROKS Cheonan-laiva upposi 26.3.2010. Cheonan , Korean Tasavallan laivaston alus, mukanaan 104 henkilökuntaan kuuluvaa, upposi maan länsirannalla lähellä Baengnyeongin saarta Keltaisella Merellä ja 46 merimiestä sai surmansa. E.- Ko-rea- johtoisen virallisen tutkimuksen teki kansainvälinen asiantuntijaryhmä  E.- Koreasta, USA:sta, Englannista, Kanadasta, Australiasta ja Ruotsista. Yhteenveto tutkimustuloksista julkaistiin 20.5.2010. jossa loppupäätelmä oli, että sotalaivan oli upottanut P.- Korean torpedo, joka oli ammuttu kääpiösukellusveneestä.

 

Jumala oli antanut minun tietää tästä välikohtauksesta ennen tapahtumaa. Tä-män  kansallisen kriisin aikana minun kirkkoni ja minä rukoilimme paljon maamme puolesta. Siksi Jumala oli saanut minut lähettämään poikani Joosefin armeijaan ennen tätä välikohtausta. Hän jopa suosi Joosefia antamalla hänelle ajokortin.  Herra vastasi erehtymättä rukouksiini.

 

Ensimmäisessä tapaamisessa Joosefin kanssa tämän armeijaan liittymisen jäl-keen oli mukana perheemme ja Joosefin ensimmäisen yliopistovuoden kavereita. Me pidimme riemukkaan kiitosjumalanpalveluksen Herralle. Vietimme sen on-nellisina. Joosefin esimerkkiä noudattaen nuoret aikuiset kirkostamme liittyivät vapaaehtoisesti armeijaan. Kun he saivat lomaa, he käyttivät oman lomarahansa toisille kirkkomme nuorille aikuisille osoittaen näille huolenpitoa ja rakkautta.

 

1. Tim. 6: 18-19: ” Antakaa heidän tehdä hyvää, että olisivat hyvissä töissä rikkai-ta, valmiina antamaan, halukkaita jakamaan, näin kooten itselleen hyvän perus-tuksen tulevalle ajalle, niin että he saavat hyvän otteen iankaikkisesta elämästä. "

 

(UP: ”Kehota heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja jakavat omastaan, kooten itselleen aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, jotta tarttuisivat kiinni iankaikkiseen elämään. ”)

 

                                                  6. Joosefin Avioliitto

 

Kun poikani Joosef oli kotiutettu armeijasta, hän palasi opintoihinsa. Kun hän oli valmistautumassa ulkomailla opiskeluun, hän tapasi tytön, joka oli samanikäi-nen. He ystävystyivät ja tapailivat. Lopulta he menivät naimisiin. Ajattelin, että opiskelu ulkomailla avioparina olisi Joosefille helpompaa kuin yksin. Niinpä vain vuoden kuluttua he olivat naimisissa. He vuokrasivat tilapäisasunnon läheltä omaa asuntoani. Vaikka poikani ja miniäni ovat hyvin nuoria, heidän avioelä-mänsä ja suhteensa ovat erinomaiset. He ovat onnellisia. Luulen, että varhain avioituminen on Herran suuri siunaus. Olen suuresti kiitollinen Herralle.

 

                                           

                                    7. Ju Eun Lukion Oppilaaksi

 

1. Kor. 10:11-13: ” Nämä asiat tapahtuivat heille esimerkkinä meille. Ne kirjoitet-tiin ylös meille varoitukseksi, jotka elämme aikakauden loppua. Jos ajattelette sei-sovanne vahvoina, olkaa varovaisia ettette lankea. Houkutukset elämässänne eivät eroa siitä mitä muut kokivat. Ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli kiusauksen/hou-kutuksen olla suurempi kuin minkä kestätte. Kun teitä koetellaan, Hän näyttää tei-lle tien ulos siitä, niin että voitte kestää. ”

 

(UP: ” Mutta kaikki tämä mikä heille tapahtui, ovat esikuvia, ja ne on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimil-linen kiusaus. Mutta Jumala on uskollinen; hän ei salli teitä kiusattavan yli voimi-enne, vaan kiusauksen ohella hän valmistaa myös pääsyt siitä, että voitte sen kes-tää.")

 

Tyttäreni Ju Eun, Sisar Heh Young ja Sisar Sung Sook Guang Jun kaupungista suorittivat kirkossa erikoispalvelua yhdessä poikani Joosefin kanssa. He olivat saaneet Jumalalta poikkeuksellisen rakkauden. Herra oli antanut tyttärelleni lempinimeksi ” Viisas".  Hänen  luonteensa joitakin piirteitä ovat itsepäisyys ja periksi antamattomuuden henki. Milloin tahansa kirkkoon tulee ihmisiä, joissa on pahoja henkiä, demonien joukot diagnosoidaan siltä seisomalta ja ajetaan ulos viimeiseen riivaajaan asti.

 

Jumala on antanut yltäkyllin Pyhän Hengen lahjoja Joosefille. Hän on myös anta-nut monenlaisia lahjoja Ju Eunille. Lapsilleni on annettu toimivaltaa suureen osaan palveluvirastamme. Nykyisin lapseni käyttävät lahjojaan maltillisesti ja viisaasti. Mutta ennen kaikkea he olivat käyttäneet  kielillä puhumista, profe-tointia, hengellistä näkökykyä, demonien karkoittamista, kielten selittämistä, pa-rantamista jne. He olivat erityisen eteviä profetoimisessa, kun he näkevät Her-ran syvällä hengellisillä silmillään. Lapseni ovat hengellisenä siunauksena monil-le pyhille.

 

Ju Eun on juuri valmistunut lukiosta. Hän on musikaalisesti lahjakas ja soittaa monia instrumentteja, myös rumpuja oikein hyvin. Soittamisen lisäksi hän palve-lee kirkossa. Jumalan mahtava voima on toiminut  perheeni kautta monissa me-rentakaisissa herätyskokouksissa. Monet ulkomaiset kirkot pyytävät jatkuvasti meitä pitämään siellä uusia herätyskokouksia. Ensin pidimme kokouksia vain ul-komaiden korealaisissa kirkoissa, mutta nyt me levitämme pyhää tulta Amerikan alkuperäiskirkkoihin, Itävaltaan, Aasiaan, Afrikkaan ja moniin eri maihin. Tyttä-reni Ju Eunin pääaine on sovellettu musiikki ja rummut. Yhden yliopistovuoden jälkeen hän on nyt päässyt seminaarikouluun. Hän opiskelee Jumalan palveluvir-kaa ja hän kirkastaa Jumalaa.

 

Tähän mennessä Ju Eun on joutunut läpikäymään monia pieniä ja suuria koette-lemuksia. Vaikka hän on saanut monia henkilahjoja, kykyjä ja hengellistä voimaa, hänen on ollut vaikea kohdata näitä tapauksia lukiolaisena ja nuoresta iästään johtuen. Olen käyttänyt muitakin seurakuntalaisiamme palvelemaan toisia ihmi-siä. Mutta olen tarkoituksella eniten käyttänyt Ju Eunia. Kun olen käyttänyt hän-tä palvelemaan ihmisiä, hän on edistynyt työssään ilman mitään ongelmia. Hän päättää tilanteen hienosti, kun ihmiset ovat saaneet avun. Mutta silloin kun olin joutunut käyttämään muita seurakuntalaisia, jotkut heistä aiheuttivat ongelmia toisensa jälkeen. Jotkut jopa profetoivat väärin ja tekivät omia ryhmiään ja mikä pahinta, jättivät kirkon! He teeskentelivät kuuliaista jäsentä  minun edessäni, mutta selkäni takana he olivat täynnä omia itsekkäitä etujaan ja ajatuksiaan. Olen usein kokenut, että tällaiset ihmiset horjuttavat heikompien seurakunta-laisten uskoa. Kerran Herran Kirkko täyttyi ihmisistä, joilla oli hengellistä voi-maa ja nämä ihmiset kaikkialta maasta väittivät, että he ovat rukoussotureita. Mutta koska heillä kaikilla oli erilainen ajatustapa, minä sain kokea lukematto-mia vaikeuksia ja koettelemuksia. Vaikka he olivat jättäneet kirkon, olen yhä heille kiitollinen, koska he kerran olivat kirkkomme jäseniä ja rukoilivat kans-samme. Sydämeni pohjasta haluan heille siunausta ja kaikkea hyvää.

 

Luotan henkilökohtaisesti Ju Euniin palvelutoimen hoitajana – ei vain koska hän on tyttäreni. Nykyisin hän johtaa rukousryhmää keskikoulun oppilaille, lukiolai-sille ja nuorille aikuisille. Avustavana opettajana hän auttaa pyhäkoululuokkaa, keskikoulun ja lukion opiskelijoita rukoilemaan intensiivisesti sunnuntain juma-lanpalvelusten jälkeen. Rukousryhmä käyttää rukoukseen 3- 4 tuntia. Hän estää heitä menemästä vessaan, kun rukous alkaa. Hän opettaa heille rukousta yhteen ääneen ja kovalla äänellä. Hän panee heidät intensiiviseen rukoustreeniin. Jos-kus nuoret aikuiset haluaisivat osallistua, mutta hän ei salli heidän tulla lastensa kanssa. Tämä rukousryhmä on sallittu vain lapsille ja nuorille aikuisille, jotka jo ovat osoittautuneet kykeneviksi rukoilemaan pitkän ajan. Lasten ja nuorten ai-kuisten päättäväisyys haastoi heidän vanhempansakin rukoilemaan. Niinpä kun nämä nuoret lapset rukoilevat, heidän vanhempansa myös rukoilevat, kunnes lapset päättävät omansa. Jotta Ju Eunia voitaisiin käyttää isommissa tilaisuuksis-sa, käytän nyt häntä maltillisesti. Ainoat päivät tai tapahtumat, jolloin käytän häntä, ovat sellaiset kuten kesä- ja talvikonferenssit. Näissä tapahtumissa Ju Eun kertoo vierailuistaan taivaassa ja helvetissä ja sitten palvelee profetian lahjan ja hengellisen näkökyvyn avulla.

 

Fil. 1:9-11: ” Ja tätä minä rukoilen, että rakkautenne olisi yltäkylläinen ja yhä lisääntyisi tiedossa ja kaikessa erottamisessa. , että sinä voisit arvostaa asioita, jotka ovat ylhäisiä, että voisit olla vilpittömästi ja ilman loukkausta Kristuksen päivään asti, olla täynnä vanhurskauden hedelmiä jotka ovat Jeesuksessa Kristuk-sessa Jumalan kirkkaudeksi ja ylistykseksi. ”

 

(UP: ” ja sitä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä on parasta että Kristuksen päi-vään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi. ”)

 

                                         8. Paholaisen Suora Hyökkäys

 

Ilm. 2:10: ” Älkää peljätkö sitä mitä tulette kärsimään. Paholainen heittää joita-kin teistä vankilaan testatakseen teitä. Te tulette kärsimään 10 päivää. Mutta jos pysytte uskollisina jopa kuoleman edessä, minä annan teille elämän kruunun.”

 

                                          Sisar Sung Sook ja Heh Young

 

Sisar Heh Young on alun perin E.- Jeollan QwangJun maakunnasta. Hänellä oli kielten selittämisen lahja. Mutta sen jälkeen kun hän alkoi käydä kirkossamme, hänen hengelliset silmänsä avautuivat vielä syvemmin. Hän pyöri aina Ju Eunin ympärillä. Hänellä oli menneisyydestään johtuen monia sydäntä särkeviä haa-voja. Niinpä Herra sääli häntä ja antoi runsaasti hengellisiä lahjoja, kuten kielet, kielten selityksen ja pyhän tanssin. Hän tanssi tosi kauniisti Hengessä.

 

Herran Kirkossa miehiä palvelevat Joosef ja Veli Haak Sung useimmiten. Naisia palvelevat Ju Eun , Sisar Heh Young ja Sung Sook eniten. Kun muut seurakunnan jäsenet palvelevat, he joskus joutuivat hengelliseen sekaannukseen ja epäjärjes-tykseen. Kun epäjärjestystä tapahtui, niin Ju Eunin ja Joosefin avulla jotkut seka-vat tilanteet selvitettiin, kun he käyttivät henkien erottamisen armolahjaansa. Herra antoi lapsilleni mitä runsaimmat Pyhän Hengen lahjat ja henkien erotta-misen lahjan, jotta palveluviramme hoito tulisi pysymään tasapainossa. Oli ai-koja, jolloin ihmiset epäilivät ja sanoivat: ”Pastori suosii lapsiaan, vain koska he ovat lapsiaan!” Mutta lopulta lasteni terävän henkien erottamisen ja runsaan hedelmän kautta oli näytetty toteen, että en se ollut minä, joka suosi lapsiani, mitä tuli ihmisten palveluun henkien erottamisen lahjalla.

 

Kun lapseni ovat vakiintuneet hyvin niin fyysisesti kuin hengellisesti, heillä on nyt kyky diagnosoida aikuisten seurakuntalaisten tila ja sitten neuvoa heitä Ju-malan Sanalla. Aikuiset seurakuntalaiset, joilla oli tapana kadehtia heitä ja olla mustasukkaisia, kohtelevat nyt heitä kunnioittavasti. Päivittäin toimitan palve-luvirkaani käyttäen avuksi lapsiani, joiden hengelliset silmät on avattu ja myös seurakuntalaisia, joiden silmät on avattu ja joilla on pyhiä henkilahjoja. Kun johdan virkaa näin, usein tapahtuu odottamatonta ja ainutkertaista. Noina aikoi-na, milloin vain ulkopuolisia vierailijoita on paikalla tai jos olen ulkomailla herä-tyskonferensseja pitämässä, äkkiä moni ihminen kokee hengellisten silmiensä avautumisen,  kun rukoilin heidän puolestaan. Uutiset hengellisen näön avautu-misesta levisivät hyvin nopeasti. Kun ihmiset tulvivat kirkkoomme ja kun minä rukoilin heidän puolestaan, monenlaista tulosta tai sivuvaikutusta ilmeni. Se joh-tui tuon lahjan ja ihmisen luonteen kietoutumisesta keskenään. Siksi syntyi niin monenlaisia muunnoksia. Sen jälkeen olen pidättynyt pyytämästä liian monia lahjoja. Lisäksi pahat henget ovat ottaneet maalikseen  ja menneet näihin lahjo-jen saaneisiin ja hengelliset silmänsä auki saaneisiin ihmisiin. Aina alimman as-teen heikoimmasta pahasta hengestä korkeimmin rankattujen pahojen henkien armeijaan asti – ne kaikki menivät näiden ihmisten ruumiiseen. Niiden ihmisten kimppuun, joilla oli tärkeämpi työ tai toimi, hyökkäsi vahvempi pahojen henkien armeija, joka meni heihin. Minun oli sangen vaikeaa ja kivuliasta ajaa niitä sitten ulos. En kykene kunnolla kuvaamaan niitä pitkiä ja vaikeita kokemuksia, joita ulosajamisissa tapahtui.

 

Kun hengelliset silmämme avautuivat, uusi armo ja uusia lahjoja annettiin meil-le. Herra oli testannut uskoamme ja Hän halusi antaa meille uusia kokemuksia. Tajusimme Hänen tarkoitusperänsä myöhemmin. Olimme usein ja erityisesti taistelleet monien naispuolisten pahojen henkien kanssa. Siksi olimme kyllästy-mässä tähän tiettyyn demonityyppiin. Monet muut seurakuntalaiset saivat hen-gelliset silmänsä auki. Ei vain meidän kirkon jäsenet, vaan monet vierailijatkin olivat saaneet hengelliset silmänsä auki. Siitä lähtien toimintamme on nopeasti levinnyt maamme rajojen yli.

 

Toimintamme laajeni vähitellen ja tuli monimuotoiseksi. Tunsin, että minun oli aika sopeutua. Oli myös monia asioita, joista halusin pidättäytyä.

 

Herran Kirkko paljastaa Saatanan ja hänen joukkojensa henkilöllisyyden. Kirk-komme karkoittaa myös demoneja ihmisistä. Siksi Saatanan joukot ryntäävät joukolla kirkkoomme öin ja päivin. Ennen kaikkea nämä demonijoukot  häirit-sivät etenkin lapsiani ja toisia seurakunnan jäseniä, joiden hengelliset silmät oli avattu. Nämä demonit aiheuttivat heille hengellistä sekaannusta.

 

Erään tietyn yötilaisuuden aikana, naispuolinen paha henki tuli Sisar Sung Soo-kiin ja tuli esille hänen kauttaan. ( Tämä paha henki esiintyy korealaisessa kan-santarussa.) Se on ulkomuodoltaan samanlainen kuin TV:ssä ja elokuvissa  ai-kaisemmin olemme nähneet. Tämä naisdemoni oli pukeutunut perinteiseen ko-realaistyyliseen jakkupukuun ja leninkiin. Sillä oli pitkä, liehuva, musta tukka, jo-ka ulottui pitkän leningin helmoihin asti.  Sen silmäkulmat olivat ylöspäin vinot. Kun se avasi suunsa, paljastuivat terävät kärjekkäät torahampaat kuten vam-pyyreillä. Silmien ja suun ympärillä oli veritahroja. Sen pitkät, terävät kynnet olisivat voineet raapaista mitä vain. Kun se nauroi kummallisesti, me  tulimme kananlihalle. Sisar Sung Soonia moni ihminen oli loukannut ja hän oli heikko-luonteinen. Siksi hänessä oli yhä monia alueita, joita piti vahvistaa ja parantaa. Demoni käytti taitavasti hyväkseen hänen haavoitettuja alueitaan sekä hänen fyysistä ruumistaan että psyykeään .  Demonit käyttivät hyväkseen hänen men-neisyytensä haavaa, joka heikensi hänen tahtoaan demonien hyödyksi.

 

”Minä tapan teidät kaikki! Minä tapan tämän nartun ja vien hänet helvettiin!”, kesken ylistyksen Sisar Sung Sook herjasi ja kiroili lakkaamatta. Meidän oli hyvin vaikea kuunnella noita sanoja. Tietenkään ei Sisar Sung Sook itse puhunut, vaan demoni, joka oli ottanut hänen kielensä haltuunsa. Sisar Sung Sookin ruumis oli vääntynyt kieroon. Hän tuijotti vinoutuneilla, pahoilla silmillään ja raapi omia kasvojaan kynsillään. Sitten hän alkoi nyhtää pois hiuksiaan.

 

Olin erittäin järkyttynyt ja niinpä juoksin alas saarnapöntöltä ja huusin: ” Herran Kirkon pyhät! Mitä oikein teette? Kiirehtikää ja ottakaa Sisar Sung Sookin kädet kiinni!  Kiirehtikää, mitä odotatte! ” Koska kaikki tapahtui sekunnin murto-osas-sa, kirkon jäsenet vain tuijottivat hajamielisinä. Sisar Sung Sook oli avuttomana saanut demonilta selkäsaunan. Kaikki Sisar Sung Sookin ajatukset, mieli ja tahto olivat täysin demonin vallassa. Hänen raavittu kasvonsa vuoti verta. Hänen ti-lansa oli sanoinkuvaamattoman kauhea. Demoni piti hänen silmiään kiinni ja sul-ki täysin hänen suunsa, niin että hän ei voinut puhua sanaakaan. Hän ei osannut sanoa yhtään järkevää sanaa. Yli kolmen tunnin ajan paha henki puhui ja huusi ja se kuulosti hyvin irvokkaalta. Kun seisoin Sisar Sung Sookin vieressä ja katselin, kuinka hän oli pahan hengen riivaama, hän näytti niin säälittävältä. Hän oli elä-nyt hyvin sekavaa elämää ja saanut siinä monia haavoja. Mutta kun hän tuli Her-ran Kirkkoon, hän sai hengellisiä lahjoja ja hänen hengelliset silmänsä avautui-vat, pahat henget eivät jättäneetkään häntä.

 

Jälleen kerran minä kuulin karkean ja väkivaltaisen äänen Sisar Sung Sookin suusta ( ja irvokkaan naurun) : ” Hei , te typerykset! Ette odottaneet tätä, ettehän? Te hullut! Siitä vain, yrittäkää ajaa minut ulos! Te vajaamieliset! Te ette tienneet tästä, ettehän? (se pisti kielensä ulos) ” Kun se pisti kielensä ulos, se teki provo-soivia huomautuksia ja tekoja. Se yritti jatkuvasti ärsyttää meitä.

 

Jotkut kirkon jäsenet tarttuivat sisarta käsivarsista, ranteista ja nilkoista estääk-seen häntä vapisemasta. Sisar Sung Sookin  ja kirkon jäsenten vieressä oli kasa hänen poisnyhdettyjä hiuksiaan. Hänen kasvonsa vuotivat yhä itseaiheutetuista naarmuista. Sitten äkkiä ilmestyi monia naisilta näyttäviä pahoja henkiä. Jokai-sella pahalla hengellä on arvonsa ja asteensa. Kun aloitimme vapautuksen, Herra antoi meille tiedon heidän vahvuuksistaan, heikkouksistaan ja arvostaan. Me saimme myös kyvyn erottaa ja tietää pahan hengen hengellisen arvoasteen. Tä-mä nimenomainen naisdemoni oli arvoasteikossa kolme, mikä merkitsi, että se oli todella vahva henki. Kuitenkin tämän vahvan demonin lisäksi Sisar Sung Soo-kissa oli lukuisia alemmanasteisia pahoja henkiä. Aivan silmieni edessä näin nyt tämän seurakuntani jäsenen, joka oli pahojen henkien vallassa. Tämä on todelli-suutta tässä vaikeassa papinvirassani.

 

Ajattelin mielessäni: ” Tällaisessa tilanteessa kuin tämä, kaikkein tärkeintä on henkilön tahdonvoima. Mutta tämän sisaren tahdonvoiman oli paha henki val-lannut – mitä nyt teen? En tiennyt. Mutta urhoollisella sydämellä aloitin vapau-tuksen. Kaikki seurakuntalaiset aloittivat omat erikoiset rukousmuotonsa. Joosef ja Ju Eun avustivat minua rinnallani.

 

”Saatana! Jeesuksen Kristuksen Mahtavassa Nimessä, minä käsken sinua poistu-maan! Pyhä Tuli! ” Me huusimme lakkaamatta. Demonit huusivat ja kiljuivat äänekkäästi. Sisar Sung Sook kouristeli tunteja. En tiennyt, paljonko aikaa oli kulunut.

 

Sain huolestuttavan ajatuksen: "Ohhoh, mitä palvelua tämä on? Kuinka voin jat-kaa tällaista vaikeaa virkaa?" Mutta vaikka olinkin sisäisesti huolissani, en voi-nut näyttää sitä seurakunnan jäsenille. Kuitenkin tärkeintä oli saattaa entiselleen Sisar Sung Sook normaaliin kuntoonsa.

 

Kun muutama tunti oli kulunut, pahat henget oli ajettu ulos. Hän palautui ennal-leen ja kykeni normaaliin keskusteluun. Hänen silmänsä ja suunsa olivat olleet pahojen henkien vankeina. Kun sisar Sung Sookin vapautus oli ohi, kuulin äänek-kään naurun pyhäkön toiselta laidalta.

 

( Huutaen): ” Heheheheheeee! Hei vajaamieliset! Ottakaa minut kiinni, jos voitte!”  ( ivaten).

 

” Mitä? Mitä ihmeessä tämä on? ”

 

Hiljattain oli kahdeksanluokkalaisen tytön Heh Youngin hengelliset silmät avattu Herran Kirkossa. Tällä tytöllä oli nyt samoja oireita kuin Sisar Sung Sookilla oli, kun pahat henget olivat sitoneet tämän. Tämä sama naisdemoni ja monia muita sen alaisia oli nyt mennyt Sisar Heh Youngiin. Hän sai vakavia kohtauksia ja kärsi suuresti. Kun näin hänet, leukani loksahtivat. Sisar Heh Young alkoi myös repiä hiuksiaan irti kaikin voimin, raapi kasvojaan kynsillään. Tälläkin Sisar Heh Youn-gilla oli takanaan paljon isoja ja pieniä traumoja kasvuajoiltaan. Lisäksi hänellä oli heikko tahdonvoima.

 

Huusin suureen ääneen nuorille aikuisille: ” Kaikki te nuoret aikuiset! Menkää ja ottakaa sisar Heh Youngia ranteista. Jotain hirveää tapahtuu, jos jätätte hänet yksin tähän tilaan! Kiiruhtakaa! Kiiruhtakaa! ” – Seurakunnan jäsenet jakaantui-vat kahteen ryhmään ja suorittivat vapautuksen Sisar Suyng Sookille ja Sisar Heh Youngille.  Kun alamme vapauttaa jotakin, se kesti aina 5-6 tuntia. Sisar Heh Young on viehättävä ja sävyisän näköinen. Mutta en voinut nähdä hänessä mi-tään näistä piirteistä, vaan päinvastoin hänen ulkomuotonsa muuttui  luihuksi ja pelottavaksi naisdemoniksi. Myrkyllinen ilme kasvoillaan hän tuli mielettömäksi. Sisar Heh Youngin silmät muuttuivat tämän naisdemonin  silmien kaltaisiksi. Ne olivat uskomattoman pelottavat ja verenhimoiset. Ihoni oli täysin kananlihalla.

 

Jos kirkon jäsenet hellittivät hetkeksikään otettaan Sisar Heh Youngin käsistä tai irrottivat katseensa hänestä, hän alkoi repiä hiuksiaan ja raapia raa´asti kasvo-jaan.

 

” Hei! Pidelkää kiinni! Muuten Sisar Heh Young loukkaa itsensä vakavasti! ”,

 huusin monta kertaa. Sitten huusin suureen ääneen: ” Sisar Heh Young! Tule ta-kaisin järkiisi! Sisar Sung Sook, tule järkiisi! Sinun täytyy rukoilla kielin mielessäsi ja pyytää Jumalaa auttamaan sinua! Kiirehdi! ” Sisar Sung Sook ja Heh Young yrittivät tehdä vastarintaa, kun he rukoilivat kielillä. Mutta he kykenivät vastus-tamaan vain hetken. Sitten vahvat pahan voimat sitoivat heidät. Demonit käyt-tivät sumeilematta hyväkseen heidän heikkouttaan. Kun Sisar Heh Young oli va-pautettu pahoista hengistä, nämä siirtyivät Sisar Sung Sookiin.  Kun pahat henget oli karkotettu  Sisar Sung Sookista, karkotetut  henget astuivat uudelleen Sisar Heh Youngin ruumiiseen. Menin jatkuvasti edes takaisin Sisarelta toisen luo va-pauttamaan. Mutta tämä näännytti minut. En kyennyt näkemään loppua tälle va-pautukselle. Ja tällaisen hengellisen sodankäynnin johdosta ruumiini, mieleni ja sieluni väsyivät.

 

Demonien karkoittamisen palveluvirka on kuin matalan profiilin työtä, jos sitä voi mitata tämän maailman mitoilla. Niinpä tein vapautuksia edes takaisin si-sarten kanssa. Kykenin vähitellen saamaan pahat henget ulos. Mutta ne olivat voimakkaita ja reagoivat vain vähän. Tämä nimenomainen yöpalvelus tuli pide-tyksi tällä tavalla ja kesti koko sen yön. Erikoisesti tuona päivänä, lauantai- yönä, aloitimme yöpalvelun kello 20 mutta lopetimme vasta sunnuntaina aamulla klo 10.30!

 

Kuten minäkin, muut seurakunnan jäsenet olivat julistaneet Jumalan Sanaa us-kossa. Olimme sitoneet pahat henget Jeesuksen nimessä,  ja olimme käyttäneet menetelmäämme murskataksemmme pahat henget Pyhän Hengen auktoritee-tilla ja voimalla. Mutta ehkä meidän hengellinen voimamme oli heikkenemässä. Olimme uupuneet. Me yritimme ja kokeilimme erilaisia keinoja, mutta mikään ei toiminut todella hyvin. Me kävimme sotaa  sunnuntaihin klo 10:30 asti. Sitten aloitimme sunnuntain jumalanpalveluksemme klo 11 kuten tavallista. Mutta pa-hat henget alkoivat häiritä  Sung Sookia ja Heh Youngia uudelleen. Niinpä seura-kunta jakaantui kiireesti kahteen ryhmään jälleen. Niin aloitimme vapautuksen. Aika kului nopeasti ja tajusimme sen, kun kello oli jo yli 17:n. Pahat henget eivät antaneet meille aikaa levätä, syödä eikä nukkua. Tietämättä milloin kaikki päät-tyy, taistelimme hengellistä taistelua loputtomasti.

 

Ei merkinnyt mitään vaikka kuinka innokkaasti ja intensiivisesti kysyimme ja pyysimme Herraa, HÄN ei reagoinut eikä näyttäytynyt. Siksi tunsimme, että ti-lanteemme oli valitettava, säälittävä.

 

Silloin Herra puhui meille vain tämän äänellään: ” Jatkakaa taistelua vain oman uskonne varassa loppuun asti!”

 

Nämä olivat ainoat sanat, jotka Hän antoi. Fyysisesti olimme niin näännyksissä, että tunsimme olevamme kuin kasveja. Monta kertaa Jumala oli käsitellyt usko-amme tällä tavoin. Hän oli ottanut meidät taas toiselle hengelliselle tasolle. Mutta koska emme olleet tietoisia koulutuksestamme, se tuntui mielestämme julmalta ja vaikealta.

 

Hebr. 10: 35-39:   ” Niin älkäämme heittäkö pois tätä luottavaista uskoutumista Herraan. Muistakaa mitä suuria palkintoja se tuokaan teille! Kärsivällinen kestä-vyys on se mitä te nyt tarvitsette, niin että voitte jatkaa Jumalan tahdon tekemistä. Silloin Hän antaa teille kaiken mitä on luvannut. ” Sillä vähän aikaa, vähän aikaa vielä, Tuleva, Hän, saapuu eikä myöhästy/ viivyttele. Ja minun hurskaani elävät uskosta. Mutta Minä en mielisty kehenkään joka kääntyy pois. Mutta me emme ole niin kuin nuo, jotka kääntyvät pois Jumalasta omaksi tuhokseen. Me olemme uskol-lisia, niitä, joiden sielut pelastuvat. ”

 

(UP: ” Älkää siis heittäkö pois luottamustanne, jonka palkka on suuri. Sillä tarvit-sette kestävyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen , mikä on lu-vattu. Sillä: ' vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin hän, joka tuleva on, tulee eikä viivyttele, mutta vanhurskas on elävä uskosta , ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen'. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois kadotuk-sekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. ”)

 

1. Tim. 6:12: ” Taistelkaa hyvä totisen uskon taistelu. Pitäkää lujasti kiinni ian-kaikkisesta elämästä, johon Jumalan on teidät kutsunut, minkä olette tunnustaneet niin hyvin monien todistajien edessä. ”

 

(UP: ” Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon olet hyvällä tunnustuksella tunnustautunut monien todis-tajien edessä. ” )

 

                                                       Yhteisoperaatio

 

Saarn. 4:9-12: ” Kaksi ihmistä on parempi kuin yksi, sillä he voivat auttaa toinen toistaan menestymään. Jos toinen lankeaa, toinen voi ojentaa kätensä ja auttaa. Mutta joka kaatuu yksin on tosi pulassa. Samoin kaksi ihmistä makaamassa lä-hekkäin yhdessä voi pitää toisensa lämpimänä. Mutta kuinka yksi voi olla lämmin yksinäisenä? Ihmistä, joka seisoo yksin, vastaan voidaan hyökätä ja hänet kukistaa, mutta kaksi voi seistä selkä toistaan vasten ja voittaa. Kolme on vielä parempi, sil-lä kolmisäikeinen lanka ei hevin murru."

 

(UP: ” Kahden on parempi kuin yksin, sillä heillä on vaivannäöstään hyvä palkka. Jos he lankeavat, niin toinen nostaa ylös toverinsa, mutta voi yksinäistä, jos hän lankeaa! Ei ole toista nostamassa häntä ylös! Myös, jos kaksi makaa yhdessä, heillä on lämmin, mutta kuinka voi yksinäisellä olla lämmin? Yksinäisen kimppuun voi joku käydä, mutta kaksi pitää sille puolensa. Eikä kolmisäikeinen lanka helposti katkea.” )

 

Koska Sisaret Sung Sook ja Heh Young olivat yhä riivatussa tilassa, poikani Joosef, Haak Sung ja tyttäreni Ju Eun joutuivat toimimaan jatkuvasti. Ju Eun oli erityisen läheinen Sung Sookille ja Heh Youngille. He hengailivat yhdessä ja keskustelivat monista hengellisistä asioista. Siksi heillä oli hengellinenkin lä-heisyys. Tyttäreni Ju Eun lähestyi minua ja kuiskasi korvaani.

 

” Isä, nuo pahan hengen voimat heissä ovat suunnattomia ja hyvin voimakkaita! Niiden lukumäärä ylittää mielikuvituksemme. Siksi, isä, sinunkin täytyy olla hyvin varovainen. Herran nimen avulla sinun pitää suorittaa vapauttaminen kovalla ja voimakkaalla äänellä. OK?” 

 

Niin kysyin häneltä: ”Ju Eun, minä en juuri nyt kykene näkemään mitään. Haluat-ko suorittaa vapautuksen itse? ” Ju Eun vastasi: ” OK. Isi, minä yritän. ” Koska Ju Eunin hengelliset silmät on avattu, hän kykeni näkemään kaikki henget, jotka olivat paikalla ja siksi hän kykeni hoitamaan tilannetta, kun hän käsitteli pahoja henkiä. Heti hän pani  Sisar Heh Youngin pään reittään vasten ja taputteli kevyesti tämän poskia. Hän kuiskasi Heh Youngin korvaan:

 

”Heh Young!! Se olen minä, sisar Ju Eun. Koska suusi ja silmäsi ovat pahojen henkien vallassa, tiedän, ettet voi nähdä etkä puhua. Mutta sinä kuulet, eikö? Kuuntele tosi tarkkaan. Ennen kaikkea, rukoile Herraa kielillä! Silloin Herra auttaa sinua!”

 

Ju Eun halasi Heh Youngia tiukasti itseään vasten ja poltti kaikki pahat henget tuhkaksi. Hän oli suorittanut vapautuksia jo pitkän ajan. Joosef oli myös karkoit-tanut kaikki demonit Sisar Sung Sookista. Samanlaisia tapahtumia toistui usei-den kuukausien aikana monta kertaa milloin vain. Sitä tapahtui arkipäivinä, vii-konloppuna, joko päivällä tai yöllä. Kolmen vuoden ajan meidän täytyi melkein joka päivä hoitaa sellaisia tapahtumia. Milloin vain niitä sattuikaan, kirkkomme jäsenet hakivat apuun Joosefin ja Ju Eunin. Lisäksi milloin meidän kirkkomme jäsenet kohtasivat samanlaisia ongelmia, ei merkinnyt mitään olivatko lapset syömässä, nukkumassa tai koulussa. Kirkon jäsenet saattoivat lähettää puheli-millaan tekstiviestin, jossa he pyysivät lapsiani tulemaan apuun niin pian kuin mahdollista. He vaativat lapsiani auttamaan.

 

Koska kirkkomme pitää yöllisiä voimakkaita hengellisiä kokouksia, monet hen-gelliset asiat ovat usein tapahtuneet juuri niin kuin olen kuvaillut. Olemme läpi-kotaisin valmistautuneet ja jakaneet jäsenistön kahtia, jolloin toinen ryhmä istuu Sisar Heh Youngin ja toinen Sisar Sisar Sung Sookin rinnalla. Tämä tehtiin juuri heidän riivatuksi tulemisensa tapauksissa.

 

Eräänä tiettynä päivänä, pahat henget jälleen kerran menivät Sisar Heh Youn-giin. Diakonissa Shin istui hänen takanaan vahtimassa, mitään erikoista ajat-telematta. Mutta sillä hetkellä, pahat henget Sisar Heh Youngissa käänsivät tä-män silmämuniaan ylöspäin ja tuijottivat pahantahtoisesti diakonissa Shinia. Sisar Heh Young huusisi diakonissa Shinille hyvin kovalla äänellä ja sihisi: ” Mitä tuijotat? Diakonissa Shin, minä tapan sinut! Mitä oikein katsot?”

 

Diakonissa Shin säikähti ja huudahti: ” Oi voi…Uuh!”

 

Diakonissa Shin oli niin pelästynyt, että juoksi kirkon sakastin toiseen nurkkaan. Tämän tapahtuman jälkeen diakonissa ei halunnut tulla lähellekään Sisar Heh Youngia. Hän pelkästi tätä niin suunnattomasti.

 

Poikani Joosef ja Ju Eun ottivat Sisar Heh Youngin huomaansa ja karkoittivat hä-nestä demonit. Mutta Sisar Heh Youngin ruumis oli heikentynyt suuresti kun pa-hat henget olivat sitä häirinneet jo niin pitkän ajan. Ja jopa Ju Eun ja Joosef olivat heikentyneet fyysisesti, kun he olivat jatkuvasti ajaneet ulos riivaajia hänestä. Kun Sisar Heh Young itki ja tarrautui Ju Euniin, hän kysyi: ”Sisar Ju Eun, mitä mi-nun pitäisi tehdä? Miksi pahat henget hyökkäävät vain minuun?”

 

Ju Eun lohdutti häntä ja sanoi: ” Sisar Heh Young, kaikki järjestyy. Älä murehdi, sil-lä Herra on kanssamme. Sinä saat pian olla rauhassa. ”

 

Minä katselin Ju Eunia ja Heh Youngia toinen toistaan lohduttamassa uskossa, kun molemmat itkivät toisiaan pidellen.

 

Aivan odottamattomien tapausten varalta olin aina valmiina. Tarkkailin aina kir-kon jäseniä huolellisesti. Se palveluvirka, jossa me toimimme, on annettu kirk-komme jäsenille. Tiedän, että kutsumuksemme on Jumalan vahvistama. Minä tiedän, että se on vain ennakkonäytös palveluviralle, mitä olemme tekevä, kun matkustamme ympäri maailman.

 

Uskon, että Jumala kasvattaa voimakkaasti lapsiani ja kirkkoni jäseniä käyttääk-seen heitä tulivirassa tämän aikakauden lopun aikana. Minä uskon, että Jumala käyttää heitä levittämään Pyhää Tulta. Vaikeissa olosuhteissa lasteni hengellisen kasvattaminen ja heidän auttamisensa saamaa erilaisia henkilahjoja oli kovin vaivalloista. Oli monia aikoja, jolloin kärsin sydänsuruja. Mutta nyt lapseni palve-levat sieluparkoja, joita pahat henget häiritsevät. Kun katselen heidän toimin-taansa, joka miellyttää Herraa, täytyn ilolla, jota en voi sanoin kuvailla. Ylistän Herraa kiitollisella sydämellä ja annan Hänelle kunnian.

 

Jopa pastorit, jotka ovat tunnettuja uskostaan ja hengellisyydestään, välttävät tämän tapaista palveluvirkaa, joka meille on annettu. Mutta en olisi ikinä voinut kuvitellakaan tai edes uneksia, että lapseni matkustaisivat kaikkialle maailmaan ja toimisivat tulivirassa.

 

Vaikka poikani Joosef ja tyttäreni Ju Eun nukkuivat rauhallisesti, he nousivat ylös epäröimättä ja jopa puoliunessa diagnosoimaan ja vapauttamaan pahoista hen-gistä ne kirkon jäsenet, joita demonit vaivasivat.

 

Fil. 1:29: ”Sillä teille ei ole annettu vain etuoikeutta luottaa Kristukseen vaan myös etuoikeus kärsiä hänelle.”

 

(UP: ” Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa Häneen, vaan myös kärsiä Hänen tähtensä. ”)

 

                            9. Eräs Naisdemoni Menee Ju Euniin

 

Sananl. 16:18: ”Kopeus käy kukistumisen edellä ja ylpeys lankeemuksen edellä. ”

 

Mitä tulee lasteni uskoon, olin siitä tapani mukaan hyvin ylpeä ja luottavainen. Mutta odottamatta, erittäin vaarallinen tapahtuma alkoi ilmetä heissä. Joosef ja Ju Eun olivat hengellisiltä silmiltään avatut hyvin syvällisesti muihin verrattuna. Heillä kummallakin oli voimakas tahto. Heitä oli aina harjaannutettu erottamaan hengelliset asiat rukouksella ja Jumalan Sanalla. Niinpä ilman, että minulla oli mitään tajua asiasta, minä olin hengellisesti ylpistynyt ja minusta oli tullut oma-hyväinen persoona. Murtaakseen ylpeyteni ja omahyväisen ajatustapani, Herra käsitteli lapsiani Joosefia ja Ju Eunia.

 

Näytti kuin Herra olisi sanonut: ” Katso hyvin tarkkaan, Joosef ja Ju Eun eivät ole omalaatuisia. ” 

 

Kun tuli puhe lasteni uskosta ja hengellisistä lahjoista, täytyin ylpeydellä ja oma-hyväisillä ajatuksilla. Sitten paholainen tuli ja käytti hyväkseen aukkoani ja Her-ra antoi minun nähdä, kuinka lapseni olivat yhtä alttiita demonisoitumaan kuin toisetkin. Kun tyttäreni Ju Eun tuli riivatuksi, hän kiroili rajummin kuin Sisar Sung Sook tai Heh Young.  Ju Eun kiroili sujuvasti.

 

Pahat henget Ju Eunin sisällä kiljuivat ja huusivat: ” Minä haluan tappaa Ju Eunin, tämän nartun! Minä onnistun viemään hänet helvettiin! Hei te typerykset, kuinka te kaikki voitte olla noin typeriä! Hehehehehehhh! ”

 

Jokainen kirosanastojen sana tuli ulos Ju Eunin suusta, kun pahat henget puhui-vat hänen kauttaan. Hän ei ollut enää minun ihailemani tytär. Viheliäinen näky oli avautunut ihan omien silmieni eteen. Oli suuresti järkyttynyt, kun näin mitä tapahtui.

 

” Mitä ihmettä? Kuinka tyttäreni on voinut tulla tämmöiseksi? Ju Eun! Ju Eun! Tule takaisin järkiisi! Avaa pian silmäsi! Pian, avaa silmäsi! Pian! ”

 

Vaikka kuinka kovaa huusin, Ju Eun ei kyennyt ymmärtämään minua. Hän vahin-goitti väkivaltaisesti itseään. Hän repi hiuksiaan ja raapi kasvojaan . Sisarista Heh Young ja Sung Sook demoneja karkoittaneen rohkeus oli poissa. Minä näin nyt, kuinka Ju Eun oli joutunut pahojen henkien voimien valtaan kun hän kieri lattialla. Hänen ulkomuotonsa oli hyvin epäsiisti ja rähjäinen.

 

”Voi! Tätä ei voi tapahtua! Voi – miten ihmeessä? Ahhh, olen suuresti laiminlyönyt vartiointiani!”

 

Vähän ajan kuluttua Sisar Heh Young ja Sisar Sung Sook toistivat omat aiemmat riivaustilansa. He molemmat oireilivat jälleen kun pahat henget alkoivat toimia. Tällä kertaa ilmaantui vielä enemmän ja jopa isompikokoisia demoneja. Koska tämä tapahtui normaalin jumalanpalveluksen aikana, seurakunta oli hämmen-tynyt eikä tiennyt mitä olisi tehtävä. Ahhh! Vanhempien, joiden lapset ovat rii-vattuja, täytyy tuntea samaa sydänsurua, mikä minulla oli nyt…

 

Mt. 15:22: ”Pakanavaimo, joka asui siellä tuli Hänen luokseen, vedoten: 'Ole ar-mollinen minulle, Oi Herra, Daavidin Poika! Sillä tyttäreni on demonin riivaama ja se kiduttaa häntä vakavasti. '”

 

( UP: ” Katso kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: ” Herra, Daavidin Poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti tytärtäni.”)

 

Mt. 17:15-16: ”Herra, armahda poikaani. Hänellä on kohtauksia ja hän kärsii hir-vittävästi. Hän usein kaatuu tuleen tai veteen. Niin toin hänet oppilaittesi luo, mut-ta he eivät voineet parantaa häntä.” 

 

(UP: …ja sanoi: ”Herra armahda poikaani, sillä hän on kuunvaihetautinen ja kärsii kovin. Hän kaatuu utsein tulee ja usein veteen. Toin hänet opetuslastesi luo, mutta he eivät voineet häntä parantaa. ”)

 

Tyttäreni Ju Eun , Sisar Heh Young ja Sung Sook olivat käyneet keskenään hen-gellistä keskustelua. Keskustelun puolivälissä ilmestyi Jeesukseksi naamioitunut naisdemoni. Se petti heidät ja pahat henget valtasivat heidät. Kun lähestyin ty-tärtäni vapautukseni hänet, hän nosti kätensä ja ryntäsi raapimaan minua.

 

” Älä tule minua lähelle! Sinä äpärä pastori Kim! Älä tule lähelle! Jos tulet, minä tapan sinut!”

 

Seurakuntani tapana oli palvella ihmisiä jakaantumalla kahteen ryhmään. Mutta nyt heidän pitikin muodostaa kolme ryhmää palvellakseen kaikkia. Paljon täl-laista tapahtuu jumalanpalvelusten aikana. Pahat henget olivat vallanneet uhri-ensa tahdon ja näiden ruumiit liikkuivat pahojen henkien tahdon mukaisesti. Nyt me tiedämme syyn, miksi mielisairaat ihmiset harhailevat kaduilla. Se johtuu sii-tä, että pahat henget ovat ottaneet heidät valtaansa.

 

Vaikkakin Ju Eunin, Sisar Sung Sookin ja Sisar Heh Youngin hengelliset silmät oli avattu, Herra oli opettanut minulle, että henkilahjoilla varustetut ihmiset saatta-vat helposti erehtyä, jos he epäonnistuvat tunnistamaan henkiä. Lisäksi opimme, että hengellisten lahjojen hallitseminen oikealla tavalla olisi hyvin vaikeaa. Kun käydään hengellistä sodankäyntiä pahaa henkeä vastaan, meidän ei pidä tehdä sitä pinnallisesti. Kun olemme tekemisissä pahojen henkien kanssa, meidän pi-tää sitoa ja karkoittaa ne.

 

                             Pahojen Henkien Yksimielisyys (The Unison)

 

Monta kertaa pahat henget Ju Eunissa ja noissa sisarissa liittyivät yhteen ja muo-dostivat vahvemman puolustuksen, niin että niitä oli vaikeampi karkoittaa. Niin-pä jotta ne pysyisivät heidän ruumiissaan mahdollisimman pitkäksi aikaa, ne käyttivät monenlaisia toimintasuunnitelmia ja toimenpiteitä. Kun ne käyttivät toimintasuunnitelmia, meidän palvelutiimimme hämmentyi. Pahojen henkien suunitelmana oli puhua kuin tyttäreni Ju Eun aina kun olin liikkumassa häntä lä-hemmäksi suorittaakseni vapautuksen:

 

” Dad, se olen minä, Ju Eun! Pahat henget ovat nyt kaikki poissa ! Minun käsivart-tani ja rannettani särkee, olkaa niin hyvä ja päästäkää irti! Olen taas järjissäni!”

 

Niinpä minä päästin hänet irti ja sanoin: "Oh. Ok. Nyt olet järjissäsi."

 

Mutta niin pian kuin päästin Ju Eun kädet irti, hän alkoi  huutaa hyvin äänek-käästi, kun pahat henget hänen sisällään saivat hänet repimään hiuksiaan ja raa-pimaan kasvojaan. Silloin huusin toisille: ” Pian, tarttukaa häneen! Oi, minua petettiin!” 

 

Meitä petettiin toistuvasti ja monta kertaa demonit tekivät sen. Lisäksi pahat henget tiesivät, kuinka ihmiset voivat tulla emotionaalisesti läheisiksi toistensa kanssa. Niin pahat henget käyttävät hyväkseen meidän emotionaalisia heikko-uksiamme. Pahat henget noissa kolmessa nuoressa kutsuivat toisiaan nimeltä ja keskustelivat: ” Sisar Sun Sook ja Heh Young! Pian! Tulkaa tänne!”

 

Ne puhuivat jatkuvasti siten, pettääkseen meitä uskomaan, että he nyt olisivat tulleet järkiinsä. Nämä pahat henget yrittivät hajottaa uskoamme yrittämällä saamaan meidät laskemaan hengelliset aseemme. Sisar Heh Youngin suun kautta demonit saivat naiset kutsumaan toisiaan: ”Sisar Ju Eun! Sisar Sung Sook!”

 

Sisar Sung Sook kutsui Heh Youngia ja Ju Eunia. Nämä vastasivat ja kommunikoi-vat normaalisti ja hellästi. He jopa nauroivat ääneen monta kertaa. Mutta heidän naurunsa kuulosti oudolta.

 

Eräänä päivänä, kun olin suorittanut vapautuksen kaikille vierailijoille, jotka tulivat E.-Korean toisissa osissa, aloin rukoilla. Kello oli noin 4 aamuyöllä. Tyt-täreni Ju Eun oli kovin väsynyt ja niinpä hän oli mennyt kotiin aiemmin nuk-kumaan noin klo 22 illalla.  Mutta päivän valjetessa hän oli tullut takaisin kirk-koon.

 

Kun hän avasi kirkon etuoven, hän sanoi: ” Isi! Pelasta minut! Pahat henget yrit-tävät tappaa minut! Isi!  Auta pian!” Sitten hän kaatui kasvoilleen. Sillä hetkellä ajattelin, että sydämeni oli pysähtynyt ja itkin äänekkäästi.

 

” Ju Eun! Mitä on tapahtunut? Miksi tulit tänne? Luulin sinun jo menneen nukku-maan?”

 

Ju Eunin kasvoissa oli muutamia kynnenraapimien merkkejä ja hänen hiuksensa olivat sotkeutuneet. Hän näytti rähjäiseltä. Myöhemmin sain tietää, että hän oli ryhtynyt taisteluun hyvin korkea-arvoisen naisdemonin kanssa. Mutta koska hän ei kyennyt voittamaan yksinomaan oman uskonsa varassa, hän oli tullut takaisin kirkkoon. Tämä korkea- arvoinen naisdemoni ei antanut periksi Ju Eunille. Se oli seurannut häntä alaistensa kanssa. Ne olivat muodostaneet lauman ja menneet Ju Eunin ruumiiseen. Tyttärelläni on vahva ja tiukka luonne, joka on hyvä aja-maan ulos riivaajat tieltään. Mutta vaikka hän oli voimakas ja tiukka kun voi-makkaat pahat henget hyökkäsivät, koko hänen tietoisuutensa oli vallattu. Pahan hengen voima sulki hänen silmänsä, suunsa ja korvansa. En tiennyt mitään muu-ta vastavetoa kuin suorittaa vapautuksen Pyhällä Tulella, jonka Pyhä Henki oli minulle antanut. Kun olin suorittamassa hänelle vapautusta, alempiarvoiset pa-hat henget  tarttuivat kiinni minuun.  Minulta meni pitkä aika päästä eroon näis-tä pahoista hengistä, jotka olivat tarttuneet minuun.

 

Kol. 2:8: ” Älkää antako kenenkään vangita itseänne tyhjillä filosofioilla eikä yle-viltä kuulostavilta tyhjänpäiväisyyksillä, jotka tulevat pikemminkin inhimillisestä ajattelusta ja tämän maailman spirituaalivoimista/henkivoimista kuin Kristuk-sesta. ”

 

(UP: ” Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen filosofialla ja tyhjällä petoksella ihmisten perinnäissääntöjä ja maailman alkuvoimia seuraten eikä Kristusta.”)

 

(Spiros Zodhiates /The complete NT Word Studies:  ” Olkaa varuillanne, ettei kukaan ihminen turmele teitä filosofian kautta ja tyhjän petoksen kautta, ihmisten perinnäissääntöjen, traditioiden mukaan, tämän maailman alkeitten/jäänteitten mukaan... ”) (rudiments 4747= stoikeion: fundamentaalinen järjestys, elementti, periaate, rudimentti; myös pitäytyminen hyveeseen ja hurskauteen)

 

Kol. 2:20-22: "Olette kuolleet Kristuksen kanssa ja Hän on vapauttanut sinut tä-män maailman spirituaalisista voimista. Niinpä miksi jatkat tämän maailman sääntöjen noudattamista kuten 'Älä käsittele! Älä maista! Älä koske!' Sellaiset säännöt ovat pelkkiä ihmisoppeja asioista, jotka häviävät kun me käytämme niitä."

 

(UP: ” Jos siis olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, mik-si te, ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä: 'Älä tartu, älä maista, älä koske!' – sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan kuluttamal-la- ihmisten käskyjen ja oppien mukaan? ”)

 

Ihmiset yleensä uskovat vain todennettuun tieteelliseen tietoon. He sanovat, että me voimme parantaa kaiken.  Vaikka ihmiset saavat uutta tietoa ja tekevät tutki-muksissaan uusia tieteellisiä löytöjä, alkuperäistä ongelmaa ei voida ratkaista, koska se on hengellinen. Fyysisessä maailmassa kaikkien ongelmien perussyy on hengellinen. Mitä näkyy ei ole kaikki, siksi meidän täytyy tietää, että hengellistä valtapiiriä ei voida lähestyä tämän maailman tieteellä. Kaikki humanismi kuten ylpeys/kerskailu sellaisella tiedolla kuin tieteellinen tieto, tulee lopulta tuhkaksi. Meidän täytyy ymmärtää, että mitä näemme, ei ole kaikki.

 

I. Kor. 2:13,14: ”Kun kerromme teille näitä asioita, me emme käytä sanoja, jotka tulevat inhimillisestä viisaudesta. Sen sijaan me puhumme sanoja, jotka Pyhä Hen-ki antaa meille, ja me käytämme Hengen sanoja selittääksemme hengellisiä to-tuuksia. Mutta ihmiset, jotka eivät ole hengellisiä, eivät voi ottaa vastaan näitä to-tuuksia Jumalan Hengeltä. Se kaikki kuulostaa typeryydeltä/hulluudelta heille ei-vätkä he voi sitä ymmärtää, vaan vain ne, jotka ovat hengellisiä, voivat ymmärtää mitä Henki tarkoittaa. ”

 

(UP: ”Siitä myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Pyhän Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on. Sillä se on hänelle hulluutta, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti. ”)

 

 

 

                                          Tanssi Pyhässä Hengessä

 

Ps. 144:1: ” Ylistäkää HERRAA, Hän on Kallioni. Hän treenaa käteni sotaa varten ja antaa sormilleni taistelutaidon. ”

 

Ps. 30:11,12: ” Sinä olet kääntänyt suruni iloiseksi tanssiksi. Olet ottanut pois suruvaatteeni aj vaatettanut minut ilolla, että voisin laulaa ylistyslauluja Sinulle enkä olla hiljaa. Oi HERRA minun Jumalani, minä kiitän Sinua ikuisesti!”

 

Ps. 148:12-14:” Sekä nuoret miehet että nuoret naiset, vanhat miehet ja lapset. Antaa heidän kaikkien ylistää HERRAn Nimeä. Sillä Hänen Nimensä on suuri, Hänen kirkkautensa kohoaa korkealle yli maan ja taivaan! Hän on tehnyt ihmisensä voimakkaiksi, kunnioittamalla uskollisiaan – Israelin kansaa joka on lähellä Häntä. ”

 

Raamatun Genesis- kirja kertoo meille kaikkien asioiden luomisesta universu-missa ja kaikkien asioiden alun. Me ylistämme ja palvomme kolmiyhteistä Ju-malaa Hänen ihmeellisen työnsä ja hämmästyttävän voimansa vuoksi.

 

Ilmestyskirja kertoo meille maailman lopusta. Ilmestyskirja kuvaa Jeesuksen toisen tulemuksen ja Hänen valittujensa taivaallisen palvomis- ja ylistyselämän. Luojamme jatkuva ikuinen ylistys ja palvonta on sitä mitä luomakunnan täytyy tehdä ja se on heidän tarkoituksensa ja määränpäänsä. Meidän täytyy ylistää ja palvoa Jumalaa äänellämme, ruumiimme kehonkielellä, ja koko sydämellämme, hengellämme ja sielullamme. Taivaassa me erikoisesti tajuamme ja ymmärräm-me Jumalan uhrautuvan työn ja pelastuksen voiman, joka on pelastanut meidät syntiset ihmiset. Ei ole mitään, joka voisi estää meitä ylistämästä ja palvomasta Häntä.

 

Vaimoni, Joosef, Joo Eun ja minä, me neljä aloitimme kirkkomme. Aivan kirkon perustamisesta alkaen minä ja perheeni olemme pyytäneet useita kertoja Juma-laa auttamaan meitä ylistämään ja palvomaan Häntä erityisesti. Pyyntömme ja rukouksemme maljat ovat täyttyneet vuoden 2005 alussa, jolloin rukousten he-delmät alkoivat tulla esiin. Vuonna 2005 alkoivat hengelliset silmämme aueta. Mutta jo v. 2003 Pyhä Henki ensimmäisen kerran liikautteli vaimoni käsiä. Hän kykeni tuntemaan Hengen ja liikkeen aina sormenpäihinsä asti. Koska tämä oli ensimmäinen hengellinen kokemuksemme, olimme hyvin hämmästyneitä. Em-me koskaan olleet kokeneet sellaisia asioita. Olimme järkyttyneitä, kun ruu-miinosamme liikkuivat tuntemattoman voiman ohjaamina. Kuinka monta kertaa olikaan vaimo pyytänyt Herraa antamaan hänelle voimaa: ”Herra! Anna minulle voima!”

 

Sitten Herra antoi hänelle Pyhän tanssin. Kuitenkin mielessäni risteili vähän pel-koa ja myös uteliaisuutta. Mutta kun vaimo ja minä olimme avanneet sydämem-me vielä enemmän, Pyhä Henki tuli meihin jopa vielä paremmin. Kun voitelu voimistui, monia kauniita liikkeitä käsissä ja jaloissa alkoi ilmetä suuremmalla nopeudella.

 

Vaimoni oli ensimmäinen sekä perheessä että kirkossa, joka sai Pyhän tanssin lahjan. Muutamia päiviä myöhemmin, minä aloin hitaasti tanssia hengessä. Kun kätemme ja ruumiimme alkoivat hitaasti ja lisääntyvästi liikkua Pyhässä Hen-gessä, Herra kertoi meille, että tämä on Pyhän Hengen tanssia. Siksi kutsumme noita liikkeitä Pyhän Hengen tanssiksi. Mutta kun kutsumme sitä Pyhän Hengen tanssiksi, monille ihmisille tulee kielteinen tai vastahakoinen tunne siitä enkä tiedä tarkkaan miksi. Mutta jopa itselläni oli aluksi valtavan ennakkoluuloinen näkökulma siihen. Lisäksi menneisyydessä moni ihminen oli yhdistänyt Pyhän Hengen tanssin sisällön kulttiin ja tämä lienee ollut yksi syistä, miksi ihmisillä oli kielteinen käsitys siitä. Joka tapauksessa olen täysin tietoinen Pyhän Hengen tanssiin liittyvistä kielteisistä mielikuvista ja vääristä ennakkoluuloista ja että se liitetään väärin ” kultteihin”.

 

Vaimoni ja minä olimme vastahakoisia ottamaan vastaan Pyhän Hengen tanssin, koska meillä ei ollut siitä hyvää vaikutelmaa eikä ajatusta. Mutta Herra oli työs-kennellyt kanssamme Pyhän Hengen tanssin kautta. Kun tyypilliset kirkot tai maallikkouskovat ilmaisevat kielteisen mielipiteensä meille, me kykenemme ymmärtämään heitä, koska me itse kerran ajattelimme ja tunsimme kuten he nyt. 

 

Ensiksi kaikki mitä teimme oli jättää itsemme täysin Herran haltuun, kun rukoi-limme. Liike alkoi aluksi sormenpäistämme ja sieltä se levisi kaikkiin muihin ruumiinosiin. Koska emme aluksi tienneet, että se oli Pyhän Hengen tapa kos-kettaa omiaan tällä tavalla, me huusimme: ” Lähde minusta, Saatana!”

 

Olimme huutaneet tuota jo pitkän aikaa. Kuitenkin mitä enemmän rukoilimme, sitä pehmeämmiksi liikkeet muuttuivat. Pyhän Hengen tanssin edistyneet liik-keet olivat levinneet muihin ruumiinosiin. Olimme kokeneet tätä kehitystä jo kauan aikaa. Jonakin aikoina Pyhä Henki oli liikuttanut vain sormiamme muuta-mia kuukausia. Se oli lisääntyvää opitun kertausta.

 

Pyhän Hengen käsiliikkeiden kautta olimme kykeneviä astumaan syvään Herran läsnäoloon joka kerta. Lopulta olimme tulleet Jumalan Valtaistuimen eteen. Py-hän Hengen tanssi liikutti eri tavoilla ja uusia liikkeitä tuli riippuen ylistysmu-siikin temposta ja rytmistä.

 

Monien askelten ja vaiheiden jälkeen, ainutlaatuisia erikoisliikkeitä  tapahtui jat-kuvasti perustuen siihen, minkä tyyppistä ylistyslaulua soitettiin. Oli tanssiliik-keitä kuten baletissa, valon tanssi, kirkkauden tanssi, parantamisen tanssi, kärsi-myksen tanssi ja monia muita. Oli lukuisia tyylejä ja tanssityyppejä, niin että se-kosin niiden laskemisessa. Nähtiin uskomattoman pehmeitä ja voimakkaita liik-keitä . Lopuksi, Pyhän tanssin kautta, voimakas parantaminen, vapautus, kielet, kielten selitys, henkien erotus jne tapahtuivat näkyvällä tavalla.

 

Eräs pastori Jeollanam-do Guangzhoun kaupungista kärsi skolioosista. Hän tuli Herran Kirkkoon ja sai Pyhän tanssin lahjan vaimoni kautta. Yöllisen rukous-palvelun jälkeen, kun hän oli ajamassa takaisin kotikaupunkiinsa Guangzhouhun, hänen vääntynyt lihaksensa ja hermostosysteemi olivat parantuneet pyhässä tanssissa. Hän sanoi, että se oli hämmästyttävä kokemus ja hän oli hyvin kiitol-linen. Pyhän tanssin lahjan kautta tapahtuu monenlaisia paranemisia ja Pyhän Hengen työ ilmenee päivittäin. Jotkut saavat  ilon, haavoittuneiden sydänten pa-ranemisen, vahvan Jumalan läsnäolon, joka johtaa yhä syvemmälle Hänen läsnä-oloonsa, voimakkaan rukouksen jne. Siksi meidän kirkossamme hohtaa aina Hä-nen valonsa. Herran Kirkossa nuorten ryhmä, nuorten aikuisten ryhmä, miehet ja naiset tanssivat hienosti Hengessä. Lisäksi pyhäkoulumme lapsia voi Pyhä Henki tanssittaa myös. Mitä enemmän me avaamme sydämiämme, sitä enem-män Herra antaa meille uutta, erilaista ja  väkevää voimaa.

 

Ps. 144:1:  ”Ylistä HERRAA, joka on kallioni. Hän treenaa käteni sotaan ja antaa sormilleni taidon taistella. ”

 

Jumala on johtanut meitä käymään hengellistä sodankäyntiä Pyhän Hengen käsiliikkeiden kautta. Me tajusimme, että Pyhän Hengen antamat käsiliikkeet olivat voimakas ase, jota voisimme käyttää hyökätessämme pahoja henkiä vas-taan voimallisesti rukousaikoina. Oli tilanteita, jolloin emme voineet rukoilla kielillä tai ääneen ja kun näin tapahtui, niin pyhien tanssiliikkeiden kautta, joka on rukoilua ruumiittemme kautta, Jumala antoi meille voiton. Kun suoritamme pyhää tanssia, tulipallot lähtevät kuin luodit kohti demoneita ja hyökkää niihin. Tulipallot iskivät täsmäaseen tarkkuudella kohteisiinsa, demoneihin.

 

Aina kun uusi pyhän tanssin liikesarja kehittyi, tämä nimenomainen liikesarja saattoi toistua useiden kuukausien ajan. Mutta joskus useita uusia liikesarjoja syntyi yht´aikaa.  Herran Kirkossa useimmilla jäsenistä ei ollut mitään kokemus-ta tanssimisesta. Mutta Pyhän tanssin kautta he voivat aina maistaa tosi iloa ja onnellisuutta. Ja milloin tahansa ihmiset tanssivat Pyhää tanssia, ilmeni lisää Pyhän Hengen voimaa ja muita erityyppisiä lahjoja. Milloin vain ulkopuoliset ihmiset vierailevat kirkossamme, me teemme kaikkemme antaaksemme heille Pyhän tanssin lahjan, niin että he voivat kokea sen itse päivittäin. Herran Kirkos-sa ihmiset saavat alinomaa Pyhän tulen, Pyhän sähkön, Pyhän tanssin ja monia muita erikoislahjoja. Me ylistämme ja palvelemme aina keskellä juhlaa. Pyhä Henki vuodattaa alas erilaisia, ainutkertaisia Pyhän tanssin liikkeitä. Riippuen henkilön luonteesta, temperamentista ja persoonallisuudesta Pyhä Henki antaa yksilökohtaisia liikkeitä. Mutta joskus Pyhä Henki antaa ainutlaatuisia ja erikoi-sia liikkeitä riippumatta henkilön persoonallisuudesta ja luonteesta.

 

Pahojen henkien joukot yrittivät estää iloista palvontaamme, ylistystämme ja tanssiamme antaaksemme kunnian Jumalalle. Pahat henget huononsivat pyhän tanssin liikkeet asettamalla mukaan kieroja liikkeitä, jotka eivät sovi ylistyslau-luihin. Oli aikoja, jolloin olimme hämmentyneitä tästä tilanteesta.

 

Aluksi kun olimme ymmärtämättömiä, emmekä tienneet syytä tuohon ilmiöön, olimme hämmentyneitä. Mutta henkien erottamisen lahjan avulla Herra paljasti tarkasti väärät henget.  Kun olimme syyllistyneet kuinka pieneen syntiin tahansa emmekä olleet asianmukaisesti katuneet, poikkeuksetta meihin kohdistui paho-jen henkien hyökkäys. Tanssin aikana henkilö, joka oli tehnyt syntiä eikä ollut asianmukaisesti katunut, kaatui äkkiä lattialle huutaen.

 

Joskus pahat henget voivat pakottaa ihmiset tanssissa pyörimään ympyrää, niin että he voivat loukata itsensä. Kun Jeesus ja Pyhä Henki antavat meille Pyhän tanssin lahjan, Hän alkaa liikkeemme antamalla pieniä, täsmällisiä liikkeitä, niin ettemme järkyty emmekä pelästy. Ihmiset sopeutuvat Jumalaan Hänen armos-taan. Hän on se, joka sopeuttaa itsensä meihin, kun Hän lähestyy meitä lahjoil-laan. Hän lähestyy hyvin hitaasti.

 

Mitä tulee Pyhän Hengen työhön ja lahjoihin, monilla kristityillä on loputtomasti erilaisia ideoita ja ajatuksia siitä, mitä he itselleen haluaisivat. Useimmissa tapa-uksissa ihmisiä sitovat erilaiset ennakkoluulot, järkeily, itsepäisyys tai omavan-hurskaus. Jos työ tai lahjat eivät ole ”raamatullisia”, ihmisillä on taipumus koh-della niitä kuin halpaa makkaraa. Surullista kyllä, sen tuloksena, sen sijaan että ottaisivat vastaan henkilahjoja Pyhältä Hengeltä ja kokisivat läheisempää suh-detta Jumalaan, heidän jumalasuhteensa on itse asiassa etääntymässä. Monissa eri kirkoissa on ohjelmia ja tapahtumia, hyvin suosittuja. Tosiasiassa useimmat sellaiset kirkot ovat tottuneet siihen, ettei niissä ole Pyhän Hengen toiminnan il-menemistä. Siksi monet sellaisten kirkkojen uskovat järkyttyvät, hämmentyvät, menevät sekaisin ja katsovat sellaisen liialliseksi ja  päätyvät vainoamaan sellais-ta kirkkoa, jossa ilmenee hengellinen voima. Mitä tulee jonkun asian ymmärtä-miseen, on suuri ero sen välillä mitä suuntaa Raamattu antaa ja kuinka me tes-taamme omia ajatuksiamme.

 

Kirkolla on vielä paljon työtä tehtävänä. On töitä tai asioita, jotka meidän on vie-lä saatettava loppuun ja saavutettava. Elämässämme vaelluksessamme on vielä monia asioita, jotka pitää saavuttaa tai saada ja on asioita, joiden kanssa meidän täytyy joutua tekemisiin ja asioita, joiden kanssa meidän ei pidä joutua tekemi-siin. Vaikka me haluamme henkilahjoja, profetiaa ja hengelliset silmämme auki, meidän ei pidä juuttua niihin. Esimerkiksi vaikka haluat profetiaa tai kuunnella tiettyä profetiaa, sinä et saa antaa sen vallata itseäsi. Ă„lä anna sen varastaa ja hallita sydäntäsi. Ihmisten kanssa ja useimmissa tapauksissa, kun heidän per-soonallisuutensa ja luonteensa vajavuus paljastuu, sen sijaan, että he nöyrtyi-sivät ja ottaisivat opikseen, he yrittävät peitellä vajavuuttaan, persoonallisuut-taan ja virheitään. Lisäksi jotkut johtajat perustelevat asemansa tai väitteensä sanomalla, että ne on osoitettu oikeiksi heidän kirkkojensa jäsenmäärän tai koon perusteella.  Demonit kykenevät pettämään ja harhauttamaan uskovia jopa kir-koissa. On suuri vaara, kun jonkun usko kasvaa vahvemmaksi, kun he kokevat lisää monia hengellisiä asioita, ja kun he pääsevät syvemmälle hengelliseen val-takuntaan, he voivat tulla ylpeiksi ajatellen olevansa parempia kuin toiset. Sellai-nen persoona päätyy itsensäpaljastajaksi.

 

” Olen uniikki! Olen ylittänyt Punaisen Meren. Olen jotenkin erilainen. ”

 

Kun tällainen henkilö alkaa ajatella tuolla tavalla, on hän saavuttanut hyvin vaa-rallisen tilan.

 

Näinä päivinä kuulen usein ihmisten kerskaavan itsestään sanomalla että hän on rukoillut kymmeniätuhansia tunteja ja paastonnut 40 päivää useita kertoja. Tä-mä on vain sokerilla peitetty tarina, jolla viattomia uskovia petetään ja puijataan.

 

Meidän ei pidä ylpeillä eikä toimia jonkinlaisena tuomarina neuvomassa ihmisiä mitä heidän olisi tehtävä. Sen sijaan minä toivon että meillä olisi hellä ja sääliväi-nen sydän muita kohtaan. –Meillä on oltava nöyrä asenne palvellessamme toisia.

 

Fil. 2:2-5 : ” Sitten tehkää minut todella onnelliseksi olemalla keskenänne koko-sydämisestä  yhtä mieltä, toinen toisianne rakastaen ja työskentelemällä yhdessä yhdellä mielellä ja päämäärällä (tarkoituksella). Ă„lkää olko itsekkäitä, älkää yrit-täkö tehdä vaikutusta toisiin. Olkaa nöyriä, ajatelkaa toiset itseänne parempina. Ă„lkää etsikö vain omaa hyötyänne, vaan katsokaa toistenkin parasta. Teillä täytyy olla sama asenne kuin Kristuksella Jeesuksella oli."

 

(UP: ” Niin tehkää iloni täydelliseksi niin, että ajattelette samoin, että teillä on sa-ma rakkaus, että teillä on sama henki ja että teillä on yksi ja sama ajatus, ettekä tee mitään riidanhalusta tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pi-dätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte jokainen toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. ”)

 

Joidenkin ihmisten huomautusten johdosta minä en voinut paljastaa joidenkin demonien henkilöllisyyttä kirjassa no 5 yksityiskohtaisesti. Pidän sitä hyvin vali-tettavana. He hyökkäävät Herran kirkkoa vastaan väittämällä, että kirkkomme on mitä ilmeisimmin vaarallinen ja että sillä on kultin piirteet. Lisäksi he hyökkä-sivät meitä kohtaan väittämällä, että kirkkomme ei tuota mitään hedelmää. Sen seurauksena kirja no 5 julkaistiin näyttämään hedelmiämme ja rukousvastauk-siamme. Kirja no 5 erikoisesti kuvaa Herran antamia rukousvastauksia. Jeesus myös käski minua olemaan kirjassa no 5  yksityiskohtaisempi kirjoittaessani de-monien henkilöllisyydestä kirjaa no 6 varten. Kirjassa no 6 Herran kirkon jäse-net joutuvat hengelliseen sodankäyntiin demonien ja niiden alaisten kanssa kas-votusten. Kirjassa no 6 on monia kohtia, joissa Herran Kirkon jäsenet todenmu-kaisesti taistelevat demonien joukkoja vastaan.

 

Kirjan no 5 kirjoittamisen lopulla pyysin ja anoin Herralta nykytilani ja olosuh-teitteni huomioimista:

 

” Rakas Herrani! Jotta voisin kirjoittaa kirjan no 5 valmiiksi, ole hyvä äläkä salli minun vierailla helvetissä ainakaan viikkoon! Oletko niin hyvä? ”

 

Herran otettua tuon pyyntöni erityisesti huomioon kykenin viemään loppuun käsikirjoituksen kirjaksi no 5. Kirjojen no 5 ja no 6 kirjoittaminen vei pitkän aikaa: kaikkiaan neljä vuotta! Olin tosi kiireinen ja hyökkäykset estivät työtäni, koska demonien voimat olivat suuria. Kun olin antanut kirjan käsikirjoituksen Yeh Chan Sa-kustannusyhtiölle, jouduin vakavan demonihyökkäyksen kohteeksi kotimatkallani.

 

Seoul Yonsanista Seo Incheoniin on noin tunnin ajomatka. Mutta se vei minulta 3,5 tuntia! Lähdin noin klo 17 ja saavuin vasta noin 20.30. Vaarallinen ja kriitt-inen tilanne jatkui.

 

Yöllisessä rukouspalveluksessa Jeesus tuli ja sanoi: ” Pastori Kim, on aika vie-railla helvetissä! Nyt kun olet vienyt kirjan no 5 käsikirjoituksen kustantajalle, menkäämme nopeasti helvettiin! Monet sielut luottavat sinuun! Tiedän, että tämä on rankkaa sinulle, mutta Minä haluan, että kestät! Saat tästä suuren palkinnon!”

 

Sitten Hän vei minut helvettiin kesken kaiken ja hävisi. Sillä hetkellä helvetti avautui silmieni edessä. Saatoin nähdä vain pimeyttä. Kirkon jumalanpalveluk-sen aikana ylistyslaulu nimeltään ” Minä vuodatan alas Henkeni viimeisinä päi-vinä ”  syöksyi mieleeni nopealla ja iloisella tempolla. Kirkon seurakunta rukoili kuuluvalla äänellä. Kuten tavallista, minä kaaduin saarnatuolissani äärimmäisen kivun tähden ja kierin ympäriinsä anoen Herraa monta kertaa. Tällä kertaa kun jouduin syvälle helvetin valtakuntaan, tuo ylistysmusiikki ja seurakunnan ruko-ukset alkoivat vähitellen heiketä. Lopulta en kuullut sitä enää lainkaan.

 

                       Helvetin Valtakunta, Jossa On Käden Muotoiset Terät

 

”Herra! Ahhh, uhhuh, Herra, mihin Sinä jätit minut tänne yksikseni? Missä minä olen? Miksi en näe mitään? Ughhh! Miten Herra saattoi jättää minut tänne tällä tavalla?  Mitä minun on nyt tehtävä? ” – Sielujen huudot helvetissä kuulostivat surkeilta ja karmivilta. Sen yläpuolella minä seisoin täydellisessä pimeydessä. Vapisin pelosta. Kun näyttämö avautui silmieni edessä, olin järkyttynyt ja tunsin pyörtyväni.

 

Aloin kuulla hirvittävän voimakasta ja ukkosenomaista koneen ääntä.  Veitsiä teroittavat kivet pyörivät nopeasti ja kipinät sinkoilivat ilmassa.

 

Huoneen koko oli noin 3558 neliöjalkaa (= 330,5 neliömetriä) Siellä oli kaksi ko-neiston hammaspyörää muodoltaan kuin ihmisen kämmen sormineen. Nämä kaksi koneiston hammaspyörää liittyivät toisiinsa kuin kaksi kättä yhdessä ja sormet toisiinsa lomittuneina kuin rukousasentoon. Mutta sormien ja kämmen-ten muotoisten koneistojen  hammasrattaissa oli terävät sinertävät terät. Nämä terät olivat terävämpiä kuin terävin partaveitsi. Vaikka oli sysipimeää kaikkiin suuntiin, kykenin näkemään terien heijastuman punavärisenä helvetintulena, joka hohti yhdestä montusta. Terien ulkomuoto oli hyvin pelottava. Ne olivat teräviä ja siniväriseltä näyttäviä. Nuo kaksi käden muotoista koneistoa hammas-rattaineen näyttivät pyörivän automaattisesti. Ne lukkiutuivat toistuvasti yhteen ja sitten hölläsivät ja avautuivat. Ajoittain nuo kaksi kädenmuotoista hammasra-tasta puristuivat yhteen ja alkoivat pyöriä. Aina kun koneistot liikkuivat ja pyö-rivät tai kun ne lukkiutuivat, lukematon määrä sieluja ilmaistiin hammaspyöriin ja sielut pilkottiin niin etteivät voineet muuta kuin kirkua ja huutaa hetken:

 

”Ahhh! Ah’! Oh, pelastakaa minut!” 

 

Vaikka he olivat kovissa kivuissa kuoliaaksi kidutettavina, he kiroilivat ja herja-sivat ilman taukoa.

 

” En tiennyt! Sanoin että en tiennyt! Miksi olen täällä? ”

 

Kaikkein pelottavinta ja järkyttävintä minulle oli se, että minä olin tällä näyttä-möllä, ja että se kaikki oli hyvin todellista!

 

” Ahhh! Mitä minä teen? Herra! Mitä minun on tehtävä, Herra! Vie minut pois tästä paikasta! Pian! Olen niin peloissani!”

 

Kuinka äänekkäästi itkinkään ja anoinkaan, Herraa ei näkynyt missään. Koke-mus oli hyvin pelottava ja minusta tuntui, että pyörryn kun koko olemukseni vapisi. Tuona lyhyenä ajan rahtuna, ajattelin itsekseni: ` Mitä jos kiroan Herran kuten nuo sielut helvetissä sietämättömän kivun takia? Mitä jos minun huuleni al-kavat kirota Jumalaa? Ainakin nämä sielut ovat kuolleet ja helvetissä. Mutta minä olin tullut tähän paikkaan kun olen vielä elossa…`En todellakaan tiennyt, miksi nämä sielut olivat päätyneet helvettiin. En tosin tuntenut tarvettakaan tietää sii-tä mitään. Sitten jostain minä kuulin Herran äänen:

 

” Nämä ovat niitä, jotka ovat pettäneet Minua. Tämän ryhmän ihmiset ovat pasto-reita, joita olen rakastanut ja hellinyt eniten. Nämä ryhmät ovat  korruptoituneita pyhiä." 

 

Huokasin: ”Ahhh! Voi Herra! Mitä minun pitäisi tehdä? Ahhh! Niin monia on tääl-lä! Ahhh! Niin moni ihminen on täällä! Voi Herra! Kuinka se tapahtui? Mikä on syy heidän korruptoitumiseensa ja heidän kiduttamiseensa täällä? Kuinka ihmeessä? Millä alueella he ovat tehneet väärin? ”

 

Ihmiset odottivat jonossa. He odottivat omaa kidutusvuoroaan. Ei ollut pienin-täkään toivoa jäänyt jäljelle heidän silmiinsä eikä kasvojensa ilmeisiin. Oli van huutoaa, anomista, surua ja valitusta. Minulla ei ole muuta tapaa kuvata sitä.

 

Äkkiä Herra puhui kovaan ääneen kuin ukkosen jylinällä: ” PYHÄN HENGEN PILKKA!”

 

Onko siihen syyllistyminen – Pyhän Hengen pilkan syntiin - niin suuri ja pelotta-va? Kun tätä ajattelin, oli minun vuoroni mennä kidutettavaksi. Lyhyessä hetkes-sä kun koneistot tulivat pitäen karmivaa, puistattavaa ääntään, henkeni heitet-tiin käden muotoisen koneiston hammasrattaistoon. Se kävi nopeammin kuin sekunnin murto-osassa ja kidutus alkoi ja olin raastavassa kivussa. Alkaen var-paista, pelottavat sormen muotoiset terät alkoivat katkoa minua kappaleiksi.

 

” Ahhh! Ugh! Ah! Herra! Pelasta minut! Olen kovin pahoillani! Minä teen parempaa työtä pastorina! Ole hyvä ja ota minut pois täältä!”

 

Sormen muotoinen koneisto alkoi pilkkoa ruumistani. Kun terä tuli kaulani kohdalle, se lopetti leikkaamisen kaulani puolivälissä. Koneisto pysähtyi,  kun sen terä jumittui keskelle kaulaani.

 

Huusin äänekkäästi itkien: ” Ahhh! Kaulani! Minun kaulani! ”Paha henki, joka oli juuri tästä alueesta vastuussa, tuli ja sanoi: ” Hahahahaha”! Hei pastori Kim! Sinä äpärä! Mitäs pidät tästä? Jumala on hylännyt sinut! Sinä äpärä! Siksi, jatka vain ja kiroa Hänet! Pian! Hahahahaha! Tiedätkö kuinka monia vaikeuksia me olemme saaneet käydä läpi sinun takiasi? Sinä äpärä!”

 

Tämä demoni nautti, kun se sai katsella kidutustani. Pian ympärilläni parveili monia demoneita ja ne alkoivat pureskella niitä ruumiini lihan paloja, jotka jo oli leikattu pois kidutuksessa. Ne iskeytyivät lihapalojeni kimppuun ja alkoivat lyödä niitä tavanomaisilla välineillä. Minun sen fyysinen ruumiini oli kirkossa ja kieri saarnastuolissa kivuissa. Silmistäni, nenästäni ja suustani pursui sylkeä ja muita ruumiin nesteitä. Lihani ei enää ollut niin kivulias kuin henkeni, mutta siitä huolimatta erittäin kivulias.

 

Mt. 12:31-32: ” Niin Minä kerron teille. Jokainen synti ja pilkka voidaan antaa anteeksi – paitsi ei pilkkaa Pyhää Henkeä vastaan; sitä ei koskaan anneta anteeksi. Kuka tahansa joka puhuu Ihmisen Poikaa vastaan, voi saada anteeksi, mutta kukaan, joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, ei koskaan saa anteeksi. Ei tässä maailmassa eikä tulevassa maailmassa. ”

 

(UP: ” Sen tähden ( kun fariseukset olivat väittäneet, että Jeesus ajoi riivaajia riivaajien päämiehen voimalla)  sanon teille. Jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaa ei anneta anteeksi. Jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan,  hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. ”)

 

Gal. 5:19-21: ”Kun seuraatte synnillisen luontonne haluja, seuraukset ovat hyvin selviä: 1seksuaalinen moraalittomuus, 2epäpuhtaus, 3,4lihalliset himot, 5epäju-malanpalvonta, 6noituus, 7vihamielisyys, 8riitely, 9mustasukkaisuus, 10vihan-puuskat,11 itsekkäät kunnianhimot, 12hajaantumiset, 13jakaantumiset, 14kateus, 15 juoppous, 16villi juhlinta ja muut sen kaltaiset synnit. Sallikaa minun kertoa teille jälleen, kuten olen aikaisemminkin tehnyt, että kuka tahansa elää sen kal-taista elämää ei peri Jumalan Kuningaskuntaa. ”

 

(UP: ” Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja niitä ovat: 1aviorikos, 2haureus, 3saas-taisuus, 4irstaus, 5epäjumalanpalvelus, 6noituus, 7vihamielisyys, 8riita, 9kateuden teot, 10vihat, 11juonet, 12 eriseurat, 13lahkot,14 kateus, 15 juomingit, 16ylensyö-miset ja muut sellaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka sellaista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.”)

 

Ilm. 2:23:  ”Minä lyön lapsensa kuoliaaksi. Silloin kaikki kirkot tulevat tietämään että Minä Olen Yksi joka tutkin jokaisen ihmisen ajatukset ja aikomukset. Ja Minä olen antava kullekin teistä mitä te ansaitsette. ”

 

(UP: ”Hänen (Iisebelin palvojain) lapsensa surmaan kuolemalla, ja kaikki seura-kunnat saavat tutnea, että minä olen se, joka tutkin munuaiset ja sydämet ja an-nan teille kullekin tekojenne mukaan. ” )

 

Ilm. 22:11-12, 15:  ” Jatkakoon hän, joka on tekemässä harmia, harmin tekemis-tään; jatkakoon hän, joka on rietas, riettaana olemistaan; jatkakoon hän, joka on vanhurskas, vanhurskaana elämistään; jatkakoon hän, joka on pyhä, pyhänä ole-mistaan. ” Katso, Minä tulen pian ja tuon palkkani mukanani maksaakseni kaikille ihmisille heidän tekojensa mukaan. Kaupungin ulkopuolella ovat koirat – noidat, seksuaalisesti moraalittomat, murhaajat, epäjumalanpalvelijat, ja kaikki jotka rakastavat valheessa elämistä."

 

(UP: ”1Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä; ja 2saastainen saatukoon edelleen; ja 3vanhurskas eläköön edelleen vanhurskautta; ja 4pyhä pyhittyköön edelleen. Katso, tulen pian, ja palkkani on mukanani maksaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. – Ulkopuolella ovat 1koirat, 2noidat, 3huorintekijät, 4murhaa-jat, 5epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka 6rakastavat ja tekevät valhetta.") 

 

Mieleni oli raskas, kun ajattelen ihmisiä, jotka ovat osa tutkimusryhmää, joka tutkii kultteja. He ovat kritisoineet ja kommentoineet Pyhän Hengen työtä ja Pyhän Hengen voiman  ilmenemismuotoja Herran Kirkossa. Menneisyydessä luin heidän artikkeleitaan ja huomautuksiaan, olin yksi, joka oli heidän kanssaan samaa mieltä ja käytin heidän tutkimusmateriaalejaan viittauksissani.

 

Mutta tämä ryhmä on eristänyt minut kirjoittamalla ikäviä ja karkeita artikke-leita ja niiden seurauksena minulla on nyt ”huono maine”. Minun on yhä vaikeaa uskoa tapahtunutta todeksi.

 

HERRA sai minut ymmärtämään, että kaikki ne asiat, joita tapahtuu ympärilläni ovat saatanan taktiikkaa ja strategiaa. Herra sanoi, että ihmisistä, kuten tuosta kultteja tutkivasta ryhmästä, voi tulla paholaisen työntekijöitä. Nämä ihmiset eivät ole kiinnostuneita Jumalan hedelmistä eivätkä rukousvastauksista meidän kirkkomme toiminnassa. Jumala on tehnyt jokaisen työn, mikä meidän kirkkom-me toiminnassa on tapahtunut, työskentelemällä kanssamme hyvän puolesta. Nuo ihmiset ovat hyvin ahkeria yllyttämään mustasukkaisuutta, hylkäämistä, tuomitsemista ja kritiikkiä toinen toistaan kohtaan. Nuo ihmiset muodostavat lisäryhmiä ja liittoutuvat kuuluisuuksien kanssa. Vajavaisesta luonteestani/-persoonallisuudestani / ja heikosta luonnostani johtuen minun oli vaikeaa sietää sellaisia organisaatioita, ryhmiä ja pastoreita, jotka kontrolloivat sanomalehti-miehiä kulissien takana. Mutta sen jälkeen kun olin itse kokenut helvetin, minä nyt siedän heitä kaikkia.

 

En kokenut helvettiä päivää tai paria, vaan olen joutunut näkemään ja kokemaan nuo sydäntäsärkevät, järkyttävät helvetin näyttämöt useiden vuosien ajan. Se oli melkein päivittäinen kokemus. Jos nuo minun kritisoijani jopa fyysisesti pieksi-sivät minut ryhmänä ja miten tahansa yrittäisivät saada minusta ilmat pihalle, sellainen fyysinen kipu ei olisi lähelläkään helvetin kidutuksia. Minä kykenen nyt sietämään kaikkea ilman rajoja. Toivon, että he voisivat kokea vähän helvettiä, edes kerran. Nämä ihmiset kritisoivat,  tuomitsevat ja kutsuvat  kaikkia meitä tulikirjoissa mainittuja ” epäraamatullisiksi”, ”varhaisiksi mystikoiksi”, ” harha-oppisiksi”, ”uuden uskonnollisen lahkon perustajiksi” ja ” huijareiksi.” Mutta ei sillä väliä kuinka paljon he herjaavatkaan meitä tai jos heidän puhetaitonsa kohoaa kritiikin uudelle tasolle, meidän kirkkomme jatkaa esirukousta heidän puolestaan joka päivä. On tavallista, että ihmiset puolustavat itseään internetissä todistaen syyttömyyttään tai suojatakseen itseään. Mutta Herran Kirkko, minä mukaan lukien, ei puolustaudu kirjoittamalla vastaväitteitä ja todisteita syyttö-myydestään. Meidän ei tarvitse puolustautua, koska Herra tietää ja tuntee kaiken.

 

Joka tapauksessa siinä valtakunnassa, jossa kaksi käden ja sormien muotoista koneistoa terineen sijaitsi, oli monia kirkon johtajia, papinviranhaltijoita ja maallikkouskovia, jotka olivat sortuneet syntiin nimeltä PYHÄN HENGEN PILKKA.

 

Olen nähnyt tätä lakia rikkoneiden ihmisten päätyneen helvettiin, koska he eivät olleet kunnolla katuneet syntiään. Olen nähnyt tämän hyvin selvästi ja elävästi. Kukaan ei mene helvettiin, koska haluaa sinne. Joka tapauksessa minä haluan, että jokainen katuu ja tekee parannusta asianmukaisesti, niin etteivät he (vahin-gossakaan)  päädy helvettiin. Ulkokultaisia, vääriä katumuksia ei saisi tapahtua. – Tietämättömänä syntisenä kuten itse olen, Jumala on antanut minulle tehtä-väksi/kutsumukseksi tunnistaa helvetin ja paholaisen joukot. Hän on myös antanut minulle voiman, niin että voin päivittäin osallistua hengelliseen sodan-käyntiin. Annan todella suuren kiitoksen Jumalalle. Olen erittäin kiitollinen Her-ran kirkon pyhille, jotka suorittavat hengellistä sodankäyntiä ilman valituksia ja kaikille Korean ja ulkomaiden pyhille, jotka innoittavat minua ja rukoilevat puo-lestani. Olen  näistä hyvin kiitollinen kyynelsilmin.

 

Joh. 18:36: "Jeesus vastasi: ' Minun Kuningaskuntani ei ole maallinen kuningas-kunta. Jos se olisi, seuraajani olisivat taistelleet ja pitäneet huolta, ettei minua olisi luovutettu juutalaisten johtajien käsiin. Mutta Minun Kuningaskuntani ei ole tästä maailmasta.' ”

 

(UP: (Jeesus Pilatukselle) Jeesus vastasi: ” Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin, mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä. ” )

 

                 LUKU 5     Uusi Matka Hengelliseen Todellisuuteen

 

                                                1. Hengellinen Valtakunta

 

Mt. 11:12:  ” Ja siitä ajasta lähtien Johannes Kastaja alkoi saarnata tähän päivään asti: ” Taivaan Kuningaskunta on lähestynyt voimakkaasti. Ja väkivaltaiset ihmiset hyökkäävät sitä vastaan. ”

 

(UP: ” Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valta-kuntaa vastaan , ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. ”

 

(WORD: ( eri käännösvariaatiot)…Taivasten valtakunta kärsii väkivallasta…on otettu voimalla…on kestänyt väkivaltaisen hyökkäyksen …ihmiset ovat ottaneet Taivasten Kuningaskunnan rynnäköimällä…ja väkivaltaiset ottavat sen voimal-la…voimaa käyttävät miehet kaappaavat sen…ottavat sen kiinni kuten kallisar-voisen  palkinnon…nämä innokkaat sielut ryntäävät sinne…väkivaltaiset miehet yrittävät ottaa sen voimakeinoin…)

 

On monia syitä siihen, miksi Jeesus tuli maailmaan. Hän oli 1 tullut etsimään ja 2 pelastamaan niitä, jotka olivat joutuneet eksyksiin (lost= Lk 19:10). Hän oli tullut 3 kärsimään ja 4 kuolemaan (Lk 23:46 Isä Sinun käsiisi Minä annan henkeni). Hän oli tullut  5 tuhoamaan Paholaisen työt (= 1 Joh 3:8). Hän oli tullut 6 an-taakseen iankaikkisen elämän. Hän oli tullut 7 antaakseen meille miekan ja miekka edustaa konflikteja ja erimielisyyksiä.  Ne, jotka uskovat Jeesukseen, eivät voi välttää hengellisiä yhteenottoja maailman kanssa. Hän puhuu hengel-lisestä sodankäynnistä ja uskomme suojelemisesta. Jeesus haluaa kertoa meille, ettemme tekisi rauhaa emmekä kompromisseja vain välttääksemme hengelliset selkkaukset, vaan päinvastoin meidän pitäisi jatkuvasti olla ristiriidassa, jos ha-luamme varjella uskoamme. Tämä on yhteydessä hengelliseen sodankäyntiin. Voit antaa pois kaiken, jos niin täytyy tehdä, mutta älä luovu uskostasi Jumalaan. Tyypillinen kristittyjen näkemys Jeesuksesta on siinä määrin heidän ajatustensa ja ideoittensa sävyttämä kuvitelma, niin että se on tyystin erilainen siitä Jeesuk-sesta, jonka Raamattu ilmoittaa.

 

Monet kristityt ajattelevat, että Jeesus aivan ylenmääräisesti rakastaa rauhaa eikä ole ikinä ollut missään tekemisissä sodan kanssa. Nämä kristityt ovat niin lumoutuneet tähän näkemykseen Jeesuksesta, joka johtaa heidät lepoon vihreille niityille rauhallisen virran rannalle. Mutta todellisuudessa, kun uskot Jeesukseen ja tulet Hänen oppilaakseen, olet nyt ryhtynyt ja osallistut hengelliseen sodan-käyntiin. Läheinen perheenjäsenesi ja tai sukulaisesi voi hylätä sinut. Äärimmäi-sessä tapauksessa sinun on valmistauduttava kuolemaan Hänen vuokseen. Se tarkoittaa, että milloin tahansa menetkin muihin maihin tai vieraille alueille, ih-miset siellä saattavat pidättää ja tappaa sinut.

 

Mt. 10:34-37: ” Älkää kuvitelko, että Minä tulin tuomaan rauhan maan päälle! En tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Olen tullut saattamaan pojan isäänsä vas-taan, tyttären äitiään vastaan, miniän anoppiaan vastaan. Vihollisesi löytyvät jo omasta kotitaloudestasi. Jos rakastat isääsi tai äitiäsi enemmän kuin Minua, en ole arvollinen olemaan Minun; tai jos sinä rakastat poikaasi tai tytärtäsi enemmän kuin Minua, et ole arvollinen olemaan Minun. ”

 

(UP: ” Älkää luulko, että olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä olen tullut `nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiään vastaan ja miniän anoppiaan vastaan: ja ihmisen vi-hamiehiksi tulevat hänen perhekuntalaisensa.` Se, joka rakastaa isäänsä tai äiti-ään enemmän kuin Minua, ei ole Minulle kelvollinen; ja se, joka rakastaa poi-kaansa tai tytärtään enemmän kuin Minua, ei ole Minulle kelvollinen… ”)

 

Sen tähden mitä enemmän yritämme elää hengellisesti, emme aina nauti rau-hanomaisesta suhteesta ihmisten kanssa. Yhteenotto ja riita voi nousta milloin tahansa. Voi näyttää siltä, että hengellinen todellisuus olisi järjestyksessä, mutta sinun täytyy tietää samaan aikaan, että se ei ole. Ja vaikka hengellinen todelli-suus on järjestelmällinen, samaan aikaan monet osat siitä eivät ole. Niinpä hen-gellistä todellisuutta ei voida teoretisoida ihmis-ideologioiden mukaan, koska se on hyvin monimuotoinen. Nopein tapa lähestyä ja ymmärtää hengellistä todel-lisuutta on antaa Pyhän Hengen  johtaa sinua päivittäisessä elämässäsi.

 

 

2. Pahat Henget Menevät Moskiittoparveen (Joosefin rokonarpiset kasvot)

 

Tämä tapahtui, kun olimme vanhassa pyhäkössämme vuonna 2007. Oli hyvin kuuma kesä. Tiettynä yönä pidettiin rukouspalvelua monien ihmisten kanssa, jotka olivat tulleet vierailemaan kirkkoomme kaikkialta maastamme. Poikani Joosef välitti juuri Pyhää tulta kullekin vierailijalle, koska hän kykeni näkemään  hengellisillä silmillään. Hän myös vapautti tehokkaasti ihmisiä pahoista hengistä. Noin klo 05 hän alkoi levätä ja asettui pitkälleen kirkon puupenkille. Koska tun-gos oli niin suuri, jumalanpalveluksen jälkeen useimmat ihmiset alkoivat koko-öisen palvelun jälkeen väsyä. Niinpä moni meni pitkäkseen lepäämään tai nuk-kumaan kirkon lattialle. Poikani Joosefkin paneutui väsyneenä pitkäkseen kirkon puupenkille ja nukahti pian. Mutta minä lopetin jumalanpalveluksen rukoilemal-la saarnapöntössä. Rukouksen keskivaiheilla kolme tai neljä moskiittoa pörräsi pääni ympärillä. Sitten moskiitot alkoivat herjata minua:

 

”Hei! Sinä äpärä! Etkö ikinä väsy? Sinä huoran penikka!  Me kostamme sinulle! Me kostamme ja sinä ja poikasi saavat tuta sen !” Saathan nähdä! Meitä ei kukisteta!”  

 

Sitten ne lensivät pois. Mutta ajattelin mielessäni: ”  `Te olette vain pahoja henkiä pelkissä moskiitoissa. Kuinka uskallatte yrittää pistää minua! Te olette törkyä !”

 

Sitten aloin keskittyä uudelleen rukoukseen. Mutta noin klo 08, kävelin poikani Joosefin luo herättääkseni hänet ja lähettääkseni kotiin. Mutta kun näin hänen kasvonsa, järkytyin.

 

Huusin hänelle: ” Hei, Joosef! Mitä kasvoillesi on tapahtunut? ”Silloin Joosef – tie-tämättä mitä oli tapahtunut hänen kasvoilleen – nousi hitaasti ylös. Myös vai-moni ihmetteli, mitä pojan kasvoille oli tapahtunut. ” Mitä tapahtui? Mene ja katso kasvojasi!”

 

Moskiittojen puremat näyttivät samanlaisilta kuin mehiläisparven puremat. Po-jan kasvoissa oli yli 50 puremaa. Koko kasvot oli purtu. Kun Joosef näki omat kasvonsa peilistä, hänkin järkyttyi ja stressaantui. Minä saatoin kertoa vaimol-leni ja pojalleni, mitä itse olin kuullut pahoilta hengiltä, jotka olivat moskiitoissa ja häiritsivät minua keskellä rukousta. Hekin järkyttyivät. Niin sanoin mieles-säni: `Ah…pahat henget vahingoittivat poikaani käyttämällä pelkkiä moskiittoja, kun olivat vallanneet niiden pienet ruumiit….`Vaikka poikani lähellä nukkui toisia ihmisiä, heidän kasvoissaan tai käsivarsissaan ei ollut hyttysen puremia. Muut ihmiset Joosefin lähellä olivat hämmästyneitä , kun he tuijottivat tämän naamaa, joka näytti monien pienten moskiittojen puremien pesältä.

 

Raamatussa on yksi samanlainen tapaus, jossa pahat henget menevät sikojen ruumiisiin. Sellaisia kummallisia hengellisiä tapahtumia sattuu useita kertoja päivässä monin tavoin ja muodoin kaiken aikaa Herran Kirkossa. Nämä odot-tamattomat asiat ovat päivittäisiä tapahtumia perheessämme. Kun sellaiset ta-pahtumat vähenevät kirkossa, toiset seurakunnan jäsenet alkavat odottaa, että niitä alkaa tapahtua heidän kodeissaan.

 

Mt. 8:31-34: "Niin demonit kerjäsivät: ' Jos sinä ajat meidät ulos, lähetä meidät tuohon sikalaumaan. ' 'Hyvä on, menkää!' Jeesus komensi niitä. Niin demonit tu-livat ulos miehestä ja astuivat sikoihin, ja koko lauma putosi alas jyrkänteeltä järveen ja hukkui veteen. Paimenet pakenivat läheiseen kaupunkiin ja kertoivat jokaiselle mitä riivatulle miehelle oli tapahtunut. Silloin koko kaupunki tuli koh-taamaan Jeesusta, mutta he kerjäsivät Häntä menemään pois ja jättämään heidät rauhaan."

 

(UP: ” Niin riivaajat pyysivät häntä sanoen: ' Jos ajat meidät pois, lähetä meidät sikalaumaan! ' Hän sanoi niille: ' Menkää!' Silloin ne lähtivät hänestä ja menivät sikoihin. Katso, koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui veteen. Mut-ta paimentajat pakenivat, menivät kaupunkiin ja ilmoittivat kaiken, myös sen, mi-ten riivattujen oli käynyt. Katso, koko kaupunki lähti tapaamaan Jeesusta ja kun näkivät hänet, he kehottivat häntä poistumaan alueeltaan. " )

 

                             3. Salainen Kammio joka Näyttää Shakkilaudalta

 

2. Kor. 12:1-6 NLT: "Tämä kerskailu ei tee hyvää, mutta minun täytyy kulkea eteenpäin. Minun on vastahakoisesti kerrottava visioistani ja Herran ilmestyksistä. Minut kaapattiin kolmanteen taivaaseen 14 vuotta sitten. Olinko ruumiissani vai ruumiini ulkopuolella, en tiedä – vain Jumalan tietää. Kyllä, vain Jumala tietää olinko ruumiissani vain ulkopuolella ruumiistani. Mutta sen tiedän, että minut kaapattiin paratiisiin ja kuulin niin hämmästyttäviä asioita, että niitä ei voi il-maista sanoin, asioita, joita kenenkään ihmisen ei ole sallittu puhua. Tuo kokemus on toki kerskumisen arvoinen, mutta en aio tehdä sitä. Kerskaan vain heikkoudes-tani. Minä voin kerskata vain heikkoudestani. Jos kerskata haluaisin, en olisi siinä hullu vaikka sen tekisinkin, koska minä kertoisin vain totuuden. Mutta en halua si-tä tehdä, koska en halua antaa kenellekään ansiota yli sen mitä he näkevät elä-mässäni tai kuulevat sanomissani."

 

(UP: ” Minun täytyy kerskata. Se tosin ei ole hyödyllistä, mutta siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen Kristuksessa:14 vuotta sitten hänet tem-mattiin kolmanteen taivaaseen – oliko hän ruumiissa, en tiedä, Jumala tietää – Tiedän, että tämä mies – oliko hän ruumiissa vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala tietää – temmattiin paratiisiin ja kuuli lausumattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Tästä miehestä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikko-udestani. Sillä jos tahtoisinkin kerskata, en olisi vailla mieltä, sillä puhuisin totta. Mutta pidätyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää, kuin mitä näkee minun olevan tai mitä hän minusta kuulee.")

 

Daniel 8:15-16: "Kun minä, Daniel yritin ymmärtää tämän vision merkitystä, jo-ku joka näytti mieheltä seisoi edessäni. Ja kuulin ihmisen äänen kutsuvan Ulai- joelta: ' Gabriel, kerro tälle miehelle vision merkitys. ' Kun hän oli vielä puhumassa, minä pyörryin ja makasin kasvot maata kohti. Mutta Gabriel nosti minut koske-tuksellaan ja auttoi jaloilleni. Sitten minä, Daniel, olin voitettu ja makasin sairaana useita päiviä. Jälkeenpäin nousin ylös ja suoritin  velvollisuuteni kuninkaalle, mut-ta minua vaivasi kovasti se visio enkä voinut ymmärtää sitä."

 

Kun Jumala avasi hengellisen todellisuuden ja alkoi näyttää meille hengellisiä salaisuuksia, se avautuu nyt lakkaamatta. Joskus hengelliset silmäni avautuvat useita kertoja istuessani. Joskus hengelliset silmäni avautuvat kun kävelen ka-dulla ja näen silloin asioita. Oli aikoja, jolloin en kyennyt erottamaan olinko unessa tai näinkö näyn. Siksi on hyvin tärkeää minulle, etten menetä Jumalan Sanaa, jotta voin tunnistaa, onko se totta. Jopa apostoli Paavali, joka oli Herran palvelija, koki kovia aikoja yrittäessään erottaa oliko ruumiissaan vaiko poissa ruumiistaan. Myös aina kun Daavid tapasi Jumalan enkeleitä, hän melkein pyör-tyi. Joka tapauksessa meidän täytyy olla täysin laajasti hereillä ja valppaina, sillä kun menemme syvemmälle hengellisen valtakunnan salaisuuksiin,  voi tulla vas-taan enemmän petosta ja harhautusta.

 

Voi olla monia syitä, miksi Pyhä Jumala halusi avata ilmestysten oven perheel-leni. Ajattelen, että yksi syy on, että uskovien varustaminen näinä viimeisinä päivinä. Minun sukupolveni levittää poikani sukupolven kanssa evankeliumia Pyhän Hengen väkevässä voimassa. Siksi minä ajattelen, että olemme harjoit-teluvaiheessa. Minä aina muistutan ja kasvatan kirkkoani ja perhettäni tästä tosiasiasta.

 

                                                               Joosef

 

Isäni esirukousten tähden Jumala on antanut minulle suuria siunauksia. Kun uskon kaikki asiani ja ongelmani Herralle rukouksessa, Hän vastaa minulle. Hän on aina antanut minulle vastaukset ja siksi olen hyvin kiitollinen. Ennen kirk-komme koki kovia koettelemuksia. Mutta kun koimme niitä, isäni ja äitini ovat aina ratkaisseet ongelmat koköisten rukouskokousten aikana. Kun kasvoin, sain nähdä heidän uskonsa ja toimensa Jumalan johtamana.

 

 

Junioriasteella lukiossa olin ajatellut monta kertaa, että eräänä päivänä minusta tulisi kuten isäni ja äitini. Tämä ajatus on aina pysynyt sydämeni nurkassa. Olen hyvin ylpeä isästäni ja äidistäni ja olen kiitollinen Herralle siitä, että Hän on an-tanut minun syntyä heidän lapsekseen. Tiedän, että pikkusiskoni Ju Eun  ajatte-lee samaan tapaan kuin minä.

 

Monet ihmiset kykenivät kokemaan Jumalan rakkauden palvonnan ja jumalan-palveluksen kautta, jonka isäni johti. Tänään, kuten tavallista, minä aloin ”itkeä” rukouksessa. Ja kuten aina, Jumala vuodatti Hänen Pyhän Tulensa minuun. Olen ottanut vastaan kaiken voiman, jonka Hän on minulle valmistanut. Kun kaksi tuntia oli kulunut siitä, kun aloitin itku- rukouksen, isäni alkoi pyöriä ja hapa-roida saarnapöntön ympärillä, kun hän koki helvetin kivut ja kidutukset. Olin nähnyt hänet helvetissä hengellisillä silmilläni. Hän kärsi äärimmäisiä kipuja.

 

Kun aloin rukoilla ongelmaani koskien, raikas hengellinen valtakunta alkoi avau-tua jälleen silmieni edessä. Henkeni alkoi irtautua ruumiistani ja kirkosta. Sitten lensin avaruuteen yhä ylöspäin hyvin pitkän ajan. Mutta lukuisat pahat henget yrittivät hyökätä kimppuuni kuten parvi mehiläisiä. Ne yrittivät tukkia reittini, mutta minulla oli käytössäni kaikki erilaiset hengelliset aseet, jotka Jumala oli antanut minulle. Kun olin karkoittanut ne pois, menin ilmakehän läpi. Kävin hen-gellistä sodankäyntiä päivittäin. Näkymä maapallosta, aurikokunnasta,  ja yötai-vaasta avaruudesta alas katsoen oli mahtavan kaunis. Kun olemme hengellisesti avoimia, voimme vierailla ja nähdä muita paikkoja maapallolla milloin haluam-me. Me kykenemme näkemään kaikki maailman nähtävyydet kuten Grand Cany-on , Niagaran poutoukset, Iguazun putoukset ja monia muita paikkoja. –En voi mitenkään kuvailla noita kaikki kauniita paikkoja.

 

Minä kuljin läpi universumin ja lensin pitkän aikaa. Äkkiä ilmestyi taivas kuin kuution muotoisena . Se ei ollut täsmällisesti kuution muotoinen, mutta läheltä sitä. Sitten näin Pyhän Isä Jumalan hahmon. Tulin kohteliaasti Hänen valtaistui-mensa eteen ja kumarsin Häntä.

 

Suurella ja syvällä äänellä Isä Jumala sanoi: ” Joosef! Minä haluan, että menet salaiseen huoneeseen ja saat paljon voimaa!” Jumalan luvalla seurasin enkeliä, joka johti minut salaiseen kammioon. Ulkoapäin kammio oli kuution muotoinen. Kun tulin lähemmäksi, kammion ulkonäkö oli uudenlainen verrattuna edellisen kerran havaintoon. Kammion ovesta lähti niin voimakas, läpitunkeva valo, etten voinut nähdä kunnolla. Valo sokaisi minut. Tulin hyvin uteliaaksi näkemään asi-oita, jotka odottivat minua kammion sisällä. Kammion portilla oven kahtapuolta seisoi kaksi vartio-enkeliä. He olivat hyvin pitkiä ja heillä oli tulimiekat. Miekat olivat leimuavaa tulta. Kun pääsin todella lähelle kammiota, nuo kaksi enkeliä tervehtivät ja nyökkäsivät minulle: ” Pyhä Joosef, tervetuloa!”

 

Pian sen jälkeen enkelien johdolla ovi aukesi. Voimakkaan valon johdosta minus-ta tuntui kuin olisin katsonut suoraan aurinkoon. Enkelit, jotka olivat johdatta-neet minua tähän paikkaan, katosivat. Olin kammiossa yksin. Täynnä uteliaisuut-ta, aloin astella varovasti eteenpäin. Kun liikuin eteenpäin, valo tuli niin vah-vaksi, että minun oli kevyesti peitettävä silmäni sormillani. En tiennyt, kuinka kauas tai pitkälle olin kulkenut. Mutta tunsin ikään kuin en olisi liikkunut eteen-päin lainkaan. Jos minun on ilmaistava kävelyn tuntemus maan ajassa, tunsin kävelleeni noin 10 päivää.

 

Ajattelin mielessäni: `Eihän täällä ole mitään erikoista. Miksi täällä ei ole mitään? Ainoa asia mitä näen on valo. Miksi?`

 

Aloin tulla hyvin uteliaaksi, kun en nähnyt mitään. Mutta pian sen jälkeen näin kaukana polun, jossa oli samanlainen kuviointi kuin shakkilaudassa. Polku oli suora kuin valtatie. Se näytti loputtomalta. Kun katsoin suoraan eteenpäin, huo-kasin:

 

 "Uuh, kuinka ikimaailmassa pääsen tuon tien loppuun?" Niin aloin rukoilla: "Ju-mala! Auta minua juoksemaan! " Ă„kkiä huomasin juoksevani suunnattomalla nopeudella. Noin minuutin sisällä pyysin uudelleen: ” Jumala, auta minua lentä-mään!” Silloin sekunnin sisällä ruumiini kellui ja alkoi lentää. Ja vaikka lensin, tie oli loputon. Silti pystyin näkemään sen lopun. Niinpä ajattelin mielessäni: "Kuin-kahan pitkälle minun täytyy lentää?"

 

Kun olin hengellisessä todellisuudessa, kirkkomme maan päällä oli  tullut ruko-usaikansa loppuun. Niin hengellinen kokemukseni päättyi myös. Niin päätin jatkaa sitä huomenna. Tämä mielessäni päätin rukoukseni.

 

Niinpä seuraavana päivänä keskityin rukoukseeni jälleen. Samalla tavalla astuin salaiseen kammioon ja tielle, joka oli kuvioitu shakkilaudan kuvioin. Eilen en ky-ennyt ratkaisemaan kammion salaisuutta. Näin saman shakkilautakuvioisen tien. Kuten eilen, tie oli loputon. Tunsin kävelleeni noin kolme maanpäällistä tuntia. Äkkiä jotakin alkoi ilmestyä oikealle sivulleni. Kävelin, juoksin ja sitten lensin. Kuten shakkikuvioinen tie, samankuvioinen muuri ilmestyi ja sekin oli loputon. Rukoilin viikon samalla tavalla. Noin viikon ajan rukoiltuani näin, että shakkiku-vioinen muuri oli ilmestynyt vasemmallekin, päättymätön sekin.

 

Taas olin rukoillut noin viikon ja nyt ilmestyi shakkikuvioinen katto, loputon se-kin. Nämä ympäröivät minut. Minua alkoi huimata. Kaikki neljä sivua oli shakki-kuvioitua. Minusta tuntui että putoan. "Mikä paikka tämä oikein on? Tämä tai-vaan kammio on hyvin outo ", marisin.

 

Kuvioissa tiessä, muureissa ja katossa risteili vinoja linjoja. Ne muodostivat shakkilaudan kuvion. Kuvio jatkui loputtomasti. Avasin ja suljin silmiäni, mutta se ei tilannetta muuttanut. Tunsin hämmennystä. Mutta Herra ei paljastanut, milloin tämä loppuisi. Koin jatkuvasti samat tapahtumat joka päivä.  Ajattelin mielessäni: `Kuinka pitkäksi aikaa minun pitää olla juuttuneena tähän kammi-oon?`

 

Toinen viikko kului. Astuin salaiseen kammioon kuten tavallista. Tällä kertaa nuo neljä sivua alkoivat erota toisistaan. Lattia erosi seinistä ja seinät katosta. Näin aukkoja, kun ne erosivat. Ja aukoista näin taivaan, mutta se oli pimeä yö. Näin kirkkaasti hohtavia tähtiä ja ne olivat sangen eläväisiä. Olin niin hämmäs-tynyt että huudahdin: ’`Vau, vau, vau!`  Kun katselin kaunista näkymää, olin to-della hämmästynyt. Loputtomat Linnunradan tähdet tulivat näkyviin.

 

 

 

Mutta se oli siinä. Kun lopetin rukoukseni, tunsin että tukehdun. Ajattelin mieles-säni: `Miksi Jumala ei vain näytä minulle selvästi kaikki asiat sen sijaan, että antaa niin pitkä ajan kulua? Olisi hienoa, jos Hän vain näyttäisi kaiken hetkessä. `

 

Mutta näyttää, että Jumala aina liikkuu tahtonsa mukaan. Olinpa koulussa, koto-na, kävelyllä yksin kaduilla, oli aina vain yksi ajatus mielessäni: ’Ahhh, milloin saan ratkaistuksi shakkilautakuvioisen huoneen ja samoin kuvioidun tien salai-suuden?'  Minusta tuntui kuin Hän olisi puhunut minulle sanomalla, että  minun tehtäväni oli ratkaista se.  Vakuutin itselleni, että minä tulen ratkaisemaan tämän salaisuuden tämäniltaisessa rukouspalvelussa.

 

Ps. 44:22: ” Jumala varmasti tietäisi sen, sillä Hän tuntee kaikkien sydänten salaisuudet. ”

 

(UP: ” eikö Jumala olisi sitä(= että olisimme unohtaneet Jumalamme nimen ja ojen-taneet kätemme vieraan jumalan puoleen, j. 21 saanut tutkituksi, sillä Hän tuntee sydämen salaisuudet.")

 

Aamos 3:7: ” Kyllä todellakin, Suvereeni HERRA ei koskaan tee mitään ennen kuin Hän paljastaa suunnitelmansa palvelijoilleen profeetoille. ”

 

(UP: ” Sillä HERRA,  HERRA ei tee mitään ilmoittamatta päätöstään palvelijoilleen profeetoille. ”)

 

 

                   Shakkikuvioisen Kammion Salaisuuden Paljastuminen

 

Jeremiah 33:3: ” Kysy minulta ja Minä haluan kertoa sinulle merkittäviä salai-suuksia joita et tiedä tulevista ajoista."

 

(UP: ” Huuda minua avuksesi, niin vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja sa-lattuja asioita, joita et tiedä.”)

 

Kerroin salaisesta kammiosta, jossa oli shakkilautakuvio, isälleni. Pastori sanoi:   ” Koska me emme tiedä millaisen voiman Hän haluaa antaa sinulle, sinun täytyy uutterasti rukoilla lisää tänä iltana ja yönä.” Jotta voisin ratkaista kammion salai-suuden, kävin rukoilemaan keskittyneesti ja aloin itkeä ja huutaa.

 

Saavuin helposti tuohon kammioon, kun aloitin rukouksen. Kun olin ensin astu-nut tuohon kammioon, menin koko tapahtumasarjan läpi alusta asti, mutta se meni erittäin nopeasti. Ă„kkiä nuo neljä sivua tulivat yhteen ja muotoutuivat  kar-tioksi. Sitten se muuttui pyörremyrskyksi. Kun liikuin eteenpäin, se imi minut sy-vemmälle kohti itseään. Minulla oli vaikeuksia pitää itseäni tasapainossa ja mi-nua huimasi. Tunsin kuinka jokin olisi pyörimässä ympärilläni. Tulin hyvin pe-lokkaksi. Ajattelin mielessäni: `Ehkä demonit pettivät minut? Miksi sitten olen näin sekaisin?` Mutta kun tilanne eteni, tulin taas uteliaaksi: `Mitä tahansa! Minä etenen ja ratkaisen tämän!` Kun marssin eteenpäin, tein mielessäni lujan päätök-sen: tavoitteenani on lopettaa tämä tehtävä. Niin marssin eteenpäin ja rukoilin kielillä. Joskus kävelin, joskus juoksin. Mutta aina kun ajattelin mielessäni ja sillä hetkellä kun sanoin: ” Minä aion lentää!” , minun henki/sieluni nousi nopeasti. Luulen, että olin tullut tuohon kammioon useita kymmeniä kertoja. Olin viettä-nyt kammiossa noin 40 päivää maan aikamitoissa.

 

Loppu ei näyttänyt tulevan vähään aikaan, mutta nyt aloin nähdä sen lopun etäältä.  Ajattelin näkeväni jonkin liikkuvan, mutta kun tulin lähemmäksi, havait-sin, että siinä oli iso ja pieni alttari. Tällä alttarilla oli jonkinlaisia työkaluja. Altta-rilta tulvi suunnaton määrä erilaisia upeita värejä. Lensin kuin nopea nuoli ja saavuin aivan alttarin eteen.

 

”Vauu! Lopultakin saavuin loppuun! Vau, kuinka jännittävää! Lopultakin ratkaisin huoneen salaisuuden!" Olin aivan hurmiossa: " Vau! Hallelujaa! HERRA, kiitos sinulle tosi paljon!”

 

Kiitollisuuden sanat tulvivat toistuvasti suustani. Kun katselin lähemmin ja tar-kastelin esineitä, ei yhdeltäkään esineeltä puuttunut shakkikuviota. Monia esi-neitä oli esillä. Pitkällä, säihkyvällä shakkipöytäkuvioidulla pöydällä oli iso kier-retty ruoska, myös shakkikuvioitu. Pöydän säihkyvä valo liikkui. Arvioni mukaan tuon ruoskan pituus oli noin 50 metriä. Lisäksi shakkikuvioitu pyhä miekka ja shakkikuvioitu koko Jumalan taisteluvarustus oli esillä pitkän pöydän eri osissa. Alttarin vieressä näin shakkikuvioidun hevosen seisomassa. Hevonen loisti kir-kasta valoa. Se näytti tosi kauniilta ja kiltiltä. Todellisuudessa en eläissäni ole nähnyt mitään näin suurenmoista hevosta.

 

 

”Vau, kuinka kaunis! Vau, uskomaton! ”, huudahdin yhä uudelleen. ”Ooh, Jumala! Herra! Sinä olet mahtava! Minä todella haluaisin ratsastaa sillä!”  Heti kun olin sen sanonut, hevonen käveli minua kohti ja painoi alas päätään. Se sanoi: ”Terve-tuloa, Pyhä Joosef! Olenkin odottanut sinua. Ole hyvä ja istu selkääni. ” Sillä hetkel-lä kuulin Isän Jumalan syvän äänen:

 

” Tästä lähtien tarvitset kaikkia näitä aseita, kun joudut erilaisiin hengellisiin sodankäynteihin. Sinun täytyy käyttää niitä hyvin.”

 

” Jumala, kiitos Sinulle! Kiitos sinulle, että annoit minulle tuollaisia kallisarvoisia aseita minun kaltaiselle syntiselle! ” Ja minä kumarruin syvään ja palvoin Häntä.

 

Kun olin laittanut shakkikuvioidun miekan huotraansa, taputtelin hevosta. Olo oli suurenmoinen. Ă„kkiä ruumiini nousi ilmaan. Tuollaisessa kelluvassa tilassa shakkikuvioitu Jumalan koko sota-asu lensi minua kohti ja pukeutui päälleni. Kokemus oli ihmeellinen ja hauska.  Miekan olin sijoittanut kupeelleni lähelle itseäni turvatakseni näin itseni sitäkin paremmin. Kun olin täysin aseistettu, nousin shakkikuvioidun hevosen satulaan ja ratsastin sinne mistä olin tullut. Ei kestänyt kauan tulla ulos kammiosta.

 

Mitä hengelliseen sodankäyntiin tulee, isäni, äitini, pikkusiskoni ja minä olemme aina olleet etulinjassa. Muun kirkon väen seisoessa takanamme me kävimme monia taisteluita. Sain monenlaisia hengellisiä aseita. Kun hengellinen todelli-suus aukenee, niin me joudumme helvetistä lähteneiden demonien kanssa tuli-siin taisteluihin. Minä kykenen testaamaan eri asetyypit käyttämällä niitä suo-raan demoneja vastaan. Aina kun lausun nimeltä aseet,  jotka olen saanut Juma-lalta, ilmestyvät heti esiin ruumiistani ilman että edes tajuan sitä. Aseet tulevat käsiini välittömästi. Käytän noita aseita saadakseni tilanteen hallintaan, kun taistelemme demoneja ja pahojen henkien joukkoja vastaan.

 

Milloin ikinä Jumala antaa minulle aseita, olen aina voinut testata ne ja saanut selville niiden voiman ja tehon. Aina kun tämä tapahtuu, vahvat demonit tulevat testaamaan uskoani.

 

Sen jälkeen kun sain aseita shakkilautakuvioidusta salaisesta kammiosta suurien vaikeuksien jälkeen, halusin käyttää noita aseita helvetissä ja tämä ajatus teki minut kovin uteliaaksi, voinko käyttää niitä helvetissä demoneja vastaan. Jos Herra sallii ja antaa luvan, haluan mennä helvetin syvempiin osiin , jossa Saata-nan valtaistuin sijaitsee. Silloin minä voisin hajottaa demonien vahvat tukikoh-dat. He eksyttävät liian monia sieluja helvettiin.

 

I. Joh. 2:13- 14: ”Minä olen kirjoittamassa teille, jotka olette kypsiä uskossa koska tunnette Kristuksen , joka oli olemassa jo alusta. Minä olen kirjoittamassa teille, jotka olette nuoria uskossa, koska olette voittaneet taistelunne Paholaisen kanssa. Olen kirjoittanut teille, jotka olette Jumalan lapsia koska te tunnette Isän. Olen kirjoittanut teille, jotka olette kypsiä uskossa koska tunnette Kristuksen , joka oli alusta asti. Minä olen kirjoittanut teille, jotka olette nuoria uskossa, koska olette voimakkaita. Jumalan Sanat elävät sydämissänne ja te olette voittaneet taistelun-ne Paholaisen kanssa."

 

(UP: ” Kirjoitan teille, isät, sillä olette oppineet tuntemaan Hänet, joka on alusta. Kirjoitan teille, nuorukaiset, sillä olette voittaneet pahan. Kirjoitan teille, lapsu-kaiset, sillä olette oppineet tuntemaan Isän. Olen kirjoittanut teille, isät, sillä olette oppineet tuntemaan Hänet, joka on alusta. Olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä olette voimakkaat, ja Jumalan Sana pysyy teissä. , ja te olette voittaneet pahan.")

 

                 4. Hyökkäys Demoneja Vastaan Shakkikuvioiduilla Aseilla

 

Joh. 12:31-32: ”Tämän maailman tuomion aika on tullut, kun Saatana, tämän maailman hallitsija, heitetään ulos. Ja kun minut nostetaan ylös maasta, Minä vedän jokaisen luokseni. ”

 

(UP: ” Nyt tulee tuomio tälle maailmalle. Nyt tämän maailman ruhtinas pitää tulla heitetyksi ulos.”)

 

Jk. 4:6-7: " Mutta Hän antaa meille jopa enemmän armoa seistäksemme vastoin sellaisia pahoja haluja. Kuten Kirjoitukset sanovat: `Jumala on ylpeitä vastaan, mutta suosii nöyriä.`  Niin nöyrtykää itse kukin Jumalan edessä. Vastustakaa Paho-laista ja hän lentää pois luotanne. "

 

(UP: ” Mutta Hän antaa sitä suuremman armon. Sen tähden sanotaan: 'Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon.' Olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa Perkelettä, niin hän teitä pakenee. ”)

 

Syy, miksi Jumala antaa meille voimaa ja aseita ei ole siksi, että Hän haluaisi mei-dän kohtaavan ihmisiä, vaan pikemminkin taistellaksemme demonien joukkoja vastaan. Tästä syystä Jumala vuodattaa omilleen anteliaasti voimaa ja aseita. Ai-na kun menin taivaan salaiseen kammioon, vaikka se otti minulta aika kauan ai-kaa, kun kestin ja menin syvemmälle hengelliseen valtakuntaan, lopulta saavuin salaisen kammion loppuun. Milloin vain saavuin kammion loppuun, siellä oli ai-na alttari. Alttarilla Jumala oli valmistanut aseet, joita tarvitsin ja siksi kykenin ottamaan ne vastaan.

 

Tähän mennessä olen saanut monia, lukemattomia erilaisia aseita. Jumala on vuodattanut voimaa elämääni, niin että voin käyttää niitä hengelliseen sodan-käyntiin kaikkina näinä vuosina. Niinpä annan suuren kiitoksen ja ylistyksen Hänelle. Tällä kertaa olen saanut shakkikuvioituina ruoskan, miekan, Jumalan koko sota-asun ja hevosen – kaikki yhdellä kertaa! Olen nyt hengellisesti erikoi-suus, täysin varustettu, valmistautunut valloittamaan maailmaa ja ulkoavaruutta ja koko matkan aina helvettiin, missä Saatana ja hänen joukkonsa ovat työssä.

 

Jotkut ihmiset, joilla ei ole tietoa hengellisestä todellisuudesta, tekevät elokuvia epätarkan mielikuvituksensa avulla, mutta noiden elokuvien sisältö on hyvinkin samanlainen kuin hengellisen todellisuuden monet alueet. Aina kun menen sy-vemmälle hengelliseen todellisuuteen ja joudun ankaraan hengelliseen sodan-käyntiin demonien kanssa, ajattelen, mitä hengellisiä aseita minä nyt tarvitsen  siinä taistelussa. Vain kun ajattelen asetta, Herra heti antaa juuri näiden aseiden tulla esiin ruumiistani ja tai panee ne käteeni. Ja milloin vain ajattelen Jumalan koko sota-asua, olen saanut sen jo ajatuksen aikana.

 

Tänään, kun rukoilin syvään ja saavuin hengelliseen todellisuuteen, eräs demoni ja lukematon määrä sen alaisia suuntasi  minua kohti äänekkäästi huutaen. Rat-sastin shakkikuvioidulla hevosella ja siksi kykenin nousemaan korkeammalle ilmaan. Sillä hetkellä kykenin näkemään itseni. Ulkomuotoni oli aika samanlai-nen kuin keskiajan ristiritarilla. Olin vahvasti varustautunut hienolta näyttävällä Jumalan koko sota-asulla. Sitten marssin eteenpäin.

 

” Pyhä Shakkiruoska!” Kun huusin, minulla oli jo heti shakkikuvioinen ruoska oi-keassa kädessäni. Demoni joukkoineen tuli minua kohti epäröimättä, jolloin hei-lautin ruoskaani laajalla alalla kohti pahojen henkien joukkoja. Pidin kiinni ruos-kan kädensijasta ja ruoska ojentui pahoja henkiä kohti ja tuhosi useita satoja niistä heti. Vaikka heilautin ruoskaa koko voimallani, todellisuudessa ruoska osoittautui eläväksi, kun se itsekseen kiemurteli, venyi, kutistui taas kokoonsa. Se liikkui myös esteettömästi.

 

 

Jopa yhdestä ruoskan iskusta pahat henget huusivat kauhuissaan, tulivat tuhkak-si ja hävisivät kuin savu. Kun ne olivat maistaneet ruoskan voimaa, niistä tuli ai-van säikkyjä ja järkyttyneitä ja ne alkoivat kiireesti välttää minua. Mutta jatkoin summittaista ruoskan heiluttamista pahoja henkiä päin, jotka olivat näköpiiris-säni.

 

Ilman että itse huomasin sitä, huusin jatkuvasti hämmästyksissäni: ” Vaau, Her-ra! Tämä ase on ällistyttävä! Vaauu, tämä shakkiruoska, tämä ei ole mikään vitsi! Vaauu!”

 

Demonin alaisten henkien kaulat katkaistiin ja niiden ruumiit hajoitettiin. Ne huusivat samalla kun ne hävisivät. Hajonneista ruumiista ja murtuneista luista vuoti vihertävää, punaista, mustaa ja erivärisiä nesteitä. Kaikenlainen saastai-nen, ikävä löyhkä täytti ilman.

 

Kaukana universumissa  Jeesus seisoi ja katseli taisteluani. Hän tarkkaili koko hengellisen taistelun aluetta tulisilmillään. Lopulta Jeesus tuli ja onnitteli minua monta kertaa. Hän sanoi: ” Hmmm, upeaa työtä. Joosef, olet taistellut hyvin. Mitä tulee taisteluun hengellisellä taistelukentällä, on tärkeää kuinka voimakkaita aseet ovat ja se taas perustuu henkilön uskoon.”

 

Osallistun päivittäin hengelliseen sodankäyntiin tällä tavalla: fyysinen ruumiini rukoilee ja itkee ääneen yli viisi tuntia ja rukouksen voimalla henkeni ja sieluni kohtaa pimeyden joukkoja. Ajattelin monta kertaa,  että tunkeudun helvettiin ja hajotan demonit, koska ne alaisineen ovat hyökänneet minun kimppuuni monta kertaa.

 

Jatkuvan hengellisen taisteluni keskellä näin itsensä saatanan, helvetin kunin-kaan. Se oli levoton,istui ja nousi edestakaisin tuolillaan. Sitten se huusi alaisil-leen kuin mieletön:

 

"Hei! Te halvatut! Te kirotut surkimukset! Hei! Hyökätkää äpärä Joosefin kimp-puun! Heti!"

 

Saatana lähettää aina voimakkaimmat ja korkea-arvoisimmat pahat henget kimppuumme. Näkymätön valtakunta on hengellinen paikka. Siksi se on myös enkelien ja pahojen henkien taistelukenttä. Vaikka en ollut omistanut shakki-kuvioisia aseita kauaakaan, halusin käyttää kaikea, mitä oli saanut.

 

Jälleen kerran huusin Jeesukselle: "Herra! Anna minulle pyhä shakkimiekka!" Heti kun olin huutanut, pidin jo pyhää shakkimiekkaa kädessäni. Pyhä shakkimiekka kädessäni tunsin olevani voittamaton. Niiltä, jotka juoksivat minua kohti, kaula katkesi heti. Ă„kkiä minulle tuli halu heittää miekkani ilmaan ja ajatellessani näin, heitin sen ilmaan. Heti kun heitin sen ilmaan, siihen tuli eloa. Miekka lensi itsek-seen ja katkoi pahojen henkien kaulat. Sitten se palasi itsekseen takaisin käteeni. Tämä tapaus, jonka olen kokenut, oli hyvin samanlainen kuin kamppailulajeja käsittelevät kiinalaiset elokuvat tai eräs noista sankaritaruista. Melkein epäilin sitä ajatellen: "Ehkä olen tulossa hulluksi. Tai ... ehkä olen  seonnut .. en osaa tun-nistaa henkiä...? Tämän tapahtuman jälkeen milloin hyvänsä kävin hengellistä sotaa demonien ja näiden joukkojen kanssa, sain voiton toisensa jälkeen monis-sa taisteluissa ja olin voittamaton.

 

                               5. Joosef  Saa Lahjaksi Suolaruoskan

 

Kun kävin kovia taisteluja pahojen henkien joukkoja vastaan ulkoavaruudessa, Jumala antoi minulle toisen lahjan:

 

"Rakas poikani! Annan tämän sinulle. Haluan sinun käyttävän sitä!"

 

Niin pian kuin Isä Jumala puhui, jotakin laskeutui alas Jumalan valtaistuimelta. Kirkkasti loistava keritty ruoska tuli alas minua kohti. Se näytti läpinäkyvältä kristallilta.

 

”Vau. Tämä näyttää hämmästyttävältä! Tämä ruoska on niin hohtava! Isä Jumala, mikä se on? ”

 

Isä Jumala vastasi: ” Tämä on suolaruoska!”

 

Ajattelin mielessäni: ” Mitä? Onko se vain suolaruoska ja silti se näyttää noin upe-alta!" Olin hieman epäileväinen, mutta päätin käyttää sitä niin pian kuin mah-dollista. Heti kun pidin suolaruoskaa kädessäni, ainutlaatuinen ja erikoinen tuoksu täytti ilman. Sen voimakkaan tuoksun takia minä aivastin kahdesti kun nenääni alkoi kirveltää. Vielä senkin jälkeen, kun viholliset olivat suuresti tap-piolla, ne kerääntyivät jatkuvasti minua vastaan.

 

Huusin kovalla äänellä: ” Pudotkaa shakkilauta-ansaan kaikki  demonit! " Minä heilautin shakkikuvioista ruoskaa vasemmalla kädelläni. Sillä hetkellä valtavan iso shakkikuvioitu kuutio ilmestyi tuosta ruoskasta. Kuutio kasvoi vähitellen kokoa, kunnes se levisi auki litteäksi. Niin kokosin ruoskallani keon demoneja ja pahoja henkiä ja heitin ne litteälle kuution pinnalle. Heti kun suuri määrä demoneja oli heitetty sen pinnalle, se alkoi liikkua itsekseen. Se muuntautui pyöreäksi, sitten taas kuutioksi.  Se muutti muotoaan jatkuvasti.

 

 

 

Pyörteen  muotoinen trombi ilmestyi shakkilaudan keskelle. Pahat henget, joka olivat ansassa shakkilaudassa, joutuivat laudassa riehuneen trombin riepotelta-vaksi. Jatkoin pahojen henkien metsästämistä ja kaikki, jotka sain kiinni, heitet-tiin shakkilaudan tornadoon. Kun demonien alaisetkin heitettiin shakkilaudalle, ne olivat ansassa ja sekaisin ja olivat kuin labyrintissä. Kun niitä oli pyörre pyö-rittänyt sakkilautapyörteessä, ne alkoivat mennä sekaisin ja niitä alkoi huimata. Siksi ne eivät päässeet siitä irti. Tällä kertaa, kun huusin kovalla äänellä: ”Shakki-verkko!” , niin heti ilmestyi käsiini shakkikuvioitu verkko shakkikuvioidusta ruoskasta ja myös toisesta kädestäni. Sitten tuossa tuokiossa verkko vangitsi kaikki pahat henget, jotka olivat tulleet lähelleni.

 

Kun käytin suolaruoskaa universumin ulkoavaruudessa, ruoska piteni itsestään ja sivalsi pahoja henkiä. Se oli ilmiömäistä. Lopulta kaikista demoneista tuli suo-lapilareita. Ne eivät kyenneet liikkumaan. Demonien alaiset pelästyivät ja juok-sentelivat sekopäinä: ” Mitä! Minkälaista asetta hän käyttää kiduttaakseen  mei-tä? Hei! Ă„kkiä piiloon häneltä! Ruoska tulee kohti meitä taas! Juostaan pian pa-koon!” Mutta juoksivatpa demonien alaiset kuinka nopeasti tahansa, pidentynyt shakkikuvioitu ruoska ja suolaruoska olivat heille liian nopeita.

 

Hämmästyksen huudahdus purkautui suustani: ” Vauuu! Ooooh! Tämä on häm-mästyttävää! Nämä aseet ovat fantastisia! Isä Jumala, kiitos erittäin paljon! ” Osoitin Jumalalle suurta kiitollisuuttani kovalla äänellä. Olin käynyt hengellistä sodankäyntiä loputtomia pahojen henkien joukkoja vastaan käsissäni  kahden-laiset ruoskat ja ratsastaen shakkikuvioidulla hevosella. Olin voittanut  kaikki viholliset.

 

Tämä tapahtuman jälkeen jokaisena rukoushetkenä omistauduin hengelliseen sodankäyntiin jopa entistä enemmän. Jokainen taistelu oli menestys! Olen saa-vuttanut perättäisiä voittoja.  

 

Kun kerroin isälleni pastorille, hän sanoi: ” Todellako? Että on sellaisia aseita? Hei Joosef, sinun täytyy olla tosi onnellinen!” Siitä saakka joka kerta, kun pahojen henkien joukot kohtaavat minut, sen sijaan että ne yrittäisivät hyökätä kimppuu-ni, ne välttelevät minua nyt. Koska ne eivät voi kohdata minua kasvoista kasvoi-hin, ne epäsuorasti hyökkäävät minua vastaan niiden ihmisten kautta, joita on ympärilläni. Ne demonit, jotka käyttivät toiminnoissaan ihmisiä, olivat hyvin vaarallisia. Minä usein kompastuin kun ne käyttivät minua vastaan ihmisiä ym-pärilläni. Minä koin tappion monta kertaa kun kyseessä oli luonteen testi.

 

Tim. 1:18-19: ”Timoteus, poikani, auttakoot ne sinua taistelemaan hyvin Herran taisteluissa.  Kietoudu uskoosi Kristuksessa, pidä huolta että omatuntosi on kirkas. Sillä jotkut ihmiset ovat tieten tahtoen tehneet väkivaltaa omille tunnoilleen ja sen seurauksena heidän uskonsa on tehnyt haaksirikon.”

 

(UP: ” Tämän käskyn annan minä sinulle, poikani Timoteus, aikaisempien sinulle lausuttujen profetioiden mukaisesti, että niiden mukaisesti taistelisit hyvä taiste-lun, säilyttäen uskon ja hyvä omantunnon, jonka eräät ovat hylänneet ja uskos-saan haaksirikkoutuneet. ”)

 

Tim. 6:12,14: ”Taistele hyvä uskon taistelu. Pidä hyvä ote iankaikkiseen elämään, johon Jumala on antanut Sinulle kutsumuksensa, jonka olet tunnustanut niin hyvin monien todistajien edessä. Jos tottelet tätä käskyä järkähtämättä, silloin kukaan ei voi löytää syytä sinusta tästä päivästä Jeesuksen Kristuksen paluuseen saakka.”

 

(UP: ” Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon olet hyvällä tunnustuksella tunnustautunut monen todista-jan edessä. …että pidät tahrattomasti ja moitteettomasti käskyn meidän Herram-me Jeesuksen Kristuksen  ilmenemiseen saakka. ”)

 

                                              Pastori Kim Yong Doo

                           6. Tulikaste, Jonka Antaa Kolmiyhteinen Jumala

 

Lk 1:37: "Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Mutta olen säästänyt teidät tarkoituksella – näyttääkseni teissä voimani ja saattaakseni maineeni kaikkialle maailmaan."

 

1. Ak. 16:8-10: "Anna kiitos Jumalalle ja julista Hänen valtasuuruuttaan. Tunte-koon koko maailma mitä Hän on tehnyt.  Laulakaa Hänelle, kyllä, laulakaa hänelle ylistyslauluja. Kertokaa jokaiselle hänen ihmeellisistä teoistaan. Korottakaa Hänen Pyhää Nimeään, iloitkaa ja riemuitkaa, te, jotka palvotte Herraa.”

 

Jos Jumala olisi päättänyt antaa erikoisen hengellisen voiman kaikille pastoreille maailmassa, luulen, ettei yksikään olisi kieltäytynyt sen vastaanottamisesta. Mitä tulee hengelliseen todellisuuteen, pahojen henkien voimilla on supervoimat ver-rattuna ihmisiin, joilla näitä voimia ja kykyjä ei ole. Siksi pahat henget ovat rai-voissaan hyökäten eläviä kristittyjen kimppuun. Tästä syystä ei ole mitään syytä kristityillä ottamasta vastaan Jumalalta erilaisia voimia. Mutta koska hengelliset ajatuksemme ovat ahdasmielisiä ja ellemme avaudu kokosydämisesti Pyhän Hengen runsaille lahjoille, hengellistä voimaa ei meille anneta. Jotta Jumalan voima annetaan meihin, meidän on rukoiltava paljon ja hyväksyttävä Pyhän Hengen palava vaikutin, niin että typerät ajatustapamme voivat täydellisesti murtua. Jeesus antoi meille Sanan, joka on kuin aktiivinen tulivuori. Hän sytyttää meihin syyn toimia.

 

 

Lk.10:18: ” Kyllä,” hän sanoi heille, ”Minä näin Saatanan lankeavan taivaasta kuin salaman! Katsokaa, minä olen antanut teille vallan yli kaiken vihollisen voi-man, ja te voitte kävellä käärmeitten ja skorpionien keskellä ja murskata ne. Mi-kään ei teitä vahingoita. ”

 

Meidän täytyy laajentaa toiveemme piiriä ja ikävöidä hengellisen voiman omis-tamista. Meidän tulee tarttua Jumalan Sanaan, kuten etsi, kolkuta ja meille an-netaan. Kun me etsimme ja kolkutamme, sitä voi kestää pitkän ajan. Mutta suu-rimman osan ajasta, mitä tulee uskoomme, luottamukseemme ja rukoustemme sisältöihin, sen sijaan että pyytäisimme Jumalaa antamaan meille lisääntyvää us-koa ja Hänen todellista voimaansa, me pikemminkin pyytelemme fyysisiä siuna-uksia ja elämän mukavuuksia. Siksi niin usein tuollaiset rukoukset, joita rukoi-lemme,  ilmaisevat epäuskoamme, stressiämme ja epätoivoamme.

 

Vaikka ihmiset yleisesti levittävät erilaisia epätavallisia herjaaviakin sanoja ja epäsuotuisaa kritiikkiä, minä haluan rukoilla sitäkin enemmän saadakseni enemmän Jumalan voimaa. Niin voin pelastaa enemmän säälittäviä sieluja, joita pahat henget ovat vanginneet. Aina kun menen jonkun kovan koettelemuksen tai vaikeuden läpi, rukoilen usein Herraa kyynelin. Jopa näinä nykyisinä päivinä kyyneleet eivät ole kuivuneet.

 

"Herra, anna minulle menestymisen kausi! En jätä läsnäoloasi enkä pyhäkköä, ole niin hyvä ja annan menestyksen kausi! Tulevatko nuo ajat jo elinaikanani? Ole hy-vä ja anna vaurautta, niin että minä voin käyttää Sinun voimaasi ja että niin mo-nia sieluja kuin mahdollista pelastuisi! Auta minua saamaan takaisin se omaisuus, jonka vihollinen ryösti!", olin ennen aina huutanut, kun rukoilin Herraa.

 

Elämäni oli sitä, että toivoin saavani Jumalalta niin paljon voimaa kuin mahdol-lista käyttääkseni sitä vapaasti ja epäröimättä.  Olen tullut ymmärtämään, että Jumala oli täyttämässä tätä toivetta askel kerrallaan.

 

Tässä on nyt selostus tapahtumasta  30.3.2008. Kuten tavallista, olin kovaan ääneen rukoilemassa kirkkoni seurakunnan kanssa. Rukouksen aikana Herra vei minut ja jätti helvettiin. Sitten hän hävisi. Kuten aina, siellä oli kitkerä haju, luke-maton määrä huutavia sieluja, demoneja ja pahoja henkiä. Paikka oli kaoottinen. Yksi saatanan alainen käveli minua kohti. Demonin ulkomuoto oli  ihmisen ja pedon sekasikiö.

 

”Hehehehe--!” Pastori Kim, sinä äpärä, olet tullut jälleen! On koston aika. Rakastan tätä osaa eniten! Sinä äpärä! ” Sitten se veti terävällä veitsellään pitkät haavat jalkapohjiini ja alkoi nylkeä ihoani pois. Minulla ei ollut mitään muuta tehtävissä kuin huutaa kaikin voimin hirvittävissä tuskissa. ” Uuhhh!” – ja pyörryin.  Mutta vaikka menettää tajuntansa helvetissä, se ei kestä sekuntia kauempaa. Tunsin että olin pyörtynyt sekunnin verran. Vähän ajan kuluttua tuli toisen tyyppinen kipu. Olin äärimmäisessä kivussa ja kun katselin sieluani, ruumiini iho oli täysin irrotettu jalkapohjista päähän asti. Ruumiin iho oli rutistettu kasaan kuin pala paperia. Hirveä alaston ruumiini oli haavoitettu julmin puukotuksin. Nämä de-monit avasivat vatsani ja ottivat sieltä sisäelimet. Ne heittivät ne tuleen. Ne viil-telivät veitsellä kaikki ruumiini elimet.

 

”Ah! Uhhhh!! Herra, missä te olet?  Ole hyvä ja pelasta minut!”

 

Sieluni oli ankarasti kidutettuna helvetissä ja fyysinen ruumiini oli kirkossa ja kieri lattialla saarnastuolin luona. Aina kun demonit puukottivat ja leikkasivat sieluani aseillaan, fyysinen ruumiini myös hyppäsi ylös alas huutaen. Maan aikaa kului vain 4-5 tuntia, mutta helvetissä minusta tuntui kuin olisi kulunut muuta-ma vuosikymmen.

 

Kirkossa seurakunta lopetteli rukoustaan. Sitten alkoi laulu Jeesuksen verestä hitaasti soida ja täyttää ilmapiirin: ”Veren kautta kulkien kohti Jumalan syliä. Veren kautta, kulkien kohti Isän syliä. Veren kautta minä kuljen kohti Jumalan syliä, askeleen kerrallaan. ”

 

Ruumiini pyöri saarnapöntön liepeillä. Minulla ei ollut ollenkaan voimaa ruu-miissani. Olin täysin ulkona kaikesta. En kyennyt liikuttamaan edes sormea enkä varvasta. Epätavallisesti Herran veri ja pyhä tuli tulivat alas hyvin myöhään. Pie-nellä äänellä ”Aahh, Herra. Uuhhh Herra”   ääntelin yli tunnin, eikä ruumiini ollut toipunut. Vaimoni ja muutama diakoni lähelläni tuki ruumistani ja vei minut ko-tiini. Sitten he laittoivat minut sänkyyn. Kun katsoin aikaa, se oli noin 8:30 aamulla.

 

Ajatuksissani huusin Herran puoleen ja sanoin: ” Oi Jumala! Tänään on sunnun-tai, Herran Päivä! Miksi sallit minun kokea pelottaa ja julmaa kidutusta helvetissä? Herra, tämä on liikaa! Kuinka pitkään tätä on minulla jo kestänyt? Tästä eteen-päin en enää halua maistaa helvettiä."

 

Itkin sydämeni kuivaksi. En ole ikinä eläissäni itkenyt niin paljon.  Keskellä niin suurta kidutusta koko ruumiissani, alkoivat hengelliset silmäni aueta. Jumala sitten johdatti minun henkeni syvälle hengelliseen todellisuuteen. Hän kohtasi minut uupumuksen tilassa. Koska oli juuri tullut helvetistä, minulla ei ollut voi-mia vastustaa millään keinoin. Henkeni seurasi minne Jumala minua vei.

 

 

                                          Isän Jumalan Antama Tuli

 

 Minua vei Pyhä Henki ja asetti minut keskelle universumia. Tähdet loistivat kirkkaina universumin yötaivaalla. Vaikka olin universumissa, kuulin Jumalan äänen. Tässä tilassa kykenin tunnistamaan vaimoni läsnäolon hänen liikkues-saan unissaan lähemmäksi fyysistä ruumistani. Saatoin tuntea sen kirkkaasti ja varmasti. Tiesin varmasti minkälaisessa tilassa minä olin.

 

”Vauu ! Mahtava näkymä! En ollut voinut ikinä kuvitella, että voisi olla näin valta-van hieno paikka olemassa kuin tämä universumi!” Lukemattomat tähdet olivat  silmieni edessä. Olin pakahtua niin monien tähtien kauneudesta linnunradassa ja ilmiömäisen loistavista revontulista. Kun hämmästelin näkymää, valtaisa kuva Isän Jumalan kasvoista ilmestyi eteeni suuruudessaan ja majesteettisuudessaan. Sitten aloin kuulla valtavan voimakkaan Jumalan äänen:

 

” Minä Olen Jahve Jumala! Minä Olen Isä Jumala! MINĂ„  OLEN Itse(stään) Oleva Yksi!” Hän oli se Jumala, joka puhui Moosekselle, suuri ja pyhä Jumala, josta me olemme vain lukeneet Vanhassa testamentissa ja jonka suuruutta olemme vain mielikuvissamme ja vaikutelmissamme ajatelleet. Tämä Jumala puhui minulle. Sieluni ei tiennyt, mitä tehdä Hänen läsnäollessaan. Ainoa mitä tein oli, että ku-marruin Hänen edessään. En voinut nostaa päätäni ylös Häntä kohti.

 

”Pastori Kim, nosta pääsi ylös ja katso minua silmiin!”  Jumala, Isä puhui minulle äänellä, joka oli kuin ukkosen jylinää. Hänen äänensä vavisutti koko universu-mia. Epäilin ajatellessani: ”Mitä jos Saatana on naamioinut itsensä Isä Jumalaksi ? ” Mutta Jumala, Isä jo tunsi sydämeni pohjat ja sen mitä ajattelin. Niin Hän puhui minulle vielä kerran:

 

” Minä Olen se Isä, josta puhut ja jonka tunnet. Minä Olen Jahve (Jehova)! Pastori Kim, nosta pääsi ja katso Minun silmiini!” En voinut vastustaa Häntä ja niin nos-tin pääni ylös. Silloin näin kaksi elävää tulen sädettä tulevan tuon suuren ja val-tavan Isän  Jumalan silmistä. Nuo tulen säteet iskivät minuun suurella voimalla.

 

”Jumala! pelasta minut! Olen syntinen! Ole hyvä ja anna minulle anteeksi! Uuh! Uuh!  Liian kuumaa! Uuh! ”Lopulta pyörryin. Kaksi eläväntuntuista tulisädettä tulivat minuun kuin vesiputous. Yksi hyvin tunnetuista kohtauksista elokuvasta ”10 Käskyä” oli juolahtanut mieleeni. Tässä kohtauksessa Jumala käytti isoa tuli-pilaria kaivertaakseen kiveen Kymmenen Käskyä suoraan ja henkilökohtaisesti Mooseksen edessä. Mutta nuo kaksi elävää tulisädettä, jotka näin ja sain Jumalan silmistä,  eivät mitenkään olleet verrattavissa niihin tulipilareihin, jotka olivat elokuvassa. En voinut koota ajatuksiani. Nuo elävät tulensäteet eivät jättäneet minua rauhaan, vaan toistuvasti kietoutuivat sieluni ympärille. Tulen säteet heit-tivät minut kauas. Kuumuus oli niin kova, että huusin kovaa:

 

” Uh ! Oh, Jumala! En voi enää kestää kauempaa!” Jumala, tunnen kuolevani! Pelasta minut! ” (vrt Teresa Avilalaisen `Sisäinen Linna kokemus Jumalan rakka-uden ryöpsähdyksestä – OS)

 

Jumalan tuli kietoutui ympärilleni monta kertaa. Tulisäteet eivät antaneet minun mennä. Sitten Jumala puhui minulle jälleen: ” Katso nenääni! ” Jälleen kerran , Ju-malan suunnattoman valtavat kasvot ilmestyivät. Pyhä voima ja elävä tulipilari tuli ulos Hänen valtaisasta nenästään ja tuli virtasi alas minun päälleni.

 

Ennen kuin kuumuus Isän Jumalan silmistä lähteneestä tulesta oli haihtunut, tuli, joka oli tullut Isän Jumalan nenästä kiertyi koko ruumiini ympärille. Jälleen ker-ran minut oli heitetty toiseen osaan universumia ja etäisyyteen. Kuten ennenkin huusin kovaan ääneen. Kun haukoin henkeäni, vetosin Häneen, että Hän pelas-taisi minut. Sydämeni sykki rajusti. Kun Jumala puhuu, kukaan ei uskalla kieltäy-yä tai vastustaa Hänen pyhyyttään eikä kaikkivoipaisuuttaan.

 

Ja tällä kertaa Hän sanoi: ”Katso suutani!”  Heti kun olin katsonut Hänen suutaan, valtaisa tulipilari tuli ulos sieltä. En voinut vastustaa sitä. Tulipilari tuli ulos toi-sesta tulipilarista ja imi minut tulipilarin keskelle. Minut vapautettiin tulipilarin keskikohdasta, mutta pian sen jälkeen, tulipilari kiertyi ympärilleni jälleen ja heitti minut universumin laajalle alueelle. Minua heiteltiin Jumalan universumin kaikkiin osiin. Tämä tapahtui vastoin tahtoani.

 

Isä Jumala puhui minulle viimeisen kerran: ” Pastori Kim, katso kättäni!” Isän Ju-malan suunnattomista käsistä virtasi uusia tulisäteitä alas. Tuli oli niin voima-kasta, ettei minulla ole mitään keinoa kuvata sitä. Suunnaton tulimäärä tuli Hä-nen silmistään, nenästään ja suustaan ja se yhtyi nyt siihen tulimäärään, joka lähti Hänen käsistään ja nämä kaikki kiertyivät ympärilleni ja heittivät minut kaikkiin etäisiin universumin paikkoihin. Vaikka universumi on laaja ja valtava verrattuna Kaikkivoipaan Jumalaan, se ei voi olla edes Hänen astinlautansa. Vii-me yönä minua olivat kiduttaneet demonit helvetissä äärimmäisen julmasti, mutta Jumala on nyt hyvittänyt minulle kaiken antamalla minulle tulen voiman. Silloin Hän yksinkertaisesti palautti minun väsyneen sieluni ja ruumiini hyvään kuntoon.

 

I. Kn. 18:24: ” 'Sitten kutsu jumalasi nimeä ja minä kutsun HERRAn nimeä. Se jumala, joka vastaa sytyttämällä puut on todellinen Jumala!' Ja kaikki kansa oli yksimielinen."

 

(UP: ” 'Sitten huutakaa jumalanne nimeä, ja minä huudan HERRAn nimeä. Se jumala, joka vastaa tulella, on Jumala.' Kaikki kansa vastasi ja sanoi: 'Niin on hyvä.'" )

 

Sakarja 2:5:  ”Sitten Minä, omakohtaisesti, olen oleva suojaava tulimuuri Jerusale-min ympärillä. Sanoo Herra. Ja Minä olen oleva kirkkaus/kunnia kaupungin sisä-puolella.”

 

(UP: ”Mutta Minä olen oleva – tämä on HERRAn sana – tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä. ”)

 

                                                 Tuli, Jonka Jeesus Antaa

 

Lk. 12:49-50: ” Minä olen tullut sytyttämään maailman tuleen, ja kuinka toivoi-sinkaan, että se jo palaisi! Minulla on hirvittävä kärsimyksen kaste edessäni ja Minä olen raskaan taakan alla kunnes se on täytetty. ”

 

(UP: ” Tulta olen tullut heittämään maan päälle. Kuinka tahtoisinkaan että se jo olisi syttynyt! Mutta minut on kasteella kastettava, ja kuinka olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!” )

 

Jes. 48:10-11: "Minä olen puhdistanut sinut, mutta en niin kuin hopea puhdiste-taan, Minä olen puhdistanut sinut kärsimyksen ahjossa. Minä pelastan sinut nime-ni tähden – kyllä, oman nimeni tähden. Minä en päästä omaa mainettani tahriintu-maan, ja Minä en halua jakaa kunniaani epäjumalille!"

 

(UP: ”Katso, olen sulattanut sinua hopeaa saamatta, olen sinua koetellut kärsimyksen pätsissä. Itseni, Itseni tähden sen teen. Sillä kuinka onkaan Nimeäni häväisty! Muta en annan kunniaani toiselle.")

 

Maailmassa on ruumista piristäviä pillereitä. Sekä Vanhassa että Uudessa testa-mentissa on kohtia, jotka kiihottavat meitä. Kun luemme kohtauksen, jossa Ju-malan palvelijat käyttävät voimaansa ja auktoriteettiaan uskossa, mekin saamme ilon ja innoituksen hengen.

 

Kun Jeesus tuli maan päälle, Hän tuhosi kuoleman voiman ja vallan kärsimisensä ja kuolemansa kautta. Ja sitten Hän nousi ylös kuolleista. Ylösnousemuksen voi-ma sinällään on meille suuri kannustin. Kuinka kuolleista nousseen Jeesuksen valta ilmenee? Olen hyvin utelias.

 

Jeesus oli puhunut tulen sytyttämisestä Pyhän Hengen voimalla. Nyt kirkkojen täytyy ottaa vastuu useammista sieluista. Kirkkojen ja uskovien, jotka ovat otta-neet vastaan tämän kutsumuksen, täytyy omistaa se tuli, jonka HERRA sytyttää. HERRA ei sytytä mitä tulta tahansa. Hän on tullut sytyttämään tulen Sanan kans-sa, jolla voidaan käydä sotaa. Siksi jos kirkot ja uskovat , jotka on kutsuttu hen-gelliseen sodankäyntiin, eivät ole syttyneet tulesta, jonka HERRA on antanut, HERRA kulkee raskaan taakan alla. Kun HERRAn tuli tulee ihmiskunnan ylle, tämä merkitsee sitä, että ihmisten kyky tehdä asioita lisääntyy satakertaiseksi, tuhatkertaiseksi ja kymmentuhatkertaiseksi. Kun kirkot ja yksilöt saavat tulen, jonka HERRA antaa, he voivat ottaa osaa voimakkaaseen hengelliseen sodan-käyntiin. Isä Jumala jälleen kerran asetti minut laajaan universumiin ja puhui minulle:

 

”Pastori Kim, sinä saat nyt tulen rakkaalta Pojaltani!” Sitten Hän komensi minua: ”Katso syliini!” Niin katsoin sitä epäröimättä. Isän Jumalan syli oli niin suuri ja valtava, ettemme mitenkään voi kuvailla emmekä kuvitella sitä. Niin katsahdin sitä nopeasti. Jumalan tuli vuoti ylitse Hänen sylistään.

 

Joh. 1:18: ” Kukaan ei ole koskaan nähnyt Jumalaa. Mutta se ainutlaatuinen Yksi, joka itse  on  Jumala, on lähellä Isän sydäntä. Hän on paljastanut Jumalan meille."

 

(UP” Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt. Ainosyntyinen Poika, joka on Isän helmassa, on Hänet ilmoittanut.”

 

Isän Jumalan sylistä tuli ulos ihmisen muotoinen tuli. Se oli Jeesus. Jeesus tuli maan päälle lihassa. Hän oli tullut meidän luoksemme ihmisen muotoisena ja tästä syystä Jeesus ei ollut yhtä pelottava kuin Isä Jumala minulle. Minua hel-potti, kun näin Jeesuksen. Mutta erehdyin suuresti. Tällä kertaa Kaikkivaltias Jumala, HERRA, puhui minulle juhlavalla äänellä. Hänen sanansa kaikuessa HERRA sanoi: ” Minä Kastan Sinut Leimuavalla Tulella ( I will Baptize You  With Blazing Fire). ” Tämän julistettuaan Hän vuodatti tulen: ”Uuh! Voi HERRA, se on liian kuumaa! Uuh, kuumaa!”

 

Jeesuksen ruumiista syvänpunaisia tulipalloja lähti jatkuvasti minun päälleni. Nuo tulipallot heittivät minut kuin tuulenpuuska kauas universumiin. Kuten kim-pale kuumaa, sulaa rautaa sulatusuunissa, minä pyörin ja minua heiteltiin sinne tänne jättiläismäisessä kuumassa padassa, joka oli universumissa. Lukematon määrä liikkuvia tulipilareita tuli elävinä ja kiertyi ympärilleni. Sitten tulipilarit pyyhkäisivät minut kuin tuulenpuuska pois. Kun olin tulessa, saatoin silti jatku-vasti kuulla Isän Jumalan ja Jeesuksen äänen. He sanoivat: ”  Sinun täytyy käyttää tulta oikein, jonka olen sinulle taannut, jotta pelastaisit monia sieluja. Käytä sitä hyvin loppuun asti. ” Jumalan ääni soi korvissani.

 

 

                                        Tuli, Jonka Antaa Pyhä Henki

 

Apt. 2:18.19: ” Noina päivinä minä vuodatan Henkeni  jopa palvelijoitteni päälle – miesten ja naisten yhtä lailla – ja he profetoivat. Ja minä aiheutan ihmeitä taivais-sa ylhäällä ja merkkejä maan päällä alhaalla – verta ja tulta ja savupilviä. ”

 

(UP:” (Tapahtuu viimeisinä päivinä) minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle niin päivinä vuodatan Henkeni, je he profetoivat. Annan näkyä ihmeitä ylhäällä tai-vaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. ”)

 

Apt. 2:2,3: "Äkkiä tuli ääni taivaasta kuin mahtavan myrkyn pauhina ja se täytti talon missä olivat istumassa. Sitten ilmestyi tulisilta kieliltä näyttäviä ja ne asettui-vat itse kunkin päälle."

 

(UP: "Silloin tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt kova tuulen-puuska, ja se täytti koko talon, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kie-liä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. ")

 

Mt. 3:11,12: ” Minä kastan vedellä heidät, jotka tekevät parannuksen synneistään ja kääntyvät Jumalan puoleen. Mutta eräs on tulossa pian joka on suurempi kuin minä olen – niin paljon suurempi että minä en ole arvollinen edes olemaan orjansa enkä kantamaan sandaaleitaan. Hän tulee kastamaan teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hän on valmis erottelemaan jyvät akanoista seulomistyönsä avulla. Sitten hän puhdistaa puimatantereensa, kerää jyvät aittaansa mutta polttaa akanat kos-kaan loppumattomassa tulessa. ”

 

(UP: ”Minä kastan teitä vedellä mielenmuutokseen, mutta se, joka minun jälkeeni tulee, on minua voimakkaampi, jonka sandaaleitakaan en ole kelvollinen kanta-maan. Hän kastaa teitä Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädes-sään, ja hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa vehnänjyvänsä aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa.” )

 

Syy, miksi Kolmiyhteinen kastaa meidät Hänen tulellaan  on hämmästyttävän yksinkertainen. Syy, että Hän antaa meille tulen voiman, on korjata vehnäsato talteen. Kun Pyhän Hengen tuli on annettu ihmisille, vehnä ja akanat erottuvat. Tuli tekee erotuksen. Kun ihminen vastaanottaa tulen, monet erilaiset pahan voi-mat,  jotka aiheuttavat epämoraalisuuden ja kateuden synnin, paljastuvat. Tuli polttaa pois nuo synnit kun henkilö puhdistetaan. Jokapäiväisessä elämässämme käytämme monia erilaisia työkaluja. Monet niistä on tehty raudasta ja se on vah-vin materiaali. Jotta rautatavaroita voidaan käyttää kunnolla, ne täytyy ensin panna sulatusuuniin ja kuumentaa punahehkuisiksi. 

 

Lisäksi se täytyy sulattaa kuin vedeksi. Vain silloin se on asianmukaisesti muo-vailtavissa työkaluksi tai astiaksi, joka on työntekijän aikeen mukainen. Kun  Ju-mala ottaa ihmisen työhönsä, niin ihmistä, jolla on vahva usko, ei merkitse, että Herra voi häntä käyttää. Jopa heikkouskoinen ihminen,  joka on kuumennettu punahehkuiseksi tulessa, kykenee toimimaan oikein.

 

Jer. 18:3,4 :  "Niin tein kuten hän minulle kertoi ja havaitsin savenvalajan työs-kentelevän pyöränsä äärellä. Mutta vaasi, jota hän oli valmistamassa, ei osoittau-tunut sellaiseksi kuin hän oli toivonut, ja niinpä hän murskasi sen savimassaan jälleen ja aloitti uudelleen."

 

(UP: ”Menin alas savenvalajan huoneeseen , ja katso, hän teki työtä dreijan ääres-sä. Jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, hän teki siitä toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä.”)

 

Me kaikki tiedämme, että on iso ero tietyn henkilön tuntemisella vain katsele-malla hänen kuvaansa tai kuvittelemalla hänet epämääräisten huhujen perus-teella kuin lopulta kohtaamalla henkilö. Kun katsomme henkilöä kuvasta, hänen kasvonsa ei liiku eikä puhu. Se on liikkumaton kuva. Kun vain kuulet henkilöstä koskaan häntä näkemättä, sanat, jotka sinulle kerrotaan, eivät voi olla täysin luo-tettavia, koska ne voivat sisältää vinouttavia ja tai vääriä tietoja. Mutta kun koh-taat ja tapaat henkilön  henkilökohtaisesti ja keskustelette, tämä todellisuus aut-taa sinua tietämään paljon kyseisestä henkilöstä. Sama pätee hengelliseen us-konelämääsi. Kun suhteesi Jumalaan tulee henkilökohtaiseksi, se auttaa sinua kaikissa elämäsi asioissa.

 

Pyhä Henki tekee samaa eilen ja tänään. Jumala on antanut minulle sanoman tulevista päivistä, kuinka me näemme omin silmin leimuavan Pyhän tulen ja kuinka me käytännössä koemme Pyhän tulen. Ja nämä asiat ovat tapahtumassa Herran Kirkossa joka päivä. Monet ihmiset sanovat, että viimeiset päivät ovat korruptoitua ja toivotonta aikaa. Mutta tämä ei ole totta. Viimeisinä päivinä tai-vaan portit avautuvat ja sulkeutuvat uskon ihmisten toimesta, joilla on voima ja auktoriteetti ja he ovat niitä, jotka rukoilevat lakkaamatta.

 

Jumala on jo maininnut tämän Raamatussa. Hän lupasi meille, että Hän vuodat-taa alas Henkensä kaiken lihan päälle.

 

Joel 2:28-30: ” Sitten, tehtyäni kaikki nuo asiat, Minä vuodatan Henkeni kaiken li-han päälle. Poikanne ja tyttärenne tulevat profetoimaan. Vanhat miehenne tulevat näkemään unia ja nuoret miehenne tulevat näkemään näkyjä. Noina päivinä Minä vuodatan Henkeni jopa palvelijoitteni päälle – miesten ja naisten samalla lailla. Ja Minä aiheutan ihmeitä taivaissa ja maan päällä – verta ja tulta ja savupylväitä. ”

 

(UP: ” Näiden jälkeen tapahtuu, että vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja poi-kanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksivat, nuorukaisenne näky-jä näkevät.  Mutta myös palvelijoitten ja palvelijattarien päälle niin päivinä vuoda-tan Henkeni. Annan näkyä merkkejä taivaalla ja maassa: verta, tulta ja savupat-saita. ”)

 

Jeesus tulee ulos Jumalan Isän sylistä ikuisesti. Pyhä Henki on se yksi, joka tulee Isästä Jumalasta ja Pojasta Jumalasta ikuisesti. Pyhä Henki on Jumalan Henki. Tä-mä on teologinen ilmaisu. Mutta minä olen nähnyt ja kokenut Pyhän Hengen tu-levan Isän Jumalan ja Poika Jumalan välistä omat silmäni apposen auki. Kuka on Pyhä Henki? Hän on yksi niistä kolmesta Jumalan persoonasta, joka Jumalan koostuu Isästä Jumalasta, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Hänellä on oma persoo-nallisuus. Hän on Jumala, joka peittää meidät itsellään. Hän tulee meidän luok-semme kuin vesi, öljy, tuuli ja tulikieli. Kun palveluvirkani oli jumissa eikä eden-nyt mihinkään, sydämeni oli ahdistunut ja vaelsin ympäriinsä. Tuohon aikaan Ju-mala oli puhunut minulle: ” Milloin vain tulet kirkon alttarille ja rukoilet, minä en-nallistan sinulle kaiken." Siitä alkaen lähdin harvoin kirkon alttarilta ja aina ru-koilin siellä.

 

Kun Pyhä Henki näytti  tulevan Isä Jumalan ja Pojan välistä, Hän sanoi minulle:    ” Minä kastan sinut leimuavalla pyhällä tulella!” Sitten Hän tuli luokseni leimua-van tulen kanssa, joka oli upean terävän miekan muotoinen. Niin pyysin Häneltä: ” Ole hyvä ja auta minua käyttämään Pyhä Hengen Jumalan voimaa sielujen voit-tamistyössä ja tekemään hyviä asioita. Minä haluan käyttää sitä milloin vain halu-an sitä käyttää.”

 

Pyhä Henki antoi minulle voimakkaan tulen kuten tuulen ja parantamisen lahjan. Tämä parantamisen lahja parantaa ja antaa virvoittavan tunteen. Lisäksi Hän an-toi minulle lahjan, joka virtaa kuin kylmä vesi, joka viilentää ihmisen. Se tuntuu yhtä kylmältä kuin vesiputous vuoren syvimmällä kohdalla. Koko aamun maka-sin vuoteellani ja otin vastaan Kolmiyhteisen Jumalan Tulikasteen. Koko ruumii-ni hikoili. Oli niin kuuma, etten voinut enää sietää sitä. Niin pyysin Jumalalta:” Ju-mala! Olen hyvä ja anna puhaltaa tuulen, joka on paljon kylmempää kuin ilmas-tointilaitteen kylmä ilma!” Äkkiä, kun Pyhän Hengen virkistävä jäätävä tuuli pu-halsi minuun, se alkoi sormenpäistä ja varpaista. Lopulta tuo virkistävä viileä tuuli levisi koko ruumiiseeni. Pyhän Hengen virkistävä kylmä tuuli kuivasi hiestä vettyneet lakanani ja ruumiini tosi hienosti. Jopa hikeni haju katosi.

  

”Ohhh, HERRA! Kiitos hyvin paljon! Aaahah! Kuinka tämä voi olla mahdollista? Se on hämmästyttävää! HERRA, kiitos hyvin paljon! ” Minä kiitin Häntä jatkuvasti. En kyennyt tuntemaan niiden ruumiinosien painoa, joita Pyhä Henki oli virkistäväl-lä tuulellaan käynyt läpi. Tunsin oloni ja itseni niin kevyeksi, etten tuntenut pai-novoimaa! Tunsin olevani kuin höyhen.

 

Ps. 145:18-21: ” HERRA on lähellä jokaista, joka häntä kutsuu, kyllä, kaikkia, jot-ka kutsuvat Häntä totuudessa. Hän hoitaa niiden tarpeet (halut) jotka pelkäävät Häntä; Hän kuulee heidän avunhuutonsa ja pelastaa heidät. HERRA suojelee kaik-kia, jotka rakastavat Häntä, mutta Hän tuhoaa väärät. Ylistän HERRAa, ja siunat-koon jokainen maan päällä Hänen pyhää nimeään aina ja ikuisesti. "

 

(UP: ” HERRA on lähellä kaikkia, jotka Häntä avukseen huutavat, kaikkia, jotka Häntä avukseen totuudessa. Hän tekee, mitä Häntä pelkäävät haluavat, Hän kuu-lee heidän huutonsa ja auttaa heitä. HERRA varjelee kaikkia, jotka häntä rakasta-vat, mutta kaikki jumalattomat Hän hukuttaa. Suuni lausukoon HERRAn ylistystä, ja kaikki liha kiittäköön Hänen pyhää nimeään, aina ja iankaikkisesti. ”) 

 

Milloin vain Pyhän Hengen läsnäolo tulee minuun täyteydessään, henkeni eroaa ruumiistani. Mutta samaan aikaan kykenen tuntemaan ruumiini aistimukset. Milloin vain henkeni eroaa ruumiistani, se tuntuu kuin ulompi kerros ihostani olisi kuorittu pois ruumiistani ja tuntuu kuin minä sujahtaisin hengelliseen valta-piiriin.

 

                          Kolmiyhteinen Jumala ( Isä, Poika, Pyhä Henki)

                                          Kastaa Pyhällä Tulella  Heti

 

Kuinka voin ilmaista Jumalaa, Isää, Jumalaa, Poikaa ja Jumalaa Pyhää Henkeä, jotka olen kokenut sillä tavalla, että monet ihmiset tietäisivät, ymmärtäisivät, tajuaisivat. Mutta minä vain päätin antaa asian ihmisten itsensä arvioitavaksi. Jumala on näyttänyt Itsensä minulle, syntiselle,  omalla erikoisella tavallaan. Mutta tämä ei merkitse sitä, että minä olisin nähnyt Jumalan Itsensä kaikki olo-muodot! Ei ole olemassa ainuttakaan inhimillistä olentoa, joka voisi täysin ym-märtää Jumalaa Itseään henkilökohtaisella tasolla. Sellaista henkilöä ei ole ole-massa maan päällä.

 

Kolmiyhteinen Jumala on vienyt minua nopeasti eteenpäin Pyhän tulen avulla .  Jumala Isä, Jumala Poika ja Jumala Pyhä Henki antoivat minulle voimakkaan Py-hän tulen. Tuo Pyhä tuli ryöppyää minusta ulos pitkän vanan muodossa. He kaik-ki antoivat minulle Pyhän tulen yhtaikaa. Kolme yhteen kietoutunutta tulivartta sitten kiertyi ympärilleni. Minut heitettiin loputtomaan avaruuteen. Minulla ei ole aavistustakaan siitä, miten fyysinen ruumiini on kestänyt kaiken sen. Minun henkeni huusi jatkuvasti.

 

Olen suuri syntinen ja vain pelkkä ihminen. Mutta kun Kolmiyhteinen vuodatti alas pyhän tulensa minuun, olin niin kiitollinen ja samalla tunsin arvottomuute-ni. En tiennyt, kuinka olisin ilmaissut suuren kiitollisuuden tunteeni. Tosiasiassa en uskaltanut sitä ilmaista. Niinpä vain kerjäsin Häntä tappamaan minut. Kun henkeni makasi avaruudessa, kuulin pienen Isän Jumalan äänen. Isä Jumala istui jo valtaistuimellaan, kun Hän puhui hyvin pehmeästi:

 

” Rakas pastori Kim, olet saanut vastaanottaa erittäin erikoisen Pyhän tulen. Siksi, älä korruptoidu uskossasi, vaan pysy uskollisena Minulle loppuun asti, niin että monia sieluja voisi pelastua. Sinun täytyy välittää tätä Pyhää tulta.”

 

Sitten mielikuvituksen ylittäviä, uusia lahjoja vuoti alas Isän Jumalan sylistä mi-nun syliini. Nämä lahjat olivat ulkomuodoltaan erilaisia.

 

Heti kun olin saanut nämä lahjat, tuli suustani lakkaamaton tunnustus: ” Ahhh, virkistävää! Ohhh, kuinka Jumala voikaan olla tällainen! Minä ylistän Sinua Juma-la Kaikkivaltias! Minä korotan Sinun Nimeäsi ikuisesti! Minä ylistän Sinua, Jumala! Minä ylistän ikuisesti Pyhää Henkeä ja Jeesusta!”

 

Jes. 66:15: ” Katso, Herra on tulossa tulen kanssa ja Hänen nopeat vaununsa jyli-sevät kuin pyörremyrsky. Hän tuo rangaistuksen vihansa tulisuudella ja kuuman nuhtelunsa leimuavalla tulella. ”

 

(UP: ”Sillä katso, HERRA tulee tulessa, ja Hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli. Hän antaa vihansa purkautua hehkussa ja nuhtelunsa tulenliekeissä. ”)

 

                           LUKU 6    Herran Sana Kesäkokouksessa

 

                                          1. Kesäkokous - Profetia

 

                       Sanoma, Jonka Jeesus Antoi Eräälle Naispuoliselle

                                              Herran Palvelijattarelle

 

”Rakas tyttäreni, Minä rakastan sinua. Monet pahat henget ovat tehneet sinut sät-kynukekseen ja käyttäneet sinua pitkän ajan. Mutta tästä lähin Minä nostan sinut ja käytän sinua. Sinä jätät kotimaasi ja sinut lähetetään maahan, jossa on paljon epäjumalia. Rakas tyttäreni, olit hylännyt Minut monia kertoja, mutta tiedä, että Minä en koskaan jättänyt sinua. En voinut koskaan antaa sinun mennä. Sinä kuu-lut Minun Kansaani, siksi, en voinut koskaan antaa sinun mennä pois luotani.”

 

”Tiedätkö kuinka paljon Minä rakastan sinua? Sinä olet Minun kallisarvoinen aar-teeni taivaassa. Moni ihminen palautuu ennalleen sinun kauttasi. Sinulla on suuri kutsumus saada kokonainen kansa kääntymään takaisin Minulle. Kansat käänty-vät Minulle sinun kauttasi. Älä pelkää, sillä Minä olen sinun kanssasi. Älä lannistu, sillä Minä olen sinun Jumalasi. Minä pidän sinua pystyssä oikeamielisellä oikealla kädelläni. Sinä olet oleva valona pakanoille. Sinä olet oleva suola ja sinä säteilet Minun valoani. ”

 

”Rakas tyttäreni!  Olet Minun naispuolinen palvelijattareni. Minä olen asettanut sinut käsiini omana suurena naispuolisena palvelijanani. Siksi sinä et voi tehdä mi-tään, jos ikinä jätät Minut! Sinä teet valmiiksi Minun työni, kun autat aviomiestäsi. Aviomiehesi on myös Minun suuri palvelijani. Minulla on vielä monia töitä tehtävä-nä hänen kauttaan. Hän on uskollinen palvelijani. Minä hellin häntä joka päivä, koska hän on niin miellyttävä. Tuli tulee hänen kauttaan, Minun palvelijani kautta. Hänellä on oleva Tulen virka ( a minister of fire). Sinä olet oleva hänen kanssa-työntekijä ja te täytätte Minun tahtoni.”

 

”Rakas tyttäreni, suusi ei ole omasi, vaan Minun. Minä annan Sanani ja tahtoni kuulua sinun suusi kautta. Lupaan sinulle tämän. Minä siunaan sinua niin, että olet menestyvä. Minä siunaan sinun lapsiasi ja Minä toteutan tahtoni lastesi kautta. Mi-nä rakastan lapsiasi suuresti. Lapsiesi joukossa on yksi, josta tulee Minun palvelija-ni. Minä lähetän palvelijani maailmaan. Hän (she) voi olla nyt vielä nuori, kun käy läpi koettelemuksiaan ja sydänsurujaan , mutta tie avataan hyvin pian. Jos hän vaeltaa tätä tietä, suuria asioita tapahtuu. Minä teen monia suuria asioita hänen kauttaan. Hänestä tulee seuraavan sukupolven pastori. Hän on oleva profeetta. En anna hänelle vaikeaa elämää kuten ehkä ajattelet, niin että älä murehdi hänen puolestaan. Sinun vain pitää luottaa häneen ja luovuttaa hänen elämänsä Minulle. Se olen Minä joka teen työn, et sinä. Minä johdan. ”

 

Naispuolinen palvelijatar: ” Rakas HERRAni, Minun Isä Jumalani, Sinä olet lä-hettänyt minut Herran Kirkkoon. Mikä on Sinun tahtosi tässä? Miksi lähetit minut tänne? Isä Jumala, aina kun vierailen täällä, sieluni riemuitsee! On aikoja, jolloin haluaisin tulla tänne joka päivä ja tämä halu lisääntyy koko ajan!” 

 

Jeesus: ” Minä olen johtanut askeleesi tänne. Katso, jopa tässä paikassa on muu-tama vehnänjyvä ja akana. Nuo ihmiset ovat  tulleet tänne, mutta he eivät ole avanneet polkua sydämiinsä. Tässä paikassa on ihmisiä, joilla on omanaan taivas, ja niitä, jotka heitetään helvetin tuleen. Sinun täytyy kuunnella hyvin tarkkaan. Vain elämällä Minun tahtoni mukaisesti, sinä pääset taivaaseen. Nuo, jotka eivät tee minun tahtoani , vaan päinvastoin tekevät vääryyttä, tullaan heittämään hel-vetin tuleen. Kuuntele tarkasti! Ihmiset, jotka olette tulleet tänne, kuunnelkaa hy-vin tarkasti! Pitäkää Herran päivä pyhänä! Ă„lkää tehkö mitään rahansiirtoja, ei henkilökohtaisesti, ei liike-elämässä, ei kaupallisesti eikä mitään kaupallisluontois-ta. Ă„lkää varastako sitä mikä on Minun. Te haluatte elää tervettä ja hyvää elämää sen jälkeen kun olette varastaneet minulta. Miksi olette niin närkästyneitä, että teidän täytyy varastaa sitä, mikä on Minun? Ne, jotka varastavat sitä, mikä on Mi-nun, eivät saa mitään erivapautta, vaan menevät helvettiin. Minä haluan, että kaikki, jotka tulevat tähän paikkaan, pääsevät taivaaseen.

 

Minä käytän Minun palvelijaani pastori Young Doo Kimiä maailmanlaajasti. Minä lähetän pastori Young Doo Kimin maailmaan. Olen antanut hänen kirjoittaa kirja-sarjan Baptize by Blazing Fire (Tulikaste). Nuo kirjat leviävät kaikkialle maail-maan. Niiden kaikkien joukossa, jotka lukevat tuon kirjasarjan ja uskovat, nämä kirjat tulevat eläviksi ja he pelastuvat. Mutta ne, jotka kääntävät selkänsä tälle kir-jasarjalle sen jälkeen kun ovat sen lukeneet,  heitetään helvetin kiehuvaan katti-laan. Minä laajennan rakkaan palvelijani vaikutusaluetta. Sen jälkeen kun olen kouluttanut teitä kaikkia (Herran Kirkon jäseniä) vielä vähän aikaa, Minä muutan tämän kirkon isompaan paikkaan. Haluan, että Herran Kirkon jäsenet rukoilevat. Rukoilkaa järkähtämättä. Herran Kirkon jäsenien on kuunneltava hyvin tarkasti. Monet Korean pastorit hyökkäävät rakastettua palvelijaani pastori Yong Doo Ki-min kimppuun. Siksi Herran Kirkon jäsenten pitää valmistautua noita tulevia päi-viä varten rukouksella koska te olette heränneet. Olkaa järkähtämättömiä. Niiden, jotka ovat pastoreita, diakoneja, diakonissoja ja maallikkoja, täytyy tulla eläväksi kilveksi pastori Yong Doo Kimille.

 

Aina kun pastori Kim on kirjoittanut näitä kirjoja, Minä olen ottanut häntä kädes-tä kiinni ja kirjoittanut. Minä olen liikuttanut kynää. Näinä päivinä kirkot korrup-toituvat. Lisäksi rukoushuoneet ovat myös korruptoituneet! Kirkon pastorit ovat täynnä ahneutta rahan perään ja täynnä rahan rakkautta täyttääkseen vatsansa. Liian moni heistä on ottanut heidän seurakunnilleen kuuluvaa rahaa omaan käyt-töönsä! Rakkaat ihmiset! He ovat pettäneet teitä toistuvasti, mutta Minä näen ja tiedän kaiken! Mutta koska te olitte antaneet rahanne  ja tulleet petetyiksi, vaikka teidän aikeenne antaa oli antaa raha Minulle Minun alttarillani, Minä siunaan tei-tä. Mutta nuo palvelijat, jotka ovat ottaneet rahat, saavat suuren ja ankaran tuo-mion.

 

Minä käytän tätä naispuolista palvelijaa määrättynä aikana. Hän on näkevä aar-teet taivaassa ja taivaan valtakunnan kauneuden. Lisäksi Minä näytän helvetin to-dellisuuden ja elävät näkymät siellä tälle naispalvelijattarelleni, kun hänen hengel-liset silmänsä ovat vielä auki. Hän tulee puhumaan helvetistä  uudelle perustamal-leen pienelle kirkolle. Tämän naispalvelijattaren huulien kautta hän puhuu helve-tistä.

 

Rakas naispuolinen palvelijattareni, Minä käytän sinua naispuolisena Tulen palve-lijattarena. Sinä valitat aina Minulle, että sinä et tiedä mitään, mutta se ei ole tot-ta. Olen aina kanssasi. Minä autan sinua. Minä teen monia ihmeitä ja merkkejä kauttasi. Aikanaan Minä lähetän monia ihmisiä kirkkoosi. Haluan, että odotat vie-lä vähän aikaa. Sinun täytyy keskittyä vain Minuun kun odotat. Asioita, joita en oli-si ikinä voinut ajatella, on tapahtuva. Asioita, joita et koskaan ollut kuvitellut, on tapahtuva.

 

                                        HERRA Nuhtelee Korean Kirkkoja

 

Mitä Minun pitäisi tehdä? Mitä minun pitäisi tehdä nykyisille Korean kirkoille, jot-ka ovat sellaisessa tilassa? Korealaiset pastorit johtavat palveluvirkaansa täysin eri tavalla kuin Minä tahdon. He eivät opeta Kymmentä Käskyä eivätkä opetuksi-ani. He eivät saarnaa Minusta. He opettavat toisarvoisia oppeja ja ovat tehneet palveluvirastaan humanismin viran.

 

Nämä pastorit riistävät kirkoiltaan ja seurakunniltaan rahaa kymmenyksin ja uh-rein. Ystävällisyyden vuoksi te ette pyhitä Minun päivääni, sunnuntaita. Olette hy-vin halukkaita laajentamaan kirkkorakennuksianne sen sijaan, että hoitaisitte ja pitäisitte huolta kirkon ihmisistä. Te olette niin keskittyneet nostamaan oman it-senne kunnioittamista. Sen sijaan että te kunnioittaisitte Minua, olette kovin nopei-ta kunnioittamaan omia saavutuksianne.

 

Minä kerron teille vielä kerran, että teidän elämänne on kuin aamusumu. Se kestää täällä vain lyhyen hetken ja sitten se on mennyt. Se ei ole ikuinen. Kun sen sisältö on kokonaan korruptoitunut, mitä käyttöä palvelee laajempi kirkkorakennus? Luuletteko, että minä mielistyn teihin, jos teillä on iso kirkkorakennus ja että minä en mielisty niihin, joiden kirkko on pieni? Tämä ei ole totta. Monet ihmiset katsovat ulkoisia puitteita ja ulkomuotoja, mutta HERRA  katsoo sydämeen. Kuinka Minä voin käyttää sellaisia ihmisiä? Kuinka Minä voin herättää ja korottaa sellaisia ih-misiä?

 

Kuulkaa te mega-kirkkojen pastorit! Muistelkaa aikoja, jolloin alussa perustitte kirkon! Jos muistatte nuo päivät, kuinka nyt olette niin ylpeitä? Te ette sas olla niin korskeita!  Syy, miksi olette kasvaneet tuollaisiin mittoihin, johtui Minun hyvyydes-täni, jonka olin antanut teille. Missä on nyt se nöyryys, jota osoititte Minulle, kun olitte nälkäisiä? Te etsitte Minua niin nälkäisinä. Missä on asenteenne, jolloin itke-tään ja rukoillaan päivin ja öin?  Nyt ajattelette vain itseänne ja etsitte Minua vain itsekkäitten tarpeidenne vuoksi. Kuka vaatetti ja ruokki teidät, kun olitte alasto-mia ja nälkäisiä?

 

Enkö se ollut Minä, teidän Jahve- Jumalanne? Nyt teillä ei ole Minua, Jahvea sydä-missänne. Kuunnelkaa te, jotka olette täyttäneet omat mahanne rahalla, joka oli uhri seurakunnaltanne! Mitä teiltä puuttuu, että teidän täytyy himoita oman kirk-konne seurakunnan rahoja? Enkö Minä ole antanut teille tarpeeksi? Enkö Minä ole kuullut rukouksianne? Enkö Minä ole antanut kaikkea, mitä olette rukouksissa pyytäneet? Mitä teiltä puuttuu, että teidän täytyy harjoittaa pahuutta? Teillä oli tapana etsiä vain Minua, mutta nyt silmänne ovat pimentyneet materiaalisilla asi-oilla ja nyt te himoitsette vain materiaalisia asioita. Miksi annatte titteleitä ja ase-mia vain sillä perusteella kuinka paljon joku antaa rahaa? Tuo on titteleitten ja asemien ostamista ja myymistä. Sellaisten tekojen tähden moni, jolla ei ole uskoa tai pätevyyttä, on määrätty pastoreiksi, vanhimmiksi, diakoneiksi ja diakonissoiksi.

 

Vain koska olette jo käyneet kirkossa kauan aikaa, ajattelette, että teillä on hyvä usko? Se ei pidä paikkaansa. Vain koska olette olleet kirkossa pitkän aikaa, te luu-lette, että olette pätevöityneet saamaan tietyn tittelin? Ei tämäkään ole totta. Kun sydämenne ei ole Minuun päin, kuinka voitte ajatella olevanne niin pätevöityneitä saamaan tietyn tittelin tai aseman?  Kaikki teidän pahat tekonne muuttavat Minun kirkkoni jonkinlaiseksi liiketoiminnaksi. Nämä kirkot eivät kestä helvetin portteja vastaan ja jos kirkot eivät kestä helvetin portteja vastaan, kuinka he saattavat kut-sua itseään ”kirkoksi”? Raamatussa tittelit ja asemat annetaan Jumalan tahdon perusteella. Teidän varanne, materiaalinne, ja kirkossakäyntivuotenne eivät päte-vöitä ketään eikä oikeuta tiettyyn titteliin tai asemaan.

 

               Sana Ihmisille, Jotka Ostavat Titteleitä ja Pastorinvirkoja

 

Kuunnelkaa te, jotka olette ostaneet tittelinne tai asemanne pastoriksi! Keitä te luulette olevanne? Kuinka te uskallatte himoita ja ahnehtia asemia ja titteleitä, jot-ka vain Minä voin antaa? Onko tarkoituksenne näitä titteleitä saalistaessanne vain täyttää ahneuttanne? Minä tunnen sydämenne ja ajatuksenne. Te olette puhuneet taidokkaasti käyttäen kavalaa kieltänne ottaaksenne kaikki kirkkonne seurakun-nan rahat täyttääksenne vatsanne ja te jopa tuhoatte heidän kotitaloutensa tämän takia. Kuinka te siis eroatte muista harhaoppisista pastoreista? Tuomio, johon olette matkalla on suuri ja ettekä kykene kantamaan sitä. Teidät tullaan heittä-mään helvettiin ja te kiristelette hampaitanne.

 

                         Herra Puhuu Kirkon Jumalanpalvelusmenoista

 

Luuletteko, että otan vastaan teidän kirkonmenonne? Koska teillä on asioita, joista ette ole päässeet irti maan päällä, sydämenne ovat yhä kuin kivinen, piikkipensaita kasvava pelto. Jos tämä on tilanne, kuinka Minä voin ottaa vastaan teidän palve-lunne? Te palvotte kuin Kain. Teidän sydämenne ei ole Minuun päin, vaan kohti jo-tain muuta. Teidän palvontanne on pelkkä muodollisuus, kuinka voisin ottaa sen vastaan? Tulette kirkkoon vain muodon vuoksi. Siksi en ole koskaan teitä tuntenut! Ajatteletteko, että Minä olen ottanut vastaan teidän iljettävän palvontanne? Se an-nettiin inhottaviksi koulituilla huulilla. Te  erehdytte kun luulette, että Minä olen vastaanottanut sen! Te tyydytätte vain itseänne. Sellainen jumalanpalvelus , johon Minä olen mielistynyt ja josta Minä ilahdun, on sellainen, jonka annatte vapaasti ilman muodollisuuksia ja jota johtaa Pyhä Henki. Sellainen palvelu/palvonta luo hengellisen juhlinnan ja juhlan ilmapiirin. Ajatelkaa, millainen on tosi palvonta ja millaista on palvonta, johon Minä mielistyn. Katsokaa Raamatusta ( Joh. luku4).

 

Minun sydämeni särkyy. Mihin tahansa katson Korean kirkkoja, sydämeni särkyy. Milloin tahansa katson ihmisiä, joka palvovat Minua, Minä olen niin surullinen. Monet teistä ette tiedä, millaista jumalanpalvelusta/palvontaa Minä haluan. Olette kaikki juuttuneet perinteisiin jumalanpalvelus/palvonta tapoihinne. En ota vas-taan sellaista palvelusta. En halua sitä. Minä inhoan sitä. Minä inhoan sen kaltais-ta palvelusta erittäin paljon!

 

Tänään paljastan jotakin Minun rakkaille mies- ja naispalvelijalleni. Pastori Yong Doo Kim on jo kirjoittanut sen sisällön hänen kallisarvoisissa kirjoissaan Baptize by Blazing Fire (Tulikaste-kirjat). Kuitenkin, on yhä ihmisiä, jotka kieltäytyvät us-komasta niitä, kun taas on ihmisiä, jotka halukkaasti uskovat ne. Perinteiset juma-lanpalvelukset eivät tuota minulle mitään mielihyvää. Minua miellyttää se, kun saatte aikaan hengellisen festivaali-juhlan ilmapiirin palvontamenoihinne. Kun olette  juhlimassa, haluatteko silloin jäykistyä muodollisuuksiin? Ei, ette todella-kaan! En ota vastaan palvontapalvelusta, joka on muodollinen tai kaavamainen, vaan sen sijaan Minä haluan ottaa vastaan palvonta-jumalanpalveluksen, joka on elävä ja dynaaminen.

 

Taivaassa ylistyksen ilmapiiri on juhlinnan ja juhlan ilmapiiri – kuten Herran Kir-kossa maan päällä. Ilmapiiri on hyvin ilahduttava! Taivaassa on musiikkia, tanssia ja lauluja. Taivaassa taivaan ihmiset soittavat Komungoa( Korean perinteinen harppu, jossa kuusi kieltä) sekä rummuttavat Chang-gu- (Korean perinteisillä) rummuilla. Taivaassa Minun Isäni ja Minä( Jeesus) tanssimme yhdessä ja vastaan-otamme pyhien tanssin. Me juhlimme yhdessä taivaassa. Tämän kaltaista ylistävää palvelua Minä haluan. Kuulkaa Minun kansani! Tiedättekö kuinka kaunista se on? Minä haluan sen kaltaista ylistyspalvelusta. Minua miellyttää tämän kaltainen ylis-tävä jumalanpalvelus. Tätä on taivaallinen ylistävä jumalanpalvelus.

 

Koreassa on monia iljettäviä palvontamenoja. Kun saarnaajat eivät edes saarnaa rististä eikä Minun verestäni enää, kuinka te voitte sanoa, että vaellatte uskon elä-mää?

 

Te pastorit sallitte seurakuntanne tulevan demonien piestäväksi joka päivä. Lisäksi te sallitte niiden pettävän heitä. Tiedättekö edes, miksi Minä kuolin ristillä? Tiedät-tekö, miksi Minä olen ostanut teidät kärsimyksen naulojen kautta, lävistyksen kautta, vuodattamalla vereni keihäänpistosta Minun kylkeeni, pakotettuna kanta-maan piikkistä orjantappurakruunua?

 

Korealaisissa kirkoissa Minun rakkaat pastorini eivät saarnaa eivätkä puhu Minun ristini Sanomaa eivätkä Minun verestäni, vaan sen sijaan he puhuvat vain tämän elämän siunauksista. He saarnaavat kuinka tullaan siunatuiksi. Ilman evankeliu-min sanoman ydintä mitä nuo siunaukset teille merkitsevät? Mitä hyötyä teille on fyysisistä siunauksista, jos päädytte helvettiin? Tiedättekö kuinka sydämeni särkyy, kun nuo sielut päätyvät helvettiin? Pastorit, kuunnelkaa tosi tarkkaan! Tehkää pa-rannus tänä iltana! Katukaa! Kääntykää! Jos te ette ole saarnanneet evankeliumia Minun rististäni ja Minun verestäni, teidän täytyy tehdä parannus tänä iltana! Ka-tukaa! Kääntykää! Tänä iltana! Ellette, ette voi paeta helvetin tuomiota!

 

                  Herra Varoittaa Ihmisiä Tekemästä Aviorikosta (Huorin)

       (Kun Herra Varoitti, Hurja, Leimuava Tuli Kipinöi Hänen Silmissään)

 

” Maan päällä on todella paljon huorintekijöitä. Heitä on jopa Minun huoneessani, kirkossa. Ja rukoushuoneet on huoruus tartuttanut. Kuinka huorintekijät ja avion-rikkojat ovat päässeet tartuttamaan kirkon? Diakonit ja maallikot syyllistyvät saastaisiin tekoihin. Aviorikoksen tekoa…eikä vain sitä…jopa Minun palvelijani lankeavat haureuteen tuomitsematta sitä. He edustavat korruption ääritapa-uksia."

 

 

Minä vastasin HERRAlle: ”Isä, mitä minun pitäisi tehdä, mitä minun pitäisi tehdä?”

 

"Mutta Minun on yhä käytettävä näitä korruptoituneita palvelijoita. Kun ajattelen heikkoja kirkon jäseniä, kuinka heihin sattuu saadessaan tietää totuuden pastoris-taan, Minun sydämeeni koskee. Ja vaikka haluaisin nyt tuomita nuo pastorit, Minä odotan, että he tekisivät parannuksen.

 

Kuunnelkaa Minua pastorit, jotka teette aviorikoksen! Tehkää parannus! Ellette tee parannusta, ette selviä tuomion päivänä! Ellette tee parannusta, minä heitän teidät tuliseen kuoppaan! Nyt pastori Young Doo Kim, kuuntele minua hyvin tark-kaan. Kun kirjoitat seuraavan kirjan, sinun täytyy korostaa tätä syntiä vielä ker-ran. Sinun täytyy kirjoittaa Korean pastoreiden ajankohtaisesta tilanteesta kun sinä selkeästi paljastat heidät. Ne palvelijat, jotka lukevat kirjasi ja tekevät paran-nuksen, saavat elää, mutta ne palvelijat, jotka eivät ota kuuleviin korviinsa sanoja-ni edes sen jälkeen, kun ovat lukeneet tämän kirjan, eivät voi välttää tuomiota. En päästä heitä pälkähästä!

 

Herra näytti minulle erään pastorin kodin. Pastori näytti olevan noin 40-vuotias. Useiden vuosien ajan hänellä oli ollut salasuhde yhden seurakuntaansa kuuluvan naisen kanssa. Mutta tuossa kirkossa kukaan ei tiennyt tästä salasuhteesta. Ulos-päin pastori näytti hyvin rauhalliselta ja sävyisältä. Tämä pastori rakasti erityi-sen paljon lapsia. Hän näytti kovin uskolliselta perheenisältä. Hän jopa näytti ra-kastavan ja hellivän vaimoaan hyvin paljon. Mutta salasuhteen kestettyä muuta-man vuoden, hänen todellinen värinsä paljastui ja koko seurakunta sai tietää asiasta. Pastori kiisti ja tuli niin vihaiseksi, että lopulta pieksi vaimonsa. Vaimo sai kokea loputonta väkivaltaa pastori- mieheltään. Lopulta vaimo, kärsittyään sellaista psyykkistä stressiä, karkasi pois kotoa. Hänen mielenterveytensä järk-kyi siinä määrin, että hän teki itsemurhan hirttäytymällä.

  

Heti itsemurhan jälkeen hänen sielunsa joutui kidutettavaksi helvettiin. Helvetin liekeissä, hänen sielunsa huusi kovaan ääneen ja sanoi: ” Herra! Tämä on epäoi-keudenmukaista! Voi, olen niin raivoissani! Minä olen niin raivoissani!”  Hän hyppi ylös alas samalla kun hän huuusi äänekkäästi. Kun Herra itki surullisena, Hän sanoi: ” Rakas tyttäreni! Miksi olet täällä? Oh – Minun rakas tyttäreni!” Herra itki hänen kanssaan, kun Hän katseli häntä.

 

Hän puhui kovalla ja kaikuvalla äänellä. Ääni oli pelottava: ” Ellei se palvelija, joka järkytti rakastettua tytärtäni ja aiheutti hänen mielenterveytensä järkkymiseen ja sai hänet tekemään itsemurhan, ellei se palvelija hartaasti kadu, tee parannusta murtuneella sydämellä, en ikinä anna hänelle anteeksi!” Herra myös nuhteli anka-rasti pastoreita, jotka olivat eronneet ja menneet uudelleen naimisiin kovin hel-posti tuntematta mitään syyllisyyttä omassatunnossaan. Herra oli täynnä vihaa siitä, ettei sellaisia pastoreita oltu rangaistu.

 

”Helvetissä on erikoinen paikka, mihin Minun korruptoituneet pastorini menevät. Tämä paikka on helvetin syvemmissä osissa. Kun he saapuvat, vaikkakin olisivat katuneet sitä mitä olivat tehneet, se on liian myöhäistä. Olin antanut heille monia tilaisuuksia tehdä parannus, katua ja kääntyä, mutta he eivät tehneet niin. Palve-lijat, jotka eivät tee parannusta, Minä heitän heidät helvetin syvyyksiin. Se paikka on täynnä pimeyttä ja rangaistusta. He eivät pääse ikinä sieltä pois. Palvelijani pastori Young Doo Kim, Minä olen ottanut käyttööni tämän  palvelijattaren huulet. Kerro Joosefille ( pojalleen) todistuksena nämä palvelijattaren huulten sanat. Minä haluan näyttää sinulle lisää. ”

 

Pastori Kim: ” Rakas Jeesus, miksi minun täytyy vierailla helvetissä päivittäin? ”

Jeesus: ” Miksi? Onko se kovaa? ”

Pastori Kim: ” Ei, mutta vaikka on hieman vaikeaa vierailla helvetissä joka päivä, on se sen arvoista. ”

Jeesus: ” Vaikka se on kivuliasta, sinä saat kestää sitä vielä enemmän, koska minä otan sinut helvetin syvempiin osiin. Etkö sinä ole juuri se, jonka olen valinnut pal-jastamaan, mistä helvetissä on kysymys? Minulla on vielä monia paikkoja näytet-tävänä sinulle. ”

 

Pastori Kim: ” Herra! Herran Kirkossa on niin monia ihmisiä, jotka voisit ottaa helvettiin. Ole hyvä ja ota heitäkin sinne! ”

 

Jeesus: ” En. Kaikki he ovat Minun rakas Morsiameni. Etkö tiedä kuinka paljon pidän heistä sinun lisäksesi? Yhden ottaminen helvettiin ( Pastori Yong Doo Kim) riittää jo. ”

 

Naispuolinen palvelija: ” Näen, että tuonne on kerääntynyt monia pyhiä taivaas-ta. Aabraham on heidän joukossaan. ”

 

Jeesus: ” Olen puhdistanut tämän naispuolisen palvelijattareni.  Hänet on läpiko-taisin puhdistettu. Olen pukenut hänet valkoiseen. Olen pukenut hänet Minun tah-rattomaan pukuuni kun olen puhdistanut hänet. Hän johtaa monia sieluja taivaa-seen. Tämän naispalvelijattareni kautta monet Minun surkeat palvelijattareni saa-vat voimaa. On niin monia naispalvelijattaria, jotka tekevät laittomia asioita. Tä-mä naispalvelijatar, jonka näette tässä, on Minun lähettämäni. Olen lähettänyt tämän palvelijattareni tähän paikkaan, Herran Kirkkoon, jotta hän saisi koulutus-ta eikä tulisi korruptoituneeksi tai pahantekijäksi. Monien ihmisten joukossa täällä on ihmisiä, joita minä olen käyttävä Tulen palvelijoina tässä viimeisessä sukupol-vessa. Lisäksi on monia, joita erityisesti kutsun toimimaan palvelijoina. Niille, jotka olen lähettänyt Herran Kirkkoon, Minulla on erikoissuunnitelma. Siksi olen johta-nut heidän askeleensa tänne. Minä haluan, että ne palvelijat, jotka ovat täällä, ei-vät korruptoidu eivätkä muutu ulkokullatuiksi. Tässä maailmassa on niin monia ihmisiä, jotka maalliset halut ja ahneus on sokaissut ja pimentänyt. Heidät on pet-tänyt rahan rakkauden väärä henki. Siksi he profetoivat, kun heitä johtaa väärä henki. Minä heitän nämä palvelijat isoon kiehuvaan rautapataan helvetissä. Siksi minun palvelijani, kuunnelkaa hyvin tarkkaan  tässä paikassa. Minä haluan, että teitä johtaa Minun voimani ja väkevyyteni, jotta voitte tehdä Minun työni sen si-jaan, että annatte väärän hengen johtaa teitä.  Hankkiutukaa eroon ahneudesta. Kysykää Minun tahtoani. Kysykää mitä Minä haluan. Erottakaa henget. Kun saatte jotakin, teidän täytyy oppia erottamaan, olenko Minä antanut sen teille vai onko sen antanut teille Saatana. Väärät henget muuntautuvat käärmeen muotoisiksi ja kiertyvät Minun palvelijoitteni ympärille. Kun tämä tapahtuu, Minun palvelijani profetoivat väärin ja valehtelevat. Teidän täytyy erottaa tämä asianmukaisesti ja kunnolla. Milloin vain palvelijani profetoi sanoman Minulta, häntä johdattaa Mi-nun voimani. Minä astun palvelijani/palvelijattareni ruumiiseen, kun he puhuvat. Palvelijaini ruumiissa Minä toimin ja teen työtä heidän kanssaan. Moni teistä sa-noo, että ruumis on Pyhän Hengen temppeli, mutta tiedättekö, että hyvin monia palvelijoitteni temppeleitä on varastettu ja tuhottu? Teidän täytyy voida erottaa henget!  Teidän täytyy kyetä erottamaan ja tietämään, kuka on temppelissänne! Tätä on henkien erottaminen.”

 

” Monet Minun kansani joukossa ovat tietämättömiä, eivätkä tiedä kuinka erottaa hyvä pahasta. Palvelijani eivät tiedä, mitä Minä haluan. He eivät osaa erottaa hy-vää pahasta. Kuinka he sitten voivat opettaa ja ruokkia minun lampaitani, kun he eivät edes tiedä, mitä Minä haluan – eikä heillä ole mitään kykyä erottaa hyvää pahasta. Teidän täytyy erottaa, mikä on pahaa (evil). Teidän täytyy osata erottaa, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Minun sydämeeni sattuu, kun Minä näen, kuinka sokea yrittää opettaa ja ruokkia lampaitani. Tiedättekö, kuinka Minuun koskee, kun katselen ihmisiä, joita sokeat paimenet ovat ruokkineet ja johtaneet. Kuunnel-kaa hyvin tarkkaan Minun palvelijani tässä paikassa. Se mitä teiltä ensiksi haluan, on, että teidän hengelliset silmänne avautuvat.  Mutta se ei tapahdu helposti. Pal-velijani, pastori Kim on etsinyt Minua rukouksin yhä uudelleen ja uudelleen joka yö. Luuletteko, että  teidän on helppoa tunkeutua taivaan valtakuntaan? Minun palvelijani, älkää lörpötelkö, kun rukoilette. Teidän täytyy ensiksi tarkasti tietää, mitä Minulta pyydätte, ennen kuin itkette ja huudatte puoleeni. Enkö jo ole puhu-tellut teitä Sanani kautta, että teidän pitää itkeä puoleeni. Te olette niitä, joiden täytyy herättää nukkuvat sielut. Mutta moni teistä rukoilee suljetuin silmin rukoi-lematta kunnolla ollenkaan. Te olette niitä, joiden pitää herättää nukkuvat sielut. Teidän täytyy koputtaa nukkuvia sieluja niin, että he voivat hohtaa valoa. Mitä te teette, kun vain suljette silmänne? Miksi niin moni teistä nukkuu? Te sanotte saar-napöntössänne: 'Rukoilkaamme'. Mutta tiedättekö, että moni paha henki hyökkää teitä vastaan toistuvasti? Mitä Minä haluan teiltä on, että te aluksi murrutte ja he-räätte. Minun tahtoni on, että palvelijani ensiksi saavat hengelliset silmänsä auki ja avautuvat hengellisille asioille. Teidän täytyy ensin saada hengelliset silmänne auki.”  

 

Naispuolinen palvelija: Kiitos Sinulle Isä. Kiitos Sinulle Isä.

 

Jeesus:  ”Kun sinä ( naispuolinen palvelijatar) tulet taivaaseen, sinä tanssit Minun edessäni. Kun tuo määrätty aika tulee, sinä kävelet kultaisella kadulla. Minä otan sinut paikkaan, jossa Minä olen. Rakas naispuolinen palvelijattareni! Sinun täytyy pysyä uskollisena Minulle koko elämälläsi! Ă„lä elä elämääsi tunteittesi mukaan, vaan sen sijaan sinun täytyy hartaasti syödä sanojani. Kun sinulle määrätty aika tulee, otan sinut esille ja käytän sinua. Papinvirkasi avautuu. Kun se tapahtuu, mo-net ihmiset monista paikoista kerääntyvät sinun paikkaasi. Sinä puhut Minun sa-nojani. Minä ilmoitan tahtoni sinun huultesi kautta. Milloin tahansa sinä ilmoitat Minun Sanani noille, jotka eivät tiedä minne mennä ja mitä tehdä, he tulevat elä-viksi. Minun suitsukkeeni, tuoksuni, tulee esiin sinusta. Miellyttävä ja aromikas suitsuke tulee esiin kauttasi. Minä tahdon erityisesti suosia sinua, Rakkaani, Minä haluan pukea sinut kauniiseen pukuun, jonka Minä olen sinulle tehnyt. Minä puen sinut pyhyydellä ja vanhurskaudella.  Minä puen sinut kauniiseen pukuun, jonka minä olen koristellut. Sinä pidät jo nyt evankeliumin kenkiä.”

 

Naispuolinen palvelija: ” HERRA! Minä voin nähdä sen! Ne ovat jaloissani! Ne näyttävät perinteisiltä korealaisilta kengiltä ( paikallinen nimi: beoseon). Nämä eivät ole mitkään tavalliset kengät! Nämä beoseon- kengät näyttävät samankal-taisilta kuin korkea-arvoiset kuvernööri-esi-isämme pitivät! Ne on pantu jalkoi-hini! ”

 

Jeesus: ” Sinä matkustat moniin paikkoihin pitämällä näitä kenkiä!”

 

Pastori Kim: ” Rakas Herrani, kiitos Sinulle. Minä tarvitsen enemmän erilaisia sa-noja tälle kirkolle. Jos sinä puhut vähän enemmän ja yksinkertaisemmin, olisin kii-tollinen. ”

 

Jeesus: ”Pastori Yong Doo Kim. ”

 

Pastori Kim: ” Niin?”

 

Jeesus: ” Mitä haluat tietää? Tänä iltapäivänä olen paljastanut erittäin kallisar-voisen salaisuuden pojallesi Joosefille. Älä valita päivittäisistä helvetti-vierailuis-tasi, sillä kun ne ovat tulleet täyteen, sinä matkustat vielä enemmän kautta koko maailman. Minä teen sinusta maailmankuulun palvelijan. ”

 

Pastori Kim: ” Entä mitä vaimostani Hyun Ja Kangista? ”

 

Jeesus: ” Etkö tiedä kuinka mielissäni Minä olen hänestä? Hän on Minun Morsia-meni ja Minä olen hyvin mielissäni. Hän on niin rakastettava, niin rakastettava-…Pastori Yong Doo Kim, Minun palvelijani, olet nainut hyvän vaimon. Katso ym-pärillesi, ei ole vertaistaan vaimoa. Missä olisi vaimosi vertainen vaimo? Minä olen sitonut teidät kahden yhteen käyttääkseni molempia tulipalvelijoinani näinä vii-meisinä päivinä. Minä, teidän Jumalanne, olen saattanut teidät kaksi naimisiin. Minun poikani Joosef tulee tekemään suurempia töitä kuin pastori Yong Doo Kim. Hän on tekevä paljon enemmän ja suurempia töitä. ”

 

Naispuolinen palvelija: ” Joosef on teidän perillinen. Hän on tekevä vielä suurem-pia tekoja kuin sinä. ”

 

Pastori Kim: ” Voinko lyödä häntä, jos hän ei kuuntele minua?”

 

Jeesus: ” Älä koske häneen. Hän on minun poikani, joka liikuttaa taivaallista val-taistuinta. Kuka voi koskettaa Minun poikaani, joka liikuttaa taivaallista valta-istuinta? ”

 

Pastori Kim: ”Herra, minun tyttäreni, Joo Eun myös haluaa tulla pastoriksi. ”

 

Jeesus: ” Hän on jo saanut siunauksensa, kun hän oli äitinsä kohdussa. Hän on saanut siunaukset kaikista lähteistä, kohdun siunaukset ja maan siunaukset. Tai-vaallista kruunua jo ollaan asettamassa hänen päähänsä. Vakaa kuninkaallinen tie ja Siionin tie on hänelle avattu. Enkö jo ole puhunut tämän sinulle, niin että sinun pitäisi tietää? Mitä muuta haluat tietää?”

 

Pastori Kim: ” Herra, Herran Kirkon jäsenet ovat vaikeassa tilanteessa ja minun sydämeeni koskee, kun jotkut ovat langenneet petokseen. Siksi he ovat jättäneet Herran Kirkon. Mitä minun pitäisi tehdä heille? ”

 

Jeesus: ” Jotkut palaavat entiseen asemaansa. Mutta on joitakin, jotka tulevat har-hailemaan, kun pahat henget johtavat heitä eivätkä he tule takaisin, mutta sen si-jaan he hyökkäävät lampaitani vastaan, kun he ovat naamioituneet enkeleiksi. He eivät ole kykeneviä näkemään Minua, koska heidän silmänsä ovat pimentyneet. Heidän silmiään peittää pimeys. Heistä on tullut pimeyden sätkynukkeja ja heitä johdetaan harhailemaan ympäriinsä paikasta toiseen. Mutta Minä sallin heille yh-den viimeisen mahdollisuuden. On siis joitakin, jotka palaavat, mutta enemmän nii-tä, jotka eivät palaa. Rakas palvelijani,  älköön sydämesi murtuko. Tämä ei ole enää sinun ongelmasi. Ongelma on jo mennyt ohi. Koska he ovat jo jättäneet sinut, sinun täytyy unohtaa heidät ja antaa sydämellesi vapautus heistä. Vaikka Minä olen antanut heille monia mahdollisuuksia, pahat henget ovat vallanneet heidät ei-vätkä he voi vapauttaa itseään niistä. Minulla ei ole muuta keinoa heidän auttami-sekseen. Minun palvelijani, älä anna tämän asian jäädä mieleesi. Sinun täytyy vain rukoilla heidän puolestaan.

 

Pastori Kim: ” Rakas Herrani. Minä olen rukoilemassa viittä biljoonaa wonia( = viittä miljardia dollaria). Olen hartaasti pyytämässä, että voisin antautua palvele-maan kirkkoja ympäri maailman, lähetystyöntekijöitä, rahoittaa Koreaan kirk-koja. Nykyinen kirkon koko on hyvin pieni. Niinpä rukoilen isoa tonttia, joka olisi vähintään 100 000 pyongin eli 33,2 hehtaarin alainen, jotta voisin rakentaa moni-toimirakennuksen, joka auttaisi ihmisiä pois vaikeista olosuhteistaan. Se olisi paik-ka, jossa kasvatetaan hengellisiä lapsia ja otetaan vastaan kansojen asukkaita. Herra, ole hyvä ja tee tämä ja vastaa rukoukseeni ihmeelläsi ja voimallasi. ”

 

Jeesus: ” Jos todella haluat saada tuon, sinun täytyy rukoilla enemmän. Pahat hen-get tulevat kuin heinäsirkkaparvi keskeyttämään rukouksesi, niin että et saa mitä olet pyytämässä. Sinun täytyy voittaa esteet ja mennä eteenpäin. Vaikka pahat henget tulevat kuin heinäsirkka- tai ampiaisparvi ja vaikka se voi tuntua vaikealta haasteelta, Herran Kirkon pyhien täytyy itkeä rukouksessa enemmän kuin kos-kaan. Koreasta ja kaikkialta maailmasta tulee rahaa ja varakkaat ihmiset monista paikoista tungeksivat Herran Kirkkoon. Minä liikutan Tahtoni mukaan ja sinä saat todistaa, että Minun työni tulee tehdyksi. Taivaallinen portti on jo avattu. Olenko kertaakaan jättänyt vastaamatta sinun rukouksiisi? Olen jo ottanut vastaan ruko-uksesi. Ja ne, jotka ottavat osaa tähän työhön, saavat uskomattomat siunaukset taivaasta ja maasta. ”

 

Pastori Kim: ” Rakas Herrani. Olen erittäin kiitollinen armostasi. Minä haluan, että monet Herran Kirkon jäsenet saavat ottaa vastaan peittämättömät hengel-liset silmät työhön. Mutta minulla on liian vähän työntekijöitä. Ole hyvä ja laa-jenna heidän hengellistä syvyyttään. Tarvitsen lisää työntekijöitä. ”

 

Jeesus: ” Monet ovat vielä harjoitusvaiheessa. Minä avaan asteittain ja kohtuul-lisesti heidän hengellistä syvyyttään. Minä haluan, että Herran Kirkon jäsenet kuuntelevat nyt hyvin tarkkaan. Vaikka Minä, Jehova Jumala, olen Rakkauden Ju-mala, Minä haluan, että kaikki te palvelette Minua kunnioittavalla pelolla ja vavis-tuksella. Vaikka Minä olen tullut tämän maan päälle lihassa ja olen ollut luonanne, Minä Jehova loin koko Maan, Universumin ja koko maailman Sanallani. Minä ha-luan, että Herran Kirkon pyhät ovat polvillaan täysin antautuneina. Minä haluan, että te avaudutte tuntemaan syvemmin suuria töitäni. Rakkaat palvelijani, älkää murehtiko. Kun säädetty aika tulee, minä lähetän teidät valmistautuneina ja uskol-lisina ja he kaikki ovat vehnää. Mutta näinä aikoina Minä seulon ihmisiä aika ajoin. Ja niiden, jotka ovat päättäneet ottaa tämän kirkon kotikirkokseen, täytyy auttaa pastori Yong Doo Kimiä ja työskennellä hänen kanssaan. Ja vaikka moni teistä on taloudellisissa vaikeuksissa ja elää vaikeaa elämää, Minä siunaan teidän elämäänne varmasti. Niille,  joilla ei ole vielä omaa asuntoa, Minä annan talon ja niitä, jotka elävät köyhyydessä, Minä siunaan varmasti. Ne, jotka harjoittavat lii-ketoimintaa, Minä siunaan heidän liiketoimensa. Taivasten valtakunta on voimalla laajentumassa ja väkivaltaiset ihmiset hyökkäävät sitä vastaan. Minä haluan, että Herran Kirkon jäsenet ovat uskollisia elämässään! Koska Minulla on niin paljon annettavaa, Minä annan sekä taivaallisia palkintoja että fyysisiä asioita siunauk-sena teille maan päällä. "

 

” Minä haluan, että te kaikki tottelette pastori Yong Doo Kimiä ilman ehtoja. Älkää puhuko selän takana, älkää valittako älkääkä nurisko, vain totelkaa. Te puhutte taivaisiin. Te teette työtä ja estätte monta ihmistä joutumasta helvettiin ja tämä työ leviää kautta koko maailman. Herran Kirkon ihmisten on aina oltava hereillä ja rukoiltava pastori Yong Doo Kimin puolesta. Älkää olko tottelemattomia. Älkää valittako älkääkä nurkuko. Kun säädetty aika tulee, Minä siunaan Herran Kirkon jäseniä. Ne, jotka eivät jätä kirkkoa vaan pysyvät kirkossa, tulevat siunatuiksi.

 

Naispuolinen pastori: ” Pastori Kim, Herra on puhunut nämä sanat minulle. Mel-kein joka kirkko määrää vanhemmiston, diakonit ja diakonissat. Mutta Jumala on sanonut, että se ei ole sitä mitä Hän haluaa. Vanhemmistojen ylpeys on tavoittanut taivaan. Kun heidät on määrätty ja saaneet tittelin ” vanhin”, ” diakoni” ja ”diako-nissa”, jotta palvelisivat pastoreita, he kääntyvätkin kontrolloimaan pastoreitaan ja äänestämään, jopa potkimaan ulos pastorinsa. He tekevät pastorinsa toiminta-kyvyttömiksi rajoittamalla ja kontrolloimalla heidän työtään. Sen sijaan, että aut-taisivat pastoreitaan, he surmaavat heidät. Siksi Herra ei halua, että Herran Kirk-ko valitsee vanhimpia. Herra sanoi, että Hän haluaa teidän johtavan palveluvir-kaanne riippumattomasti.”

 

Jeesus: ” Herran Kirkon ihmiset, kuunnelkaa hyvin tarkasti. ”

 

Naispastori: ” HERRA sanoi, että teidän täytyy tukea Hänen palvelijaansa, pastori Yong Doo Kimiä, tunnollisesti. Jos pidätte hänestä hyvää huolta, Herra sanoi, että Hän siunaa teitä varmasti. HERRA lupaa teille, että Hän takaa siunaukset."

 

Pastori Yong Doo Kim: ” Rakas HERRAni, jos minä johdan tai hoidan palveluvir-kaa riippumattomasti, etkö ajattele, että se voi aiheuttaa ongelmia? Minun oma-tuntoni on vakuuttunut siitä, että johdan virkaa riippumattomasti. Mutta Herra, minä tiedän, että sinä tunnet sydämeni. ( Herran Kirkossa 60 – 80% uhreista ja kymmenyksistä käytetään lähetyssaarnaajien tukemiseen ja hyväntekeväisyyteen).

 

Jeesus: ” Olet mainio, pastori Kim. Mitä teet, on juuri sitä, mitä Minäkin haluan. Jos ihmiset tietävät kirkon raha-asioista, moni haluaa sekaantua niihin ja keskus-tella niistä. Sinä olet Minun palvelijani. Sinun pitää olla vilpitön ja uskollinen. Si-nun ei pidä antaa kirkon talouskertomusta kenellekään. Minä olen ainoa, jolle si-nun pitää raportoida kirkon talousasiat. Uhri on Minun, ja se on uhrattu Minulle. Kun uhri on asetettu alttarille, siitä tulee Minun omaa. Kuka voi tulla väliin ja us-kaltaa sanoa mitään uhrista, joka oli annettu Minulle? Minä haluan, että käytät kirkon uhrirahoja moniin hyviin töihin.

 

Pastori Kim: ” HERRA, voisitko olla niin hyvä ja antaa joitakin lohduttavia sanoja pastoreille,  näiden vaimoille, diakonissoille, jotka ovat tulleet maan kaikista osis-ta; evankelistoille, tuntemattomille naispalvelijattarille, palvelijoille, jotka ovat pe-rustaneet uusia kirkkoja ja ihmisille, jotka ovat tulleet USA:sta vierailemaan tänne? ”

 

Jeesus: Minä rakastan teitä kaikkia hyvin paljon. Minun rakkaat tyttäreni USA:sta, rakkaat mies - ja naispalvelijani, jotka olette tulleet tämän maan kaikista osista, Minä rakastan teitä kaikkia hyvin paljon. Olen erityisesti valinnut teidät tulemaan tänne. Olette nähneet monia asioita tässä kirkossa. Vaikka kuka hyvänsä ihminen väittää asioita ja yrittää vastustaa uskoanne, älkää järkkykö niistä sanoista, vaan keskittykää Minuun, teidän Jehova-Jumalaanne. Teidän täytyy keskittyä ja seurata Minuun/Minua. Minä haluan, että teistä kaikista tulee Minun työntekijöitäni. Minä haluan, että kaikista teistä tulee evankeliumin työntekijöitä.”

 

” Minulla on monia palkintoja taivaassa. Siksi teidän täytyy olla kestäviä ja kärsi-vällisiä. Minä haluan, että te tulette suoraan taivaaseen sen sijaan, että saatte tuo-mion tulta. Ei ole paljon aikaa jäljellä. Kunnes säädetty aika tulee, Minä haluan, et-tä te tunnollisesti pyritte tulemaan Minun astioikseni. Minä haluan käyttää teitä. Minä rakastan teitä. Erityisesti rakastan ihmisiä Herran Kirkossa ja jokaista nuor-ta ja lasta siellä. Rakastan kaikkia teitä paljon. Rakastan kaikki pieniä lapsia ja vauvoja. Rakastan jokaista sielua, joka on kokoontunut tähän paikkaan. Te keski-tytte minuun. Aina kun syötte sanojani, älkää ajatelko sitä toisten ihmisten puhee-na ,vaan sensijaan tunnistakaa siinä Minun ääneni. Kautta koko kansan, kun kir-koissa on jumalanpalvelus, Minä olen heidän kanssaan.”

 

Naispalvelija: ” Kiitos sinulle, Herra. ”

 

Pastori Kim: ” Kaikki herätyskokoukset, joita on pidetty Herran Kirkossa ovat il-maisia. Me emme pyydä mitään rekisteröintimaksua. Ihmiset, jotka tulevat herä-tyskokouksiin, saavat ilmaiset ruuat. Kaikki on maksutonta. Herra, oletko tyyty-väinen? Kuinka kauan jatkan herätyskokouksia maksuttomina? Kirkon talouskin on tärkeä. Minä kamppailen raha-asioiden kanssa kun pidän herätyskokouksia. ”

 

Jeesus: ” Rakas palvelijani, kuuntele hyvin tarkkaan. Minä halveksin kauppiaita, jotka haluavat myydä Minun Huoneessani ansaitakseen rahaa. Minä autan sinua raha-asioissa. Minä vuodatan rahallisia siunauksia. Minä teen Herran Kirkosta esimerkin saattaakseni häpeään Korean muut kirkot ja Minä käännän nuo kirkot ylösalaisin. Sinä teet hienoa työtä, pastori Kim. Teet niin hyvin, että Minä olen sii-hen mielistynyt. Minä olen mielistynyt Herran Kirkkoon, koska sinä toimit Minun tahtoni mukaisesti.”

 

Naispalvelija: ” Kiitos sinulle Jumala.”

 

Pastori Kim: ” HERRA, ole hyvä ja siunaa tämä naispalvelija.”

 

 

 

                             Joosef – Salainen Kammio, Profetia Ja Helvetti

 

Kun olin rukoilemassa, Arkkienkeli Mikael ilmestyi minulle ratsastaen tulihevo-sella. Arkkienkeli sanoi: ” Sinulla on töitä tehtävänä. Sinun täytyy mennä ja tais-tella Lusiferia vastaan. Ole hyvä ja pue yllesi Jumalan Tulen koko sota-asu.”

 

Niin panin ylleni tulivarusteet ja valmistin itseni lähtemään heti, kun saisin tuli-hevoseni. Mutta kun olin lähtemässä ratsastamaan, Minä näin saarnastuolin ta-kana olevan ristin leimuavan tulen vallassa. Sitten näin, että avautui tie taivaa-seen. Pian lemmikkini, kotka taivaasta lensi luokseni leimuavan tulen muodossa. Sitten näin valtaisan lohikäärmeen , joka oli isompi kuin maapallo. Niin heitin keihään lohikäärmettä kohti ja se lävisti sen. Lohikäärme sai iskun, joka heitti sen avaruuden ulommaiseen osaan.

 

Tuona hetkenä Lusifer valjasti pimeyden hevosta, jonka koko oli mielikuvituksel-lisen suuuri. Varmistaakseen etten pelkäisi, Herra laajensi kokoni yhtä suureksi kuin Lusiferin. Mutta kun olin häviöllä taistelussa Lusiferia vastaan, arkkienkeli Mikael tuli nopeasti ja vei minut taivaaseen. Taivaan portilla minä näytin taivaan passini porttia vartioivalle enkelille. Sitten astuin taivaaseen. Menin Isän Juma-lan valtaistuimen luo palvomaan Häntä. Sitten pyysin Häneltä: ” Isä Jumala, ole hyvä ja anna minulle voimakkaampia aseita!” 

 

Hän vastasi: ” Hyvä on. Mene salaiseen kammioon.”

 

Niin saavuin kammioon ja sitten näin kaksi enkeliä. Heitä ympäröi valo. He piti-vät yllään Jumalan koko sota-asua, joka oli tehty valosta. Valon kammiossa ainoa asia mitä näin oli valo. Jatkoin kävelemistä loppuun asti. Kun saavuin kammion loppuun, näin alttarin. Alttarille oli asetettu koko Jumalan sota-asu valosta teh-tynä, Sanan Miekka, Vanhurskauden rintahaarniska (rintalevy), totuuden vyö jne. Polvistuin alttarin eteen. Jumala antoi minulle kaikki sota-asun osat.

                                      

                                        Jumala Puhuu Nuorille Aikuisille

 

Jumala puhui meille nuorille aikuisille. Hän sanoi: ” Kun rukoilette tänään, rukoil-kaa voimakkaasti. Samalla tehkää parannus, katukaa,  silloin teidän hengelliset silmänne avataan. Te näette hengelliset asiat ja te profetoitte. Tänään on teidän mahdollisuutenne. Kun rukoilette, älkää avatko silmiänne. Nuoret aikuiset, teillä on mahdollisuus tänään. Siksi rukoilkaa. Te näette näkyjä ja te, jotka olette van-hoja, näette unia. Siksi teidän täytyy itkeä, kun teette parannuksen ja kadutte!”

 

Jumala oli neuvonut meitä ja kun olimme rukouksessa, Herra tuli itse luokseni ja sanoi: ” Joosef, Minulla on jotain näytettävää sinulle. ”

 

Niin vastasin Hänelle sanomalla: ” Kyllä Herra." Ja tottelin.

 

                                                       Jeesus Näytti Helvetin

 

Herra piti minua kädestä, kun matkasimme kohti helvettiä. Kun olimme kulke-neet pimeän tunnelin läpi, ilmestyi kaksi polkua. Vasen meni helvettiin ja oikea taivaaseen. Helvetin polku alkoi hyvin leveänä, mutta jatkuessaan se kapeni. Pol-ku muuttui tosi kapeaksi, kun ihmiset alkoivat luiskahdella polulta sen molem-mille puolille. Sen sijaan polku taivaaseen alkoi kapeana, mutta jatkuessaan tuli leveämmäksi.

 

Kysyin: ” Herra, miksi johdat minut helvettiin? ”

 

Herra vastasi: ” Koska liian monet ihmiset eivät usko helvettiin. He eivät usko sen-kään jälkeen, kun Minä heille olen siitä puhunut. Tämä on syy, miksi Minä otan si-nut henkilökohtaisesti sinne ja myös selitän sitä. ”

 

Heti kun olimme saapuneet helvettiin, kykenin haistamaan tuon hirvittävän ruumiiden lemun. Haju oli hyvin vahva. Kuulin ihmisten huutoja. He huusivat ja pyysivät apua.

 

                                              Huorintekijöiden Helvetti 1

 

Näin valtavan kokoisen pullon, joka oli muodoltaan CocaCola-pullo. Pullon sisällä oli laite, joka jauhoi ja katkoi ihmisruumiit kappaleiksi. Demonit riisuivat naiset ja miehet ilkosen alastomiksi. Sitten heidät heitettiin pulloon. Heti kun he olivat pullossa, heidän ruumiinsa katkottiin palasiksi ja jauhettiin. Jokainen heistä koki ankaraa kidutusta ja huusi apua. Herra sääli heitä, sillä Hänen kyyneleensä valui-vat pitkin Hänen kasvojaan. Kun tämä kidutus oli tehty, ihmiset siirrettiin seu-raavaan paikkaan. Tämä paikka täytetty vedellä, joka oli tehty tulesta. Ihmiset heitettiin tuohon tuliveteen. Mutta heidän ruumiinsa regeneroituivat ennalleen. Kun tämä oli tapahtunut, heidät heitettiin tuliveteen kidutettavaksi kerta toisen-sa jälkeen. Monien ihmisten ruumiit oli poltettu. Kun ruumiit paloivat, ne myös sulivat. Vielä tämänkin kidutuksen aikana he kykenivät huutamaan, että joku tu-lisi pelastamaan heidät.

 

                                              Huorintekijöiden Helvetti 2

 

HERRA näytti minulle huorintekijöiden toisen helvetin. Tämä paikka oli todella ainutkertainen. Minä näin kidutuslaitteen, joka muistutti jäänmurskaajaa. Demo-nit heittivät ihmisiä tähän laitteeseen ja se murskasi heidät. Ihmisten ruumiit re-vittiin kappaleiksi ja jauhettiin. He kirkuivat tuskasta. Demonit kokosivat kaikki sisäelimet ja jauhoivat ne. Demonit käyttivät sisäelimiä lisämausteina jälkiruo-kiinsa.

 Huom.! Seuraava punaisella merkitty tekstiosuus on väärä profetia, johon on suhtauduttava varauksella. Tämän ovat todenneet kysymällä asiaa Jeesukselta Pertti Peussa ja Olli Siipola.

                                                      2. Herran Sana

                                                      Herran Sana  1

 

” Minä rakastan teitä, lapseni. MINĂ„ OLEN HERRA,  joka hallitsen universumia. Olen erityisesti valinnut teidät kaikki. Kaikki lupaukset ja suunnitelmat, mitkä Mi-nä olen taivaassa tehnyt, toteutuvat teidän kauttanne."

 

"Rakas pastori Yong Doo Kim, Minun rakas, uskollinen palvelijani, Minä olen erityi-sesti valinnut sinut tästä sukupolvesta. Kuten kaikki Jumalan lapset ovat vavisseet Minun edessäni, ihmiset vapisevat polvillaan sinun edessäsi. Minä osoitan voimani sinun kauttasi. Minä tuon ilmi Minun voimani sinun kauttasi. Universumin ja tai-vaan hämmästyttävät asiat toteutuvat sinun kauttasi tämän maan päällä. Minun voimani ilmenee kaikkialla kansakunnissa eikä pelkästään Incheonin kaupungis-sa."

 

"Rakas poikani, Minun lempipoikani, ja Minun uskollinen palvelijani; vaikka sinul-la olisi satoja elinkaaria, Minä tiedän, että olisit pyhittänyt koko elämäsi Minulle. Minun nimeni vuoksi, vaikka sinun olisi pitänyt myydä elämäsi ja henkesi, olisit tehnyt sen. Minä omistan sinun elämäsi, sielusi ja henkesi ja Minä rakastan sinua. Rakkauteni on kaiken kuvailun ulkopuolella."

 

"Minä näytän Minun rakkauteni (Jumalan rakkauden) kauttasi. Pimeyden voimat järkkyvät kauttasi. Lukuisa joukko palvelijoita kokoontuu yhteen sinun kauttasi ja tuo lukumäärä on oleva niin suuri, että se on kuin meren hiekkajyväset. Nuo palve-lijat tekevät parannusta, katuvat ja kääntyvät kyynelin yhä uudelleen puoleeni kä-tensä antautuneina. Särkyneen sydämen kyyneleet virtaavat tulvien."

 

"Kun Minun ääneni julistaa sinun huultesi kautta, pyhä tuli tulee alas. Kun Pyhä tuli tulee alas ihmisten päälle, se kuluttaa heidän sydämensä ja Pyhä tuli polttaa heistä heidän syntinsä pois. Tapahtuu suuri pyhyyden ennalleen palautus. Minun Henkeni, Pyhä Henki, julistetaan koko universumille kauttasi. Pyhä tuli leviää kaik-kialle maailmaan. Tässä sukupolvessa (age) ja ajassa olen valinnut sinut ja Minun tahtoni ja suunnitelmani tulevat toteutumaan n ä i n ä  v i i m e i s i n ä  p ä i v i n ä. Minä vuodatan päivittäin voimani sinuun. Sinä et suorita Minun työtäni omalla voimallasi, vaan sinä teet sen työn Luojasi, sinun Isäsi, MINĂ„  OLEN voimalla. Sinä suoritat työn loppuun asti."

 

"Älä ole huolissasi siitä, että voit langeta ylpeyteen. Minä pidän huolen siitä, että pysyt nöyränä. Vaella varovasti niin et lankea. Monia vastustajia nousee ja he yrit-tävä parjata ja kalvaa sinua. He puhuvat hyökkääviä sanoja repiäkseen sinut pala-siksi. Mutta kun sellaista tapahtuu, Minä pidän sinusta kiinni ja huolta. Minä ha-laan ja suojaan sinua."

 

"Monet palvelijani ja monet ihmiset tekevät parannuksen, katuvat ja kääntyvät Baptize by Blazing Fire – kirjojen(Tulikaste-kirjojen) kautta. Lukuisat ihmiset kääntyvät. He tulevat saamaan Minun auktoriteettini ja voimani. He tulevat voit-tamaan elämän taivaassa. Minä vuodatan alas enemmän viisauttani. Minä vuoda-tan enemmän voimaa sinun käsiisi. Minä julistan hämmästyttäviä  salaisuuksia sinun huuliesi kautta. Lukuisat ihmiset tulevat tietämään, että MINĂ„ OLEN elävä Jumala. He näkevät Minut ja tuntevat, että Minä Olen Elävä."

 

"Herran Kirkon HERRA on Minun Poikani Jeesus. Kirkon Pää on Poika, Jeesus ja Hän on itse hallitseva sitä. Tämä kirkko tulee varakkaammaksi. Sielut kaikkialta maailmasta tulevat vierailemaan tähän kirkkoon. ”

 

” Herran Kirkko on ottava vastaan suunnattoman kokoisen rakennuksen. Koulu-tuspaikkaa laajennetaan. Monia, jotka omistavat elämänsä sinulle, otetaan osal-listumaan Sinun työhösi. Sinä tulet näkemään, että ihmiset antavat elämänsä Mi-nulle ja Minä lähetän ihmisiä auttamaan sinua. Sinä teet työtä päivittäin Minulle iloisella sydämellä ja naurulla. Minä pidän sinut terveenä. Älä huolehdi terveydes-täsi, koska terveytesi on Minun käsissäni.

 

Pastori Yong Doo Kim, Minä haluan, että teet kaikki työt uskollisesti. Minä avaan ja annan sen sinulle. Minä vuodatan yllesi lisää suuria tekoja päivittäin. Kun sinä oikein, kunnolla ja asianmukaisesti toteutat lähetystehtävän, jonka olen sinulle us-konut, taivaan kirkkaus tulee alas. Taivaan valtaistuin liikahtaa ja tuhannet enke-lit mobilisoidaan. Voima tulee huulillesi ja viisauden ja ilmestyksen sanat juliste-taan sinun huuliesi kautta, kun monia elämän sanoja saarnataan. Lukuisia opetus-lapsia tulee sinun kauttasi ja lähetetään maailmaan. Vaimosi on kaikkein läheisin työtoverisi, jonka olen antanut sinulle. Sinun täytyy rakastaa häntä kuten rakastat itseäsi ja samalla tavalla kuin Minä rakastan sinua. Sinun täytyy ilmentää Minun rakkauttani kun halaat häntä. Hän on oleva sinun läheisin työtoverisi ja hän aut-taa sinua koska hän on läheisin työkumppanisi.

 

                                                          Herran Sana 2  

 

”Rakkaat poikani ja tyttäreni. Minä olen valinnut teidät.  Minä rakastan teitä ja siksi Minä olen ottanut Ristin teidän puolestanne. Hyväksyttekö Minun rakkauteni? Minun lapseni, jotka olette kokoontuneet tähän paikkaan, kuunnelkaa! Minä halu-an, että te kaikki hyväksytte, että Minä olen valinnut teidät ja rakastan teitä. Jos olette ymmärtäneet ja ottaneet vastaan Minun rakkauteni, olette todella siunattu-ja. Minä olen valmistanut Elämän Kruunun niin, että voin antaa sen teille kaikille. Jos te seuraatte Minua, te pääsette iankaikkiseen kotiinne. Mutta jos seuraatte tätä maailmaa, teitä kidutetaan ikuisesti helvetissä. Tämä on oleva teidän valintanne. Kun päätätte seurata Minua, tiedä, että teidän täytyy seurata Minua loppuun asti."

 

"Kun Minä sanon: ' Tule', käsivarteni ovat avoimina ottamaan vastaan sinut ja si-nun pitää nopeasti tulla Minun luokseni. Mahdollisuudet eivät tule helposti. On ole-massa aika (etsikkoaika), jolloin armo on vastaanotettavissasi. Kun pelastuksen ai-ka tulee, sinun täytyy ottaa vastaan pelastus. Kun käsivarteni sulkeutuvat, ei ole ketään, joka voi ne avata jälleen. Mutta kun Minun siunauksen käteni ovat auki, nostakaa kätenne korkealle ja korottakaa äänenne ja huutakaa lujaa! Minun siu-nauksen käteni tulevat päänne päälle. Minun siunauksien käteni tulevat teidän perheittenne päälle ja jopa palvelijoittenne päälle. Minä täytän teidät parhailla asioilla."

 

” Lapseni, jotka olette tulleet tähän paikkaan, kuunnelkaa! Tämä paikka ei ole kai-kille. Ei kuka tahansa voi tulla tähän paikkaan. Herran Kirkko on Minun kirkkoni. Kaikkien kirkkojen joukossa Herran Kirkko on erikoinen kirkko, jonka olen valin-nut tästä sukupolvesta. Tämän kirkon kautta Minä saan paljon kunniaa tässä su-kupolvessa. Minun kirkkauteni valo hohtaa ja menee eteenpäin maailmassa. Minä liikutan universumia tämän kirkon kautta. ”

  

” Kuulkaa, te, jotka vainoatte Herran Kirkkoa! Te, jotka herjaatte Herran Kirkkoa! Minä kiroan teidät! MINĂ„ OLEN tarkkailee teitä. Rakastettu palvelijani ( pastori Yong Doo Kim), jota Minä olen kasvattanut Herran Kirkossa, palvelija, joka on us-kollinen Minulle koko elämässään. Olen erityisesti valinnut hänet. Minä haluan, et-tä palvelette häntä uskollisesti ja kaikesta sydämestänne. Jos te rakastatte Minua, Minä haluan teidän palvelevan häntä erittäin hyvin. Hän on rakkauden ja uskolli-suuden palvelija. Jos te haluatte totella Minun sanaani, Minä haluan , että te totte-lette sanaa, joka julistettiin palvelijani kautta. Minä lähetän hänet kaikkeen maail-maan. Minä pelastan tämän sukupolven hänen kauttaan. Joukoittain palvelijoita tulee ja tekee parannuksen, katuu, kääntyy murtunein sydämin ja kyynelin. Kyyne-leet täyttävät maan. Paatuneet ja häijysydämiset  palvelijat tulevat ja polvistuvat minun edessäni pastori Yong Doo Kimin kautta. Minä vuodatan Minun voimani pastori Yong Doo Kimin päälle eikä maailma tule kykene kestämään sitä. Hän on taisteleva pahoja henkiä vastaan ja Minä pelastan Minun kansani Minun palvelija-ni pastori Yong Doo Kimin kautta.  Minun valittuni ovat tulleet korruptoituneiksi, siksi, katsokaa!! He juoksevat kohti helvetin tulta! ”

 

"Minä saan monet ihmiset tekemään parannuksen, katumaan, kääntymään kyyne-lin pastori Yong Doo Kimin, Minun palvelijani, kautta. Ne palvelijat, jotka ovat täyttäneet vatsansa väärillä motiiveilla sen sijaan, että olisivat tehneet työtä Mi-nulle, tulevat tekemään parannuksen. Mutta jopa monien tarjottujen mahdolli-suuksien jälkeen, jos he eivät tee parannusta, vaan päinvastoin itsepäisesti tulevat entistä häijymmiksi, niin heidät Minä kiroan. Minä siunaan vain heitä, jotka kään-tyvät teiltään Minun puoleeni ja tekevät parannusta kyynelin. Minun valittu palve-lijani pastori Yong Doo Kim tulee kokemaan monia loukkauksia. Hän tulee käy-mään monien vainojen kautta. Moni haluaa lävistää hänet ja Minun nimeni tähden häntä parjaa moni."

 

"On tuleva vapaus ja Minä olen oleva kirkastettu Minun palvelijani pastori Yong Doo Kimin kautta. Minä kohotan Minun käteni ja kiroan ne, jotka lävistävät, vaino-avat, ja vastustavat häntä, jonka Minä olen valinnut ja hyväksynyt."

 

"Mutta Minä nostan käteni siunatakseni heitä, jotka siunaavat ja rukoilevat pasto-ri Yong Doo Kimin puolesta. Minä siunaan teitä enemmän kuin olette odottaneet. Minä siunaan teitä kaksinkertaisesti. Minä siunaan teitä tuhatkertaisesti! ”

 

” Minä olen valinnut pastori Yong Doo Kimin kodin. Koko hänen perheensä palve-lee Minua. He ovat jo antaneet elämänsä Minulle. Olen jo ottanut vastaan heidän elämänsä ja heidän omistautumisensa johdosta, Minä palkitsen heidät iankaikki-sella elämällä. Kun Minä liikutan tätä sukupolvea. Minun valtaistuimeni, taivaal-linen voimani ja auktoriteettini liikkuvat ja Minä vuodatan alas voimani ja aukto-riteettini. Milloin tahansa Minun palvelijani pastori Yong Doo Kim matkustaa, hämmästyttävät valopallot tulevat alas hänen lävitseen. Ja milloin vain valopalloja vuodatetaan alas, ihmiset tekevät parannuksen. He saavat voiman ja moni palveli-ja antaa elämänsä Minulle, kun monia palvelijoita herätetään”.

 

” Teidän täytyy palvella Minua uskollisesti.  Minun huutakaa minun puoleeni kai-kella voimallanne ja sydämellänne. Silloin minä vuodatan alas hämmästyttävän armoni, mitä maailma ei ikinä voi antaa teille eikä sitä voi verrata tähän maail-maan. Vaikka näitä asioita ei voi ostaa maailmasta, niin milloin vain pyydätte ja kun te itkette ääneen Minulle, Minä vuodatan alas armoni ilman hintaa.”

 

” Te olette siunattuja lapsia. Te olette minun rakkaita lapsiani. Minä haluan, että te kaikki olette Minun rakastamiani loppuun asti. Ne, jotka kestävät, saavat pal-kinnon. Niille, joita parjataan ja vainotaan Minun Nimeni tähden, Minun vanhurs-kauteni on korvaava sen kaiken iankaikkisella kruunulla, joka on katoamaton. Niille, jotka eivät ole saitoja käyttäessään voimiaan Minua palvelessaan; niille, jot-ka ovat omistautuneet Minulle, ja niille, jotka eivät ole itaroita antaessaan aikaan-sa Minulle, Minä hyvitän työnne asioilla, joita ei tästä maailmasta löydy. ”

 

” Älkää menettäkö rohkeuttanne, vaan päinvastoin tämän palvelijan kautta, jonka Minä olen kasvattanut Herran Kirkossa, teidän pitää tulla yhdeksi tämän palveli-jan kanssa. Silloin te olette näyttävä toteen kaikki ne asiat, jotka olen määrännyt tapahtumaan lopun aikoina. Ne, jotka menettävät ja uhraavat Minun tähteni, saa-vat ikuisia asioita niiden tilalle. Kuten Minä olen antanut elämäni teidän tähtenne, jos te annatte Minulle kaiken sen, mitä Minä olen antanut teille, Minä avaan valta-istuimeni ja taivaallisen varastohuoneen ja silloin minä täytän teidät (kaikki tar-peenne) yltäkylläisesti. ”

 

” Siksi teidän täytyy julistaa Minun Nimeäni, sillä se on suurin siunaus. Ne, jotka itkevät ja kestävät lannistumatta, Minä varustan monilla asioilla koko elämänsä ajan. Minun siunaukseni ja Minun lupaukseni teille tulevat toteutumaan varmasti. Minä haluan, että sinä itket loppuun asti. Minä haluan sinun itkevän äänekkäästi lannistumatta. ”

 

” MINÄ OLEN elävä Jumala, Minulla, teidän Jumalallanne, on voima. Älkää tulko riippuvaiseksi tästä maailmasta, vaan riippukaa Minussa, teidän Jumalassanne. Minä suojelen teitä, Minä johdattelen teitä, Minä takaan tulevaisuuden. Ne, jotka uskovat Sanaani, ovat siunattuja. Mutta ne, jotka kuuntelevat Sanaani ja tekevät sen mukaan, ovat vielä enemmän siunattuja. Tee työtä Minulle loppuun asti, koska Minun päiväni on lähellä. Minun päiväni on lähempänä kuin luulette. Minä tulen, kun ette odota sitä. Siksi, älkää eläkö tälle maailmalle, vaan teidän täytyy elää Mi-nulle, teidän Jumalallenne. Sillä maailman asiat ovat turhia. Ne, jotka haluavat Mi-nun ikuisia asioitani, jotka eivät turmellu, heidät Minä palkitsen ikuisilla asioilla.”

 

” Minä haluan ikuisen siunauksen olevan kanssanne. Kun te keskitytte siunausten Jumalaan, teidän täytyy uskoa ja rukoilla. Te olette sen jo saaneet. Rukoilkaa usko-en ja te saatte varmasti. Halutkaa sitä ja pyytäkää. Niille, jotka haluavat, minä vuodatan Minun kirkkauteni. Minä siunaan teitä. Minä siunaan Herran Kirkkoa. Erikoispalvelijani, palvelija, joka on omistanut koko elämänsä Minulle! Minä siu-naan Minun palvelijaani ja hänen kotiaan! Minä siunaan heitä käteni aivan avoi-mina.”

 

                                                          Herran Sana 3

 

” Tämä syntinen maailma etenee kohti tuomiota. Mutta Minä haluan pelastaa Mi-nun kansani, jonka olen muovannut. Rakkaat lapseni, Minä haluan pelastaa heidät jopa ihan lopussa. Ne, joiden korvat kuulevat Minun ääneni, ovat siunattuja. Ne, joiden korvat ovat avoimina Minun ääntäni kohti, kuulevat Minua. Mutta ne, jotka ovat täynnä tämän maailman ahneutta, eivät voi kuulla Minun ääntäni. Vaikka voisitte antaa koko maailman, ette voi ostaa Minun rakkauttani. Jos te tajuatte, mitä Minun rakkauteni on tehnyt teidän puolestanne ja mitä Minun rakkauteni on antanut teille, teille tullaan antamaan asioista, jotka eivät ikinä häviä pois. Teidän palkitaan hämmästyttävillä asioilla. ”

 

” Minä rakastan teitä. Vaikka nyt istun valtaistuimellani, Minä tarkkailen teitä. Mi-nä havaitsen jokaisen sanan, joka tulee suustanne, jokaisen askeleen, jonka otatte, kaiken mitä on sydämissänne, jokaisen päänne ajatuksen. Jos sydämessänne olette kateellisia toisille, jotka ovat Minun palvelijoitani, te teette synnin olemalla kateel-lisia Minullekin! Ne, jotka menettävät Minut, tulevat onnettomiksi, siksi, teidän täy-tyy nopeasti tehdä parannus…TEHKÄÄ PARANNUS! Ne, jotka eivät tee parannusta, tulevat olemaan kirottuja! Kun nostan Minun käteni, Minä pelastan ne, jotka tule-vat sydämessään syvä kunnioitus Minun eteeni ja tekevät parannuksen särkyneellä sydämellä.”

 

” Sillä kuinka kauan te elätte elämäänne vain vatsaanne varten? Sillä kuinka kau-an aiotte elää vain perheitänne varten? Sillä kuinka kauan te aiotte elää elämään-ne vain oman elämänne kunniaa varten ? Elämä on turhuutta. Teidän elämänne kuluu hetkessä. Se on vain hetken. Teidän täytyy haluta ja ikävöidä ikuisia asioita. Ikävöikää asioita, jotka ovat ikuisia! Minä, Jumala, olen ikuinen. Ikuisuus on toti-sinta totta. Ikuiset asiat ovat hyviä. Teidän täytyy innokkaasti ja hartaasti haluta ja pyytää niitä asioita, jotka eivät katoa. Sinun täytyy irrottautua asioista, jotka katoavat.”

 

” Onko maailmassa mitään mikä ei katoaisi? Jos te teette Minun asiani turhiksi, niin vaikka teidät olisi puhdistettu synneistänne ja jopa jos te olisitte saaneet asi-oita Minulta, kaikesta tulee turhuutta. Teidän valtanne ja varallisuutenne tulee turhuudeksi. Mutta jos Minä nostan käteni ja otan otteen elämästänne, teidän elä-mästänne tulee kallisarvoista. Jos Minä siunaan teidän elämäänne, teidän elämän-ne tulee yleväksi ja jaloksi. Jos Minä, Jumala, otan vastuun elämästänne, teidän elä-männe alkaa loistaa. Teidän elämänne loistaa kuin tähdet taivaalla. Te tulette lois-tamaan ikuisesti. Minun rakkaat poikani ja tyttäreni, Minä huudan puoleenne palavalla rakkaudella.”

 

” Rakkaat poikani ja tyttäreni, tulkaa Minun eteeni kätenne täysin minulle  antau-tuneina. Vaikka elämänne voi olla nyt raskasta, niistä tulee hyvin keveitä ja help-poja Minulle, teidän Jumalallenne. Rakkaat poikani ja tyttäreni, teidän täytyy kai-vata Minua! Kaikki on Minussa! Minussa on ilo, vapaus, rauha, asiat, jotka eivät ka-toa, vaan ovat siunattuja. Tämän maailman asiat pettävät teitä ja ainoa asia, mitä ne voivat antaa, on ohimenevä mielihyvä. Tämän maailman asiat pilaavat teidät ikuisesti epäonnistuneeksi ja tämä maailma osoittautuu teille ikuiseksi kirouksek-si.”

 

” Älkää kurkottako tätä maailmaa kohti, vaan sen sijaan teidän täytyy juosta Mi-nun, loistavan valon, luokse. Juoskaa kohti Minua! Juoskaa lujaa Minua kohti! Jos vain kävelette, voitte kompastua tämän maailman esteisiin. Mutta nuo, jotka kai-paavat ja juoksevat nopeasti Minun luokseni, heitä Minä, teidän Jumalanne, suoje-len. Vaikka tässä maailmassa on esteitä, Minä autan teitä välttämään ne. Minä otan esteet pois tieltänne. Vaikka jos kuoppa on edessänne polullanne, Minä peitän kuopan niin, että te ette kaadu. Odottamaton, ihmeellinen siunaus ja armo tulee niiden osaksi, jotka tulevat Minun, teidän Jumalanne, eteen.”

 

” Monet teistä katsovat minua väheksyen. Ette usko Minun voimaani. Kaikkein tyh-min on se, joka ei usko Jumalaan eikä usko Hänen voimaansa. ”

 

” Ne, jotka uskovat minuun, ovat niitä, joita pidän viisaina. Se, joka uskoo Minun voimaani, on viisas. Viheliäisimpiä ovat ne, jotka eivät usko Minuun. Jos uskotte Mi-nuun, teitä siunataan. Jos uskotte Minun rakkauteeni ja tunnustatte sen, teitä siu-nataan. Minä siunaan ja täytän teidät kaikilla maailman asioilla ja Minä täytän teidät asioilla, jotka eivät katoa.”

 

” Teidän ei pidä haaskata aikaa. Päinvastoin, seuratkaa ja käyttäkää sopivia  tilai-suuksia elääksenne elämäänne Minulle, teidän Jumalallenne. Ă„lkää palvelko Minua pelkästään huulillanne sanomalla, että te elätte Minulle. Teidän täytyy palvella Mi-nua koko sydämestänne. Kuten aikaisemmin sanoin, teidän täytyy palvella minua koko sydämellänne ja luonteellanne. Jos elätte uskossa, te ette saa helvetin ran-gaistusta ettekä ikuista kirousta.”

 

"Ne, jotka uskovat Minuun, seuraavat Minua loppuun asti, hyväksvät rakkauteni, tekevät työtä Minun Nimeni tähden, suostuvat tulemaan vainotuiksi ja pilkatuiksi Minun, Jumalan tähden. Teille korvataan nämä monin palkinnoin. Minun kodissani on monia hämmästyttäviä palkintoja valmiina. Ne ovat asioita, jotka eivät katoa. Teidän täytyy rukoilla saadaksenne kaiken, minkä olen teille valmistanut. Älkää vain halutko niitä, vaan teidän täytyy haluta niitä hyvin innokkaasti. Minä vuoda-tan alas asioita, jotka olen valmistanut niille, jotka niitä haluavat hyvin innokkaas-ti. Minä haluan, että teette työtä saadaksenne näitä palkintoja. Jotka eivät tee työ-tä, eivät saa palkkioita. Teidän täytyy tehdä työtä Minulle. Minä, teidän Jumalanne, olen elävä. Minä julkistan kaikki vaivannäkönne ja työnne. Minä tallennan kaikki vaivannäkönne ja työnne enkeleiden avulla. Minä maksan teille kaikesta työstänne ja vaivannäöstänne."

 

” Te laiskat palvelijat! Teidän täytyy seurata Minua, kun saatte omatuntonne ta-kaisin. Minun rangaistukseni on lähellä ja se on tullut aivan päittenne yläpuolelle, teidän, jotka teette asioita tämän maailman järjestyksen ja lakien mukaan. Vaikka Minun rangaistukseni on hyvin lähellä, ikään kuin se jo olisi saapunut päittenne ylle, koska te olette maailman lain,  järjestyksen ja säädösten kirouksen alaisina tulleet järjettömiksi ettekä tee parannusta. Sydämenne on niin paatunut, että teis-tä on tullut paholaisen palvelijoita. Te tulette saamaan osaksenne helvetin kidu-tukset. ”

 

” Teidän täytyy palvella Minua syvästi kunnioittavalla pelolla ja vavistuksella. Äl-kää luulko, että te tulette ikuiseen kotiin taivaaseen. Ainoat ihmiset, jotka ovat so-veliaita ottamaan vastaan ikuisen kodin perintönään, ovat ihmisiä, jotka ovat näh-neet vaivaa ja tehneet työtä Minun Nimeni tähden ja ihmisiä, jotka ovat totelleet tekemällä asioita Minun sanojeni mukaan .”

 

” Kuten useimmat teistä luulette, että koska olette vastaanottaneet Minut ja pelas-tuneet kerran, että se tarkoittaa, että olette täydellisesti pelastetut. Tämä' kerran pelastettu, aina pelastettu – oppi' EI ole totta!  Vain kun asianmukaisesti uskotte Jeesukseen, te saatte vastaanottaa Minun ikuisen perintöni. Teidän täytyy tehdä parannusta, katua, kääntyä kaikesta sydämestänne. Teidän on tehtävä parannus kyynelin. Teidän on tehtävä parannus särjetyllä sydämellä. Vielä nyt ei ole liian myöhäistä. Vielä nyt, jos vain teette parannuksen, Minä annan teille mahdollisuu-den vastaanottaa pelastus. Minä annan mahdollisuuden ottaa vastaan pelastus.  Tarttukaa tuohon mahdollisuuteen, kun annan sen teille. Lisämahdollisuuksia ei ole teitä jossain odottamassa. Kun se kerran on mennyt, ette enää voi siihen tart-tua.”

 

” Ă„lkää hoitako liiketoimianne vain täyttääksenne omaa vatsaanne. Sen sijaan tei-dän täytyy hoitaa niitä Minulle. Teidän täytyy elää Minulle. Ne, jotka hoitavat liike-toimiaan vain täyttääkseen vatsojaan, joutuvat Minun toimestani  yrityksissään konkurssiin. Mutta niitä, jotka hoitavat liiketoimiaan Jumalan kuningaskunnan hy-väksi, Minä siunaan moninkertaisesti ja siunaukset tulevat jatkumaan sukupolvien ajan…”

 

”Kun päätätte seurata Minua, Jumalaanne, maailman asiat yrittävät saada teidät kompastumaan. Jos palvelette Minua kokosydämisesti, te tulette kokemaan maail-man vainoa. Maailma vihaa teitä ja yrittää saada teidät lankeamaan. Mutta vain jos muistatte Minua ja tukeudutte Minuun, Minä pidän teitä tiukassa otteessani. Minun käteni ovat aina teitä kohti, mutta miksi teidän kätenne ovat kohti maail-maa? Vaikka Minä haluan halata teitä, te olette torjuneet minun sylini ja juosseet kohti maailmaa vain täyttääksenne oman vatsanne ja oman elämänne kunnian-himon.”

 

” Aika on hyvin lähellä. Tässä syntisessä maailmassa teidän täytyy nopeasti tehdä parannus ja palata Minun luokseni. Tässä maailmassa järkyttävät ja voimakkaat kiroukset, joista teillä ei ole koskaan ollut mitään käsitystä, päästetään irralleen. Se tapahtuu hyvin voimakkaana. Nuo kirotut kiroukset, joita ihmiset eivät ole odottaneet , päästetään irti. Ellet usko Minuun, jos et riipu Minussa, Jumalassasi, sinäkin joudut ottamaan vastaan nuo katastrofit ja kiroukset yhdessä maailman kanssa. Sinun täytyy hartaasti riippua Minussa ja luottaa Minuun. Minä puhun vielä kerran. Vain jos sinä hartaasti riiput Minussa ja luotat Minuun, minä vuoda-tan alas kaikki asiat. Ă„lä nurise äläkä valita, sinun on aina oltava kiitollinen. Ne, jotka ovat kiitollisia,  tulevat siunatuiksi. Ne, jotka ovat kiitollisia, saavat ottaa vas-taan iankaikkisen ilon. Kiitollisten jälkeläiset tulevat siunatuiksi. ”

 

” Vastustakaa paholaista. Muuten paholainen nielee teidät. Teidän täytyy itkeä mi-nun puoleeni päivittäin ja teidän täytyy luottaa ja heittäytyä Jumalan voimaan. Minä tuhoan paholaisen puolestanne. Kun paholainen yrittää satuttaa teitä, Minä pelastan ja pidän teistä kiinni tiukasti.”

 

” Tänä päivänä tässä sukupolvessa, Herran Kirkko on se kirkko, jonka Minä olen valinnut. Kuka tahansa vainoaa Herran Kirkkoa, tulee saamaan kirouksen Minul-ta. Minä kiroan ne, jotka vainoavat ja parjaavat Minun erityistä, uskollista, ja ra-kasta palvelijaani; palvelijaa, jota Minä rakastan koko sydämestäni ja palvelijaa, jonka Minä olen kouluttanut Herran Kirkossa. Jos sinä vainoat ja herjaat palveli-jaani, myös sinun kotisi kirotaan. Sinun täytyy vavista syvästi kunnioittavassa pe-lossa. Sinä saat todistaa, että Minun sanani käyvät toteen. Minä, vihan Jumala, Mi-nä, tuomion Jumala, levitän käsivarteni ja silloin Minä olen tuomitseva oikeudella ja vanhurskaudella. ”

 

” Rakastakaa rakasta palvelijaani. Rakastakaa häntä, jota Minäkin rakastan. Jos te rakastatte häntä, Minä siunaan teitä. Teidän täytyy rakastaa Minun poikaani ja palvelijaani kaikesta sydämestänne, palvelijaa, jota Minä olen siunannut. Hän on se, jolle olen antanut kaikki asiat siunattaviksi. Hän on poika, jota rakastan koko sydämestäni ja hän on poika, joka on Minun sydämeni mukainen. Teidän täytyy palvella häntä. Teidän täytyy olla yhtä ja yhtä mieltä hänen kanssaan ja tehdä Ju-malan tahto tässä maailmassa. Kuinka kauan te olette mustasukkaisia ja kateelli-sia?  Miksi olette niin huolissanne siitä, kenen kautta ilmenee ja kenellä on enem-män Minun voimaani? Miksi vertailette itseänne toisiinne? Kuinka kauan jatkatte laskelmointejanne toistenne selkien takana? ”

 

” Minun armoni, laupeuteni ja myötätuntoni tulee niiden osaksi, ketkä ikinä Minä valitsen yksinvaltiaana. Ă„lkää vertailko armoa, laupeutta älkääkä myötätuntoa, joita olette Minulta saaneet. Vaan sen sijaan teidän täytyy haluta niitä yhä enem-män kiitollisella sydämellä. Minä vuodatan ne alas teille. Teidän Jumalanne,  MINĂ„ OLEN, se yksi , joka on johtanut tämän sukupolven häijyä kansaa tähän päivään asti. Minä olen antanut heille mahdollisuuden tehdä parannus, katua, kääntyä, niin että Minä voisin heitä käyttää ja siunata. ”

 

” Minä annan erikoisen mahdollisuuden heille, jotka tulevat jopa vain kerran käy-mään Herran Kirkossa. Kuka tahansa, joka hylkää tämän mahdollisuuden, menet-tää runsaat siunaukset, jotka Minulla on heille varattuina. Sinun on aina rukoilta-va palvelijani puolesta, palvelijan, jonka Minä olen kasvattanut kuningaskuntaani. Sinun täytyy laajentaa Minun kuningaskuntaani.  Teitä tullaan käyttämään tämän sukupolven pelastamisessa."

 

” Minä tahdon paljon palvelijaltani ( pastori Yong Doo Kimiltä). Minä tahdon pal-jon. Asiat, jotka olen muistanut istuessani taivaallisella valtaistuimellani, tulevat täyttymään Maan päällä ja se on Minun valtaoikeuteni. Minä suoritan sen univer-sumissa rakastamani palvelijan tähden. Heille, jotka yrittävät pysäyttää tämän työn, Minä nostan vihan kädet. Mutta niitä, jotka auttavat tässä työssä, Minä olen auttava Minun siunaavilla käsilläni. Minä haluan, että te kaikki tulette yhdeksi niin kuin Jumala Taivaan Isä, Jumala Isän Poika ja Jumala Pyhä Henki ovat yksi. Minä haluan, että te kaikki tulette yhdeksi. Paholainen haluaa yrittää erottaa teitä täy-dellisesti. Teidän täytyy herätä ja teidän täytyy olla rukouksessa koko ajan. Kaikki-en teidän täytyy yhdistyä takertumalla Minuun. Minä tulen siunaamaan kirkkoja, jotka yhdistyneet yksimielisyydessä ( united in one mind)”.

 

” Herran Kirkko on uskollisesti suorittava Minun määräämäni tehtävän, joka on heille annettu. Tämä kirkko on ilmentävä Minun korkeinta kirkkauttani ja kunni-aani. Tässä päivässä ja sukupolvessa Herran Kirkko on suorittava hämmästyttä-vän lähetystehtävän/ sille määrätyn tehtävän suunnattomalla voimalla. Kukaan ei voi pysäyttää sitä. Minä, Jehova, voiman ja vallan Jumala tulen suorittamaan tä-män työn  Herran Kirkon ja palvelijani kautta panemalla liikkeelle Minun voimani ja valtani. He, jotka yrittävät pysäyttää tai estää tätä työtä, tulevat epäonnistu-maan. Tehkää työtä yhdessä, se on tahtoni. Teidän täytyy palvella Minun kirkko-ani, teidän Jumalanne kirkkoa. Ă„lkää palvelko kirkossa itseänne varten. Jos palve-lette kirkossa Minua, teidän Jumalaanne, Minä tulen annan monia asioita kirkolle. Kun Minä annan, ei teiltä mitään puutu.”

 

” Herran Kirkko kasvaa suuresti ja se tulee jokaiseen maahan maailmassa. Palveli-jani ( pastori Yong Doo Kimin) kautta lukuisia opetuslapsia kasvatetaan, he julis-tavat ja heidät lähetetään. Monia palvelijoita koulutetaan ja he vaarantavat elä-mänsä ja henkensä Minun kunniakseni. Heidät tullaan yhdistämään yhdeksi, jotta kallisarvoinen työni tulee suoritetuksi. Niinpä teidän täytyy rukoilla paljon, niin että tekin olette yhtä niiden ihmisten kanssa, jotka suorittavat Minun kallisarvoi-sen työni. Minä huolehdin koko elämästänne, jos kuka tahansa teistä tulee Minun kirkkooni. Minä, teidän Jumalanne, vannon, että jos te tunnustatte Minut, Minä siu-naan teitä varmasti. ”

 

”Te olette epäpäteviä, mutta Minä olen pätevä. Älkää luottako itseenne, jotka olet-te epäpäteviä. Älkää luottako itseenne, jotka olette tietämättömiä. Teidän täytyy luottaa Minuun, joka olen kaikkivoipa. Minä ratkaisen kaikki ongelmat. ”

 

”Kuunnelkaa te, jotka olette menettäneet rohkeutenne. Miksi katsotte maailmaan ja lannistutte? Teidän täytyy katsoa todellisen toivon Jumalaan, todellisen ilon Ju-malaan, todellisen rauhan Jumalaan. Maailma ei ole mitään, se menee nopeasti ohi. Teidän täytyy olla hyvin koulutetuiksi. Ne, jotka vastustavat koulutusta, hylä-tään. Vain heidät, jotka haluavat koulutusta, Minä tulen kasvattamaan ja käyttä-mään heitä. Koulutetuiksi tulleet ovat soveliaita ja Minä otan heidät, asianmukai-sesti koulutetut, käyttööni. Haluatteko, että Minä käytän teitä ilman, että olette lä-pikäynyt koulutuksen? Te tyhmät, teidän pitää jättää tuonkaltaiset ajatukset. Jät-täkää tuonkaltaiset ajatukset ja mieli. Vain koulutettuina Minä käytän teitä tässä maailmassa ja annan ikuisen perinnön siunauksena.”

 

”Teidän pitää hartaasti luottaa Jumalaanne. Teidän täytyy haluta kaikkea armoa, joka on Minun edessäni, teidän pitää haluta sitä palavalla sydämellä. Teidän täy-tyy hartaasti haluta sitä. Teidän täytyy haluta koko sydämellänne. Teidän täytyy huutaa sitä koko olemuksellanne, kaikella hengellänne ja sielullanne. Minä vuoda-tan ne alas heille, jotka todella niitä haluavat.”

 

”Minä olen vuodattava ne alas Minun kunniani vuoksi, ja Minä siunaan teitä. Ă„lkää eläkö omaksi kunniaksenne, älkää eläkö vain omaa etuanne ajaen. Teidän täytyy elää Minun kunniakseni – tämä on teidän elämänne tarkoitus ja tämä on Minun tahtoni.   Ikuinen Kuningaskunta on oleva teidän kuningaskuntanne. Se on oleva teidän aina ja ikuisesti. Sillä ei ole loppua. ”

 

”Minä tulen siunaamaan teitä, Minä tulen siunaamaan teitä. Minä tulen siunaa-maan teidän kotinne, Minä tulen siunaamaan teidän liiketoimenne, Minä tulen siu-naamaan teidän jälkeläisenne. Erityisesti, Minä tulen siunaamaan Herran Kirkkoa, Minä tulen siunaamaan Minun erikoispalvelijaani ( pastori Yong Doo Kimiä), us-kollista palvelijaani, palvelijaa, joka on antanut elämänsä Minulle, Minun palveli-jaani, jota Minä vaalin, palvelijaa, joka on Minun sydämeni mukainen. Minä siu-naan hänen kotiaan ja Minä siunaan hänen lapsiaan, Minä siunaan hänen seura-kuntaansa.”

 

                                        Sana Rouva Kang, Hyun Jalle

 

” Minun rakas tyttäreni,  Pyhän Hengen täyteyden, Pyhän tulen, Pyhän Hengen Vii-sauden, Pyhän Hengen voiman, kielillä puhumisen lahjan ja Pyhän tanssin lahjan kanssa sinä tulet menemään kaikkiin maihin. Minä vuodatan alas voimakkaita lah-joja. Moni sydämensä särkenyt ja sairas paranee sinun kauttasi. Minä asetan en-nalleen monia murtuneita ihmisiä sinun kauttasi. ”

 

                                                       Sana Joosefille

 

” Minun rakas poikani ja uskollinen palvelijani, kun aika tulee, ne tapahtumat, jot-ka sattuivat Apostolien tekojen aikaan, tulevat ilmenemään väkevästi kuin maas-topalo sinun kauttasi. Hämmästyttäviä kieliä on tuleva ulos sinun huultesi kautta. Minä siunaan huulesi, Minun rakas poikani, sinun täytyy takertua Minuun aivan loppuun asti. Se suunnitelma, mikä Minulla on sinua varten, on erittäin valtava. Ei ole olevan maan palasta maailmassa, minne et olisi jalkaasi astunut. Minne ikinä maailmassa menetkin, taivaan armeija on kanssasi päivittäin. Sinä keskustelet kanssani päivittäin. Minä tulen johtamaan sinut täsmälleen niihin paikkoihin, joi-hin haluan sinun menevän. Monia hengellisiä johtajia nousee sinun kauttasi. Minä annan sinulle suuremman voiman murskata kaikentyyppiset pahat henget. Ihmi-set, jotka on hengellisesti lyöty, tulevat saamaan voiman sinun kauttasi. Minä vuo-datan alas Viisauteni. Minä siunaan sinua kun tapaat ihmisiä. Sinulla tulee ole-maan erinomaisia yhteyksiä ihmisiin. On monia ihmisiä, jotka haluaisivat tuhota sinut. Siksi sinun pitää pysyä valppaana ja rukoilla! Sinun täytyy aina seistä järk-kymättä pahoja henkiä vastaan ja taistella.  Milloin tahansa taistelet pahoja hen-kiä vastaan, Minä riemuitsen ja nauran valtaistuimellani. ”

 

Myöhemmin, Minun rakas poikani, sinua tullaan käyttämään jopa enemmän kuin isääsi. Sinä kuljet kaikkiin kansakuntiin. Sinä tulet pitämään monia maailmanlaa-juisia herätyskokous-sarjoja. Kun sinä ylistät/palvot, moni sielu paranee kautta-si. Missä tahansa/ketä tahansa kätesi koskettaa, Pyhä tuli  täyttää tuon ihmisen yltäkylläisesti. Minä aion antaaa sellaisen voiman. Minä tulen antamaan sinulle kielien puhumisen lahjan. Minä vuodatan alas hämmästyttävän viisauden armon. Sinä tulet puhumaan englantia ja Minun hämmästyttäviä sanomiani tullaan julis-tamaan. Kaikki ne ihmiset, jotka ovat kokoontuneet tänne ovat ihmisiä, joihin Mi-nä olen mielistynyt. Tämän ihmisryhmän kautta monia muita ihmisiä tulee ja nä-mä ihmiset antavat kaiken kunnian ja kirkkauden Minulle. Tämän ihmisryhmän kautta Minä tulen näkyvästi tekemään monia töitä, joista kerrotaan Raamatussa. Kuka tahansa kokoontuu yhteen ja haluaa tehdä Minun tahtoni, saa voiman, joka  vuodatetaan alas häntä varten.

 

Minun uskollinen palvelijani, sinä olet Minun. Kaikki ihmiset, jotka olen lähettä-nyt luoksesi avustamaan sinua, ovat Minun kansaani. Sinun täytyy merkitä muis-tiin joka sana, jonka olen puhunut. Sinun täytyy uskoutua kaikissa ongelmissasi Minulle. Sitten Minä tulen pitämään kaikista niistä huolen. Sinun tehtäväsi on py-syä uskollisena Minulle, rukoilla ja tehdä ne työt, jotka Minä olen antanut sinun tehtäväksesi. Siksi sinun on keskityttävä vain Jumalaasi ja vain siten sinä pystyt viemään työn loppuun asti. Minä tulen siunaamaan sinun perhettäsi. Minä tulen avaamaan taivaan portin  ja levitän käsivarteni täysin auki siunatakseni kirkko-asi. Minä tulen suuresti ja suuresti siunaamaan sinun kirkkoasi.

 

                       LUKU 7  Ulkomaiden Herätyskampanjan Alku

 

Jumalan voimakkaan läsnäolon ja Pyhän Hengen työn avulla, Herra on vienyt Herran Kirkon jäseniä ulkomaille. Selonteot voimakkaasta Pyhän tulen virasta ovat levinneet moniin paikkoihin monissa maissa. Jumalan voiman avulla ja val-lalla, Pyhän Hengen tulikaste on levinnyt hyvin nopeasti. Aina tähän asti, olemme olleet polvillamme ja rukoilleet alttarilla. Monia vuosia olemme odottaneet Ju-malan aikaa ja kaivanneet sitä.

 

Hebr. 4:16:  ”Tulkaamme sen vuoksi rohkeasti armon istuimelle, jotta voisimme saada laupeuden ja löytää armon avuksemme tarpeen aikana.”

 

(UP: ” Tulkaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.” )   

 

Eräänä päivänä, eräs  pastori oli pyytänyt pitämään herätyskokouksen. Hän sa-noi, että hän oli lukenut  Baptize by Blazing Fire-kirjat ( Tulikaste-kirjat). Perhee-ni ja koko kirkon jäsenkunta ja minä olimme kaikki kovin innoissamme.

 

” Ehkä, Jumala on johdattamassa meitä USA:aan.”

 

” Vau! Lopultakin, pastorimme ja vaimonsa ovat menossa pitämään konferenssia USA:han! Pastori ja Rva Kang, teidän täytyy olla tosi onnellisia!”

 

Kirkon jäsenet onnittelivat meitä ja olivat onnellisia puolestamme.

 

Kun kaikki kirkon jäsenet hurrasivat, Minä vastasin hämmentyneenä: ” Olinpa Koreassa tai USA:ssa, mitä tulee pahojen henkien lukumäärään, se on oleva sama. Olen varma, että USA:ssa myös on parvittain pahoja henkiä. On yhä perin vaikeaa minulle taistella niitä vastaan. Aiotteko todella onnitella minua tässä suhteessa? ”

 

Jotta pääsisimme USA:han, meidän piti hankkia viisumi, joka liitettäisiin passei-hin USA:n hallinnon määräyksestä. Tuohon aikaan tämä prosessi oli hyvin moni-mutkainen ja vaikea. Meidän oli jonotettava USA:n lähetystössä koko päivä. Kaik-ki perheeni jäsenet piti haastatella. Lisäksi tarvittiin monia erilaisia asiakirjoja. Kuulimme, että nuorten oli vieläkin vaikeampi saada viisumia. Jotkut ihmiset sa-noivat odottaneensa viisumejaan hyvin pitkän ajan.

 

Perheeni ja kirkon jäsenet rukoilimme viisumien puolesta, niin että ne myönnet-täisiin USA- konferenssin aikataulun mukaisesti. Me tarvitsimme viisumimme ennen konferenssin alkamispäivää. Mutta koska viisumeita ei myönnetty ennen konferenssia, meidän oli myöhennettävä USA-konferenssia. Pastori, joka oli kut-sunut meidät, oli käyttänyt monia päiviä ja tunteja valmistellen asiaa kiireesti ja suurella vaivalla. Mutta koska emme voineet päässeet tulemaan, se päivämäärä, joka alun perin oli konferenssin alku, piti peruuttaa.

 

Herra työskenteli, suunnitteli ja johti tavalla, josta emme tienneet mitään. Sen jälkeen, kun konferenssi oli peruttu sen USA- pastorin kanssa, me sitten saimme puhelun, että viisumimme myönnettäisiin heti seuraavana päivänä!

 

Me ajattelimme, että Jumala lähettäisi meidät kaikista maista ensiksi USA:han. Mutta tosiasiassa, riippumatta konferenssin pitämisestä, me vain halusimme vierailla USA:ssa niin pian kuin mahdollista. Olimme niin uteliaita ja halusimme mennä Amerikkaan. Mutta Jumalan suunnitelma ja omat odotuksemme olivat erilaiset. Hän vei meidät Thaimaan takamaille Kaakkois- Aasiaan.

 

 

                                                      1. Mae Hong Son

 

Kun Herran palvelija apostoli Paavali oli menossa Aasiaan, Pyhä Henki esti häntä ja johti Makedoniaan Eurooppaan. Vaikka me kuinka yritimme päästä USA:han, Hän vei meidät P.-Thaimaahan, Mae Hong Sonin provinssiin.

 

Apt. 16:6-10: ” Nyt kun he olivat menneet Fryygian ja Galatian alueen kautta, Py-hä Henki kielsi heitä saarnaamasta Sanaa Aasiassa. Kun he olivat tulleet Myysiaan, he yrittivät Bithyniaan, mutta Henki ei sitä heille sallinut. Niin he ohittivat Myysian ja tulivat alas Trooaaseen. Yöllä Paavali sai vision. Makedonialainen mies seisoi ja pyyteli häntä sanoen: ' Tule yli Makedoniaan ja auta meitä!' Nyt kun hän oli näh-nyt näyn, me välittömästi etsiydyimme Makedoniaan päätellen, että Herra oli kut-sunut meidät saarnaamaan evankeliumia heille.”

 

En tunne Thaimaata. Ainoa asia mitä tiedän on, että pääkaupunki on Bangkok ja iso kaupunki Chiang Main maakunnassa, joka sijaitsee maan pohjoisosassa. P.- Thaimaan kulmalla on provinssi, nimeltään Mae Hong Son. Tämä provinssi on takamaan takamaata. Edes Thaimaan hallitus ei kunnolla tunnusta tätä provins-sia. Tuota aluetta rajaa kolme valtiota:  Thaimaa, Myanmar ja Laos.

 

Provinssi on rajamaata, myös `Kultaiseksi Kolmioksi`kutsuttu. Alue tuottaa huu-meita kaikkialle maailmaan. Alue on hyvin tunnettu maailmankuulusta huume-paroni Khun Sa:sta ja hänen toimistaan.

 

Kerran huumeparoni Khun Sa kidnappasi erään korealaisen miehen. Tämä alue on vaarallista seutua. Siellä mm. karenit ja monet erilaiset etniset ryhmät asuvat  kylässä vuoristoalueella. Tuo kylä on hyvin pieni. Jopa tällä alueella oli Koreasta lähetyssaarnaaja.

 

                                

                                      2. Neiti Bang ,  Lähetyssaarnaaja

 

Neiti Bang oli kutsunut meidät pieneen kyläänsä nimeltään Mae Hong Son.

 

”Pastori, oletteko te pastori Yong Doo Kim Herran Kirkosta? Minä olen Mae Hong Son alueelta, joka sijaitsee äärimmäisellä P.-Thaimaan reunalla. Nimeni on Bang. Minä olen lähetyssaarnaaja ja olet toiminut lähettinä melkein 20 vuotta. Pastori Kim, olen hengellisesti janoinen. Luettuani teidän ensimmäisen kirjanne, ”Baptize by Blazing Fire” (Tulikaste 1), olin tosi järkyttynyt. Olin niin järkyttynyt, etten ky-ennyt nukkumaan. Minä rakastan kutsua teidät tänne pitämään hengellistä kon-ferenssia Mae Hong Sonissa. Tämä on oleva ensimmäinen hengellinen konferenssi tällä alueella. Me olemme olleet janoisia jo pitkän aikaa. Olkaa niin hyvä, minä pyydän teitä tulemaan!”

 

Monin erilaisia anteeksipyynnöin minä kohteliaasti torjuin kutsun. Lähetyssaar-naaja Bangin nimi kuulosti miehen nimeltä. Mutta myöhemmin ymmärsin, että se oli naisen nimi. Keskellä suurta vainoa ja ahdistusta hän oli perustanut noin 130 kirkkoa 20 vuodessa. Jäsenmäärät seurakunnissa vaihtelivat  25 000 ja 30 000:n välillä. Hän johti hämmästyttävää palveluvirkaa! Jopa miespuolisella lä-hetyssaarnaajalla on vaikeuksia hoitaa virkaansa tuollaisessa paikassa.Mutta Bang ilmensikin Jumalan suurta kirkkautta ja kunniaa alueella.

 

Lähetti Bang oli rakentanut  monia kirkkoja ja ison seminaarin. Nyt hän on teke-mässä hämmästyttävää Jumalan työtä. Hän kouluttaa ja opettaa paikallisia Ju-malan palvelijoiksi. Melkein jokainen Mae Hong Sonissa tietää tästä lähetistä. Hän on alansa legenda. Hän jopa ei mennyt avioliittoon, jotta voisi keskittyä ja antautua Jumalan työhön. Ilmeni, että hän oli E.- Korean kuuluisien pastoreiden tuttava. Minä en ollut ikinä unelmoinut lähetyssaarnaajan tehtävästä ulkomailla. Minä kunnioitan suuresti näitä lähettejä, jotka rakastavat ihmisiä ja ovat vihkiy-tyneet saarnaamaan evankeliumia vaikeasti tavoitettavissa oleville ihmisille.

 

Minä olen vain tuntematon pastori, joka on perustanut pienen kirkon. Mutta päinvastoin kuin minulla, tällä lähetillä oli suuri haave ja into lähetystyöhön. Hän on kantanut yltäkylläistä hedelmää. Henkilökohtaisesti tunsin, että hän oli suuri persoonallisuus. Oli hyvä syy siihen, miksi jatkuvasti kieltäydyin konferenssi-pyynnöistä.  Jos kuka tahansa pyytää Pyhän Tulen konferenssia eikä ole lukenut tulikirjoja, emme ehkä voi mennä pitämään konferenssia.  Se ei johdu siitä, että minulla on korkea itsetunto tai että olen älykkäämpi kuin toiset. Se johtuu siitä, että meidän virkamme on virka, jossa taistellaan pahojen henkien voimia vas-taan  ja sen on tosiasia. Niinpä jotta voi taistella paholaisen voimia vastaan,  mei-dän täytyy rukoilla voimakkaasti. Voimakkaan rukouksen johdosta tämä on Py-hän tulen palveluvirka, jossa  Pyhä Henki toimii tarkasti ja ilmenee.  Jokainen, jo-ka pitää konferenssin kanssamme, joutuu moniin koettelemuksiin. Vaikka joku kutsuu itseään palvelijaksi ja omaa vahvan uskon, hänelle tulee vaikeuksia  suu-rien testien läpäisemisessä. Tämä palveluvirka ei totisesti ole helpompi kuin mo-ni luulee. Yksi tärkeä asia. Milloin tahansa me( Herran Kirkossa) liikumme paho-laisen joukkoja vastaan, ne hyökkäävät armotta sille nimenomaiselle alueelle, jossa me suunnittelemme pitää Pyhän Tulen konferenssin. Paholaisen joukot alaisineen käyttävät lukemattomia eri tyyppisiä testejä. Siksi liian usein kirkot epäonnistuvat suunnitellun konferenssiensa pitämisessä, koska vihollisen hyök-käykset ja testit ovat pysäyttäneet heidät valmistelu- ja suunnitteluprosessin ai-kana.

 

Nuo kirkot kohtaavat todellisen taistelun vihollisen joukkoja vastaan ja koska he eivät voineet voittaa, he väsyivät. Lopulta he menettivät rohkeutensa. Tästä syystä minä olen hylännyt hänen lukemattomat pyyntönsä pitää pyhän  tulen konferenssi.  Olin selittänyt lähetti Bangille, miksi on minulle niin vaikeaa pitää Pyhän tulen konferenssia. Mutta hän jatkoi vetoamistaan ja pyytelyään ja pyysi minua auttamaan häntä:

 

” Pastori Kim, ole hyvä äläkä ole huolissasi. Minulla on luottamus, että minä kyke-nen kantamaan ne testit ja hyökkäykset. Ole niin hyvä, minä pyydän sinua tule-maan. Alue, missä olemme, on kutsunut monia kuuluisia korealaisia pastoreita pi-tämään konferensseja. Siksi tämä alue on lujasti rakennettu hyvälle perustalle. Ole hyvä äläkä ole huolissasi. Ja vielä yksi asia, meidän sielumme janoavat suuresti Ju-malaa. Teologisesti tunnemme Sanan, Pyhän Hengen työn ja toiminnan, jotka tule-vat yllemme ja ilmentävät Häntä. Mutta me emme tunne HĂ„NTĂ„  kokemukselli-sesti. Meillä ei ole koskaan ollut hengellisiä kokemuksia. Ole hyvä ja auta!”

 

Kim Yong Doo:” Koska olet lukenut vain ensimmäisen kirjan sarjassa Baptize by Blazing Fire (Tulikaste), niin minä lähetän sinulle kirjat 2 – 5. Kun saat kirjat, ole hyvä ja rukoile enemmän minun kutsumisestani . Jos olet täysin päättänyt ryhtyä hengelliseen sodankäyntiin, anna minun tietää. Rukoilkaamme yhdessä asian puolesta. ” 

 

Sen jälkeen kun olin vastannut lähetti Bangille tällä tavalla, lopetin keskustelun. Tosiasiassa lähetyskenttä on jo paikka, missä hengellistä sodankäyntiä tapahtuu. Moni ihminen ei tätä todellisuutta ymmärrä. Ihmisten lähetyskentillä pitää olla vielä enemmän Pyhän Hengen voimalla täyttyneitä. On välttämätöntä, että he ovat varustautuneet voimakkaalla rukouksella, lahjoilla, voimalla ja valtuuksilla. En sano, että näin on aina asianlaita. Tarkoitan sitä, että liian monet lähetyssaar-naajat ovat sitoutuneet vain materialistisiin asioihin. Olen nähnyt sitä usein.

 

Muutaman  päivän kuluttua siitä, kun olin lähettänyt tulikirjat, lähetti Bang otti minuun yhteyttä. Hän kertoi ajatuksistaan kirjoista. Kun hän oli lukenut kirjat no1 ja no 2 hän oli pelästynyt eikä ollut tiennyt mitä tehdä. Hän oli ollut ahdistu-nut useita päiviä. Mutta kun hän oli alkanut lukea kirjaa no 3, Jumalan suuri ar-mo oli läsnä. Ja kun hän oli lukenut kirjan no 4 , hän oli päättänyt, että konfe-renssi pidetään. Kun hän oli lukenut kirjan no 5, joka kuvaa rukousvastauksia ja hedelmän ilmenemistä, hän tunsi itsensä siunatuksi ja suuri varmuus oli tullut hänen sydämeensä konferenssin pitämisestä. Sanoin, että pitää rukoilla vielä  kerran Herraa asiassa ja suljin puhelimen. Minä rukoilin Herraa, kun ajattelin monia mahdollisuuksia.

 

Pitkän ajan kuluttua Herra puhui tiukasti minulle:

 

”  Minun takiani tulevan vainon aikana tulee myös suurempi Pyhän tulen ilmene-minen ja työ sekä muita erilaisia voimatekoja tapahtuu kauttasi ja palveluvirkasi kautta. Siksi valmistaudu lujasti ja ole valmis. Tästä lähin ja tulevaisuudessa, mo-net ns. Jumalan palvelijat tulevat rajusti hyökkäämään pastori Kimiä vastaan. Mo-net organisaatiot tulevat vainoamaan sinua. Sinun täytyy rukoilla paljon. Sinun täytyy täydellisesti luottaa kaikki asiat Minulle polvillasi rukoillen. Silloin minä puolustan sinua ja hyvitän sinulle. ”

 

Herran huomautusten jälkeen ja kun muutama päivä oli kulunut, lähetti Bang otti minuun yhteyttä. Olin päättänyt pitää konferenssin. Olin neuvonut ja roh-kaissut häntä sanomalla, että monia isoja ja pieniä testejä tulisi. Siksi hänen olisi rukoiltava paljon. Ja vaikka mitä tapahtuisi, hänen täytyisi kestää ja taistella lo-pulliseen voittoon saakka. Erikoinen ja kiireellinen rukousaihe julkaistiin kirkos-samme konferenssin puolesta, joka pidettäisiin Thaimaassa Mae Hong Sonissa.

 

Meidän kirkossamme, milloin tahansa me päätämme pitää konferenssin joko kansallisella tasolla, jossain yksityisessä kirkossa, tai jonkun tyyppisen organi-saation puitteissa, me rukoilemme voimakkaasti noin yhden - kuuden kuukau-den aikana aina konferenssin päivään saakka. Me julistamme sodan, kun me ru-koilemme alueen, kaupungin tai maan puolesta sekä tietyn kirkon tai organisaa-tion puolesta. Olimme alkaneet rukoilla hyökkäävästi. Koko kirkon väki on pol-villaan, niin että Jumalan valtakunnan parantava voima ja Pyhän Hengen voima ilmenisivät. Me rukoilemme tarpeeksi etuajassa niin, että pimeyden joukkojen linnoitukset kukistuisivat ja Herran läsnäolo ilmentyisi. Kun valmistelemme ja rukoilemme konferenssin puolesta. Herra näyttää meille pahojen henkien henki-löllisyydet ja tarkat sijainnit. Hän johtaa kaikissa asioissa niin, että me saamme voiton hengellisessä sodankäynnissä. Jos tottelemme ja toimimme Jumalan tah-don mukaisesti, silloin lopulta Hän antaa meille voiton. Tästä me annamme suu-ren kunnian Jumalalle.

 

                                       3. Lähetyssaarnaaja Bangin todistus:

 

Viimeisten 20 vuoden aikana olin perustanut monia kirkkoja Mae Hong Sonin alueelle. Olen tehnyt työtä kasvattamalla ja kouluttamalla monia seminaariopis-kelijoita. Mutta vuoden 2006 keskivaiheilla, taakan paino tuli sanomattoman rasittavaksi. Minä olin tullut väsyneeksi. Sydämeni kaipasi eläkkeelle jäämistä. Mutta minulla ei ollut mahdollisuutta pysähtyä tai antaa periksi. Samaan aikaan en enää kyennyt liikkumaan eteenpäin. Minulla ei ollut mitään kykyä nähdä eteenpäin tai saada käsitystä tulevaisuudesta. Juuri silloin Herra avasi mieleni lähetystyöhön aivan kuten Hän oli kerran kutsunut minut lähetystyöhön. Aloin etsiä keinoja saada seminaarioppilaitani hengelliseen kasvuun. Mutta ennen kaikkea minä itse tarvitsin palautumista ja vahvistumista. 

 

Kesäkuussa olin vieraillut E.- Koreassa kaksi viikkoa ottamassa kursseja saadak-seni tohtorinarvon palveluvirassa. Eräänä päivänä vierailin erään minullekin läheisen pastorin kodissa. Hänen kirjastostaan löysin kirjan `Baptize by Blazing Fire` (Tulikaste). Kun luin kirjaa, olin suuresti järkyttynyt. Minun sydämeni ja-nosi saada kutsua kirjan kirjoittanut pastori meidän lähetyskentille. Niin otin puhelun kirjan tekijälle ja hän vastasi soittooni. Tekijä, joka oli myös pastori, ky-syi minulta, olinko lukenut kaikki tulikirjat. Vastasin, että vain yhden. Sitten pas-tori kertoi, että hän lähettäisi minulle kirjasarjan no 2- no 5. Hän jatkoi keskuste-luamme sanomalla, että hänen on tarpeen rukoilla konferenssin puolesta. Hän sanoi, että päättäisi pitää konferenssin , jos Herra sen sallii. Pastori Kim sanoi, et-tä hänen päämääränsä oli saavuttaa mahdollisimman monta sielua kirjojen kaut-ta eikä niinkään pitämällä herätyskokouksia.

 

Lopulta eräänä lauantaina, pastori KimYong Doo oli valinnut konferenssille päi-vämäärät. Se oli sen vuoden syyskuun viimeinen viikko. Pastori sanoi, että minä kohtaisin monenlaisia koettelemuksia. Hän sanoi, että monet kirkot, jotka pitä-vät tulikonferensseja kohtaavat monia koettelemuksia aina konferenssin alkuun asti. Pastori Kim kehotti minua rukoilemaan paljon.

 

Seuraavana maanantaina kaaduin lattialle teologian koulun kylpyhuoneessa.Kun olin kaatunut, selkäni oli osunut johonkin terävään. Sillä hetkellä en kyennyt nousemaan ylös enkä kutsumaan apua.Tunsin kipua jonkin aikaa. Vaikka olin kärsinyt tämän vamman vuoksi kipuja, olin rukoillut Jumalalta apua konferens-sin pitämiseksi. Muistin pastori Kimin sanat, että minun tarvitsee rukoilla paljon, koska tulee olemaan monia koettelemuksia ennen konferenssia.

Minä julistin erityisen esirukouskampanjan konferenssin alkuun asti. Seminaari-opiskelijat ja kaikki ihmiset, jotka asuvat koulun tiloissa rukoilivat äänekkäästi päivin ja öin kaksi kuukautta.

 

Muutaman päivän kuluttua loput pastorin Kimin tulikirjoista saapuivat. Sydä-messäni heräsi ääni: `Sinun täytyy lukea tarkasti ja läpikotaisin.` Menin pääpy-häkköön. Avasin kirjat. Aloin lukea niitä tarkasti ja puhuin kielillä. Järkytys oli liian suuri. Ajattelin ja tuumin, että jos hengellinen sodankäynti oli tuollaista, mi-nulle olisi parempi, että kuolisin. Ei ollut mitään järkeä eikä yhteistä maaperää minun teologisen taustani ja kirjojen välillä.

 

Oli lisää välikohtauksia. Pyhäkouluopiskelija oli pudonnut autostaan. Onnetto-muus oli estänyt kokonaista kylää tulemasta kirkon jumalanpalveluksiin. Tai-fuuni kaatoi vanhan tammen erään senioripastorin ja  häntä avustavan pastorin  talon päälle. Sen seurauksena tuli valtavia vahinkoja. Tapahtumia sattui jatku-vasti. Vaikka monia tapahtumia oli sattunut, rauha oli asettunut sydämeeni. Minä odotin, että saisimme kokea suurta siunausta ja rauhaa.

 

Niin aika lopulta kului ja koitti konferenssin avajaispäivä. Paitsi pastori Kim Yong Doota, joka oli konferenssiin kutsuttu puhuja, koko Herran Kirkon tiimikin saapui. Konferenssi alkoi klo 19 ja jatkui aamu- viiteen. Olin odottanut, että pas-tori rukoilisi ihmisten puolesta panemalla kätensä heidän päänsä päälle. Mutta odotukseni oli väärä. Pastori pyysi niitä ihmisiä, jotka osallistuivat konferenssiin, panemaan kaiken muun syrjään paitsi Herran. Ennen kaikkea, hän sanoi, ihmi-sen oma päättäväisyys on tärkeä. Kun olemme kerran lujasti päättäneet, Jumala auttaa meitä, koska Hän pitää meidän päätöstämme niin kallisarvoisena. Sitten pastori Kim Yong Doo välitti tulta. Toimin tulkkina. Kun hän asetti kätensä pääl-leni, tuli tuli ylleni. Yhteisen, äänekkään rukouksen aikana  kielillä puhumisen lahja tuli monelle ihmiselle. Parannuksenteon ja katumuksen   henki oli tullut myös yllemme.

 

Seuraavana päivänä yli viisi sataa ihmistä tuli klo 19 iltatilaisuuteen. Yhteisen äänekkään rukouksen aikana monien opiskelijoiden ja Herran palvelijoiden hen-gelliset silmät avautuivat. He kokivat näkevänsä taivaan ja helvetin. He tajusivat oman saastaisuutensa ja kauheutensa. He tekivät toistuvasti parannusta. He teki-vät parannusta siitä, etteivät olleet asianmukaisesti pyhittäneet Herran Päivää, Jumalalle tehtävistä uhreista ja kymmenyksistä ja pastorit ja nuorisopastorit sa-laisista liiketoimistaan, joita he hoitivat sivutoimisesti. Pastori Sucre, joka oli vastuussa lähetyskeskuksesta, sai hengelliset silmänsä auki ja koki taivaan ja helvetin. Hän todisti, kuinka laiskuuden demonit olivat seuranneet häntä sitke-ästi pitkän ajan. Niin hän ajoi ne rukouksessa pois. Jotkut ihmiset, joita ei aluksi oltu siunattu ja jotka eivät kokeneet armon aikaa, kokivat siunauksen ja armon, kun he saapuivat majapaikkaansa. Mutta se tapahtui sen jälkeen, kun he olivat toteuttaneet pastori Kimin sanan,  että panevat pois kaiken paitsi Herran.

 

Tulikirjasarja sisältää kuvauksen käsien ylös nostamisesta ja siinä asennossa pit-kään rukoilemisesta. Minulla ei ollut kykyä ymmärtää tätä. Ajattelin, että se on vain liioittelua. Mutta heti kun nostin käteni ylös, tiesin, että se oli totta, koska tunsin, kuinka Herra piti ylhäällä minun käsiäni ja käsivarsiani. Minulla ei ollut mitään vaikeutta pitää niitä ylhäällä pitkiä aikoja. En ollut ikinä tuntenut niitä niin keveiksi. Tunsin, kuinka Pyhä tuli muuttui kuumemmaksi. Pastori Kimin vai-mo tanssi Hengessä ja tanssia kutsuttiin Pyhäksi tanssiksi. Se oli erittäin pehme-ää ja armollista. Se oli hyvin kaunista. Paitsi muutamia, monet seminaarin nais-puoliset opiskelijat saivat ottaa vastaan tämän lahjan ja alkoivat tanssia Henges-sä.

 

Konferenssin jälkeen, me jatkoimme rukouspalvelua. Parannuksen henki jatkui myös. Pyhä tuli pyhittää jatkuvasti. Keskiviikon jumalanpalveluksen aikana olin kokenut hyvin paljon Pyhää tulta tulevan ruumiiseeni rintakehän ja oikean kä-teni kautta.

 

Minulla oli seminaariopiskelija, joka saattoi olla hyvin väkivaltainen, niin että hän jopa rikkoi ikkunan ja aiheutti paljon hälyä. Hän häiriintyi niin, että huusi yli tunnin ajan. Mutta Pyhän Hengen työnä kaikki pahat henget tulivat hänestä ulos. Hänestä tuli kuin lempeä lammas. Naispuolisten opiskelijoitten joukossa minulla oli yksi tyttö, joka koki kovia aikoja epilepsiansa vuoksi. Erään tietyn jumalan-palveluksen aikana, sairauskohtaus iski ja hän myös alkoi nauraa hysteerisesti. Tulin nopeasti alas saarnatuolista ja laitoin käteni hänen päällensä. Näin silloin pahan hengen naisen muotoisena. Henki näytti pelottavalta ja heti ihoni tuli kauttaaltaan kananlihalle. Välitin Pyhän tulen kuten pastori Kim Yong Doo oli opettanut minua. Silloin hän rauhoittui.

 

Jotenkin hengessäni tiesin, että Herra sanoi tytölle: "Minä rakastan sinua" ja tyttö tunnusti Herralle: "Minä rakastan sinua, Herra". Kun nuo rakastavat sanat oli sa-nottu sydämeeni, kiitollisuuden kyyneleet virtasivat alas jatkuvasti.

 

Olin elänyt 20 vuotta hengellisessä tietämättömyydessä. Enkä vain hengellisessä tietämättömyydessä, vaan olin laiminlyönyt ne lampaat, jotka Herra oli uskonut minulle, keskelle pahoja henkiä. Kun olin tajunnut erehdykseni, sydäntäni särki hyvin paljon. Rukoilin hartaalla sydämellä, että Herra osoittaisi sääliään tätä maata kohtaan ja antaisi sille pelastuksen. Olin oppinut yhden hyvin kallisarvoi-sen totuuden: Herra tarvitsee meidän päättäväisyyttämme joka sekunti ja jokai-sena elämämme hetkenä. Ja tajusin, että tämä on todellista hengellistä sodan-käyntiä.

 

                                     4. Paholaisen Valtaisat koettelemukset

                                                            Kim Yong Doo:

 

Niin pian kuin konferenssipäivät oli lyöty lukkoon Mae Hong Sonissa Thaimaas-sa, mitä mielikuvituksellisimmat hyökkäykset ja mitä raskaimmat koettelemuk-set tulvivat kirkkoomme ja Mae Hong Sonin alueelle. Ne olivat jatkuvia. Mutta koska Herran Kirkko kokee niitä päivittäin, me kykenimme kestämään ne, mutta mietin, josko lähetyssaarnaaja Bang kestäisi nämä kaikelaiset koettelemukset. Kun muutamia päiviä oli kulunut,  Bang pyysi minua rukoilemaan kiireesti:

 

” Pastori! Voi hyvänen aika! Viholliselta tulevat koettelemukset ovat täällä ja niitä on paljon! Olin vain kuullut niistä, mutta en koskaan todella kokenut niitä. Pastori, tämä ei ole pilaa. Mutta vaikka käyn näitä monia testejä läpi, minä odotan Juma-lan armoa ja siunausta myöskin. Siksi voin olla kiitollinen. Olen erittäin onnellinen. ”

 

Keskustelumme aikana ehdottamani konferenssipäivät oli Bang hyväksynyt. Seuraavana päivänä sattui eriskummallinen tapahtuma. Bang oli yksin makuu-huoneessa. Huoneessa ei ollut ketään, mutta hän tunsi, kuinka joku kamppasi hänen toisen jalkansa ja työnsi häntä. Hän tiesi, ettei huoneessa ollut muita kuin hän. Hän oli kaatunut eteenpäin. Kaatuessaan hän löi vyötärönsä seinään, jossa oli jotakin terävää. Hän sanoi, ettei voinut nousta ylös pitkään aikaan.

 

Tuo oli vasta alkua. Paholaisen työ jatkui Mae Hong Sonissa. Yksi pastoreista oli pudonnut liikkuvasta autosta. Hänen käsivartensa oli murtunut ja hänellä oli ompeleita kaatumisessa tulleissa haavoissa. Erään Herran palvelijan talon katto oli lentänyt pois voimakkaan tuulenpuuskan takia. Toinen Herran palvelija jou-tui pahaan onnettomuuteen moottoripyörällään matkallaan lähetyskentälle. Sen seurauksena hän sai kovia kipuja.

 

Yksi Herran palvelijoista tuli äkkiä mielisairaaksi. Tuo palvelija tuli lähetti Ban-gia kohti pitäen veistä kädessään. Sitten hän uhkasi tappaa Bangin. Yksi Herran palvelijoista heräsi keskellä yötä ja juoksi vuorelle. Sitten hän ryömi käsiensä ja jalkojensa avulla kuin eläin. Hän alkoi kaivaa maata ja syödä tomua. Sitten monet epätavalliset ja oudot tapahtumat kuten nämä jatkuivat.

 

Thaimaan konferenssia valmisteltaessa, maan poliittisen tilanteen takia tapahtui monia vakavia tapahtumia emmekä tienneet mitä tehdä. Sotilasviranomaiset johtivat Thaimaata ja yleinen mielipide oli jakaantunut. Siksi P.-Thaimaassa oli jatkuvia vakavia mielenosoituksia. Lisäksi kesän sadeaikana satoi valtavasti ja oli vahvoja tuulenpuuskia. Se kaikki oli vihollisen häirintää, kun paholainen mobili-soi kaikki joukkonsa estääkseen meitä menemästä Thaimaaseen. Pääministerin ero ja uuden pääministerin nimittäminen ja maan julistaminen poikkeustilaan sotilasviranomaisten toimesta ja kun yleistilanne heikentyi,  muutamat Herran kirkkomme jäsenistä olivat huolissaan.

 

He sanoivat: ” Pastori, tilanne Thaimassa on kovin epävakaa ja kriittinen, Mitä jos meidän on lykättävä konferenssin pitoa? ”

 

Minusta tuntui, että yksi paha tapahtuma seurasi toistaan. Herran Kirkon palve-lijoilla oli unia, että kirkkomme tiimien jäseniä vastaan hyökkäsivät terroristit ja kidnappasivat. He sanoivat: ”Meidän kirkkomme tiimien jäseniä  kaapattiin ja vietiin vuoriston syvimmille seuduille." Tämän tyyppiset unet jatkuivat monilla Herran Kirkon palvelijoilla. Unien johdosta muutama, joka oli suunnitellut mat-kaa Thaimaahan konferenssiin, perui osanottonsa. Tämä ja matkalippujen pe-ruutus, maksoi meille rahaa.

 

Paholainen yritti lannistumatta estää meitä pitämästä tuota konferenssia Thai-maassa. Paholaisella oli täysi mobilisaatio päällä ja se hyökkäsi hengellisesti, fyysisesti, psyykkisesti,, materiaalisesti ja jopa ympäristövaikutteisesti. Mutta jopa niinkin epäedullisissa olosuhteissa olimme lopulta päässeet lähtemään Thaimaahan ja olimme ilmassa, kun Hän suojasi meitä Armollaan.

 

Jk. 1:2-4: "Veljeni, pitäkää se kaikki ilona kun joudutte monenlaisiin kiusauksiin. Tiedätte, uskonne testit tuottavat kärsivällisyyttä. Mutta antakaa kärsivällisyyden tehdä täydellisen työnsä. Niin että te olette täydellisiä ja valmiita, niin ettei teiltä puutu mitään. Siunattu on ihminen, joka kestää koetuksen, sillä kun hänet on hy-väksytty, hän on saava elämän kruunun jonka Herra on luvannut niille, jotka rakastavat Häntä. ”

 

Rm. 8:34-39: ” Kuka on tuomitsee kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on  kuollut, ja lisäksi on noussut ylös/ herätettykin, joka on jo Jumalan käden oikealla puolella, joka myös esirukoilee meidän puolestamme. Mikä erottaa meidät Kris-tuksen rakkaudesta? Voiko ahdistus vai tuska vai vaino vai nälkä vai alastomuus tai vaara tai miekka? Kuten on kirjoitettu:

 

'Sinun tähtesi meitä tapetaan päivät pitkät. Meitä pidetään teuraslampaina.'

 

Mutta näissä kaikissa asioissa me olemme enemmän kuin valloittajia Hänen kaut-taan joka rakastaa meitä. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, henkivallat eivät voimat, eivät nykyiset eivätkä tulevaiset, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Herrassamme Kristuksessa Jeesuksessa. ”

 

                               5. Ensimmäinen ulkomainen konferenssi

 

Thaimaan konferenssi oli aikataulutettu viikon mittaiseksi. Ensin menimme Chiang Main kaupungin läpi, Olimme reitittäneet koneet menemään Mae Hong Soniin Chiang Main sijaan.

 

Vuonna 2008  22.9. maanantai- iltana  klo 20.30 lähdimme Korean lennolla KE 667. Lennon aikana seitsemän tiimin jäsentä alkoi rukoilla. Tiimi koostui minun  perheeni neljästä jäsenistä ja kolmesta muun kirkon jäsenestä, jotka olivat dia-koni Kim, Sung , diakoni Oh, Chang Gyu ja Veli Chung, Hyun Chul. Rukoilimme yksilöinä. Me olimme jännittyneitä tietäen, että joutuisimme Thaimaassa hengel-liseen sodankäyntiin. Olimmehan ajatelleet, että ensimmäinen ulkomainen kon-ferenssi pidettäisiin USA:ssa. Ei olisi ikinä juolahtanut mieleemme, että Herra lä-hettäisi meidät Thaimaan alikehittyneelle alueelle käymään heti hengellistä so-dankäyntiä. Monet monimutkaiset ajatukset ja ongelmat risteilivät päässäni, kun kävin keskittyneeseen rukoukseen lennon aikana.

 

Lento E.-Korean kaupungista Chian Maihin Thaimaassa kesti noin 5,5 tuntia. Saa-vuimme sinne varhain aamulla. Muutaman tunnin levon jälkeen meidän täytyi siirtyä lennolle kohti Mae Hong Sonia. Kun istuin lentokoneessa, katsoin TV- ruu-dulta, kuinka kauas olimme tulleet. Näin, että olimme ohittamassa kiinalaisen Nanjingin kaupungin. Vähän ajan kuluttua näin, että koneemme ohitti Hanoin kaupungin Vietnamissa. Kahden tunnin päästä saavuimme Thaimaan alueen tai-vaalle.

 

Rukoilin sydämessäni: ”Herra, ole hyvä ja täytä Mae Hong Son territorio Pyhällä Tulella.. Olen hyvä ja polta paholaisen voimat. ”

 

Minä rukoilin ja pyysin jatkuvasti. Mitä paholainen vihaa eniten?  Se vihaa sitä, että Jumalan ihmiset tulevat järkiinsä ja omistavat oikean, asianmukaisen uskon. Tänä nykyisenä aikana mihin vain menemme pitämään herätyskokouksia,  ko-emme herätyksen.

 

Kuitenkin paholaisen mittavat hyökkäykset olivat tuottoisia. Paholainen oli jopa mobilisoinut ihmisiä, joiden emme olisi ikinä uskoneet hyökkäävän meitä vas-taan. Saatanan päämääränä on, että se haluaa Jumalan ihmisten menevän takai-sin pysähtyneisyyden tilaan (stagnation), herpaantumiseen, depressioon ja lan-nistumiseen ( rohkeuden menettämiseen). Siksi ihmiset, jotka hartaasti haluavat elää omaa elämäänsä Pyhän Hengen voimassa, tulevat törmäämään pahojen henkien aiheuttamaan vastarintaan. Mutta meidän täytyy voittaa ja saada voitto näistä vaikeuksista.  Tosiasiassa meidän pitää olla voittoisia loppuun asti.

 

                                       6. Thaimaan Demoniruhtinas (Principality)

 

Heti kun Herran Kirkon tiimi oli saapunut Thaimaan ilmatilaan, jouduimme  pa-holaisen voimakkaan hyökkäyksen kohteiksi. Ensimmäiset kohteet olivat Joosef ja  Ju-Eun. He alkoivat voihkia. Vakava kuume sai heidän ruumiinlämpönsä nou-semaan vähitellen. Saatana oli puukottanut heitä jonkinlaisella terävällä väli-neellä. Puukotus aiheutti kipua heidän ruumiilleen. Joosef ja Ju-Eun voihkivat ja valittivat hyökkäyksestä:

 

”Isi, olen niin hyvä ja auta minua! Äiti, auta minua!”

 

Äkkiä pahojen henkien joukot muodostivat yhteisruumiin hyökätäkseen meihin lukemattomia kertoja koko ajan. Lentokoneessa anoin Jumalalta apua seuraa-vaan tapaan:

 

” Herra, ole hyvä ja näytä minulle Thaimaan demoniruhtinas!”

 

Kun olimme juuri tulleet Thaimaan ilmatilaan, saatoin himmeästi nähdä jotakin. Niinpä kun yritin nähdä sen tarkemmin, se hyökkäsi voimalla.

 

”Joosef, Ju-Eun ! Millaiset pahat henget ovat hyökkäämässä meitä vastaan? Pystyt-tekö te kundit näkemään mitään?”

 

”Isi, sinun pitää nähdä se selvemmin kuin me juuri nyt,  sillä olemme juuri valtavan hyökkäyksen kohteina!”

 

Chian Man kaupungissa on paljon valoja. Mutta näkymättömien pahojen henkien joukkojen hyökkäykset tulivat äärimmäisen koviksi. Keskellä taisteluamme paha henki peikon muodossa ilmestyi eteeni ja minä näin, että sillä oli pitkä harppuu-nakeihäs. Harppuuna oli hyvin pitkä ja sen näytti samanlaiselta, jolla kalastajat pyydystivät valaita. Sitten se lävisti keihäällä minun rintakehän keskialueen, jos-sa sijaitsivat elintärkeät elimet ja vatsaontelo. Paha henki oli täysin upottanut keihäänsä ruumiiseeni. Huomaamattani huusin lentokoneessa:

 

” Ahhhhh!!”

 

Stuertti pelästyi ja lähestyi minua.

 

” Onko jokin vialla? Oletteko kunnossa?"

 

” Ohhoh, kaikki on OK…”

 

Vastasin stuertille heikolla äänellä. Matka Thaimaassa alkoi Saatanan hyökkäyk-sellä. Hyökkäys oli paholaisen tervehdys tiimillemme. Lopulta saavuimme Chi-ang Main kansainväliselle lentokentälle ja lepäsimme Grand Hotellissa muutamia tunteja. Muutaman tunnin levon jälkeen lähdimme Mae Hong Soniin. Kun olim-me saapuneet Chiang Main lentokentälle korealaisyhteisön presidentti, joka oli myös diakoni, tervehti meitä iloisesti vaimoineen. Aviomies, joka oli korealais-yhteisön presidentti, oli sairastanut kirroosia jo pitkän aikaa. Niinpä niin pian kuin olimme kirjoittautuneet sisään hotelli Grandiin, me annoimme Pyhää tulta häneen. Sen jälkeen pidimme rukoushetken. Me pyysimme ja anelimme toistu-vasti Herralta, että Hän tekisi työnsä niin, että Pyhän Tulen kaste tulisi yllemme. Me valmistauduimme  paholaisen uusien hyökkäysten varalta. Siksi rukoilimme ja pyysimme Jumalalta voimaa ja väkevyyttä vastustaa pahoja voimia. Minä olin pyytänyt Jumalaa näyttämään meille minkä tyyppisiä pahoja henkiä tai pimey-den voimia olisi tätä aluetta vartioimassa. Pian kun olin tätä pyytänyt, tapahtui eräs ilmiö: jonkinlaiset suomut poistuivat silmistäni ja hengelliset silmäni alkoi-vat aueta.

 

Kun katsoo Thaimaan maata, Chian Maita ja Mae Hong Sonia fyysisin silmin, me tiedämme, että maa on Buddhan maa. Vuoret, pellot, hotellit, kodit, koulut, sanat jne. ovat täynnä epäjumalanpalvontaa. Vallitsee buddhalainen epäjumaluus. Her-ra näytti minulle hengellisesti avattujen silmieni kautta, ettei näkymä juuri eron-nut siitä, mitä näimme fyysistenkin silmiemme kautta. Pääero oli, että kykenin näkemään enemmän buddhia kiertämässä ympäristössä. Buddhalaisten pahojen henkien lukumäärä oli niin lukuisa, että se meni mielikuvitukseni ulkopuolelle.

  

Thaimaan taivaalla oli monia kullanvärisiä istuvia buddhoja lentelemässä yli maan samalla huutaen. Mutta kun kirkkomme tiimi ilmestyi, ne juoksivat ympä-riinsä hämmentyneinä.

 

Näin pahojen henkien alaisia. Niillä oli muotonaan kuningaskobra. Ne matelivat ympäriinsä. Toisinaan ne nousivat pystyyn kulkiessaan teitään. Käärmeitä oli erilaisia. Toisilla oli valkoisia, mustia, punaisia tai ruskeita juovia. Käärmeet yhdistyivät keskenään. Ne liikkuivat ilman järjestystä ihmisten joukossa, joka talossa, joka kadulla ja kaikilla teillä. Se oli käärmeitten pesä. Maa kuhisi käär-meitä. Kaikkien näiden demonien johtaja tuli näkyviini. Sen ulkomuoto oli kultai-sen buddhistin. Sen koko näytti olevan suurempi kuin maapallon. Se lähestyi ja kirosi minua:

 

”Sinä! Lutkan poika! Tämä on minun aluettani! Miksi yrität ottaa minulta alueeni? Sinä lutkan poika!”

 

Vinoilla silmillään se katsoi minua hurjasti. Ja sitten se nyhti hiuksiaan. Se heitti  hiustukon minua kohti. Sillä hetkellä minä säpsähdin, nuo hiukset muuttuivat todellakin kuningaskobraksi. Se lensi ympäriinsä ilmassa. Se lähestyi nopeasti ja  puri kipeästi kylkeäni. Se ei päästänyt irti minusta. Sietämättömän kivun vuoksi minä huusin äänekkäästi ja kaaduin sitten vuoteeseen. Huolestunein ilmein vaimoni tuli lähelle ja sanoi:

 

”Mitä oikein on tapahtunut? Sota alkoi jo? Voi minua, mitä meidän pitäisi tehdä?”

 

Hän tuki minua käsivarsillaan. En ollut ikinä eläissäni nähnyt niin valtavaa kul-lanväristä buddhaa eläissäni. Tämä demoni ei antanut minulle aikaa toipua. Se ei antanut minulle aikaa hengittää eikä saada henkeä. Hän nyhti jatkuvasti hiuksi-aan hyökätäkseen uudelleen.

 

Nuo käärmeet ojentelivat toistuvasti itseään kuin olisivat olleet kimmoisia (soit-timen) kieliä. Kun ne toistivat hyökkäyksiä, tulin väsyneeksi. Ne lensivät nopeas-ti minua kohti ja lävistivät ihoni. Minusta tuntui kuin pora olisi lävistänyt ihoni. Se oli tosi kivuliasta.

 

”Herra! Ole hyvä ja pelasta minut! Olen hyvä ja anna minulle voimaa!”

 

Kun anoin toistuvasti Herraa, Hän sanoi: ” Pastori Kim! Katso häntä!”

 

Sitten näin valtavan ison kultaisen buddhan. Sen kaikki hiukset olivat käärmeitä kuin meduusalla. Hiusten päissä oli kuningaskobran päät. Kullanvärinen buddha nauroi minulle jatkuvasti ikään kuin pilkaten. Tosiasiassa se näytti pitävän haus-kaa hyökkäämällä minuun.

 

” Mitä ihmettä! Kuinka uskallat yrittää hyökätä minua vastaan! Kuinka kehtaat vastustaa minua? Kuinka uskallat? ”

 

Niin minä jälleen kerran pyysin apua Herralta. Nyt minulle annettiin Pyhän Hen-gen miekka. Teurastin kaikki käärmeet ja pienet buddhat , jotka lensivät kohti. Olin taistellut hengellistä sotaa tällä tavoin koko yön.Taistelin aamuun asti, jol-loin oli aika lähteä Mae Hong Soniin. Fyysinen ruumiini oli lopen uupunut.

 

Lentokone Chian Maysta Mae Hong  Soniin lentää vain kerran päivässä, lähtöaika oli klo 11.00.  Lensimme pienellä koneella. Kun kone oli noussut ja lentänyt tun-nin, katsoin ulos ikkunasta. Näin vain monia vuoria ja loputonta viidakkoa. Ajat-telin mielessäni: ” Vau, kuinka kukaan voi elää tuollaisessa ympäristössä?”

 

Ihmettelin millainen persoona lähetti Bang mahtoi olla, koska hän tekee työtään sellaisella alueella. Minä kunnioitan  palon monia Korean lähettejä, jotka matkus-tavat koko matkan maan kakaisimpien osien halki. Olin tullut hyvin uteliaaksi tästä lähetysmatkasta. Kunnioitin Bangia syvästi sen jälkeen kun olin oppinut tuntemaan millaisella alueella hän teki työtä ja suoritti lähetin tehtävät Jumalalta saaneena.

 

Sää Mae Hong Sonissa oli hyvin kirkas ja poutainen. He sanoivat, että tämä aika vuodesta oli kuivaa kautta. Siksi siellä ei juuri nyt satanut. Kun vähitellen lähes-tyimme Mae Hong Sonia, hengellinen ilmapiiri tuli hyvin koleaksi. Demonilaumat alkoivat hyökätä ruumiini kimppuun. Tunsin kipua – kuin piikkejä olisi työnnet-ty lihaani. Noin tunnin hengellisen sodan jälkeen saavuimme lopulta Mae Hong Soniin. Lentoaseman ulkonäkö ja haju muistutti buddhismilta. Lentoasema muis-tutti tyypillistä buddhan temppeliä. Salli minun mainita, että seutu oli äärimmäi-sen kuuma ( yli 104 F = > +37 Celsiusta). Kuumuus tuntui siltä kuin olisi ollut kuumassa kiehuvassa vedessä.

 

”Ohhoh! Vau! Kuinka ihminen voi tulla toimeen ja elää tällaisessa säässä?”

 

Kirkkoni tiimien jäsenet henkäisivät syvään. Hetken kuluttua hyvin laiha, silmä-lasipäinen, lyhyt leidi lähestyi meitä. Hän tervehti ja toivotti meidät tervetulleik-si.  Hän oli kauniskasvoinen ja teki hyvän vaikutuksen. Ihmettelin, kuinka sellai-nen nainen saattoi rakentaa niin monia kirkkoja. Lisäksi hän opetti ja hallinnoi monessa koulussa. Hänen palveluvirkansa oli mittava.

 

” Pastori Kim! Kuinka voitte? Minä tiedän, että olen pieni ja laiha. Mutta olen hyvin voimakas nainen, vaikka sydämeni onkin hyvin pehmeä ja lempeä. ”

 

Kaikki nauroivat ääneen. Lähetti Bang voi olla nainen, mutta hän on rehti, harras ja taipumaton uskossa. Hän näytti kuin miltä tahansa nainen. Mutta jotta kyke-nee johtamaan niin laajaa palvelua sellaisessa ympäristössä,  täytyy omata todel-la hyviä ominaisuuksia.

 

” Pastori Kim, vaikka seminaariopiskelijat ja seurakunnat elävät täällä Thaimaan syvimmässä korvessa, he eivät ole millään lailla alamittaisia hengellisessä mieles-sä. He eivät ole lainkaan tietämättömiä. Monet kuuluisat pastorit ja teologian pro-fessorit ovat vierailleet täällä ja opettaneet heitä hyvin. Niinpä heidän tietotasonsa ja älykkyytensä ovat aika korkeatasoisia. Kuitenkin nyt he haluavat  hartaasti Ju-malan ja Pyhän Hengen voimaa. Tämä oli ainoa syy siihen, miksi luin Baptize by Blazing Fire – kirjat (Tulikaste-kirjat). Me haluamme todellisesti kokea Jumalan voiman ja vallan. Olen hyvä ja auta meitä! Kun Pyhän Hengen voima tulee yllem-me, seminaariopiskelijat evankelioivat Mae Hong Sonin nopeammin voimalla…. "

 

Meidän ei tarvinnut sanoa mitään. He todella tarvitsivat Jumalan Voimaa.

 

Lähetyssaarnaaja Bang oli   meidät seutukunnan kalleimpaan ja kauneimpaan hotelliin. Mutta se ei ollut sitä, mitä odotimme. Minulla ei ollut tunnetta laatuho-tellista, vaan pikemminkin minä tunsin olevani ikääntyneessä buddhistitemp-pelissä Koreassa. Todellakin , se näytti muutamia vuosikymmeniä vanhemmalta kuin Korean buddhistitemppelit. Hotellissa oli epäjumalanpatsaita: lohikäärmei-tä, buddhan oppilaita, lisää buddhan patsaita, käärmeitä, amuletteja, dharma jne. Esillä oli monia epäjumalankuvia ja kuvia, jotka liittyivät buddhismiin.

 

” Pastori, minä tiedän, ettei ole miellyttävää olla sellaisten epäjumalankuvien ja patsaiden ympäröimä, mutta tämä hotelli on paras koko alueella.” 

 

                               7. Pyhä Tulikaste Mae Hong Sonissa

 

Herran Kirkon tiimin jäsenet päättivät pitää kokouksen kahdesti päivässä neljän päivän ja kolmen yön ajan. Toinen kokous lounasaikaan ja toinen illalla. Alkujaan lähetti Bang oli kutsunut vain 120 nuorta Herran palvelijaa konferenssiin. Mutta ihmiset kaikkialta alueelta tulivat osallistumaan konferenssiin ja heitä oli lopulta noin 500.

 

Kiitos Herralle, kirkossa oli kokoa ja istumapaikkoja yli 1500:lle. Rakennus oli kaksikerroksinen. Kaikki eri kansallisuudet olivat kerääntyneet paikalle. Siksi tulkkaus kaikille noille ihmisille edellytti neljää – viittä tulkkia. Mutta koska ti-lanne oli monimutkainen, me päätimme tulkata vain virallisen kielen, joka oli thai. Sen tulkkasi lähetti Bang.

 

Jotta ihmiset johdettaisiin hengelliseen ilmapiiriin, Herran Kirkon tiimi tuli esiin ja alkoi Pyhän tanssin. Mutta kuuman sään ja suuren kosteuden johdosta, vain yhden ylistyslaulun laulamisen jälkeen, tiimi, joka tanssi Pyhää tanssia, hikoili niin paljon, etteivät he enää voineet jatkaa Pyhää tanssia. Paikassa ei ollut ilmas-tointia. Ei edes ilmapuhallinta. Me yritimme tosi sitkeästi tanssia Pyhää tanssia useita kertoja yhdessä uusien laulujen kanssa. Mutta ei ollut mitään mahdolli-suutta jatkaa tanssia. Kuitenkin suurella vaivalla, me lopetimme Pyhän tanssin. Olimme laulaneet vain kolme hymniä.

 

Ajattelin mielessäni: ” Vau! En ole koskaan missään ollut näin kuumassa paikassa! Kuinka ikimaailmassa voin johtaa kolme tai neljä päivää ja yötä?” Olin hyvin huo-lissani säästä. Heti kun olin astunut saarnatuolin taakse ja vaikka olin vain seis-syt siellä juurikaan liikkumatta, koko ruumiini kylpi hiessä.

 

Kaiken kukkuraksi olin pukeutunut kokopukuun ja tilanne meni huonommaksi. Yli 500 ihmistä katseli jokaista liikettäni. Lähetti Bang seisoi vierelläni valmiina tulkkaamaan. Tuona ajan hetkenä pyysin Jumalalta: ”Herra, kuinka suoriudun tästä?”

 

Herra vastasi minulle: ” Sinun täytyy käyttää hyväksesi Sanaa ja tulkita se ja selit-tää se!”

 

Aloin saarnata klo 19.30 ja jatkoin seuraavaan aamuun 04.30een. Saarnasin noin 9 tuntia. Kun 9 tuntia oli kulunut, lähetti Bang tuli hyvin väsyneeksi. Kun ihmiset katselivat ja kuuntelivat, minä huusin: ” Pyhä tuli!”  kohti lähetti Bangin päätä. Vahva Pyhän Hengen voitelu vuoti hänen ylleen ja hän kaatui taaksepäin. Se ta-pahtui niin nopeasti, ettei kukaan ehtinyt juosta ottamaan häntä vastaan. Lähe-tyssaarnaaja Bang oli Pyhästä Hengestä juopuneena  yli 10 minuuttia. Vaikka hän halusi nousta ylös, hän ei kyennyt. Sitten katsoin ihmisten kasvoja, jotka oli-vat tulleet konferenssiin. Tapahtuma sattui aivan heidän silmiensä edessä ja he olivat järkyttyneitä. Sellainen Pyhän Hengen toiminta oli heille täysin uutta ja he olivat järkyttyneet. He alkoivat nyyhkyttää ja itkeä. Lopulta jotkut valittivat. Hei-tä oli muutama. He alkoivat sopertaa ja nyyhkyttää. Lopulta valittaa. Joukossa oli muutama yliopistoteologi ja lähetyssaarnaaja Kaukasiasta. Kun lähetti Bang lensi taaksepäin, ajattelin, että syy ihmisten itkuun oli että he olivat kiitollisia ja häm-mästyneitä Jumalan armosta saarnatun sanan johdosta. Ja minä ajattelin, että se teki heihin syvän vaikutuksen. Mutta jälkeenpäin sain selville, että syy nyyhky-tyksiin ja itkuihin oli se, että heidän opettajansa ja lähettinsä Bang äkkiä kaatui. He ajattelivat, että jotain pahaa oli sattunut heidän opettajalleen. He pelästyivät. Minä purskahdin nauramaan.

 

Jumala oli antanut minulle ohjeen, että selittäisin Pyhän Hengen ilmentymiä ja Hänenlahjojaan. Hän halusi, että minä rauhallisesti ja hitaasti selittäisin käyttäen hyväksi piirroksia, joilla perustelisin selitykseni niin, ettei heille jäisi tapahtu-masta vastenmielisyyttä. Jumala halusi, että ihmiset vähitellen kokisivat Pyhän Hengen. Sillä hetkellä tuli mieleeni ajatus: ” Minä haluan, että he huutavat suu-reen ääneen ja voimakkaasti yhteisrukouksessa." Aloin soveltaa korealaista ruko-ustapaa konferenssi-yleisöön. Korealainen rukoustapa,  huutaa rukous yhteen ääneen, on voimakkain tapa rukoilla.

 

Sitten pyysin ihmisiä, joilla oli kielten armolahja, kohottamaan kätensä. Vain kol-me kättä nousi ja siihen sisältyi korealaiset. Jotta ihmiset voisivat rukoilla pidem-pään ja mennä syvemmälle, heillä pitää olla kielten lahja rukoilla monta tuntia jatkuvasti. Normaalisti kielet ovat kaikkien armolahjojen alku.  Motivoin ihmisiä haluamaan kielten armolahjaa ja rukoilemaan sitä Jumalalta. Niinpä minä sitten selitin täsmällisesti ihmisille, kuinka me menemme syvemmälle hengelliselle alu-eelle, kun rukoilemme kielillä. Myös selitin, miten paholainen lähestyy meitä mo-nin tavoin. Kun olin puhunut noin 9 tuntia, johdin rukousta, jota me huusimme yhteen ääneen.

 

Useimmat paikalle tulleista ihmisistä olivat tulleet kaukaisista vuoristokylistä ajamalla viidestä seitsemään tuntiin vain ottaakseen osaa konferenssiin. He ajoi-vat, kuten työmatkansakin, moottoripyörillä monia pitkiä tunteja päivittäin. Heil-lä ei ollut edes kunnon kenkiä. Jotkut olivat avojaloin, joillakin oli sandaalit. Jotta he voisivat kokea Pyhän Hengen voiman, he kaikki kokoontuivat uskossa huoli-matta huonoista olosuhteista. Kun me Herran Kirkon tiimin jäsenet vertasimme omia olojamme paikallisten elinolosuhteisiin, me koimme häpeää. Me koimme häpeää, kun vertasimme itseämme heidän puhtaaseen uskoonsa.

 

Me, Herran Kirkon jäsenet, nautimme elintasomme yltäkylläisyydestä. Mutta nä-mä ihmiset omistavat uskon, jota meillä ei ole. Auttaakseen meidän tiimimme jä-seniä, nuo ihmiset keittivät monenlaisia ruokia, joita heillä itsellään ei ole varaa hankkia eikä syödä. Yöllä ennen konferenssia he olivat valmistaneet kaiken läpi koko yön vain meitä varten.

 

Jo konferenssin ensipäivästä alkaen Pyhä Henki toimi erinomaisesti ja ilmeni. Useimmat ihmiset, jotka ottivat osaa konferenssiin, saivat kielillä puhumisen ar-molahjan. Kun ensimmäisenä päivänä he saivat kielten lahjan, niin viimeiseen konferenssipäivään tultua kaikki ihmiset olivat saaneet vajota syvälle Pyhän Hengen armoon. Armo vuoti kuin aktiivisesta tulivuoresta. Konferenssi teki työnsä suurella nopeudella.

 

Ju-Eun oli kertonut elävästi taivas- ja helvetti-kokemuksensa ja profetoinut. Joo-sef oli vapauttanut ihmisiä pahoista hengistä käyttäen tehokasta kykyään nähdä hengelliseen todellisuuteen. Konferenssi oli kuin sulatusuuni, johon ihmiset oli-vat kerääntyneet saadakseen ottaa vastaan Pyhän Hengen voimakkaan tulen il-mentymät .

 

Paikallisten pastorien lapset eivät menneet kouluun seuraavana päivänä. He oli-vat päättäneet ottaa vastaan Pyhän Hengen voiman. He tulivat konferenssipy-häkköön hyvin varhain ennen kuin konferenssi alkoi. He olivat aloittaneet rukoi-lemisensa kohottamalla kätensä ilmaan. He rukoilivat ja hikoilivat kuumassa säässä. Tämä oli armon hetki, jota en ikinä unohda.

 

Pyhän tulen saamisen hetki oli koittanut. Heti kun Pyhä tuli ihmisiin, heihin kät-keytyneet ja pitkään heissä olleet pahat henget paljastuivat. Nämä pahat henget vapisivat  ja antoivat periksi Herran Jeesuksen pyhän nimen edessä. Pahat hen-get voitettiin Pyhän Hengen voimalla. Lukuisat pahat henget olivat asuneet Her-ran palvelijoiden ruumiissa ja seurakunnan jäsenten ruumiissa hyvin pitkän ajan, koska ne olivat piiloutuneet. Siksi nuo lukuisat pahat henget olivat vieneet näiltä Herran ihmisiltä monet siunaukset. Konferenssin toinen ja kolmas päivänä olivat yhtä menestyksekkäitä kuin ensimmäinen. Monia pahoja henkiä karkoitet-tiin Pyhän Hengen voimalla ja vallalla.

 

Eivät vain seminaariopiskelijat ja seurakunnan jäsenet Mae Hong Sonissa koke-neet Pyhän Hengen voimaa, vaan jopa Herran Kirkon tiimin jäsenet kokivat Py-hän Hengen voiman niin vahvana kuin toivoimme. Onnistunut konferenssi päät-tyi juhlamielellä. Ehkä…siellä oli joitakin ihmisiä, jotka eivät voineet ymmärtää Pyhän Hengen työtä.   

 

Kuinka pitkälle tai kuinka paljon olemme kykeneviä tuntemaan Jumalaa vähäisil-lä tiedoillamme? Mutta mitä enemmän avaamme omat sydämemme ja itsemme Jumalalle, sitä runsaammin hän toimii ja ilmenee. Haluan monien ihmisten ym-märtävän tämän tosiasian.

 

Näinä päivinä jopa Koreassa ei ole monia kirkkoja, jotka rukoilevat  kovaäänises-ti. 70- ja 80 – luvuilla oli monia ihmisiä rukoilemassa yli yön E.-Koreassa. Näitä ihmisiä löytyi rukoilemasta jopa vuorilta, vuorten huipuilta, laaksoista, suurten kivien alta ja kirkoista. Mutta nykyisin tosiasia on, että jos rukoilet usein ja pit-kään, muut ihmiset alkavat pitää sinua omituisena ja lisäksi sinua aletaan pitää jonkin kultin jäsenenä. En ymmärrä, miksi maamme on päässyt menemään niin heikkoon hengelliseen kuntoon. Se on todella surullista. Monet kristityt eivät yleensä rukoile. He kyllä kokoontuvat ajoittain ja pitävät nopean rukoushetken. He järjestävät jonkinlaisia erityisiä rukouskokouspäiviä.

 

Pyhän Hengen työllä ja ilmenemisellä Mae Hong Sonissa oli valtaisat vaikutukset.  Mae Hong Sonin palveluviran haltijoista suurin osa sai hengelliset silmät auki! Kun ne avautuivat, moni heistä koki taivaan ja helvetin. Ihmiset konferenssissa laativat julkilausuman, jossa he omistautuivat evankelioimaan Mae Hong Sonia – ja koko maailmaa. Konferenssin jälkeen  Mae Hong Sonin väki todisti, että he nyt rukoilivat palavasti ja huutaen, kun he kokoontuivat vuorelle öisin. 1970- ja 1980- luvulla E.- Koreassa oli tämäntyyppistä palavaa rukousta. Jopa yliopisto-teologit menivät vuorille rukoilemaan. Kuulimme, että jopa pienet lapsetkin osallistuivat rukoilemiseen vuorilla.

 

Toimiipa Herran Kirkon tiimi kotona tai ulkomailla, elävä Pyhän Hengen työ il-menee. Tämä Pyhän Hengen työ motivoi monia ihmisiä. Useimmiten ihmisten täytyy alkaa kaikki ihan alusta tutkimalla itseään. Tämä on tämän palveluviran  perusolemus.

 

Kun olin saarnannut Mae Hong Sonin konferenssissa, kuuman sään takia olin hikoillut vahvasti, ikäänkuin olisin ollut koko ajan sateessa. Lopulta koko ruu-mistani poltti kuuma ihottuma. En ole koskaan palvellut niin kuumalla seudulla. Olen Herralle hyvin kiitollinen Hänen avustaan ja johdatuksestaan.  Olimme ku-luttaneet suurimman osan rahoistamme, joita olimme tuoneet mukanamme, mutta mitä vain jäikään, ne me uhrasimme Jumalalle Mae Hong Sonissa. Kun pa-lasimme, olivat säästömme menneet.

 

Rm. 10:12-15: ” Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä 'jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu'. Kuinka he sitten huu-tavat avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he taas voivat uskoa siihen, josta ei-vät ole mitään kuulleet? Mutta kuinka he voivat kuulla, kun ei ole julistajaa? Kuin-ka he julistavat, ellei heitä lähetetä? Niin kuin on kirjoitettu: `Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat rauhaa ja tuovat hyvän sanoman?'”

 

                                           8. Harhaopista Syytettynä

 

Rm. 14:10-13: ”Mutta sinä, minkä tähden tuomitset veljesi? Tai sinä toinen, min-kä tähden halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Kristuksen tuomioistui-men eteen. Sillä kirjoitettu on: ' Niin totta kuin Minä elän, sanoo Herra, minun edessäni on jokainen polvi notkistuva ja jokainen kieli ylistävä Jumalaa.' Niin on siis meidän jokaisen tehtävä tili Jumalalle itsestämme. Älkäämme siis enää toisi-amme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen louk-kauskiveä tai pahennusta.”

 

Koska olin mielettömästi kaihonnut, halunnut ja ikävöinut Herraa, olin huutanut rukousten aikana. Ja vaikka paljon näitä rukouksiani oli kertynyt vuosien saa-tossa, kestävyyteni ja kärsivällisyyteni olivat rajoitetut. Minun todellisuuteni toi-mia kirkossa oli julma ja masentava. Todellisuuteni oli erittäin surullinen. Todel-listen jumalallisen luonteenpiirteitten ilmeneminen  tarvitsee ajallista kestävyyt-tä, jossa usko muovataan ja puhdistetaan. Todelliset jumalalliset luonteenpiir-teet ja – kyvyt eivät tule eivätkä voi tulla helposti. Me emme tienneet, millä tie-tyllä tavalla tai milloin Jumalan voima meille annetaan. Siksi olimme mielessäm-me huolestuneita ja ahdistuneita. Jumala oli antanut meidän  kohdata itsensä monta kertaa vammautuneiden henkilöiden muodossa, jotka tarvitsivat toisten ihmisten apua ja me olimme auttaneet heitä. Voima ja työtapa shamaanin evan-kelioimiseksi oli meille annettu. Alusta alkaen Herra oli antanut Pyhän Hengen voiman meille ja se on yhä voimassa tänäkin päivänä. Mutta ennen tätä, Pyhän Hengen voima oli annettu erityisesti, emmekä tienneet emmekä ymmärtäneet mitään. Mutta kun Pyhä Henki alkoi tulla päällemme, ilmeni uusia asioita, joita emme koskaan olleet kokeneet.

 

Jopa nyt olen pastori vailla nimeä. En ollut kunnolla suorittanut pastorin tehtä-vää. Minä olin pastori, koulutettu presbyteeriseen korealaisen teologiaan In Che-onissa E.- Koreassa. Pastorina minulla oli vain pieni kirkko, joka ei koskaan kas-vanut. Mutta nyt, vaikka olin tehnyt kaiken ja rukoillut rajoitetun kykyni mu-kaan, Herra oli antanut minulle hämmästyttävän armonsa! Hänen armonsa on valtava armo. Hänen armonsa avulla monet sielut tässä maailmassa virkoavat  parantavan voiman kautta. Jumalan Kuningaskunta laajentuu.

 

Lähetyssaarnaaja Bang Mae Hong Sonissa kuuluu erityyppiseen hengelliseen koulukuntaan. Kun hän kutsui minut pitämään Pyhän Tulen konferenssia, hä-nellä ei juuri ollut tuttavuuksia tai yhteyksiä pastoreihin tai kirkkoihin, jotka olivat rahoittaneet hänen palveluvirkaansa. Sen jälkeen kun hän oli pitänyt voi-makkaan Pyhän Hengen konferenssin Mae Hong Sonissa,  Bang oli lähettänyt sähköposteja ja kirjeitä kirkkoihin, pastoreille ja lähettikollegoille, jotka olivat tukeneet hänen palveluvirkaansa kertoakseen heille, mitä konferenssissa oli tapahtunut. Se oli kuitenkin myrskyn alku.

 

Mae Hong Sonin lähetyskentällä oli paljon satoa ja hedelmiä korjattu kiitos lähet-ti Bangin päättäväisen asialleen vihkiytymisen. Lähetti Bangin lähetyskenttä on laaja ja lavea. Olisi valtaisi takaisku, jos Bangia ei tuettaisi taloudellisesti. Hän on täysin Korean kirkkojen ja pastoreitten tuen varassa. Joka kuukausi hän tarvit-see ison rahasumman tukeakseen lähettejään ja työtään. Häntä tukee myös orga-nisaatio, joka säännöllisesti lähettää hänelle rahaa.

 

Lähetti Bang kirjoitti kirjeen hyväntekijöilleen selittäen syyn, miksi hän oli kut-sunut pastori Kim Yong Doon pitämään tuon konferenssin. Lähetti Bang selitti, kuinka hän oli kaivannut ja halunnut Pyhän Hengen voimaa niin paljon että hä-nen oli täytynyt kutsua ´Baptize by Blazing Fire`  - kirjasarjan (Tulikaste) kir-joittaja pitämään konferenssin. Sen seurauksena pastori Shinistä,  joka on pas-torina  Gurisin kaupungissa E.-Koreassa, ja kuuluu samaan kirkkokuntaan kuin lähetti Bang, tuli pastori Kim Yong Doota ja hänen palveluvirkaansa tuhoavan ryhmän pääpukari! Lähetti Bang oli alun perin erotettu  tuosta pastori Shinin kirkosta. Pastori Shinillä oli tarkoituksenaan taltuttaa ja kurittaa lähetti Bangia, koska heidän keskinäiset suhteensa eivät olleet hyvät. Pastori Shin oli kimpassa pastori Choin kanssa, joka oli organisaatiossa, joka tutki kultteja. He olivat alka-neet jahdata minua ja palveluvirkaani kirkkojensa ja sanomalehtien etusivujen kautta.

 

Tämä ei ollut vainon loppu. Nämä pastorit ottivat yhteyttä kaikkiin sponsoreihin ja kertoivat, että lähetti Bang on nyt petetty harhaopilla. He kehottivat toisiakin lopettamaan hänen palveluvirkansa tukemisen. He olivat työskennelleet verho-jen takana. He käyttivät hyväkseen jotakuta painostamaan Thaimaan hallitusta peruuttamaan lähetti Bangin viisumin. Nuo pastori etenivät ilkeässä työssään. Myöhemmin, henkilö, jota he olivat käyttäneet hyväksi peruuttamaan lähetti Bangin viisumin, osoittautui myös lähetyssaarnaajaksi!  Pastori Shin ja Choi lä-hettivät reportterin nimeltään Chung lähetyskentälle vain, jotta tämä kirjoittaisi kielteisen raportin tästä nimenomaisesta lähetyssaarnaajasta. Heidän häijy työn-sä ei päättynyt tähänkään. He jopa mobilisoivat ihmiset, joihin olivat olleet yhte-ydessä, soittamaan puhelimella kaikille kirkoille, jotka yrittivät pitää  tulikonfe-renssin. He soittivat näihin ja kysyivät, miksi he olivat pyytäneet minua puhu-jaksi. He vastustivat Pyhän tulen palveluvirkaa joka tavalla. He kiusasivat minua jatkuvasti. He olivat hyvin pahoja. He ahdistelivat minua jatkuvasti levittelemällä kaikenlaisia juoruja ja pahantahtoisia kirjoituksia internettiin. He olivat levitel-leet kaikenlaisia pahanilkisiä kommentteja ja huhuja. Nämä nettihuhut oli pan-nut alkuun pastori Choi ja reportteri Chung. Pastori Choi uskoo tritheismi-harha-oppiin ja hän on sekaantunut neitsyt Marian hedelmöittäneeseen menstruaali-teoriaan. Reportteri Chung aiheutti ongelmia suoranaisilla väärennöksillä. Hän oli soittanut  Korean presbyteeriseen teologiseen yliopistoon InCheonissa, jonka alaisena olin. Sitten hän kertoi entiselle kirkkokunnalleni, että ” Pastori Kim tekee mystikon työtä. Eikö hänen nimensä pitäisi poistaa organisaatiostanne?" Kaikki-alla minne menimme, pastori Choi käytti hyväkseen monia ihmisiä aina profes-soreita ja muita ryhmiä myöten muista kirkkokunnista vääntääkseen totuuden sopimaan omaan makuunsa. Nämä ilkeät työt jatkuivat saamatta tuomiota tai epäröintiä.

 

Näiden puhelinsoittojen ja kielteisten kommenttien johdosta, osallistujat presby-teerikirkosta, jonka alainen olin, erottivat minut. Kaiken tämän häirinnän hui-puksi jotkut pastorit saattoivat jopa herjata kommentoimalla: ”Miksi ylipäätään rukoilet niin paljon? Saat vain paljon päänsärkyä, koska rukoilet liikaa! Minä en halua olla samassa presbyteeriössä kuin sinä!”

 

Kun rukoilin Jumalaa, minun oli jatkuvasti kestettävä sydämeni nöyryytystä ja  kärsittävä epäoikeudenmukaisuutta. Halusin kirjoittaa artikkelin, jossa olisin vastannut ja reagoinut heidän hävyttömiin artikkeleihinsa ja toimiinsa sanoma-lehdissä ja netissä. Mutta Herra ei antanut minun tehdä niin. Yhä nykyisinkin, minä annan heidän tehdä mitä tekevätkään. Harhaoppiseksi arvioituna oleminen voi olla mitä tuskallisin kokemus. Herra johtaa minua suorittamaan Pyhän tulen virkaani. Maksan siitä raskaan hinnan. Minä olen joutunut käymään läpi isoja ja pieniä testejä, kun henkinen paine on kasvoi sekä sisäisesti että ulkoisesti. Minua katsottiin kylmin silmin jopa veljieni, tovereitteni puolelta, kun he väheksyivät lähiperheeni ajatuksia nimittäen minua ”rappeutuneeksi pastoriksi”. Kukaan ei puolustanut minua paitsi Herra, perheeni ja kirkkoni jäsenet. Kaiken huipuksi jotkut ”hurskaat” kirkon seurakuntalaiset herjasivat ja kirosivat minua.

 

Hiljattain olen kokenut monia asioita, joita en ole kokenut koskaan elämäni ai-kana. Pastorit, jotka ottavat vastaan Pyhän Hengen, saattavat joutua vainotuiksi mustasukkaisten ja kateellisten ihmisten toimesta. Tämä on vääjäämätöntä. Ai-noa ero on ajan pituudessa. On todellisuutta, että ensimmäiseksi heitetään johta-jia tai pastoreita kivillä ja puukotetaan selkään takaa päin. Stefanuksen, diako-nin, päivinä, ihmiset kirjaimellisesti heittivät kiviä tappaakseen jonkun. Mutta nykyaikana, ihmiset järjestävät vääriä väitteitä ja vehkeilevät herjaavin syytök-sin. Herjaavin huulin he tulevat tappaakseen. Eräs tietty reportteri tuosta pahas-ta organisaatiosta soitti erään kirkon pastorille sen vanhemmistoon kuuluvasta Lee, Hwan Hosta, joka oli kirkon jäsen ja kysyi pastorilta, miksi hän salli  Lee, Hwan Hon kuulua tuon kirkon vanhimmistoon. Tämä reportteri kehotti pastoria erottamaan hänet kirkosta.  Tämäntyyppiset ihmiset eivät ole kristittyjä, vaan paholaisen lapsia. He noukkivat ja valitsevat ihmisiä saadakseen tehdä epäinhi-millisiä tekoja. Nämä matalamieliset ihmiset ottavat milloin pastorin, johtajan tai seurakunnan jäsenen muodon eri hengellisissä viiteryhmissä. Sellaiset väärä-mieliset pastorit ja johtajat lähestyvät ihmisiä ja kietovat pauloihinsa monia muita. 

 

Guri-sin kaupungin pastori, joka lähetti lähetyssaarnaajia, oli hajottanut koko lä-hetyssaarnaajia sponsoroineen lähetysorganisaation. Hän kontrolloi yhä lähetys-saarnaajia ja hylkää Pyhän Hengen työn. Nuo ihmiset ovat yhä hylkäämässä Py-hän Hengen työn.

 

He ovat hyvin tunnetussa organisaatiossa asemissa ja viroissa. Titteleineen ja ni-mineen he käyttäytyvät ja antavat ymmärtää kuin olisivat ”asiantuntijoita”. Näi-den ihmisten pahat kädet kontrolloivat harhaoppisia kultteja vastustavaa komi-teaa, johon kuuluu useita kirkkokuntia.

 

Ihmisillä on omat näkökulmansa. Oletko täyttynyt Pyhällä Hengellä tai et, riippu-en siitä miten ajattelet ja tuomitset, ihmisenn tahto tietyssä asiassa voi muuttua. Kirkkojen ja pastorien, joiden vastuulla on suunnittelu, koulutus ja lähettien oh-jaaminen tehtäviinsä, pitäisi rohkaista, kouluttaa ja antaa hyviä neuvoja Herran rakkaudessa.  Mutta nämä kirkot ja pastorit toimivatkin kulissien takana, missä kukaan ei voi tarkkailla heitä ja jossa he kuulostelevat ja tuhoavat kuin lauma hyeenoja. Heidän alaisinaan toimineet lähetyssaarnaajat ovat janoisia Pyhälle Hengelle, kun he kohtaavat alueillaan suoraa hengellistä sodankäyntiä. Kun nä-mä lähetyssaarnaajat saavat Pyhän Hengen täyteyden, kirkot ja pastorit eivät edes  halua tunnustaa sitä! Vaikka nämä ihmiset ovat tehneet monia pahoja te-koja, ainoa asia, mitä Herra vaati minulta on, että rukoilen ja esirukoilen heidän puolestaan. He ovat yhä täysin mobilisoitu ryhmä ihmisiä kaikenlaisista kirkko-kunnista ja uskonsuunnista, jotka voivat eristää  yksilöitä tai ryhmiä, jotka he leimaavat kultiksi.

 

Tiedät, että puu hedelmistään tunnetaan. Mae Hong Sonin kaupunki, joka sijaitsi kaikkein sisimmässä Thaimaan osassa, on kantanut täyttä, runsasta hedelmää Pyhän Hengen työnä. Heidän teologinen seminaarinsa on muuttunut hengelli-sesti. Pastorit, jotka opettavat seminaarioppilaita ja kaikki seurakunnan jäseniä ovat realistisesti kokeneet Pyhän Hengen hengellisen armon. Vaikka olemme E.- Koreassa, olimme silti vainottu ”kultti”  ja kokemuksemme leimattiin ”äärimmäi-sen mystiikan ilmiöksi”. Mutta palveluvirassa toimivat ja seurakuntien jäsenet Mae Hong Sonissa pursuavat iloa.

 

Kun Pyhän Hengen voima tulee meihin, koemme armon ylitsevuotavuuden Hä-nen ilonsa kautta. Mutta samaan aikaan me koemme kovia testejä ja vainoa, nii-den ihmisten kautta, jotka eivät tiedä tai eivät ole koskaan kokeneet Pyhän Hen-gen voimaa. Mutta eihän tässä ole mitään uutta. Sellaista vainoa on aina tapah-tunut alkuseurakunnan ajoista alkaen, kautta keskiajan ja yhä tänään.

 

Jotkut pastorit, joilla ei ole Pyhän Hengen voimaa, saattavat hyökätä muodosta-malla oman logiikkansa ja järkeilynsä, jotka taas perustuvat vääriin ymmärryk-siin ja näkökohtiin. Esimerkiksi he voivat ajatella tällä tavoin: ” Tehkäämme oma logiikkamme ja järkeilkäämme vielä kerran! ” Tänään Korean kirkot ja seurakun-nat eivät vaella uskonelämäänsä Pyhän Hengen johdossa. Vaan sen sijaan palve-luviroissaan he käyttävät humanismia, filosofiaa, saarnaavat materiaalisesta vauraudesta, ja maailmallisen kunnian ja loiston suurimmista arvoista. He kie-toutuvat jääräpäisesti tämän maailman aineellisiin siunauksiin ja se on ainoa asia, mitä he tunnustavat ja hyväksyvät. Tämä on tämän päivän kirkkojen reali-teetti.

 

Nämä kirkot asettavat etusijalle ja vaativat humanistista, järkiperäistä ajattelua eikä Pyhän Hengen työtä. Sen sijaan, että olisivat voittoisia kirkkoja, melkein kaikki kirkot asettavat etusijalle toiminnan ilman mitään testejä ja sivuvaikutuk-sia. Korean kirkot voivat olla varustettuja saarnoilla, kauniilla ohjelmilla, mutta aivan kuten läntisissä kirkoissakaan, Jumala ei ole niissä kirkoissa. Pastorit ovat tulleet niihin omine ideoineen ja oppeineen. Ihmisen vinoutunut ja väärä näkö-kulma ei aina johdu julmista rikollisista. Sitä ilmenee pastoreissa ja johtajissa,  jotka ovat huippuunsa valmennettuja. Heidän salatun ulkokultaisuutensa ja kak-sinaamaisuutensa takia he johtavat kirkkonsa tuhoon. Kun sellaisista ihmisistä tulee johtajia kirkkoihin ja erilaisiin seurakuntiin, he johtavat itsensä ja johdet-tavansa suureen tuhoon, kun he purevat, tappavat ja nielevät toisiaan kateuden, mustasukkaisuuden, salaliittolaisten sopimusten jne. kautta.

 

Koin kaikki nämä vaikeudet ja ne olivat jotain uutta minulle. Vainon vuoksi minä kutistuin. Mutta samaan aikaan Herra toi herätyksen. Hän oli lähettänyt uusia työntekijöitä. Lisäksi veljet ja siskot, jotka olivat katselleet meitä  kylmästi, pala-sivat Herran Kirkkoon. Jotkut muut ihmiset kertoivat meille, että se oli heidän elämänsä ensimmäinen kokemus Pyhästä Hengestä ja että heillä oli halu jatkaa kanssamme. Jotkut tuntemattomat ja jotkut hyvinkin tunnetut Herran palvelijat tulivat kirkkoomme osallistumaan palveluvirkaamme odottamatta mitään. Juma-la lohdutti meitä suuresti luomalla kokouksia sellaisten suuremmoisten ihmisten kanssa. Pian sen jälkeen Herran Kirkon seurakunnan jäsenet alkoivat saada siu-nauksia Herralta. Perheeni ja minä tulimme siunatuiksi. Herra sanoi: ” Minä nos-tan teidät ylös ja käytän teitä vielä enemmän.” Juuri nyt, palveluvirka on laajentu-nut yli 40 maahan. Konferensseja pidetään nyt maailmanlaajuisesti ja ne kasva-vat.

 

Koska USA on hyvin laaja alue, joidenkin ihmisten on siellä lennettävä kahdek-sankin tuntia päästäkseen osallistumaan konferenssiin. Jumala on erityisesti työskennellyt korkeammalla tasolla ja HÄN on antanut enemmän voimaa Ameri-kan kristityille niin, että me saatoimme nauttia herätyksestä runsain mitoin. Ah-dasmieliset, vääristelevät ja ennakkoluuloiset pastorit saattoivat dramatisoida Pyhän Hengen eri töitä. Niinpä jotkut Pyhän Hengen töistä on nyt tulkittu väärin ja ymmärretty väärin. Tämä on murheellista todellisuutta.

 

Monet Korean kirkot kutsuvat tunnettuja ulkomaisia pastoreita pitämään hen-gellisiä konferensseja. Mutta päinvastoin Jumala työskenteli niin, että lähetti meidät USA:aan, Kanadaan, Kaakkois-Aasiaan, Eurooppaan, Afrikkaan, Itäval-taan ja paljon muualle pitämään monia konferensseja. Mihin tahansa menimme, Pyhän Hengen Tulikasteita annettiin tulvimalla.

 

                         Pastori Lee,  Hyung Oh:n Todistus ( Joulukuu  2008):

 

Haluan kertoa järkyttävän tarinan, mikä sattui perheelleni. Veljeni vaimo kuoli 52 vuoden iässä. Hän menehtyi hirvittävällä tavalla. Ihmiset haluavat kuolla on-nellisina ja rauhassa. Olisi hyvin murheellista minulle, jos en saisi kuolla rauhas-sa. Veljeni vaimo petettiin vale-uskontoon ja heidän suorittaessaan vapautusta (=riivaajien ulos ajoa), hän oli kuollut. Hänen kuolemansa jälkeen oli kulunut 18 päivää ja koska kukaan ei ollut ilmoittanut poliisille, hänen ruumiinsa oli mädän-tynyt. Hänen omat lapsensa eivät tienneet totuutta äitinsä kuolemasta. Ottaen huomioon, että tästä tapahtumasta eivät hänen omat perheenjäsenensä eivätkä sukulaisensa tienneet, en oikein tiedä, miten selittäisin tätä tapausta oikealla ta-valla.

 

Minun pikkuveljeni perusti ensin oman palveluvirkansa Ansanin kaupunkiin  vuonna 1995. Hän kävi Teologisen Calvinin Seminaarikoulun ja valmistui Pres-byteerisen Teologisen Yleisen Seurakuntaopin koulusta. Hän tuli ensin Amerik-kaan lähetyssaarnaajana, mutta sitten hänestä tuli senioripastori tiettyyn kirk-koon. Veljeni menestyi ja hänellä oli noin 50 hengen seurakunta. Kun hän hoiti palveluvirkaansa uskollisesti, jotta toisi herätyksen kirkkoon evankelioivan työnsä kautta, hän sai koulutusta nimeltään ”Yläsalin evankelinen koulutus”.  Ole-massa olevat kirkot leimasivat tämän koulutusryhmän kultiksi. Koska hän oli osallistunut tällaiseen koulutukseen, pikkuveljeni sai ilmoituksen,  että hänet erotettiin Korean Presbyteerikirkosta (HapDong), joka on evankelinen presby-teerikirkko.

 

Vaikka hän oli osallistunut "Yläsalin evankeliseen koulutukseen", koulutusjakson jälkeen hänen palveluvirkansa ei kukoistanut niin kuin hän oli toivonut. Hänen oli vaikea saada uusia seurakuntalaisia. Vaikeuksien keskellä hän tapasi diakoni Leen, joka myös saanut  "Yläsalin evankelisen koulutuksen".  Pikkuveljeni ja hä-nen vaimonsa päättivät, että he opiskelisivat Raamattua diakoni Leen johdolla, koska he uskoivat tämän hengellisten silmien avautuneen, koska hän rukoilee monta tuntia. Veljeni ja hänen vaimonsa olivat kerran kertoneet minulle tästä diakoni Leestä, kuinka tämä usein selitti ja auttoi ymmärtämään  ryhmänjohtaja pastori Yoon saarnaamia sanomia aina kun he eivät ymmärtäneet niitä. He olivat päättäneet saada diakoni Leen apua myös rukouksessakin. Ryhmä kokoontui kerran viikossa torstaisin tunti pari kerrallaan.

 

Diakoni Leellä oli viisi, kuusi seuraajaa. Pikkuveljeni, pastori, ajatteli, että nuo seuraajat olivat Leen opetuslapsia. Siksi hän kadehti häntä. Myös he kokoontui-vat 2- 3 kertaa viikossa  vain ajaakseen ihmisistä ulos pahoja henkiä. Diakoni Lee nimitti tätä työtään ” Pimeyden Rikkomisen Työksi”.

 

Diakoni Lee saarnasi, että koska nykyihminen oli tehnyt rahasta jumalansa, hei-dän piti olla hyvin varovaisia ja rakastaa vain Herraa. Siksi, hän kertoi ihmisille, heidän olisi tuotava kaikki rahansa hänelle. Joskus, rahoittaakseen ” Lähetys- uhria”, hän vaati ihmisiä uhraamaan rahaa. Sitten hän kertoi, että rukouksistakin piti maksaa hänelle. Pikkuveljeni ja vaimonsa uskoivat, että Lee kykeni näke-mään ihmisten ajatukset ja sydämen. Diakoni olikin taitava kuin joku ennustaja. Kuitenkin, vapisevin sydämin, he kaikki antoivat kaikki rahansa aina kun hän vaati. Diakoni kertoi pikkuveljelleni ja vaimolleen, että heidän sydämissään asui ylpeys ja rahanrakkaus. Heille kerrottiin, että he eivät rakastaneet seurakunnan jäseniä vilpittömällä rakkaudella. Jopa senkin jälkeen kun heillä ei ollut mitään rahaa mitä antaa, diakoni Lee vaati jatkuvasti heitä tuomaan lisää rahaa. Aina kun pikkuveljellä ja vaimollaan ei ollut rahaa mitä uhrata, hän loukkasi heitä va-kavasti väittämällä että paholainen ja pahat henget olivat päässeet tunkeutu-maan heihin. Mutta koska pikkuveljeni ja hänen vaimonsa olivat uskoneet, että diakoni Lee edusti Jumalaa, jolla oli hengellisiä voimia ja joka voi suoraan kom-munikoida Jumalan kanssa, he olivat joutuneet avuttomina diakoni Leen  kont-rolloitaviksi.

 

Diakoni Lee vaati jälleen kerran heiltä  10.000 dollaria. Hän jopa antoi heille lu-van lainata heidän hammaslääkäri - serkultaan. Normaalisti pikkuveli ja hänen serkkunsa hammaslääkäri eivät juuri tapaile. Mutta sen jälkeen kun diakoni Lee oli vaatinut, että hän tapaisi serkkuaan, pikkuveli vieraili serkkunsa luona ja pyy-si häneltä 10.000 dollaria. Veljeni vakuutti serkkunsa, että raha menisi Jumalan valtakunnan työhön ja että hän rukoilisi serkkunsa puolesta lopun elämäänsä. Serkku lainasi rahat. Tämän välikohtauksen jälkeen diakoni Lee vaati taas pikku-veljeäni ja vaimoaan tuomaan toiset 10.000 dollaria. Niinpä pikkuveli meni lai-naamaan toiselta serkultaan , joka ei ollut uskossa ja joka omisti hammasliik-keen. Mutta kun serkku ei lainannutkaan rahaa pikkuveljelleni, hän sai diakoni Leeltä ohjeet kuinka ottaa ne rahat. Pikkuveli teki työtä käskettyä ja meni serk-kunsa luokse ja hakkasi tätä joka päivä päähän, potki, kirosi ja löi nyrkillä. Jat-kuvan väkivallan takia ja kun häirintä vielä paheni, serkku ilmoitti pastorin, pik-kuveljeni, poliisille. Hänet vangittiin Suwonin vankilaan. Hän istui siellä vuoden.

 

Kun hän istui vankilassa, hän tunsi itsensä stressaantuneeksi ja epäili diakoni Leen rukouskokouksia ja raamattuopetusta. Kun hän pääsi vankilasta, hän päätti vetäytyä ryhmästä. Mutta kun hänen vaimonsa ja diakoni Lee tulivat katsomaan häntä, he uhkasivat pikkuveljeäni, että jos hän ikinä jättäisi ryhmän, hänen vai-monsa ottaisi hänestä eron! Tähän aikaan hänen tyttärensä oli toisluokkalainen. Hänen poikansa oli aloittelija teologisessa koulussa jota veti ” Yläsalin evanke-linen harjoitusryhmä”. Kun hänen vapautuspäivänsä lähestyi ja kun hän ajatteli mennä takaisin diakoni Leen kokouksiin, hän oli niin huolissaan ja ahdistunut, että hän laihtui noin 10 kiloa. Hän kärsi suunnattomasta psyykkisestä paineesta. Kun hän vapautui vankilasta, hän kertoi diakoni Leelle, että hän jättää kokouk-set. Mutta diakoni Lee painosti häntä sanomalla, että Jumala oli sallinut kaikki nämä ongelmat, joten hänen ei pitäisi antaa periksi. Niinpä veljeni jälleen kerran meni takaisin diakoni Leen rukouskokouksiin.

 

Kun veli oli tavannut diakoni Leen, tämä kritisoi veljeäni. Diakoni sanoi, että vel-jeni eli uskonnollista elämää ja että tämä ryhmä taas eli kunnollista, asianmu-kaista uskonelämää. Veljelläni oli tapana siteerata Raamattua jakeesta `Kuka tahansa tekee Taivaallisen Isäni tahdon, on Minun veljeni, sisareni ja äitini. ` Velje-ni oli kieltäytynyt tulemasta perhekokoontumisiin. Vaikka äiti oli 93- vuotias, ja oli juuri otettu sairaalaan sairautensa takia, hän ei vieraillut äitinsä luona edes yhtä kertaa. Milloin tahansa soitin hänelle, hän sanoi, että hän on rukouskoko-uksessa erään ihmisryhmän kanssa eikä Jumalan säätämä aika tapaamisellemme ollut tullut. Siksi, hän sanoi, hän ei voinut tavata meitä. Kahteen vuoteen hän ei pitänyt mitään yhteyttä eikä käynyt muiden perheen jäsenten luona.

 

Alkuvuodesta 2008 alkoi outo toimintaryhmä nimeltään ” Healing work – paran-tamistyö". Diakoni Lee löi ja ruoski ryhmänsä ihmisiä mukaan lukien pikkuvelje-ni vaimoa ja omia kannattajiansa sekä  opetuslapsiaan. Hän myös läimäytteli ih-misiä poskille.

 

Diakoni Lee saattoi kirota veljeni vaimoa ylenmääräisesti. Mutta koska pikku-veljelläni oli ajatus, että hän osaa ” erottaa (=discern) ”  henget ja että hänellä oli voima parantaa ihmisiä, hän ei lopettanut diakonin toimia. Diakoni oli usein syyttänyt veljeni vaimoa, että hän oli pahojen henkien riivaama. Siksi hän usein painosti pikkuveljeäni ja vaimoaan paastoamaan. Heidän usein toistuvien paas-tojensa ansiosta, heidän aterioittensa koko oli pieni. Sen seurauksena heistä oli tullut luuta ja nahkaa. Paasto oli alkanut vaikuttaa kielteisesti heidän tervey-teensä. Pikkuveljeni ajatteli, että tämänkaltainen jatkuva parantamistoiminta oli liian väkivaltaista ja vaikeaa, koska fyysiset iskut olivat niin vakavia. Niinpä kun hän kertoi siitä diakoni Leelle, ainoat sanat, mitkä diakoni toisti olivat: ” Teidän hengellinen tilanne on vakavassa vaarassa.”  Pikkuveljeni sanoi, että tätä hänen oli hyvin vaikeaa sietää.

 

Noin 10 päivää ennen kuin pikkuveljeni vaimo menehtyi, veljeni kertoi diakoni Leelle, että hän halusi lähteä pois kokouksista. Mutta diakoni Lee ilmaisi, että se tarkoitus ja syy, miksi heidän piti niin usein kokoontua oli, että heidän kaikki tarvitsi tulla terveiksi. Diakoni Lee painotti, että heidän paranemisensa oli erit-täin tärkeää. Tähän aikaan  pikkuveljeni ja hänen vaimonsa olivat jo diakoni Leen täydellisesti psyykkisesti ja hengellisesti orjuuttamia.  Siksi pikkuveljeni ei voinut kyseenalaistaa orjuuttajaansa missään asiassa. Tavallisesti pikkuveljeni kuunteli vaimonsa mielipidettä aivan hyvin. Mutta jos tuli kyse diakoni Leen ko-kouksista, pikkuveljen vaimo oli asiassa aktiivisempi osapuoli. Hänen vaimonsa oli se, joka ensimmäiseksi oli raahannut pikkuveljeni diakoni Leen kokouksiin ja pauloihin. Diakoni Lee oli uhannut pikkuveljeäni, että kun kerran Jumala oli määrännyt ja osoittanut meille työn, me emme antaisi periksi.

 

Sinä päivänä, jolloin pikkuveljeni vaimo kuoli, oli tehty väkivaltainen ”vapautta-minen”. Diakoni Lee oli asettanut vaimon lattialle. Sitten hän oli komentanut nel-jää ihmistä vetämään häntä käsistä ja jaloista, jotta demonit saataisiin hänestä ulos. Kun ne neljä pitelivät veljen vaimoa, diakoni Lee julisti, että neitsyt – henki, nuoren pojan henki, shamaanin henki ja kaikenlaiset eri tyyppiset pahat henget olisivat hänessä. Siten diakoni  Lee pakotti kaksi heistä tallaamaan veljeni vai-mon niskaa. Niin yksi miehistä hellävaraisesti astui niskalleen kolme kertaa. Mutta diakoni Lee  väitti, että demonit eivät olleet vielä lähteneet. Niinpä hän vaati, että niskansa yli astuttaisiin vielä kerran. Niinpä kun toinen mies astui nis-kalleen, hän hengähti viimeisen kerran. Kun veljeni vaimo kuoli, diakoni Lee väitti että linnoitus oli nyt murrettu. Hän sanoi, että neitsyt – henki, nuoren pojan henki, shamaanin henki ja muutamia muita vahvoja henkiä oli poistunut. Hän sanoi sitten: "Kun hän herää, hänen pitää rukoilla jotta kaikki pienet demonit tulevat ulos ajetuiksi." Kaikki ihmiset siellä uskoivat, mitä hän sanoi.

 

Vaikka kaksi tuntia oli kulunut ei hän ollut herännyt, koska hän oli kuollut. Dia-koni Lee kertoi kaikille, että hän oli kuollut. Mutta hän myös sanoi, että koska demonit oli kaikki karkotettu, Jumala nostaa hänet kuolleista puhtaana henkenä ja palauttaa hänet ennalleen. Diakoni Lee sanoi, että he kaikki tulisivat koke-maan Jumalan ihmeen. He näkisivät hänen nousevat kuolleista. Diakoni Lee sa-noi, että heidän piti rukoilla hänen puolestaan. Sillä hetkellä pikkuveljeni ei voi-nut uskoa, että hänen vaimonsa oli juuri kuollut. Hän ei halunnut uskoa sitä. Hän ei voinut tehdä mitään muuta kuin uskoa, mitä diakoni Lee oli juuri sanonut. Pik-kuveljeni teki juuri miten kerrottiin eli hän rukoili, että vaimo nousisi kuolleista ja palautuisi ennalleen. Vaimon kuolinaika oli 28.10.2008. Varhain aamulla 29. ja 30. päivinä pikkuveljeni väitti, että hän näki vaimonsa vaatteissa staattisen säh-köilmiön ja että hän olisi hieman liikahtanut. Kun hän oli helpottunut, hän nu-kahti.

 

Mutta mitään liikettä ei ollut tapahtunut, kun pikkuveli heräsi. Hän näki, että hä-nen vaimonsa ruumis oli alkanut mädäntyä.  Ennen kuin pikkuveljen vaimo oli kuollut, diakoni Lee oli vaatinut veljeltä rahaa. Niin pikkuveli otti vuokrahuo-neensa pääoman ja muutti halvempaan paikkaan. Kun pikkuveljeni vaimo kuoli 28.10, pikkuveli muutti halvempaan paikkaan 30.10. Koko takuusumma, jonka hän edelliseltä vuokraisännältä sai, oli 6000 dollaria. 30.10 veli antoi diakoni Leelle 5000 dollaria. Veli käytti 1000 dollaria muuttoon. Seitsemän päivän pääs-tä diakoni Lee vaati, että veli luovuttaa sen viimeisenkin tuhat dollaria. Veli oli tästä käyttänyt 700 dollaria muuttoon ja hänelle oli jäänyt 300 dollaria elämi-seensä. Pikkuveli antoi diakonille loput 300 dollaria, jotka tämä käytti elämi-seensä ja drinkkeihinsä.

 

Tuona stressaavana aikana pikkuveljeni, joka oli pastori, ei voinut ajatella mi-tään muuta kuin että hänen vaimonsa nousisi kuolleista. Kun aikaa kului, veljeni oli nähnyt, ettei  vaimo enää tulisi takaisin elämään.  Niin hän ajatteli mennä po-liisille, niin että koko juttu saisi lopun.

 

12.11. pikkuveljeni palasi kotiinsa iltapäivällä. Hän oli menossa kertomaan koko tarinaa pojalleen, mutta oli tosi vaikeaa hänen kertoa pojallensa. 14.11. veljeni oli lähettänyt tekstiviestin minulle ja pyytänyt, että soittaisin hänelle. Minä olen pastori kirkossa, joka sijaitsee In Cheonissa. Kun keskustelimme, koko tarina paljastui minulle yksityiskohtia myöten. Keskustelussamme hän kertoi, että vai-monsa ei ole enää tässä maailmassa. Niin kysyin, mitä hän tällä tarkoitti. Hän sanoi, että vaimo oli kuollut. Niin kysyin, kuinka hän oli kuollut. Hän sanoi, että vaimo kuoli lokakuussa rukousten aikana. Kuulin, miten hän oli kuollut. Silloin kysyin, eikö hän ollut ilmoittanut asiasta poliisille. Veljeni silloin kysyi minulta, miksi hänen pitäisi ilmoittaa välikohtauksesta. Myöhemmin havaitsin, että pik-kuveli pelästyi voimakkaasti  heti, jos kysyin häneltä tätä samaa kysymystä. Pik-kuveljeni sanoi, että jos tästä ilmoitetaan poliisille, siitä tulisi iso juttu. Hän sanoi, että hänen täytyi pyytää minulta viimeistä suosionosoitusta. Hän halusi, että pi-dän hyvää huolta hänen pojastaan ja tyttärestään. Hän sanoi vuokranneensa ta-lon, joka maksoi 2000 dollaria takuusummana ja 300 dollaria kuukausittaisiin vuokriin. Hän kertoi, että kirkon vuokrasopimus loppuisi juuri tuona kuukau-tena. Hän pyysi minua  pitämään huolta ja asettamaan kohdalleen kaikki asiat. Hän myös kertoi minulle, että hänellä oli jotain auton vakuutusmaksuja ja veroja rästissä. Hän sanoi, että minä voisin myydä hänen autonsa, joilla autovakuutus-maksut ja verot voisi hoitaa. Hän antoi uuden kotinsa osoitteen. Minä kerroin hä-nelle, että voin hoitaa kaikki maksunsa ja  asiansa. Kun laskin kuulokkeen, ajatte-lin heti, että pikkuveljeni olisi tekemässä itsemurhaa. Tuohon aikaan, jotta minä pääsisin hänen kotiinsa, siihen kuluisi pitkä ajomatka. Niinpä soitin nuorimmalle veljelleni, joka asui lähellä pikkuveljeni kaupunkia ja karkeasti kerroin mistä asi-assa ja pikkuveljessäni , meidän veljessämme, oli kyse. Kehotin nuorinta veljeäni kiirehtimään ja menemään. Mutta nuorin veljeni oli Seoulissa liikematkalla eikä siksi voinut mennä veljen luo. Mutta hän soitti sitten vaimolleen ja informoi hän-tä. Kun vaimo oli informoitu, hän pelästyi ja kutsui poliisin turvakseen. Kun he saapuivat veljen taloon, hän oli yksin talossaan ilman vaimoaan.

 

Poliisimies kertoi nuoremmalle veljelleni, että heidät oli hälytetty, koska he oli-vat saaneet puhelun, joka kosketti kuolemantapausta. He sanoivat, että heidän oli tarkastettava hänen talonsa. Veljeni sanoi, ettei vaimonsa ollut talossaan, vaan jossakin toisessa paikassa. Niin he yhdessä pikkuveljeni kanssa tekivät yllä-tysvierailun diakoni Leen kotiin. He sitten löysivät pikkuveljeni vaimon ruumiin. Poliisi otti diakoni Leen ja hänen seuraajansa poliisiasemalle. Nuo ihmiset olivat tappaneet ihmisen uskonnon varjolla.

 

Sen jälkeen kun pikkuveljeni ja hänen vaimonsa olivat tavanneet diakoni Leen, heillä oli tapana kysellä neuvoa aina jopa henkilökohtaisistakin asioistaan. Esi-merkiksi kun pikkuveljeni tytär oli Kirgistanissa, hän oli pyytänyt äitiään jää-mään Kirgistaniin tai palaamaan E.-Koreaan. Pikkuveljeni vaimo oli kysynyt asi-aa diakoni Leeltä ja tämä oli tehnyt päätöksen tyttären jäämisestä…Nykyisin hän on sofomoorina Keimyungin yliopistossa ja valmistuu kansainvälisten suhteiden opinnoista. Ilman diakoni Leen lupaa  he eivät saaneet mennä mihinkään suku-juhliin. Eivätkä mihinkään. He liikkuivat diakonin ohjeiden mukaan. Diakoni Lee teki kaikista asioista kaikki päätökset, vain hän. Ryhmä oli rukoillut ja syönyt kollektiivina talossa. Pikkuveljeni oli vain katsellut näyttämöä, jossa vaimonsa tapettiin, ilman että olisi edes yrittänyt pysäyttää ihmisiä, jotka olivat tappamas-sa vaimoa oikeuttaen tekonsa riivaajien ulosajamisella. Kuinka voisin ymmärtää veljeäni, joka oli sentään pastori?

 

Veljeni antoi tosi paljon uhrirahoja diakoni Leelle sillä verukkeella, että se käy-tettäisiin lähetystyöhön. Rahamäärä, joka tuli uhratuksi diakoni Leelle oli noin 70 – 80 000 dollaria, mutta veljeni oli sanonut, että ei tiedä täsmällisesti paljon-ko oli diakonille antanut. Naiset, jotka olivat seuranneet diakoni Leetä olivat uh-ranneet noin 10 000:sta useisiin satoihin tuhansiin dollareihin. Tämän tyyppiset naiset määräsivät, etteivät miehensä eivätkä sukunsa keskustele diakoni Leelle menevistä uhriraha- asioista. Nämä naiset sanoivat, että olivatpa miestensä vas-tustavat sanat mitä tahansa, ne olivat paholaisen sanoja.

 

Kun pikkuveli vangittiin, diakoni Lee otti kaikki uhrirahat veljeni kirkosta. Siksi veli ei kyennyt maksamaan kuukausivuokriaan. Diakoni Lee tarvitsi henkilön, jolla oli pastori-titteli, jotta hän voisi lisätä omaa auktoriteettiaan ja vaikutus-valtansa. Luulen, että diakoni piti veljeäni ja hänen vaimoaan seuraajinaan.

 

Pikkuveljeni vaimon ruumis oli viety valtionsairaalaan. Diakoni Lee ja kaikki naispuoliset seuraajansa ottivat osaa hautajaisiin. Meidän perheemme jäsenet tulivat äärimmäisen kiihtyneiksi, kun tiesivät, että nämä ihmiset olivat vastuussa vainajan fyysisestä, tappavasta pahoinpitelemisestä. Mutta nuo naiset eivät vas-tustelleet, vaan päinvastoin  polvillaan rukoillen jatkuvasti tunnustivat, että he olivat syntisiä. Vaikka perheenjäsenet pyysivät heitä lähtemään pois, he jatkoivat polvillaan oloaan useita tunteja, aivan kuten diakoni Lee oli heitä neuvonut. Lo-pulta perheenjäsenet puhuivat heille, että istuisivat mukavasti. Yhdellä naisista oli poika, joka oli lomalla armeijasta. Diakoni Lee neuvoi naista menemään hau-tajaisiin sen sijaan menisi poikaansa katsomaan. Nainen totteli diakonia ja päätti jäädä hautajaishalliin.

 

Kaksi vuotta sitten oli diakoni Lee hyvin köyhä mies. Hänellä ei ollut edes varaa lämmittää asuntoaan talvisin. Enimmän osan ajasta hänellä oli köyhyydestään johtuen käytössään kotona vain fluoresoiva lamppu. Jääkaapissa ei ollut ruokaa. Hänellä ei ollut varaa edes kimchi- perinneruokaan. Mutta nyt hän ajaa SM5:lla (Korealainen Renault Samsung SM 5, iso henkilöauto).

 

Pikkuveljeni tapaus on jokaisen helppo ymmärtää ja arvioida ns. talonpoikais-järjellä. Mutta heti, kun hänet oli petetty ja harhautettu, hänen mielensä hal-vaantui ja harkintakykynsä sumeni. Siksi veljeni ja vaimonsa kaltaisista tulee helposti sätkynukkeja. Kun kohtaamme tuollaisia ihmisiä, ja vaikka meille kris-tityille on tärkeää saada hengellisiä lahjoja ja hengelliset silmämme auki, on vielä tärkeämpää opetella erottamaan henget ja sen kuinka me käytämme hengellisiä lahjojamme Jumalan kunniaksi. Valittavin sydämin, tuhotun perheen isoveljenä kerron tämän tapauksen.

  

Olen erittäin kiitollinen Herralle siitä, että Hän johdatti minut Herran Kirkkoon. Pastorin vaimo, jonka tunsin, esitteli minut Herran Kirkolle. Olen myös saanut sarjan `Baptize by Blazing Fire `- (Tuli)kirjoja. 1.4.2008, vierailin Herran Kirkossa ensi kertaa. Tuo yliyön kestänyt rukouspalvelu Herran Kirkossa oli tosi vaikut-tava. Pyhä tanssi, jonka näin ensi kertaa, oli hyvin kaunis. Se oli niin kaunis, että se varasti sydämeni. Kaikki asiat, jotka oli `tulikirjoihin` kirjoitettu, olivat häm-mästyttäviä ja koska minun haluni on kokea ne hengelliset tapahtumat heidän kanssaan, minä otin osaa yöpalveluun. Sitten kuulin ilmoituksen, että heidän tu-likonferenssinsa tultaisiin pitämään Cheongjun kaupungissa, E.-Koreassa. Myö-hemmin otin osaa siihen tulikonferenssiin. Tuon tulikonferenssin aikana tunsin voimakkaan Pyhän Hengen työn. 9.4. yönä rukoilin intensiivisesti ja syvälle voi-dakseni kokea taivaan ja helvetin.  Rukouksen aikana, ihmeellisesti, koin helvetin vaimoni kanssa. Aina tähän päivään asti me koemme helvetin joka päivä! Emme kokeneet helvettiä vain kirkossa, vaan jopa kotonakin sen koimme.  Tunnen sy-dämeni rakastavan sieluja yhä enemmän ja voimakkaampana. Joskus Jumala avaa hengelliset silmäni niin, että näen hengelliseen valtakuntaan. Palvelen Ju-malaa ilolla joka päivä. En ikinä ollut ajatellut, että kokisin sellaisia kokemuksia. Tämä on Jumalan täydellistä armoa ja olen hyvin kiitollinen Herralle. Annan kaiken kunnian Herralle.

 

Oli aika, jolloin rukoilimme palveluvirkamme paikkaa. Olin vaikuttunut Pyhän Hengen työstä, kun koko perheemme kävi Herran Kirkossa useita kertoja. Mutta sen jälkeen, kun olin hoitanut palveluvirkaani seurakuntalaisteni kanssa, joita olin palvellut lähes 20 vuotta, ajattelin, että vastaus, jonka sain, ei ollut oikea. Niinpä jatkoin palveluvirkaani. Eräänä päivänä Herra puhui minulle voimak-kaasti. 30 vuoden ajan minulla oli ollut tietty rukouspyyntö Herralle ja Herra sanoi, että Hän haluaisi vastata siihen ja toteuttaa sen.

 

Herra tuli myös vaimoni luo ja kehotti häntä käymään Herran Kirkossa useita kertoja. Olin rukoillut ja pyytänyt Jumalalta, että Hän  täyttäisi minut Pyhällä Hengellä niin, että voisin olla arvollinen Herralle palveluvirkani viimeisinä vuo-sina. Herra sanoi, että Hän vastaisi tähän rukoukseen ja että se tulisi toteutu-maan. Jumala sanoi, että Tulen virka Herran Kirkossa on erittäin tärkeä ja siksi minun olisi Hänen tulivirkaansa osallistuttava. Jumala kertoi minulle, että avus-taisin pastori KimYong Doota ja että työskentelisimme yhdessä. Alueen kehitty-misen myötä jotkut kirkkoni seurakuntalaiset olivat kaikki hajallaan. Mutta Ju-mala antoi minulle sanansa, etteivät he kärsisi siitä.

 

 Herra vaikutti sydämessäni ja sanoi: ” Katso hyvin tarkkaan, mitä Minä olet teke-mässä.” Lokakuun lopulla, erään iltapäiväjumalanpalveluksen aikana kuukauden viimeisenä sunnuntaina, kaikki kirkkoni seurakuntalaiset tulivat luoksemme ja sanoivat:

 

” Me lähdemme ensimmäisinä kirkosta, niin että sinä voit ratkaista asiasi helpom-min. Tämä auttaa sinua suunnittelemaan sinun kutsumuksesi mukaisen tien. Seu-raavasta viikosta alkaen, me alamme käydä toisessa kirkossa. Minne ikinä menet-kin, me ehkä emme näe sinua enää ja vaikka näemmekin, mutta vaikka olemme erotetut tämän elämän ajaksi, me toivomme ja haluamme, että näemme taivaassa toisemme varmasti. ”

 

Vaimoni ja minä lupasimme kirkon seurakunnan jäsenille, että me tulisimme näkemään toisemme taivaassa. Seuraavana maanantaina, koko seurakunta jäi pois varhaisaamun jumalanpalveluksesta. Niin vaimoni ja minä pidimme aamu-palveluksen kaksistamme. Marraskuun ensimmäisenä päivänä rekisteröidyim-me Herran Kirkkoon. Nyt olemme vastaanottamassa suurta armoa ja olemme hyvin siunattuja. Otamme osaa Tulen virkaan.

 

Kun olin siunattu Herran Kirkossa, minulle oli ilmoitettu, että pikkuveljeni vaimo oli kuollut. Pikkuveljenikin on pastori. Oman kirkkonsa kriittisen tilanteen takia ja hänen vaimonsa ehdotuksesta, minun pikkuveljeni oli ottanut yhteyttä pseu-do-uskonnolliseen ryhmään. Tämä ryhmä väitti suorittavansa parantamisia ja riivaajien ulosajamista. Tuo ryhmä pieksi ihmisiä samalla kun teki toimituksiaan. Lopulta veljeni vaimo piestiin kuoliaaksi. Kun kuulin tästä, koko perheemme oli järkyttynyt. Kuinka oli mahdollista, että tällaista tapahtuu meidän perheelle? Sy-dämeni oli särkynyt. Olin läsnä hautajaisissa tarkkaillen tilannetta. Kun tutkin asiaa, opin ja ymmärsin paljon.

  

Kirkolle on erittäin tärkeää tehdä palveluvirkaa hyvässä tasapainossa Sanan ja lahjojen kesken. Jos virka tehdään väärillä lahjoilla tai väärällä tavalla, se on este evankeliumin levittämiselle. Lisäksi tehdään lisää vahinkoa ja siksi sydämeni särkyy. Herran Kirkossa, missä nyt olimme, emme kosketa ihmisiä, kun suori-tamme tulen virkaa. Vaikka me emme kosketa ihmisiä, Pyhä tuli, Pyhä sähkö, Pyhät myrkkyokaat ja muut Jumalan voimat ja Hänen energiansa vaikuttaa suo-raan ihmisiin, kun se leviää heidän ruumiiseensa. Silloin pahat henget paljastu-vat.

 

Kun karkoitamme riivaajia,  pahat henget uskovien sisältä ajetaan ulos. Me näemme, kuinka he saavat hengellisen vapauden. Kun Pyhä tanssi on saatu,  sa-malla Herra antaa erilaisia pyhiä henkilahjoja. Kun näen ihmisten hengellisten silmien avautuvan ja kun he kokevat taivaan ja helvetin ja monia muita erilaisia hengellisiä tapahtumia, ymmärrän, että tämä tulivirka on juuri se palveluvirka, joka miellyttää Jumalaa näinä viimeisinä päivinä.   Olen täysin ymmärtänyt, että tähän palveluvirkaan sisältyy palava into sielujen pelastamiseen.

 

Pyhän Tulikasteen kautta, joka ilmenee Herran Kirkossa, muut valtiot ja maailma ovat hämmästelleet Pyhää tulta, jonka Pyhä Henki antaa. Jumala tekee työtään voimakkaammin ja ihmeellisemmin. Tämä nykyinen sukupolvi on vakavassa hämmennystilassa ja sitä petetään. Elleivät kirkot herää, ne vajoavat vale-uskon-nollisiksi okkulteiksi organisaatioiksi. Jos kirkot eivät herää, ne aiheuttavat ja tuovat tuloksena itsensä laiminlyömisen ja maailmallisuuteen ja kiusauksiin lan-keamisen. Herran palvelijat, jotka eivät notkista polviaan Pyhän Hengen voiman edessä, luovat mittatikun omasta opistaan ja teologiastaan. Sitten he alkavat hal-veksua ja laiminlyödä pyhiä armolahjoja, herjata ja pilkata Pyhää Henkeä tuomi-tessaan (sen työn , ilmenemiset ja lahjat) sen. Nyt Saatana  kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona nielläkseen mahdollisimman monia sieluja helvettiin. Siksi kaikkien täytyy olla hereillä!

 

Me emme taistele lihaa emmekä verta vastaan, vaan pahan valtoja ja voimia vas-taan, tässä ajassa toimivia pimeyden ruhtinaita, pahuuden henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Siksi kirkkojen täytyy herätä ja meidän täytyy olla se kirk-ko, joka saa voiton joka päivä. Meidän täytyy olla se kirkko, joka voittaa helvetin voimat. Tällä tavoin me annamme Jumalalle kunnian ja kirkkauden. Meidän täy-tyy antaa kunnia Jumalalle!

 

                                                                Loppusanat

 

Filippiläiskirje 2:5-12: ” Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka Hänellä olisikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Juma-lan kaltainen. , vaan tyhjensi itsensä ottamalla orjan muodon, tuli ihmisten kaltai-seksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti it-sensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti.  Sen tähden on-kin Jumala Hänet korkealle korottanut ja antanut Hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, jotta kaikki polvet notkistuisivat Jeesuksen nimeen, sekä nii-den, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat, ja jokainen kieli tunnustaisi Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaisia, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan ollessani teidän luonanne, vaan paljoa enemmän nyt ollessani pois-sa. Pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. ”

 

Meidän Herramme Jeesus tuli lihassa levittämään evankeliumia. Herra Jeesus eli elämäänsä vain evankeliumille. Hän oli suorittanut ja tuonut julki lukemattomia ihmetekoja ja Jumalan voimaa. Hän myös paransi laskemattoman määrän ihmi-siä. Siitä huolimatta Jeesusta itseään kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti ja hal-veksien – jopa oman perheensä ja kansansa toimesta. Siihen aikaan ortodoksi-juutalaiset ihmiset väittivät palvelevansa Jumalaa. Mutta todellisuudessa, sen si-jaan, että olisivat kohdelleet Jumalan Sanaa jonain äärimmäisen arvokkaana, hei-dän opetuksensa ja siihen kietoutunut perinne, isien perinnäissäännöt, tulivat  Pyhiä Kirjoituksia tärkeämmäksi. Heistä kehittyi tapa-ulkokultaisuuden ja muo-tojumalisuuden mestareita. Moni Jumalan ihminen valitti, kun oli  synnin ja saas-tan ikeen alla. Mutta kun nuo Jumalan ihmiset kohtasivat Herran, joka oli tullut planeetta Maan päälle Jumalan Poikana, he saivat kyvyn irrottautua synnistä ja kokea todellisen paranemisen ja vapauden. Silloin he näkivät Messiaansa.

 

Mutta toisaalta vahva vastutus nousi juutalaisen kansan keskuudesta. Herra Jee-sus Kristus joutui voimakkaiden hyökkäysten kohteeksi ja rasittamaksi, koska Hän halusi parantaa ihmisiä myös sapattina. He syyttivät Häntä Jumalan pilkasta yhdessä muiden väärin syytösten kanssa. Juutalaiset katsoivat Häntä kuin jo tuo-mittua. He olivat lahjoneet Juudas Iskariotin saadakseen Jeesuksen pidätetyksi ja julmaan kidutukseen ja he vainosivat Häntä. Nämä ihmiset tappoivat Herran Jee-suksen menetelmällä, joka oli kaikkein julmin ja traagisin. Juutalaiset eivät voi-neet käsitellä Jeesusta oman lakinsa eivätkä tietojensa mukaisesti. Todellakin, he eivät voineet käsitellä Häntä minkään teorian avulla.  Heidän täytyi mennä pol-villeen ja tukkia suunsa ennen kuin Jumalan, meidän Herramme, yliluonnollinen voima on täydellinen. Hänellä on lopulliset ja täydellisen tarkat vastaukset ja rat-kaisut kaikkiin asioihin menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Her-ra pitää hyvin tärkeänä että hedelmää ilmenee. Mutta Hän myös tarkastelee hen-kilön koko kehitystä, henkilön, joka Jumalan luokse tulee, hyvin arvokkaana.

 

Tiedän erittäin hyvin monien ihmisten näkökannan. Jotkut katsovat meitä sur-ren ja huolestuneina. Se, kuinka ihmiset näkevät meidät,  on kytköksissä heidän omiin ajatuksiinsa. Jotkut ihmiset hylkäävät meidät ”äärimystikoina”. Jotkut sa-novat, että meillä on ”kultin” piirteitä. ( Kultti, lat cultus = viljely, tarkoittaa us-konnollisia/jumalanpalvelusmenoja/ jumalanpalvontaa – OS, suomal. sivistys-sanakirja) Mutta maassamme on alkanut esiintyä yltäkylläisesti hedelmiä Pyhän Hengen toiminnasta ja samoin kaikkialla maailmassa. Monet ihmiset E.- Koreasta ja ulkomailta haluavat ja ikävöivät hengellistä armoa ja siunausta. Kun minä nä-en hyviä hedelmiä, olen haluamassa lisää voimaa, jonka sytyttää lisääntynyt usko.

 

Meidän kirkkomme tyyppinen palveluvirka ( ministry), jota me teemme, on le-viämässä kaikkialle moniin maihin! Se kulkee moniin kansoihin ja yli etnisten rajojen. Meidän kirkkomme antaa niille innoituksen osoittaa Pyhän Hengen  ja Pyhän Hengen tulen hämmästyttävä voima ja ihmeet.

 

Olen kaiken Jumalan tekemän työn kokonaan valtaama. Tulivirka Herran Kir-kossa on vähitellen laajenemassa kautta maailman. Kirkkomme palveluviran suorituskyky ja liike on lisääntymässä lumipallo-efektinä. Nykytilanne on se, että emme voi nukkua tai syödä kunnolla useisiin päiviin etenkin kun palvelemme ul-komailla konferensseissa. Tästä syystä, sen jälkeen kun olen julkaissut ” Baptize by Blazing Fire # 5” (Tulikaste no 5) – kirjan , minulla ei ole ollut aikaa kirjoittaa kirjaa no 6. Tulikirjasarjan ystävät ovat innokkaasti odottaneet jo pitkän ajan se-kä Koreassa että ulkomailla ja alkavat jo väsyä odottamaan.  Aina kun olin päät-tänyt istua alas ja alkaa tosissani kirjoittaa kirjaa no 6, Saatanan joukot häiritsi-vät minua ja kirkkoani. Ne eivät jättäneet meitä yksin.

 

Jumalan Voima ja Hänen lahjansa, jotka tarkasti ilmenevät kirkossamme, eivät ole yleisiä muissa kirkoissa. Sen seurauksena monet ulkopuoliset tulevat ka-teellisiksi ja mustasukkaisiksi. Etenkin eräs harhaoppinen ryhmä kritisoi ja tark-kaili jatkuvasti meitä pahantahtoisesti. Oli aikoja, jolloin meitä häiritsivät jopa palveluviran haltijat, jotka väittivät tekevänsä Pyhän Hengen virkaa! He syyttivät meitä kaiken karvaisista salaliitoista ja tuomitsemisista. Useimmissa tapauksissa noissa niin sanotuissa Herran palvelijoissa ja pastoreissa ilmeni itsessään näitä pahoja töitä ja syytöksiä.

 

Toisaalta nämä salaliitot ja meitä vastaan esitetyt tuomiot tulivat pääaseiksi mei-dän nöyryyttämiseksemme. Mitä enemmän meitä häirittiin, sitä enemmän ja sy-vemmin me rukoilimme. Toisten ihmisten aiheuttamat vaikeudet saivat meidät ajattelemaan laajemmin. Mutta kuitenkin häirintä ja vaikeudet, jotka toiset ihmi-set aiheuttivat, saivat meidät näkemään heidät armollisella sydämellä joka on Herran sydän ja täten me rukoilimme entistä enemmän.

 

Niin kauan kuin tuollaisten ihmisten häirintä ei ole liiallista, tilanne saattoi kään-tyä parhain päin, jos me katsoimme sitä toiselta kulmalta. Kun olimme estettyjä, häirittyjä ja koimme vaikeita tilanteita, niin niistä saattoi tulla tekijöitä, jotka sai-vat meidät tarkastelemaan omaa tilaamme ja nöyrtymään. Ja silti me emme ol-leet sidottu  tiettyyn normiin niin, että olisimme olleet liian paljon huolissamme siitä, miten muut ajattelevat, tuomitsevat tai arvioivat meitä. Jos sen tekisimme, emme kykenisi miellyttämään Herraa ylenmääräisellä huolella tai varovaisuu-della. Minä olen hoitanut Pyhän Hengen palveluvirkaa. Pastorina olen oppinut, että jotkut pastorit , jotka ovat opettavat professoreina seminaareissa, ovat luo-vuttajia. Näitä on kaikista eri uskonsuunnista ja kirkkokunnista. He kasvattavat seminaariopiskelijoita vastustamaan Pyhän Hengen virkaa tai Pyhän Hengen työtä (…” aina te vastustatte Pyhää Henkeä!...” - OS.)

 

On monia Herran palvelijoita huutamassa keuhkojensa koko voimalla, että mei-dän pitää elää Pyhän Hengen voimassa. Mutta mitä tulee toimimiseen Pyhän Hengen voimassa, he epäonnistuvat. He eivät toimi Pyhän Hengen voimassa jul-kisesti. Liian usein he nojautuvat teologisiin näkökohtiinsa. Kun minä hoidan palveluvirkaani maailmanlaajuisesti Pyhässä Hengessä, olen todennut sen il-mentyvän kirkkaana erikoisilla tavoilla konferenssien aikana palvellessani.  Nä-mä hengelliset tapahtumat ovat hyvin todellisia ja käytännöllisiä. Toisin sanoen niitä erikoisia ilmestyksiä ja voimaa ei ole tapahtunut vain apostolien tekojen aikana. Kyseessä ei ollut vain yksi ajallinen tapahtuma, joka sattui varhaiskirkon aikaan. Jopa moderneina aikoinamme Jumala antaa ilmestyksen monin tavoin jopa jokapäiväisessä elämässämme. Teologisista erimielisyyksistä  ja todellisuu-dentajun eroavaisuuksista johtuen, minä olen jatkuvasti yrittänyt ymmärtää eron teologian ja niiden tapahtumien välillä, joita Jumalan voimasta ilmenee meidän todellisuudessamme. Tällä hetkellä olen suorittanut nämä maisterikurs-sit. Olen suorittamassa tohtorintutkintoa.

 

Meidän virkatyömme on keskittynyt Jumalan Sanan ympärille, joka on Raamattu ja Pyhän Hengen voiman kautta palveluvirka on laajentunut. Jopa nykyisestä tu-levaisuuteen palveluvirkamme laajenee vielä. Ulkomailta ja Koreasta monet py-hät ovat vierailleet Herran Kirkossa. Alun perin ajattelimme, että me suorittai-simme virkaamme vain armolahjojen kautta, mutta sen sijaan Jumalan Sana tuli pääkohteeksemme ennemminkin kuin henkilahjat. Kun Jumalan Sanaa julistet-tiin, pyhät saivat vastauksia ja me olimme niistä hämmästyneitä. Ihmiset, jotka vierailivat kirkossamme, sanovat, että he ovat erittäin siunattuja, kun kuulivat sanomia, jotka olivat presbyteeriperusteisia ja he sanoivat, että sanomat jotka alttarilta julistetaan ovat raamatullisia. Minä ajattelen, että presbyteerinen teo-logia on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on se, että teen kaikkeni, jotta voisin julistaa sanomaa, joka on yltäkylläisesti Pyhän Hengen voitelemaa. Palvelun ja palvonnan elämä on Pyhän Hengen läsnäolossa ja voitelussa. 

 

Uskollisten ja lukemattomien pyhien esirukousten – sekä Korean sisällä että ul-komailla – kantamana ” Baptize by the Blazing Fire” (Tulikaste) – kirja no 6 on syntynyt. Annan äärettömän kiitokseni Herralle. Haluan jakaa tämä armon ja siu-nauksen kaikkien ihmisten kanssa, jotka tuntevat tai muistavat minua ja kirkko-ani. Kirjassa no7 tulen dokumentoimaan uusia hengellisiä sodankäyntitapahtu-mia, joita tapahtuu jokaisella mantereella ja joka maassa.

 

Käsikirjoituksen korjaamis- ja editointivaiheessa, olemme kokeneet lukematto-mia Saatanan esteitä ja juonia. Tiimimme, joka oli vastuussa käsikirjoituksen korjauksista tuli Saatanan hyökkäysten kohteeksi ja siksi työ kaatui monta ker-taa. Diakoni, joka oli vastuussa kirjan no 6 kannen muotoilusta, sai kärsiä monia koettelemuksia. Kaikkien näitten hyökkäysten huipuksi, vaimoni ja minä jou-duimme auto-onnettomuuteen, jossa melkein menetimme henkemme. Tällä ta-valla paholaisen monenlaiset joukot olivat älykkäästi häirinneet työtämme. Mut-ta pyhät Herran Kirkossa ovat kärsivällisesti ja hyvin kestäneet kaikki nämä ta-pahtumat sekä kivun niin kirkon sisältä kuin ulkopuolelta. He ovat ottaneet osaa kaikkein työläimpiin palveluviran töihin.

   

Herran Kirkon virka oli asteittain laajentunut. Monia kirkkoja jokaisella mante-reella perustettiin Herran Kirkon sivukirkoiksi. Monet kansalliset kirkot, pastorit ja lähetystyöntekijäryhmät ovat liittyneet mukaan. Juuri nyt, minun on vaikea vain olla E.-Koreassa ja hoitaa virkaani. Joka kuukausi minä menen kaikkialle maailmaan vierailemaan paikallisissa ja sivukirkoissa ja pidän konferensseja. Herra on antanut meille sanat koskien kirkkoamme ja jopa yhden profetian, joka ei toteutunut, mutta joka toteutui toisella, realistisella tavalla. Aina kun menem-me ulkomaille suorittamaann palveluvirkaamme, otamme mukaan muutamia Herran Kirkon jäseniä. Kun he ovat seurassamme, hekin suorittavat Tulivirkaan-sa ilman palkkaa. Suurin osa kirkon varoista käytetään orpojen, AIDS – potilait-ten, lähetystyön ja vastaperustettujen uusien kirkkojen auttamiseen ja tukemi-seen. Uudet kirkot ovat taloudellisesti kovin köyhiä Afrikassa ja muualla kolman-nen maailman maissa.

 

Me elämme suuresti korruptoituneessa sukupolvessa. Jos joku väittää saaneensa Pyhän Hengen voiman, meidät kaikki Jumala testaa, jotta hän näkee, ketkä ovat todellisia Jumalan palvelijoita. Mutta jokainen on hämmentyy, kun he kokevat  erilaisia tarkistustapahtumia. Elleivät palveluvirkojen hoitajat seiso lujina Juma-lan Sanan pohjalla ja rukouksessa, he lankeavat kuten väärät viranhaltijat. Silloin ne, jotka kuuntelevat noita palveluviran haltijoita, tulevat harhaan johdetuiksi ja petetyiksi. Monia muita tullaan pettämään. Väärät profeetat ovat profetoimassa vääriä ilmoituksia ja väärät viranhaltijat ovat rapauttamassa kallisarvoisia Py-hän Hengen armolahjoja käyttämällä niitä väärin rahan ansaitsemisen keinona.  Voi niitä, jotka johtavat harhaan ja pettävät sieluja. Pysähtyjät ( cessasionists) ovat ihmisiä, jotka tuomitsevat toisia ja jotka jatkuvasti murehduttavat Pyhää Henkeä. Sellaiset ihmiset eivät kykene välttymään Pyhän Hengen pilkan synniltä.

 

Kun kuljen ympäri maailman ja pidän monia konferensseja monissa eri paikois-sa, kohtaan erilaisia ulkomaisia viranhaltijoita ja pastoreita. He sanovat taval-lisesti: ” Oletko ollut sellaisessa ja sellaisessa kirkossa? Olen pitänyt konferenssin siellä ja minulle maksettiin niin ja niin paljon rahaa.”  Tällaiset viranhaltijat ja pastorit suosittelevat muita pappeja ja pastoreita näille tietyn tyyppisille Korean kirkoille. Nämä viranhaltijat rakastavat konferenssien pitämistä näissä tietyn-laisissa Korean kirkoissa. He käyttävät hyväkseen erilaisia yhteyksiä pitääkseen konferensseja ja ansaitakseen rahaa.

 

Kuulin, että nämä vierasmaalaiset viranhaltijat ja pastorit ovat jonotuslistalla ja odottavat. Moni väärä viranhaltija ja profeetta profetoi väärin Korean tulevai-suudesta ja käyttävät hyväkseen E.- Korean nykytilannetta. Kun minä saan näen tätä tapahtuvan, tulen sanattomaksi. Nämä ihmiset pettävät monia naiiveja ja viattomia uskovia.

 

Haluan julkistaa erään tietyn välikohtauksen, joka sattui USA:ssa. Kirkkomme tiimin jäsenet ja minä olimme pitämässä voimakkaan Pyhän tulen konferenssia sen keskivaiheilla. Kuitenkin paikalliset korealaiset kirkot USA:ssa ja jotkut Ko-rean ihmiset, jotka ottivat osaa konferenssiin, tulivat luokseni ja sanoivat minul-le, että meidän pitäisi varustautua, koska tulossa olisi massiivinen tsunami, joka pyyhkäisisi koko seudun yli. He sanoivat, että meidän olisi suljettava kirkot ja paettava. Kysyin syytä moiselle ajatukselle. He sanoivat, että eräs tietty E.- Ko-rean kirkko ja yksi Amerikan huomatuimpia profeettoja oli profetoinut sillä ta-valla.

 

Tämä välikohtaus aiheutti sen, että tervehenkiset pastorit lähtivät juoksemaan karkuun ja piiloutuivat vuoristoon. Moni uskova oli tuonut etukäteen kiireel-lisesti isoja määriä riisiä tykötarpeineen. Jotkut ihmiset olivat ostaneet ruokaa muutaman vuoden tarpeiksi. Mutta kun profetia ei toteutunutkaan, ruokaa hamstranneelle tuli suuria vaikeuksia päästä eroon niin suuresta määrästä ruo-kaa, jonka olivat varastoineet. Yksi ihmisistä sanoi: ” Pastori! Tämän kokemuksen jälkeen en halua enää ikinä muistaa sitä!” Hän kiristeli hampaitaan.  Minä pilailin ja sanoin: ” Ohhoh! Jos jään tänne, minut heittää ulos tsunami…”

 

Sanoin: ” Ă„lkää olko murheissanne! Sellainen profetia on väärä! Ă„lkää antako ek-syttää itseänne asioilla, joita ei tapahdu. Vaikka minulla on vain yksi elämä, minä lyön siitä vetoa :  `Tämä ei tapahdu! ` ” Kun julistin tämän, me jatkoimme Pyhän tulen konferenssia entistä paremmissa voimissa.

 

Kun väärä profetia ei käynyt toteen, heikot kirkot ja – uskovat tuolla alueella jou-tuivat hämmennykseen. Heitä oli höynäytetty. Asianomainen korealainen kirkko ja profeetta, jotka olivat tuota uskomusta edustaneet, pysyivät hyvin hiljaa. Mikä vielä ironisempaa – ihmiset, jotka olivat muuttaneet ” tsunamin” alta toiselle alu-eelle, olivat kokeneet maanjäristyksen siinä nimenomaisessa paikassa, johon oli-vat lähteneet tsunamia pakoon! Maanjäristys- uutinen meni läpi reaaliaikaisesti uutismedioissa.

 

Ihmiset, jotka profetoivat, asettavat itsensä sen oletuksen varaan, että profetia ei ehkä toteudukaan. Silti he jatkavat profetoimistaan. Raamatussa Sana sanoo:       ” Tavoitelkaa rakkautta, halutkaa hengellisiä lahjoja, mutta erityisesti sitä, että voisitte profetoida. ” ( 1. Kor. 14:1). Tuo raamatunlause ei kerro meille voiko profetia olla väärä ja jäädä toteutumatta. Ihmiset, jotka ovat vakuuttuneita hen-kien erottamisen armolahjastaan, ovat vaarassa langeta Saatanan ansaan tai väärään profetiaan.

 

Eräs tietty pastori oli kirjoittanut artikkelin oikeasta ja väärästä profetoinnista sanomalehteen. Hänen kirjoituksensa satutti sydäntäni. Siksi haluan dokumen-toida sen tässä. Paholainen on saattanut maailman hämmennyksen tilaan val-heilla, jotka näyttävät, tuntuvat ja kuulostavat todellisemmalta kuin reaalinen totuus. Paholainen ei väittele pikkuasioista, vaan aina riitelee erittäin tärkeistä asioista. Jopa maailmassa on yltäkyllin vääriä tai väärennettyjä kalliita tai tär-keitä asioita kuten rahaa ja jalokiviä. Kynää, joka maksaa muutaman dollarin, ei väärennetä eikä imitoida. En ole vielä kuullut sellaisesta. Mutta todella arvok-kailla mustekynillä voi olla yllin kyllin väärennöksiä.

 

Sama koskee pelastuksen asioita. ”Totuus pelastuksesta” on erittäin tärkeä. Kun tarkkailemme kristillisyyden historiaa, lukemattomat väärennökset tai kultit ovat julistaneet väärää totuutta pelastuksesta. Kristuksen toinen tulemus on myös tärkeä asia. Siksi on yllin kyllin väärennettyjä totuuksia Kristuksen toisesta takaisintulemuksesta.

 

Pyhän Hengen lahjat ovat tärkeitä. Mutta on runsaasti vääriä profeettoja, jotka hyväksyvät rahaa Jumalan ihmisiltä kun he ” profetoivat”. Tämä outo ilmiö esiin-tyy erityisen runsaana juuri E.- Koreassa.

 

2. Pt. 1:21; 2:14: ” Sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tah-dosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Ju-malalta.  – Heidän silmänsä ovat täynnä haureutta eivätkä saa kyllikseen synnistä. He viettelevät horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän. He ovat kirouksen lapsia. ”

 

Koska todellinen hengellisyys on tärkeää, väärä kukoistaa siksi. Paholaisen jat-kuvana intohimona on tuottaa väärennöksiä ja väärää ja se tulee olemaan vielä voimakkaampaa tulevaisuudessa. Herran Kirkko ei ole poikkeus. Näitä asioita tapahtuu jatkuvasti Herran Kirkossakin. Mutta lopulta väärät profeetat jättävät kirkon.

 

Miksi Jumala sallii väärien profeettojen toimia ilman rajoituksia? Vertauksessa vehnästä ja lusteesta ei juurita pois lusteitakaan, vaan annetaan niiden molem-pien kasvaa yhdessä. Eikö Jumalan sitten haluakaan aitoa (vehnää)? Eikö Hän halua aitoa hengellisyyttä, aitoa tosikirkkoa, todellisia pyhiä lahjoja, ja todellisia uskovia Kristuksessa?  Ehkä, koska Jumala haluaa vain todellisia asioita, Hän sallii väärienkin esiintyä.

 

Karmelin vuorella Jumala oli sallinut väärien profeettojen huutaa jumalaansa ja suorittaa rituaalinsa. Jälkeenpäin Jumala osoitti Hänen voimansa profeetta Elian,  todellisen profeetan kautta. Karmelin vuorella profeetta Elia julisti, että he tulisi-vat näkemään Jumalan voiman. Jumala oli jo manifestoinut voimansa profeetta Elian kautta näyttämällä tulen voiman. Kun Jumala tuo ilmi Hänen todellisen voimansa todellisten palvelijoittensa kautta, Jumala antaa meidän näkevän vää-rien palvelijoiden todellisen luonteen.

 

Näinä päivinä maailma on tullut todella korruptoituneeksi. On meille hyvin tär-keää ylläpitää tasapainoa ja harmoniaa mitä tulee vaeltamiseen uskossa. Mutta lukuisissa tapauksissa kristityt ovat äärimmäisillä reunoilla vailla mitään hen-gellistä tasapainoa. Ennen kaikkea artikkelit ja kertomukset pedon merkistä 666 ovat yltäkylläisiä. USA:ssa ja E.-Koreassa on kristittyjä, jotka väittelevät aiheesta 666. He väittelevät siitä, onko pedon merkki 666 joku siru  tai ei. Erityisesti USA-:n kristityt ottavat tämän asian vakavasti. Siellä on aika liuta kirkkoja ja kristit-tyjä, jotka tekevät tästä asiasta suuren. He keskustelevat tästä yhdestä ainoasta asiasta koko elämänsä ajan kaikin voimin. Nämä kristityt uskovat, että tietty ni-menomainen siru olisi pedon merkki ilman epäilyä. Kun heidän uskonsa osoi-tetaan vääräksi, en tiedä, miten he käsittelisivät sellaisen tilanteen. En ole tietä-mätön tästä asiasta. Tiedän, että se on hyvin tärkeä asia. Koska olin itsekin uteli-as tästä asiasta, joka on eräs lopun ajan asia, kysyin Herralta. Mutta ainoa vasta-us minkä Herralta sain, oli, että ”Matteus luku 24 vastaa tähän kysymykseen. ”   Mitä tulee kristityn elämään ja vaeltamiseen uskossa, me emme voi keskittyä pelkästään yhteen asiaan. Tämä koskee meidän hengellistä aluettamme, meidän päivittäistä fyysistä elämäämme, ja koko persoonallisuuttamme. Meidän täytyy saada elämämme kaikki alueet oikeiksi. Tulevaisuudessa, pedon merkki 666 tu-lee esille jonkinlaisena, joka on pelottavaa ja kataklymista (luonnonmullistuk-senomaista). Meidän pitää silti rauhallisia ja valppaita.

 

Jopa väärä palveluviran hoitaja, joka näytteli aitoa, voi muuttua oikeaksi Herran palvelijaksi, vehnäksi, jos hän täydellisesti ja läpikotaisin tekee parannuksen, katuu ja kääntyy Herran puoleen. Mutta toisaalta, jos todellinen Herran palvelija tulee ylpeäksi, hänestä tulee väärä Herran palvelija. Me elämme aikoja, jolloin väärä palvelija voi muuttua oikeaksi ja oikea vääräksi. Tunnettu koomikko Char-les Chaplin vieraili kerran eräällä Kiinan alueella. Hän sai todistaa jotain hassua. Vierailunsa aikana tämä pieni kiinalainen kylä järjesti kilpailun nimeltään ”Char-lie Chaplinin imitaatiokisa”. Charlie Chaplinin uteliaisuus oli herännyt. Niinpä hän päätti osallistua kilpailuun.

 

Yllätys, yllätys, hän voitti kolmannen palkinnon. Löytyi kaksi feikki- Chaplinia, jotka näyttelivät Chaplinia todellisemmin kuin todellinen Charlie Chaplin. Tämä tarina kertoo meille, että on olemassa asioita, jotka näyttävät todellisemmilta kuin todelliset asiat. Monien totuuksien joukossa kristillisyydessäkin on yksi lau-suma totuudesta, jonka haluan dokumentoida tässä. Jumalan Sanassa itsessään on bumerangin periaate. Vaikka henkilö väittää, että on lukenut ja kuunnellut monia kirjoituksia, jos sama henkilö ei elä Jumalan Sanan mukaan, Jumalan Sana, mitä hän on lukenut ja kuunnellutkin, tulee takaisin kuin bumerangi tuomitse-maan tuon henkilön.

 

Herra on tiukasti ja vetoavasti neuvonut minua:

 

” Jos sinä jatkat ja olet nöyrä kautta koko palveluvirkasi loppuun asti, Minä tulen jatkamaan, nostamaan ja ylentämään sinua. Mutta jos sinä ikinä tulet ylpeäksi, sinä putoat alimmaksi. ”

 

Tästä lähin ja eteenpäin Minä tulen aina pitämään Herran kallisarvoiset ja va-roittavat sanat ja kaivertamaan ne syvälle sydämeeni. Kaikin tavoin, minä ha-luan, että kaikille, jotka lukevat tämän kirjan, vuotaisi Herran syvempi armo ylenpalttisesti ja yhä enenevästi.

 

                                  Tuntematon vähäinen palvelija Herrassa