- 1 -

     (Kääntänyt F. ja I.M. Hammondin luvalla suomeksi ja levitettäväksi /Pertti J. Peussa 22.10.09)

      Kyseessä on kappale 21 kirjasta ”Pigs in the Parlor”/Frank & Ida Mae Hammond/Impac Books
      1974 USA. Tätä kirjaa ovat suositelleet Derek Prince ja Don Basham.

     SKITSOFRENIA

             Skitsofrenia on hyvin yleinen ongelma. Eräät mielenterveysalan asiantuntijat arvioivat Yhdysvalloissa olevan jopa 50 miljoonaa skitsofreenikkoa eli joka kahdeksas amerikkalainen sairastaa skitsofreniaa. Psykiatristen sairaaloiden potilaista noin puolet on skitsofreenejä. Skitsofreniaa on tietenkin eriasteista. Jotkin tapaukset ovat vaikeita, toiset hyvin lieviä. Monet skitsofreenit eivät ole koskaan saaneet asianmukaista hoitoa. Skitsofrenia on edelleen ratkaisematon ongelma mielenterveystyön tekijöille. Sen syy ja parannuskeino ovat edelleen epävarmuuden verhossa.
             Vapauttamistoimintaa käyttävä sielunhoitaja joutuu alinomaa tekemisiin skitsofrenian tai dementia praecoxin nimellä tunnetun persoonallisuuden häiriön ja hajaantumisen kanssa. Arvioisin joka neljännen heistä, jotka tulevat luoksemme hakemaan vapautusta sairaudestaan, olevan skitsofreenejä. Herra on armossaan antanut meille erityisen tätä ongelmaa koskevan näyn, joka avaa
mahdollisuuden hoitaa tehokkaammin näitä tapauksia. Koska vaimoni Ida Mae sai asiasta näyn, olen pyytänyt häntä kirjoittamaan tämän kappaleen loppuosan.

Näky skitsofreniasta
                                               Ida Mae Hammond

           Työskentelimme hyvin tiiviisti vapauttaaksemme sairaudestaan erään henkilön, joka ei kuitenkaan toipunut paljoakaan useiden istuntojenkaan jälkeen. Tämä henkilö halusi hyvin vilpittömästi parantua. Hän rakasti Herraa suuresti, hän uskoi koko sydämestään, että vapauttaminen olisi vastaus hänen ongelmiinsa ja hän huusi Herran puoleen epätoivoissaan. Hän oli täysin yhteistyökelpoinen istuntojen aikana. Kaikesta huolimatta tulokset olivat masentavia.
          Aika-ajoin tunsimme, että voitto oli saavutettu. Muutaman päivän ajan hänen persoonallisuutensa osoitti tasapainon merkkejä, mutta sitten äkkiä kaikki meni ylösalaisin. Olimme jälleen alussa.
          Sitten eräänä yönä, erään tuollaisen voimakkaan tasapainottomuustilan jälkeen heräsin unesta. Herra puhui hengessäni. Herra sanoi:  ”Haluan antaa sinulle näyn Sarah in ongelmasta.

                                                                    - 2 -

 Ongelman nimi on skitsofrenia. ”  En ollut perillä tuosta alueesta.  Korkeakoulussa oli opiskellut hieman psykologiaa – sen verran, että tunsin tuollaiset yleiskäsitteet kuin maanisdepressiivinen, skitsofrea, paranoia, psykoosi ja neuroosi. Muistini lokeroista palautui mieleeni, että joskus skitsofreniasta puhuttaessa mainittiin persoonallisuuden ”jakaantuneen” (split). Herra antoi minulle seuraavan määritelmän: ”Skitsofrenia on persoonallisuuden kehityksen häiriö, vääristyminen ja hajaantuminen. Et kutsu enää häntä Sarahiksi, vaan 'Sarah  (Saara) ykköseksi' ja 'Sarah (Saara) kakkoseksi', sillä hänessä on enemmän kuin yksi persoonallisuus.”
            Olin yhä vuoteessa – silmät unisina – kun Herra jatkoi näkyä. Hän neuvoi minua panemaan käteni yhteen, kämmenet vastakkain ja sormet tiukasti ristissä. Hän sanoi, että tämä kuvasi skitsofrenian luonnetta. Kumpikin käsi edusti toista kaksoispersoonallisuuden osaa skitsofreenikossa; kumpikaan näistä osista ei ollut skitsofreenikon todellinen minä. Kaksoispersoonallisuudet olivat tiukasti kiinni toisissaan. Herra sanoi:  ”Kätesi edustavat niiden demonihenkien pesää, joista skitsofrenia koostuu. Haluan sinun tietävän, että skitsofrenia on demoninen. Se on demonihenkien pesä ja nämä demonit tulivat tämän henkilön elämään, kun hän oli hyvin, hyvin nuori. Näytän sinulle, kuinka se toimii.”
            Seuraavaksi Herra neuvoi minua ottamaan käteni erilleen HYVIN HITAASTI. Kun sormeni hitaasti erkanivat toisistaan, Herra näytti minulle, että nämä demonihenget täytyy erottaa toisistaan skitsofreenikossa, heittää ulos ja luovuttaa pois. Tämä prosessi vie aikaa, Ihminen saa kuin shokin havaitessaan, että niin suuri osa hänen persoonallisuudestaan ei ole hänen todellista itseään. Hän saattaa pelätä havaitessaan, millainen hänen todellinen persoonallisuutensa on. Hän tarvitsee aikaa järjestäytyäkseen ja purkaakseen sopimuksen väärien demonipersoonallisuuksien kanssa kohta kohdalta. Hänen on päädyttävä inhoamaan skitsofreenistä persoonallisuutta ja purettava sopimus sen kanssa. Herra palautti mieleeni Amos 3:3: ”Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenänsä sopineet?”  Sormeni erosivat yksitellen kuvaten demonipersoonallisuuksien irtautumista toisistaan. (Myöhemmin kukin sormi sai demonisen nimen.) Viimeiset kaksi sormea, jotka irtautuivat toisistaan, olivat keskisormet. Herra osoitti, että nämä kaksi sormea edustivat skitsofrenian ydintä –  TORJUNTAA ja KAPINAA. Kun nämä ovat lopulta eronneet toisistaan, henkilö voi pitää itseään rantuneena, vapautettuna ja tietäen kuka todellinen itse on.
            Johtavan demonin nimi on ” SKITSOFRENIA” tai ”KAKSOISHENKI”. Raamattu sanoo: ”Kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään.” (Jaak. 1:8). Tämä on Raamatun kuvaus skitsofreenikosta.
            Sanaryhmä, joka on käännetty sanalla ”kaksimielinen” tulee kreikankielisestä yhdyssanasta,

                                                                  - 3 -

joka sanamukaisesti merkitsee ”kaksisieluinen”.
            Näyn seuraava osa tuli muutamia viikkoja myöhemmin. Herra neuvoi minua piirtämään käsieni ääriviivat paperille. Sitten hän nimesi sormet eri demonien mukaan ja näytti minulle, kuinka kukin demoni asettuu kohdalleen skitsofreniassa. Johtava  SKITSOFRENIA- demoni kutsuu muut demonit ihmiseen aiheuttamaan persoonallisuuden vääristymisen. Skitsofrenia alkaa aina ”TORJUNNALLA”.  Skitsofrenia alkaa tavallisesti lapsuudessa tai imeväisisässä ja joskus jo äidin kohdussa olevassa lapsessa. Torjuntaan on monia syitä. Ehkä lapsi ei ole toivottu. Lapsi saattaa olla toista sukupuolta kuin toinen vanhemista tai molemmat halusivat. Kodin olosuhteeet saattavat olla epäjärjestyksessä. On monia ”ovia”, jotka johtavat torjuntaan.
             Skitsofrenia voi olla periytynyt ”demonisesti”. Huomaa, että sanoin ”demonisesti”. Tällä tarkoitan, että skitsofrenia ei ole verenkierrossa,  ei geeneissä – se on demoneina! Toisin sanoen demonit yrittävät tehdä asemansa pysyväksi. Niiden on helpointa saavuttaa tämä perheessä. Olettakamme esimerkiksi, että skitsofreniapersoonallisuus on äidissä. Demonit valikoivat yhden tai useampia hänen lapsistaan toteuttaakseen tarkoitusperänsä. Skitsofreeninen äiti tuntee olevansa torjuttu. Hän on ainoa, joka on ensisijaisesti vastuussa rakkauden tuomisesta perheeseen. Ă„iti on se ihminen, joka koskettaa, hoitaa ja hyväilee pientä lasta. Ă„idissä oleva torjunta luo ongelmia hänen suhteessaan lapseensa. Näin lapsi avautuu äidin epävakaisuuden vuoksi torjunnalle. Toistan, että SKITSOFRENIA alkaa aina torjunnalla.
            Ihmisessä voi kuitenkin olla torjunnan henki, eikä hän ole skitsofreenikko. Toisin sanoen peruskysymys on persoonallisuuden kehittymisessä. Ihmisessä voi olla torjunnan henki ja kuitenkin hän voi olla kyennyt muodostamaan oman persoonallisuutensa ja olla ”vahvoilla”. Sitävastoin skitsofreenikko rämpii suossa … ”Kuka minä olen?” Hän on sekoittanut tai kadottanut oman todellisen itsensä identiteetin.  TORJUNTA (kuvan vasemmassa kädessä) on skitsofreenikon toisen vieraan persoonallisuuden johtava demoni. Torjunta kuvaa eristäytyvää persoonallisuustyyppiä. (Se on sisäinen tunne – sisäinen tuska -... se on rakkauden nälkää … se on turvattomuutta … se on huonommuutta … se on fantasioita … se on epätodellisuutta – se on kaikki sisällä. -”En ole osallisena tästä.”)  Tämä on se toinen persoonallisuus, jota demonit rakentavat.
            Toinen persoonallisuus, jonka demonit rakentavat, on  ”KAPINA”. (Kts. Kuvan oikean käden keskisormea.) Kun lapsella ei ole tyydyttävää, rakastavaa ihmissuhdetta elämässään, hän kasvaa kykenemättömäksi tuntemaan ja olemaan osallisena rakkaudellisissa ihmissuhteissa. Kapina astuu häneen. Hän alkaa taistella rakkaudesta. Tai hän purkaa sisuaan niille, jotka ovat pitäneet häntä rakkauden nälässä. Kapina pitää puolensa itsepäisyyden, omapäisyyden ja itsekkyyden avulla.

                                                               - 4 -


Tämä on toisenlainen persoonallisuus. Se ei ole sisäänpäin kääntynyt eikä eristäytyvä. Se on aggressiivinen ja puhkeaa solvauksiin raivoissaan, katkerana, kostonhaluisena, vihaisena ja kaunaisena. Skitsofreenikko on kirjaimellisesti näiden kahden vastakkaisen voiman alistama. Hän vi hetkessä siirtyä toisesta vieraasta persoonallisuustyypistä toiseen. Herra näytti minulle, että minun olisi katsottava skitsofreenistä henkilöä ”Saara ykkösenä” ja ”Saara kakkosena” - ”Saara ykkösen” ollessa todellinen henkilö ja ”Saara kakkonen” skitsofreeninen persoonallisuus, jossa on kaksi puolta. Kyseessä on näinollen kolme persoonallisuutta: todellinen persoonallisuus, torjunta-persoonallisuus ja kapina-persoonallisuus. Puolen tunnin kuluessa saattaa kukin näistä esiintyä asianomaisen käytöksessä. On luonnollista, että tällainen asiantila aiheuttaa paljon sekaannusta asianomaiselle itselleen sekä hänen läheisilleen.
           Todellinen persoonallisuus ei ole kumpikaan ”käsistä”. ”Todellinen itse” on kuvassa käsien välissä, pohjalla. Demonit eivät ole sallineet todellisen itsen kehittyä. Skitsofreenikko ei tunne todellista itseään. Kun skitsofreenikko alkaa vapautua sairaudestaan, todellisella itsellä täytyy olla Jeesus. Jeesuksen täytyy alkaa kasvaa hänessä kehittäen hänen persoonallisuuttaan ja tehden siitä haluamansa kaltaisen. Siksi skitsofreenikon vapauttaminen vie aikaa – joskus useita kuukausia tai jopa vuoden tai ylikin. Vapauttamisen tulee tapahtua tasapainossa ”todellisen itse” kehittymisen kanssa. Sitä ei voida nopeuttaa, koska henkilöllä ei ole mitään, johon palata. Jos skitsofreenikon jokainen demoni äkkiä heitetään ulos hänestä, hän tuntisi itsensä täysin hämmentyneeksi. Samaistuminen ”todelliseen itseen” vie aikaa. Kun skitsofreeninen luonne työnnetään ulos,todellisen persoonallisuuden täytyy tulla esiin korvaamaan se. Jospa kuvailisin skitsofreenikkoa hoitoprosessissa.   Hän saattaa joutua oppimaan alistumista auktoriteetin alle. Hän joutuu koetteelle. Saattaa tulla tilanne, jossa hänen on tarpeen alistua. Hänen tapanaan ei ole ollut alistua. Mitä hän nyt tekee? Meneekö hän takaisin torjuntaan … huoneeseensa? .. peittääkö kasvonsa ? … kieltäytyykö puhumasta kenellekään?   Vai menekö hän takaisin kapinaan … ilmaisten vihastumista? … tullen uhmaiseksi? … osoittaen itsepäisyyttä?  Vai salliiko hän Jeesuksen luonteen tulla esiin … yhteistyössä ...auktoriteetille antautumalla? … alistumalla?  Päätös on hänen itsensä tehtävä. Hänen täytyy olla halukas luopumaan sopimuksesta demonien kanssa ja rikkomaan vanhat käytösmallit. ”Todellisen itsen” täytyy olla tullut kyllin vahvaksi Kristuksessa kyetäkseen toteuttamaan oikean päätöksen.
                 Kuvassa nähdään spiraali ylhäällä käsien välissä. Tämä edustaa ”hurrikaania”. Skitsofreeninen ihminen luo alinomaa ”myrskyjä” ympärilleen. Hän joutuu yllättäen näihin

                                                               - 5 -


myrskyihin ja muiden täytyy kommunikoida tapahtuman kanssa. On huomattava, että eräissä nuolissa on myös spiraaleja eli ”hurrikaaneja”.  Jos kommunikointia yrittävä ihminen on myös epävakaa, hän tuo oman myrskynsä skitsofreenikon myrskyyn. Silloin on myrsky myrskyssä.
(Hyrskyn myrskyn, käänt. Huom.)  Muut nuolet ovat suoria. Ne kuvaavat ihmisiä, jotka ovat vakaita ja kykenevät suhtautumaan hurrikaaniin varmalla tavalla. Sellainen ihminen voi käydä myrskyssä vahingoittumatta tai haavoittumatta. Rajuilma ei voi hänelle mitään. Vapauttamisen suorittajan täytyy kyetä menemään myrskyyn kuin suora nuoli.
               Nämä myrskyn ajat aiheuttavat  ”katkeruuden juuren” muodostumisen (kts. oikeaa kättä) ja sen iskostumisen yhä syvemmälle.
               Katsokaamme seuraavaksi mitä vasemman käden muut sormet edustavat. ”Nimetön” on nimeltään  ”Himo”.  Herra näytti minulle, että tämä demoni ”vihkii” ihmisen maailmaan rakkauden saamiseksi.  Himon juuret ovat torjunnassa. Ellei ihminen ole saanut tyydyttävää rakkautta elämän normaalien kanavien kautta, lihallinen luonto alkaa etsiä omaa rakkauttaan – aistillista rakkautta. Täten ovi avataan himon demonille. Tässä ryhmässä on mukana mielikuvitushimon henki, joka saattaa aiheuttaa ihmisen kuvittelemaan olevansa jokin elokuvamaailman suurista rakastajista tai fantasioimaan seksuaalisia toimintoja ennen avoimia tekoja. Huoruuden henki naisissa saattaa ensin ilmetä pukeutumisessa ja kiihoittavuudessa. Seksuaaliset perversiot edustavat äärimmäistä yritystä
torjunnan voittamiseksi. Seksuaaliset kokemukset, todelliset tai mielikuvituksessa tehdyt, eivät voi koskaan tyydyttää aitoa rakkauden tarvetta. Ne ovat paholaisen korvikkeita todelliselle rakkaudelle ja jättävät ihmisen ahdistavan pettymyksen ja syyllisyyden valtaan.
                 Vasemman käden pikkusormi edustaa  epävarmuutta ja huonommuutta.  Nämä ovat vielä eräitä torjunnan ilmenemismuotoja. Ihminen, jolla on syvä torjunnan tunto, tuntee itsensä epävarmaksi ja huonoksi.
                 Vasemman käden etusormi on ” itsesyytös”.   Tämä demoni aiheuttaa ihmisen kääntymisen itseään vastaan ja repii alas hänen omanarvontuntonsa. Useimmissa tapauksissa on havaittu ”itsesyytöksen” ja ”pakkotunnustamisen” muodostavan parivaljakon.   Jos esimerkiksi ihminen on langennut epämoraalisuuteen, hän ei löydä rauhaa, ennenkuin hän on tunnustanut väärän tekonsa. Hän tunnustaa sen tavallisesti niille, joiden pitäisi osoittaa hänelle eniten rakkautta. Hänet pannaan tekemään tämä, jotta toiset pakotettaisiin antamaan hänelle huomiota ja siten saamaan  rakkauden korviketta.
                  Siirrytään nyt kuvan oikeaan käteen. Keskisormi  on siinä merkitty ” kapinaksi”. Kuten

                                                                   - 6 -

 olemme todenneet,  kapina on eräs demonien rakentamista valhepersoonallisuuksista. Tätä demonien ryhmää voidaan pitää ”torjuntaa” kompensoivina henkinä. Kapina on torjunnan vastakohta. Edellinen on ulospäin suuntautuva ja levoton, jälkimmäinen on sisäänpäin kääntynyt ja epävarma.
                   Oikean käden nimetön sormi edustaa  oma tahto- demonia. Tämä demonihenki avaa tien itsekkyydelle, itsepäisyydelle ja oppimattomuudelle. Jälleen havaitsemme torjunnan kompensaation. Koska k.o. ihminen on torjuttu tai pelkää torjuntaa, hän joutuu hemmoittelemaan itseään … sysäämään itseään. Hän yrittää tällä tavalla voittaa torjunnan tunteet.
                   Oikea etusormi on  toisten syyttäminen.  Se on myös kompensoiva demoni. Se vetää huomion pois torjunnasta. Se yrittää poistaa itseensä keskittymisen kiinnittämällä huomion toisiin. Vasen etusormi osoittaa itseen päin - ”minussa on syy”-, kun taas oikea etusormi osoittaa muita - ”syy on teissä”-. Syyttävä demoni avaa oven tuomitsevuuden demonille.
                   Oikea pikkusormi on  itsepetos. Sen seuralaisina ovat harha, itsensä houkutteleminen ja ylpeys. Nämä kolme demonihenkeä nostavat ylpeyttä. Ylpeys on jälleen torjunnan kompensaatiota. Torjutuksi itsensä tunteva haluaa tuntea itsensä tärkeäksi. Harhan henki tulee mukaan ja sanoo: ”Sinä olet todella jotakin!”, ”Sinä olet henkinen jättiläinen!” tai jokin muu jättiläinen. Haavoitettu ego  näyttää saavan rohkaisua. Mutta tuo kaikki on demonista. Se johtaa vain suurempaan pettymykseen ja frustraatioon.
                    Eräässä tapauksessa i tsepetoksen henki oli vakuuttanut 13-vuotiaalle tytölle, että hän oli 19-vuotias. Tyttö otti itselleen toisen nimen voidakseen jatkaa toisen persoonansa kanssa. Hän yritti ajatella, puhua ja toimia kuten vanhempi tyttö. Hän joutui pakosta toimimaan omien kykyjensä ja normaalin kypsyneisyytensä uloittumattomissa. Tämä lisäsi suuresti hänen ahdistustaan.
                    Näyn kautta Herra osoitti, miten peukalot edustavat skitsofrenian ” paranoidista” vaihetta. Osa siitä on edustettuna vasemmassa peukalossa, koska se on juurtunut torjuntaan. Torjunnan puolella ovat mustasukkaisuuden ja kateuden henget. Heistä, joilta puuttuvat vastavuoroiset rakkaudelliset suhteet, tulee mustasukkaisia ja kateellisia niitä kohtaan, jotka kokevat tyydyttävää rakkautta. Kapinan puolella ovat epäluottamus, epäluulo, pelot ja vaino. Tässä jälkimmäisessä ryhmässä on vielä eräs demoni ja sen nimi on ”kuulustelu hinnalla millä hyvänsä”.
 Epäluulo ja epäluottamus  lisääntyvät ihmisessä kunnes hänen on pakko kuulustella  toista ihmistä. Kuulustelun jälkeen paine laantuu hänessä joksikin aikaa. Mutta se jättää hyökkäyksen kohteeksi joutuneen ihmisen nuolemaan omia haavojaan. Henkilö, joka toimii paranoia-demonin vaikutuksen

                                                              - 7 -

alaisena, on melko tunteeton aiheuttamiensa haavojen suhteen ja kuitenkin hän itse on yliherkkä jokaisen häneen kohdistuvan loukkauksen suhteen.
             Näky, joka esitettiin sormina ja peukaloina, on osoittautunut erehtymättömäksi. Tämän ovat  lukuisten skitsofreenikkojen vapauttamiset osoittaneet. Näyssä ei ole yhtään virhettä.
             Vasemmassa kämmenessä luetellut demonihenget edustavat muita demonihenkiä, joita usein löydetään skitsofrenian mallin torjuntapuolella. Niissä esiintyy variaatioita tapauksesta riippuen. Luettelo on enemmän ehdotus kuin täydellinen. Useimmissa tapauksissa on ilmeistä, että vasemmassa kämmenessä luetellut demonit ovat jollain tavalla yhteydessä torjunta-tyyppisten henkien triadin –  torjunta, torjunnan pelko ja itsensä torjunta – kanssa.
              Oikean kämmenen demoniluettelossa ovat  hallinta ja omistaminen. Ne ovat suoraan sukua kapinalle. ”Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalien palvelusta.” 1. Sam 15:23. Tämä jae voidaan ymmärtää kahdella tavalla. Ensiksi ymmärrän sen merkitsevän sitä, että Jumalalle kapina yhtä iljettävää kuin noituus itse. Ymmärrän sen myös merkitsevän, että ihmisellä, jolla on kapinallinen luonne, on noidan luonne. Noituuden tarkoitus on hallinta. Noituus on toisen henkilön hallitsemista  käyttämällä tietoisesti tai tietämättään pahojen henkien voimaa. Kapina johtaa usein hallintaan.
              Jatketaan vielä oikean kämmenen alaosasta. Siellä on ” katkeruuden juuri”. Ihmisellä on koko elämänsä aikana ristiriitoja. Tapahtuu asioita ja puhutaan sanoja, jotka tarvitsevat anteeksiantoa.. Tässä on skitsofreenikon ongelma. Hän ei kykene antamaan anteeksi. Hänessä on leppymättömyyden henki. Asiat, jotka sattuivat 30 vuotta sitten, ovat yhtä tuoreita kuin tapahtumahetkellä. Katkeruuden juurta pidetään elossa ja siitä lähtevät kauna, viha, vihastuminen, kosto, väkivalta ja murha. Voi olla monia muitakin demoneja kiinnittyneinä katkeruuden juureen.
              Kuinka skitsofreenikko pääsee eroon tästä sekavasta sotkusta? Kolme valloitettavaa pääaluetta ovat  TORJUNTA, KAPINA ja KATKERUUDEN JUURI.  Kun nämä alueet on vallattu, ”talo” (elämä) täytyy täyttää antamalla ja saamalla rakkautta, alistumalla jokaisen pätevän auktoriteetin johtoon ja antamalla anteeksi kaikille olosuhteista riippumatta. Kun nämä kolme aluetta on vallattu, niihin liittyvät henget menettävät voimansa. Päämäärätietoisuus on välttämätöntä. Ihminen, joka voi jatkuvasti sanoa: ”Haluan olla toisenlainen. En halua demonien hallitsevan elämääni!” näkee lopulta voiton.
               Kuvan alaosassa käsien välissä nähdään pieni tikku-ukko nimeltään ”Todellinen itse”. Kun vapauttaminen tapahtuu pitemmän ajan kuluessa, ”Todellisen itsen” täytyy kohota esiin (nuolien osoittamassa suunnassa) ja erottaa toisistaan valheelliset skitsofreeniset persoonallisuudet luopumalla

                                                          - 8 -

kaikesta liitosta niiden kanssa, niiden kaikesta vaikutuksesta ja kaikesta, mitä ne edustavat. ”Todellisen itsen” täytyy ottaa Jeesuksen itsensä luonne. Hengelliset harjoitukset, kuten Raamatun luku, rukous, paasto, ylistys ja toveruus toisten uskovien kanssa ovat oleellisia vapauttamisen onnistumiselle. Nämä hengelliset harjoitukset nopeuttavat vapautumisprosessia, koska k.o. Henkilön elämä täyttyy Jeesuksen Kristuksen myönteisillä asioilla.
       Vapauttaminen ja vapautuminen on kovaa työtä sekä skitsofreenikolle että sielunhoitajalle. Ihailen suuresti skitsofreenikkoja, jotka taistelevat voittoon asti. Ihailen näitä voittoja enemmän kuin mitään muuta vapauttamista. Skitrofreniasta vapauttaminen on syvin, vaativin ja päämäärätietoisin vapauttaminen mitä olemme kohdanneet.